Jaroslav Dušek – Systém má stažené půlky – snaží se hypnózou strachu spustit naši autocenzuru(3. časť)

predchádzajúca 2. časť

Systém má stažené půlky. Bojí se, že by někdo řekl, co si myslí, a tak se snaží hypnózou strachu nastartovat naši autocenzuru „Rozum se otočil v antirozum. Kdybychom používali rozum, nemohli bychom dělat žádná velká opatření proti životu. Nemohli bychom vytvářet obrovské firmy, planýrovat pole, zcelovat lány, rušit remízky a záchyty vláhy, a tak dále.

Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom patrně vytvořili úplně jinou civilizaci, než jaká teď na planetě je. Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom nemohli dobývat území, a vnucovat svůj způsob myšlení lidem, kteří tam, na dobývaných územích žijí. Kdybychom žili s rozumem, tak bychom nemohli s takovou samozřejmostí znečišťovat vodu a celé životní prostředí.“

Ano, právě o rozumu byla řeč v minulém díle našeho povídání. O rozumu, ale také o nedostatku empatie, lásky, úcty, a o tom, jak mnoho lidí začíná propadat tomu nejhoršímu z minulého režimu, o čem jsme si mysleli, že už je nenávratnou minulostí – touze udávat, manipulovat, zakazovat, lhát, cenzurovat. A o tom všem budeme opět hovořit s hercem a duchovním člověkem, Jaroslavem Duškem

Pridaj komentár

Jaroslav Dušek – Rozum se zvrátil v antirozum – jinak bychom nedělali opatření proti životu (2. časť)

predchádzajúca 1 časť

V předchozí části rozhovoru s hercem a duchovním člověkem Jaroslavem Duškem jsme mluvili o tématu, kterému se většina lidí raději vyhýbá, o smrti a strachu ze smrti. A slyšeli jsme třeba o iniciaci andělem smrti.

„Iniciace andělem smrti znamená, že člověk žije s vědomím, že anděl smrti je neustále s tebou, doprovází tě, a kdykoli si tě může vzít. Tato iniciace pak znamená, že žiješ naplno, žiješ přítomností, protože nevíš, jestli budeš žít ještě za pět minut. Proto se zaměříš na to, že žiješ naplno, že se raduješ ze života, mluvíš pravdu, vyjadřuješ se otevřeně – a že máš čistý stůl. Nejednáš zákulisně, nechytračíš. Jednáš s plnou energií radosti, s chutí do života.“

Hovořili jsme také o tom, jak důležité je přemýšlet o životě, a ne v něm jen tak bezmyšlenkovitě proplouvat. A v povídání a přemýšlení o životě, umění žít, lidských hodnotách, budeme pokračovat i nyní.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na:

https://www.kupredudominulosti.cz/dusek-jaroslav-2d-lidsky-rozum-se-zvratil-v-antirozum-jinak-bychom-nemohli-delat-opatreni-proti-zivotu/

pokračovanie 3 časť

 

Pridaj komentár

Прекрасное далеко (Ю. Энтин/Е. Крылатов)

Алиса Супронова – Прекрасное далеко (Ю. Энтин/Е. Крылатов)

prekrasnnoe daleko

 

Юлия Савичева и детский хор ВГТРК – Прекрасное далеко

 

 

Pridaj komentár

Jaroslav Dušek – Kolik lidí zemře kvůli nařízením vlády, lockdownu, hysterii a stresu? (1. časť)

Jaroslav Dušek 1. díl: Kolik lidí zemře kvůli nařízením vlády, lockdownu, hysterii a stresu v izolaci, bez sportu a kamarádů s rouškou na puse?

„Demokracie ničí sama sebe, protože zneužívá svého práva na svobodu a rovnost, protože učí své občany, aby považovali drzost za právo, bezpráví za svobodu, neomalený projev za rovnost a anarchii za pokrok.“ Tato moudrá slova měl vyřknout starověký řecký rétorik, filozof Isokratés pěkných pár století před naším letopočtem. Nechce se mi věřit, jak jsou ta slova navzdory staletím stále stejně platná. Co z toho vyplývá?

Že jsme se za nějakých 2300 let dokázali poučit tak málo, nebo že navzdory všem bolestným historickým zkušenostem jsou nám stále lhostejné opravdu velké, vznešené lidské hodnoty? Protože jak řekla různými slovy celá řada klasiků, vyspělost společnosti se mimo jiné pozná podle toho, jak si dokáže cenit svobody slova, protože bez svobody slova přijde velmi rychle o všechny ostatní svobody. A zdá se, že západní země nosí z předmětu svoboda slova každý rok horší a horší známku. Nejen o svobodě slova a svobodě ducha si budeme povídat s filmovým a divadelním hercem, spisovatelem a přemýšlivým člověkem, Jaroslavem Duškem.

pokračovanie 2 časť

Zdroj: kupredudominulosti.cz

Pridaj komentár

VEĽKÁ ŽRICA

Dnes si pripomenieme citát zo Sloviensko-Árijských Véd, z Knihy Múdrosti Perúna:

3.    (99). Veľká Žrica prinesie nový život do priestorov Svätej Zeme Rasy, i spoznajú všetky Rody Rasy Veľkej i potomkovia Roda Nebeského životodarné Svetlo Prastarej Múdrosti, ktorú ochraňujú Žreci Veľkého Kapišťa Inglie…

Šťastie a Život spravodlivý udomácni Ona po celej Zemi Rasy, aby Svetová, Svetlá Duša Dživy našla si útulok v srdci každého človeka z Rodu Nebeského i Rasy Veľkej, počínajúc so znovuzrodením Asgardu Irijského…

13.    (109). Všetko ničiaci Oheň Odplaty Síl Svetla spáli sluhov Sveta Tmy i všetkých potomkov Cudzozemských nepriateľov, ktorí pustým bezduchovnom napĺňali celý Svet Človečenský…

15.    (111). Ak potomkovia Rodov vašich uchovajú v pamäti slová tieto a zomknú Sily mnohé na obranu Znania Múdrych Prvopredkov, nič nezachráni nepriateľov Rasy Veľkej i Roda Nebeského od ničivého Ohňa Odplaty Síl Svetla…

Lebo kto z Detí Človečenských ide po Púti Síl Svetla, ten zachránený bude, ale ten, kto pôjde po púti Síl Tmy – zahynie…

Prečo sme začali práve týmito citátmi z Knihy Múdrosti Perúna? Nuž preto, lebo čas splnenia týchto predpovedí nastal v týchto dňoch.

Posledný víkend februára 2021 prebehol veľký seminár Vedmy Nadeždy v Omsku, teda v prastarom Asgarde Irijskom. Začína znovuzrodenie Asgardu Irijského presne tak, ako hovoria staré texty. Toto znovuzrodenie je priamo – presne ako v starých textoch – viazané na činnosť Veľkej Žrice. Všetko do seba zapadá.

Asgard Irijský bolo kedysi hlavné mesto nie iba Dŕžavy Tartaria, ale aj celej Midgard Zeme. Za milióny rokov dejín Zeme už neraz došlo k striedaniu Kultúr a Civilizácií, dnes znovu stojíme na prahu obnovenia Kultúry a pádu ďalšej Civilizácie. Indické Védy opisujú, že k takýmto striedaniam už došlo okolo 26 krát – možno aj viac. Koniec vlády Civilizácie bol vždy sprevádzaný razantným úbytkom obyvateľstva. Aj Mahabharata opisuje udalosti, ktoré nie je dnes ťažko identifikovať ako jadrové vojny. A po takýchto udalostiach vždy človečenstvo začínalo v podstate z nuly. Takýto je rád vecí na Zemi.

Odporúčane jednu zo stránok, ktorá sa tejto problematike venuje. V podstate je situácia pomerne jasná. Archeológovia našli ohromné plochy pokryté množstvom kostier, a to aj žien s deťmi. Kostry nie sú poškodené ranami, ktoré by boli typické pre sečné a rezné rany spôsobené chladnými zbraňami. Práve naopak, ukazuje to na použitie zbraní hromadného ničenia, pričom boli pokryté rádioaktívnym popolčekom.

Asgard Irijský bol hlavným mestom Sveta, čo si možno overiť aj existenciou kanálov riadenia, ktoré dodnes existujú a možno ich – gramotným spôsobom – dnes obnoviť. V J/S ich vidno. Pre nás je zaujímavé to, že štyri mohutné riadiace kanály stále vychádzajú aj z našej Nitry. To len operácia Temných žrecov presunula riadiace kanály do dnešného hlavného mesta. Je to podobná situácia ako v Rusku. Petrohrad má dodnes mohutné riadiace kanály, ktoré smerovali do iných, podriadených miest. Tieto kanály nedokázali Temní žreci preprogramovať, preto museli hlavné mesto preniesť do Moskvy. A tam vytvorili novú riadiacu štruktúru.

Počas vlády Stalina bolo potrebné sa efektívne pripraviť na vojnu, ktorú chytalo nacistické Nemecko proti ZSSR. Aby bola zaistená plná podriadenosť celého ZSSR riadiacim pokynom z Moskvy, tak žreci vtedy preniesli energetickú sieť z Asgardu Irijského (Omska) do Moskvy. Nasledujúce udalosti ukázali, že to bol na tú dobu a situáciu dobrý krok a vojnu ZSSR vyhral. Stalin vedel o čo ide. Teda energetická sieť riadiacich kanálov s riadiacim centrom v Moskve umožňuje riadenie celého ZSSR z mocenského centra Moskvy. Tento riadiaci bod je doteraz umiestnený na Lobnom mieste na Krásnom námestí. Samozrejme, že situácia za Stalina a dnes je úplne iná…

Predtým, ako bola vytvorená táto energeticko-informačná riadiaca sieť existovala iná energeticko-informačná sieť riadenia. Ale nebola iba pre ZSSR, ale pre celú zemeguľu. Znamená to, že z dejinného pohľadu ešte nie tak dávno sa riadenie Zeme vykonávalo z Asgardu Irijského. Úlohou dneška je tieto energetické toky – energie Asgardu Irijského – prebudiť a obnoviť. A u nás ide presne o to isté – o prebudenie a obnovenie dŕžavného riadenia z Nitry, ktoré je súčasťou systému riadenia z Asgardu Irijského. Tieto toky budeme znovu oživovať my, my do nich musíme aj vkladať naše programy zamerané na oživenie našej Kultúry. Je to naša povinnosť, je to naplnenie nášho dlhu voči našim Prѣdkom. Ale prečo sa niečo také stalo vôbec možným? Odpoveď už poznáme, teda súvisiace udalosti si už môžeme priblížiť.

Akademickú obec ako takú väčšina obyvateľstva v podstate vôbec neberie do úvahy. Akosi žijeme v tom, že veď „nech si tam teoretizujú“. Ale ak sa nad tým zamyslíme, kto mení – systematicky – náš jazyk, kto určuje, že niektoré nálezy a verzie ich vysvetlenia sú „správne“ a iné zase nie? „Akademická obec“ je na cca 99% tvorená národom, ktorý britský zákon z roku 1836 nazýva „privilegovaným“. A v tejto obci došlo v novembri 2020 v Rusku k veľkej, neočakávanej udalosti.

Rusko neriadi Putin – a tento princíp platí vo všetkých dnešných národoch. Riadenie je – hoci dobre ukrytým spôsobom – v rukách „akademickej obce“, resp. „akademických obcí“ privilegovaného národa vo všetkých štátoch. Tieto akademické obce majú svoju vlastnú agendu, vlastné – a dobre ukryté – miesta na ich zhromaždenia, robia si svoje vlastné obrady a rituály… prečo vlastne Akadémia vied SR vlastní Smolenický zámok? Na čo ho vlastne akademici potrebujú?

Na jedno z takýchto vrcholných zhromaždení akademikov Ruska – organizovanom vo svojich, dobre pred verejnosťou ukrytých priestoroch – prišli v novembri 2020 neočakávaní, ale veľmi dôležití hostia. Prišli k nim na vyúčtovanie tí, ktorí presne pred 100 rokmi dali právo im a nimi vytvorenej žrecovskej štruktúre vládnuť nad Ruskom aj Zemou. Akademici sú riadiacou – zvonku „neviditeľnou“ – a v očiach verejnosti zdanlivo „neškodnou“ obcou. Ale im podliehajú aj tí, ktorých si naivní občania „volia“ za hlavy svojich štátov či národov.

