Rozpad – slovo co vystihuje současnost

Tento svět se mění velkým tempem. Mnohé změny ani nemůžete zaznamenat, další proměny máte každý den před očima. Nemění se pouze svět kolem vás, mění se také vaše nazírání na tyto věci a zejména vaše vnitřní pohledy, tedy váš vnitřní svět se transformuje. Můžete si kolem sebe všímat mnohých skutečností, které jste dříve nezaznamenali. Toto ukazuje, že vaše vnímání se posouvá. Odpoutáváte se od minulosti a procházíte zkušenostmi, které vás formují do nových osobností.

69

Tento svět je na pokraji zhroucení starých struktur. Během pár let se zcela promění. To, co nyní doznívá, to brzy zcela odpadne. Budete se učit novým věcem, budete se jinak léčit, budete jinak žít. Veškeré změny však je potřeba vstřebat, na to však nebudete mít čas. Proměna tohoto světa začala a kráčí mílovými kroky. Avšak stále znovu je potřeba opakovat, že vše záleží pouze na vás lidech, které změny proběhnou a jak budete schopni sami měnit společnost a kterým směrem. Mnozí toužíte po klidu, avšak toto vám nebude dopřáno. Probuzení sebou přináší i mnohé poznání. Jakoby jste spali a otevřeli oči právě ve chvíli, kdy jste se přesunuli do neznámé krajiny.

Všechny vaše představy o budoucnosti mohou být náhle přetvořeny do zcela jiných obrazů. Nyní ještě nepoznané se brzy stane velice známým. Brzy se také promění celý svět. Pokud byste si neprošli cestou změn, pak byste ani neměli šanci ho poznat, neboť proces růstu a transformace zasahuje celý svět. Tedy vše, co zde v tomto čase a v tomto místě tvoří svět tak, jak ho znáte nyní. Na vás jsou tu kladeny stále stejné požadavky, a to, aby došlo ke spojení mezi vámi, abyste tvořili mosty, po kterých by mohla nová společnost kráčet, aby svět byl uzdraven. A to může přijít pouze skrze vás samé. Brzy poznáte, že se držíte mnohého z toho, co vám však v okamžiku může protéct mezi prsty, aniž stihnete reagovat. Doslova přes noc se mění vaše životy. A v tomto čase mnohé duše opět opouštějí tento svět.

Karmické události zesilují. Rozpadají se nejen mnohé struktury vnější, ale i jistoty vnitřní, což se projevuje rozpadem rodin, přátelství a dalších svazků. Ale také okolností, které tvoří tuto realitu. Mocní se brání, většina lidstva však ještě nenašla dost odvahy uskutečnit změnu. Lidé ještě úplně nepochopili, že již není čeho se držet a že jedině společná řeč může změnit na první pohled nezměnitelné. Nic není trvalé a nic není absolutní. A také nic na tomto světě není na věky věků. Pouze láska a s ní duše, které sem přišly získat svou zkušenost. Až toto všichni pochopí, pak zmizí spoustu obav a strachů. Do té doby však je potřeba žít svůj život nejlépe jak dovedete a zároveň v pravdě. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/rozpad-slovo-co-vystihuje-soucasnost/

57

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

O řízení společnosti a podmínkách změny k lepšímu – 1 a 2. část

Proč pořád funguje strategie „rozděl a panuj“? Měly generace našich prarodičů snažší určoveání toho, kde je dobro a kde zlo? Jak fungovat ve světě, kde se malá skupina snaží o moc nad zbytkem planety?

„Musíme opět nalézt cestu k sobě. Ne přes obrazovku počítače… Sjednoťme se za jedním společným heslem. Chceme nechat našim dětem zemi, ve které se vyplatí žít. Za druhé, obnovme důvěru, protože dneska je důvěra nesmírně vzácným produktem. A za třetí, musíme začít říkat pravdu. Pravda někdy bolí, pravda je někdy nepříjemá, ale pravda osvobozuje a jestliže máte pravdu, jste schopni nalézt správná řešení,“ říká profesor Staněk.

Takový postup by se podle něj sice nelíbil davoskému fóru a dalším elitám, ale i pro ně platí, že nepřežijí jako elity bez úcty k člověku, k životu. „Nepřežijete na úkor miliard lidí, přežijete pouze s těmi miliardami,“ vzkazuje jim. Rozhovor má dvě části. První má premiéru dnes, na druhou se můžete těšit ve čtvrtek 16. února.

Jaké jsou možnosti rezistence vůči systému, který se zvrhává? Nacházíme se ve válce o vědomí? Co by si měly uvědomit elity a co každý z nás? „Elity s námi mohou dělat pouze to, co jim dovolíme. Jestliže to většina lidí dovolí, budou na vás orat. Jestliže se ale vzpouzíte a je to dostatečně silná vůle k odporu, tak se elity velice rychle stáhnou. Uvědomí si hranice své moci a svého postavení,“ říká profesor Staněk s tím, že podle některých studií je potřeba čtvrtina přesvědčených lidí v populaci, aby přesvědčili většinu.

