Budúcnosť slovanskej kultúry

Emil Páleš

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2017 / Dr. Emil Páleš, slovenský vedec a predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Vo svojej prednáške Dr. Páleš rozoberá súčasnosť a budúcnosť slovanskej kultúry. Viac informácií o konferencii nájdete na http://www.slavica.sk/projekty/povodn… Ďakujeme za váš záujem.

http://www.slavica.sk/

 

Reklamy
Posted in Dejiny | Pridaj komentár

Russia

Ивана Жигон- Русиjя

 

Posted in Etnická hudba | Pridaj komentár

KASTA A VARNA DNES

Sú otázky, ktoré sme sa snažili už neraz zodpovedať, ale napriek tomu ostávajú nie celkom jasné. Možno je to aj tým, že sa nám ozývajú tí čitatelia, ktorí nás objavili pomerne nedávno a ešte nestihli hlbšie vniknúť do našej Kultúry – a všetkých článkov. Ak sa však zamyslíme zistíme, že sú veci, v ktorých sa oplatí mať naozaj jasno, pretože môžu pomôcť sa rýchlo zorientovať v záplave informácií. A práve rôznych informácií je dnes naozaj všade prebytok. Je to tak aj s oblasťou, ktorú môžeme nazvať SLOVANSTVO.

Na jednej strane je táto problematika taká problematická, že obyčajný človek má v nej problém sa spoľahlivo zorientovať. Veď už len tie názvy – Slovan, Slovien, Slavian – a k tomu demokratický Sloven… Na druhej strane kto sa v nej nezorientuje, ten naozaj nevie, kam patrí. Vráťme sa teda k tejto oblasti v rámci „opakovania“. Pri jednej z návštev Petrohradu sa nám dostal do rúk obyčajný chlebík. Bol síce chutný, ale to najzaujímavejšie na ňom bol sáčok, v ktorom bol zabalený. Pekáreň sa rozhodla vytlačiť na obal niekoľko starých etikiet, ktoré sa používali na obaly chleba ešte pred revolúciou r. 1917. Už len tento fakt je sám osebe sympatický – namiesto anglických nápisov použili predrevolučnú Bukvicu. Teda to, čo po tisícročí jej kastrácie ostalo. Napriek všetkým úpravám je to však stále Staroslovienska Bukvica. A tak na nej môžeme prečítať nápis: ХЛҌБЪ

Prečítať názov nie je veľké úsilie – ide skôr o chuť hľadať Pravdu. Nie odpad, ktorý nám nástojčivo podsúvajú cudzinci, ale to, čo nám PRIAMO SKRZ STAROSLOVIENSKU BUKVICU hovoria Obrazy vložené do jazyka našimi Predkami. Konkrétne nám ide o jednu z kľúčových bukvíc systému Bukvice, ktorá má meno JAŤ („Ҍ“) – ide o problém už neraz rozberaný. Jej Obraz je – znovu opakujeme – „spojenie Nebeského a pozemského“. Ezotericky môžeme povedať, že ide o Obraz „AKO HORE, TAK DOLE“ Ak by sme sa vrátili k dobovému nápisu na obale chleba z Petrohradu, tak môžeme nápis ľahko preložiť do dnešnej slovenčiny: CHLIEB

Mnohí argumentujú, že „dnes nikto nevie, ako sa čítalo JAŤ“ – preto ho navrhujú čítať ako „Ä“, „E“, alebo sem-tam aj „IE“. Títo ľudia sa neraz odvolávajú na rôzne autority. Problém je iba v tom, že tieto autority vždy čerpajú z cudzích zdrojov. A po našich vlastných – Staroslovienskej Bukvici – ani len nesiahnu.

Na obale chleba z Petrohradu vidíme, že v Rusku je DODNES jasné, ako sa číta bukvica JAŤ. Fonéma je tisícročia tá istá – znie „IE“. Zvuk sa nikdy nestratil a nikdy neupadol do zabudnutia. V zahraničných zdrojoch sa najčastejšie uvádza ako „Ě“ – čo bežne vidíme v češtine. Náš spoločný, pôvodný, kedysi jediný jazyk SLOVIENE bol v minulosti systematicky podelený na množstvo nárečí, teda jeden národ na množstvo podnárodov. Dnes je ale stále viditeľná trojaká podoba fonémy v jednom a tom istom výraze v rôznych jazykoch. Pôvodné „IE“ sa niekde číta takto dodnes, inde ako „I“ a potom ako „E“. A tu sa hneď „prirodzene“ vytvoril spor, ktorý jazyk je „vyvinutejší“. V každom národe sa odkiaľsi nabrali akési – cudzorodé – jazykovedné ústavy, ktoré systematicky a dlhodobo vnášajú do jazykov národov novotvary s odôvodnením, že odstraňujú archaizmy a prispôsobujú ho „duchu doby“.

V minulosti rozdelili jeden národ, následne sa postarali aj o vytvorenie rozdielov v každom z národov. Takto sa do jeho vnútra integrovali skupiny, ktoré sú mu v skutočnosti cudzie, pôvodne do neho nepatria, ale žijú z neho. Samozrejme ako „elita“. Ich identifikácia je v skutočnosti ľahká. Ale ak chcete vidieť to, čo nevidia ostatní, musíte pozerať inde ako ostatní.

A z tohto zorného uhla pohľadu poľahky uvidíte, ako v minulosti – po pokresťančenínám pribudla šľachta. Z Bukvice vieme, že NEEXISTUJÉ DVE ÚPLNE ROVNAKÉ SLOVÁ, a teda NEEXISTUJÚ ANI DVE FONÉMY (zvuky) KTORÉ BY ZNAMENALI TO ISTÉ. Iné slovo je iná frekvencia, a teda spúšťa v podvedomí INÝ psychoprogram. Dnes nie je ťažké pochopiť, že v počítači je každý obslužný program spúšťaný samostatne. Počítačové programy majú vlastnosti, ktoré navonok nikto nevie odhadnúť, pretože o ich všetkých funkciách vie iba ten, kto ich vytvoril. A teda sú programy, ktoré nám slúžia, ale sú aj také, ktoré nám škodia – voláme ich vírusy. A kto by si dobrovoľne púšťal vírus, aby mu poškodil počítač? Odpoveď poznáte. Ale presne tak to je aj s podprogramami v našom podvedomí, ktoré nevedomky púšťame špecifickými slovami – teda zvukmi, mantrami. A čo tieto – v danom prípade podprahové psychoprogramy – v našej mysli a následne na fyziologickej rovine robia? Nuž, pozrime sa vôkol seba.