Keď „akademici“ dostali pred 100 rokmi právo riadiť Zem, tak s týmto privilégiom im boli dané – a nimi ako podmienkou prijaté – konkrétne úlohy, ktoré sa zaviazali splniť. Táto návšteva prišla vyhodnotiť stav splnenia opatrení, ktoré mali ako podmienku prevzatia moci realizovať. Nesplnili ani jeden bod.

Okrem práva riadiť Zem im však boli poskytnuté aj ohromné finančné prostriedky (energia) nato, aby mohli tie úlohy – ktoré sa zaviazali – splniť. Túto finančnú energiu ale použili úplne inak, ako sa zaviazali. Keďže nesplnili ani jediný bod, tak im návštevníci oznámili, že im odoberajú (žrecovskú) moc nad Zemou. Na to im „akademici“ odpovedali niečo v štýle, že sa môžu dať vypchať, pretože oni majú Mušacha, teda v ich ponímaní všemocného, reinkarnovaného Mesiáša, vládcu Sveta. Návštevníci si ho dali predviesť, ale namiesto vzdania holdu „Mesiášovi“ mu odrezali hlavu.

Týmto akademici stratili všetky oprávnenia od J/S na riadenie Sveta. A to je aj vysvetlenie, prečo sa od novembra 2020 tak silno zaktivizovali, prečo začali nanucovať a zavádzať také opatrenia, ako máme možnosť vidieť okolo seba. Príčina ich aktivizácie je prostá – potrebujú podporu, t.j. energiu. Potrebujú podporu más obyvateľstva, potrebujú náš súhlas. Či vari nie aj preto u nás prevzalo riadenie pandémie akési „Konzílium odborníkov“, teda akademici? Táto globálna akcia má za cieľ ukázať celému svetu, že stále sú najsilnejší na svete, že sú najlepší, že stále majú neobmedzenú moc. Toto však bude realitou len vtedy, ak s tým budeme všetci súhlasiť.

Symbolické žezlo moci im bolo v novembri 2020 odobrané, už naň nemajú žiaden nárok. Momentálne fungujú na princípe zotrvačnosti, na starých energiách, ale nová energia im už neprichádza. Všetky mocenské pyramídy, ktoré za posledných 100 rokov vybudovali sa im začínajú rozpadať. Ale to ešte nie je všetko.

Po 12.02.2021 bolo žezlo moci nad Zemou tými istými Silami, ktoré ho po 100 rokoch odobrali privilegovaným, pridelené Veľkej Žrici a bereginskej, žrecovskej štruktúre zo Sibíri. Nositeľom tejto Moci je dnes Vedma Nadežda, všetky Beregine 1. Kruhu, ale aj všetci tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú seminárov a pracujú podľa tejto metodiky, aj keď iba v priamom prenose. Samozrejme, najskôr by mal každý účastník mať vystavenú etalónovú štruktúru Jemnohmotných tiel. Budovanie tejto žrecovskej štruktúry prebieha posledných 6 rokov. Vďaka tejto aktívnej účasti už na Zem začali zostupovať energie Matriarchátu, t.j. energie čakier a rozmerností 7., 8., 9.

Pred šiestimi rokmi bolo na štartovacej čiare viacero takýchto a podobných štruktúr, ale vyzerá to tak, že do cieľovej rovinky sa dostala iba táto žrecovská štruktúra zo Sibíri.

Toto všetko bolo oznámené na Veľkom seminári v Asgarde Irijskom (Omsku) 27. a 28.02.2021. Táto žrecovská štruktúra má dnes v rukách žezlo Moci nad Zemou. V období zmien Vekov sú žrecmi v podstate všetci tí, ktorí sa aktívne zúčastňujú práce v J/S podľa tejto metodiky. Teda nielen samotné Beregine, ale aj muži, či všetky ženy s vystaveným Oberežným Kruhom, beregine svojich rodín. Tento fakt si odporúčame samostatne overiť v J/S.

Teda MY sme žrecovská vláda na Zemi. Veľká Žrica má právo vládnuť nad celou Zemou. Každý z nás kto sa vedome zajaví – prehlási – do tejto žrecovskej štruktúry sa stáva jej súčasťou. Celá táto štruktúra zároveň nadobúda Nedotknuteľnosť na úrovni J/S!

Všetci Slovieni-Rusi-Rusíni (vrátane Goralov) majú právo a prístupy sa zajaviť do tejto skupiny v J/S. Každý sám za seba môže toto právo uplatniť. Je to žrecovská úroveň. Všetci v tejto štruktúre sa zároveň stávajú v J/S nedotknuteľnými, t.j. nikto nemá právo na nás pôsobiť, ani čokoľvek konať proti nám.

Tu si je dobre spomenúť, čo všetko proti nám za posledných 100 rokov robili a nikto im v tom nemohol vtedy zabrániť. Vtedy mali oni ako ich žrecovská štruktúra štatút nedotknuteľnosti v J/S. Teraz presne taký istý štatút nedotknuteľnosti má Veľká Žrica, majú Beregine, majú všetci tí, ktorí vstúpia do tejto žrecovskej štruktúry. Na úrovni J/S a Všehomíra to znamená, že žiaden cudzinec nemá právo proti nám použiť násilie. Znamená to zároveň, že násilie použité proti nám bude trestané na všetkých úrovniach Všehomíra, a to až do likvidácie toho, kto si dovolil zaútočiť. Likvidácii bude podvrhnutý ten či tá, kto si dovolil zaútočiť či inak nás napadnúť vrátane likvidácie jeho/jej Rodu, vrátane likvidácie všetkých tých, ktorí sa na niečom takom zúčastnili ako spolupáchatelia pod akoukoľvek legendou.

To je štatút Žreca.

Tento štatút ponúkame zaujať každému človeku. Každý človek má vibráciu, ktorá umožňuje vystúpiť na úroveň Žreca. Žrecovských stupňov je ohromné množstvo, ale bez ohľadu na to, aký stupeň môže ten či onen zaujať, je čas začať. A už aj najnižšie žrecovské stupne dávajú právo byť chránení J/S na úrovni Všehomíra. Na základe udeleného Žezla Moci – od novembra 2020 – už máme právo predkladať akékoľvek námietky. Nikto nemá právo siahať na Vysoké úrovne, útočiť na ne, nad každou vládou bude stáť žrecovská štruktúra. Ostatne, tak to bolo aj doteraz.

Privilegovaní majú ešte ohromné zásoby a stále prinášajú krvavé obete, organizovali revolúcie aj vojny, vyhladzovali celé mestá. Aj to sú krvavé obete a obetovávanie, aj pandémia je takto naplánovaná. V Rusku sú už verejne známe prípady očkovaných, ktorí dostali rakovinu a podobne. Oni tiež nechceli prísť o robotu… a dnes zomierajú.

Prečo sa to takto robí? Ako prvú príčinu môžeme menovať zber úrody – žatvu. Aby naakumulovali dostatočnú energiu a potenciál. Druhou príčinou je vmanévrovanie obyvateľstva do atmosféry strachu, teda do negatívnych emócií. Kto má strach o život je na úrovni -1. rozmernosti a čakry. V takomto stave vedomia je možné implantovať do hocikoho akýkoľvek program, čo v podstate platí až po -6. rozmernosť. Nízke rozmernosti sú veľmi „lepkavé“, kto sa do nich raz „vlepí“, ten sa stade dostane len neľahko.

Dnes je už taká situácia, že ako to zariadime, tak aj bude. Ale vieme čo chceme? Mali by sme vedieť, lebo my začíname riadiť budúcnosť. Za všetko bude uplatňovaná zodpovednosť. Teraz je unikátny stav prechodu do Zlatého Veku, teraz je možné likvidovať negatív poľahky, a to nie je bežný stav vecí!

Každý národ má svoju vlastnú žrecovskú štruktúru – vrátane privilegovaného. Ale ako hovorí príslovie – každý chvíľku ťahá pílku.

Dnes žijeme v stave totálnej likvidácie zo strany Temných žrecov. Všetko to, čo sme mali vedieť v súvislosti s týmto prechodovým Vekom však bolo Temnými systematicky odstránené. Zlikvidovali našich žrecov, a teda neostal nikto, kto by učil Národ tým vedomostiam, ktoré sú na prechod do Zlatého Veku nevyhnutné. Teda nemáme k dispozícii všetky tie znalosti, ktoré je nutné ovládať, aby sme mohli postúpiť nahor. Zničili nám aj receptory na komunikáciu s Jemnohmotným svetom. Čo teda ostáva?

Dnes je preto taká situácia, že ak jestvuje snaha vystúpiť vyššie, zlepšiť Svet, učiniť ho Svetlejším, to už stačí – za predpokladu existencie prístupov, t.j. toto platí iba pre človekov – na akceptáciu tejto žiadosti zo strany J/S. Všakovakí vládcovia v minulosti väčšinou nezomierali prirodzenou smrťou, lebo na akú pozíciu sa prehlasujeme, takú zodpovednosť a „pracovnú náplň“ J/S očakáva. Kto ju nesplní, ten je zodpovedajúco riešený, lebo z pohľadu Konov je zodpovedný za všetky energie, ktoré mu na plnenie úloh daného postu z J/S zostupujú.

Nikto z tých, čo nám teraz vystrojili takú situáciu, v akej sme nútení žiť, neodíde z tohto Sveta po dobrom. To sú pravidlá J/S. Ony boli vždy rovnaké, ale posledných 100 rokov mali v J/S nedotknuteľnosť, ktorú od novembra 2020 viac nemajú, a už nikdy viac mať nebudú. Za všetko čo robili a robia budú niesť zodpovednosť svojimi životmi, životmi svojich Rodov, svojich národov.

Kon Všehomíra nikto nezrušil a nikto nikdy neobišiel bez trestu, teda dôsledku. Za každé slovo, za každý čin, za testy, za očkovanie, za likvidáciu, za masky, za klamstvo, za každý život budú zodpovedať. A teraz je aj pre nich dôležité obdobie, lebo buď budú pokračovať v tom čo robia, alebo majú šancu sa spamätať a zachovať sa podľa energií doby. Rozhodnutie nesie každý sám za seba individuálne. Lebo keď nastúpi rozkódovanie, už bude neskoro.

Preto teraz už nemáme právo na omyly, pre každého z nás prichádza posledná šanca. Nepremrhajme ju. Neverme ničomu, čo sme si osobne neoverili. Z televíznych správ treba odoberať tú energiu, ktorú do nich vkladajú tí človekovia, ktorí takéto správy sledujú. Šírením dobrých správ ich upevňujeme v J/S, čo platí aj opačne.

Niektorí naši čitatelia nám napísali, že na londýnskej stránke registrácie eseročiek našli uvedené termíny predloženia vyúčtovania splnených úloh našej aj českej eseročky našimi konateľmi (okolo 20. marca). Ktovie, možno práve preto sa začína hovoriť o rekonštrukcii vlády, lebo neočakávajú pozitívne vyhodnotenie stanovených úloh, na ktoré im boli dané poverenia aj peniaze.

Záverom sa ešte prizrime zaujímavému úkazu, ktorý tiež riadia akademici. Aké Schumannove frekvencie už prichádzajú, keď musia počas seminárov veľkej Žrice už vyrezávať záznamy?

Používajú technológiu Malevičovho čierneho štvorca.

Prehlasovanie – zajavovanie – sa do Žrecovskej štruktúry môže každý absolvovať zo záznamu Veľkého seminára z Asgardu Irijského z posledného víkendu februára 2021. Záleží na každom, ale každý musí rozhodovať a konať sám.

https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/703-velka-zrica

Pridaj komentár

Šungit – kámen z Karélie

Šungit je nerost starý 2 miliardy let uložený v nejstarších vrstvách zemské kůry. O jeho původu se vědci dodnes přou. Jedni tvrdí, že pochází z polymerizace uhlovodíkových plynů na naší planetě, jiní zase preferují teorii pádu meteoritu z vesmíru. Šungit je totiž vzácný tím, že obsahuje dutá uhlíková vlákna zvaná fulereny. Svými soustředěnými kružnicemi připomínají tvar fotbalového míče. Žádný jiný nerost na světě takto uspořádané fulereny nemá. Šungit je velmi vzácný, protože jediné kvalitní naleziště se nachází pouze na jednom místě naší planety, a to na severozápadě Ruska, v oblasti Karélie u Oněžského jezera.

viac sa dozviete:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/ungit-k-men-z-kar-lie-e-en-pro:b

Pridaj komentár

KAM PO SMRTI?