„Je to odpovědnost každého z nás. Když ji uchopíme, nemusíte se obávat o svou budoucnost ani budoucnost svých dětí,“ dodává. Podle Staňka se různě po světě vzdouvá vlna lidí, kteří už toho mají dost a nepůjdou se systémem. „Doufám, že ta vlna spláchne globalizátory. A většina lidí si pak začne klást otázku proč jsou tady, co mají udělat. Je na to krásná odpověď. Nezemřu tehdy, když přestane bít moje srdce, ale tehdy, když na mě zapomenou ti, kdo mě znali. A co si o mně budou pamatovat? Že jsem nosil roušku a nadšeně běhal na čtvrtou a pátou dávku? A nebo, že jsem četl, přemýšlel, dával informace ostatním, motivoval je, aby přemýšleli…?,“ vyzývá Staněk.

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Co přináší tato doba

Člověk přichází sem na Zemi do této inkarnace proto, aby se učil a také proto, aby se zbavil mnohých zátěží. Přestože inkarnační podmínky jsou výsledkem spousty dalších aspektů, na které nemá duše vliv. Děje se však to, co je ustanoveno, a proto se tímto směrem budeme obracet. Čas je veličina jakou ještě budete zkoumat. I prostor se láme různými způsoby a dokáže vytvořit mnohé cesty, kterými je možné opouštět některé reality a vracet se zpět. Toto vše je však zatím odkryté pouze těm vybraným. Zdá se ale, že čas i prostor jsou plastické a dokáží vytvářet mnohé příležitosti pro duše a pro jejich učení se odpoutat od jejich programů.

02

Svět se tvoří tak, jak je prezentováno všem duším, které pak svým pohledem tvoří kolektivní budoucnost a obraz světa. Mnohé duše však již vykazují změnu a dokáží se odklánět od některých sdílených perspektiv, které odporují hlavnímu proudu. Tedy dokáží již vnímat mnoho skrytého, toho, co se dokáže otevřít pouze prostupem do vyšších vibrací. Odtud pak některé duše jsou schopny přinést informace, které zatím zůstávají skryté ostatním. Tento svět je již připraven na to, aby se dotýkal pátého světa, avšak pouze za předpokladu, že je duše vyvinutá a vědomě k tomuto spěje. Tento čas pak zároveň přináší nejen mnohé možnosti rozvoje, ale ukazuje též nové cesty a pomáhá k uskutečnění mnoha trvalých přeměn duše.

I společnost se vyvíjí. Stále však je zde vliv minulosti, zkostnatění a určitá strnulost, obavy a strach uskutečnit něco, co zde ještě nebylo. Minulost je opouštěna jen velmi pomalu a těžce. Může se zdát, že ti, kteří jsou vpředu, jsou nuceni táhnout ty ostatní a naopak ti, co jsou vzadu pak brzdí ty, kteří kráčí vepředu. Nejprve musí být srovnán krok, aby mohl být uskutečněn pohyb vpřed, jinak se stále bude přešlapovat na místě. Je potřeba dojít k uskutečnění souladu jak v otázkách života, tak v otázkách společenství.

Tento pohled se u mnohých tříští, stojí mezi starým a novým a bojí se opustit staré břehy. Tento čas nese velikou rekapitulaci toho, co sdílíme s ostatními, tzn. rekapitulaci životních postojů, citů a také možnosti, či nemožnosti zbavit se zátěží ve vztazích. Někteří jsou již dávno svobodní, přesto zůstávají na místě. Rekapitulace toho, co člověk prožívá a co chce prožívat přináší přesun a migraci mnohých lidí. Neboť vztahové hodnoty se velmi změnily a již zde není soulad mezi některými dušemi. Není zde spojení.

Vztahy se rozpadají a za dveřmi stojí nová spojení, která se však posílí tehdy, až projdou zatěžovacím startem. Tedy je zde odklon od podmíněných vztahů a ty nové jsou budovány na jiných základech a jiných hodnotách. Je zde požadována zejména svoboda a pravda bez přetvářky a lži. Zároveň tu zůstávají ti, kteří převzali vzorce chování od svých rodičů a stejně tak jako oni se nedokáží vymanit z karmických pout. Mnoho z těchto lidí potřebuje a bude potřebovat pomoci.

Vaši psychologové mají plné ruce práce a zároveň je potřeba, aby byli tito zacyklovaní lidé vyslyšeni a podpořeni, aby jim bylo pomoženo získat nový náhled na život a ukázáno, že se dá žít i jinak a bez zátěží. Tento svět nese v sobě dvě polarity. Rozbíhají se zde také dvě cesty a jednotlivé duše nastupují tu cestu, která rezonuje s jejich nazíráním na život. Lidstvo stojí na rozcestí, může však i dojít na scestí, pokud nezmění své priority. Je tu čas transformace a růstu, čas převzetí odpovědnosti za sebe samé. Vždy jste tu stály vy, bytosti Země, se svými pochybnostmi a obavami, ale také s neuvěřitelnou silou. Tuto sílu se musíte naučit naplno využívat a pak teprve pochopíte kým jste a kým jste vždy byli. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/co-prinasi-tato-doba/

01

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Podivné anomálie hlboko v útrobách našej planéty

Vedci, aj keď neochotne, boli nútení priznať, že v hĺbke asi 660 km pod zemou existujú veľmi zvláštne anomálie. Boli zaregistrované veľmi zvláštne obrie objekty podobné horám, ktoré sú oveľa väčšie ako všetky tie, ktoré sú na povrchu Zeme. Vedci túto anomáliu nazývajú „anomálna medzera – 660 km“.

zem-768x533

V novej štúdii, ktorú zverejnili geofyzici z Princetonskej univerzity, je zrejmé, že v takzvanej „zóne prechodu“ sa nenachádzajú len obrovské hory, ale aj celé pohoria, oveľa väčšie ako Himaláje. Toto štúdium má pre nás ešte jeden špeciálny význam. Potvrdzuje informácie Coreyho Goodea, že vnútro našej planéty má gigantické otvorené priestory.

