Voda – najrozšírenejší a najuniverzálnejší nosič energeticko-informačných štruktúr na Zemi

Ľudský organizmus pozostáva zo 65 – 70 % vody. Organizmus dospelého človeka s telesnou hmotnosťou 65 kg obsahuje v priemere 40 litrov vody, z toho asi 25 litrov je vo vnútri buniek a 15 – v zložení extracelulárnych tekutín organizmu. Voda je hlavným prostredím, v ktorom prebiehajú početné fyzikálno-chemické procesy podstaty života.

Stálosť vnútorného prostredia organizmu, vrátane určitého obsahu vody je jednou z hlavných podmienok normálneho života. Voda existuje v rôznych skupenstvách (para, kvapalina, ľad) a formách izotopových zlúčenín (deutérium, trícium atď.). Má veľa životne dôležitých vlastností: maximálna tepelná kapacita zo všetkých známych látok, je diamagnetom (oslabuje účinok magnetického poľa) atď.

Podľa nedávnych štúdií sa tiež ukázalo, že voda má pamäť a môže niesť negatívne aj užitočné informácie pre organizmus. Napríklad minerálne vody nie sú liečivé zložením látok, ktoré sú v nich rozpustené, ale informáciou, ktorú voda absorbovala pri prechode cez štruktúry Zeme. Voda sa môže v organizme prejaviť ako elixír života, ale aj ako aktívny nepriateľ. Voda obsiahnutá v organizme sa kvalitatívne líši od bežnej vody. Toto je štruktúrovaná voda.

Pri použití súčasných metód fyzikálneho experimentu sa už zistilo, že pri najbližšom kontakte s biologickými molekulami sú molekuly vody akoby v zmrazenom stave – majú štruktúru ľadu. Tieto „ľadové štruktúry“ vody sú matricami živého organizmu. Všetky ostatné molekuly v bioorganizme sú spočiatku akoby vnorené v „ľadovú mriežku“ vodnej štruktúry v určitom poriadku. To naznačuje, že porušenie tohto poriadku v konštrukcii ideálnych štruktúr matrice vedie k porušeniu ideálnej práce živého organizmu.

To znamená, že každý organizmus od okamihu svojho vzniku má založenú svoju pôvodnú informačnú štruktúru, podľa ktorej má v prípade potreby schopnosť obnovovať zničené molekulárne spojenia a štruktúry v súlade so svojím ideálne stanoveným informačným programom.

Môžeme tiež povedať, že každý organizmus má svoju vlastnú pamäť a „pamätá si“ do nej vloženú ideálnu matricovú informáciu týkajúcu sa práce celého organizmu ako celku, ako aj na úrovni rôznych fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v bunkách a aj na úrovni molekulárnych štruktúr.

V procese života dochádza pod vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov k narušeniu a zničeniu počiatočnej ideálnej štruktúry stavu a práce vnútorných systémov ľudského organizmu. To znamená, že je porušená vodná štruktúra, aj energeticko-informačné štruktúry.

Voda môže aktívne pomôcť človeku obnoviť prácu jeho organizmu na zlepšenie a udržanie si zdravia. Ale nie bežná voda, ale štruktúrovaná, ktorá obsahuje informácie a energiu užitočnú pre človeka, ktorá pomáha jeho samoregulačnému systému obnoviť systém práce celého organizmu ako celku, a to nielen na úrovni molekulárnych štruktúr, ale aj na energeticko-informačnej úrovni.

Vo vode sa skrývajú veľké možnosti obnovy zdravia, čo sú v skutočnosti programy na riadenie práce buniek a obnovenie informačnej pamäte organizmu.

Jedným z najefektívnejších spôsobov prevencie zdravia, zlepšovania zdravia, zvyšovania priemernej dĺžky života, posilňovania energetickej ochrany organizmu a zvyšovania imunity možno teda bezpečne označiť použitie rôznymi spôsobmi štruktúrovanej vody.

„Aurogramy vytvorené počítačovou diagnostikou metódou výboja plynu (GRV).

Pri použití štruktúrovanej (bioaktívnej) vody, sa obnoví a zlepší biopole človeka. Metóda GRV bola použitá na získanie aurogramov osoby, ktorá mesiac používala štruktúrovanú vodu.

Aurogramy zobrazujú stav pred a po aplikácii štruktúrovanej vody, účinok je jasne viditeľný, že ide o pozitívny, liečivý účinok.

voda3

Voda odobratá 19. januára je tiež štruktúrovaná, pri dlhodobom používaní sa dostaví tiež pozitívny liečivý účinok.

Výskum uskutočnený E. Bembelovou v Ťumeni.“ „

https://www.biosferaklub.info/category/voda/

Preložil: OZ Biosféra www.biosferaklub.info

https://www.biosferaklub.info/voda-je-najrozsirenejsim-a-najuniverzalnejsim-nosicom-energeticko-informacnych-struktur-na-zemi/

Pridaj komentár

MEDITÁCIA RA

Osobná čistota je dnes pre nás jedna z najdôležitejších vecí. Priniesli sme už viacero metód, dnes prinášame ďalšiu. Táto je zameraná na čistku fyzického tela, na jeho scelenie formou energií Slnka Ra. Celiteľstvo je u nás zabudnutý pojem, ale je čas ho prinavrátiť.

Liečiteľ je v našej Kultúre ponímaný ako človek, ktorý lieči pomocou liekov, hoci spravidla ide o prírodné prostriedky. Sú to najmä bylinky, čaje, rôzne roztoky, olejčeky a podobne, teda to, čo by sme dnes mohli nazvať ako prírodná medicína. Tradične bol taký človek nazývaní bylinkár, zelinkárka, olejkár a podobne. Za dávnych čias sme ho volali znachar (dnes by to bol asi homeopat). Názov je ľahko pochopiteľný cez Obrazy jednotlivých bukvíc a slabík: ZNA (znalosti, Znanie) + CH(A) (tok Svetlej energie) + prípona AR (v Staroslovienskej Bukvici ten či tá, kto dokáže Znaním obnoviť Svetlý tok energie, t.j. zdravie). Celiteľ je ten, kto ide ďalej, t.j. navracia celostnosť toho, čo nazývame „JA“. Tu už hovoríme o úrovni Jesm, teda fyzickej aj jemnohmotnej zložky existencie. Teda zlaďuje fyzické aj Jemnohmotné Telá v jeden celok. A práve taký druh meditácie dnes prinášame.

Touto meditáciou pracujeme na našom scelení, omladení a stabilite v čase energetického útoku (pôsobenia) zvonku. Je to akýsi druh antivírusovej ochrany zabezpečujúci, aby vírusy v Hmotnom aj Jemnohmotnom Svete nesmeli na nás pôsobiť.

Meditáciu môžeme vykonávať osamote alebo v skupine, čo je vhodnejšia forma jej použitia. Pre úplnosť dodávame, že ak v meditácii hovoríme „pracujeme všetci“, to znamená že pracujeme my aj Astrálne Sily spolu. Teda túto formuláciu používame aj vtedy, ak pracujeme sami.

***

Pracujeme všetci.

Premiestniť ma do najvyššieho bodu tam, odkiaľ budem pracovať.

Jemnohmotný Svet, Hmotný Svet, Veľká Hra. Prejavujem všetkých, ktorí sa tu nachádzajú, každého, kto ma vidí a počuje, prejavujem nás spolu. Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu je toto ideálna práca, ideálna meditácia.

Previesť každého z nás, previesť všetkých nás spolu do ideálneho meditačného stavu.

Pracujeme všetci.

Každý deň, vždy viac a viac, vždy jasnejšie sa vykresľuje Slnko Ra, ktoré sa nachádza v J/S.

Slnko Ra svojimi prvými lúčmi už obaľuje našu Zem.

Zem a všetko živé na Zemi sa pripravuje na prechod do Vysokých Rozmernostných štruktúr.

Slnko Ra svojimi vychádzajúcimi lúčmi pomáha celej Zemi, všetkým Človekom žijúcim na planéte Zem sa pripraviť na prechod do 10.-11.-12. a vyšších Rozmerností.

Každý z nás, my všetci spolu sme prejavení lúčom Slnka Ra. Slnko Ra umožňuje a my všetci spolu sa premiestňujeme do stredu Slnka Ra. V strede Slnka Ra je pre každého z nás, pre všetkých nás spolu pripravený komfortný, pohodlný priestor na scelenie.

 • V komfortnom priestore pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, sa dostávame do Červeného spektra Slnka Ra.

Červené, ohnivé energie prenikajú každého z nás a v každom z nás spaľujú všetky parazitické štruktúry. Spaľujú všetky červy, hlísty, škrkavky, lamblie, mikróby; spaľujú vrastené, vložené fyzické aj energeticko-informačné čipy, programy, prvky riadenia a potláčania, programy pôsobenia na vedomie, nevedomie, na kolektívne Vedomie, spaľuje sa všetko použitie sily voči každému z nás, voči všetkým nám spolu.

Akékoľvek použitie sily, akékoľvek prieniky, príkazy, rozkazy, implantované povinnosti, implantované karmické štruktúry – to všetko spaľujú Červené lúče Slnka Ra.

Červené lúče Slnka Ra spaľujú bloky, zvierania, príkazy inštalácie, zákazy na úrovni ±1. čakier každého z nás.

Rušia sa implantované bloky, zákazy na život, na radosť, na bezbolestné pôrody, na zákaz pôrodov na Zemi.

Všetky tieto programy, zákazy, spaľuje Červené spektrum Slnka Ra. Červené spektrum Slnka Ra plne obnovuje fyzické telo v oblasti ±1. čakry. Objavujú sa schopnosti, možnosti, vlastnosti fyzického tela každého z nás, fyzického tela v oblasti ±1. čakrálnej štruktúry.

Slnko Ra na základe svojho rozhodnutia pôsobí na fyzické telá každého z nás svojim Červeným spektrom. Prebiehajú ďalšie premeny vo všetkých čakrách, v čakrálnych štruktúrach, vo fyzickom tele.

Z pliec sa snímajú závažia, povinnosti, dodatočne navešané noše, ktoré nikto z nás nie je povinný nosiť. Všetky tieto noše nepochádzajú od Konu Všehomíra a bránia výstupu do Zlatého Veku. Všetky noše odpadávajú a rozpúšťajú sa. Všetko doplnené na nás, navešané na nás, povinnosti zo strany každého z nás, všetky na nás doplnené povinnosti odchádzajú, topia sa, miznú.

Všetky doplnené povinnosti, ktoré každý z nás zobral na seba skrz súcit, poľutovanie, cez svedomie, cez akékoľvek egregoriálne štruktúry, všetky tieto doplnené, neoprávnené a nepotrebné povinnosti z každého z nás odchádzajú, topia sa, miznú.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Oranžové spektrum pre naše scelenie.

Sceľuje sa fyzické telo každého z nás v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky následky sexuálneho násilia, sexuálneho vydierania, sexuálneho pôsobenia zvonku.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky a akékoľvek útoky v oblasti ±2. čakry.

Odchádzajú, topia sa, miznú všetky prívraty, odvraty, všetky implantované, negatívne, odpudzujúce štruktúry, programy na úrovni ±2. čakry.

