Posledné obdobie ľudstva

Peter Staněk

Sme v prechodovom období, ktoré mení charakter spoločnosti raz za tisíce rokov – ukázalo sa, že spoločnosť založená na neobmedzenej spotrebe, nezodpovednosti a egoizme narazila definitívne na svoje hranice. Tisíce ton nespotrebovaného oblečenia sa ukladá do lýbijskej púšte, 100 miliónov ton potravín ročne EÚ nedodá hladujúcim krajinám ale zničí ich. Dnes všetci hovoria, že na vine je Rusko, pretože zastavilo dodávky plynu do Európy. Nie je však problém práve s plytvaním energií, ktoré boli lacné? Ak máme správy OSN, koľko stoviek miliónov ľudí žije v totálne znečistenom prostrední, divíme sa nárastu alergií a onkologických ochorení?

Klimatológovia hovoria, že v Európe je sucho najvýraznejšie za posledných 500 rokov, Golfský prúd pritom ochladol o 60 percent, štúdia z roku 2022 hovorí o prichádzajúcom poklese teploty v Severnej Európe a v Škandinávii až o 20 ⁰C, v budúcich piatich rokoch sa štvrtina územia planéty stane nevhodnou pre život, pritom všetkom však vplyv človeka na klimatické zmeny sú iba 3 percentá. Civilizácia zameraná sama na seba si neuvedomuje, ako zásadne sa menia podmienky, v ktorých žije. 60 až 70 percent populácie už čoskoro nebude schopných platiť za drastické zvyšovanie cien energií a potravín, pritom 7 percent populácie vlastní 90 percent všetkého bohatstva na tejto planéte.

Veľkú časť bohatstva krajín EÚ a USA tvorilo bohatstvo na úver. Farmaceutický priemysel funguje na princípe pacienta, ktorý sa lieči 2-3 roky drahými liekmi a po 3 rokoch zomrie na bežnú príčinu, a tak nie je možné dokázať fakt, že lieky nezaberajú – nepoznáme totiž do hĺbky skutočné príčiny chorôb. Zmenou mikrobioty oceánov a pôdy – a tú sme ešte posilnili chemizáciou – sa do potravín dostáva obrovské množstvo chemicky nebezpečných prvkov.

Energetickú krízu začíname riešiť výrubom lesov, čo prinesie ešte väčšiu katastrofu v podobe erózie pôdy a viazanosti vody, čím neúmerne narastie množstvo zosuvov pôdy, prívalových dažďov a záplav. Snahou však nie je ochrana ľudí ale snaha o obrovské zárobky na ochrane ľudí. Zásadným problémom dnešnej spoločnosti nie sú hoaxy ale fakt, že riadiace štruktúry a ideologizované inštitúcie už stratili dôveryhodnosť.

 

POZRITE SI CELÉ VIDEO NA zvtv PLUS: https://zvtv.sk/svet-buducnosti/posle…

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Prečo sa v civilizáciách „zlatého veku“ degeneráti nemohli dostať k moci?

Aby sme pochopili, ako ľudstvo dospelo k predátorsko-konzumnému životnému štýlu vedúcemu k sebazničeniu, je potrebné študovať skúsenosti starých vysoko rozvinutých civilizácií „Zlatého veku“, ktoré sa pred nami snažia ukryť služobníci temnoty, ako aj samotný fakt existencie týchto civilizácií. Mnohé z problémov našej civilizácie sú spôsobené tým, že sú to degeneráti, ktorí sa snažia vyšplhať na „vrchol“ pyramídy moci akýmikoľvek prostriedkami, zatiaľ čo v starovekej védskej civilizácii existoval určitý systém vzdelávania, školenia a selekcie, ktoré neumožnili prísť k moci týmto jednotlivcom, ktorí to potrebovali na osobné obohatenie a iné sebecké účely.

CrIV0NCXMPA

O tom všetkom hovorí Georgij Sidorov, ruský cestovateľ, spisovateľ, bádateľ tajomstiev minulosti, vo svojej knihe „Рок возомнивших себя богами“:

„Je jasné, že normálny človek má prirodzenú otázku: čo robiť s psychickými čudákmi? Ako je známe z učebníc o psychiatrii, vďaka svojej menejcennosti sú oveľa energickejší ako normálni ľudia a vždy je ich cieľom dosiahnuť moc, pretože inštinkt im naznačuje: „moc ti umožňuje byť bližšie ku korytu“. Navyše moc umožňuje psychicky postihnutým presadiť sa nad psychicky zdravými.