Za posledných desať rokov bola v dôsledku početných silných zemetrasení objavená ďalšia zvláštna okolnosť – „kruhy planéty“ sa zdajú byť duté. Zistilo sa, že najlepšie údaje sú dostupné pri zemetrasení, ktoré dosahuje intenzitu 7,0 stupňa Richterovej stupnice. Takto vzniknuté rázové vlny prechádzajú stredom Zeme. Nové počítačové systémy teraz dokážu veľmi presne modelovať komplexné správanie týchto vĺn, ktoré sú generované silnými seizmickými udalosťami vo vnútri Zeme. Tieto vlny výrazne menia svoju charakteristiku, keď existuje „zóna prechodu“ alebo naopak, keď je tam tvrdý kameň.

Zistilo sa, že pohoria v „prechodovom pásme“ sú rozmiestnené nerovnomerne, medzi nimi sú obrovské ploché priestory, nápadne pripomínajúce hladinu jazier, oceánov či morí. Profesorka Kristin Hauserová z Tokijského technologického inštitútu uviedla, že v hĺbke asi 410 kilometrov sa nachádzajú navzájom prepojené jaskyne rôznych veľkostí, nie však viac ako niekoľko kilometrov.

Situácia sa však výrazne mení v hĺbke 660 kilometrov, kde boli objavené obrie dutiny vysoké od 60 do 90 kilometrov. Vedci uviedli, že objav tejto anomálie by mal hlboké dôsledky pre ďalšie vedecké pochopenie toho, ako sa naša planéta formovala a ako funguje.

Ešte jedna vec. Zistilo sa, že horný a spodný plášť sa navzájom výrazne líšia chemickým zložením. To znamená, že tieto zóny sa tepelne nezmiešajú. Preto sú geológovia a seizmológovia presvedčení, že v hornej a dolnej dutine musia byť úplne odlišné tepelné zóny. Vedci priznávajú, že nevedia vysvetliť, ako mohli tieto obrie dutiny vzniknúť v hĺbke 660 km. Tiež sa čudujú, ako môže existovať pevná hornina v takej hĺbke bez topenia sa pri extrémnych teplotách.

anomalie

Podľa mnohých priaznivcov dutej Zeme tento objav vedcov dokazuje existenciu podzemnej odtrhnutej civilizácie „Agharts“. Už v roku 2017 sa potvrdilo, že v zemskom plášti je asi 5-krát viac vody ako vo všetkých svetových oceánoch, moriach a jazerách dokopy.

Samozrejme, každý sa pýta, ako je to možné? Teraz vieme, že napríklad americkí vedci používajú na štúdium seizmických vĺn viac ako 2000 seizmografov. Potvrdili, že v hĺbke 650 až 700 kilometrov sa nachádzajú obrovské podzemné nádrže veľkosti povrchových oceánov.

Predpokladá sa, že ich celkový objem je asi päťkrát väčší ako celkový objem vody na povrchu planéty. Každému je úplne jasné, že všetky tieto skutočnosti nemožno vysvetliť existujúcimi tradičnými geologickými modelmi Zeme. Vedci sa domnievajú, že táto oblasť sa správa ako „huba“, voda sa hromadí v „zóne prechodu“ a je vytláčaná tlakom z iných, ešte hlbších planetárnych priestorov.

Geológ Steve Jacobson a seizmológ Brand Shamant poznamenávajú, že doteraz geológovia predpokladali, že voda na zemskom povrchu pochádza z vesmíru a na Zem sa dostala prostredníctvom kometárnych telies. Nové objavy však naznačujú, že voda dosiahla povrch, s najväčšou pravdepodobnosťou z hĺbok v zemskom plášti. Vedci tiež objavili obrie objekty v blízkosti zemského jadra. Tieto obrie objekty sa nachádzajú v hĺbke 2 896 kilometrov. Jeden z nich sa nachádza pod Tichým oceánom a druhý – pod Atlantikom. Tieto objekty dosahujú výšku 88 kilometrov.

Tieto objekty zaberajú oblasť stredného kontinentu na povrchu Zeme a sú zložené z úplne iného materiálu ako pôvodná štruktúra planetárneho jadra a plášťa. Vedci nevedia vysvetliť, ako mohlo v blízkosti zemského jadra vzniknúť niečo také gigantické a neprirodzené. Táto otázka zostáva vedeckou záhadou. Vedecký tím vedený doktorkou Elenou Bykovou v roku 2016 oznámil, že v spodnom plášti našej planéty boli objavené úplne anomálne pásy priestoru, ktoré obsahujú 8 – 10-krát viac kyslíka, ako je celkové množstvo kyslíka v atmosfére našej planéty.

Doktorka Bykova povedala, že objav šokoval vedcov. Neexistuje na to žiadne rozumné vysvetlenie. Mnohí sa zhodujú v tom, že v prostredí planetárneho jadra prebiehajú pre nás neznáme sublimačné procesy, na konci ktorých sa uvoľňuje kyslík, ktorý potom takzvanou „prechodovou zónou“ stúpa na povrch Zeme.