Oranžové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek naše vlastné ilúzie, zbytočné očakávania, vytvárané vzdušné zámky, nesplnené túžby, túžby, ktoré sú márne a nikdy sa nezrealizujú. Celá táto ťažká príťaž, závažie odchádza, topí sa, mizne.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu prejavuje Slnko Ra svoje Žlté spektrum.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky úzkosti, všetku nespokojnosť, rozčarovania, nesplnené túžby a želania, ktorých bloky sa usadili vo fyzickom tele na úrovni ±3. čakry.

Spaľujú sa dôsledky chudoby, hladu, nedostatku,.

Spaľujú sa všetky strachy o vlastný život, o poživeň, o osobné uspokojenie, ktoré je pre nás životne nevyhnutné. Všetok strach, nepokoje ohľadom vlastného života, vlastnej potravy, všetky tieto strachy odchádzajú, topia sa, miznú.

Žlté spektrum Slnka Ra spaľuje všetky ohraničenia a podmieňovania spokojnosti a potešenia. Všetky rámce podmieňovania, ktoré boli zavedené na uspokojenie a potešenie, na spokojnosť so sebou samým vo vlastnom živote.

Vysvetlenie:

Keď začínala Noc Svaroga a človeku a Človečenstvu začalo byť nedostupné dosiahnuť spokojnosť a uspokojenie v horných čakrách ( t.j. od 4. vyššie), tak Temní ustanovili obmedzovače a uspokojenie životom a potešenie premiestnili do oblasti 1.-2.-3. čakry, t.j. uspokojenie a potešenie zo života začal človek prijímať cez žalúdočnú čakru – jedlo – a cez sexuálnu čakru, t.j. skrz sexuálne uspokojenie. Tieto obmedzenia – ktoré neumožňujú prežívať potešenie a uspokojenie od všetkých vysokých čakier – sú spaľované Žltým spektrom Slnka Ra. Takto sa človeku a Človečenstvu – t.j. každému z nás, všetkým nám spolu – stáva dostupné potešenie a uspokojenie vlastným životom skrz ľúbosť (4. čakra), skrz vzájomnú komunikáciu (5. čakra), skrz mysliace procesy, skrz vytváranie umeleckých diel (6. čakra), skrz komunikáciu s Jemnohmotným Svetom (7. čakra), skrz uspokojenie a potešenie zo života budovaním v J/S (8. čakra).

Deviata čakrálna štruktúra predstavuje schopnosť a znalosť vytvárať reálnosť pre seba a pre Rod, pre Národ.

Desiata čakrálna štruktúra (a vyššie) je schopnosť prevziať zodpovednosť za veľké projekty.

Žlté spektrum Slnka úplne spálilo, zničilo všetky a akékoľvek ohraničenia, podmienky a obmedzenia spokojnosti a potešenia vlastným životom.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Zelené spektrum.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky bloky, zvierania a poškodenia vo fyzických telách v oblasti ±4. čakry, srdcová čakra a fyzické telo sa obnovujú.

Zelené spektrum spaľuje stav neuspokojenia ľúbosťou, spaľuje všetky výčitky voči ľúbeným, spaľuje všetku nedoľúbenosť, spaľuje všetky nenaplnené očakávania, úzkosti, nepokoje. Spaľuje neuspokojenie z komunikácie medzi mužmi a ženami, medzi zaľúbencami.

Spaľuje vlastné komplexy menejcennosti pri neprítomnosti ľúbosti, spaľuje stav uzamknutosti, nepotrebnosti, stav uprednostňovania kohosi iného okrem seba. Spaľuje stav zrádzania, stav zanechania partnera.

Spaľuje stav stratenosti, nepotrebnosti, odvrhnutia, malej ľúbosti, spaľuje stav uzavretosti. Spaľuje všetky vlastné programy na seba, zákazy na lásku, na otvorené, úprimné vzájomné vzťahy k opačnému pohlaviu. Spaľuje komplexy menejcennosti, nespokojnosť so svojimi fyzickými vlastnosťami.

Zelené spektrum Slnka Ra preniká hlbšie a hlbšie a spaľuje všetky vlastné ilúzie, prázdne očakávania, zbytočné úzkosti. Spaľuje naše vlastné prekladanie zodpovednosti za seba na niekoho iného.

Spaľuje sebecký vzťah k mužom, ženám, deťom, vnúčatám.

Spaľuje skazené, pokrivené predstavy o svojej láske. Spaľuje vlastnú lásku na hrane egoizmu, na hrane ambicióznosti, sebaľútosť, sebareklamovanie, sebapresadzovanie na hrane narcisizmu. Spaľuje všetku nanesenú štruktúru pod názvom „hra na lásku“.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky nenaplnené očakávania, závisť, žiarlivosť, ambicióznosť, želanie cudzieho.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje všetky zámeny našich skutočných vlastností za náhradné, implantované vlastnosti.

Zelené spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás všetky neukončené vzájomné vzťahy s opačným pohlavím, všetky neukončené vzájomné vzťahy, ktoré sťahujú ohromné množstvo energie do infernálnych Svetov. Všetky tieto neukončené vzťahy sa skončili a sú spálené!

N-D-HÁ (zvukový Obraz Runy; možno opakovať podľa potreby dosiahnutia výsledku)

 • Pre každého z nás, pre všetkých z nás spolu, Slnko Ra prejavuje svoje Belasé spektrum.

Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje v každom z nás, vo všetkých nás spolu všetky a akékoľvek bloky, zovretia, svorky, poškodenia v oblasti ±5. čakry.

Belasé spektrum Slnka Ra spaľuje všetky neharmonické vzájomné vzťahy v rodine, v práci, v spoločnosti. Spaľujú sa všetky poškodené, pokrivené, neharmonické vzájomné vzťahy s mužom, so ženou, s deťmi, s rodičmi, s mamou, otcom, s babkami, dedkami, s tetami, s neterami, so synovcami, s ujami, so všetkými tými, od koho závisí spokojný život každého z nás.

Spaľujú sa všetky pre seba vytvorené problémy okolo nás. Spaľujú sa všetky každým z nás vytvorené problémy pre seba. Spaľujú sa všetky zo zlosti, v emóciách vytvorené slová vložené do sŕdc.

Spaľujú sa všetky škandály v rodinách, v práci. Spaľujú sa všetky osobné, nepriaznivé vzájomné vzťahy so svojimi príbuznými a blízkymi, s kolegami v práci, s komunitou.

Spaľujú sa všetky vlastné, osobné výčitky, vyslovené nespokojnosti, vyslovené slová, ktoré ľutuje ktokoľvek z nás.

Čistka!

Belasé spektrum Slnka Ra preniká do hĺbky každého z nás a spaľuje všetky hlbinné prekrútené, poškodené štruktúry. Spaľuje vložené programy pod názvom „počúvam, ale nepočujem, pozerám, ale nevidím“. Spaľujú sa všetky vložené programy „počuje to, čo chce počuť, vidí to, čo chce vidieť“. Tieto programy sa spaľujú Belasím spektrom Slnka Ra.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Modré spektrum.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené čipy, programy, pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniky do veľkého mozgu každého z nás.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky a akékoľvek pôsobenia, útoky, vtrhnutia, preniknutia v oblasti našich ±6. čakier. Zároveň sa spaľujú všetky, akékoľvek vloženia, poškodenia od Svetlých aj Temných žrecov, od sivých, čiernych, žltých tvárnych bytostí, od mimozemšťanov, od reptiloidov.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky reptiloidné programy, pôsobenia, poškodenia vložené do našich fyzických tiel vrátane oblastí ±6. čakry.

Všetky poškodenia vložené reptiloidmi, mimozemšťanmi, kybernetickými štruktúrami, Sivými, Zidmi, Židmi, Judejcami, Čiernymi, negrami, vrátane pomocou akejkoľvek mágie, akýmkoľvek magickým pôsobením, všetky tieto pôsobenia sa spaľujú modrým spektrom Slnka Ra.

Modrým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás spaľuje ožiarenie Ciránom, ožiarenie 5G a vyšším, ožiarenie akýmikoľvek lúčmi, ktoré sú pre každého z nás, pre všetkých nás spolu škodlivé.

Modré spektrum Slnka Ra spaľuje všetky do nás vložené vlastnosti: zlosť, nenávisť, chamtivosť, namyslenosť, ambície, zlé radenie, chvastanie, žiarlivosť, závisť, želanie cudzieho, nejednotnosť, sebaľúbosť, sarkazmus, agresivitu, nezáväznosť, bezvýznamnosť seba samého, svojho života, detí, rodičov, príbuzných a blízkych, Rodu, Rodových energií.

 • Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje svoje Fialové spektrum.

Fialovým spektrom Slnka Ra sa v každom z nás, vo všetkých nás spolu spaľujú vložené stavy a pojmy, ktoré kazia uvedomovanie si seba, svojho miesta v živote, poškodenie a pokrivenie svojho predurčenia na Zemi.

Fialové spektrum Slnka Ra spaľuje všetky vložené, lživé misie, predurčenia každého z nás v danej reinkarnácii na Zemi.

Pre každého z nás, pre všetkých nás spolu Slnko Ra prejavuje celé spektrum Radúhových energií. Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, preniká nás všetkých spolu a čistí a ničí všetko, čo bráni každému z nás, všetko to, čo bráni všetkým nám spolu ľahko a spokojne, postupne v poradí v priestore a čase prejsť do Vyšších rozmernostných štruktúr, do energií Zlatého Veku (10.-11.-12. a vyššie rozmernosti).

Celé spektrum Radúhových energií preniká cez každého z nás, skrz všetkých nás spolu a podľa svojho rozhodnutia premieňa každého z nás, premieňa všetkých nás spolu.

Pracujeme všetci.

Prejaviť túto prácu na všetkých úrovniach Všehomíra, prejaviť túto prácu pre každého z nás, pre všetkých nás spolu do hĺbky štruktúr Vždy, do hĺbky štruktúr Všade.

V tu a teraz, vždy a všade, vo všetkom.

Vykonať.

To je Najvyššia Vôľa Slnka Ra.

My vystupujeme zo Slnka Ra a vraciame sa do Tu a Teraz.

Nech sa tak stane!

Nech tak aj ostane!

Vykonať!

Meditácia je ukončená, vraciame sa do Tu a teraz.

https://www.tartaria.sk/zaklady/energie-zivota/692-meditacia-ra

Pridaj komentár

Miroslav Zelenka -Změna náboženství

Změna náboženství utrpení v náboženství lásky

Všechno je jinak – moudrá slova moudrého člověka na sklonku života. Zkusme se podívat pod vlivem tohoto moudra na některé teorie a názory.  

Vývoj této civilizace připomíná hada, který požírá svůj ocas a požírání je rychlejší než dorůstání nového těla. Dostali jsme se do stavu, kdy tlama už začala požírat sama sebe, ale my jsme si toho ještě nevšimli.

Tento stav je do značné míry zaviněn mechanicko-materialistickým pojetím světa euroatlantickou civilizací a stavem převládajících světových náboženství. Protože se domnívám, že první příčina je zásadně ovlivněna, ne-li přímo způsobena příčinou druhou, budu se věnovat pouze druhé příčině. Stav převládajících světových náboženství se dá charakterizovat jednou větou.

Základní problém této civilizace není nedostatek víry v boha, ale nedostatek lásky k bohu.