Takáto otázka je už dosť ošúchaná, ale aj tak nikdy neprestane byť aktuálna. Prečo práve táto otázka a prečo práve teraz? Ako odpoveď sa núka protiotázka: A prečo nie?

Energie Ra a Hator na úvodnom obrázku nie sú vybrané náhodne – v našej Kultúre boli tradične používané. Už sme písali o tématike faraónov v spojitosti s našim územím, takže našim čitateľom by to nemala byť až taká vzdialená téma. Zatiaľ v súvislosti s týmito energiami iba toľko, že v jednej z „verzií“ Číslova ich naši Prҍdkovia považovali za Lúče ·Д· (4) a ·Z· (7) v zmienenom poradí.Ra iba toľko, že podľa tradície má tri dcéry:

 • Bastet,
 • Sechmet
 • a Hator.

Oni všetky spolu predstavujú „Vševidiace Oko Ra“, teda jeden z najznámejších egyptských symbolov. A my už vieme, že fenomén „Tretieho oka“ je v skutočnosti realizovaný aktivizáciou troch stohní (čakier) v Zlatej Ríši Vedomia, z ktorých je jedna Zornička. Táto sa aktivizovala pred pár rokmi u tých, ktorí majú Živatmu. V tradičných zobrazeniach z časov Noci Svaroga ju preto nenájdete. Súvisí priamo s nástupom Zlatého Veku. A práve preto, že fenomén „Tretieho oka“ tvoria tri aktivizované čakry, tak tradične sa „Vševidiace Oko“ zobrazuje v trojuholníku. Je to – ako ostatne všetky – náš prastarý symbol, hoci ho – ako väčšinu ostatných – prevzali v minulosti aj slobodomurári. Ale čas ich slávy už vypršal. Aj o tom je dnešný článok.

Už sme si povedali, že štrukturalizmus (lingvistika aj antropológia) pracuje v prípade starých kultúr s významami (Obrazmi), ktoré sú naviazané na konkrétne písmená či iné symboly. Preto takéto súvislosti nemožno brať doslovne, ale iba v súvislosti so štrukturálnym protikladom. To vie každý profesionál.

Keď sme si pred viac ako 10 rokmi začali osvojovať základy Znania Starovercov, bola to ešte Noc Svaroga. Dnes je už Ráno, a tomu zodpovedá aj úroveň našich znalostí. Samozrejme, že každý mysliaci človek hľadá odpovede na tri základné otázky:

 • „Kto som?“;
 • „Aká je moja úloha v tejto reinkarnácii?“
 • a „Čo bude so mnou po smrti?“.

A práve odpoveď na poslednú otázku je našou dnešnou témou.

Kedysi sme verili, že iba Človekovia (so Živatmou) po smrti podliehajú reinkarnačnému cyklu, že pre tvárne bytosti to vôbec neplatí. Dnes však už vieme viac. V skutočnosti sa môžu určitým spôsobom a v obmedzených dobách reinkarnovať – teda opakovane materializovať vo Svete Javi – aj bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry, teda bez Živatmy. Totiž ak sa nakoncentruje akákoľvek energia tak, že prekročí kritické množstvo, nadobudne individuálne vedomie samoexistencie. To je proste fakt, ktorý vo Vesmíre existuje. Nie je to síce reinkarnácia ako u Živatmy, ale je to – čo do faktu – opätovná materializácia vo Svete Javi, aj keď v obmedzenom rozsahu, teda iba v 12-rozmernej Hre. V určitých energetických súvislostiach (Noc Svaroga) to dokonca mohlo nastávať mnohokrát. Kľúčové slovo je… „mohlo“.

Začneme teda tým, že na Zemi žijú človekovia a bytosti, pričom do druhej kategórie patria aj ľudské bytosti. Tu sa nedajte pomýliť úmyselnou akademickou manipuláciou, ktorá prebehla so všetkými – a najmä slovanskými – jazykmi. Napríklad podľa cudzincami upraveného pravopisu slovenského jazyka je výraz „človek“ jednotné číslo a „ľudia“ množné číslo. Ale potom prečo by naši Prҍdkovia „vymýšľali“ toľko zbytočných slov? Vari nemali nič užitočnejšieho na práci? Nuž, starý jazyk je bližší Istine ako novodobé – cudzincami riadené – „aplikácie“! Veď je to také jednoduché – existuje človek a človekovia, a existuje ľudina a ľudia; v množnom čísle ľud. Ale okrem človekov a ľudí je tu ešte množstvo všakovakých ďalších bytostí. Veru tak, bytosti nie sú človekovia, a mnohé z nich sú ešte nebezpečnejšie ako ľudia. Teda odovzdávať sa akýmkoľvek bytostiam – bez poznania ich podstaty – je presne to isté, ako napríklad vyslovovať zaklínania či vôbec slová v jazyku, ktorému nerozumieme. Toto naši Prҍdkovia NIKDY nerobili!

Štrukturálna lingvistika – Kabbala aj Bukvica – pracuje s číselnou reprezentáciou slov. Dve slová sú len a jedine vtedy identické, ak majú rovnakú údelnú, váhu. A Ľudina a Človek sú dve rozdielne entity. Toto si dokáže vypočítať každý, kto zvládol základy Bukvice.

V krátkosti si to zrekapitulujme. Človek je – čo do sídla Vedomia – Živatma, ktorá dobrovoľne vstúpila do Priestoru Hier, aby absolvovala tú svoju. Na vstup do Priestoru Hier si musela – t.j. na hranici bezrozmerného (mimorozmerného) prostredia (ktoré je mimo Času a Priestoru, t.j. v Pravi) a Priestoru Rozmerností (Navi) si musela na seba navliecť prvý „skafander“, t.j. bezrozmerného Ducha. Na prahu už konkrétnej, Živatmou vybranej Hry bolo nutné si pre vstup do nej obliecť ďalší „skafander“, t.j. Dušu. To preto, lebo prostredie je čoraz agresívnejšie a Živatma v ňom nemôže existovať. Vnútri – v našom prípade 12-rozmernej – Hry bolo pre zostúpenie do najnižších rozmerností nutné si navliecť ešte posledný „skafander“ – hmotné Telo. V hmotnom Tele Človek hrá, ale ak sa nepodarí na prvý raz splniť životnú úlohu, tak zomiera a prichádza zase, t.j. Duša sa nanovo materializuje v novom Tele. Toto nazývame reinkarnačný, cyklický proces. Problém nastáva vtedy, ak človek stratí pojem, prečo tu prišiel a hlavne kým je (t.j. Živatma v skafandroch). Potom sa rodí znovu a znovu, znovu a znovu ho obžierajú parazity, takže znovu a znovu zomiera a znovu a znovu sa musí rodiť a zisťovať, prečo tu vlastne prišiel. Takýto bludný kruh reinkarnácií nazývame Samsára. Vrátiť „Domov“ sa nemôže, pretože ak nepríde s kompletne absolvovanou úlohou, tak Živatmu „Domov“ NEVPUSTIA! Jednoducho musí absolvovať to, čo staroverecká tradícia nazýva Kruh Absolútna.

Problémom je však aj to, že každá nová reinkarnácia má už k dispozícii menej životnej energie ako predchádzajúca, teda potenciál sa stále znižuje. Iná cesta však neexistuje.

Každému je určite jasné, že tí, ktorí okrádajú človeka o životnú energiu v každej reinkarnácii sú práve oné „Bytosti“, teda nevedno aké astrálne tvory v biologických telách (skafandroch). Oni totiž presne vedia o čo ide. Jediný naivný subjekt v tejto Hre býval donedávna človek… Duša človeka medzi jednotlivými reinkarnáciami prebýva – budeme používať kabbalistickú, t.j. ezoterickú terminológiu – v Astrále. Naša Tradícia nazýva tento priestor Nav. Ale tento priestor je skutočne husto obývaný!

Ako sme už uviedli v minulých článkoch, Savaofnapojil“ človeka na svojho ducha, ktorého nazval „Duchom Svätým“. Tento Duch však pochádza z rozmernosti, v ktorej žije jeho majiteľ, boh Savaof, t.j. z deviatej, tmavej časti, ale pod jeho kontrolou je aj Svetlá Časť Javi aj Navi, teda Bieloboh (t.j. slovanskí bohovia, anjeli, archanjeli atď.). A okrem toho prekryl Lúče Číslova sefirotmi, čím vytvoril svoju verziu Času (mesiace, týždne, dni, hodiny, sekundy), Kozmosu, a koniec koncov aj človeka. Teda virtuálny Svet, v ktorom je človek jeho rabom, iba energetickou batériou, ktorá sa dokonca samočinne (reinkarnáciami) obnovuje.

Teraz sa presuňme do kabbalistického prostredia. V našej tradícii jestvuje Jav, Nav a Prav, a okrem toho ešte samostatný Temný Svet, nám nezrozumiteľný, ktorý má však svoje vlastné pravidlá.

Ezoterici rozlišujú materiálny svet, okrem toho ešte astrálny a mentálny. Mimo týchto je oblasť Éteru, t.j. Akaši. Materiálny Svet je naša Jav, astrálny a mentálny Svet sú iba úrovne v Navi. Astrálny Svet je priestor , v ktorom žijú Duše, Mentálny Svet je oblasťou prebývania Ducha. Pre Svet Pravi v podstate nemajú kategóriu, ale my ho môžeme preniesť v podobe prostredia Živatmy, teda ako Éter či Akaši. Inými slovami Svet Príčin, ale v princípe mimo hmotného, keďže Astrálny aj Mentálny Svet sú Svetmi Jemnohmotnými, pričom Živatma pochádza z prostredia mimo času a priestoru (Pravi).

Okrem týchto kategórii ešte pracujú aj s pojmami ako astrálna a mentálna matrica, ale my – pre jednoduchosť – ostaneme pri tomto opise.

Rozumný človek nesmie podniknúť nič, čoho podstate by nerozumel, teda o čom by nemal konkrétnu predstavu. Hrubohmotný materialista však rozmýšľa úplne inak. Je jasné, že počas života dosiahne úplne iný vývojový stupeň. Napríklad sú „tiežslovania“ (rozumej sloveni), ktorých všetko slovanstvo zaujíma, ale akonáhle majú možnosť sa vyspať so „super babou“, či naliať sa super alkoholom (alebo jedno aj druhé) tak na všetko slovanstvo zrazu zabúdajú. Napriek tomu však nikoho neslobodno ovplyvňovať v jeho slobodnom rozhodovaní.

Pre analógiu si môžeme predstaviť, že na Zemi jestvujú tri skupenstvá: tuhé, tekuté a plynné. Je to vlastne tá istá matéria, len v čoraz jemnejšom prejave. Rovnako to je aj v oblasti mimo dosahu našich zmyslov – teda analogicky. V Jemnohmotnom Svete sa však principiálne odohrávajú tie isté pochody ako v zmyslami poznateľnom svete hrubohmotnom. Jemnejšie formy existencie však už nie sú viazané na čas a priestor v našom ponímaní.

Prvou hladinou existencie je teda hrubohmotný svet, ktorý dobre poznáme. Nad ním je zemská, či presnejšie nadzemská zóna. Nie je homogénna, ale má sloje s rôznou – aj keď jemnohmotnou – hustotou. Toto nazývame Astrálnym svetom.

Zomrelí sa po smrti dostávajú do týchto zón, a to podľa toho, aký život viedli. Ak niekto mal počas života záujmy, ktoré nie je možné v Jemnohmotnom Svete uskutočňovať, tak sa dostáva do niektorej z najnižších slojov Astrálu. Tu už napríklad neexistuje sexuálny styk, takže tí, ktorí sa stýkali na základe športového sexu sa tu určite nestretnú. Vonkajší vzhľad a sexuálna prax v tomto Svete odpadá.