V sovietskych časoch existoval výrok na túto tému: „Ja som šéf, ty si blázon.“ Ako však vieme, múdrosť kolektívneho vedomia ľudí je nepochybná. Ak chceme vyriešiť otázku, čo robiť s rôznymi druhmi podľudí, netreba znovu vynájsť koleso, treba sa obrátiť na skúsenosti ľudstva, do našej vzdialenej minulosti, do tých predkresťanských čias, keď na Zemi neboli takmer žiadni degeneráti. Ako sme už povedali v jednej z predchádzajúcich kapitol, antická spoločnosť sa umne bránila vplyvu mentálne postihnutých. V čom spočívala taká ochrana? V jednoduchej izolácii degenerátov, nič nadprirodzené v tom nie je.

Starovekí ľudia, uvedomujúc si, že ľudská genetika niekedy zlyháva, vyvinuli zvláštny spôsob spoločnosti, ktorý by sme si od nich mali osvojiť. Čo je to? V rigidnom filtrovaní ľudí už od útleho veku. Tento proces mal niekoľko etáp: tri roky po narodení dieťaťa je jedno, či ide o chlapca alebo dievča, sa obaja rodičia podieľali na jeho výchove na rovnakej úrovni. Po tomto období sa výchovná úloha matky a ostatných žien znížila, teraz sa stal hlavným vychovávateľom otec, ženy mu len pomáhali. Od 5 rokov boli deti posielané do škôl, dievčatá – do jednej, chlapci do iných.

Detské školy boli v tých časoch spravidla spojené s chrámami. Tam sa o deti starali špeciálne vyškolení žreci. V staroveku ich nazývali filozofmi alebo strážcami zákona. Staroveký grécky mysliteľ Platón písal o filozofoch, ktorí v predpotopných časoch viedli spoločnosť Proto-Aténov. V chrámových školách sa malé deti učili milovať svoju vlasť, svoj rodný jazyk a svoju kultúru. Učili ich byť spravodliví, ušľachtilí, svedomití a vytrvalí pri dosahovaní cieľa. Ale to bol prvý krok vo výchove. Druhým bolo pochopiť všeobecné zákony vývoja všetkých vecí, z ktorých hlavným bol „zákon vyššej kozmickej lásky“. Je jasné, že všeobecné zákony Vesmíru dostali deti v zjednodušenej forme a nie všetky. Väčšinou tie, ktoré priamo súviseli s ľudským správaním.

Ale štúdium zákonitostí rozvoja spoločnosti a všeobecných vyšších zákonov Vesmíru bolo len pozadím procesu vzdelávania. Pre učiteľov bolo najdôležitejšie pochopiť psychotyp detí. Kto je kto? Strážcovia zákona, ktorí sledovali správanie detí, ich hry, pripútanosť k majetku a vzťah detí k sebe navzájom, rozdelili deti do troch skupín.

  • Jedna skupina spájala deti so silnou nezničiteľnou genetikou. Takéto deti boli okamžite viditeľné. Indikátorom pre ich identifikáciu boli prirodzené vyššie pocity ľudskej psychiky: svedomie, šľachetnosť a spravodlivosť.
  • Do druhej skupiny patrili deti, u ktorých sa vyššie uvedené vlastnosti prejavovali menej často. Navyše, chalani v tejto skupine sa často ukázali nie z najlepšej stránky. Ich mentorom sa predovšetkým nepáčilo, keď sa deti začali učiť klamať, stali sa lenivými, sebeckými, prejavovali zmysel pre vlastníctvo, chamtivosť a závisť. So všetkým tým negatívom museli múdri učitelia bojovať. Druhá skupina detí bola ťažká, ale nie beznádejná. Postupom času väčšina detí z tejto skupiny pod vplyvom správnej výchovy navždy opustila svoje negatívne sklony a stali sa na nerozoznanie od detí prvej skupiny.
  • Tá menšia časť detí, na ktoré vzdelanie nepôsobilo patrične, bola preradená do tretej skupiny, v ktorej boli sústredené deti so zjavnými degeneratívnymi znakmi. V ich správaní sa dal vystopovať nielen cynický egoizmus hraničiaci so šialenstvom, nielen sklon ku klamstvám, pokrytectvo, závisť a iné nízke nemorálne vlastnosti, ale aj beštiálna krutosť voči všetkému živému. S treťou skupinou detí museli zo všetkého najviac pracovať žreci – vychovávatelia. Hlavnou úlohou učiteľov bolo urobiť všetko pre to, aby sa tieto deti v budúcnosti nezmenili na sexuálnych zvrhlíkov, inak ich čakal smutný osud vyvrheľov. S degenerovanými deťmi väčšinou pracovali najskúsenejší pedagógovia – špecialisti nielen na psychológiu a psychiatriu, ale aj na genetiku.