Tato informace je důležitým poselstvím pro každého bez ohledu na jeho náboženskou orientaci a jeho duchovní či civilizační a kulturní úroveň. Zdá se mi, že to je v tomto okamžiku jedna z nejdůležitějších informací o této civilizaci.

Odpovědnost za tento stav jednoznačně nesou světové církve a zejména církev katolická, jako církev, která měla největší vliv na vytváření současného paradigmatu.

Současný svět potřebuje nyní spíše poselství lásky Krista než poselství Budhy. Poselství Budhy je možná z vyšší úrovně, ale lidstvo na ně v této době pravděpodobně ještě není plně připraveno. Zjednodušeně řečeno jsou dvě cesty na vrchol. Jedna je cesta poznání a druhá je cesta lásky.

 • Když jdeš cestou lásky na vrcholu najdeš poznání.
 • Jdeš-li cestou poznání na vrcholu nalezneš lásku.

Duchovní poznání lidstva není v současné době z mnoha důvodů (které není vhodné v tomto pojednání z pohledu ucelenosti a délky uvádět) na potřebné úrovni  a proto je pro něj (míněna samozřejmě velká většina lidí) vhodnější cesta lásky. 

Na co bychom se měli nejvíce zaměřit je láska k bohu. Překážka k uskutečnění této myšlenky spočívá v tom, že tak, jak je obraz boha některými náboženstvími předkládán, je obtížné boha milovat. Zato je velmi snadné se ho bát. Je příznačné, že správný věřící dle většiny světových církví je bohabojný a ne boha milující.

I v textových editorech, když se zadá vyhledání synonyma pro zbožný – nabídne vám pobožný, nábožný, bohabojný – ale ne boha milující. Obdobné je to rovněž v angličtině. To je deformace boha, která deformuje i tuto společnost. Klasická ukázka – ve slovníku je láska k ženám, ke psům, k bližnímu, láska k vlasti, láska k novotám, láska ke mně, ale láska k bohu tam není. Mnoho náboženství je založeno na strachu a utrpení. Obraz Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spoluurčuje základní směr vývoje tohoto světa a mělo podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický.

Bylo by možná vhodné zavést nový pojem „Láska v boha“.

Jedná se o sloučení dvou našich zdánlivě různých vztahů k bohu – „Víra v boha“ a „Láska k bohu“ I při důkladném zamyšlení lze dojít k závěru, že nemůže jedno bez druhého existovat. Protože pokud opravdu věřím v boha a ne v nějakou jeho omezenou a deformovanou podobu, tak ho musím milovat a na druhé straně nemohu milovat boha, pokud nevěřím v jeho existenci.

Nelze cokoliv skutečně a bezvýhradně milovat, pokud se toho bojíme. Milovat bezvýhradně boha nelze, pokud základní motivací našich činů je strach z božího trestu. Lidské bytosti potřebují poznat a pochopit  boha, aby ho mohly milovat. Poznat boha nelze četbou bible. Poznat boha lze jedině osobním prožitkem, poznat ho srdcem. I to je poselství Ježíše.
Vykořenění „šamanismu“ v judaismu, křesťanství a islámu, znamenalo porušení spojení s přírodou a s obrazem boha, coby vše prostupující síly. Zvítězila idea personifikovaného boha, který stvořil Svět zjednodušeně řečeno jako věc. Tento bůh oddělen od svého díla pak Svět věnoval  rovněž stvořeným lidem, jakožto jediným bytostem obdařeným duší. Tato idea výrazně podpořila, pokud přímo nezapříčinila vznik materialistických světových názorů.

 • Šamanismus viděl přírodu jako projev jediného boha s mnoha rozličnými úrovněmi vědomí a šaman byl schopen komunikovat i s jinými silami a bytostmi než lidskými.
 • Křesťanství se omezilo na komunikace pouze s personifikovaným bohem, a to ještě zprostředkovaně k tomu určenými prostředníky.  
 • Judaismus, křesťanství, hinduismus a islám ve své exoterické podobě jsou v podstatě excesem z dlouhodobého pojetí boha lidskými bytostmi.

Protože je složité a v mnoha případech takřka nemožné v rozumném čase lidem vysvětlit, co je a co není bůh, je vhodné se pokusit naučit lidi milovat boha v jeho jednotlivých projevech. Pokud se to podaří, změní se i obraz boha. Je to obdobné jako když nějakou bytost začneme milovat, tak se v naší mysli tato bytost promění.

Komu se podaří naučit milovat boha, ten bude mít větší naději boha poznat a věřit v něj. Naučit se milovat boha může bytost z každé úrovně. Kdo se v životě jedou naučí boha milovat, už nikdy nepřestane (na rozdíl od lidské lásky). Lásku k bohu a víru v boha musíme vnitřně sjednotit a nevnímat je jako dvě oddělené složky. Svět nepotřebuje návrat Krista ani nového Krista. Poselství Krista je stále stejné a nijak se nezměnilo  – „Miluj boha“.

Svět potřebuje miliony „osvícených“, kteří se přestanou bát a začnou milovat.

Ne však boha ve formě zástupných symbolů a dokonce ani ve formě Ježíše Krista. Není nijak možno omezovat Boha a lásku k němu.

Poprvé v dějinách lidstva od dob potopy se významná část lidstva dostala do situace, kdy má dost času na péči a výchovu svých dětí, kdy rodinné vztahy mohou být založeny i na lásce, ne jen na společném boji o přežití člověka jako jedince, rodiny, rodu. Díky  tomu se rodí děti a děti jejich dětí, které budou schopny změnit tuto civilizaci. Toto je v souladu (minimálně není v rozporu) s esoterickým výkladem, který říká, např. že země je ovlivňována vysokými kosmickými energiemi, které mají přivodit její transformaci, ať už z rozhodnutí galaktické rady moudrých či rozhodnutí božího.

Je nutno změnit náboženství utrpení v náboženství lásky.

Bohužel dost velká část lidí, ne-li velká většina přichází na tento svět s tím, že jsou zatíženi skutky (v náboženské terminologii hříchy) ze svých minulých životů. Proto jejich jednání je velmi silně ovlivněno podvědomou touhou odčinit své „hříchy“ tím, že budou v tomto životě snášet utrpení. Formy utrpení si vybírá každý podle svého. Tato podvědomá touha mnoha lidí trpět je podporována většinou náboženských směrů, jejichž ideologie utrpení je dominantou jejich učení.

Odčinění „hříchů“ vlastním utrpením vytváří bludný kruh. Vlastní utrpení přitahuje k trpícímu někoho, kdo utrpení způsobuje, čímž se roztáčí další kola karmických závislostí. Vytváří se další generace těch, kteří budou v dalších životech podvědomě vyžadovat utrpení. Jediná cesta k odčinění „hříchů“ je rozdávání lásky a energie. Pochopením této skutečnosti alespoň částí lidstva, by mohlo dojít k podstatné změně celé společnosti.

Bohužel obraz starozákonního trestajícího boha vytvářený církvemi po mnoho generací je u nás natolik zasunut do podvědomí, že představa milujícího boha si obtížně hledá cestu do našeho vědomí. Konáme tak, abychom dodržovali vnější autoritou stanovená pravidla, protože za jejich porušení nám hrozí trest, ať už tím trestem je smrt, vězení, společenské odsouzení nebo věčná muka pekelná. Jak by se svět změnil, kdybychom jednali tak, že bychom dávali energii a lásku druhým bytostem (všem bytostem, ne pouze lidem).

Nezapomeňte – „všechno je jinak“ a proto posuzujte i předkládané možné varianty uvedené v tomto článku z tohoto pohledu.

Problém téhle civilizace není, že nevěří v boha, ale že ho nemiluje. Toto je možno sdělit komukoliv, jakémukoliv náboženství, člověku jakékoliv úrovni, člověku jakékoliv víry nebo ideologie a v podstatě je jedno, jak si boha představuje.

Je nutno se zaměřit na lásku k bohu. Problém je, že tak jak je obraz boha některými náboženstvími předkládán, je obtížné ho milovat. Protože je složité a v mnoha případech takřka nemožné v rozumném čase lidem vysvětlit co je a co není bůh, je nutno se pokusit naučit lidi milovat boha v jeho jednotlivých projevech. Pokud se to podaří, změní se i obraz boha. Je to obdobné jako když nějakou bytost začneme milovat, tak se v naší mysli tato bytost promění. Komu se podaří naučit milovat boha, ten bude mít větší naději boha poznat a věřit v něj. Poznání boha v této době je nejlepší srdcem. Naučit se milovat boha může bytost z každé úrovně. Kdo se v životě jednou naučí boha milovat, už nikdy nepřestane (na rozdíl od lidské lásky). Lásku k bohu a víru v boha musíme vnitřně sjednotit nevnímat je jako dvě oddělené složky. Je zapotřebí zavést nový pojem Láska v boha.

Ve vyšších dimenzích je prostorově možno vidět, jak jsou zde (v této virtuální realitě) dva zdánlivě nezávislé „egregory“ (není to úplně přesné, ale nenapadá mě jiný výraz, který by byl vhodnější). Víra v boha a Láska k bohu jedním prostorovým útvarem.

I při důkladném zamyšlení lze dojít k závěru, že nemůže jedno bez druhého existovat. Protože pokud opravdu věřím v boha a ne v nějakou jeho náhražku, tak ho musím milovat a na druhé straně nemohu milovat boha, pokud v něj nevěřím. Milovat boha nemohu, pokud se ho bojím. Svět potřebuje poznat boha a milovat ho. Poznat boha nelze četbou bible. Poznat boha lze jedině osobním prožitkem, poznat ho srdcem. I to je poselství Ježíše.

Musíme žít s láskou teď a tady, protože je to naše přirozenost a ne proto, aby se transformovala Země, abychom se dostali ke spasení, abychom byli v šťastné polovině lidstva, která dojde ke spasení. To je další iluze, která se předkládá lidem, aby nemuseli začít žít teď a tady s láskou, ale mohli to opět odložit někam, až přijde „ta transformace“. A tak, jak to odkládají, bude se posouvat i ta transformace. Lidé byli schopni definovat 3 zákony robotiky.

 • Robot nesmí ublížit člověku anebo svojí nečinností dopustit aby člověku bylo ublíženo.
 • Robot musí poslechnout příkazy člověka kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.
 • Robot musí chránit sám sebe před zničením kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním anebo druhým zákonem

Proč nevytvořili taky 3 zákony humanoidiky.

 • Člověk nesmí ublížit člověku (jiné bytosti) anebo svojí nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
 • Člověk musí pomoct jinému člověku kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
 • Člověk musí chránit sám sebe kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním anebo druhým zákonem.

Proč asi? Protože by bylo naprosto evidentní, jak jsou tyto zákony jasné a jak je porušují. A jak je porušují z naprosto hloupých důvodů. Protože tyto zákony, pokud by byly vyhlášeny, by byly jako 3 zákony robotiky naprosto neotřesitelné. To je hledisko logiky. Bůh je logický. Nemůže nebýt logický, protože bůh to je logika. Když může být láska, proč by nemohl být i logika. Bůh je i humor.

Robotické zákony se na lidské dají přeložit velmi snadno, stačí vyměnit jen jedno slovo.