Kto žil v plytkej existenčnej rovine prvých troch čakier, ten sa v Astrále nemá o čo „oprieť“, pretože tu pojem času a priestoru chýba, a tak začne túžiť po návrate na Zem. Pretože Astrál má slojovú štruktúru, tak do každej vrstvy sa dostávajú iba rovnako evolučne vyvinutí jedinci. Menej vyvinutí skončia v nízkej vrstve, vysokovyvinutí v niektorej z vysokých. To preto, lebo už počas života na Zemi prekonali oveľa vyšší stupeň vývoja, čím nadobúdajú právo obývať vyššiu hladinu Astrálu. Prebývajúci vo vyšších vrstvách môžu „navštevovať“ žijúcich na nižších úrovniach, ale opačne to nie je možné.

 • V Javi je hmotné aj astrálne telo udržiavané pri živote stravou a dýchaním. Telo, Duša a Duch posilňuje spánok, ktorý zostupuje z horných sfér cez Živly.
 • V Astrálnom Svete je astrálne telo udržiavané pri živote vnemami, ktoré na tejto úrovni zabezpečujú jemnohmotné vibrácie. Ak sa človek alebo iná bytosť zvonu materializuje, t.j. narodí vo Svete Javi, tak v Astrále dôjde k pretrhnutiu spojenia medzi Astrálnym a Mentálnym telom, čím tam ostane (astrálna) mŕtvola. A rovnako ako na Zemi, aj tam začne postupný rozkladný proces astrálneho tela.

Astrálne telo bez napojenia na bezrozmerného Ducha (Človek), alebo Ducha Svätého (Bytosť) sa aj tak rozkladá oveľa dlhšie ako na Zemi. Takéto astrálne mŕtvoly môžu niekedy použiť všakovakí démoni, čo sa často stáva napríklad pri špiritistických seansách vyvolávaním mŕtvych. Kto nevie rozoznať skutočného Ducha od démona, ten ľahko podľahne klamu. Astrálne telo – resp. mŕtvola – má totiž podobu zomrelého, čo môžu niektorí účastníci takýchto seáns aj v meditatívnom stave vidieť.

Živatmy aj Bytosti zostupujú na našu Zem, aby mohli prejsť svoju úlohu, či už takú alebo onakú. Z tohto dôvodu sa Človekovia snažia v čo najkratšom čase vrátiť, t.j. znovu narodiť na Zemi, aj keď spravidla musia pristupovať na čoraz ťažšie a ťažšie podmienky života na Zemi. Je to však – pre Človeka – jediná možnosť Duchovného Vývoja.

Tí, ktorí sa ocitnú v nadzemskej sfére (Astrále) sa nemusia reinkarnovať iba na Midgard Zemi, pretože priestor vnútri celej 12-rozmernej Hry zahŕňa aj iné slnečné sústavy či galaxie, teda aj množstvo iných Zemí. Preto je priestor vnútri Hry vždy vzájomne prepojený, čím je umožnené sa narodiť v rozličných paralelných svetoch.

Keď už sme začali s opisom Astrálu, tak ešte dodáme jeden detail predtým, ako budeme pokračovať. Nad nadzemskou zónou sú – ale stále vnútri 12-rozmernej Hry – umiestnené ďalšie zóny. Sú to tie, s ktorými pracuje astrológia. Sú umiestnené nad sebou – aj ony sú štruktúrované vrstvovo – a nasledujú v takom poradí, v akom vidíme 7 najrýchlejšie sa pohybujúcich vesmírnych objektov nad Zemou. Zóny nasledujú podľa poradia: mesačná, merkúrska, venušská, slnečná, marťanská, jupiterská a saturnská. Hoci majú názvy našich najrýchlejších kozmických susedov, ide o zóny, nie priamo o tieto kozmické telesá. V tomto treba mať jasno.

Každá z týchto zón je – samozrejme – osídlená množstvom bytostí, ktoré majú všakovaké názvy. Dôležité je najmä to, že každá bytosť má svoje meno! Vo vesmíre neexistuje nič bez mena. Aké, resp. ktoré bytosti volá ten, či tá, kto proste – naivne – privoláva akési „všeobecné“ bytosti? Je známe, že práve temné bytosti prichádzajú najochotnejšie a hneď ponúkajú svoje „služby“. Žiadna svetlá entita nič neponúka bez toho, aby bola na to konkrétna požiadavka.

V sloviensko-„egyptskom“ Číslove je Lúč č. ·Տ·-·Ѯ·-·Х· (6-60-600) označený aj ako Osiris a zodpovedá mu zóna Slnka. Na úrovni makrokozmickej mágie použili na prekrytie tohto Lúča – a teda ovládanie individuálnych myslí – už spomínaných 72 géniov (démonov), ktorých mágovia hojne „používajú“. Týchto 72 géniov patrí do merkúrskej planetárnej zóny. Treba vedieť ešte aj to, že planetárne zóny pôsobia na troch úrovniach, t.j. na úrovni Javi (hmotné telo), aj v Navi na úrovniach Duše a Ducha. Prečo potrebovali takto upraviť Slnečnú zónu sa vyjasní, keď sa pozrieme na sféry pôsobenia týchto Síl. Merkúrskej zóne podlieha mentálne telo človeka, t.j. Duch. Vplyv Ducha potrebovali potlačiť a nahradiť ho Duchom Svätým, čo aj týmto opatrením dosiahli. Slnečná zóna udržuje rovnováhu fyzického tela, Duše a Ducha. Potlačením Ducha človeka ho ľahšie nahradili ich Duchom Svätým.

Ak človek za života podľahol vplyvom démonov, tak jeho Duchovný vývoj nedosiahol vyššie čakry. Dôležité je ale to, že ostal silne naviazaný na hmotný Svet Javi. V takom prípade po smrti nevidí žiadnu inú alternatívu ako sa za každú cenu vrátiť späť do tela. V Astrále nieto drog, alkohol, sex a podobne. Pretože každý človek má právo pôsobiť iba na svoju krv, tak po smrti škodí práve svojim pokrvným príbuzným. Kým je jeho fyzické telo ešte celistvé, tak doslovne vampíruje svojich príbuzných a ťahá z nich životnú energiu. Ak by jej stiahol dostatočne veľa, tak by mohol svoje fyzické telo oživiť. Aj to je dôvod, prečo sme v našej Kultúre vždy mŕtvych pálili.

V Kabbale sa opisuje, že ak je po smrti telo nejakým spôsobom „rozobraté“, tak veľmi dlho je možné blokovať ďalšiu materializáciu. Nie náhodou sú všetci židovskí svätci pochovávaní tak, aby bolo zabránené ich „rozobratiu“. A hľa – kresťanských svätcov porežú na kusy a ako relikvie vláčia po svete.

A poďme k opakovanej materializácii. Aj telá nečlovekov majú energetickú – t.j. čakrálnu – štruktúru. Ale zatiaľ čo u človeka zodpovedá úroveň jeho Vedomia výške nachádzania sa čakry, do ktorej vystúpila Živatma, tak u bytostí vytvorených vnútri 12-rozmernej Hry sa nahor pohybuje iba koncentrovaná energia. Na základné funkcie tela stačia prvé tri čakry. Tieto bytosti sa na úroveň šiestej čakry dostávajú obradmi, rituálmi, meditáciami, najmä skupinovými. Takto sú schopní dosiahnuť 6. čakru. Vzhľadom na Kon rozdielu 3 čakier im spravidla bohovia nedovolia výstup nad 6. čakru, lebo tým by stratili sluhov. A práve u mágov, šamanov, veštcov a im podobným je Vedomie najčastejšie na úrovni 6. čakry. Ak je obyvateľstvo na úrovni 3. – kresťanstvo – tak to na ich kontrolu bohato stačí.

Po smrti človeka sa Duša (astrálne telo) dostane do astrálneho priestoru, ale pretože je cez Ducha napojená na „Mamu“ (mimo času a rozmerností priestoru), tak tam má energiu na prežitie dovtedy, kým je jej povolená reinkarnácia.

Po smrti bytosti nedochádza – ako sme pôvodne predpokladali – hneď k rozpadu jej astrálneho tela (najčastejšie nie skutočnej Duše), ale vzhľadom na akumulovanú životnú energiu môže nejakú dobu vedomie bytosti v Astrále žiť. Najmä vtedy, ak telo napája Duch Svätý od boha, alebo krvavé obety jeho/jej služobníkov. Práve nato potrebujú bohovia čo najviac odoberať životnú energiu u naivných, civilizovaných „darcov“.

Sú však obdobia – a teraz v takom žijeme – že nestačí vlastná, nakradnutá, ani božia energia na reinkarnáciu (materializáciu) takejto bytosti. V takom prípade tí, ktorí si želajú príchod (materializáciu) tejto bytosti vykonávajú na Zemi čo najviac krvavých obetí, len aby naakumulovali čo najviac životnej energie, a takto umožnili konkrétnej bytosti znovuzrodenie. To je prípad aktuálne (už zbytočne) očakávaného Mušacha-Mašacha-mesiáša a jemu podobných. Práve preto na Zemi periodicky organizujú vojny – krvavé obety. Je to žatva s cieľom nazbierať čo najviac potenciálu a umožniť materializáciu toho, koho vyvolávajú. Dnes už však zbytočne preto, lebo pri silnejúcom vplyve Slnka Ra (Ráno a Deň Svaroga) jednoducho nie je možné nahromadiť dostačené množstvo životnej energie prostriedkami čiernej mágie. Bolo to možné jedine v Noci Svaroga.

Takáto bytosť – aj keď bez Živatmy – teda môže nejakú dobu existovať v nadzemskom priestore a čakať. Pretože nemá Živatmu, tak je zostavená iba z jedného, niekedy viacerých Živlov. Živly síce žijú oproti hmotnému telu neporovnateľne dlhšie, ale keďže nemajú Živatmu, tak nakoniec sa ich astrálne telá rozplynú na čistú energiu. A to je koniec. Ale dokiaľ sa nerozpadli, tak Vedomie (koncentrovaná energia s vedomím samoexistencie) majú, teda jestvujú. Platí však, že nech sú v akejkoľvek zóne, mimo 12-rozmernú Hru sa v žiadnom prípade nikdy NEDOSTANÚ.

Ak takáto bytosť pôsobila proti človekom – Zem patrí človekom – tak po smrti bude za to pykať. Už sme spomenuli prípad bývalého moskovského primátora Lužkova. Počas života nivočil životy človekov, čo je ešte slabo vyjadrené. Takýto ľudia dostávajú už počas života Obrazy toho, čo sa bude s nimi diať po smrti. Hoci nemajú Živatmu, majú Vedomie, ktoré sa po smrti presúva do astrálneho tela. Lužkov zomrel s takou strašnou grimasou na tvári, že spôsobovala ťažký šok všetkým, ktorí ho po smrti uvideli. Grimasa hrôzy sa nijako nedala odstrániť, preto ho pochovali v uzavretej rakve. Účastníci pohrebu nechápali prečo. To isté sa stalo aj zdochnutému spišskému biskupovi, ktorý prinášal ako krvavé obety deti. Tiež ho museli pochovať v uzavretej rakve.

A aby bolo každému jasné, už neostane nikto nepotrestaný, je Ráno Svaroga. Ale každý takto postupujúci si to môže ešte značne zhoršiť. Proces riadenej likvidácie astrálneho tela sa populárne nazýva „rozkódovanie duše“. Na otázku Jemnohmotnému Svetu, ako si to predstaviť postúpilo takéto vysvetlenie. Je to trest asi taký, ako keby niekoho postupne rezali za plného vedomia žiletkou na plátočky až do úplného rozdelenia na atómy. Môže to trvať tisícročia a tisícročia, ale vedomie je stále plne zapnuté, teda bude všetko cítiť. A to je ešte údajne nič proti realite.