Pre záchranu ľudských duší zlomených prírodou sa urobilo všetko možné a aj nemožné. Pretože v dávnych dobách spoločnosť potrebovala každého človeka. Preto bol boj za každého človeka, za chlapca aj za dievča, nebol žiadny rozdiel. V tých časoch prebiehal proces výchovy až do puberty, do prvého zahájenia obradu prijímania mladých ľudí do občianskej spoločnosti. Chlapci a dievčatá zo všetkých troch skupín, ktorí sa dostali na duchovnú úroveň svojich otcov a starých otcov, po ceremónii iniciovania špeciálnej prísahy vernosti svojej krajine, pôvodným ľuďom a kultúrnej tradícii svojich predkov, získali právo na občianstvo a s tým aj volebné právo. V skutočnosti sa stali plnohodnotnými členmi spoločnosti, jej živej tvorivej časti, ktorá ich automaticky zaraďovala do prvej vyššej triedy pracovníkov. Tí, ktorí pre svoju duchovnú a morálnu nedôslednosť neboli pripustení k zasväteniu, nedostali občianstvo, a preto boli zbavení volebného práva.

hram-horsa-osen-vsevolod

Naši predkovia takto šikovne odsekli všetkých degenerátov z mocenského rebríčka. Bolo by dobré, keby sme sa v budúcnosti poučili z ich skúseností. Na to je však potrebné vytvoriť silný učiteľský zbor a na školách, súbežne s vyučovaním predmetov, dať deťom vedomosti o psychológii, morálke, zákonitostiach rozvoja spoločnosti a základných zákonoch vesmíru. Zároveň by sa takéto školy mali stať silnými demografickými filtrami. A nebojte sa o to, že niektorí ľudia občianstvo nikdy nedostanú, degeneráti občianstvo nepotrebujú, len im to uškodí. Psychicky postihnutí by mali zaujať svoju ekologickú niku a nechodiť tam, kam nepatria – máme na mysli inštitúciu sociálneho manažmentu…

Ako sa potom spravovala spoločnosť staroveku? Vyššie sme zistili, že jeho ekonomika sa dá len plánovať, inak by sa naša planéta už dávno zmenila na akýsi Mars. A tiež sme prišli na to, že degeneráti v tých vzdialených časoch nedostali občianstvo – teda neprenikli k moci. Ukazuje sa, že spoločnosť bola riadená veľmi jednoducho: mocenské štruktúry boli vytvorené v prvej vyššej triede pracovníkov. Treba pochopiť, že toto panstvo nebolo ani zďaleka homogénne. Zahŕňalo roľnícke kmeňové komunity, komunity rybárov a mestské komunity robotníkov. Existovali dokonca združenia obchodníkov a mladých bojovníkov, ktorí podnikali kampane pri hľadaní nových voľných území na osídlenie.

Na druhej strane boli komunity rozdelené do špeciálnych skupín ľudí spojených jedným typom pracovnej činnosti. V poľnohospodárstve napríklad existovali enklávy pastierov a enklávy čistých pestovateľov. Obe si medzi sebou vymieňali produkty svojej práce. V Herodotových „kráľovských Skýtoch“ treba vidieť skupinu pastierov, a nie zvláštny kmeň, pretože vedľa nich žili roľníci zo skolotov, ktorí kŕmili chlebom nielen svojich pastierov, ale celé staroveké Grécko.

Takže každé takéto robotnícke združenie viedla volená rada, na čele ktorej stál najskúsenejší a najváženejší človek, ktorý bol tiež zvolený. Nemal právo odmietnuť svoj post, pretože od jeho schopností záviselo blaho rodín celého tímu. Je jasné, že tento človek si svoju pozíciu v sociálnej bunke zaslúžil svojou poctivou prácou. Takíto ľudia z rôznych pracovných kolektívov tvorili radu komunity.