Bůh:

„Miluj mne ve všech bytostech, tak jako mne dokážeš milovat v bytosti, o které si myslíš, že ji miluješ.“

Nižší civilizace nedokážou pochopit, proč vyšší civilizace jsou ochotní raději zemřít než zabít. Vyšší civilizace raději zemřou, protože vědí, že zabít lze pouze tělo, duše je nesmrtelná. Ani civilizace a její kultura nemůže zemřít, protože se jedná o ideu, myšlenku a ta rovněž nemůže být vymazána z informačního pole. Tato idea, tvůrčí myšlenka zde zůstává stále a dokonce i v tom zjednodušeném materialistickém pojetí.

Každá bytost má svůj energetický potenciál, kterým se projevuje v tomto tzv. časoprostoru a je jen otázka, nakolik je jejich energie působící na ostatní kladná a nakolik záporná. Čím větší energetický potenciál, tím větší možnost kladného ale i záporného působení. Proto je zájem mocností pekelných, aby bytosti lidské se koncentrovaly na negativní emoce. A samozřejmě, čím větší potenciál, tím větší je i zájem, tím více je bytost středem zájmu mocností. Proto podněcování všech svárů a nenávistí.    

Ateizmus je reakcí na náboženství vzniklá na základě Starého zákona, na pojetí starozákonního boha. Cílem marketingu je vzbudit v lidech naději, že uspokojíte nějakou jejich potřebu a oni tím dosáhnou určitého štěstí. Církve mají velmi dobře vyvinuté marketingové metody a jejich velkou výhodou je to, že dávají naději na absolutní štěstí. Úspěšnost katolické církve spočívá mimo jiné v tom, že své marketingové metody zdokonaluje již téměř 2 tisíce let.

Znamení kříže musíme nahradit znamením srdce. Kristus z nás svým činem nechtěl sejmout naše hříchy, protože člověk se nerodí poskvrněný nějakým prvotním hříchem. On z nás chtěl sejmout utrpení. On za nás chtěl trpět, abychom my nemuseli trpět. Kříž je symbol utrpení. Kdo se křižuje, přivolává si utrpení.

Původně měl kříž úplně jiný význam. Symbol utrpení z něj byl teprve záměrně vytvořen, tak aby se neustále vrýval do vědomí a podvědomí lidí s cílem, aby na sebe ochotně a dobrovolně brali utrpení. Tím si přivolávají ty, kdo jim toto utrpení působí a tak roztáčeli karmická kola utrpení. Tím se neustále vytvářejí negativní emoce a energie, kterými se živí určité druhy energetických bytostí. A tyto bytosti se zpětně snaží vytvářet takové podmínky pro další přísun negativní energie. Jsou to mocné astrální bytosti – egregory – katolicismus, judaismus, islám a hinduismus. Tato všechna náboženství vytvořily utrpení jako symbol víry. I hinduismus přijímá pasivní utrpení jako cestu ke štěstí v příští inkarnaci.

Zrovna tak současný kříž je poznamenán egregorem utrpení. Proto je lépe ho nepoužívat, protože má negativní účinky díky morfogenetickému působení. Samozřejmě efekt víry (placeba) má i zde schopnost otočit znaménka víry z mínus na plus. Dějiny lidstva jsou lemované Budhy a Kristy. Většina z nich však měla to štěstí, že prošli lidmi a historií bez povšimnutí.

Svoboda, tak jak nám ji vnucují vládnoucí elity.

Kdo určil, co je hřích? To nejsou boží přikázání, to jsou přikázání elit, která mají zájem, abychom se chovali v souladu s přikázáními tak, jak vyhovuje jim. Bůh nám nestanovuje tato omezení, protože Bůh nám nedává vůbec žádná omezení. Bůh sám je neomezený a proto nikoho neomezuje. Bůh na nás nemá žádné požadavky.

Svatí otcové vyhlašovali svaté války – vedli lidi k zabíjení, a přesto jim nejsou přisuzovány hříchy a není jim v dějinách přisuzována negativní role těmi, kteří vyhlašují zabití jako nejtěžší hřích (např. odpůrci potratů).

Bůh – stvořitel stvořil vše a tedy i Lucifera. Není možné, aby se Lucifer odvrátil od boha bez boží vůle. Proč stvořil bůh i Lucifera? Musíme si uvědomit, že základem stvoření je plus a mínus, které jsou nezbytné proto, aby vůbec vznikl jakýkoliv tvůrčí akt. Proto bůh musel stvořit i bytosti jako je Lucifer, aby se ve stvořeném světě vůbec něco dělo. Když bude jenom světlo, tak se nebude nic dít, protože nebude nic vidět. Je nutno si uvědomit, že tyto našeho pohledu tzv. temné síly a energie jsou součástí stvořeného světa a bez nich by svět neexistoval.

Představa, že bůh za nás, jak lidstvo něco zařídí nebo udělá, je prostě mylná. Bůh tvoří program, pravidla hry. Bůh je velký programátor. Stvořitel vesmíru stvořil vesmír kompletní v prostoru i čase s různými variantami cesty k cíli. Na lidstvu je, jakou si vybere cestu, alternativní budoucnost.

Velikost lásky není daná velikostí přitažlivosti milovaného objektu, ale velikostí duše milujícího, její duchovní úrovní. Duchovní vývoj nespočívá v pochopení principů, ale v jejich žití. Chceme-li změnit svět k obrazu svému, musíme změnit sebe k obrazu božímu. Jaký může být náš svět, vidí-li lidstvo obraz sebe a boha pokřivený?

Pokud někdo připouští, že je omylný, je to zbytečná informace. Každý je omylný. Pouze bůh je neomylný. Proč je ale neomylný. On je neomylný, protože on nevyslovuje soudy ani nepředpovídá budoucnost, on tvoří. Dáš se říct o tvůrci, že se může mýlit. Když skladatel složí hudbu, nebo malíř, když namaluje obraz, je možno říct, že se jedná o omyl? Může se jednat o omyl pouze v případě hodnocení tohoto tvůrčího díla. Hodnocení zda se bude líbit, či zda se zdařil tvůrci jeho záměr. Výsledek tvůrčího procesu nemůže být omyl.

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a je zcela evidentní, že se mu to zcela nepovedlo. K ověření této skutečnosti stačí velké většině lidí pouze jediná věc, a to je pohled do zrcadla. Bůh nedělá hodnocení, Bůh tvoří. Proto neexistuje žádné boží dobro či zlo. Pokud podsouváme bohu nějaké hodnocení nějakého činu, tak se jedná o personifikaci boha a nepochopení toho, co bůh je a jak dalece převyšuje jeho „velikost a rozmanitost“ převyšuje naše schopnosti jej poznat. Boží dobro a zlo nejsou jako pojmy nic jiného než to, za dobro či zlo považuje většina lidí.

Když si např. vezmeme takový zdánlivě neotřesitelný princip „nezabiješ“, tak to vypadá, že není o čem mluvit, ale přesto jsou denně zabíjeny miliony bytostí (nezapomínejme, že i rostliny jsou bytosti) jen proto, aby se lidé najedli a získali tak energii pro vlastní život, protože tuto energii v této fázi svého vývoje neumějí získávat jiným způsobem.    

Každý, kdo usiluje o moc nad druhými, je ztracen. Každá bytost je plně svobodná. Jediná omezení jsou její vlastní omezení. Pokud někdo chce moc nad druhými, touží po tom, aby omezil jejich svobodu. A to z dlouhodobého hlediska nemůže nikdy dosáhnout a proto se honí za něčím nemožným a tak je po tu dobu, co se usiluje o moc nad druhými, ztracen. Teprve, když toto pochopí, bude opět svobodný a může postoupit ve svém vývoji.

Ježíš motivoval láskou k bližnímu a bohu. Tóra, bible, korán motivují strachem. Kdo si potřebuje přečíst v Bibli desatero, aby nezabíjel a nekradl?

Had v tak zvaném ráji podal Evě jablko poznání. Bylo to ale poznání strachu. Dokud lidé neznali strach, žili v ráji. Ráj nebylo určité místo na Zemi, a není ani nikde jinde v časoprostoru či v jiné dimenzi, ale je to stav duše. Lidé neznali strach a neznali nedostatek a tudíž ani strach z nedostatku. I bůh si může dělat ze sebe legraci a taky tak často činí a má k tomu k dispozici nekonečnou tvůrčí invenci. Ostatně lidé jako výsledek jeho tvůrčí činnosti jsou dokladem jeho smyslu pro to dělat si legraci ze své dokonalosti.  

Rájem je každé místo v Teoversu, ve kterém jsou bytosti, jejichž stavem duše je láska. Ráj je v podání většiny lidí místem, kde se budou realizovat neuspokojené nedostatky (touhy, přání, sny) aktuální inkarnace a je možné, že i některých předešlých inkarnací. Tento „prostor“ je potřeba překonat, abychom se dostali k ráji vyšší vibrační úrovně.  Jako val zatuchlé energie to mohou vnímat duše „vyšší úrovně“.

https://www.miroslav-zelenka.cz/zmena-nabozenstvi/clanky/

Pridaj komentár

Utrpenie

Je utrpenie naozaj potrebné? Áno aj nie.

Keby ste neprešli utrpením nemali by ste ako ľudská bytosť žiadnu hĺbku, žiadnu pokoru ani súcit. Pôsobením utrpenia praská škrupina ega. V tom momente je jeho úloha splnená. Utrpenie je potrebné len dovtedy, kým si neuvedomíte, že je zbytočné.

Eckhart Tolle

Pridaj komentár

Sága krásy – A u tym našym Kyjovi * Oddam še neodam * Hej, čarni ši jak cigan – Eastern Slovakia

Tradičná, dvojhlasná rusínska pieseň z východného Slovenska v podaní žijúcej legendy rusínskej ľudovej piesne a nositeľky ľudovej tradície, paní Anny Poráčovej.

Známa východoslovenská ľudová pieseň v podaní Hany Servickej.

Slavic folk music. Slovakia. Folk song from Eastern Slovakia. Jedna z najznámejších východoslovenských ľudových piesní.

Pridaj komentár

Naděje

Lidé Země, posilujte v sobě naději na lepší život. Je toho zde mnoho, co je potřeba přijmout a změnit a naděje vám dodá sílu k tomu, abyste se rozhodli udělat něco se svými životy. Čím více vás bude, tím větší úspěch tato mise  bude mít. Ano, nazýváme to misí, neboť je to váš úkol a vaše priorita toho, abyste se sjednotili a nalezli nová řešení problémů, nové náhledy na život a na svět.

Víme, že stále pochybujete o své síle. Avšak mnohokrát jste se mohli přesvědčit, že dokážete mnohé, že jste schopni překonat sebe samé. V časech temných jste se dokázali semknout a společně bojovat za věc. Ne však se zbraněmi. Je potřeba, aby každý sám za sebe vybojoval svou bitvu se strachem a pochybnostmi. Pak přichází láska, která otevírá dveře. A tyto dveře se otevřou všude tam, kde bude víra. Víra v lepší budoucnost, víra v moc lásky. Tam, kde je víra ve svou vlastní moc.

Lidé Země, končí další rok a nový přichází. Ve vašich životech se toho mnoho změnilo. A toto ještě není konec. Je to teprve začátek nové éry. Vaše duše toužily být součástí těchto zlomových let a to je důvod, proč jste všichni zde. V čase, kdy je zde po několika tisících let možnost opět povstat a osvobodit se z pout, kterými jste svazováni. Je však potřeba pochopení, trpělivost a síla vůle. Jste vedeni, abyste se probudili a prohlédli. A konečně uviděli to, před čím jste dlouhou dobu zavírali oči.

Víme, že cítíte skepsi a mnozí stále čekají na to, že se situace změní a oni budou moci žít tak, jako žili před lety. Avšak tento čas se již nevrátí. A proto je potřeba zaměřit se na přítomnost, na to, jak se dostat z místa a ze situace, kde již netoužíte být. A cesty se ukazují. Ale cítíte se odpojeni jeden od druhého, cítíte se osamoceni. Toto však je pouze iluze. Vše vás vede k sobě samým. Vše vás vede k pochopení, že nelze čekat na něco nebo někoho, kdo vás spasí. Pouze vy sami musíte změnit chod dějin. A my jsme s vámi. Pomáháme vám na vaší cestě a tato pomoc je poskytována každému, kdo o ni požádá. A proto žádejte, Lidé Země.

Uzavřete vše, co vám již neslouží. A spolu s tím odhoďte také vaše strachy. V tomto čase je zde velmi mnoho negativních emocí. I v dobách temných si hledejte to, co vás potěší, co vás naplní a rozsvítí. Otvírejte svá srdce a dávejte lásku. Víme, že jste bytosti láskyplné, máte v sobě přeci božskou jiskru. Před vámi je ale opět velmi náročný rok, máte ale všechny prostředky pro to, abyste jím prošli posílení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Pridaj komentár

KOĽADA ČI SLNOVRAT?

Prechádzame obdobím jedného z význačných slovanských sviatkov – obdobím sviatku Koľadu. Samozrejme, že nie je nič zlého na tradičnom slávení starých sviatkov našich Prѣdkov, ale v poslednej dobre už veľa našincov konečne zistilo, že všetko sa dá otočiť, a teda obrátiť aj proti nám samým. A práve preto je potrebné zachovávať rozvahu a nepodliehať všakovakým provokáciám. Staré tibetské príslovie hovorí, že najväčšia priepasť číha tesne pod vrcholom štítu hory. A je to naozaj tak – čím bližšie sme k vrcholu hory, tým väčšia vzdialenosť nás delí od zeme pod horou.

Blížime sa k vyvrcholeniu Rána Svaroga, t.j. k nástupu Zlatého Veku. S nástupom Zlatého Veku nastupuje Deň Svaroga. Ráno je z pohľadu trvania dňa krátke. A ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok. Védická Múdrosť je univerzálne platná.

Pri prechode do vyšších rozmerností existencie Vedomia platí rovnako univerzálne pravidlo. Ako sme sa dostali dnu, tak musíme vyjsť aj von. Ako sme vošli do garáže bránou, tak cesta von je len cez tú istú bránu. Síce spiatočkou, ale tou istou bránou. Teda zo Zlatého Veku sme kedysi klesli – znížením rozmernosti Hry – do Matriarchátu, neskôr do Patriarchátu. No a tí „najsnaživejší“ opustili aj tradičné Slovanstvo a klesli až do kresťanstva, t.j. do rozmerností 1-3, teda do polohy rabov.

Jednou z podstatných úloh dneška je si uvedomiť, že nikto nepríde a neoslobodí nás, ale svoboda je už na dosah. Energie sú tu, len ich musíme začať využívať. Kto ich už aktívne využíva, ten už naberá dostatok energie na let do veľkých výšok (z pohľadu 12-rozmernej Hry). Kto si ich ani „nevšimol“, tomu sa síce môže zatiaľ ešte stále dariť v materiálnej oblasti, ale nádrž na let nahor ostáva prázdna. Vek, v ktorom o všetkom rozhodovali peniaze a zlato už pomaly – ale isto – začína prepadať pomedzi prstami.

„Veľké výšky“ umiestnenia nášho Vedomia (umiestnenia Živatmy) predstavujú rozmernosti 7-8-9, na ktoré sme napojení 7., 8. a 9. čakrou (stohňou). Je to oblasť tradične nazývaná Matriarchát. Matriarchát je ochrana (v Jemnohmotnom Svete) zabezpečovaná matkami. Matku má každý muž. Žena beregiňa s oberežným kruhom má moc odvrátiť od svojich príbuzných a blízkych Smrť. Oberežný kruh sa spomína aj v Sloviensko-Árijských Védach.

Keď zničili ženy Devy (7-9 čakrové) v známom pohrome na čarodejnice, tak miesto Diev urýchlene začali zaujímať Víly, t.j. 6-čakrové Chiméry, čo je jav známy ako inštitút judských žien. Myslíme tým miesto vedľa bielych mužov, Slovienov a Árijcov. Tieto im začali rodiť deti, ale to už boli Zmeskovia. Zmesok môže mať vzhľad Sloviena či Árijca, ale jeho štruktúra psychiky už bude iba zvieracia, t.j. na úrovni 1.-3. čakry. Náš muž si takto vychováva vlastných nepriateľov. Tento fakt je pozorovateľný aj v našich starých rozprávkach, napríklad aj u Dobšinského. Všimnite si, koľko je takých rozprávok, že kdesi „zmizla“ matka a deti (matky) začala „spravovať“ cudzia macocha…

Chiméra je umelo vytvorená štruktúra v Hmotnom alebo Jemnohmotnom Svete. Je to hybrid Človeka a akejkoľvek parazitujúcej štruktúry, tvara alebo infernálnej bytosti. Chimérami sú napríklad všetci Zmeskovia. V gréckej mytológii to je oheň chrliaca príšera s hlavou leva, trupom kozy a hadím chvostom, podobná na Tyfóna a Echidnu. V prenesenom slova zmysle ide o neopodstatnenú, nerealizovateľnú myšlienku. Chimérami sa nazývajú aj zvieratá alebo rastliny, ktorých rôzne bunky obsahujú geneticky rôznorodý materiál, na rozdiel od obyčajných organizmov, u ktorých každá bunka obsahuje jeden a ten istý genóm.

Takto prešla kontrola od žien-matiek ku ženám nie matkám, ale zato hviezdam posteľného prádla. Chiméry dokázali postupne ovplyvniť svojich naivných mužov tak, že títo (na ich popud) začali viesť proti sebe krvavé vojny. To je to, čo nazývame demokracia a civilizácia.

V tomto ťažkom období však nie všetci muži podľahli vábeniu Chimér, čo viedlo k vzniku tradičného Slovanstva. Je charakteristické tým, že ochránilo pred pádom do rabského kresťanstva a ochranu v Jemnohmotnom Svete zabezpečoval muž-otec. Nie hocijaký muž, ale minimálne otec. Je to typická kozácka kultúra, ktorá dokázala zachovať mnoho veľmi cenného z dedičstva Prѣdkov. Veď ak by už aj nič iné, tak určite učenie o čistote Krvi, t.j. Kony Rita. Hovoríme ešte stále o našej Kultúre, o Kultúre Človekov. Až dovtedy, kým neprišlo (odkiaľsi) množstvo ľudí.

Luď (Ľudia) sú bytosti vytvorené vnútri 12-rozmernej Hry za pomoci božích substancií. Bohovia vytvárali ľudí z veľmi dobrého materiálu, príťažlivých, krásnych a obdarených pokušením, s otvorenou sexuálnou čakrou nato, aby človečenskí muži aj ženy upadali do pokušenia a mohli byť zvedení tou krásou. Všetci paraziti sa už rodia so znalosťou mechanizmu odoberania potenciálu a energie. Tvorivú zložku má iba Človek, Človečenstvo.

Tvoriť a budovať (tým nemyslíme iba „stavanie“) čokoľvek v tomto Svete dokážu iba vysokorozvinuté energeticko-informačné štruktúry, t.j. Človek, ktorý v sebe má Dušu, Ducha a Živatmu. Iba Duša, Duch a Živatma majú právo preberať informáciu a používať databázu vyšších rozmernostných štruktúr. Ľudia v lepšom prípade môžu mať Dušu, a to sublimovanú, vytvorenú vnútri 12-rozmernej Hry. Boli časy, keď aj Človekom, narodeným s Dušou, Duchom a Živatmou zamieňali vysokorozmernú Dušu za podobnú, sublimovanú štruktúru, vytvorenú vnútri 12-rozmernej Hry. Človek sa pritom cítil ako stratený, ako keby nebol sám sebou. V takom prípade – keď dochádzalo k zámene Duše – tak skutočnú Dušu mohli prevziať bohovia, t.j. božie štruktúry a použiť ju vo funkcii donora, ako akúsi batériu pre nejaké svoje konkrétne ciele.

Duša, to je mohutný, silný potenciál, s ktorým Človek prichádza na túto Zem nato, aby vyplnil svoje osobné predurčenie. Predurčenie však nemôže byť splnené, ak Duša bola prevzatá alebo zamenená Temnou alebo Svetlou Javou a Navou. Vtedy Človek postupuje do druhého, tretieho či ďalšieho kruhu reinkarnácie, aby dopracoval svoje predurčenie. Je to veľmi ťažký, patologický prípad. Najlepšie je mať svoju vlastnú, Vysokorozmernú Dušu, využívať ten svoj potenciál, ktorý prichádza s Dušou, pri ktorom Človek splní svoje vlastné predurčenie.

V slovanských jazykoch máme stále výraz „človek“ aj „ľud“. Naši Prѣdkovia nikdy nevytvárali dve rozdielne slová pre tú istú podstatu, lebo to by odporovalo princípu jedno-jednoznačnosti jazyka a tak marilo možnosť priamo komunikovať s Jemnohmotným Svetom (o čo sa snažili paraziti zmenami v našich jazykoch).

V poslednej jadrovej vojne bola väčšina Človekov vyhladená – ktorí prežili, tým dlhodobú pamäť vymazali Ciránom – a nahradili všetko čo sa dalo ľuďmi. Do našich jazykov systematicky implementovali – nato vytvorili povinnú školskú dochádzku a všakovaké jazykovedné inštitúty – úpravy, podľa ktorých (čo je aj naša dnešná gramatika) je „človek“ a „ľuď“ (ľudina) jedno a to isté. Nie je to tak. A práve ľuďovia – nie Človekovia – vniesli do našej Kultúry skreslenia v podobe všakovakých bohov. Ide však iba o nedávnu provokáciu (starú cca 150-180 rokov). Oni však naozaj podliehajú 9-rozmerným bohom. Ale to nie je naša vec. Nikto nemá právo vplývať na právo rozhodovania sa iného hráča v 12-rozmernej Hre. Kto chce kam – pomôžme mu tam!

Pri poklese Hry do nižších s nižších rozmerností vytvárali nové štruktúry. Človek – s vlastným kanálom výstupu do Jemnohmotného Sveta – je sám schopný a oprávnený preberať znanie z Jemnohmotného Sveta (v tradícii to nazývame Rodový kanál či otváranie Rodovej pamäte). Znanie (t.j. vysokorozmerné energie ktoré zostupujú po kanáloch výstupu do Jemnohmotného Sveta, tzv. „channeling“) sa zoskupuje v životnom priestore každého takéhoto Človeka (v biopoli) a vytvára to, čo môžeme (pre lepšie pochopenie) nazývať aj „Rozum“. Tieto Rozumy všetkých Človekov vytvárajú Kolektívny Rozum. Z Kolektívneho Rozumu dokážu čerpať Znanie deti Človekov, čo im nahradzuje prístup po vlastnom kanály, kým sa im neaktivuje vlastný.