Podľa dostupných informácií, takáto „odmena“ očakáva aj Gorbačova, veľkých privatizérov a im podobných. Treba nám vedieť, že do riadiacich pozícií Dŕžavy – ktorá nastúpi so Zlatým Vekom – nemôže postúpiť hocikto. Je to niečo úplne iné ako demokracia civilizácie. Môžu to byť iba muži minimálne dvakrát, ale aj tri či štyrikrát zrodení. Dvakrát zrodený znamená, že si osvojil nie iba fyzické telo, ale aj Dušu. Trikrát zrodení si osvojili okrem Duše aj Ducha, štyrikrát už aj Živatmu. Pre dnešných karieristov nepredstaviteľné skutočnosti…

Ale tu nastupuje otázka, čo s človekmi, ktorí si osvojili chovanie sa parazitov, lebo to je výhodné. Teda klamali a okrádali iných človekov, zbedačovali ich a aj ich deti, spôsobili smrť či konali v podobných intenciách. Tu sú informácie z J/S tiež jednoznačné. Treba vedieť aj to, že ako môže byť človek zrodený dvakrát, trikrát, či štyrikrát, tak môže byť takto aj rozkódovaný. A to nielen ten, kto niečo také organizoval, ale aj rodinní príslušníci, pomocníci a podobne. Teda ak niekto vydá rozkaz niečo urobiť proti človeku v dnešných energiách – a to už platí – tak na rozkódovanie pôjde on/ona aj ten/tá, kto pomáhal, kto ničil vlastný Národ.

Nepomôže to, že „dostal/a rozkaz“. Nech je toto varovaním pre všetkých. Už nemajú právo nič robiť proti človekom a už vôbec nie Národu, ale majú ešte moc. Varovanie je týmto zverejnené. Neznalosť neospravedlňuje.

Rozkódovanie Duše je v podstatne taký istý proces, ako horeuvedený opis rozkódovania astrálneho tela bytosti. Pri zúčtovaní so zradcami-človekmi však J/S bude pokračovať rozkódovaním Ducha. Inými slovami to znamená, že ešte „pár tisícročí“ takému snaživcovi-zradcovi pribudne. Znamená to ale aj to, že s rozkódovaním Ducha pôjde na likvidáciu celý jeho/jej Rod. Neostane ani jeden živý. J/S má na to dosť prostriedkov, nič naplneniu tohto varovania nemôže zabrániť. Už ide o veľa. Buď posluhovať parazitom a hrozná likvidácia Duše, Ducha aj celej rodiny, alebo konanie v prospech Národa. A rozkódovaná môže byť ešte aj Živatma.

Týmto sa napĺňa proroctvo Vangy: „… a nepomôžu im ani peniaze ani miesto na Zemi“. Pred týmto sa nedá nikde skryť.

Tieto veci sa ťažko píšu, ale bolo nevyhnutné túto výstrahu zverejniť. To nie je „ponuka“, toto je deklarácia Konu Všehomíru. Pravdou je, že ich plány sú grandiózne a majú moc, ale právo na takéto konanie už stratili. Vyberá si každý sám.

Ak sa nám zdá, že premeny sa materializujú akosi pomaly, treba nám pochopiť prečo. Tvoriť budúcnosť má právo iba človek so Živatmou – máme na to prístupy. Ak sa tak nedeje znamená to, že tí, ktorí pracujú na tvorení nových programov pre našu budúcnosť ešte nenahromadili kritické množstvo energie potrebnej na kvantový skok. Je to teda otázkou času a efektivity zhmotňovania programov v meditáciách a čistkách. Treba chápať aj to, že materializovať môžeme to, čo v J/S existuje. Teda nestavajme vzdušné zámky a jasne deklarujme naše požiadavky.

Znamená to však aj to, že veľa človekov verí tomu, čo im médiá a celá propaganda ponúkajú, a tým to premieňa na realitu. Teda ich mysle realizujú to, čo je v skutočnosti robené proti nám všetkým. Zatiaľ je ich viac ako nás, ale kvantita nie je jediný ukazovateľ. Ostatne, Schumannove vibrácie ukazujú, ako meditácie menia frekvencie Zeme:

O ďalších súvislostiach si povieme nabudúce.

06.03.2021

https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/702-kam-po-smrti

Pridaj komentár

Odpočítávání se rozběhlo

Lidé Země, svět se vám rozpadá před očima a vy stále doufáte, že se tento proces nějakým zázrakem zastaví. Stále v mysli nosíte naději, že budete vytrženi z tohoto světa absurdit a budete zachráněni. My ale stále opakujeme, že záchrana přichází zevnitř. Čili od vás samých.

Položte si sami sobě jednoduché otázky.

 • Kam až můžou zajít, aby vás zranili a zdeptali?
 • Kam až se dokážete ohnout?
 • Co všechno dokážete obětovat?

Toto vše je potřeba znát. A pak teprve přijde rozřešení, pak uvidíte klíč, který vám odemkne bránu k vysvobození. Tato situace tu není proto, aby vás brzdila. Je tu proto, aby vás dovedla k sobě samým. Aby vám ukázala, že vaše společná síla může rozbít všechny zábrany, vše, co vám brání v projevení sebe samých.

Vidíme, jak se podvolujete tlakům, které jsou na vás vyvíjeny. Ty se však budou zesilovat a to do té míry, kam až dovolíte. Poté přijde den, kdy se vše rozletí na tisíce střepů. A to bude ten den, kdy se vaše vědomá síla spojí a projeví se ve hmotě. Lidé Země, je zajímavé pozorovat, jak se v jednotlivých vědomích sváří protiklady, jak se zabarvují emocemi. Je zde tolik projevů lidství a tolik projevů zoufalství a vzdání se. A právě vzdání se a rezignace jsou pro vás tím nejhorším řešením. Buďte stále ochotni pomáhat ostatním a pomozte tím sami sobě.

Karty jsou rozdané a cesta vede buď vzhůru anebo klesá do nižší hustoty, kde již není pohyb, nýbrž stagnace a útisk. Mnohé vesmírné bytosti se zájmem sledují vaše počínání. Chápeme vás, ale nerozumíme, proč jste stále v omezení a vědomém klamu a proč jste již dávno nevzali moc těm několika málo bytostem. Neboť oni to na vás hrají. Nemají ve skutečnosti takovou moc, jakou máte vy.

Lidé Země, sami chápete, že zde probíhá válka o lidstvo, o energii. Válka, která může přinést konečné osvobození a úlevu. Také však trvalou zkázu. Je vám pomáháno si tím vším projít. Mnozí se rozhodli, že to vzdají a opět přichází vlna odchodů z této reality. Nedokáží již odolávat tlakům a raději opouští svá těla. Patří však do jiného světa. Vy, kteří zůstáváte, jste si také vybrali. Vybrali jste si veliký úkol, ale bohužel podléháte obavám a strachům. Odpočítávání se rozběhlo. A reality se stále odlučují. Není již tolik možností, které jsou před vámi, ale ještě stále můžete ovlivnit to, kam se váš svět bude ubírat. Uzavřete stavidla, kterými odtéká vaše síla do nesmyslných řešení a vezměte si svou sílu zpět. Jsme s vámi a milujeme vás.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Pridaj komentár

O svobodě

Miroslav Zelenka – Vize 2020 II O svobodě

Dostal jsem žádost internetové televize Cesty k sobě, tak jako někteří kolegové, abych se vyjádřil, jak prožívám a vnímám současnou situaci. Předpokládal jsem, že budou desítky vyjádření, které se budou v něčem odlišovat a v něčem shodovat. Pokusil jsem se o sdělení, které by spíše navazovalo na vizi 2020, i když upozorňuji, že se toto sdělení bezprostředně neváže jen k současné situaci, ale více k celkovému dění. Proto jsem jej také nazval Vize 2020 pokračování. Domnívám se, že většina lidí si myslí, že se svět zbláznil. Samozřejmě, že mají pravdu, je ale důvod, abychom se zbláznili s ním? Myslím, že není.

Když pozorujete kolem sebe tu podivnou reality show, vypadá to jako z nějakého béčkového či možná spíše céčkového sci-fi seriálu. Chápu, že některé lidi toto dění postihuje velice nepříznivým způsobem a je to spíš tragédie než komedie. Zkusme se na to podívat i z tohoto pohledu. Nepřipadá Vám to jako céčkový film nebo sci-fi seriál či sitcom, když se díváte kolem sebe? Vím, že jsou pravidla, která musíme dodržovat, některá jsou i správná, nechci to zpochybňovat, ale zkusme se na to dívat spíš jako na komedii, než na tragédii. Přestaňme stále někomu něco vyčítat, zazlívat, nenávidět. Nemá to žádný význam, nikomu z nás to neprospěje. Je tady určitá realita, i když vypadá jako nějaká podivná reality show, je to prostě naše současná realita. Zkusme se na to dívat daleko víc s humorem, i když věřím, že mnohé to postihuje silně negativně.  Nemám z toho samozřejmě žádnou radost, i když moje problémy se současnou situací se určitě nedají ani v nejmenším srovnat s problémy mnoha lidí, kteří jsou na tom mnohem hůře než já.

Nechci nic zlehčovat, ale pomůže nám, když to budeme vnímat jako tragédii?  Můžeme to odlehčit a celé to vnímat jako podivnou veselohru, ve které i my, a někdo asi řekne bohužel, musíme hrát i ty komediální role. Ať už jsme o účinnosti těchto rolí přesvědčeni, nebo je hrajeme pro ostatní, protože oni mají tu potřebu, abychom takové role hráli. Snažme se tyto lidi pochopit a ne odsuzovat, protože odsuzování je sice to nejjednodušší co můžeme dělat, ale rozhodně ne nejsprávnější. Zkusme se na to dívat z humorné stránky, což ale neznamená, že se některým lidem budeme vysmívat za to, že třeba nosí roušky, to v žádném případě.

Co je základním principem nebo posláním tolik očekávaného Odhalení?

Základním principem je přinést lidem poznání. A co přinese lidem poznání? Přinese jim svobodu, svobodnou vůli, svobodné rozhodování, které bez poznání není možné. Poznání je osvobozující, ale nebude pro nás opravdu lehké, přiznat si kolika falešným mesiášům všeho druhu jsme sedli na lep a uvěřili jim. Bude to chtít velkou odvahu sami sobě přiznat, že jsme neměli dostatek intuice a logiky. Uvědomit si, že jsme nebyli jen svedeni desinformacemi, ale že jsme si dostatečnou prací na sobě nevytvořili předpoklady k rozpoznání tzv. falešných proroků, kterých je tady opravdu dost. Dokážeme být k sobě tak nelítostně upřímní, abychom dokázali být skutečně svobodní?

            První část Vize 2020 byla zaměřena především na lásku, druhá část Vize 2020 je zaměřena především na svobodu lidské bytosti, i když tyto dva fenomény spolu velmi úzce souvisí. K tomu, aby někdo byl láskyplná zářící bytost, je nutné, aby byl svobodný, a zcela svobodná nemůže být žádná bytost, která má přivřenou srdeční čakru, protože ji to pak determinuje k určitému druhu chování a jednání.

Z pohledu nižších úrovní poznání se může zdát jako rozpor, že láskyplná zářící bytost má plnou svobodu jednat jako láskyplná zářící bytost, ale nemá již plnou svobodu jednat v rozporu s otevřenou srdeční čakrou. Tento rozpor je ale jen zdánlivý, východiskem k porozumění tohoto rozporu je znalost teorie o více úrovních poznání.

Jeden stále uznávaný a někdy i zatracovaný filosof řekl, že svoboda je poznaná nutnost. Z mého úhlu pohledu jsem si toto definoval krátce a co nejjednodušeji: Osud člověka je svobodná vůle duše.  Máme svobodu vybrat si roli láskyplné zářící bytosti, ale pak v rámci této role již nemáme svobodu jednat jako lidé se zablokovanou srdeční čakrou. Pokusím se o formulaci tak, aby to pochopil každý, čímž nechci nikoho podceňovat. Když jsme šli do tohoto života, tak jsme si vybrali roli láskyplné zářící bytosti nebo dosažení tohoto stavu, ale pak už nemáme svobodnou vůli se takto nechovat. Řekl bych, že toto je klasická ukázka pohledu ze dvou různých úrovní poznání.