Keď dostaneme odpovede na širokú škálu otázok súvisiacich s novými objavmi v útrobách našej planéty, potom možno konečne pochopíme, prečo naši predkovia na celom svete uctievali našu planétu Zem a vnímali ju ako „Matku“.

http://www.biosferaklub.info

04

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Ľudská imunita a informačná závislosť

„Naše osobné vedomie sa dnes jednoducho zmenilo na akýsi „odpadkový kôš“, kde „zlievame“ všetky potrebné aj nepotrebné informácie, ktoré sa k nám dostávajú v rámci akejsi informačnej závislosti pri komunikácii s ľuďmi, získané z médií, z internetu, televízie, z odpozorovaného v živote udalostí a javov.

Boris Ratnikov

Ale táto informácia pozostáva z mentálnych obrazov jedného alebo druhého znamienka (+ a -), to znamená, že predstavuje zodpovedajúcu energiu, ktorej tok narúša vnútornú energetickú rovnováhu a spôsobuje určitú reakciu našich vnútorných orgánov. A zároveň si zadávame otázku, prečo nás zvnútra „trápia“ rôzne choroby a neduhy?

Snažíme sa hádať a „ťahať za uši“ rôzne vymyslené dôvody tohto nepohodlia, ale v skutočnosti sú nasledovné: každý živý organizmus má určitú energetickú schránku, ktorá ako ochranný obal obklopuje jeho telo. Ochorením možno nazvať oslabenie ochrany energie alebo rednutie – narušenie aury.

Ak sa zameriame na subjektívne vnemy duše, potom pojem choroba môže zahŕňať príjem určitého náboja negatívnej energie jemnohmotným telom a potom sa zotavenie bude chápať ako obnovenie energetickej rovnováhy jemnohmotného tela. Príčinou chorôb človeka je určitá nerovnováha v interakcii fyzického tela s prostredím, spôsobujúca poruchu jeho vnútorných štruktúr v dôsledku skreslených tokov energie smerujúcich do tela. V dôsledku narušenej výmeny energie sa dodávka energie začína uskutočňovať podľa skreslenej schémy a v dôsledku toho začínajú trpieť orgány a tkanivá, sú narušené systémy výmeny tepla, prívod tekutín, drenáž, sú narušené metabolické procesy, a práca vylučovacích systémov sa spomaľuje.

Prejavy takýchto porúch sú malátnosť, bolesť, slabosť, zvýšený krvný tlak, výskyt rôznych onkologických ochorení atď.

Imunita je schopnosť buniek odolávať deštruktívnym vplyvom okolitého agresívneho prostredia, ktoré bolo pôvodne začlenené alebo vnesené do tela. Na „každodennej“ úrovni sa imunita chápe ako schopnosť buniek produkovať určité potrebné množstvo určitých prvkov ochrany, ktoré priamo závisia od povahy škodlivého účinku hrozby pre ne. Nazvime to – „špecifická imunita“, alebo od tohto charakteru nezávislá – „nešpecifická imunita“.

65

Nešpecifická imunita je úplne otvorený, korelačný (rigidný vzťah) systém umožňujúci nástup pozitívnej korekcie ľudského tela, ktorá prispieva k ochrane, a to z jeho vlastnej strany aj z vonkajšej strany. A predovšetkým na bunkovej úrovni a na obehovej úrovni je faktor psi vždy prítomný na základe imunitnej ochrany.

So zvýšením množstva akéhokoľvek patogénu v okolitom priestore bunka chránená imunitným systémom uvoľňuje psi-energiu a vďaka tomu sa absorbuje nadmerné množstvo negatívnych informácií, ktoré boli určené na „usadenie“ v tejto alebo iných bunkách.

Choroba človeka sa vyskytuje, keď dostáva nadmerné množstvo informácií prostredníctvom toku informácií, pozitívnych aj negatívnych. Je absolútne spravodlivé považovať stres za jednu z hlavných príčin chorôb. V tomto prípade je obnovenie funkcií ľudského tela možné iba vtedy, ak dostane značné množstvo energie pozitívneho znamenia, ktoré môže pochádzať buď zvonka (prenesené inou osobou), alebo môže byť zhromaždené alebo generované jedincom samým (koncentráciou vnútorných zásob alebo príjmom dodatočnej energetickej rezervy).

Prípady uzdravenia ľudí, ktorí ochoreli na vážne choroby, v dôsledku úspešného užívania liekov alebo účinného chirurgického zákroku, sú legitímne, ale ich nekontroverznosť je skôr výnimkou ako pravidlom. Ani jedna úspešne vykonaná operácia, ani jeden medicínsky prípravok či zákrok nedokáže pacienta postaviť na nohy bez riadneho doplnenia energie tým, že do jeho vedomia prenikne potrebné množstvo psi-informácií pozitívneho smeru. Čím menej je človek náročný na podmienky svojej existencie a čím menej potrebuje k životu komfort, tým je bližšie k prírode. Veď nie nadarmo stará múdrosť hovorí: „Šťastný je ten, kto je sebestačný v minime, ktoré má!“