Ľuď a ľudstvo nemá žiaden kanál výstupu do J/S, preto pre potreby ich riadenia im vytvorili Matrice a Spoločné Vedomie. Toto riadenie je však „dostupné“ iba do 6. čakry, preto násilne znížili aj Hru pre Človekov. Takto riadenie cez egregory (Matrice sú egregoriálne štruktúry) mohlo byť uplatňované aj pre Človekov. Matrice zabezpečujú kontrolu pre parazitov tak, aby každý riadený subjekt zaujímal svoje (nimi predurčené) miesto a robil len to, čo mu určili. Takto vytvorili skupiny hierarchického riadenia.

 • Napríklad existuje skupina, ktorá má iba robiť, platiť dane, chodiť na voľby, slúžiť pre útechu parazitom a pod.
 • Potom je ďalšia skupina, ktorá môže zaujímať nejaké riadiace pozície. Tu hierarchia postupne rastie, od miestnej úrovne až po parlament, vládu a prezidentský úrad. A pre každú cieľovú skupinu takto vytvorili špecifické Spoločné Vedomie, skrátene SVedomie. Každá skupina v spoločnosti podlieha vlastnému Svedomiu, teda Svedomí je veľa. Čo je správne pre jednu skupinu, nie je prípustné pre druhú. Veľmi výstižne to vystihuje rabínska zásada „čo je dovolené pánovi, nie je dovolené psovi“. A každú skupinu radi niekto vyvolený.

Takže Kolektívny Rozum nahradili Spoločným Vedomím (t.j. Svedomím). To je však ich Hra. Všetko, čo sa nachádza tu v Jemnohmotnom a v Hmotnom – prejavenom – Svete (Javi) je Hrou podľa určenia, vytvorenou z vyšších rozmernostných štruktúr. Matricová štruktúra je štruktúra, ktorá sa zostavuje vnútri 12-rozmernej Hry za špecifických podmienok s doplnkovými súhlasmi, alebo inak Hra v Hre. Na Zemi existuje množstvo matričných štruktúr. Matričné štruktúry podliehajú úplnej likvidácii.

Treba ešte zdôrazniť, že jednotlivé skupiny riadené Spoločnými Vedomiami nie sú totožné s Kastami! Kastový systém existuje v Dŕžave (nie v štáte) a stojí na Kolektívnom Rozume (nie Svedomí).

Mimochodom, existovali plány „využiť“ protestné podujatie pripravované na 17. novembra 2020 ako zámienku na pritvrdenie situácie v našej krajine. Boli nachystané hromadné zatýkania, celoplošné represálie, proste zavedenie vojnového stavu. Treba naozaj vysloviť pochvalu organizátorom aj účastníkom tohto podujatia, že nedopustili jeho prerastenie do násilia, hoci provokácie boli naozaj nachystané, a to vo veľkom rozsahu. A to im nepomohli ani starostlivo nachystaní provokatéri. Vyprovokovať sa nedal nikto.

Možno ste niektorí zachytili – ak máte kontakty minimálne v kruhoch kriminalistov – že takáto reakcia más v uliciach Bratislavy skutočne a hlboko šokovala naše – zatiaľ – vládnuce štruktúry, keďže represívny variant totálne zlyhal. Riadia nás jezuiti – a tí dobre vedia, o čo ide. Povedané znalým jazykom, stalo sa toto. Cez Spoločné Vedomie programovali masy – „spotrebný materiál“ – na násilie v uliciach, ktoré by poslúžilo ako zámienka na „pritiahnutie šrób“. Vývoj udalostí však ukázal, že Spoločné Vedomie (Svedomie cieľovej skupiny) im už nefunguje, teda „cieľovú skupinu“ neriadia. Z toho vyplýva pre jezuitov strašný poznatok: Národ sa začína znovu riadiť Kolektívnym Rozumom! A to je naozaj začiatok ich konca. Vtipne túto dnešnú realitu podáva tento videoklip:

Klip je plný vtipných obrazov a narážok, ale pristavme sa pri spomínanej „atómovej paráde“:

Teda to, čo dnes nazývajú „testom na Covid“ je v skutočnosti prerazenie krehkej hematoencefalickej bariéry cez nos. V starom Egypte sa to považovalo za trest pre rabov. Nuž – ako vždy – jezuiti nerobia nič náhodou. Ak testovacou paličkou – ktorá obsahuje rádionuklidy (rádioaktívne prvky, t.j. „atómovú parádu“) – prerazia túto bariéru, tak rádioaktívne atómy sa dostanú do blízkosti hypofýzy aj epifýzy. Znamená to, že zablokujú aktivizáciu „tretieho oka“, teda po našom výstup nahor do vyšších rozmerností…

Teda ak sme do Patriarchátu zostúpili z Matriarchátu, aj vyjsť nahor (vycúvať z garáže) musíme tak isto, t.j. cez Matriarchát. Je to presne ten istý princíp, prečo musíme – ak chceme slobodu a neskôr Dŕžavu – sa najskôr vrátiť do Československa. To sú pravidlá Vesmírnej Hry – Konov Všehomíra,

Okno do Zlatého Veku bolo otvorené v polovici novembra 2020. Ak to porovnáme so známym indickým proroctvom, tak ide o to isté predpovedané Okno, aj keď skôr ako bolo predpovedané. To však nič neznamená, pretože všetko má svoje príčiny a priestor a čas sú relatívne pojmy. Ale do Zlatého veku možno vojsť jedine z Matriarchátu, preto v polovici decembra 2020 bol zrušený Patriarchát a vystúpili sme do Matriarchátu, t.j. na úroveň jestvovania 7.-8.-9. čakry. Toto obdobie je príznačné aj tým, že sa postupne stratí dominancia ceny, ale nastúpi hodnota. Kto rozumie, ten sa vie zariadiť. Samozrejme, že ide o operáciu v Jemnohmotnom Svete, ktorej nevyhnutný dosah na Materiálny Svet je kauzálny, ale vždy nejako oneskorený. Okrem iného sa týmto sleduje aj veľa iných, dôležitých vecí. V Patriarcháte by mohli Chiméram podriadení muži rozpútať svetovú vojnu – lebo im už ide o všetko, čo aj dobre vedia. Nebude svetová vojna, bude Zlatý Vek. Čo samozrejme neznamená, že nemôže dôjsť k lokálnym tragédiám, ale dnes už spojená Myseľ Človekov dokáže takúto hrozbu odvrátiť.

A práve aby si čo najviac zachovali svoju moc, aby sme sa nezobudili, t.j. aby sme nevytvárali vlastnú budúcnosť nášho šťastia a dostatku, realizujú aj iné plány. Jednou z domén ich moci sú médiá. Avizovali dobrodružný seriál „Slovania“, ktorý má ukázať, aký by oni chceli aby sme boli my. Čím viac Človekov si ho pozrie a podľahne ich klamstvám o našom primitivizme, tým viac takýchto myslí začne vytvárať také programy na Človečenstvo. Oni tú moc nemajú – preto programujú nás. Každý jeden z nás má moc do tohto procesu zasiahnuť, dalo by sa dokonca hovoriť o povinnosti zasiahnuť. Našim čitateľom určite netreba viac napovedať.

Avizované sú aj akcie ako „Slovanská televízia“. Nuž, SNS nám už ukázala akí sú „Slovania“. Nakúpili F-16, zbavili sa ruských a kúpili americké vrtuľníky, zrušili ruské radarové systémy a nakúpili izraelské preto nás ich výrobcovia kedykoľvek oni zachcú aj vypnú. K tejto aktivite patrí aj majiteľ Prešovského večerníka – obyčajný zlodej. Pred pár rokmi od nás vymámil Knihu Múdrosti Perúna, ktorú rozpredal a nedal nám nič. Podpísal dodací list a všetci, ktorí ste knihy kúpili u neho v Prešove ste zároveň svedkami. Čím „slovanským“ nás ešte môžu prekvapiť?

A ako to všetko môžeme ovplyvniť? Programovaním v Jemnohmotnom Svete a Preklínaním. Prekliatie je ťažká artiléria vojny s našimi nepriateľmi. Teraz žijeme v takých časoch, že nie je možné proti našim nepriateľom dvihnúť skutočné zbrane. Jediná zbraň, ktorá nám ostala je Preklínanie. Preklínať môžu muži aj ženy. Ženské aj mužské prekliatia sú mocné a silné, ale ženské prekliatie – ak žena preklína správne a s plným vedomím – je silnejšie a mocnejšie. Ešte silnejšie Prekliatie dostaneme, ak sa stretne niekoľko žien Beregíň a preklínajú všetky spolu. Takéto preklínanie je pre nepriateľov smrteľné.

Preklínanie a vstupovanie do Astrálu cestou afirmácie „Víťaz“ alebo „Výherca po biede (Pobiediteľ“) sú od seba nezávislé veci. Už sme sa tomu venovali a nebudeme to tu rozoberať. Kto chce, ten rozumie. Ak si niekto myslí, že nám a našim deťom nič od parazitov nehrozí, nech nepreklína. Je to však prejav zodpovednosti voči Národu.

Ešte niekoľko slov o slávení sviatkov. Slávenie sviatkov je užitočná vec, ale aktívna práca s mysľou je dnes prioritná. Myseľ pracuje s Ingliou, orientácia na technické detaily organizácie sviatkov vedie niekedy ku koncentrácii účastníkov osláv na podmienky detailov a podstata sa stráca. Oslavovanie – hoci aj na Mieste Sily – bez Znania môže ostať iba oslavovaním. Ale my potrebujeme návrat našej Kultúry, príchod Zlatého Veku. Kto si myslí, že do Zlatého Veku vstúpi iba vtedy, ak na milimeter presne nájde „bod Miesta Sily“, toho táto podmienka sotva doň vpustí. Čím viac podmienok, tým nižšia Rozmernosť.

Naše sviatky sú charakteristické tým, že počas nich tečú na Miestach Sily mohutnejšie energetické toky ako počas bežných dní. Teda napríklad Sviatok Koľadu pripadá síce na konkrétny deň, ale možno ho presúvať podľa potreby o ± 7 dní. Ide o energie, nie o GPS špecifikáciu. Ak ste na nejakom Mieste Sily už raz boli osobne, tak môžete naň prísť už aj iba v mysli, pretože Myseľ funguje princípom Tu a Teraz. To samozrejme neznamená, že by ste sa nemali spoločne stretávať a spolu programovať. V tom čase neraz energie tečú už po celej lúke, takže podmienkovanie štýlom „presného bodu“ je často cesta „mimo“.

Sviatok Koľadu je prastarý slovanský sviatok. Koľada tradične riadi veľké premeny v našich životoch. Daroval Rodom, ktoré sa presídlili na Západ, systém určovania sezónneho času pre organizáciu poľných prác, t.j. Kalendár (Koľadov Dar) a aj svoje premúdre Védy a Zápovede. Sviatku však predchádza udalosť Kračúna, t.j. deň zimného Slnovratu, ku ktorému dochádza o tri dni pred Sviatkom Koľadu. Zimný Slnovrat je najkratší deň a najdlhšia noc roka, pripadá spravidla (podľa kresťanského kalendára) na dátum okolo 21.-22. decembra. Od Kračúna sa začína deň predlžovať. Slnovrat pôvodne slávili Volchvovia, bežné obyvateľstvo slávilo priamo sviatok Koľadu o niečo neskôr, okolo 25. decembra.

Naše sviatky majú tradične „slnečný“ charakter, ale tu nejde o to, že by sme sa klaňali Slnku ako nejakému bohu. Ide o prirovnanie pôvodného a odrazeného zdroja Znania. Slnko je zdrojom svetla pre Midgard-Zem a keď svieti, tak pôsobí – v našom zemepisnom pásme – blahoprajne. Keď Slnko nesvieti, tak nastupuje noc, čo prenesene platí aj Obrazne – ako Noc Svaroga. V noci osvetlenie zabezpečuje Mesiac, ale to už je len odrazené svetlo. Ale ak je noc tmavá, tak aj mesačný svit pomôže. Kým počas svietenia Slnka – Dňa Svaroga – máme priamy dostup k Znaniu (slnečnému svetlu), tak počas svitu Mesiaca si musíme vypomáhať inak. Preto v Noci Svaroga sú dôležité písomné zdroje, napríklad aj Védy. Ale jedna vec je priamo využívať Znanie formou napríklad Kolektívneho Rozumu, a druhé čítať rôzne písomnosti, keď Kolektívny Rozum nie je k dispozícii.

My sme preto KultúRa Slnka Ra, lebo Znanie máme na dosah priamo. Tí, ktorí ho iba od nás viac či menej odkopírovali, majú len sprostredkované Znanie, teda už iba jeho odraz. A preto ide o Civilizáciu, t.j. o Kult Mesiaca.

Energie Koľadu dominujú po Jarnú rovnodennosť, čo je Sviatok Chorsa. Koreň Chorsa nájdeme aj v slovách „chorovod“ či „chorom“ (chrám), niekde podľa tradície zaužívaný ako „kolo“, napríklad „Kolovrat“. Chors personifikuje priame slnečné svetlo, Jarilo zase denné svetlo, pričom Slnko ani nemusí byť vidieť. V júni prichádza letný Slnovrat, od ktorého sa začínajú dni skracovať. Ďalší sviatok slnečného cyklu je Ramcha-Ita, t.j. Novoletie, alebo inak začiatok astronomickej jesene. Po jesennej rovnodennosti už je deň kratší ako noc.

Tradične naše najdôležitejšie sviatky sú Sviatok Kupalu (začiatok júla) a Letný (Najvyšší) Deň Perúna (začiatok augusta). V tieto sviatky sa vykonávajú plné obrady osláv, t.j. skáče sa cez vatru, chodíme do vody a nakoniec prechádzame po žeravých uhlíkoch.

Slávime ešte aj Zimný Deň Perúna, kedy chodíme naboso po vyšľapanom labyrinte v snehu. Podľa kresťanského kalendára pripadá na obdobie okolo 14. januára.

Hlavne žime v realite, t.j. tu a teraz. Prichádzajúce zmeny budú globálne, preto dávajme pozor na to, čo nám ponúkajú a snažme sa pochopiť to, čo v skutočnosti za tým ukrývajú. Príde čas nevyhnutnosti zmeny moci. A kto by ju mal prevziať? Zbavte sa uvažovania štýlu „Fico“, „Pelegríni“, „Sulík“, „Danko“, „Kotleba“… a podobne. Tvorte už v mysliach podobu toho, čo chceme aby sa stalo. Nedajte sa nachytať pascami typu „čo nechcem“ – to vie vymenovať každý. Tvorme budúcnosť typu „čo chcem pre seba, svoju rodinu a svoj Národ“. Každý pre svoj Národ. A príde to, čo chceme, nie čo chcú oni. Veď podľa starých proroctiev obnova Sveta príde z Rusi. A Rus – to sme aj my.

25.12.2020

https://www.tartaria.sk/hladanie/obrazy-sveta/689-kolada-ci-slnovrat

 

Pridaj komentár

Kolik toho uneseme?

Otevírejte svá srdce, lidé Země. Tento čas musel přijít, aby vám dal šanci změnit svět, změnit společnost a taky sebe samé. Bojujte sami za sebe, za to, kým jste. Postavte se za sebe a braňte invazi, která vás zotročuje. Tento rok je pro vás velmi náročný. Mnohé duše nezvládly tlak a opustily tuto realitu. Zvolily si zrození jinde a v jiných podmínkách. Ti, co zůstávají, se musí rozhodnout zbavit se svých omezení. Vedete si dobře, lidé Země. Přijímáte však na svá bedra zátěž, která vás stále více táhne k zemi, místo toho, abyste stoupali výše. Kolik toho však ještě unesete? Prožíváte mnohé situace, které by vás ještě nedávno ani ve snu nenapadly a najednou se staly skutečností. A toto se bude dít i nadále, věci překvapivé a rychlé budou atakovat vaše životy.

Stále více začínáte chápat, že čas jistot je již v nenávratnu. Nyní jde o to, začít si formovat svět nový. Ne však na starých základech, nýbrž na zcela nových. Je tu možnost nového uspořádání. Mnohé situace vás vyvádějí z míry, ale dávají vám tím možnost reagovat, měnit své vnitřní postoje. V tomto čase již přicházíte na to, co je pro vás prioritou. Stále více lidí se oprošťuje od vzorců a programů zaměřených na hmotu. I přesto, že hmota je stále součástí vás samých, žijete ve hmotě a jako takoví také toto vnímáte. Mizí však připoutanost. Začínáte si více vážit jiných věcí. Přátelství, porozumění, láska. Toto vás začíná stále více oslovovat. Stejně tak roste ochota pomoci druhým. Stavte se sami za sebe a za druhé. Pokud to neuděláte a budete tříštit svou sílu, ničeho nedosáhnete a budete padat hlouběji do propasti.

Lidé Země, čas přináší velmi významnou dobu s koncem tohoto roku. Dostáváte velkou podporu z vyšších oblastí. A ještě dostanete ve dnech energeticky velmi významných. Pochopte však, že žijete ve světě polarit a tam, kde je silný proces růstu, je i silný proces pádu. Tam, kde proudí energie tvoření, proudí též energie boření. Vše má dvě strany. A toto je potřeba si uvědomovat. Jak pozitivní, tak negativní se může projevit v těchto dnech. A je potřeba se emocionálně příliš nezapojovat. Staňte se spíše pozorovateli toho, co se děje. Hledejte klid a spojení se svým nitrem. Snažte se nepodléhat tlakům, které na vás jsou vyvíjeny. Zcela neobvyklá situace přijde do vašich životů.

Lidé Země, chápeme, že se cítíte zmateni a nevíte, čemu věřit. Je to víra v sebe samé, na kterou se máte zaměřit. Toto je důležité. Neboť zmatení a mnoho rozdílných informací vás bude provázet čím dál častěji. Musíte si být jisti sami sebou, abyste prošli tímto obdobím, abyste dokázali rozlišovat. Mohou se ukazovat mnohé falešné zprávy, situace a dokonce falešné osoby, které se vydávají za spasitele a přitom sledují pouze své vlastní zájmy. A toto můžete prohlédnout nejlépe tak, že se budete nalaďovat na své vlastní pocity. Pravda se přihlásí z vašeho nitra. Nevzdávejte se, lidé Země. Vše teprve přichází. Tohle je začátek. Buďte připraveni a stále věřte v dobro. Nejste na této cestě sami a brzy uvidíte mnohé, co dosud bylo skrýváno. Tak, jako když se otevře poklop a vše se vyvalí ven. A nebude to nic pěkného. Zároveň však velice osvobozující, neboť se uvolní přetlak, špína odteče a zůstane jen křišťálová voda. Jsme s vámi a milujeme vás. Žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Pridaj komentár

Sága krásy – A ja taka dzivočka * Zahraj cigan čardaš – Slovak folk music.

Temperamentná ľudová pieseň z oblasti Šariša v podaní legendy východoslovenskej a rusínskej ľudovej piesne – Márie Mačoškovej.

Pridaj komentár

Kam až chcete být zatlačeni?

Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte vně. To je důležitá a neustále opakovaná věta pro všechny a pro všechno. Nikdo vám nemůže dát radu, co si počít sami se sebou. Zejména ne v tento čas. Neboť je zde mnoho vlivů, které určují vývoj situace. Přecházíte z jedné cesty na druhou, z minuty na minutu si své cesty vybíráte. Tak, jako vlak, kterému se přehodí výhybka.

Nasáváte nové, bojíte se však pustit to staré. Nelze ale sedět na dvou místech. Lpění není to pravé, co byste nyní měli dělat. Potřebujete jedno místo uvolnit, pustit se, rozhodnout se. Potřebujete se uzdravit. Stejně jako společnost. Nečekejte však, že přijde něco, co vás osvobodí, co vám ulehčí vaše úsilí. Musíte si vším projít, abyste zesílili, abyste bytostně pochopili. Každé začátky jsou těžké. Z bolesti se rodí nový život.

Vy všichni jste přišli jako průkopníci. Jako ti, kteří prošlapávají cestu. A ta cesta je plná kopřiv, bodláků, napadaných větví a všeho možného haraburdí. Není zde ale žádná vize, jakým způsobem toto vše překonat. A tak v průběhu cesty hledáte řešení pro každou překážku zvlášť. Nejste však na zdolávání překážek sami. Prohlédněte a podívejte se kolem sebe. Uvidíte další, kteří jsou také na cestě a perou se s překážkami stejně jako vy. Co se po vás vlastně chce? Jen si toto uvědomit. Prohlédnout a postavit se čelem k tomu, co vidíte. Pochopit, že je čas na změnu. Vidíme rozpolcenost, která mezi vámi panuje. Na jakou stranu se máte přiklonit? Vidíme ty, kteří věří tam, kde důkazy v opak bijí do očí. Vidíme ty, kteří naslouchají, ale neslyší. S těmi všemi se pak musí zatřást, aby se probudili. Proto stále apelujeme. Spojte se s těmi, se kterými rezonujete. Všechny oblasti života je potřeba změnit. Zejména však váš přístup ke všem bytostem. K lidem, ale i ke zvířatům a k přírodě.

Vyvíjíte různé aktivity. Můžete mít dobré úmysly. Je však potřeba přestat o všem neustále mluvit a začít konat, uvést to vše do materie. Kam až chcete být zatlačeni? Pohled, který máme my, je totožný s tím vaším, pokud se díváte na pokusná zvířata zavíraná do klecí. Toto není čas, aby se vše, v obměněné podobě opakovalo po celá tisíciletí. Je tu příležitost změnit svůj svět, svou budoucnost. Mnoho společností již tuto příležitost mělo a nevyužilo ji. Změňte svůj status v tomto světě. Ještě mnohé situace přijdou do konce tohoto roku. A i v dalším roce.  Budete v šoku, budete znechuceni, vyděšeni. Je a bude vámi třeseno tak dlouho, dokud se opravdu nevzbudíte. Nehrajte si jen na svém písečku. Pochopte, že vše, co se na tomto světě děje, má na vás vliv. I přesto, že se to děje vašemu sousedovi, či na druhém konci planety. Vy všichni, kteří chápete, táhněte za jeden provaz, netříštěte svou sílu. Tak, jako v pohádce O veliké řepě. Pokud se všichni spojíte, vaše síla roste a jen tak můžete učinit změnu. Díky vašemu úsilí a díky připravenosti vidět pravdu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Pridaj komentár

LET HORA

Pre nejakým časom sme sa zaoberali klipom (aj) Ja, capko domáci. Tento klip je priam nabitý slobodomurárskou symbolikou, ale to už samo osebe nie je žiadnou novinkou. Prečo sa teda dnes k nemu vraciame? Nuž, v tomto období nás naši priatelia informovali, že tá verzia klipu, ktorú všetci poznáme, je v skutočnosti nie pôvodná, ale skrátená verzia. Môžete si ich porovnať:

Do akej miery je skutočnosť takáto, nevieme. Ale v dlhšej verzii je čosi naozaj zaujímavé. Je síce k dispozícii iba v oveľa nižšej kvalite, ale jej obsah úplne mení celú podstatu (pôvodného) zostrihu klipu. Ak si to pozriete, zistíte to rýchlo aj sami.

Nízka kvalita kópie, ktorá je k dispozícii na youtube je jednoducho vysvetliteľná. Autorovi síce bola zadaná úloha, aby vhodným spôsobom informoval verejnosť o nadchádzajúcich udalostiach (film bol zverejnený v roku 2012), ale mohol zájsť až príliš – teda neželateľne – ďaleko. Upravená verzia preto síce poskytuje určitý faktografický podklad, ale celková kompozícia klipu vyznieva úplne „mimo“ (ak to porovnáme s dlhšou verziou). Nás zaujala najmä preto, lebo do deja zasiahli „egyptské“ Sily, teda niečo, čo s nami zdanlivo nijako nesúvisí.

Ale práve to je dôležité – akosi začína byť jasno, že „egyptskí vládcovia“ súvisia práve s našim územím. A je tu ešte jedna súvislosť. Vedma Nadežda – ktorej metafyziku aj my praktizujeme – na začiatku svojho verejného pôsobenia hovorila, že tie Sily, ktoré za ňou v samom počiatku prišli (Škola), vyzerali presne ako egyptské mytologické postavy.

Náhod by bolo akosi veľmi veľa. Veď niekto aj mohol vyrobiť takýto „hoax“… ale prečo takto? Prečo práve za použitia egyptskej mytológie, ktorá – podľa oficiálnej histórie – nemá s nami vôbec nič spoločné?

V klipe vystupujú tri „egyptské“ entity: Hor, Anup a Bastet (používame egyptské, nie pogréčtené názvy). Prečo práve tieto? Nuž, pripomeňme si niečo z egyptológie.

 • Hor vystupuje práve v podobe sokola, alebo muža so sokoľou hlavou. Personifikuje energiu Slnka, Nebies a Svetla, je dedičom pozemského panstva Usira, a teda je vládcom Egypta. Dnes už niet pochýb o tom, že pod menom Hor sa skrýval celý rad pôvodne samostatných entít, ktoré síce mali niektoré spoločné vlastnosti, ale neraz sa od seba aj nemálo odlišovali. Niektorí egyptológovia preto vyjadrili presvedčenie (E. A. W. Budge, H. Schäfer, H. Kees, H. Bonnet, či aj J. Černý), že vhodnejšie by bolo hovoriť o Horoch, a nie iba o Horovi, pričom týchto Horov napočítali až okolo dvadsať.

Entitu meno Hor uctievali Egypťania dávno pred začiatkom svojich starovekých dejín, ale aj dlho po ich skončení. Navyše na rôznych miestach rôzne. Od začiatku však bol stotožňovaný so sokolom (v našej mytológii Finist či Rároh). Sokol je vták, ktorý podľa (aj egyptských) skúseností lieta najrýchlejšie a najvyššie, vie sa bleskurýchle vzniesť ku Slnku a zmiznúť v jeho žiare, je to silný a nebezpečný dravec. Podľa starých predstáv sa k Slnku nie iba vzniesol, on s ním priam splynul. Slnko je darcom Svetla, ale nie iba viditeľného, ale aj neviditeľného (energetického) – „Ra“. Hor je opisovaný aj ako obávaný bojovník, ktorý pomáha panovníkovi v boji. Ra – Slnko – je dôležité aj v tom, že je „predsedom“ tribunálu Devätora (?) hlavných Energií.

Môžeme teda uzavrieť, že Hor je personifikáciou Energie Ra, je teda dôležitý aj v čase nástupu Rána Svaroga, t.j. východu Slnka Ra.

 • Ďalšou „egyptskou“ entitou vystupujúcou v klipe je Bastet. Je zobrazovaná v podobe mačky, alebo ženy s mačacou hlavou. V egyptskej mytológii sa s ňou stretávame ako so zosobnením životodarného slnečného svetla a tepla. Má titul „Oko Ra“, či neraz aj „Ženské Ra“. Egyptské texty ju niekedy spájali s Entitou Slnko Ra, pričom neraz je označovaná ako dcéra, dakedy aj ako manželka Ra.
 • Treťou entitou účinkujúcou v klipe je Anup. Ten patrí k najdôležitejším entitám, hoci spravidla nie k najvyšším. Podľa Textov z pyramíd je „štvrtým synom Raa“. Jeho úlohou je sprevádzať mŕtvych do podsvetnej ríše, privádza ich na „posledný súd“ pred Usira. Ako sprievodca mŕtvych sa zúčastňuje obradu „váženia srdca“ zomrelých. Spolupôsobil aj pri obrade „otvárania úst“, ktorým sa mŕtvym umožňoval nový život na onom svete, stará sa o obete pre zosnulých a chráni miesta posledného odpočinku zosnulých.

Je zobrazovaný ako ležiaci čierny pes alebo šakal, alebo ako muž so šakaľou či psou hlavou. Jeho kult je doložený už od najstarších čias. Zachovalo sa nespočetné mnoho jeho vyobrazení zo všetkých období starovekého Egypta. Je vždy zobrazovaný buď ako šakal alebo pes. Takto vystupuje aj v Knihe mŕtvych.

Ak sa pozrieme na egyptské záležitosti našou optikou Rána Svaroga, tak sa nám ponúka hneď niekoľko paralel. Všade sa spomína Horný a Dolný Egypt – ale kde bol v skutočnosti „Horný“ a kde „Dolný“? Čo ak „Horný“ bol v Európe (aj vzhľadom na unikátny nález na našom území), a „Dolný“ tam, kde sú dodnes jeho pozostatky?

Ale vráťme sa pár poznámkami ku (staronovému) klipu. Ak na veci začneme nazerať podľa tam zobrazených faktov, tak môžeme dostať úplne inú dejovú líniu. Niekedy na začiatku zmien (2012?) sa k našej Zemi priblížila kozmická pyramída s týmito entitami (Energie Rána Svaroga). Bastet a Anup prebudia Hora, ktorý začne postupne konať. Odbúdajúci čas personifikujú presýpacie hodiny. Hor vyjde z pyramídy, ale hneď sa k nemu priblížia pozemské vojenské vrtuľníky – očividne nebol veľmi želaným hosťom. Likvidácia akejkoľvek vojenskej hrozby pozemských technológii je pre Hora minimálna námaha. Pyramída letí nad obývaným mestom – nie nad piesočnou púšťou. Je teda určená pre nás.

Sokol zletel a začal dávať veci do poriadku, postup času ukazujú ostatné udalosti a náväznosti. Ak sa v tejto súvislosti prizrieme postave bieleho človeka, ktorého Anup postupne vyvádza zo Sveta tieňov do Sveta Javi cez viacero portálov (aj keď sem-tam ho akýsi padajúci kameň aj chce zasiahnuť), tak dospejeme k úplne inému uzáveru. Má síce na hlave tŕňovú korunu, ale skôr ide o personifikáciu (mučeného) bieleho človeka, ktorý postupne začína prichádzať k sebe, nie Ježiša.

Letiaca pyramída zničí aj pozemské pyramídy (predtým však aj predajnú prostitútku – kresťanskú cirkev). Teda Hor – personifikácia Svarogovho Slnka Ra – nakoniec zažiari na novej oblohe. Ak vezmeme do úvahy časovú os udalostí, tak člnok Anupa už vyvádza bieleho človeka (brána vo forme štruktúry DNK) na otvorenú hladinu, do otvoreného priestoru, a teda k záverečnej fáze zmeny. Symbolika DNK je nevyhnutná, pretože – a to už vieme – nevyhnutnou podmienkou na obnovenie moci človeka na Zemi je jeho pôvodná, t.j. nezmenená genetika (preto Kony Rita).

Práve teraz už nie je prekvapujúce, že paraziti nasadzujú proti nám (nášmu prebúdzaniu) tie najťažšie zbrane, aké majú k dispozícii. Ktohovie, či oná „atómová zbraň“ ukázaná v klipe (nad sklenenou fľaštičkou akéhosi preparátu) nie je práve médiami ospevovaná „atómová zbraň“ použitá na Slovensku a proti Slovensku v týchto dňoch. Veď testery obsahovali – ako zistili niektorí odborníci – aj rádionuklidy. Premiér teda zase neklamal.

Je viditeľná aj zvýšená aktivita rôznych mediálnych zdrojov, ktoré sa snažia pôsobiť proti nášmu prebúdzaniu a reklamujú zavádzanie „slovanského náboženstva“, alebo sa jednoducho snažia nás zdiskreditovať či vysmiať. Je to projekt realizovaný spravodajskými službami, takže nečudo, že doň zapájajú koho len chcú, veď prostriedkov majú dosť. Ale kto je napojený na Kolektívny Rozum našej Kultúry, toho už žiadna propaganda neoklame.

Dôležité je však aj neupadať do pasivity (zbabelosti), samosata či naivity. Tu si pripomeňme jeden príklad, ktorý sme už uviedli aj v článku. Varovný je najmä prípad otrávenia Sergeja Danilova. Jedného dňa sa k nemu priplichtil akýsi „sponzor“. Veľmi skoro učičíkal Danilovovu ostražitosť a začal ho „sponzorovať“. Bol správny – mal bradu, dlhé vlasy, ľanové oblečenie s výšivkami a ostatné „náležité“ atribúty. A keď sa už naozaj votrel úplne do Danilovovho vnútorného kruhu, tak ho otrávil. Dnes nikto nevie kam sa podel, ani odkiaľ sa vtedy vzal. Akurát že Danilov už nežije…

Práve kvôli takýmto prípadom už dávno varujeme pred takými „starovercami“, ktorých jedinou „kvalifikáciou“ je vonkajší vzhľad. Ako kto chodí oblečený a upravený je výlučne jeho vec, ale iba oblečenie a vzhľad je proste žalostne málo. Teda aspoň pre tých, ktorí chcú prežiť, ktorí majú rozum na vlastné rozmýšľanie a nie iba opakovanie cudzích programov.

https://www.tartaria.sk/hladanie/uzitocne-veci/686-let-hora

Pridaj komentár