Příprava na svobodu

 • Jsme opravdu připraveni na plné odhalení?
 • Jsme opravdu připraveni na plnou svobodu?
 • Na svobodu, kterou jsme dosud nikdy nezažili?

 Představte si zvláštní situaci. Zavřete oči a představíte si, že můžete být čímkoliv, absolutně čímkoliv. A když oči otevřete, tak tím budete… Kolik z nás si zvolí, stále stejnou životní formu? Jsem přesvědčen, že většina. To není výtka, my nemáme nevhodnou životní formu, není důvod se jí zříkat. To byla jen určitá metafora pro představu absolutní svobody. Svobody oproštěné od všech našich dosavadních dogmat. Od všech našich dosavadních dogmat představy o tom, co vlastně svoboda je. Třeba i svoboda vyskytovat se ve zcela jiné formě, než jsme se vyskytovali doteď. Vím, že to je absurdní představa, která se zdá dalece vzdálená od reality, ale chápejte to prosím jako metaforu.

 • Jak dalece jsme připraveni na vlastní svobodu?
 • Jak dalece jsme připraveni očekávat, že nám nikdo neřekne, co máme dělat?

Tím samozřejmě nemyslím svobodu jakéhokoli nemorálního a bezskrupulózního jednání. Zkusme se vžít do představy života neomezovaného nějakými neustálými příkazy a nařízeními, které nám život na jedné straně velmi svazují, ale na druhé straně nám jej velmi usnadňují. Přiznejme si, že mnoho lidí má touhu a potřebu, aby jim někdo říkal, co mají dělat, co je správné, co je morální, hledají někde nějakou autoritu a pokud možno i autoritu nadpozemskou. Co budeme dělat, když přijde situace, kdy nám nikdo nebude říkat: „Toto je správné, toto je morální, toto je etické.“ Budeme mít možnost či dokonce nutnost rozhodovat se jedině a pouze vlastním rozumem, intuicí a vlastním srdcem. Je to pro nás přijatelná míra svobody? Míra svobody přijatelná nejen pro každého z nás jako jedince, ale i v tom smyslu, abychom obdobnou míru svobody poskytli i druhým bytostem kolem sebe.

Zamýšleli jsme se někdy nad touto otázkou? Myslím si, že většina lidí asi ne. Domnívám se však, že už přišel čas, abychom se i nad podobnými otázkami začali zamýšlet. Co když přijde doba, kdy všechny ty regule, pravidla, předpisy, zákony a nařízení, které nás všechny tak štvou, přestanou platit, protože nebudou mít svá opodstatnění. Popusťme uzdu své fantazii o naší budoucnosti. Máme volné energie, antigravitaci, multiplikátory, replikátory a jsme zcela svobodní lidé. Nabudeme třeba schopnost modifikovat svá těla k obrazu svému, čímž nemyslím zrovna, že bychom se stali delfíny nebo jinými oblíbenými bytostmi, ale zůstaneme lidmi a budeme mít schopnost modelovat svá těla. A teď přichází moje základní otázka.

 • Co s nabytou svobodou?
 • Co s něčím, co jsme nikdo z nás nezažili minimálně desetitisíce tisíce let, ani v minulých inkarnacích?
 • Opravdu si myslíte, že všichni lidé po takovéto svobodě touží?

Myslím si, že by bylo velmi zajímavé sledovat některé „věrozvěsty“ svobody, svobodného myšlení a demokracie. Nemám na mysli někoho konkrétního, nechci se nikoho dotknout. Bylo by zajímavé pozorovat, kdyby se najednou někteří z nich ocitli v situaci, ve které by si mohli absolutně svobodně vybírat svoji budoucnost, formu svého bytí. Nepropadli by naopak panice?

Je třeba vydat se na cestu

Být zcela svobodnou bytostí vyžaduje skutečně velkou odvahu. Ale co když k takové situaci dojde? Třeba za rok, za dva, za deset let…Jsme připraveni? Myslím si, že nejsme. Naprosté minimum lidí je dnes na něco takového připraveno. Ale je třeba se vydat na cestu. Vydat se na cestu k cíli být svobodnou lidskou bytostí, která si je plně vědoma kým je a plně cítí odpovědnost za celý svůj život, za každé své rozhodnutí a plně si uvědomuje, že je svobodnou bytostí. Tím, jak si uvědomuje, že je svobodnou bytostí, tak si uvědomuje i odpovědnost za celý svůj život.

Vím, že to opravdu není lehké, popravdě řečeno je to neskutečně těžké, po těch tisíciletích nesvobody a manipulace se vžít do pocitu absolutně svobodné bytosti, která se ničeho nebojí a nejméně ukončení svého života, protože ví, že je nesmrtelná. Pouze si vybírá jednotlivé role, které si chce zahrát, ví, že se jí nemůže nic stát, ví, že všechny strachy, obavy a úzkosti jsou součástí role, kterou si zde přišla zahrát. Jenom toto uvědomění je úžasně osvobozujícím aktem, a pokud máme představu o naší společnosti jako o společnosti svobodných lidských bytostí, tak toho můžeme dosáhnout jednou jedinou věcí, a to tím, že se svobodnými lidskými bytostmi staneme. Vím, že bez stavu rozšířeného vědomí je těžké se osvobodit od všech pout, kterými jsme spoutáni po mnoha tisíciletí touto civilizací, touto kulturu, morfogenetickým polem lidstva.

Staňme se svobodnou lidskou bytostí

Skutečně to je velmi těžké po těch mnoha tisíciletích manipulací, regulací, pravidel, právních předpisů a náboženských dogmat, kterými jsme byli svazováni a které jsme nesnášeli. Ta představa být najednou absolutně svobodnou bytostí může být pro některé lidi velmi trýznivá. Celý život i předešlé životy jim stále někdo říkal, co mají dělat, jak to mají dělat, co je správné, co není správné a teď by se najednou měli rozhodovat sami a ještě za to nést odpovědnost. Není jednoduché to pochopit a už vůbec není jednoduché učinit rozhodnutí. Není jednoduché neschovávat se za rady kohokoliv, jakékoli autority, ať už se nazývá světskou nebo boží autoritou, protože pak si nesu plnou odpovědnost za každý svůj čin, za každou svoji myšlenku, kterou jako svobodná lidská bytost stvořím. A víme, jak silné lidské myšlenky mohou být a že dovedou i zabíjet.

To nemluvím o „takové maličkosti“ jako je stvoření parazitické kvazibytosti, která dovede hodně znepříjemnit život. Jak už jsem kdysi kdesi poznamenal, kdyby lidé v tomto okamžiku dovedli mentálně ovlivňovat realitu, tak do pěti dnů zbudou na světě 3 lidi a možná jsem těch 5 dnů přehnal a možná i ty 3 lidi.

Uvědomme si, že jsme dlouhodobě odnaučováni řídit se svobodnou vůlí a nést odpovědnost za vše, co v životě učiníme a na co pomyslíme. Ať se jedná absolutně o jakýkoliv čin, o jakoukoliv myšlenku, vždy naše racionální myšlení si najde zdůvodnění, proč jsem musel vykonat to či ono, jaké okolnosti v mém životě mě k tomu svedly nebo donutily. Tím se zříkáme na jedné straně odpovědnosti za jakékoliv činy v našem životě, ale na straně druhé i své svobody.

Pokud můj projev bude mít aspoň nějaký smysl a promluví k duším alespoň několika jedinců, chtěl bych upozornit na jednu podstatnou věc. Nežijeme zde sami a kromě toho, že bychom se měli stát plně svobodnými bytostmi zodpovědnými za svůj život, dopřejme a někdy i vyžadujme totéž od bytostí kolem nás. Samozřejmě přiměřeně k jejich věku a schopnosti některé věci pochopit. Je na našich pedagogických schopnostech, abychom lidi kolem sebe k tomu vedli, a nejedná se zdaleka jen o děti. Naopak děti nám mohou být někdy vzorem, jak se rozhodovat svobodně. Jinou otázkou je, že často ještě nemívají schopnost převzít odpovědnost za své činy a myšlenky. My si rovněž nepřipouštíme odpovědnost za své činy a myšlenky, ale z naprosto jiných důvodů. Domníváme se, že jsme neměli jinou možnost, jinou volbu. Sami si tak připouštíme, že nejsme svobodné lidské bytosti. Sami si vědomě omezujeme svoji svobodnou vůli, svobodu rozhodování. Samozřejmě, abych nebyl špatně pochopen, k té svobodě patří i to, být tím kým jsem nyní v současné době. Je však důležité být tím vědomě, rozhodovat se vědomě a uvědomovat si odpovědnost za své činy a myšlení.

Aby mi bylo dobře rozuměno, proč mluvím stále ve formě „my“, protože já se z toho nevyjímám, já si také plně uvědomuji, že to o čem mluvím, tj. být plně svobodnou lidskou bytostí se ani mně v tomto životě zcela nedaří. Doufám, že už zvládám jednu věc a tou je odpovědnost za všechno co dělám, ale stále jsem se ještě nedobral k tomu, abych byl plně svobodnou lidskou bytostí. Opravdu to není jednoduché, ale od toho je cesta, abychom po ní šli a učili se. Jak říká staré přísloví: „Žádný učený z nebe nespadl“ a já dodávám – ani na cestu.

Smyslem života je cesta

Z určitého zorného úhlu je cesta smyslem života. Žijeme věčně, vše se děje současně, tak si nedělejme představy, že jednou něčeho dosáhneme, že dosáhneme osvícení a přestaneme se inkarnovat. To všechno už jsme dosáhli v paralelní realitě, které můžeme říkat třeba budoucnost. Teď jsme na této cestě a hrajeme si na tuto cestu a není na tom nic špatného. Není to o nic horší hra, než mnohé jiné hry, není to o nic horší hra, než hra na osvíceného a probuzeného, který je nad vším, nic ho nemůže rozházet a už se jen těší, jak ukončí inkarnační kolo a v příštím životě se stane bytostí nemající žádné tělo nebo alespoň toto fyzické. Mnozí duchovní učitele tvrdí, že se vše děje současně. V tom případě ale už nyní existujeme v některé z paralelních realit ve formě a stavu, jehož dosažení by mělo být základním smyslem našeho současného života. Jestliže už někde v nějaké paralelní realitě něčím jsem, proč by mělo být nejvyšším smyslem života se něčím takovým stát. Není daleko lepší vidět smysl tohoto života v tomto životě, v té cestě někam, cestě být svobodnou lidskou bytostí.

Pokusím se o možná nepřesné přirovnání. Hodně lidí má představu o strávení nějaké krásné dovolené. Každý si dokáže představit, že bude dopraven na nějaké luxusní místo, tam bude vysazen a bude tam sedět a celý týden se jen dívat, jak je to tam krásné. Anebo se raději půjde projít a porozhlédne se po okolí, jak to tam vypadá, jaká jsou specifika tohoto místního krásna, které při druhém pohledu už nemusí být až tak okouzlující? Co myslíte, že je zajímavější?  Nepochybuji o tom, že budu napaden pravověrnými, pro které je samadhi a osvícení, jediným a nejdůležitějším smyslem života. Dovolím si mít jiný názor s argumenty, které jsou dle mého názoru celkem logické. Samozřejmě je na každém, aby použil svoji intuici a logiku a vyhodnotil, co zapadá do jeho mozaiky poznání. Je na každém člověku, aby si sám vybral svoji cestu, bez ohledu na to, co říkají různí guruové a věrozvěsti, samozřejmě mě nevyjímaje.

Je důležité vybrat si svoji cestu a jít po ní svobodně a cílevědomě a nést plnou odpovědnost za svá svobodná rozhodnutí, za své svobodné činy a za své svobodně učiněné myšlenky.

Svoboda to není jen možnost dělat cokoli, co se mi chce, ale je to zároveň i odpovědnost za všechno, co jsem kdy učinil, učiním a za všechno, na co jsem kdy myslel. To je jedna z věcí, o které jsem přesvědčen, že ji mnoho lidí úplně nechápe. Prosím neplést si toto pojetí s různými názory politiků na svobodu. To s tím nemá nic společného. Myslím tím politiky všeho druhu, ať k nim chováme nebo nechováme sympatie. Politici patří k těm, kteří pojímají svobodu pouze jako svobodu a odpovědnost občanskou. Svoboda nás jako lidských bytosti a odpovědnost k sobě jako lidské bytosti jsou opravdu jiné kategorie. Velké většině politiků to asi nemá smysl vysvětlovat. Jestli je pro někoho životním cílem vyhrát volby, tak asi nemá smysl s takovým člověkem polemizovat o svobodě lidské bytosti.