Z nich na Veče – zhromaždení všetkých jej občanov bola vybraná osoba, ktorá zastupovala celú obec. Sú to ľudia, ktorí tvorili zbor manažérov prvej vyššej triedy. Po dvanástich rokoch práce v spoločenstve niektorých z nich, opierajúc sa o názor celého slobodného ľudu, ktorý zaznel na zhromaždení všetkých občanov, žreci alebo volchvovia navrhli bojarov. Ponúkli a ľudia to buď prijali, alebo odmietli, to bol zákon. Takto sa volili ľudia do druhej vyššej triedy manažérov. Na jednej strane prevzali zodpovednosť žreci, na druhej strane ľudia.

Bojarin neviedol žiadnu komunitu. Riadil celé odvetvie ekonomiky a nie ako povýšenecký tyran, ale ako človek s obrovskými skúsenosťami v komunite. Okrem toho sa pri svojej práci opieral o radu jemu zverených spoločenstiev. Všetko, čo robil, kontrolovali strážcovia zákona, žreci alebo filozofi. Ak chcel bojar urobiť niečo po svojom, musel sa na jednej strane dohodnúť s radou obcí a na druhej strane s volchvami-filozofmi, ktorí mu delegovali moc. Okrem toho mal bojar každé dva roky povinnosť zodpovedať sa za svoju prácu ľudu aj žrecom.

Podobne ako vedúci komunít prvej vyššej triedy, aj bojari na svojom spoločnom zhromaždení, berúc do úvahy názor rady volchvov alebo žrecov, vždy navrhli svojho vodcu… Táto osoba stála nielen na čele druhej hornej triedy, ale aj celej staroruskej spoločnosti ako celku. Neposlúchala ho len rada žrecov – podľa Platóna rada filozofov, čiže strážcov zákona. Po tretie, najvyššia trieda žrecov bola vybraná z najlepších, najvzdelanejších a duchovných predstaviteľov triedy manažérov. Zvyčajne ľudia, ktorí mali od narodenia zvláštny dar spojenia s vyššími prírodnými silami, spadali do tretieho stavu. Žreci sa vo svojom duchovnom vývoji spravidla povyšovali nad materiálno a moc. Ich hlavnou povinnosťou bolo vychovať dôstojnú náhradu a riešiť strategické úlohy rozvoja spoločnosti. Okrem toho, keďže neboli vládcami, mali právo dať alebo odobrať moc ktorémukoľvek zo zástupcov druhej vyššej triedy …

Zo všetkého vyššie uvedeného je zrejmé, že v našej dobe je celkom možné vybudovať na Zemi spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť. Čo to je a ako to nazvať? Plánované hospodárstvo môže existovať len za socializmu alebo komunizmu. Takže je to komunistické. V nej, ako sme už vyššie ukázali, sú občania rozdelení do troch vyšších tried. V staroveku sa nazývali kasty, ale indické kasty nemajú nič spoločné s kastami staroveku. V Indii sa kasty stali dedičnými, prečo sa to stalo, nie je známe. Je zrejmé, že takáto reforma bola vykonaná preto, aby sa geneticky nezmiešala s Dravidianmi. U našich predkov boli majetky alebo kasty transparentné. Z jednej, ​​podľa duchovného rastu, sa ľudia ľahko presunuli do vyššej. Ako sa to stalo, sme podrobne opísali vyššie. A čo je dôležité, starodávna komunistická triedna kastová spoločnosť sa obratne bránila pred všetkými druhmi degenerátov a jednoducho pred bezduchými podľudmi. Ani jeden, ani druhý nebol prijatý do prvého vyššieho zasvätenia. V dôsledku toho nepodliehali zákonom, podľa ktorých spoločnosť žila. Neľudia, ktorí nie sú občanmi, nesmeli na Veče a nemali právo rodiť deti.

Ako sa teda v staroveku volala takáto spoločnosť? Chýbali jej dravé trhové vzťahy. Spoločnosť pracovníkov bola rozdelená na tri časti. Strážcovia zákona, žreci, boli učiteľmi a riešili strategické problémy. Bojari mali na starosti riadenie. Riešili taktické problémy. Moc v tých časoch nebola dedičná, ľudia ju dostávali len na základe zásluh. Aby ste to dosiahli, museli ste sa ukázať, čoho ste schopní v prvej vyššej triede alebo kaste pracovníkov – všetko bolo spravodlivé. Spravodlivé bolo aj zaobchádzanie s rôznymi druhmi psychicky postihnutých ľudí, v našej dobe sú pri moci. Starovekí boli na nich tvrdí, pretože vedeli, s kým majú dočinenia.

Vyššie opísaná spoločnosť v legendách našich predkov sa nazývala érou zlatého veku. Spomienku na ňu v priebehu stovky rokov vypálil oheň inkvizície a vatry, v ktorých horeli prastaré knihy. Počas rozmáhajúcich sa abrahámovských náboženstiev judaizmu, kresťanstva a islamu bol každý, kto uchovával spomienku na časy zlatého veku, okamžite zničený. Judaizmus, kresťanstvo a islam viedli k moci v spoločnosti degenerátov. Prečo, sme povedali vyššie. Po vytvorení tajných spoločností začali podľudia brániť svoje práva na život. Z tohto dôvodu sa moderná akademická veda, ovládaná Iluminátmi, snaží celému svetu dokázať, že na Zemi nikdy neexistoval zlatý vek a že na našej planéte nikdy neexistovala vysoko rozvinutá vesmírna civilizácia, že my všetci, podľa evolučnej teórie strýka Darwina pochádzame z opičieho predka a samozrejme z Afriky.

A skutočnosť, že Zem je plná starodávnych megalitických ruín, je dedičstvom „mimozemšťanov, ktorí nás opustili“. Dobre premyslené, ale pravda tkvie v tom, že mýty árijských národov bez výnimky rozprávajú o spravodlivom čase, keď boli pri moci múdri a spravodliví vládcovia, pre ktorých bola najvyššou odmenou služba vlasti, keď ľudia nepoznali vojny, žili šťastne až do smrti a zomreli len od nasýtenia životom.“

Je jasné, že grandiózne falšovanie histórie vykonali služobníci temna len preto, aby sme nemohli tušiť, že svetová parazitická Pyramída moci, ktorú postavili na Zemi, je neprirodzená a vedie ľudstvo k degradácii a degenerácii. A aby sme nenašli východisko z tejto degradačnej slepej uličky, skúsenosť budovania spravodlivých a harmonických spoločností civilizácií „zlatého veku“ je pred nami starostlivo ukrytá.

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

vsevolod-ivanov-noch-nakanune

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Festival Bratania Slovanských Národov

www.tartaria.sk

V našej krajine sme organizovali 8. Festival Bratania Slovanských Národov. Zúčastnili sa ho zástupcovia v podstate všetkých krajín, kde žijú Slovania. V čase otváracieho ceremoniálu sme nevedeli, že sa k nám pripojili aj Poliaci, takže sme ich nespomenuli len preto.

Všetkým účastníkom srdečne ďakujeme, najmä za prejaveného Ducha Slovanov, ako jedného a jednotného Národa, NÁŠHO NÁRODA! Ak sa nebudeme spájať my sami, tak to za nás neurobí nikto.

Spájať sa však môžeme iba a jedine na základe SPOLOČNĆH, VŠENÁRODNÝCH, SLOVANSKÝCH HODNÔT, nie všakovako vykonštruovaných cudzích lákadiel, či všakovakých osobných – najmä politických – ambícií.

Vstupujeme do Veku HODNOTY, nie CENY!

Zverejnené v kategórií Etnická hudba | Pridaj komentár

Vyšší pohled na život člověka

31.8.2022

Člověk jako bytost Země si připadá nedokonalý a slabý, je jako list ve větru, zmítaný pochybnostmi, žloutnoucí a sesychající, pokud nedostává svou výživu. Je to iluze, která člověka udržuje ve střehu a v obavách, aby nedokázal projevit sebe samého, aby nedokázal nalézt sebe samého a projevit božství v této realitě.

Vasjugan2

Člověk však hledá cesty k tomu, aby sám sebe posunul, aby se dokázal přizpůsobit a aby vynikl, aby splýval s prostředím. Lidé celého světa mají stejný cíl. Většinou si ho však nejsou vědomi, neboť jsou pohlceni svými vlastními nedokonalostmi, svými obavami a strachy. Je zde rozpor. Jak být tím, kým jsem? Jak mohu projevit sebe sama ve světě, který není přátelský k rozvoji ducha, ale podporuje hromadění a boj o moc? Odpověď nalezne každý, kdo ji hledá. Mnohdy však její nalezení může trvat věky. A někdy také trvá, než člověk pochopí, že tento způsob života je pro něho zkázou. Že potřebuje otevřít oči a dívat se kolem sebe.

Tento svět je nádherný a plný barev. A může být ještě krásnější, pokud člověk v sobě najde sílu, aby prozřel. Aby ten svět viděl. Dívat se a vidět, to jsou dvě rozdílné věci. A dokud toto člověk nepochopí, pak bude stále žít ve světě šedi. Láska občas dokáže jeho svět zbarvit, ale člověk si stav lásky nedokáže udržet. Zanedlouho se z citu lásky stává připoutanost, závislost nebo boj o svobodu a často také boj o moc. Stále stejné programy, které se předávají z generace na generaci, stále stejné programy, které mnohdy vedou k zániku lásky stejně tak, jako stále stejné programy nutí člověka, aby s druhým bojoval, místo toho, aby dokázal být velkorysý, aby dokázal být soucitný a ohleduplný.

Tento svět je světem hraní si na cosi, kým člověk není. Je ale také světem, kde člověk skrze zkušenost dokáže nalézt svou pravdu a svůj cíl. Kdy člověk dokáže uvolnit zátěž, kterou sebou nosí. A pokud dokáže sám sebe rozsvítit jako lucernu, pak také je schopen ukazovat cestu nejen sám sobě, ale také zářit ostatním. Cesta člověka je obtížná, ale zároveň krásná a dobrodružná. Je tím zajímavější, čím je člověk bdělejší a dokáže vidět, že není sám, že je mu pomáháno, že je milován a že to, co nosí v sobě samém, je jedinečný poklad. Tím pokladem je božský zdroj, zdroj, který miluje bez podmínek, který je původcem všeho života. Z něj vše pochází a do něj se vše vrací. Zdroj, který je otcem i matkou, rodičovskou náručí, která chrání a v jejímž objetí každý člověk cítí klid v duši a zároveň ohromnou velikost stvoření a bytí, štědrost života a rozlehlost Vesmíru.  Tento svět je na pokraji důležitého zlomu. Jak bude dále vypadat svět člověka, však záleží pouze na něm samém a na tom, jak dokáže svůj svět ozdravit, jak dokáže svůj svět rozsvítit. Bůh v tobě ať ti pomáhá člověče.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

3a350daa05b8eaf13780847fdec3c5fa

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

V Rakúsku a Nemecku začali pestovať zeleninu na cintorínoch

Opustené hroby na cintorínoch začali podľa nemeckého spravodajského portálu Agrarheute využívať obyvatelia rakúskych miest ako zeleninové záhony.

zelenina-v-hroboch-768x438

V mestách rastie dopyt po záhradných pozemkoch. Preto sa na viedenskom cintoríne začalo praktizovať prenajímanie hrobov, o ktoré sa nikto nestará, na pestovanie zeleniny. Medzi zeleninou a rakvou (alebo tým, čo z nej zostalo), je minimálne jeden meter zeme, preto sa nie je čoho obávať, tvrdia iniciátori. „Cintorínsky záhradkári“ sa takto snažia rozptýliť obavy niektorých ľudí o bezpečnosť výrobkov vyprodukovaných na hroboch.

Birgit Ehlers-Ascherfeld, predsedníčka Zväzu nemeckých cintorínskych záhradkárov, tiež odmieta zdravotné obavy spojené s pestovaním ovocia a zeleniny na hroboch: žiadna plodina nie je zakorenená dostatočne hlboko, aby sa dostala do kontaktu s ľuďmi alebo ich pozostatkami, ktoré sú na cintoríne zakopané. V súčasnosti si myšlienka dať do užívania nepoužiteľné hroby mestským záhradkárom získava čoraz väčšiu podporu. Plocha hrobu je asi dva a pol metra štvorcového a stojí 75 eur ročne. Ponuka je určená pre amatérskych záhradkárov, ktorí nemajú odpor k pestovaniu zeleniny a ovocia na takýchto miestach.

Správca cintorína Walter Poys (51) začal na cintoríne záhradkárčiť pred niekoľkými rokmi. Odvtedy sa dvadsať hrobov na viedenskom cintoríne zmenilo na miniatúrnu zeleninovú záhradku. Podľa Poysa je trend rastúci. „Dopyt rastie,“ hovorí a dodáva, že chce byť v popredí inovácií. Vedenie cintorína si dalo za cieľ „rozšíriť klasickú návštevu cintorína“. Z tohto dôvodu bolo tento rok už päť náhrobných kameňov prerobených na knižnice. Knihy, ktoré sa dajú požičať, by mali podľa iniciátorov spríjemniť pobyt, pozývať na leňošenie a rozširovať zmysel návštevy cintorína.

„Cintorín by nemal byť len miestom smútku, ale aj miestom oddychu a relaxu,“ hovorí Poyse.

Viedenský cintorín nie je jediný vo svojom podnikaní. Pilotný projekt spustil aj cintorín Jakobi Friedhof v Berlíne-Neuköllne. Na hroboch sa tu pestuje biozelenina. Podobné projekty existujú aj v Braunschweigu a Neuburgu an der Donau.

Tieto západné iniciatívy sa dotýkajú niečoho príliš hlbokého a ​​základného, ​​čo robí človeka človekom. Keď sa ľudia v západnej Európe neobávajú o svoju zdravotnú bezpečnosť pri pomyslení na uhorky vypestované na hrobe, je to koniec pre ľudí aj západnú civilizáciu, ako sme ju poznali. Človek v človeku je stratený. Zostala škrupina, ale vo vnútri – nič … cuketa pestovaná na hrobe. A samotní ľudia sa doslova menia na takú zeleninu, vypestovanú na cintoríne, kde je pochované všetko, čo človeka povznáša, dojíma…

Úcta k mŕtvym? K miestu odpočinku svojich predkov? Nie, o tomto ešte nepočuli. A ak počuli, vysmievajú sa ako atavizmu, zastaranej hlúposti… Na cintorín prišli kvôli „oddychu a relaxu“, porcii vitamínov z hrobového miesta a zaujímavej knihe vytiahnutej z police v krypte.

Západ postupne nezadržateľne degraduje a smeruje k tragickému koncu. Nasvedčuje tomu aj prebiehajúca dehumanizácia, rozklad tradičnej rodiny, s tým spojená demografická kríza a čoraz drzejšie pokusy o legalizáciu kanibalizmu…

https://www.biosferaklub.info/v-rakusku-a-nemecku-zacali-pestovat-zeleninu-na-cintorinoch/

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Vstupujeme do konečné fáze

23.8.2022

Konečná fáze vzestupu začala. Toto je však paradoxně spojeno s největším tlakem a s největšími represemi. Ozývá se zde karma národů, stoupá hladina řek a mění se hladina podzemní vody. Svět se ubírá cestou zkázy z jedné strany, avšak z druhé strany dochází o odpoutávání se od mnohých karmických těžkostí a bytosti Země stále více otevírají svá vědomí. Posun je vidět všude. Ať již v pozitivním, či negativním směru.

čítanie2

Mnohé bytosti zahajují své závěrečné dny v této realitě. Mnohé duše nechtějí dále pokračovat v procesu probouzení. Potřebují si ještě odžít mnohé karmické lekce v této nebo podobné realitě. Avšak je zde plno těch, kteří již jsou připraveni otevřít se vyššímu vědomí a dojít do cíle. Tento čas je časem protikladů. Otupění a bdělosti, únavy, ale i akce. Nespokojenost je cítit na každém kroku a duše jsou unavené. Je však důležité nepřestávat a hledat stále nové  podněty pro svůj růst, stále udržovat hladinu energie a vnitřní sílu, která je velmi potřeba. V opačném případě je energie odevzdávána druhé straně.

Vidíte kolem sebe mnohé znepokojivé události. Avšak vaše strachy jsou již tak silné, že není potřeba je dále posilovat. Proto pracujte na svém vnitřním klidu, na důvěře v celý proces. Neboť přijde čas, kdy se mnohé dílky poskládají a vy uvidíte téměř celý obraz. Máte se ještě mnohé učit a od mnohého se odpoutat. Připoutanost je stále veliká stejně tak, jako vaše závislosti. Bohužel jste stále záměrně udržováni v nevědomosti, odpojováni od pravd, a proto v mnohých případech nedokážete rozlišovat. Jste zmatení. Avšak s velikou vnitřní silou dokážete vzdorovat. Dokážete vycítit, kam se zaměřit a kde naleznete to, co hledáte.