Trvanie nášho života je spontánne a je určené takými faktormi, ako je odmietanie zla, ktoré ničí energetický ochranný obal a schopnosť vyžarovať pozitívne vyžarovanie dobra mimo nás. Láskavosť by mala byť prioritou ľudského života! Človek by mal selektívne pristupovať k prijímaniu informácií, nesústreďovať sa na negatívne a vedome dávkovať rôzne prijaté informácie.“

Boris Konstantinovič Ratnikov (11.06.1944-05.12.2020) – pôsobil v KGB v Moskve, od roku 1981 – 1982 a 1985 – 1987 pôsobil v Afganistane. Od roku 1991 bol prvý zástupca náčelníka Hlavnej správy bezpečnosti RF. V rokoch 1994 – 1997 bol hlavný poradca bezpečnostnej služby prezidenta RF a poradca náčelníka Federálnej služby RF.

www.biosferaklub.info

74

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Co se vlastně děje?

To je otázka, kterou lidstvo velmi zajímá. Co se vlastně děje se Zemí, na Zemi, ve Vesmíru? Co se děje s lidmi, zvířaty a všude kolem? Každý však má svůj vlastní názor na to, co kolem sebe vidí a co cítí. Každý sám vytváří realitu, kterou pak prožívá. Můžete být ovlivněni i pohledy těch ostatních, pokud cítíte, že s vámi rezonují. Takto funguje kolektivní vědomí, které formuje realitu daného času a prostoru. Zde je však potřeba podotknout, že toto je velmi zjednodušené. Skutečnost je mnohem komplikovanější.

68

Tento čas je pro lidské bytosti velkou školou. Stále více se posilují pozitivní a negativní vlastnosti, které duše v lidských tělech zakoušejí, tedy které lidé zde na Zemi vyzařují. Oddělování zrna od plev pokračuje. Přesto je část současnosti společná pro mnohé z vás. Vaše realita je tedy formována tím, co vidíte a slyšíte kolem sebe a tím, co necháte proniknout do sebe samých. Naštěstí již mnoho z vás chápe, že věci nejsou jen černé a bílé, že mnoho z toho, co je vám sdělováno, neladí s pravdou, tedy neladí s tím, co cítíte. Váš svět se mění ať již chcete nebo ne. A vy se nakonec musíte změnit s ním. Změny jsou postupné a i přesto cítíte velice silný tlak, který vaše vědomí nutí k posunu. Nedokážete se mnohdy naladit na vyšší vibraci, neboť se ve vás rozpínají strachy. A tak se střídavě dostáváte do nižších i vyšších světů.

Tyto procesy rozčeří hladinu vašeho klidu, vychylují vás z rovnováhy a nutí vás reagovat. Tento čas pak přináší zejména mnohé pochybnosti. Přináší nespokojenost a velkou nedůvěru v autority. Zároveň je vám zrcadlem toho, co se děje. Toužíte po změnách, sami si volíte cestu, jak tyto změny uskutečnit. Přesto jste i nadále nespokojeni s tím, jak se věci mají. Tady a teď je potřeba zejména vytrvat ve svých přesvědčeních a zároveň poskytnout prostor těm ostatním. Je potřeba si uvědomit, zda to, co žijete, také žít chcete. Nevézt se na vlně s ostatními, nýbrž dopřát vítězství sobě samým, tedy ve svých osobních životech dokázat žít naplněné životy.

69

Láska tu je a působí na všechny. Někteří se jí však vyhýbají. Přesto tady a teď začínáte chápat, že život je o něčem jiném a začínáte se více obracet ke svým rodinám, ke svým bližním, měníte své priority v oblasti pracovní, v oblasti svých koníčků. Změny tu jsou. Ještě budete procházet rebeliemi a neklidem, ještě padnou mnozí politikové, ještě musíte na vlastní kůži prožít mnohé nespravedlnosti a mnohá nepochopení, musíte si vydobýt své pozice, nalézt společnou řeč. Tolik úkolů ještě máte před sebou. Volíte si svou cestu, volíte si svou budoucnost. Avšak ti, kterým jste věřili mohou zcela změnit své názory a ti, kteří se vám zdají nepřijatelní, se mohou nakonec stát vašimi nejlepšími přáteli. Tento čas dokáže měnit nitro lidí a přinést nečekané. Věřte sami sobě. Jsme s vámi a milujeme vás.

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/co-se-vlastne-deje/

75

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Biorobotizácia ľudí pod správou systému

„Naša civilizácia bola ovplyvnená astrálnymi generátormi, ktoré sa nachádzali v 99 energetických uzloch prúdiacich energetických tokov. Astrálne generátory vytvorili takú energetickú štruktúru, ktorá zabezpečila rodenie ľudí s hotovou robotizáciou. A len Podstaty (Duše) na veľmi vysokej úrovni rozvoja s veľkým potenciálom, mohli obnoviť normálnu štruktúru svojich tiel a energie a mohli sa aktívne ďalej rozvíjať. Takíto ľudia boli fyzicky ničení, čo im nedalo príležitosť dosiahnuť novú kvalitatívnu úroveň a odhaliť, zničiť štruktúru robotizácie.