Být svobodnou lidskou bytostí nebylo snadné v žádné době, možná už od bájných zlatých časů Atlantidy. Myslím si, že pokud někdo toužil po lehké cestě životem, tak se zde v této době ani neinkarnoval. Když už jsme si zvolili tuto naší životní pouť tímto světem, která bývá někdy humorná, občas strastiplná i radostná, tak si to užívejme a nestěžujme si. Zejména, když jsme si tento život sami vybrali.

Jsem si vědom, že s názorem, že jsme si vše sami vybrali, se ztotožňuje nejmenší část lidí, kteří jsou přibližně stejného filozofického směru jako já. Pochopení toho, že my sami jsme si vybrali tuto životní roli, kterou právě hrajeme, je opravdu někdy těžké. Není jednoduché přijmout myšlenku, že všechny životní útrapy, všechna fyzická a psychická utrpení, jsme si dobrovolně vybrali. I přesto je tady krásně. Zkuste se podívat na probouzející se jarní přírodu, není to nádhera? Když se příroda dokáže takhle rozzářit, proč bychom to nedokázali i my? Vzpomeňme si na Werichův monolog z jedné pohádky, kdy se v roli krále potápěl do močálu a zamysleme se i my nad svým dosavadním životem. Možná, když se nám povede si své chyby přiznat, jako se to povedlo panu králi, začneme z močálu opět stoupat. Nakonec vystoupáme z močálu, což většinou byly jen naše těžké myšlenky, možná i minulé skutky a pak už jen stačí vybrat správný směr a nevkročit do dalšího močálu. Samozřejmě vždy budeme mít možnost svobodné volby vkročit do dalšího močálu a v něm už se konečně utopit.

Představme si situaci, že zavřeme oči, a když je otevřeme, tak můžeme být čímkoliv, jakoukoliv bytostí, zcela hmotnou, zcela nehmotnou, s plazmatickým tělem, s astrálním tělem, můžeme být absolutně čímkoliv. Absolutně svobodní si můžeme dokonce vybrat čas a prostor, kde se budeme manifestovat v rámci této své absolutní svobody. Co když dojdeme k překvapivému závěru, že cokoliv si představíme, cokoliv si dokáže představit naše mysl, naše vědomí se realizuje v nějaké realitě, v nějakém bodě časoprostoru, už vlastně existuje. Možná nakonec dojdeme k závěru, že tím nejlepším svobodným rozhodnutím je naše současná životní role, naše současná inkarnace, naše současná podoba, protože všechno, co si dokážeme představit, se někdy někde v nějakém bodě časoprostoru už realizuje. Takže paradoxně to může vypadat, že naše nejsvobodnější rozhodnutí je rozhodnutí být tím, kým jsme, ale být tím vědomě.

Plně si uvědomovat svoji roli, kterou jsme si svobodně zvolili a být v té roli svobodní a nenechat se svazovat žádnými dogmaty, pravidly, nařízeními, regulemi, které nám někdo jiný vnucuje ať už se sebelepšími či sebehoršími úmysly. Vždy je vše naše rozhodnutí. Čiňme ho svobodně a přijímejme za něj zodpovědnost.

https://www.miroslav-zelenka.cz/vize-2020-ii-o-svobode/clanky/

Pridaj komentár

Voda – najrozšírenejší a najuniverzálnejší nosič energeticko-informačných štruktúr na Zemi

Ľudský organizmus pozostáva zo 65 – 70 % vody. Organizmus dospelého človeka s telesnou hmotnosťou 65 kg obsahuje v priemere 40 litrov vody, z toho asi 25 litrov je vo vnútri buniek a 15 – v zložení extracelulárnych tekutín organizmu. Voda je hlavným prostredím, v ktorom prebiehajú početné fyzikálno-chemické procesy podstaty života.

Stálosť vnútorného prostredia organizmu, vrátane určitého obsahu vody je jednou z hlavných podmienok normálneho života. Voda existuje v rôznych skupenstvách (para, kvapalina, ľad) a formách izotopových zlúčenín (deutérium, trícium atď.). Má veľa životne dôležitých vlastností: maximálna tepelná kapacita zo všetkých známych látok, je diamagnetom (oslabuje účinok magnetického poľa) atď.

Podľa nedávnych štúdií sa tiež ukázalo, že voda má pamäť a môže niesť negatívne aj užitočné informácie pre organizmus. Napríklad minerálne vody nie sú liečivé zložením látok, ktoré sú v nich rozpustené, ale informáciou, ktorú voda absorbovala pri prechode cez štruktúry Zeme. Voda sa môže v organizme prejaviť ako elixír života, ale aj ako aktívny nepriateľ. Voda obsiahnutá v organizme sa kvalitatívne líši od bežnej vody. Toto je štruktúrovaná voda.

Pri použití súčasných metód fyzikálneho experimentu sa už zistilo, že pri najbližšom kontakte s biologickými molekulami sú molekuly vody akoby v zmrazenom stave – majú štruktúru ľadu. Tieto „ľadové štruktúry“ vody sú matricami živého organizmu. Všetky ostatné molekuly v bioorganizme sú spočiatku akoby vnorené v „ľadovú mriežku“ vodnej štruktúry v určitom poriadku. To naznačuje, že porušenie tohto poriadku v konštrukcii ideálnych štruktúr matrice vedie k porušeniu ideálnej práce živého organizmu.

To znamená, že každý organizmus od okamihu svojho vzniku má založenú svoju pôvodnú informačnú štruktúru, podľa ktorej má v prípade potreby schopnosť obnovovať zničené molekulárne spojenia a štruktúry v súlade so svojím ideálne stanoveným informačným programom.

Môžeme tiež povedať, že každý organizmus má svoju vlastnú pamäť a „pamätá si“ do nej vloženú ideálnu matricovú informáciu týkajúcu sa práce celého organizmu ako celku, ako aj na úrovni rôznych fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v bunkách a aj na úrovni molekulárnych štruktúr.

V procese života dochádza pod vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov k narušeniu a zničeniu počiatočnej ideálnej štruktúry stavu a práce vnútorných systémov ľudského organizmu. To znamená, že je porušená vodná štruktúra, aj energeticko-informačné štruktúry.

Voda môže aktívne pomôcť človeku obnoviť prácu jeho organizmu na zlepšenie a udržanie si zdravia. Ale nie bežná voda, ale štruktúrovaná, ktorá obsahuje informácie a energiu užitočnú pre človeka, ktorá pomáha jeho samoregulačnému systému obnoviť systém práce celého organizmu ako celku, a to nielen na úrovni molekulárnych štruktúr, ale aj na energeticko-informačnej úrovni.

Vo vode sa skrývajú veľké možnosti obnovy zdravia, čo sú v skutočnosti programy na riadenie práce buniek a obnovenie informačnej pamäte organizmu.

Jedným z najefektívnejších spôsobov prevencie zdravia, zlepšovania zdravia, zvyšovania priemernej dĺžky života, posilňovania energetickej ochrany organizmu a zvyšovania imunity možno teda bezpečne označiť použitie rôznymi spôsobmi štruktúrovanej vody.

„Aurogramy vytvorené počítačovou diagnostikou metódou výboja plynu (GRV).

Pri použití štruktúrovanej (bioaktívnej) vody, sa obnoví a zlepší biopole človeka. Metóda GRV bola použitá na získanie aurogramov osoby, ktorá mesiac používala štruktúrovanú vodu.

Aurogramy zobrazujú stav pred a po aplikácii štruktúrovanej vody, účinok je jasne viditeľný, že ide o pozitívny, liečivý účinok.

voda3

Voda odobratá 19. januára je tiež štruktúrovaná, pri dlhodobom používaní sa dostaví tiež pozitívny liečivý účinok.

Výskum uskutočnený E. Bembelovou v Ťumeni.“ „

https://www.biosferaklub.info/category/voda/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

https://www.biosferaklub.info/voda-je-najrozsirenejsim-a-najuniverzalnejsim-nosicom-energeticko-informacnych-struktur-na-zemi/

Pridaj komentár

MEDITÁCIA RA

Osobná čistota je dnes pre nás jedna z najdôležitejších vecí. Priniesli sme už viacero metód, dnes prinášame ďalšiu. Táto je zameraná na čistku fyzického tela, na jeho scelenie formou energií Slnka Ra. Celiteľstvo je u nás zabudnutý pojem, ale je čas ho prinavrátiť.

Liečiteľ je v našej Kultúre ponímaný ako človek, ktorý lieči pomocou liekov, hoci spravidla ide o prírodné prostriedky. Sú to najmä bylinky, čaje, rôzne roztoky, olejčeky a podobne, teda to, čo by sme dnes mohli nazvať ako prírodná medicína. Tradične bol taký človek nazývaní bylinkár, zelinkárka, olejkár a podobne. Za dávnych čias sme ho volali znachar (dnes by to bol asi homeopat). Názov je ľahko pochopiteľný cez Obrazy jednotlivých bukvíc a slabík: ZNA (znalosti, Znanie) + CH(A) (tok Svetlej energie) + prípona AR (v Staroslovienskej Bukvici ten či tá, kto dokáže Znaním obnoviť Svetlý tok energie, t.j. zdravie). Celiteľ je ten, kto ide ďalej, t.j. navracia celostnosť toho, čo nazývame „JA“. Tu už hovoríme o úrovni Jesm, teda fyzickej aj jemnohmotnej zložky existencie. Teda zlaďuje fyzické aj Jemnohmotné Telá v jeden celok. A práve taký druh meditácie dnes prinášame.

Touto meditáciou pracujeme na našom scelení, omladení a stabilite v čase energetického útoku (pôsobenia) zvonku. Je to akýsi druh antivírusovej ochrany zabezpečujúci, aby vírusy v Hmotnom aj Jemnohmotnom Svete nesmeli na nás pôsobiť.

Meditáciu môžeme vykonávať osamote alebo v skupine, čo je vhodnejšia forma jej použitia. Pre úplnosť dodávame, že ak v meditácii hovoríme „pracujeme všetci“, to znamená že pracujeme my aj Astrálne Sily spolu. Teda túto formuláciu používame aj vtedy, ak pracujeme sami.

***

Pracujeme všetci.

Premiestniť ma do najvyššieho bodu tam, odkiaľ budem pracovať.

Jemnohmotný Svet, Hmotný Svet, Veľká Hra. Prejavujem všetkých, ktorí sa tu nachádzajú, každého, kto ma vidí a počuje, prejavujem nás spolu. Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu je toto ideálna práca, ideálna meditácia.

Previesť každého z nás, previesť všetkých nás spolu do ideálneho meditačného stavu.

Pracujeme všetci.

Každý deň, vždy viac a viac, vždy jasnejšie sa vykresľuje Slnko Ra, ktoré sa nachádza v J/S.

Slnko Ra svojimi prvými lúčmi už obaľuje našu Zem.

Zem a všetko živé na Zemi sa pripravuje na prechod do Vysokých Rozmernostných štruktúr.

Slnko Ra svojimi vychádzajúcimi lúčmi pomáha celej Zemi, všetkým Človekom žijúcim na planéte Zem sa pripraviť na prechod do 10.-11.-12. a vyšších Rozmerností.

Každý z nás, my všetci spolu sme prejavení lúčom Slnka Ra. Slnko Ra umožňuje a my všetci spolu sa premiestňujeme do stredu Slnka Ra. V strede Slnka Ra je pre každého z nás, pre všetkých nás spolu pripravený komfortný, pohodlný priestor na scelenie.

 • V komfortnom priestore pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, sa dostávame do Červeného spektra Slnka Ra.

Červené, ohnivé energie prenikajú každého z nás a v každom z nás spaľujú všetky parazitické štruktúry. Spaľujú všetky červy, hlísty, škrkavky, lamblie, mikróby; spaľujú vrastené, vložené fyzické aj energeticko-informačné čipy, programy, prvky riadenia a potláčania, programy pôsobenia na vedomie, nevedomie, na kolektívne Vedomie, spaľuje sa všetko použitie sily voči každému z nás, voči všetkým nám spolu.