Namiesto kasty Mudrcov, ktorí tvorili ARISTOKRACIU (význam slova dostaneme poskladaním Obrazov), vytvorili ŠĽACHTU. Z Bukvice vieme, že dve slová môžu mať zhodný význam (rovnaké byť nikdy nemôžu) len vtedy, ak majú rovnakú ÚDELNÚ VÁHU. Ak je údelná váha rozdielna, tak aj význam – Obrazy, ktoré sú do nich uložené – je iný. A pretože už každá bukvica – písmeno – má svoj (a nie jeden) Obraz, tak svoje frekvencie nesie už každé písmeno, nie to slovo.

Šľachta sa v minulosti separovala od „hlúpeho ľudu“ viacerými spôsobmi. Najľahšie však vidno rozdielne oblečenie a jazyk. Namiesto tradičných krojov začali nosiť germánske a anglosaské „módne“ oblečenie, namiesto jazyka ľudu zaviedli cudzí. Zároveň „naštartovali“ proces premeny pôvodného jazyka tak, aby ho rozdelili. Teda žiaden „prirodzený vývoj“, ale obyčajné masové programovanie (už) nevedomého národa. Úmyselne vytvorili stav, že tradičné oblečenie – kroje – je oblečením nevzdelaných primitívov a jazyk ľudu jazykom primitívov. A my im to „žerieme“ dodnes.

Národ sa bránil, nepodliehal zmene tak rýchlo, ako mocipáni chceli. Preto kroje hneď nevymizli, ale hlavne ostali nárečia. Nárečia teda nie sú „jazykom primitívov“, ale reliktmi minulosti. Sú vždy bližšie podstate ako kodifikovaný jazyk.

Ak teda niekto vkladá do jazyka „učené“ názvy, treba sa vždy mať na pozore. Vždy majme na pamäti rozpoznávací systém NAŠE-CUDZIE. Iste, každý má právo na svoj jazyk a tradície, ale NIKTO NEMÁ PRÁVO ICH NANUCOVAŤ INÝM. Pod PRÁVOM máme na mysli pochádzajúce od PRAVI, teda sPRÁVne, nie to, čo sa riadi záKONOM, teda silou donucovania. Moc majú, ale PRÁVO nie. Nepotrvá dlho a rozdiel sa stane jasný každému…

Vráťme sa teda k nášmu chlebu. Napriek všetkej snahe cudzincov nám v jazyku ostali stopy dávnej minulosti, nepodarilo sa im všetko vykoreniť – hoci úpornú snahu im nemožno uprieť. Musíme nielen pozerať, ale aj vidieť, čo ešte v jazyku máme. Napríklad CHLIEB ostal prapôvodný, ale do skloňovania už odlišnosti vložili (chleba, chlebu…). Povieme VIEM, ale hovoríme vedieť. Ako by znelo (ja) VEM, namiesto VIEM? Ak podvedome vieme, že zvuk má byť „IE“, tak prvý krok na likvidáciu pôvodného zvuku musí byť nenápadný, aby nevyvolal veľkú pozornosť. Logická bola teda zmena na jednu zo zložiek pôvodného zvuku – to nepritiahne veľa pozornosti. Ak „IE“ vymenia za „I“ alebo „E“, tak to ešte možno „zožrať“. A o ďalšiu generáciu implementujú niečo iné. Ak to nepôjde, tak cudzie slovo.

Ak použijeme niekoľko slovanských jazykov, tak rozdiel sa stane badateľným. Rozbili nás na čriepky, takže cesta naspäť je pozbierať čriepky a poskladať pôvodný veľký Obraz. V Rusku povedia VIERA, na Ukrajine VÍRA, my VIERA, Česi VÍRA. Vždy ide o prvky pôvodnej fonémy JAŤ. To isté platí aj pre CHLIEB-CHLIB-CHLIEB-CHLÉB.

Hoci jasne vidno pôvodne použité JAŤ, zmenou zvuku dosiahli zmenu Obrazu a teda aktiváciu inej štruktúry podvedomia. „IE“ znamená prepojenie Nebeského aj pozemského.

 • „I“symbolizuje zostup Nebeskej energie na Zem,
 • „E“ je materiálna existencia na Zemi.

Všetky zložky sú potrebné – inak by tu neboli. Ale ich nepochopenie povedie k rozdeleniu už na úrovni podvedomia. Ide – z pohľadu našej Kultúry – o prostú implementáciu princípu Triglavu – trojičnosti.

Na úrovni Obrazov védické Svetoponímanie podáva Obraz Stavby Sveta ako plochú Zem na troch slonoch, ktoré stoja na korytnačke plávajúcej v mori nekonečného Vesmíru. Obraz už bol vysvetlený inde, preto iba zhrnieme. Prosté – plošné – chápanie človeka stojí na troch slonoch. Sú to symboly troch základných pohľadov na SvetIdealizmu, Materializmu a Mysticizmu. Tretieho „slona“ prevedieme do dnešného názvoslovia a nazveme ho MÁGIA. Slovo je materializovanou myšlienkou, preto mágia je kombináciou materializmu aj idealizmu.

Dlho nám vbíjali do hláv, že existujú iba dve možnosti: materializmus a idealizmus. Uverili sme a stali sa ľahkou korisťou. Ovládli nás treťou zložkou – mágiou. Védická múdrosť hovorí, že ak nám nástojčivo núkajú dve možnosti – správna je tretia. A tou je mágia. Celý systém demokracie postavený na nej. Ľudské telo je materiálnou entitou v Javi. Duch je neviditeľný, ale je to ten, kto nás stvoril, teda Stvoriteľ. Nie je viditeľný materiálnymi zmyslami, ale výsledky jeho práce sú nepopierateľné – je to entita idealistická, mimo času a priestoru. Okrem toho máme energetické telo: čakrový systém, biopole, auru atď.

Automobil je hmota; projekt, podľa ktorého bol vyrobený je myšlienka (projektovú dokumentáciu k autu nepribaľujú, ale ak by nebola, tak by auto nebolo) a energetické telo je nafta alebo benzín v nádrži. Ak by bola nádrž prázdna, tak iba matéria a myšlienka na jeho pohyb nestačia.

Musíme si uvedomiť, že mágiou nás oberajú o „pohonné hmoty“, teda našu životnú energiu. Ak sa však nebudeme brániť, skracujeme si život a nenapĺňame Kon Stvoriteľa vyjadrený Odinovou Zápoveďou: „Kto nepotrestá zlo je zodpovedný za jeho ďalšie šírenie“. Teda tak – nevedomosťou pomáhame šíriť zlo a ako trest za porušovanie Konu sami sebe skracujeme život.

Proces okrádania o životnú energiu má tiež tri stupne. Najsilnejšia je myšlienka. Keď ju vložia do našej mysle a začne pôsobiť – vyhrali. Vnútorný hlas nám celý život – okrem útleho detstva – diktuje čo robiť, čo nosiť, ako sa chovať, čo kupovať. Je to od nás nezávislá entita, ktorú nám implementovali vložením konkrétnej myšlienky do mysle. Tento vnútorný hlas je MATRIX. Nášho najväčšieho nepriateľa sme začali považovať za seba samého. Samozrejme, že Matrix má aj externé komponenty – ale všetko začína myšlienkou.

Matrixová myseľ sa koncentruje na najnižšie energie – spúšťa emócie a zabúdame na city. Takto riadiaca myšlienka otvára „ventily“ energetického tela a parazity sa nažerú našej energie koľko len chcú. Dávame dobrovoľne – hoci z NEVEDOMOSTI. Tretia zložka je už iba „doplnok“ – strava. Tá geneticky modifikovaná, alkohol, drogy, energetické nápoje a podobne. Žiadnu energiu v skutočnosti nedodávajú – iba otvárajú „ventily“ na vypúšťanie zásob našej životnej energie. Aby skôr vytiekla… Všetko začína a končí v mysli – a práve do myslí nám preto magickými metódami implementujú vhodné spúšťače psychoprogramov, ktoré zabezpečia také otvorenie našich energetických ventilov, aby mali hojnosť stravy. Je to vrchol triády MYŠLIENKA-EMÓCIE-STRAVA.

Ak sa pozrieme na problém JAŤ z pozície Poznania vidíme, že takto nastavujú ONI energetické toky, ktoré patria NÁM. A my tomu ani nevenujeme pozornosť. Môžeme vidieť nejeden zdroj tohto programovania. Verejnosti je vari najznámejší C. Hromník. Juhoafrická teória Slovenov by mala byť o to našincom jasnejšia, lebo ide o osobu, ktorá určite ovláda angličtinu. Sloven je slovo anglosaského egregoru a jeho riadiaca frekvencia je opísaná v každom anglicko-slovenskom slovníku. Tu netreba viac komentárov. Ak sa pozrieme na triádu z pohľadu JAŤ, poľahky uvidíme prepojenie: „E“ je matéria, „I“ myšlienka a „IE“ mágia. Mágia spája materiálne a pozemské, nie je na nej nič zlé – pokiaľ nie je zneužívaná. Ale už len to, že dnešný človek ju neberie do úvahy stačí, aby sa jej zneužitia chopila každá nízka Duša, ktorá sa k týmto poznatkom dostane. Ale vina je v našej nevedomosti.

Ak teda pôvodné SlovIEn prepíšeme na SlovEn, získame projekciu do materiálnej dimenzie. Zvuk vyvoláva materialistické frekvencie a teda ide o indivíduum, ktoré zodpovedá štruktúre mysle najnižšie vyvinutého jedinca ľudského druhu. V kastovom systéme túto „položku“ nazývame ŽITEĽ. Jeho Duša je ešte málo vyvinutá, preto mu pre život stačí najesť sa, vyspať sa a urobiť sebe podobného. Nie aby vychoval cnostné potomstvo, ale skôr ako „vedľajší efekt“. Teda Sloven je člen najnižšej kasty. Je to Žiteľ alebo inak Smerd. Môžeme ho považovať za lokálny variant Smerda.

Treba však povedať, že stratégia rozkladu JAŤ na iné frekvencie môže mať aj naozaj systematicky štruktúrované dimenzie. Spomeňme napríklad jednu z „ikon“ tohto smeru, profesora Šimona Ondruša. Vo Wikipedii sa dočítame:

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc. významný slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg. Zaoberal sa najmä porovnávacou slovenskou a indoeurópskou jazykovedou, etymológiou, staroslovienčinou, všeobecnou jazykovedou, dejinami jazykovedy, bol členom redakčných rád odborných časopisov, zborníkov a publikácií.

Tento príklad použijeme preto, lebo sa naň viacerí „slovanisti“ odvolávajú. Názov „slovanisti“ sme preto použili v úvodzovkách, lebo sa jedná o riadenú skupinu, ktorej úlohou je nám povedať, akí by Slovania mali – z pohľadu cudzincov – byť, nie akí naozaj sme podľa Dedičstva našich Predkov. V jednom z jeho diel – ODTAJNENÉ TREZORY SLOV – môžeme na 88. strane I. dielu prečítať:

Treba vysvetliť, prečo píšem iskoni bä, nie iskoni bje, ako sa chybne traduje. Starí Slovania mali prednú nízku samohlásku, takzvané jať, ktorá sa vyslovovala ako naše ä. Pretože čeština má za praslovanské ä aj za praslovanskú prednú nosovú samohlásku ě, ktorá sa po perniciach vyslovuje ako je, začalo sa podľa češtiny aj praslovanské ä čítať ako je. Slovenskému päť zodpovedá české pět, čítané ako pjet…

Na strane 112 je tiež zaujímavá informácia:

Latinská podoba Slavus vznikla adaptáciou na slovanskú podobu Slovien, Slovan, Slavian. Slovania sa nazývali Sloväne do 10.-11. storočia. V staroslovienčine je iba podoba slovänь-sk-, jeNzykъ slovänьskъ. Podoba Slovan vznikla neskôr. Preto treba prvý slovanský spisovný jazyk nazývať slovienčina, staroslovienčina, nie staroslovenčina, ako sa o to snažia niektorí jazykovedci (profesor Ďurica, spisovateľ a politik Milan Ferko a iní).

Profesor Ondruš urobil vo svojom diele naozaj veľa – jeho výklad pôvodu slova „hrivna“ je naozaj výstižný (str. 173) – ale siahla iba po cudzích zdrojoch. Paralelu nájdeme hneď u hrivny. Hoci sa používala ako platidlo, pôvodne znamená obojok na krk. Teda naši Predkovia preniesli do výrazu pre peniaze pojem obojku na krku – tu netreba nič dodať.