Přesto, že jste ujišťováni o tom, že jste na vše sami, není to pravda. Pokud však toužíte po svobodě, pak se o oni musíte zasloužit. Spojte své síly a pamatujte, že jste všichni na jedné lodi. Vaše záměry jsou mnohdy dobře myšlené, přesto výsledek vyzní jinak. Proto je důležitá neustálá komunikace. Vaše komunikační kanály jsou posilovány, přesto však je potřeba neustálé očisty a zbavování se všeho, co brání mít mysl jasnou, nezanesenou nesmyslnými a nedůležitými věcmi. Chápeme, že starosti o sebe samé a svou rodinu vás vedou do strachů z budoucnosti. Avšak vytrvejte. Mnohé situace se zcela změní. Jste vedeni novou cestou a zpočátku mohou být vnímány zmatky a obavy. Avšak je potřeba, abyste se vymanili. V určitých obměnách si prožíváte podobné věci již Eony. Bytosti Země jsou velmi silné a potřebují podporu a povzbuzení. Musíte prozřít, abyste mohli být osvobozeni. Jsme s vámi a pomáháme vám na vaší cestě. Milujeme vás.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

čitanie1

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Peter Staněk – Současná krize vzbudí v lidech zuřivost. Elity proti nim použijí silové složky (4.díl)

Peter Staněk 4. díl:

„Nepředstavujme si to tak, že od 1. listopadu začne globální válka, do které spadne celý svět, a tak dále… Ne. Bude to postupná fragmentace otřesů, revolucí, nepokojů, a tak dále. To, co teď vidíte například na Srí Lance, se začne opakovat v dalších zemích, ale nebude to jeden jediný okamžik, kdy se všechno spustí – bude to proud. A v tomto proudu budou různé proudnice,“ říká profesor Peter Staněk v pokračování rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.radiouniversum.cz/stanek-…

Zverejnené v kategórií Atla-Ra | Pridaj komentár

Pro svobodnou společnost …

Koncert pro svobodnou společnost 24.4.2022 – Jano Svetlan Majerčík, Pavla Bartková,27.4.2022

Zverejnené v kategórií Atla-Ra, Etnická hudba | Pridaj komentár

Peter Staněk – Narazíme na žulovou zeď. Lidé, kteří se změní, vytvoří základ nové společnosti (3.díl)

Peter Staněk 3. díl:

„Ne všichni lidé v Evropě, i lídři, jsou hloupí, a vědí, jestliže chtějí, aby Evropa přežila, a aby, pozor, splnila základní předpoklad, který Evropě umožní vládnout světu, že musí udržet diverzitu kultury a národů. Tedy žádný statisticky průměrný Evropan, Němec, Francouz, Čech, Ital, Španěl, s jejich tisíciletou národní specifickou historií, protože si někdo uvědomil, že zákon diverzity je klíčový zákon přírody,“ říká profesor Peter Staněk v pokračování rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.radiouniversum.cz/stanek-…

Pridaj komentár

Peter Staněk – USA skončí v podřadné pozici, pokud do dvou let nezvítězí nad Ruskem a Čínou (2.díl)

Peter Staněk 2. díl:

„Musíte počítat s tím, že pro Spojené státy není největším ekonomickým konkurentem Čína, ale Evropa. Pokud by byla Evropa silná, mohla by si zvolit vlastní strategii, nemusela by být papagájem amerických zájmů, a mohla by dělat svou vlastní mezinárodní politiku. Vychází to z jednoduché doktríny, že Američané nikdy nesmí dopustit, aby došlo ke spojení Evropské unie, Ruska a Číny, protože pak by byly Spojené státy odsunuty na třetí kolej,“ říká profesor Peter Staněk v pokračování rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na:

https://www.radiouniversum.cz/stanek-…

Pridaj komentár

Petr Staněk – Model založený na konzumu a zadlužování končí – jsme na prahu civilizační změny (1.díl)

Peter Staněk 1. díl

„První klíčová otázka, kterou si dnes musíme položit: „Je tato společnost založena na odpovědnosti za své činy? Jestliže ne, tak děláme všechno bez odpovědnosti. Dokonce i zelené úděly, které schválila Evropská unie, jsou dělány bez odpovědnosti, protože těch 168 biliónů, které to bude stát do roku 2030, musí někdo zaplatit. Nemůžete pouze vyhlásit plán, a nebavit se o tom, kdo to zaplatí, nebo kdo to udělá, a jakým způsobem,“ říká profesor Peter Staněk v rozhovoru pro pořad Kupředu do minulosti. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.radiouniversum.cz/stanek-…

Pridaj komentár