new-atlantis

Keď sa človek narodil s deformovanou štruktúrou tiel a energiou pripravenou na robotizáciu, zostávalo už len „zaradiť“ tohto človeka do všeobecného systému riadenia, čo bolo dosiahnuté výchovou a vzdelávaním, ktoré vyžadovalo, aby bol človek iba ideálnym „ozubeným kolieskom“ univerzálneho mechanizmu. Morálka a filozofia slúžili rovnakým účelom. Často skutočne najvyššie duchovné a morálne univerzálne hodnoty slúžili len ako návnada pre ľudí, ktorí hľadali pravdu a čistotu. Vplyv na ľudí sa uskutočňoval na éterickej, astrálnej a mentálnej úrovni, o čom, žiaľ, väčšina z nich vôbec netuší. A tým niekoľkým, ktorí o týchto veciach premýšľali, sa podsunuli také informácie, ktoré ich zatlačili do logického labyrintu a len málokomu sa z neho podarilo dostať…

Potom, čo sa u väčšiny ľudí vytvorila štruktúru biorobota, zostávalo už len vytvoriť kontrolné psi – pole na ich ovládanie. Na planéte Zem sa psi-zbrane používajú vo väčšom či menšom meradle už niekoľko tisíc rokov a samotný fakt ich použitia doteraz zostal „tajomstvom zapečateným siedmimi pečaťami“ (okrem „zasvätencov“). „Zasvätení“ sa snažili všetkým ostatným dokázať, že akákoľvek úvaha o psi-zbraniach a ich použití je nezmysel, absurdita. A medzitým to sami veľmi aktívne a efektívne testovali na tých, ktorí boli presvedčení o nemožnosti ich existencie … “

Nikolaj Levašov

http://www.biosferaklub.info

Paradise Goddess

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Povaha chorôb a vplyv karmy

Nikolaj Levašov:

  • Čo je teda človek? Každý, kto tu sedí, je predsa chorý, no, poznáte príčiny mnohých svojich chorôb?
  • Viete, že človek si zo svojich minulých životov prináša množstvo chorôb? Je to zvláštne, ale je to fakt. Jogíni hovoria o takzvanej karme, náboženstvo o hriechoch, že ak človek spácha hriechy, tak ide do pekla a za svoje hriechy zaplatí. Čo to je? Je to náboženstvo alebo niečo iné alebo, ako sa to naozaj deje?

Požiadajme každú osobu, ktorá sedí tu v sále, aby zabila inú osobu. Môže? Dokáže to tu niekto? Myslím, že nie.

13

To znamená, že na spáchanie vraždy sa človek musí uviesť do určitého stavu, prijať stav „agresora“, povedzme, podmienečne. To znamená, že ním prechádzajú určité toky, zodpovedajúce tomuto stavu, stavu zabíjania, a potom zabíja. Ale ak človek zabil raz, druhýkrát, tretíkrát, tak pre neho je už jeho psychika zdeformovaná, je nasýtená úplne inými tokmi foriem hmoty, energií a začne konať, žiť v úplne iným spôsobom.

Viete, stretával som sa s vojakmi z Afganistanu, s chlapcami, ktorí vyrastali ako „mamičkin maznáčik“, ako sa hovorí, z ktorých sa nestali muži. Ale keď sa tam dostali, boli nútení zabíjať a zabíjali. A viete, najhoršie na tom je, keď počujete reč typu: „Ach, to je skvelé, keď vnikneš do ľudského tela s bajonetom ako do masla, režeš ako maslo.“ Viete, dá sa povedať, že vlasy dupkom stoja. A takýchto prípadov nie je málo. Chápete, takýto človek prestáva byť človekom, a to je veľmi zlé.

  • A myslíte si, že po tom, čo sa toto stane, to zmizne bez následkov pre týchto vojakov, ktorí nie sú vinní za to, že boli nútení zabíjať?

A oni naozaj hovorili, že: „Ach, skvelé, otvoríš dvere, vystrelíš dávku a potom sa pozrieš, kto je tam, ženy, deti,“ atď. Takže žiadne takéto akcie neprejdú bez stopy. A ak v minulom živote človek vykonal tento typ skutkov, potom jeho štruktúra – povedzme duša alebo podstata, bola štruktúrovaná a transformovaná pod týmito energetickými prúdmi.

A tieto toky – prúdy umožňujú vstupovať nielen do stavu samotného človeka, ale on sa kvalitatívne mení v súlade s touto úrovňou, evolučnou úrovňou života, kde žijú bytosti takzvaného nižšieho astrálu, možno mnohí o tom počuli. Sú to živé organizmy, ktoré dávno v minulosti žili na Zemi. Potom vymreli tým, že vývoj života išiel ďalej a oni nemali možnosť existovať, a preto prešli na iný princíp života, stali sa z nich takzvaní upíri. To znamená, že nedokážu inak prijímať energiu pre vlastný život. A preto nájdu tých, ktorí majú fyzické telo, ktorí majú energiu. A tak paraziti nasávajúc začnú sať, ale nie krv, ktorú pijavica nasáva, ale sajú energiu. A človek, ukazuje sa, živí nielen seba, ale aj každého, kto na ňom sedí. V tomto prípade sa telo opotrebováva prudko, veľmi rýchlo. V miestach, kde k takémuto prieniku – napojeniu parazita dochádza, dochádza k transformácii buniek, k evolučnému blokovaniu buniek a vzniku rakovinových nádorov.