Akékoľvek použitie sily, akékoľvek prieniky, príkazy, rozkazy, implantované povinnosti, implantované karmické štruktúry – to všetko spaľujú Červené lúče Slnka Ra.

Červené lúče Slnka Ra spaľujú bloky, zvierania, príkazy inštalácie, zákazy na úrovni ±1. čakier každého z nás.

Rušia sa implantované bloky, zákazy na život, na radosť, na bezbolestné pôrody, na zákaz pôrodov na Zemi.

Všetky tieto programy, zákazy, spaľuje Červené spektrum Slnka Ra. Červené spektrum Slnka Ra plne obnovuje fyzické telo v oblasti ±1. čakry. Objavujú sa schopnosti, možnosti, vlastnosti fyzického tela každého z nás, fyzického tela v oblasti ±1. čakrálnej štruktúry.

Slnko Ra na základe svojho rozhodnutia pôsobí na fyzické telá každého z nás svojim Červeným spektrom. Prebiehajú ďalšie premeny vo všetkých čakrách, v čakrálnych štruktúrach, vo fyzickom tele.

Z pliec sa snímajú závažia, povinnosti, dodatočne navešané noše, ktoré nikto z nás nie je povinný nosiť. Všetky tieto noše nepochádzajú od Konu Všehomíra a bránia výstupu do Zlatého Veku. Všetky noše odpadávajú a rozpúšťajú sa. Všetko doplnené na nás, navešané na nás, povinnosti zo strany každého z nás, všetky na nás doplnené povinnosti odchádzajú, topia sa, miznú.

Všetky doplnené povinnosti, ktoré každý z nás zobral na seba skrz súcit, poľutovanie, cez svedomie, cez akékoľvek egregoriálne štruktúry, všetky tieto doplnené, neoprávnené a nepotrebné povinnosti z každého z nás odchádzajú, topia sa, miznú.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Oranžové spektrum pre naše scelenie.

Sceľuje sa fyzické telo každého z nás v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky následky sexuálneho násilia, sexuálneho vydierania, sexuálneho pôsobenia zvonku.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky a akékoľvek útoky v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky prívraty, odvraty, všetky implantované, negatívne, odpudzujúce štruktúry, programy na úrovni ±2. čakry.

Oranžové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek naše vlastné ilúzie, zbytočné očakávania, vytvárané vzdušné zámky, nesplnené túžby, túžby, ktoré sú márne a nikdy sa nezrealizujú. Celá táto ťažká príťaž, závažie odchádza, topí sa, mizne.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu prejavuje Slnko Ra svoje Žlté spektrum.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky úzkosti, všetku nespokojnosť, rozčarovania, nesplnené túžby a želania, ktorých bloky sa usadili vo fyzickom tele na úrovni ±3. čakry.

Spaľujú sa dôsledky chudoby, hladu, nedostatku,.

Spaľujú sa všetky strachy o vlastný život, o poživeň, o osobné uspokojenie, ktoré je pre nás životne nevyhnutné. Všetok strach, nepokoje ohľadom vlastného života, vlastnej potravy, všetky tieto strachy odchádzajú, topia sa, miznú.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky ohraničenia a podmieňovania spokojnosti a potešenia. Všetky rámce podmieňovania, ktoré boli zavedené na uspokojenie a potešenie, na spokojnosť so sebou samým vo vlastnom živote.

Vysvetlenie:

Keď začínala Noc Svaroga a človeku a Človečenstvu začalo byť nedostupné dosiahnuť spokojnosť a uspokojenie v horných čakrách ( t.j. od 4. vyššie), tak Temní ustanovili obmedzovače a uspokojenie životom a potešenie premiestnili do oblasti 1.-2.-3. čakry, t.j. uspokojenie a potešenie zo života začal človek prijímať cez žalúdočnú čakru – jedlo – a cez sexuálnu čakru, t.j. skrz sexuálne uspokojenie. Tieto obmedzenia – ktoré neumožňujú prežívať potešenie a uspokojenie od všetkých vysokých čakier – sú spaľované Žltým spektrom Slnka Ra. Takto sa človeku a Človečenstvu – t.j. každému z nás, všetkým nám spolu – stáva dostupné potešenie a uspokojenie vlastným životom skrz ľúbosť (4. čakra), skrz vzájomnú komunikáciu (5. čakra), skrz mysliace procesy, skrz vytváranie umeleckých diel (6. čakra), skrz komunikáciu s Jemnohmotným Svetom (7. čakra), skrz uspokojenie a potešenie zo života budovaním v J/S (8. čakra).

Deviata čakrálna štruktúra predstavuje schopnosť a znalosť vytvárať reálnosť pre seba a pre Rod, pre Národ.

Desiata čakrálna štruktúra (a vyššie) je schopnosť prevziať zodpovednosť za veľké projekty.

Žlté spektrum Slnka úplne spálilo, zničilo všetky a akékoľvek ohraničenia, podmienky a obmedzenia spokojnosti a potešenia vlastným životom.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Zelené spektrum.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky bloky, zvierania a poškodenia vo fyzických telách v oblasti ±4. čakry, srdcová čakra a fyzické telo sa obnovujú.

Zelené spektrum spaľuje stav neuspokojenia ľúbosťou, spaľuje všetky výčitky voči ľúbeným, spaľuje všetku nedoľúbenosť, spaľuje všetky nenaplnené očakávania, úzkosti, nepokoje. Spaľuje neuspokojenie z komunikácie medzi mužmi a ženami, medzi zaľúbencami.

Spaľuje vlastné komplexy menejcennosti pri neprítomnosti ľúbosti, spaľuje stav uzamknutosti, nepotrebnosti, stav uprednostňovania kohosi iného okrem seba. Spaľuje stav zrádzania, stav zanechania partnera.

Spaľuje stav stratenosti, nepotrebnosti, odvrhnutia, malej ľúbosti, spaľuje stav uzavretosti. Spaľuje všetky vlastné programy na seba, zákazy na lásku, na otvorené, úprimné vzájomné vzťahy k opačnému pohlaviu. Spaľuje komplexy menejcennosti, nespokojnosť so svojimi fyzickými vlastnosťami.

Zelené spektrum Slnka Ra preniká hlbšie a hlbšie a spaľuje všetky vlastné ilúzie, prázdne očakávania, zbytočné úzkosti. Spaľuje naše vlastné prekladanie zodpovednosti za seba na niekoho iného.

Spaľuje sebecký vzťah k mužom, ženám, deťom, vnúčatám.

Spaľuje skazené, pokrivené predstavy o svojej láske. Spaľuje vlastnú lásku na hrane egoizmu, na hrane ambicióznosti, sebaľútosť, sebareklamovanie, sebapresadzovanie na hrane narcisizmu. Spaľuje všetku nanesenú štruktúru pod názvom „hra na lásku“.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky nenaplnené očakávania, závisť, žiarlivosť, ambicióznosť, želanie cudzieho.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky zámeny našich skutočných vlastností za náhradné, implantované vlastnosti.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás všetky neukončené vzájomné vzťahy s opačným pohlavím, všetky neukončené vzájomné vzťahy, ktoré sťahujú ohromné množstvo energie do infernálnych Svetov. Všetky tieto neukončené vzťahy sa skončili a sú spálené!

N-D-HÁ (zvukový Obraz Runy; možno opakovať podľa potreby dosiahnutia výsledku)

 • Pre každého z nás, pre všetkých z nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Belasé spektrum.

Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás, vo všetkých nás spolu všetky a akékoľvek bloky, zovretia, svorky, poškodenia v oblasti ±5. čakry.

Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje všetky neharmonické vzájomné vzťahy v rodine, v práci, v spoločnosti. Spaľujú sa všetky poškodené, pokrivené, neharmonické vzájomné vzťahy s mužom, so ženou, s deťmi, s rodičmi, s mamou, otcom, s babkami, dedkami, s tetami, s neterami, so synovcami, s ujami, so všetkými tými, od koho závisí spokojný život každého z nás.

Spaľujú sa všetky pre seba vytvorené problémy okolo nás. Spaľujú sa všetky každým z nás vytvorené problémy pre seba. Spaľujú sa všetky zo zlosti, v emóciách vytvorené slová vložené do sŕdc.

Spaľujú sa všetky škandály v rodinách, v práci. Spaľujú sa všetky osobné, nepriaznivé vzájomné vzťahy so svojimi príbuznými a blízkymi, s kolegami v práci, s komunitou.

Spaľujú sa všetky vlastné, osobné výčitky, vyslovené nespokojnosti, vyslovené slová, ktoré ľutuje ktokoľvek z nás.

Čistka!

Belasé spektrum Slnka Ra preniká do hĺbky každého z nás a spaľuje všetky hlbinné prekrútené, poškodené štruktúry. Spaľuje vložené programy pod názvom „počúvam, ale nepočujem, pozerám, ale nevidím“. Spaľujú sa všetky vložené programy „počuje to, čo chce počuť, vidí to, čo chce vidieť“. Tieto programy sa spaľujú Belasím spektrom Slnka Ra.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Modré spektrum.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené čipy, programy, pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniky do veľkého mozgu každého z nás.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniknutia v oblasti našich ±6. čakier. Zároveň sa spaľujú všetky, akékoľvek vloženia, poškodenia od Svetlých aj Temných žrecov, od sivých, čiernych, žltých tvárnych bytostí, od mimozemšťanov, od reptiloidov.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky reptiloidné programy, pôsobenia, poškodenia vložené do našich fyzických tiel vrátane oblastí ±6. čakry.

Všetky poškodenia vložené reptiloidmi, mimozemšťanmi, kybernetickými štruktúrami, Sivými, Zidmi, Židmi, Judejcami, Čiernymi, negrami, vrátane pomocou akejkoľvek mágie, akýmkoľvek magickým pôsobením, všetky tieto pôsobenia sa spaľujú modrým spektrom Slnka Ra.

Modrým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás spaľuje ožiarenie Ciránom, ožiarenie 5G a vyšším, ožiarenie akýmikoľvek lúčmi, ktoré sú pre každého z nás, pre všetkých nás spolu škodlivé.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky do nás vložené vlastnosti: zlosť, nenávisť, chamtivosť, namyslenosť, ambície, zlé radenie, chvastanie, žiarlivosť, závisť, želanie cudzieho, nejednotnosť, sebaľúbosť, sarkazmus, agresivitu, nezáväznosť, bezvýznamnosť seba samého, svojho života, detí, rodičov, príbuzných a blízkych, Rodu, Rodových energií.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Fialové spektrum.

Fialovým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás, vo všetkých nás spolu spaľujú vložené stavy a pojmy, ktoré kazia uvedomovanie si seba, svojho miesta v živote, poškodenie a pokrivenie svojho predurčenia na Zemi.

Fialové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené, lživé misie, predurčenia každého z nás v danej reinkarnácii na Zemi.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje celé spektrum Radúhových energií. Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, preniká nás všetkých spolu a čistí a ničí všetko, čo bráni každému z nás, všetko to, čo bráni všetkým nám spolu ľahko a spokojne, postupne v poradí v priestore a čase prejsť do Vyšších rozmernostných štruktúr, do energií Zlatého Veku (10.-11.-12. a vyššie rozmernosti).

Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, skrz všetkých nás spolu a podľa svojho rozhodnutia premieňa každého z nás, premieňa všetkých nás spolu.

Pracujeme všetci.

Prejaviť túto prácu na všetkých úrovniach Všehomíra, prejaviť túto prácu pre každého z nás, pre všetkých nás spolu do hĺbky štruktúr Vždy, do hĺbky štruktúr Všade.

V tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom.

Vykonať.

To je Najvyššia Vôľa Slnka Ra.

My vystupujeme zo Slnka Ra a vraciame sa do Tu a Teraz.

Nech sa tak stane!

Nech tak aj ostane!

Vykonať!

Meditácia je ukončená, vraciame sa do Tu a teraz.

https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/692-meditacia-ra

Pridaj komentár