Okrajovo povedzme, že Slovania naozaj nemali peniaze, pretože sme nežili v štáte, ale – do 10.-11. storočia – v Dŕžave, teda podľa Kopného práva. V skutočnosti nám ostalo prastaré slovo MENA. Jeho pôvodný význam je priamy – čo kto potreboval, to si VYMENIL. Hodnota je iné ako cena. Ekvivalent peňazí dostalo slovo MENA až hodne neskôr.

Profesor Ondruš v prvom rade hovorí o starých Slovanoch v tretej osobe množného čísla – sú preň „oni“. Príznačné pre cudzincov – hoci aj len doma narodených Kresťanov. Niet sa čomu diviť, pre národ Kresťanov nie je dôležitý Slovien, ale Žid (postavy Starého a Nového Zákona) a Grék (Cyril a Metod). Domorodci sú viac menej „druhá akosť“. Pre cudzincov je príznačné, že používajú „svoju“ literatúru. Zároveň vidno u neho dôraz na iných Slovienov a na Slovensku žijúcich „Slovänov“. Teda delenie namiesto jednotenia. Citát, na ktorý sa odvoláva v prvom odstavci je začiatok knihy Genezis. Už sme písali, že pôvodný text (v slovenčine) obsahoval formuláciu „Z KONU BOLO SLOVO…“. Čo je Kon vieme. V druhom odstavci tvrdí (na základe čoho vlastne?) že slovenčina by mala JAŤ prepisovať ako „Ä“. Zároveň však uvádza príklad českého „Ě“, ktoré máme čítať ako „Ä“ (päť-pět), ale „Ě“ nemá byť „IE“. Naozaj neľahká motanica.

Nebudeme sa ďalej zaoberať konštrukciami, ktoré ani neberú do úvahy – hoci to veda nepopiera – že naše pôvodné písmo bola Staroslovienska Bukvica. Akékoľvek prispôsobovanie primitívnej latinky je vždy iba pokrivkávanie. Navyše, akosi všetci predpokladajú, že to, čo tu bolo v minulosti bolo primitívne, pričom dnešný pohľad je správny, lebo je výsledkom vývoja. Ale popritom im uniká, že v skutočnosti dnešný stav spoločnosti je degradácia, nie vývoj.

Ak sme už spomenuli mágiu, povedzme si niečo viac. Spomeňme si na video AJ JA CAPKO DOMÁCI. Entita, ktorú Kresťania nazývajú ANTIKRIST zlikviduje kresťanstvo ako také:

V pozadí padá CELÝ kresťanský chrám. Nebude viac RABOV BOŽÍCH. Teda aspoň nie na Zemi. V ďalšom sa priblíži k tým, ktorí naozaj držia v rukách tajné poznanie, ktoré však používajú len pre svoje potreby. Symbolizuje ich pyramída. Tri najznámejšie pyramídy v Egypte nie je náhodne vybraný Obraz:

Nová doba však nie je o tom, aby akejsi vyvolenej elite všetko slúžilo. Preto skončia aj oni:

Ostane iba Svetlo. Antikrist stojí v ohni – je to symbolom Živlu Ohňa. V našej mytológii je stelesnením Živlu Ohňa Perún. V hierarchii Živlov je nad Ohňom iba ÉTER, teda priestor pôsobenia torzných polí, myseľ. Ak je čistá myseľ – Éter, ten automaticky očistí hierarchicky nižší Živel – Oheň. Oheň zase očistí jemu podriadený Živel… až bude čisté všetko. Nezabúdajme, že „čistenie“ znamená odstraňovanie špiny, nie „Svetlo zadarmo“ všetkým nízkym Dušiam. Čistota mysle je základom Duchovného vývoja – Sloveni ako najnižšia kasta nie sú ešte so Svetlom kompatibilní…

Hierarchia Čiernych mágov má známu štruktúru, ktorú môžeme všeobecne opísať ako slobodomurárska. Dnes dostať kúpiť rôzne príručky „Vyššej Mágie“, v ktorých sa možno veľa dozvedieť. Zistíte – už sme o tom písali – že existuje „skupina“ 99 géniov, s ktorými adepti (Čiernej) mágie „pracujú“. My ich môžeme nazývať 99 Démonov.

Vonkoncom nie náhodne má tradičná slobodomurárska lóža 99 členov. Každý člen lóže má „pracovného“ Démona, ktorý v tomto živote – na základe uzavretej dohody – slúži konkrétnemu členovi lóže. Každý z Démonov má svoju „špecializáciu“. Veľmajster Lóže má za partnera vyššiu entitu Démonickej Hierarchie, ktorého podriadení Démoni slúžia zase podriadeným členom Lóže. Na základe vopred uzavretej dohody.

Po svete je zároveň 99 tajných Lóží. Známe je aj to, že stupňov vysvätenia tajných Rádov nie je 33, ale v skutočnosti 99. Vysvätenia do 33 stupňa Lóže sú prístupné každému, ďalších 33 stupňov iba pre vyvolený národ. A 33 najvyšších vysvätencov sú iba rabíni. Hierarchia je teda zachovaná ako horizontálne, tak aj vertikálne.

psychotronných technológiách sme už neraz písali. Málokto však vie, že takéto generátory používali tajné Lóže už v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Pravdepodobne ich začali konštruovať hneď po objave elektriny ako zdroja energie. Boli – a sú – používané na ovládanie a ničenie nepohodlných ľudí. Môžeme si zľahka priblížiť ich použitie.

Vyvolená elita spomedzi pokročilejších členov tajnej Lóže používa prvky tzv. „bojovej mágie“. Ak cieľový subjekt je veľmi silný, tak použijú generátor torzných polí, ktorý pracuje na elektrinu. V minulosti – kým neboli mobily – používali médiá, t.j. ľudí, ktorí vedia upadnúť do hlbokého hypnotického spánku a potom nájsť človeka, o ktorého má Lóža „záujem“. Takto presne zistia čo hovorí, kde chodí, s kým sa stýka a vôbec všetko, čo ich zaujíma. Bez elektronických prostriedkov budú vedieť všetko, čo si dvaja ľudia hovorili bez akéhokoľvek svedka. Médium – samozrejme – nemá ani poňatia, čo od neho počas hypnotického spánku chceli. Zaplatia mu a hotovo.

Počas obradov používajú sviečky, pretože elektrický prúd narúša elektrické fluidum, ktoré počas magických operácií používajú. V dvadsiatych rokoch pri likvidácii nepohodlných ľudí potrebovali fotografiu cieľového subjektu, alebo fantómovú náhradu (vlasy, nechty a pod.). Fotografia sa umiestnila do ohniska prístroja, okolo neho vytvorili chorovod – ten vždy slúži na zosilnenie a vyrovnanie tokov energií. Akurát že v prípade Čiernej mágie používajú nízke frekvencie schopné zabiť kohokoľvek. Cieľová osoba zomrie na infarkt, mozgovú porážku, alebo proste zahynie pri autohavárii, lebo v okamihu nástupu účinku tohto prístroja bude neschopná pohybu. V každom prípade to bude pre lekárov záhada, lebo nenájdu žiadnu chorobu, jed ani drogy. A tak odpadne potreba hľadať páchateľa.

Číha tu však jedno nebezpečenstvo. Ak je predpokladaná obeť členom Bieleho bratstva, teda bytosťou Vyššej Hierarchie Boha, takýto útok sa stane pre obsluhu osudným. Spravidla končí smrťou obsluhy, alebo aspoň trvalým, nevyliečiteľným šialenstvom. Takýchto osôb však nie je veľa. Je známe, že členom takejto Lóže bol aj Hitler. Akú ochranu musel mať Stalin, ak ho Hitler nedokázal Čiernou mágiou zlikvidovať?

Dnes je situácia pre Čiernych mágov oveľa jednoduchšia. Netreba už využívať služby jasnovidných médií – ľudia s radosťou poskytujú všetko sami. Mobilné siete frekvencií 4G – a dnes už aj 5G – „ponúkajú“ pre Mágov neskutočné pole pôsobnosti. Vysielače nacielených torzných polí si všetci nosia vo vrecku – a ešte si za to aj zaplatili. Takto je hračkou lokalizovať kohokoľvek – najmä so smartfónom – a cez vhodné frekvenčné pásmo mu postupne „dodávať“ smrť. A ak treba lokalizovať aj jeho priateľov či známych – veď všetci ozlomkrky pumpujú do sociálnych sietí množstvo svojich fotografií. Zlatý vek pre tajné Rády.

Okrem systémovej štruktúry Čiernych mágov dnes existuje množstvo „nezávislých“ ľudí používaných praktiky Čiernej mágie. Robia vo svoj prospech pre peniaze. Zatiaľ čo „systémoví“ mágovia patria do Hierarchie Temných Síl ktorých úlohy tu plnia, títo robia pre seba. Títo „nesystémoví“ mágovia dosiahnu už iba jednu inkarnáciu – aby „zožali“ čo v tejto zasiali a potom príde neľútostné rozkódovanie. Najsilnejšia Čierna mágia je v Južnej Amerike.

Jedinou ochranou je poznanie ako tieto veci fungujú a aktívne vedomá obrana vlastného biopoľa. Metód je veľa, my odporúčame Psychoenergolytiku. Nič však nepríde samé od seba – treba na sebe neustále pracovať. Stabilita je STAV DYNAMICKÝ, preto ho treba neustále korigovať… inak to nejde. Teda môžeme sumarizovať:

Ak sa chceme rýchlo zorientovať v nejakom slovanskom zdroji, všímajme si v akej osobe sa o Slovanoch vyjadruje. Tretia osoba množného čísla jasne poukazuje na cudzí mód psychiky. Kto neustále podsúva Slovenov, tomu je v lepšom prípade táto kasta blízka. Veď Smerdi dnes naplnili Parlament, vládu aj politické strany. Kto ich riadi, ten im iba podhodí niečo na uspokojenie emócií – majetok, športový sex, slávu – a už robia všetko, čo potrebuje. A súvislosti nevidia…

 • Kasta je profesionálne orientovaná skupina členov danej spoločnosti. Najnižšiu tvoria veľmi mladé, nízke Duše, ktoré ešte nedosiahli prvých 10 stupňov vývoja v Javi. V prelomových dobách – ako dnes – môžu byť aj rozkódované. Ako nepodarky. Nazývame ich Smerdi alebo Ich filozofiou je materiálne blaho vrátane športového sexu. Bez chápania súvislostí.
 • Druhou kastou sú Vesi. Zaručene prekonali viac ako 10 prvých úrovní materializácie (inkarnácií). Ich doménou je silná rodina a domáce hospodárstvo. Priestor okolo seba dávajú do poriadku. Je to Ľudina. Treba len spomenúť, že jedna úroveň vývoja nie je automaticky jednou inkarnáciou. Niekomu nestačí na dosiahnutie prvej úrovne ani tisíc pozemských rokov, iný zase v jednej inkarnácii prejde aj viac úrovní.
 • Nad ňou je kasta Víťazov. Tí už prešli existenciou Vesov a vedia, že starať sa o rodinu a hospodárstvo je síce pekná vec, ale keď príde ozbrojený nepriateľ tak prídu o všetko. Naučili sa preto umenie bojovať a schopnosť boj vyhrávať. Čo do vývoja je to Človek.
 • Najvyššou kastou Rodového systému sú Mudrci. Prešli kastou Víťazov a už majú dosť odrúbaných hláv. Vedia, že násilie nakoniec nič definitívne nevyrieši. Dosiahli Múdrosť a stali sa Učiteľmi. Vo védickej Kultúre však učiteľ neznamená iba toho, kto učí iných. Je to v prvom rade ten, kto je ochotný učiť sám seba celý život. Len vtedy to je Učiteľ.

Pri kontaktoch s inými rasami sa rodia deti, ktoré geneticky nepatria ani do kastového systému, ale ani do inej rasy. Títo začali časom tvoriť kastu Nedotknuteľných. Sú to napríklad nám známi Cigáni. V Nemecku voliči vo voľbách odsúhlasili konanie Merkelovej (faktom jej volebného víťazstva) – pre migrantov veľmi pozitívny krok. Nuž hľa, pozrime sa ako vyzerá kasta Nedotknuteľných – v merkelovskom variante implementujúcom sa v dnešnej Európe. Fotografia triedy prváčikov zo začiatku školského roku 2017 v jednej škandinávskej krajine:

Stačí, aby trošku dorástli a nájdeme ich aj na uliciach

Radosť pozrieť na budúcnosť Európy o ďalšiu generáciu… a my tu už máme aj milión Cigánov. Náš premiér má rád jadro Európy, preto sa už aj dohodol na importe novej, progresívnej genetiky. Tisíc rokov spolužitia s Cigánmi nám už ukázali všetky výhody…

Kastový systém sa vyznačuje rešpektovaním všetkých vrstiev obyvateľstva, ale chráni genetickú osobitosť. Neskôr sa transformoval na Varny, ktorý sa líši tým, že človek narodený v jednej Varne sa nikdy nedostane do vyššej. V kastovom systéme môže dieťa rodičov dosiahnuť vyššiu kastu – ak má vyššej kaste zodpovedajúce schopnosti. Ide naozaj o veľa. Zahrávanie sa s frekvenciami slov – našou rečou – je zahrávaním sa so samou podstatou našej genetiky. Stvoriteľ vytvoril geneticky rozdielne ľudské rasyto človek sa rozhodol ich zničiť miešaním. Ak si dáme vziať zvyšky našej Kultúry, ďalšia generácia už bude ako na poslednej fotke… Zodpovednosť však z nás nikto nevzal. Za porušovanie Konov Stvoriteľa VŽDY príde trest. Jednoduchá kauzálna reťaz.

Výraz Slovan dnes používame na označenie genetického druhu bieleho človeka bez ohľadu na národnosť.

 • Slovien je člen národa Slovienov – pôvodných obyvateľov našej zeme.
 • Slavian je predstaviteľ védického Vierovyznaniamôže byť Slovan alebo Árijec.

Teda Slovien, Rus, Čech, Srb, Slovinec, Chorvát a pod. je genetická kategória, Slavian je – od slova sláva – pôvodné Vierovyznanie. Genetická zhoda ešte neznamená národná zhoda. Slaviani a Kresťania sú rozdielne národy. A – samozrejme – každý národ má svoje vlastné záujmy, spravidla odlišné od záujmov iného národa. Slaviani žili tradične podľa Kopného Práva v kastovom systéme.

04.10.2017

https://www.tartaria.sk/hladanie/obrazy-sveta/412-kasta-a-varna-dnes

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

JEMELIN VEČER – NIKOLAJ JEMELIN V POPRADE 2016

Nikolaj

 

Posted in Etnická hudba | Pridaj komentár

Ako rozoznať pravdu od lži

„Keď človek počuje informáciu o tej alebo inej udalosti, tak sa na úrovni podvedomia ladí na túto udalosť. Pokiaľ informácia korešponduje udalosti, tak vzniká kvalitatívna rezonancia človeka s touto udalosťou, čo sa prejavuje pocitom prechodu prúdov energií – primárnych hmôt cez telo.

Pokiaľ je informácia nepravdivá, inými slovami, informácia nekorešponduje reálnym udalostiam, vtedy človek, ktorý sa ladí na túto informáciu, nikdy nepocíti prúdy energií, ktoré sú prítomné iba pri skutočných udalostiach. Človek sa bude ladiť na informáciu, ale spätná reakcia na udalosť sa nedostaví, pretože takáto udalosť, o ktorej sa hovorí v informácii, neexistovala. Chýbajúca spätná reakcia na informáciu je to, čo dáva človeku istotou, že informácia bola nepravdivá. Samozrejme ide o najjednoduchší spôsob rozoznávania pravdivosti informácií.

Keďže nám z detstva programujú prázdne informácie (lživé alebo nesprávne), tak človek nemá ani možnosť pochopiť a pocítiť na vlastnej skúsenosti podobný jav – rezonanciu informácií a skutočných udalostí. Hlavne, ak je informácia už zakotvená v genetickej pamäti…“

Nikolaj Levašov

http://www.biosferaklub.info/ako-rozoznat-pravdu-od-lzi/

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Kosovo, Kosovo

srbska vlajka

Ој Косово, Косово – Ивана Жигон и Косовски Божури

Posted in Etnická hudba | Pridaj komentár

Předmluva ke kolektivní meditaci na posílení egregoru Slovanství a pozitivní budoucnosti dne 10.10.2017

Cílem posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti.

Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.

V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.

* **

Při jednom z minulých pořadů na SVCS se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň proběhla 21.8.2017 celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na posílení egregoru Slovanství s tím, že bychom se spojenými silami snažili, aby se této meditace účastnilo 10 tisíc lidí, což by jako kritické množství pro Česko a Slovensko mělo stačit. Z množství 144 tisíc pro celou planetu lze snadno spočítat i kritické množství pro Česko a Slovensko, a to činí, pokud jsem neudělal někde chybu v řádu, okolo 300 lidí. Toto číslo ale nelze dle mého názoru vzít příliš vážně, protože množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel planety je podstatně menší, než množství lidí, kteří ovlivňují kolektivní vědomí obyvatel Česka a Slovenska.

Nevím, z čeho plyne informace o neexistenci boha u Slovanů. Někteří historici uvádějí, že se nejednalo o víru v boha či bohy, ale o glorifikace předků. Glorifikace předků ale neznamená neuznávání existence boha. Slované rozhodně nebyli nevěřící nebo ještě přesněji nevědoucí, ale otázka je, v jakou podobu Boha věřili. Je to běžný postup udělat z někoho pohana či nevěřícího, protože nesdílí mojí představu o bohu. Nepochybuji, že i mne by mnozí označili jako neznaboha, protože neuznávám jejich představu personifikovaného křesťanského boha. Osobně nepochybuji, že představa Krista o bohu se mnohem více blížila představě Praslovanů a mnou uváděné, než představě předkládané křesťanskými církvemi.

Nelze rovněž zapomínat, že historie Slovanů se měří na desetitisíce let a oficiální historická věda (mám trochu problém to vědou nazývat) se takto starou historií Slovanů vůbec nezabývá, protože ji vůbec nepřipouští. Stále jen vychází z velmi nepřesné až absurdní představy o Slovanech jako primitivních kmenech.

Nadřazený postoj bílé rasy k ostatním rasám není postoj Slovanů, ale především Anglosasů a Germánů (i když dle Wikipedie Anglosasové hovořili germánskými dialekty a podle Bedy Ctihodného byli potomky dvou mocných germánských kmenů, Anglů a Sasů původem ze současného severního Německa) a není nutno si ho vyčítat, protože my jsme Slované. Kromě toho úvahy o rovnosti vycházejí z velmi nepřesných a opět manipulovaných tezí. Bytosti jsou si rovny ve své duchovní podstatě, ale jinak každý druh bytostí má své přednosti a své nedostatky. Pokud se za hlavní důkaz o vyspělosti předkládá technologická vyspělost v současné době, tak potom vyznívá bílá rasa jako nejvyspělejší, ale opět se jedná jen a jen o dlouhodobou manipulaci. Kromě toho i v rámci bílé rasy jsou si někteří rovnější než druzí a Slované mezi ně rozhodně nejsou dlouhodobě řazeni.

Všechno to, co se děje ve vztahu k naší zemi, je možno chápat jako pokusy stáhnout nás pod nějaké centrum řízení, avšak velice opatrně a nenápadně, hlavně aby těm Čechoslovákům nedošlo, že mají jakýkoli význam. Někteří uznávání tzv. duchovní mistři říkají, že naše země a Praha budou mít významné místo v blízké budoucnosti. To, co se nyní děje je důkaz toho, že si různí lidé a jiné bytosti uvědomují význam Česka, Slovenska a Prahy, ale již nemají ty mozky (architekty), které by jim dokázaly naplánovat akce na patřičné úrovni.

Klasická ukázka spočívá například v tom, že nemá šanci na úspěch aktivizovat proti Zemanovi lidi veskrze nepopulární a provařené typu Kocába, Němcové apod., popř. lidi, kteří jsou u většiny českého národa výrazně nepopulární, jako je například Herman nebo Kalousek. Mám pocit, že naopak dosáhnou u většiny lidí efektu spíše opačného. Je to obdobné jako s Havlem. Kdyby ho nechali v klidu spát, tak pomalu upadne v zapomnění, ale vzhledem k jeho neustálé glorifikaci ho začíná čím dále více lidí naopak nenávidět. Před rokem 1989 tak dlouho a hloupě velebili Sovětský Svaz a hanobili Ameriku, až mnoho lidí Sovětský Svaz začalo nenávidět (i pod vlivem 68. roku) a pod pojmem Amerika si představovalo ráj na zemi.

V současné době probíhající procesy ve společnosti se dají snáze pochopit na podobnosti procesu reinkarnace duše a reinkarnace společnosti. Transformaci (podstatnou změnu) společnosti je možno z určitého úhlu pohledu vnímat jako její reinkarnaci. Stará forma společnosti umírá a rodí se nová. Jsou známy teorie předpokládající, že způsob umírání člověka a stav jeho mysli v té době má významný vliv na situaci člověka v další inkarnaci. Stav kolektivního vědomí společnosti v době počátku podstatných změn bude mít přes všechny ostatní a rozhodně nezanedbatelné vlivy zřejmě rozhodující vliv na délku a formu transformace společnosti a kvalitu nového uspořádání společnosti. Jak už jsem mnohokráte zdůrazňoval, žádný sebedokonalejší systém nemůže kvalitně fungovat, pokud jeho jednotlivé prvky svojí kvalitou neodpovídají kvalitě systému. Z toho plyne mnou již opět mnohokráte zdůrazňovaný závěr, že nejdůležitější v dnešní době je práce každého z nás na zvyšování frekvence vibrací, zvyšování vlastního poznání a pomoc ostatním v obou těchto aspektech a práce náš všech na zkvalitnění kolektivního vědomí společnosti.

Nemusíme mít všichni noty té nejlepší písně, té nejlepší muziky, ale je potřeba, abychom měli noty stejné písně a případně i dirigenta, abychom udrželi stejný rytmus. Pokud toto podobenství převedu na současnou situaci, tak existuje mnoho orchestrů a dirigentů a každý ten orchestr tvrdí, že ta její píseň je ta nejlepší a mělo by se proto hrát jen podle jejích not a pokud možno i pod vedením jejich dirigenta.  Co je to za kakofonii, když každá skupina hraje podle jiných not a s jiným rytmem. Ono stačí už jen to, když jsou noty stejné, ale každý drží jiný rytmus. Už to se nedá poslouchat. V souvislosti s hlavním tématem si také můžeme představit výsledek meditace konané sice ve stejný čas, ale každý by meditoval na jiné téma.

Je známé rčení, že Slovany nemůže nikdo porazit, pouze sami Slované. Myslím, že není velký problém tuto větu vztáhnout i na Čechy a Slováky. Když sleduji pro mě zcela nepochopitelnou nevraživost mezi alternativními weby a alternativními hnutími, které však mají stejné či velmi podobné cíle a v podstatě stojí na stejné strany barikády, tak mě přepadají obavy. Obzvláště, když vidím stále další drobení různých hnutí a zakládání nových hnutí a straniček a každá se snaží sdělit: “Ale my jsme opravdu ti praví.” Samozřejmě je nutné chápat, že v mnoha případech se jedná o cílenou činnost se záměrem rozmělnit energie a případně je odvést jiným směrem, než si přeje většina vědomých lidí. Bohužel je nutné konstatovat, že zatím se tento úmysl daří celkem úspěšně. Klasickou ukázkou snah nás rozdělit je například 17. listopad, k jehož oslavám v roce 2016 jsem poprvé dostal informaci o vhodnosti provedení meditace.

17 listopad byl původně významný den vztahující s k násilí páchanému Němci na Slovanech. Podle všech indicií je tento svátek motivován zejména snahou postavit Slovany proti Slovanům pod nálepkou různých jakoby protichůdných ismů.

Někdy se mi zdá až neuvěřitelné vidět normální běžné lidi, kteří z toho nemají žádný prospěch, jak jsou na druhé straně uměle vytvořené barikády s lidmi, jako jsou Schwarzenberg anebo Herman. Tito lidé ztratili schopnost vnímat věci intuičně, ale je potřeba jim pomáhat, aby pochopili a ne proti nim bojovat. Pokud se to nedaří slovem, tak se mnohé dá dosáhnut vlastním vyzařováním. Můžeme ovlivnit Evropu i svět nejen tím, že budeme inspirací, ale i tím, že z našeho území bude vyzařovat pozitivní energie a láska. I v našem prostředí, pokud bude dostatečně prozářeno energií lásky, nebudou některé bytosti moci nadále žít.

Jedním z možných základů, na kterém se můžeme spojit, je naše Slovanství. Vím, že to zní jako určité klišé a snadno mohu být napaden z nacionalismu a dokonce šovinizmu, ale na tomto možném postoji se projeví neznalost skutečné historie Slovanů a jejich charakterů jako národa. K tomuto cíli směřuje i zamýšlená meditace.

Považuji za velmi důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí cíleně meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celosvětově snížila zločinnost a terorismus o 72%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Z toho plyne závěr, který odpovídá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidí. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování.

Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tu moc měnit realitu. Proto jsou neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k rozšířeným stavům vědomí a veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšňovány. Za tím účelem jsou vytvářeny i různé instituce typu klubu skeptiků Sisyfos. Opět mi při této příležitosti nedá, abych neocitoval čeho je Sisyfos symbolem dle Wikipedie. Je symbolem nesmyslné, otupující a bezvýchodné činnosti, ze které nikdy nemůže být užitek. Skutečně je to pro klub skeptiků symbolické.

Stále probíhá “soupeření” různých egregorů jako jsou

 • egregor katolictví a dalších forem křesťanství,
 • egregor islámu, judaismu a dalších náboženství,
 • ale rovněž tak egregor materialismu nebo i mentalismu.
 • Z tohoto důvodů je velmi důležité podpořit egregor slovanství.

   Pro jistotu uvedu opět vysvětlení pojmu egregor, aby nedošlo ke zkreslení nebo nepochopení následujících úvah.

Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity jako jsou např. náboženské a politické ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Egregor je tedy astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více méně silná astrální bytost, není jen pasivním odrazem toho, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. V tomto smyslu každý jedinec vyznávající nějakou náboženskou, politickou či jinou ideu, je spojen s příslušným egregorem, přičemž toto spojení je oboustranné: jedinec posiluje svou vírou a svými činy tento egregor a naopak je egregorem posilován v této víře a činech.

Některé aktivity jako jsou rituální oběti, které bychom takto možná nezařadili, lze rovněž i v současnosti vnímat jako soupeření egregorů. Rituální oběti egregorům mají své významné místo v dějinách mnoha národů a náboženství. V některých případech se jednalo o plně vědomé (dokonce pro celou společnost) a často krvavé rituální oběti včetně obětí lidských, v některých případech se jednalo o rituální oběti překryté jinou legendou, jako bylo například upalování čarodějnic. Myslím, že například i skalpování bylo určitou formou rituální oběti. Různé drastické formy trestů dle islámu jsou rovněž rituální oběti egregoru islámu. Utrpení obzvláště spojené se smrtí je mocným výronem energie, jejímž příjemcem by měl být příslušný egregor.

Egregor slovanství se částečně překrývá s egregorem mentalismu. Egregor slovanství vzhledem k tomu, že se vyvíjel velmi dlouhou dobu, byl v posledních dobách hodně potlačen až téměř k neviditelnosti, takže nehrál takovou roli, aby bylo považováno za nutné jej deformovat. Proto se zachoval v relativně čisté podobě na rozdíl od egregorů velké většiny náboženství.

Egregor slovanství však nelze redukovat jen na  jakousi náboženskou ideologii.  Na udržení jeho čistoty je však nutno stále pracovat, abychom jej udrželi v kvalitě harmonie a lásky, což však neznamená, že bychom se neměli umět bránit. Rozhodně však nelze používat jakékoliv negativní emoce jako je nenávist k jiným skupinám lidí s jejich odlišným náboženstvím či životním postojem. Nenávist není nikdy řešením. To však neznamená, že bychom neměli obhajovat vlastní ideje a posilovat egregor slovanství, egregor harmonie a lásky.

Proč mediace na egregor slovanství Čechů a Slováků.

Protože je to obrana proti stálé manipulaci, která se nás snaží kromě dalších účinků neustále rozdělovat a odcizovat nás našemu slovanství a jeho charakteru. Stále je možno slyšet a číst úvahy (včetně rádoby vědeckých) typu –

 • patříme na západ,
 • jsme křesťansko-židovská civilizace,
 • geneticky Germáni, Židi, Keltové,
 • Libuše byla keltská kněžka a podobně.

Vše jsou to manipulace k potlačení našeho základního charakteru Slovanství, protože Slované jsou největším nebezpečím pro prosazení NWO. Libuše byla slovanská kněžka. Vibrace řeči, mateřský jazyk silně ovlivňuje DNA, takže především jazyk tvoří naši slovanskou DNA. Posilování egregoru slovanství je důležité mimo jiné i pro jeho zpětné působení na lidi. Pro jistotu, aby nedošlo k nevhodnému výkladu pojmu egregoru slovanství, považuji za hodné zopakovat, jak vnímám posílení egregoru slovanství.

Cílem posílení egregoru slovanství není nacionalismus, ale jedná se o sjednocení na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli. Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu, od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti.

Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.

V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás, posílení sebevědomí a pokory.

 

Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10.000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru Slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným.

   Meditace bude dne 10.10.2017 přesně od 21.05 na Svobodném vysílači CS

http://www.svobodny-vysilac.cz/.

   Ve snaze zajistit co nejvyšší účinnost meditace co možná největším počtem účastníků a ve snaze o co největší bezpečnost proti rušivým vlivům, dohodli jsme se o specifickém způsobu provedení meditace. Na jedné straně je reálný předpoklad, že ne všichni lidé, kteří by se rádi zúčastnili meditace, nebudou mít možnost být připojeni k internetu. Na straně druhé nedá se vyloučit ani možnost, že nebude možno se v čase stanoveném pro meditaci připojit k Svobodnému vysílači, jak už se ostatně několikrát stalo. Meditace nebude prováděna živě, ale bude puštěna meditace, která již byla jednou provedena, a byl z ní udělán záznam. Záznam meditace je možno stáhnout na této adrese:

https://uloz.to/!djppQqjhSRfo/miroslav-zelenka-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3

   Vzhledem k tomu si všichni, kteří nebudou mít možnost se připojit na internetu k Svobodnému vysílači, případně se jim to z nějakého důvodu nepodaří, mohou pustit meditaci přesně v 21.05, čímž bude zajištěna časová sladěnost vizualizací a energetického působení všemi účastníky. Množství účastníků a jejich jednotná kolektivní mentální aktivita má velkou důležitost pro úspěšnost meditace.

http://miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/predmluva-k-meditaci-na-posileni-egregoru-slovanst

Posted in Atla-Ra, Filozofia života | Pridaj komentár