Takže 90 % rakovinových nádorov je spojených s energetickými prienikmi telesných štruktúr, nielen fyzicky hustého tela, ale aj éterického, astrálneho a iných. Chcem teda povedať nasledovné, že mnohé z chorôb, ktoré vy, čo sedíte tu v sále, máte, súvisia s týmto prienikom v tej či onej miere, nie nevyhnutne s extrémom, o ktorom som práve uvažoval. Každý človek niečo urobil a táto akcia, vždy bola sprevádzaná nejakým energetickým tokom, umožňuje bytostiam prisať sa na vašom tele a vy ste pre nich potravou, ako napríklad bravčové, hovädzie, kuracie mäso je jedlo pre nás, alebo zemiaky, mrkva a všeličo iné. Jeme a považuje to za normálne.

18

Preto náboženstvo, ktoré v zásade vedelo, že takýto proces existuje, ale nevedelo ho vysvetliť, pochopiť, povedalo: „Tu je peklo, tu je nebo“.

Teraz, ak človek vo svojom vývoji v tejto inkarnácii nedosiahne určitú úroveň vo vývoji, potom upadne do kvalitatívnej úrovne zodpovedajúcej nižšiemu astrálu a takzvanému peklu. A často sa stáva potravou pre tie stvorenia, ktoré tam žijú. Ak prekonal túto bariéru, dostane sa do takzvaného raja, teda do horného astrálu alebo mentálnej úrovne, kde tieto bytosti už nie sú, vďaka tomu, že sú evolučne veľmi nízke na svojej úrovni a ďalej ísť nemôžu.

Tak ako cez dvere, je tam viacero dverí, ak človek môže prejsť cez prvé, druhé dvere, tak nie je pre ne dosiahnuteľný. A ak prejde iba cez prvé a nedostane sa cez druhé, je zdrojom potravy pre stvorenia, ktoré tam žijú.

No, nebudem zachádzať do podrobností, je to na dlho a nemusí to byť zaujímavé pre každého, ale chcem vás upozorniť na skutočnosť, ktorú si pamätajte, že každý váš čin v minulom živote aj teraz, keď žijete, aj v budúcich životoch, nezostane bez stopy. Nie, že niekto ťa trestá, ani Pán-Boh netrestá, trest si vytváraš sám!

Čo musíte jasne pochopiť je, že keď príde váš čas na Zemi, potom jednoducho stratíte túto škrupinu, na ktorú ste zvyknutí, to znamená toto telo s takou farbou vlasov, očí, s rukami, nohami… A po určitom čase, niektorí za 300 – 400 rokov, iní v niektorých prípadoch za 2 – 3 roky sa znovu narodia, ale v inej škrupine, vyvinú sa a budú žiť ďalej…“

Nikolaj Levašov – Výňatok zo seminára v Archangeľsku v roku 1991

https://www.biosferaklub.info/nikolaj-levasov-povaha-chorob-a-vplyv-karmy/

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Růst a zmar, život a smrt, transformace a přechod

Lidský život na této planetě podléhá času, gravitaci, ale také vibraci místa, kde člověk dlí nejen svou myslí, ale také svým srdcem. Tento proces bytí je tu po celé věky a podléhá zákonům, které drží život pohromadě. Člověk je tu jako bytost Země a zároveň jako bytost s jádrem nesmrtelným, a tak se tu spojují dvě podstaty, které tvoří jeden celek. Na tento celek pak má vliv střídavě to i to, v případě probuzené bytosti však převládá aspekt ducha. Celý svět je pod působením vibrací a ty také tvoří reality, kterých součástí pak jsou duše, které se rozhodly uskutečnit svou misi a stát se součástí proměny světů a skrze toto také proměny sebe samých.

48

Tento čas, stejně jako další zvláštní dny, nese v sobě pochopení a obnovu. Nese v sobě pozastavení a uvědomění si, a v neposlední řadě také rozšíření vědomí. Zároveň však druhá strana brání pokroku tam, kde je to přirozené a posiluje tam, kde dochází k odklonu od přirozenosti, od původnosti, od domova a od lásky. Země však musí růst, neboť vibrace je neudržitelná. Vyplavuje a odplavuje stresy a zároveň probouzí krásu, která může být uchopena a prožita pouze těmi, kteří s touto dokáží sladit svou frekvenci a otevřenýma očima a srdcem nechat proudit zázraky tvoření do sebe samých. Růst a zmar, život a smrt, transformace a přechod, toto je téma tohoto času. Nevratné změny, změny podnícené nefunkčností toho starého. Čas, který již není tím časem, kterým býval, nýbrž se vzrůstající vibrací se zrychluje jeho vnímání. V tomto světě nemohou dlouho přežít ti, kteří jsou nízcí. Je to postupný proces a dlouhá cesta, a přestože se její konec může zdát vzdálený, je tu vždy naděje a víra, která svou silou vede vpřed. Ať již tento proces provází cokoli, vězte, že je to vždy v souladu s vývojem a vždy důležitým krokem k cíli.

Někteří dosud neporozuměli, někteří napjatě očekávají, jiní se brání. Toto vše však je potřeba. Každý si musí odžít to své, aby došel naplnění svého vlastního cíle, svého vlastního pochopení a uvědomění. Teprve pak se všichni mohou spojit a vytvořit nový obraz kolektivního vědomí, vytvořit to, co změní realitu celku. Život se rozvíjí, odkvétá a umírá, aby se opět zrodil znovu. V novém čase, s novými podmínkami. Avšak přesto neochvějně roste a hledá živiny pro tento svůj růst. A tak i vy všichni hledejte živiny pro svůj vlastní růst, nezapomínejte zalévat sami sebe a dodávat si vláhu, abyste v životě rostli a aby květy vašeho úsilí inspirovaly ty ostatní.

To, co předáte svým dětem, to jsou ta semínka nového života, která mohou padnout na úrodnou půdu života. Tuto úrodnou půdu však musíte připravit vy sami. Nejen sobě samým a vašim dětem, ale také celým následujícím generacím. Toto je vše, co je potřeba činit v následujících dnech. Jen je potřeba se nevzdávat a překonávat překážky, které vám brání vidět pravdu. Pomáháme vám a žehnáme vám na vaší cestě. Milujeme vás bytosti Země a obdivujeme vaši odvahu být součástí bytí v tomto čase.

https://zlata-dusicka84.webnode.cz/l/rust-a-zmar-zivot-a-smrt-transformace-a-prechod/

36

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Vánoční rozhovor s MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D. – 2. část

„Je to tlak na sebeúctu. Pokud ji nemáte nebo si ji necháte pošlapat, udělají z vás všechno, co oni budou chtít. Možná v jednu chvíli už vás předělají do takové podoby, že není cesty zpět. Člověk na sobě musí pracovat. Pochopila jsem to za toho dva a půl roku teroru, který na mě vyvinuli, aby mě smetli z povrchu zemského. Ve mně se strhly nějaké slupky cibule a viděla jsem to jádro, po kterém oni jdou. Já jim jsem ukradená, oni šli po mé duši, s cílem zlomit. Člověk se nesmí nechat zlomit,“ říká MUDr. Soňa Peková, Ph.D. s tím, že lidstvo by mohli udržet nad vodou lidé, kteří nepodléhají nátlaku jaký jsme tu zažívali během posledních dvou let.

Takoví lidé podle ní nedovolí, aby se přes ně převalila vlna špinavé vody, která se valí a do které „ti nahoře“ přidávají pořád další špínu. „Uvidíme, kolik nás je,“ komentuje Peková a upozroňuje, že žádný nápad „elit“ nemůže být realizován bez zapojení obyčejných lidí. „Takzvané elity neumějí z reálného života už nic. Jen si vymyslí, co by se jim líbilo, nebo dostanou zadání od někoho, kdo stojí na tom žebříčku výš, ale nejsou schopni to realizovat. Bez nás „pěšáků“ neumějí nic. Pokud nebudete plnit úkoly, které překročily nějakou míru nehoráznosti, abyste se jim zalíbili, prohráli. A my tu hru, kterou tady hrajeme, můžeme vyhrát. Ta civilizace může zůstat,“ vysvětluje a navrhuje i možný způsob, jak se český národ může elitám vhodně bránit. „Buďte jako Švejk, který šel do Budějovic a došel dvakrát do Putimi,“ říká Soňa Peková v pokračování rozhovoru, v němž se opět dotýkáme i otázek vědecké a lékařské etiky a otázek její milované kvantové fyziky.

První část rozhovoru najdete zde: https://www.svedomi-naroda.cz/2022/12…

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Mŕtve mestá Antarktídy

www.biosferaklub.info

V tomto videočlánku sa pozrieme na fotografie urobené v prvej polovici 20. storočia jednou zo západných spravodajských služieb. Fotografie ukazujú zničené mesto nachádzajúce sa v Antarktíde, uvidíme ruiny a celé budovy antického typu, pyramídy, obelisky, pamätník a predmety, ktoré môžu súvisieť s energetickou infraštruktúrou stratenej civilizácie. S využitím dostupných údajov budeme tiež schopní vyvodiť záver o čase, kedy došlo ku katastrofe, ktorá zničila Antarktídu.

V apríli 2001 objavil americký špionážny satelit starodávnu štruktúru alebo zariadenie, ktoré ležalo uzavreté v kilometroch antarktického ľadu. Okamžite po objavení sa spustil výskumný projekt na tomto mieste. Správy o zvýšenej aktivite USA v Antarktíde sa dostali do uší európskej elity.

nintchdbpict000288530454

„Ak je to niečo, čo armáda USA vybudovala do hĺbky, potom je to v rozpore s medzinárodnými zmluvami o Antarktíde,“ povedala asistentka Nicole Fontaine, vtedajšia predsedníčka Európskeho parlamentu. „Ak nie, je to niečo, čo prinajmenšom existuje 12 tisíc rokov, toľko času ľad pokrýva Antarktídu. Potom ju možno nazvať jednou z najstarších umelých štruktúr na planéte. Pentagon by mal dbať na výzvy Kongresu a hlásiť všetko, čo sa tam skrýva.“ Americká federálna vláda a Pentagon výzvy ignorovali.

Mnoho ľudí si myslí, že celá Antarktída je pokrytá mnohými kilometrami snehu a ľadu, ale to je úplne nesprávne, Antarktída je najsuchšie miesto na planéte. Odborne sa za púšť považuje miesto, kde za rok spadne menej ako 254 mm zrážok, napríklad na Sahare len 25 mm. Priemerné ročné zrážky v Antarktíde sú približne rovnaké, ale 2 % celého kontinentu, známeho ako Suché údolia, sú úplne bez ľadu a snehu a nikdy tam nepadajú zrážky…

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár