Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

 • Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu?
 • A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

Ak neveríte, zadajte si do internetového vyhľadávača názov: “Harvardský a Houstonský projektPlán na likvidáciu Slovanov“. Ide o mimoriadne zaujímavý dokument, ktorého charakter dokonale vystihuje táto malá ukážka:

“Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás.”
“V tejto vojne hlupákov budú slovanskí hlupáci oslabovať seba, ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.”

Takéto sú teda zákulisné praktiky elity západného sveta, pričom nadradenosť západu je už aj dnes jasne badateľná každému, kto ju vnímať chce. Rukolapným dôkazom toho, že sme pre nich iba ľuďmi druhej kategórie je trebárs stará známa skutočnosť rozdielnej kvality potravín, ktoré sa v rovnakom obale, v rovnakej váhe a v rovnakej cene predávajú na západe a na východe Európy. Rozdielna je iba kvalita! Ľuďom druhej kategória musí totiž stačiť aj druhoradá! Aj odpad! A to ani nehovoriac o národoch Afriky, či iných zaostalejších krajinách, ktorých obyvateľstvo je týmito nadľuďmi považované za bytosti tretej kategórie. Celkom otvorene o nich totiž hovoria, ako o treťom svete. Takto pekne to majú všetko rozdelené. Spomínaná, plánovaná cesta k nášmu zotročeniu, ale i k zotročeniu iných národov má však svoje fázy.

 • Prvou fázou je zotročenie ekonomické, ktoré je viacmenej realitou.
 • Druhou fázou je zotročenie mentálne
 • a treťou zotročenie totálne, s možnosťou ľubovoľného rozhodovania o živote a smrti a o bytí a nebytí.

V súčasnosti sa v plnom prúde pracuje na zotročení mentálnom, ktorého podstatu dokonale vystihol už Goethe slovami:

Niet väčšieho otroka ako ten, ktorý si vo svojom zotročení myslí, že je slobodný.”

Tieto Goetheho slová sa vo svojej zvrátenej podobe stali hlavným princípom mentálneho podmanenia si slovanských národov strednej Európy, ale samozrejme nie len ich. Jeho podstata spočíva v tom, že lúpežník, škodca, zotročovateľ a podvodník vystupuje navonok ako zástanca ľudských práv a demokracie. Ako nositeľ prosperity a svetlej budúcnosti ľudstva.

Pod maskou podobných, krásnych ideálov a za aktívnej spolupráce západu poplatných, judášskych médií je medzi jednotlivými národmi cielene vytváraný a udržiavaný takýto klamlivý obraz. Sú im zároveň neustále mediálne podsúvané správne myšlienky, správne názory, správny životný štýl i správne hodnoty.

Je až neuveriteľné, ako ľahko sme podľahli a stále podliehame tomuto vymývaniu mozgov. Je až neuveriteľné, ako ľahko sme sa zriekli nášho pôvodného, hodnotného a zdravého, a prijali sme to povrchné, prázdne a choré, čo hodnoty iba predstiera. Je neuveriteľné, ako bezmyšlienkovite a nekriticky sa mnohí klaňajú všetkému, čo k nám prichádza zo západu, i samotnému západu, hoci ten nás v podstate nemá za nič.

Sú mnohí, ktorí zrádzajú vlastné národy čisto pragmaticky, teda pre peniaze. Sú však tiež mnohí, ktorí tak činia vo svojej naivite čisto z vlastného presvedčenia. Z ich radov pochádzajú takzvaní užitoční hlupáci, ktorí stoja na strane nepriateľov národa, skrývajúcich sa za masku jeho priateľov. A keďže oficiálne médiá dávajú priestor jedine podobnému, prozápadnému typu ľudí, vyzerá všetko úplne inak, ako v skutočnosti je. Podvodníci, judáši a ich poskokovia vyzerajú ako nositelia krásnych ideálov a tí, ktorí vnímajú toto pokrytecké klamstvo a stavajú sa proti nemu sú označovaní za nacionalistov, konšpirátorov, rusofóbov, xenofóbov, islamofóbov a ešte neviem akých iných fóbov.

A tak veľká väčšina ľudí žije v úplne naruby prevrátenej realite, v ktorej je čierne mediálne označované ako biele a biele ako čierne. V ktorej je nepriateľ národa označovaný ako jeho priateľ a jeho priateľ a zástanca ako jeho nepriateľ. Je to skutočne stav, rovnajúci sa absolútnemu mentálnemu vyšinutiu, ktoré je ale samozrejme cielené. To však, že nás naši takzvaní západní priatelia, boli schopní takýmto spôsobom oklamať a stále nás klamú je len naša vina. Veď predsa už v evanjeliách sa jasne píše: Dávajte si pozor na všetkých, ktorí k vám budú prichádzať ako baránkovia, ale v skutočnosti sú to draví vlci. My sme však vo svojej slovanskej, dobrosrdečnej naivite, ale aj vo svojej povrchnosti myslenia prehliadli toto upozornenie a naopak, naši nepriatelia si dali a stále dávajú mimoriadne záležať na tom, aby vyzerali ako baránkovia. Sú to však naozaj vlci, ktorí chcú trhať a roztrhať! A ak sa vám zdá toto tvrdenie prehnane radikálne, vrelo odporúčam štúdium vyššie zmieneného Houstonského a Harvardského projektu.

Je už naozaj načase pochopiť, čo sa v skutočnosti deje pod navonok ľúbivo prezentovaným povrchom. Je načase prehliadnuť realitu nášho rafinovaného mentálneho zotročenia, ktoré je vykonávané tak inteligentne a sofistikovane, že zotročení, presne v duchu citovaných Goetheho slov žijú v domnienke, že sú slobodní. A v snahe hájiť svoju slobodu sa pridávajú na stranu zotročovateľov, prispievajúc tým k vlastnému zotročeniu. Pokiaľ toto ľudia neprehliadnu, budú musieť zostať v otrockom područí a v porobe. Budú musieť zostať iba lacnou pracovnou silou a ľuďmi druhej kategórie, kŕmenými druhotriednymi potravinami, ktorých mladá generácia bude odchádzať robiť sluhov západnému svetu. A nakoniec budú zotročení totálne a absolútne, so všetkými katastrofálnymi dôsledkami, ktoré to so sebou prinesie.

Zdvihnite preto z prachu svoju hrdosť bratia východní Slovania! Zodvihnite hlavu a prestaňte sa ponížene poklonkovať všetkému, čo k vám prichádza zo západu. A hoci je tam mnoho dobrého, i vy máte čo ponúknuť. Nie ste totiž o nič horší, ako oni. Lebo aj napriek tomu, že ste tak nepochopiteľne ľahko prepadli zvonku prichádzajúcej nízkosti a balastu, vo vašom vnútri a vo vašej duši sa predsa len ešte skrývajú vysoké hodnoty. Hodnoty ducha a pravej slovanskej dobrosrdečnosti. Hodnoty dobra, mravnosti, ľudskosti a skromnosti. Sú tam, v hĺbke vašich duší, ibaže prekryté dnešným konzumným balastom. Dajte im v sebe vyrásť a rozkvitnúť. Nechajte ich prerásť do svojho každodenného života.

Buďte svojskými a autentickými! Staňte sa veľkými veľkosťou svojej vlastnej, slovanskej podstaty a nie tým, že sa budete snažiť napodobňovať veľkosť iných, ktorá pre vás aj tak navždy zostane vnútorne cudzou.

Lebo čas Slovanstva práve prichádza, zatiaľ čo čas národov západu pomaly končí. Žiaľ, z podvedomého vyciťovania tejto skutočnosti vzniká v mnohých z nich neprajnosť a nenávisť, ktorá spôsobuje, že sú úmyselne hádzané polená pod nohy tým, ktorí majú prevziať štafetu ďalšieho vývoja civilizácie. A to sú Slovania!

Staňme sa preto čo najrýchlejšie vnútorne i navonok hodnými toho, čo sa ku nám ako nejaké určenie približuje smerom z budúcnosti. Lebo čím tmavšia a nepreniknuteľnejšia je temnota noci súčasného úpadku ducha a všetkých vyšších a ušľachtilejších hodnôt, tým bližšie je svitanie! A my bratia nedopusťme, aby nás toto nadchádzajúce svitanie zastihlo duchovne, morálne a mravne nepripravených.

Lebo našimi najväčšími nepriateľmi nie sú naši nepriatelia, skrývajúci sa za priateľov, ale predovšetkým naše vlastné necnosti. Náš vlastný, fatálny nedostatok hrdosti, s ktorým sa ponížene skláňame pred tými, ktorí toho nie sú vôbec hodní. Pred tými, ktorí nás tým viac nemajú za nič, čím viac sa pred nimi skláňame.

M.Š

http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

 

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Sme príkladom pre naše deti

V jednej materskej škôlke sa vedci rozhodli uskutočniť neobvyklý experiment. Deťom ponúkli možnosť zorganizovať a zahrať sa na oslavu nejakého sviatku. Pridelili im samostatnú miestnosť, nechali ich samých a potichu ich pozorovali. Videli ako sa 4 – 5 ročné deti hneď pustili do organizovania oslavy.

Do stredu miestnosti premiestnili stoly, okolo rozostavili stoličky, na stolíku sa objavili taniere (všetko hračky), do stredu stola postavili kužeľku (každý si domyslí čo symbolizuje v tomto prípade). Z kužeľky bolo do pohárikov – hračiek niečo rozliate,  najaktívnejší chlapec začal prednášať po svojom prípitok a už sa štrngalo pohárikmi. Všetkým je veselo a hra pokračuje. Po niekoľkých pohárikoch sa začínajú chlapci knísať zo strany na stranu, hovoriť zo zapletenými jazykmi a nakoniec sa všetci váľajú pod stolom. Dievčatá ich starostlivo odťahujú na matrace, kde oni začínajú chrápať a samé pokračujú v oslave…

Všetkým je jasné, že kužeľka symbolizovala fľašu alkoholu a nie je dôležité akého. Dôležité je, že malé deti, ktoré nikdy neskúsili piť alkohol, ale iba jednoducho pozorovali, ako oslavujú dospelí, už absorbovali do svojho podvedomia myšlienku o tom, že alkohol – to je oslava, sviatok, zábava a šťastie!

Mohli by deti samé prísť k tejto myšlienke? Samozrejme, že nie! Týmto spôsobom, bez toho, aby si to väčšina z nás uvedomovala, dávame svojím deťom nechutný a nebezpečný príklad. Veď, keď to robia dospelí, tak je to dobré! Táto myšlienka sa programuje do mysle malého dieťaťa od útleho detstva. Skutočnosť, že alkohol spôsobuje veľa nešťastia a starostí nie je potrebné vysvetľovať – rozpadnuté rodiny, nehody, smrť a utrpenie detí. Štát má obrovské výdavky na elimináciu následkov alkoholizmu. V priemere v slovanských krajinách dve tretiny úmrtí mužov do 50 rokov má na svedomí alkohol.

Ako sa teda ľudia stávajú alkoholikmi? Určite nie tak, že študent si po ukončení školy hneď  zoberie do rúk fľašu vodky a ľahne si spať pod bránu. Títo ľudia, ktorých vídame každý deň na uliciach, vyšli z prostredia kultúrne, alebo príležitostne pijúcich alkohol. A všetko začína tým, že malé dieťa sedí pri nejakej oslave narodenín, nového roku, alebo iného sviatku a vidí krásnu fľašu, z ktorej sa nalieva a vidí, že odrazu je veselo a dobre. A tu sa formuje predstava, že alkohol je dobrá vec!

My sme zodpovední za naše deti, iba my! Nie štát, ani spoločnosť, iba my. Hlavne od nás závisí, aké naše deti budú, kto z nich vyrastie a či budú šťastné. Buďme každý jeden z nás dobrým príkladom pre naše deti, nech z nich vyrastú zdraví a adekvátni ľudia, pre ktorých prestane alkohol existovať. Spoločnosť je už otrávená a nevšíma si nebezpečenstvo alkoholu, aj keď prebieha demografická katastrofa, ale môžeme zachrániť naše deti, všetko je v našich rukách!

Vladimír Ždanov

http://www.biosferaklub.info/sme-prikladom-pre-nase-deti/

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Miroslav Zelenka -Zápisky

Miroslav Zelenka

Můj vzor Paul Brunton pracoval obdobně jako já, tedy přesněji já pracuji obdobně jako on. Jednotlivé informace a nápady si zapisoval na papírky, které pak k sobě přiřazoval. Po jeho smrti pak jeho žáci zápisky tematicky seřadili a vydali jako Zápisky Paula Bruntona.

1388Postupuji obdobně s tím rozdílem, že vše ukládám do počítače. Pokud lze myšlenku rozpracovat na celé téma, tak z toho vzniká článek nebo pořad na Svobodném vysílači. Je však více myšlenek nebo informací, které nelze rozpracovat na celý kompletní text a ty se pak nedostanou na veřejnost. Abych to nějak napravil, tak občas jeden text budu věnovat těmto myšlenkám, které mohou být díky tomu nesourodé. Důvody jsou dva. Za prvé si myslím, že je vhodné některé myšlenky a informace předat nyní, kdy se mi zdají aktuální a ne až po mé smrti, kdy už nemusí být aktuální a za druhé se mi nezdá pravděpodobné, že by se po mé smrti někdo mým zápiskům věnoval.

Rozpor mezi úslovími “Neznalost zákona neomlouvá” a “Nevědomost hříchu nečiní”.

Nevědomost sice hříchu nečiní, ale před utrpením vlastním či cizím a z toho plynoucích karmických následků neochrání, protože neznalost zákona neomlouvá. Utrpení není následek karmických příčin, ale utrpení je následek nepochopení karmických příčin současného osudu. Utrpení není pouze následkem toho, že jsem se v minulém životě nesprávně choval, ale zejména následkem toho, že jsem nepochopil, že jsem se nesprávně choval.

Záleží na každém z nás, zda jednání druhých nám způsobuje utrpení. Pokud netrpíme, nemáme, co odpouštět. Takže ne vždy musí být odpouštění projevem vyšší duchovní úrovně. Projevem vyšší duchovní úrovně je stav, kdy nevzniká pocit, že je třeba něco odpouštět.

Odpouštění – z pohledu vyšší úrovně poznání není komu odpouštět.

Když mně proprší dovolená tak také nemám pocit, že bych měl někomu (svatému Petru, nebo meteorologům) odpustit pro mě nepříjemné počasí. Pomíjím ty, co si viníka čehokoliv najdou vždy.   Abychom plně pochopili utrpení, je nutné obsáhnout oba jeho póly, tj. včetně té nepředstavitelné a tabuizované oblasti jakou je slast z utrpení druhých.

Až pojmenování choroby dělá z člověka pacienta.

Léčba pomocí pochopení minulých životů. Poznání a pochopení je velmi důležité, ale teprve až změna chování (v nejširším slova smyslu) je schopna přinést plné uzdravení nebo přijetí nemoci či jiných problémů.

Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen věděním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom ztratit mohli. Pouze ego je vlastníkem (přesněji má pocit, že něco vlastní), a proto pouze ego může něco ztratit. Pouze pokud se neztotožňujeme s egem, může se dostavit ono vědění.

p3 Jedině lidé, kteří si myslí, že mohou změnit svět, ho změnit mohou.

Rozdíl mezi leností a nedostatkem energie je podle mého názoru celkem jednoznačný, ale není ho v běžném životě již tak jednoduché rozlišit. Lenost je stav mysli a nedostatek energie je stav těla. Rozeznatelné to snad je tak, že líný přestane být líný, když dělá to, co ho opravdu baví, zatímco člověk s nedostatkem energie má obtíže i s vykonáváním činností, které jej baví.

Čas se zrychluje – tvůrce času a prostoru je vědomí, a tak zrychlování času je způsobeno zrychlováním kmitočtu našeho vědomí, zvyšováním frekvence vibrací. Řečeno jinou formou – zvyšování frekvence aktivit našich vědomí způsobuje zrychlování času.

Mimosmyslové získávání informací. Znalost informací hříchu nečiní. Hříchem je teprve zneužití informací, i když neúmyslné. Je potřeba mít dostatečnou morální sílu, aby nedošlo k zneužití informací.

V případě hnědého (rudého) trpaslíka není tak významná jeho gravitační síla, ale jeho aura, to znamená jeho působení jako bytosti. To má velký vliv na změnu kvality času (specifického vzoru a frekvence vibrací) v současné době v prostoru Sluneční soustavy a Země. Je to podobné astrologickým vlivům jednotlivých kosmických těles a největší roli hraje Slunce, protože vzhledem nejen ke své velikosti má zdaleka největší auru s nejsilnějším působením na celou Sluneční soustavu.

Ve vesmíru výrazně převažují hvězdné soustavy sestávající ze dvou hvězd, a tak se dá předpokládat, že i v naší sluneční soustavě existují dvě hvězdy Druhou nejmocnější auru v naší sluneční soustavě, má druhá hvězda, což je dle předpokladů hnědý trpaslík. V případě, kdy je hnědý trpaslík na své excentrické dráze kolem společného těžiště se Sluncem daleko, je i působení jeho aury na Zemi slabší. V okamžiku, kdy se výrazně přiblíží, tak vliv jeho aury zesiluje. Otázkou zůstává jeho doba oběhu, i když tato informace je spíše utajená, než neznámá.

Vliv aury kosmických těles si lze představit podobně jako vliv aury u lidí. Pokud například jsme v místnosti s jednou či více bytostmi (nemusí se jednat pouze o lidi), tak i lidé nesenzibilní cítí vliv aury bytostí v místnosti, i když si to často neuvědomují. Celkové působení aur má vliv na naši auru a tím i zjednodušeně řečeno na naše psychické rozpoložení. Záleží na kvalitě a síle aury. Při změně bytostí v místnosti či při změně jejich energetického působení se změní i vliv aur na nás. Obdobné je to i s kosmickými tělesy, které také nemají auru naprosto konstantní, ale mají ji rovněž proměnnou. Rozdíl oproti lidským bytostem je zejména v rychlosti těchto změn, které se u lidí mohou pohybovat v kategorii hodin.

Astrologie může obtížně postihnout změny aur důležitých kosmických těles či vliv hnědého trpaslíka, a tak je možné, že v průběhu delších časových úseků jako jsou století či tisíciletí, se astrologická pojetí vlivů na základě zkušeností astrologů mění. Proto také konstelace kosmických těles, která je dnes úplně stejná jako před mnoha tisíci lety, nemusí znamenat, že kvalita času je také stejná. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru dochází k jevu, že kvalita času pro určité místo se v průběhu doby opakuje, s tím rozdílem, že konstelace kosmických těles není úplně stejná.

s7100_planetNa Zemi přicházejí energie, které svým způsobem čistí karmu, což je zjednodušující vyjádření a pokusím se to zpřesnit. Tyto energie určitým způsobem vymazávají z paměti negativní emoční náboje, které máme spojené s některými životními událostmi. Nevymazávají vzpomínky, ale pouze negativní emoce s nimi spojené. Toto působení je obdobné jako při některých druzích regresních terapií, kdy se prochází určitou životní stresovou událostí jako například smrt blízkého tolikrát, až negativní emoce s událostí spojené téměř zmizí. Dokonce vím i o situaci, kdy se dotyčná po pětinásobném opakování nepříjemné události ze svého života začala smát.

Vlny energií hnědého trpaslíka a Slunce se střídají a působí tak na každého jinak, protože někomu vyhovují více energie je jinové a někomu více energie jangové v závislosti na tom, které energie potřebuje pro svůj momentální vývoj.

Smysl je forma vnímání reality, proto pokud se v rozšířeném pojetí mluví o mimosmyslovém vnímání, tak to má význam pouze pokud smyslové vnímání omezujeme na nám známých pět smyslů.

Existují paralelní minulosti i budoucnosti a cestovatel do minulosti i budoucnosti mentální formou i prostřednictvím technologie se dostane do té minulosti či budoucnosti, která rezonuje s vibracemi jeho vědomí, s jeho poznáním a jeho vírou. Proto se někdo může dostat do minulosti, kde Ježíš existoval a byl ukřižován a někdo do minulosti, kde Ježíš existoval a nebyl ukřižován a někdo do minulosti, kdy Ježíš neexistoval. Někteří dálkoví pozorovatelé při překročení určité časové hranice při progresu (cestování do budoucnosti) neviděli nic, protože Země v té jejich budoucnosti vzhledem k frekvenci jejich vibrací a negativní vizi budoucnosti již neexistovala.

Tak zvaná sebeláska v negativním slova smyslu (narcismus) ve skutečnosti není láska, ale je to závislost. Nejedná se o lásku k sobě ve smyslu: “Miluj bližního svého jako sebe sama!”, ale jedná se o závislost na sobě, na své roli, na svém egu.

Tak, jako je jistým zákonem Teoversa neomezovat svobodnou vůli druhých bytostí, tak je tak rovněž jistým přikázáním pro nás nenechat omezovat svoji vlastní svobodnou vůli nikým jiným. Karmické následky se dostavují nejen při “nesprávném” jednání vůči jiným bytostem, ale i při “nesprávném” jednání vůči sobě.

Na „televizní“ obrazovku své mysli si nalaďte dva programy tak, jako to například umožňují některé lepší televizní přijímače funkcí PaP (obraz a obraz).  Jeden program je pocit absolutní lásky a druhý program je běžný život. A nyní v sobě vypěstujte schopnost vnímat tyto programy současně či dle potřeby některý kanál zeslabit či vypnout, zesílit či zapnout.

Cvičit schopnost pociťovat vděčnost a tím i štěstí lze na drobných příjemnostech.

Čtená informace neobsahuje tolik negativní (samozřejmě případně i pozitivní) energie jako mluvené slovo a nemá tudíž takový vliv. Nejsilnější je kombinace slova a obrazu, proto nejsilnější vliv má televize nebo film.

Mnohé karmické následky vznikají v důsledku omezování svobodné vůle jiné bytosti, i když dost často je toto omezování vedeno dobrými úmysly. Karmické následky pak jsou samozřejmě lehčí než při omezování svobodné vůle jiné bytosti za účelem vlastního prospěchu.

zSetkáváme se s hesly, která nám někdo podstrkuje a je otázka, za jakým účelem, jako například: “Skončí dualita, vstoupíme do jednoty. Budeme fungovat pod pravou hemisférou na rozdíl od současnosti, kdy fungujeme pod levou hemisférou. Když se nad tím hlouběji zamyslíme, tak zjistíme, že jsou to víceméně prázdná hesla. Vstoupíme do jednoty a nebude již dualita.  To znamená, že tam nebudou již muži a ženy? Nebudeme mít v sobě jin a jang? Nebudou energie jin a jang? Bude tam jen světlo a nebude tam tma, nebo tam bude jen tma a ne světlo? To samé je s pravou hemisférou. To znamená, že přestaneme používat levou ruku, nebo nebude nám již fungovat logika, ale jen intuice? Pokud tyto výroky nejsou upřesněny a vysvětleny, jedná se pouze o prázdná hesla. Budeme více používat intuici, ale to neznamená, že přestaneme používat rozum a logiku.

Jestliže jedu v noci temným lesem, je dobré intuici využívat pro odhad, zda přijde zatáčka doleva nebo doprava, ale jestliže chci sečíst tři plus tři, tak použiju rozum a levou hemisféru a ne intuici. Intuice by mně klidně řekla, že tři plus tři je 6,5 nebo 5,5. Takhle pracuje většinou intuice. To znamená, že budeme i nadále používat levou i pravou hemisféru. Pravá hemisféra bude využívána více a dojde k lepšímu propojení a harmonii mezi levou a pravou hemisférou.  

Přemýšlejte o všem. Není důvod přejímat cokoliv od kohokoliv bez analýzy, v podstatě žádnou teorii, hypotézu nebo názor. Pochybujte o všem. I o mých názorech. Je klidně možné, že na základě připomínek upravím nebo zpřesním své názory. Ostatně již se mi to stalo v životě mnohokrát.

Intuici je vhodné použít při posuzování dvou vzájemně protichůdných teorií, když nám chybí dostatek logických argumentů a faktů pro vyhodnocení, která se více blíží skutečnosti. Také je nutno si uvědomit, že často používáme intuici, aniž bychom si uvědomili, že jsme se rozhodli nebo přijali určitý názor na základě intuice. Nejedná se o posuzování názorů týkajících se jen filozofie, ale i politiky a konspiračních teorií. Některé věci si prostě nemáme jak ověřit a pak s něčím rezonujeme a s něčím ne, a to je ta intuice. Existuje i varianta, že informace, které intuičně získáme, si pak logicky a rozumově zdůvodníme, takže jsme přesvědčení, že se jedná o poznání na základě logiky.

Některé věci se dají vyjádřit velmi jednoduše. Co to je být šťastný? Je to rozdíl mezi tím mít a být. Mít štěstí anebo být šťastný. Rozdíl je snadno pochopitelný.

Objektivní pravda – pokusím se upřesnit toto téma.

Je potřeba si uvědomit, že naše mysl pracuje s obrazem skutečnosti a ne se skutečností.

Pravda je shoda konkrétním subjektem vytvořeného obrazu skutečnosti (popisu skutečnosti) se skutečností. Neexistuje objektivní možnost posouzení shody obrazu (vytvořeného subjektivní myslí) se skutečností. Vždy se bude jednat pouze o subjekt, který bude hodnotit shodu a tento subjekt opět bude cizí pravdu (shodu cizího obrazu se skutečností) hodnotit podle své pravdy, tedy podle toho, jaký si on vytvořil obraz skutečnosti. Je možné, že někdo o něčem může prohlásit, že se jedná o boží pravdu, ale uznání něčeho za boží pravdu je opět subjektivní výrok.

   Z tohoto pohledu a úrovně poznání se dá konstatovat, že shoda popisu skutečnosti se skutečností může existovat objektivně (tj. nezávisle na jakémkoliv subjektu), ale není objektivně poznatelná, protože vždy se bude jednat pouze o výrok či poznání konkrétního subjektu či subjektů, zda tato shoda určitého popisu existuje. Otázkou pak je, zda vůbec má smysl o čemkoliv prohlásit, že se jedná o objektivní pravdu.

vimana

Z jiného úhlu pohledu či úrovně poznání však lze i tuto úvahu relativizovat. I současná věda už dospěla k závěru, že pozorovatel ovlivňuje předmět pozorování, takže dva různí pozorovatelé pozorující tentýž předmět pozorování (v nejširším slova smyslu, tj. i jakýkoliv jev) mohou získat při svém pozorování odlišné výsledky, protože předmět pozorování ovlivnili odlišným způsobem. Pozorování jakožto vnímání okolní reality je ve své podstatě rezonancí subjektu pozorování s objektem pozorování a vzhledem ke specifickému vzoru vibrací každého pozorovatele tak dochází i k odlišnému ovlivnění předmětu pozorování. Z tohoto pohledu pak je svým způsobem nemožné, aby dva subjekty pozorovaly tentýž předmět.

V souvislosti s termínem objektivní pravda je možné hovořit i o pojmu objektivní realita s obdobnými výhradami. Vše (celý svět, Teoversum) je tvořeno jen myšlením mnoha subjektů jako fragmentovaných částí Boha jako jednoho ohromného vědomí.

Paradoxně na lidi, kteří jsou otevření nikdo zdaleka tak často neútočí jako na lidi uzavřené do sebe a skrývající před světem své chyby. Otevřenost dodává v očích ostatních sílu v důsledku jejich sebedůvěry.

Informace předávané vyššími duchovními bytostmi či mimozemšťany nemusí odpovídat duchovní úrovni těchto bytostí, protože úroveň předávaných informací je přizpůsobovaná úrovni bytostí informace přijímajících, takže nelze vždy z předávaných informací usuzovat na duchovní úroveň (úroveň poznání) těch, kteří informace předávají.

Informační kampaň kolem roku 2012 také mohla být součástí desinformační kampaně. Nedá se vyloučit, že ti, kteří nemají zájem na transformaci, měli informace, že rozhodující nejsou roky kolem roku 2012, ale roky kolem roku 2017. Vytvořením mýtu kolem roku 2012 a následným zklamáním mnoha lidí, pak celkem logicky mělo za předvídaný a chtěný následek nedůvěru a nevíru v rok 2017.

Následující úvaha je určitou ukázkou, jak se poznání odkrývá postupně, alespoň v mém případě. V knize Elegantní bůh jsem při snaze o popis boha použil to, co autorovi knihy “Hovory s bohem” Neal Donald Walschovi sdělil údajně sám bůh: „Já jsem všechno to, co je i není“. V té době jsem význam tohoto sdělení chápal poněkud neurčitě, zejména tak, že Bůh nemůže být ničím omezen. Relativně nedávno při snaze pochopit a vysvětlit princip nekonečnosti jsem si uvědomil určitou souvislost mezi principem nekonečnosti a touto definicí boha. Bůh je vše to co existuje, je “součástí” Teoversa, ale je zároveň i vším co není, a to ve formě potencionálních možností. Vše (stvořený svět) je jen myšlenka boha – jednoho ohromného vědomí a není žádná překážka, aby toto vědomí nepomyslelo na něco, co ještě není jeho součástí. Jedná se jako vždy o model z jedné úrovně poznání a z jednoho úhlu pohledu. Přijmutí této hypotézy nám pomůže nezbláznit se při pochopení principu nekonečna, jak prý už se to několika lidem stalo.

http://www.miroslav-zelenka.cz/cz/clanky/zapisky-miroslava-zelenky

atlantis13

 

Posted in Filozofia života | Pridaj komentár

Ako chyby v linajkových zošitoch vplývajú na priebeh nášho života

V rámci predškolskej prípravy sme s dcérou trénovali písanie rukou a náš linajkový zošit vyzeral ako na obrázku. Vidíte rozdiel? Nepodčiarkovala som červenou farbou chyby, ale zdôrazňovala som zelenou farbou tie písmená a háčiky, ktoré sa jej podarili dobre. Mala to veľmi rada a vždy po každom riadku sa pýtala: „Mami, ktorý sa mi podaril najlepšie?“ A tešila sa, keď som označila najlepší znak so slovami: „Ideálne!“.

Aký je rozdiel medzi týmito prístupmi?

 1. V prvom prípade sa koncentrujeme na chybách. Čo sa uložilo do vášho podvedomia? Práve tie znaky, ktoré boli napísané nešikovne, alebo nesprávne. Videli ste červenou farbou podčiarknuté dokonalo napísané znaky? Nie! Či sa nám páči alebo nie, podvedome sme si zapamätali to, čo je označené.
 2. V druhom prípade sa koncentrujeme na tom, čo je napísané správne! Pociťujeme úplne iné emócie, odlišné vnímanie. Či sa nám to páči alebo nie, podvedome sa snažíme zopakovať to, čo bolo ideálne. To je úplná iná vnútorná motivácia, nie snaha vyhnúť sa chybám, ale snaha urobiť to dobre.

Tento rozdiel v prístupe sa odráža aj v našich životoch. Sme z detstva zvyknutí zameriavať sa na nedostatky, na to, čo je nesprávne, čo sa nám zdá zlé. Naučili nás k tomu v škole pomocou červenej farby aj doma, keď nás oveľa častejšie upozorňovali na chyby, ako nás chválili za to, čo sme urobili dobre. Z dvadsiatich znakov napísaných v riadku bol podčiarknutý červenou iba jeden, prečo sme teda skoncentrovaný iba na tom jednom?

V živote partnerov často prebieha to isté. Partner môže mať 19 rôznych kvalít, ale spor nastane práve z dôvodu toho jedného, ktorý sme označili červenou. Tento zvyk (označovať chyby červenou), ktorý máme uložený v podvedomí z detstva a ktorý sa nikde nestratí v dospelosti, sa stáva najčastejšou príčinou rozvodov v rodinách. Na čo sa zameriame, to rastie, na čo upriamime pozornosť, to sa zväčší. 99 % párov, aj tých, ktorí sa zdajú byť ideálnymi, majú ten istý problém – červená farba na charaktere partnera. Z detstva si prinášame do dospelosti všetky naše návyky a zručnosti, ale nie všetky nám slúžia k dobrému úžitku.

Zavedením „zelenej farby“ s mojou dcérou, som si všimla, že aj keď nepoukazujem na chyby, oni postupne miznú samé od seba, pretože ona sa snaží urobiť všetko ideálne sama od seba. Zanalyzujte podstatu charakteru svojho partnera a porozmýšľajte, akú farbu používate. Pokiaľ sa zaoberáte svojím dieťaťom doma, tak koncentrujte jeho pozornosť na to dobré.

Tatiana Ivanková

http://www.biosferaklub.info/ako-chyby-v-linajkovych-zositoch-vplyvaju-na-priebeh-nasho-zivota/

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

Zachráňme si našu rodnú slovenskú zem

Drahí priatelia, kamaráti, občania Slovenska

Kto chce predať svoju pôdu pod nohami cudzím, je zradca bez rozumu. Pôda je poklad. Dedičstvo našich otcov a materí. Kde budú vyrastať naše deti? V okresoch Slovenska s najúrodnejšou pôdou už veľká časť poľnohospodárskej pôdy patrí zahraničným vlastníkom.

Keďže v týchto dňoch Národná rada SR rokuje o novelizácii Ústavy Slovenskej republiky, my – občania SR, predkladáme k tomuto hromadnú pripomienku.

Žiadame, aby NR SR novelizovala ústavu tak, aby pôda bola ústavne zakotvená ako národné bohatstvo Slovenskej republiky.

Podrobnosti si môžete prečítať v prílohe petície.

Petícia za zavedenie pôdy ako národného bohatstva do Ústavy SR:
prosím podpíšte tu:
https://www.peticie.com/peticia_za_podu_ako_narodne_bohatstvo_v_ustave

a informáciu šírte všade kde sa dá.

Petícia bola zostavená na celoslovenskom zhromaždení Gazdovskej obrody – spoločenstva prírodných pôdohospodárov a ďalších hospodársky uvedomelých občanov dňa 12.3.2017 v Majcichove pri Trnave.

Ďakujem Vám všetkým

Za našu stránku môžeme iba pripomenúť Zápoveď:

NEPREDÁVAJTE VY ZEM SVOJU ZA ZLATO A STRIEBRO, LEBO PREKLIATIE NA SEBA PRIVOLÁTE A NEBUDE VÁM ODPUSTENÉ PO VŠETKY DNI BEZO ZBYTKU!

PERÚN

zdroj

Posted in Atla-Ra | Pridaj komentár

JARNÉ PRAKTIKY NA ZVÝŠENIE ŽENSKEJ ENERGIE, KRÁSY A PRÍŤAŽLIVOSTI

Jar je začiatok prebúdzania sa Prírody, obnovenia a premeny Ženského Princípu. Toto obdobie je v našej Tradícii považované za ženské (dievčenské) a ochraňuje ho Matička Lada Bohorodička a jej dcéra – Bohyňa Leľa.

Lada je Matka Bohov, najstaršia Rožanica, Bohyňa svetového Ladu, ochrankyňa rodinných zväzkov, pôrodov, žien, detí, Ľúbosti, ženských záležitostí, úrody, úrodnosti. Lada je ženská materializácia Roda Najvyššieho, žena Svaroga. Všetky Bohyne sú Obrazmi jej prejavení. Lada je Bohyňa Života, jari, úrodnosti, zrodenia, raži (obilia), ktorá tvorí a kriesi Prírodu, ktorá cez zimu zamrzla, robí Zem úrodnou. Stará sa o všetko živé a rastúce, dáva silu a smeruje k svetlu. Lada je Svetová Ľúbosť, je základom tvorenia a jestvovania.

Lada má milovanú dcéru – driečnu a veselú Leľu s venčekom kvetov na hlave a melodickou povahou, dievča na vydaj, ktoré sa prebúdza zo zimného sna. Tam kde sa prejavuje ožíva Príroda, belasie obloha, Slnko svieti ešte žiarivejšie, zaľúbenejšie do mladej Leli, jarné vtáčiky spievajú piesne a rôznofarebné kvety pestrejú. Bohyňa Leľa je ochrankyňou Ľúbosti a založenia rodinného zväzku. Naši Predkovia o Bohyni Lele hovoria takto:

Modrooká Leľa prišla na biele svetlo z Ľúbosti Zeme a Nebies, z lona ružových lupienkov ruží jej zázračnej matkyBohyne Všesveta, premúdrej Lady. Od tejto nevídanej Ľúbosti sme sa vo svete objavili aj my, ľudia a nežný kvietok ruže sa stal symbolom veľkej Ľúbosti Bohyne Leli, oberegom Jej tajomstiev. I prepukla vtedy jar farbami ľúbosti, rozliala sa v tom čase bezdušá a chladná hladina jazier a riek, pevne objali sa v plamenných vôňach byliny, jemne zachveli sa velikánskymi vlnami predtým k okolitému svetu ľahostajné lístky a koruny stromov; veselo zazurčal medzi kameňmi pramienok a v srdciach ľudí sa objavil veľký cit Ľúbosti.

Radovala sa voda, dúbrava, radovala sa mládež od kypiacej radosti Leli. Chladná belasosť Nebies sa stala záhadnou a prekrásnou. Bohyňa Leľa je krásavica, dievčatko jari, s rumencom, s rozpustenými – ako u mladej devy – vrkočmi, v zeleni zo zimy a prvých jarných kvetov, venčeku, z ktorého namiesto stužiek prúdi čarami jar. Košeľu má vyšitú rôznofarebnými voňavými nevädzami, ale aká je jemnučká! Podolok je vyšitý chmeľom a na šiji má drahocenný náhrdelník. Obuté ma Leľa červené čižmičky so striebornými opätkami.

 1. apríl je sviatok Leľnik. Deň Bohyne dievčej Ľúbosti – Leli.

Od 22. apríla do 10. mája je Krásna Hora.

Kruh sviatkov od Leľnika po Rusalinho Veľdňa (Dňa Zeme). Od počiatku vekov v tomto čase dievčatá vodia chorovody, hrajú sa v horách a dolinách, udobrujú svoje ochrankyne – Matičku Ladu a Jej dcéru Leľu – preto, lebo sa začína jarno-letná sezóna svadieb.

Za úsvitu mladé dievčatá oslavujú Slniečko Jasné a Lelinou rosou si umývajú tváre, aby boli krajšie a aby mali kožu čistú. V deň Krásnej Hôrky si mladé dievčatá vyberajú tú najkrajšiu, okrášľujú ju kvetmi a všakovakou zeleňou, na hlavu jej kladú venček s čerstvých kvetov a slávnostne ju usadzujú na „trón“, ktorý je zhotovený z niekoľkých vrstiev mačiny (trávy). Vedľa postavia nádobu s mliekom, tvaroh, maslo a ďalšie mliečne produkty. K nohám „Leli“ kladie každá z prítomných dievčin čerstvo upletený venček. Okolo „Leli“ vodia chorovody a spievajú piesne. Potom „Leľa“ pohostí priateľky jedlom a hádže im po venčeku. Mladé dievčatá ich chytajú v lete a uchovávajú doma do nasledujúcej jari.

22. apríla dospievajúce dievčatá prechádzajú posvätením na do nového statusu – stávajú sa devy. Utváranie diev pribieha pod patronátom dcéry Lady – Bohyne Leli. Po sviatku Leľnika, Leľa postupne odovzdáva devy pod patronát Bohyne Vesty – ochrankyne domáceho kozubu, ktorá sa okrem toho prejavuje ešte ako večerná Zora. Potom devu nazvú Vestálkou, podstúpi špeciálnu prípravu, ktorá v nej prebudí všetky sily a zručnosti budúcej ženy.

Obyčaje a obrady marca, apríla a mája patria k ženskému Védickému Dedičstvu. Sú posvätné a dôležité. Tieto obrady  berú do úvahy ženskú schopnosť cítiť Prírodné energie a používať sily živlov Prírody na zväčšenie svojej ženskej sily. Tento čas je mimoriadne vhodný na zladenie osobnej ženskej energie s Prírodnými energiami Veľkých Bohýň.

O niektorých jarných zvyklostiach na zväčšenie ženskej sily a príťažlivosti si povieme v tomto článku. Najskôr si vyjasníme od čoho závisí príťažlivá, čarovná ženská sila a krása. Prečo sa naše Prarodičky pripravovali a priťahovali do svojho života energie Matičky Lady a Jej dcéry Leli.

Naši Predkovia dokonale ovládali vedu Hviezdočítania a vďaka tomu vedeli, že od polohy určitých Zemí (planét) v horoskope závisí energetika ženy, jej krása a príťažlivosť. V skutočnosti za krásu a príťažlivosť v ženskom horoskope zodpovedá dobré a silné postavenie Venuše – Zari Mercany. Ak je postavenie tejto Zeme (planéty) zlé, alebo ak je v horoskope veľmi slabá, tak u ženy spravidla vznikajú problémy so ženským zdravím, príťažlivosťou a vznikajú problémy s nájdením životného partnera. Položenie Zemí v horoskope závisí od karmy ženy. Veda Hviezdočítania vraví, že existuje časť karmy, ktorú je možné zlepšiť vykonávaním špecifických praktík ctenia si planét. Jestvujú rozličné metódy, s pomocou ktorých je možné harmonizovať energiu planéty Venuša vo svojom horoskope, posilniť s ňou spojenie, spriateliť sa s ňou.

V skutočnosti vďaka tomuto poznaniu naše Prarodičky vedeli, že energiu krásy a prekvitania je možné a nevyhnutné trvale udržiavať a zveličovať aby prekvitala rodina, Rod a národ. A jednou z týchto povinností žien vo Védickej Tradícii je zotrvávať v kráse podobnej Bohyni Lade. Toto je jedna z najhlavnejších úloh ženy – vytvárať a udržiavať priestor ľúbosti, energiu krásy. Taká žena bude pre muža vždy príťažlivá.

Vo vede Hviezdočítania (Astrológii) za ženskú krásu zodpovedá Zem (planéta) Zari-Mercana – Venuša. Venušu personifikujú Bohyne Lada a jej dcéra Bohyňa Leľa, ale aj Bohyňa prekvitania – Lakšmi. Pre hlbšie porozumenie, pozrieme sa na účinky planéty Venuše – Zeme Zari Mercany na horoskop človeka.

Venuša personifikuje ženskosť, ovláda mladosť a umenie pôvabu. Nadeľuje ženu citovosťou, jemnosťou a šľachetnosťou. Venuša dáva zmysel pre humor, veľkodušnosť, schopnosť oceňovať krásu. Vo vyššom aspekte Venuša zodpovedá za vyššiu Božiu Ľúbosť. Energia Venuša sa rozvíja, keď žena rozvíja energiu krásy. Vývoj začína z domova a závisí od toho, či je v ňom čistota, či je čistá jeho aura, či je krásne zostavený, či sú v ňom ozdoby. Podrobnosti o čistení aury domu si môžete prečítať v mojom článku OČISTENIE AURY VÁŠHO DOMOVA.

Keď v dome nieto energie Venuše, tak rodinné vzťahy sa približne do 2 rokov zhoršia. Preto žena musí vždy podporovať ženskú energiu Venuše – krásou, útulným domovom, dobrotou. Energia Venuše sa zosilňuje, dvíha na veľmi vysokú úroveň vďaka vývoju schopnosti ľúbiť Bezpodmienečnou Ľúbosťou. Muža k žene predovšetkým priťahuje práve energia Venuše, zvlášť v počiatočnej etape počas prvých 2-3 rokov známosti. Potom sa už zapína energia Luny, najmä po narodení sa spoločného dieťaťa.

Energia Venuše sa veľmi rýchlo oslabuje:

 • Potratmi;
 • Želaním pripodobniť sa mužovi;
 • Hrubou rečou, nadávkami;
 • Neútulnou situáciou doma;
 • Neprítomnosťou Ľúbosti;
 • Opovržlivým vzťahom k ženám.

Príznaky poukazujúce na nevyhnutnosť posilňovať energie Venuše:

 • Ak sú problémy vo vzťahoch s opačným pohlavím (hádky, konflikty) a osobných vzťahoch s druhými;
 • Ak sú v reči prítomné slová-paraziti, ak je reč hrubá;
 • Ak nedokážete správne vyjadrovať svoje city (trvalá emocionálna napätosť, plač, slzy, smútok, žiarlivosť, podozrievavosť, strachy);
 • Ak máte jemné, krehké vlasy, vypadávanie vlasov;
 • Ak máte akékoľvek problémy s obličkami alebo močovým mechúrom;
 • Prítomnosť venerických ochorení, ale aj akýchkoľvek bakteriálnych ochorení pohlavných orgánov (múčnivka prostaty a pod.);
 • Neschopnosť počať, problémy v intímnych vzťahoch;
 • Časté straty nálady, nespavosť, slabosti.

Slabá Venuša hovorí o pocite nepohody, neuspokojenia, prináša nepokoj v ľúbosti, zložité vzťahy s priateľmi, nestabilné materiálne položenie, ako aj bezkontrolnosť v zábavách, jedle a pití. Aby sa posilnilo spojenie so Zemou Zari Mercany – planétou Venušou – a spriateliť sa s ňou, dievčatá a ženy vykonávajú na jar rozličné obrady, ktoré podporujú a zväčšujú ich krásu a príťažlivosť.

Praktiky, ktoré posilňujú energie Venuše:

 • Vývoj vkusu ku všetkému prekrásnemu – kochanie sa Prírodnými krásami;
 • Radovanie sa jarnému prebúdzaniu Prírody, pozorovanie objavovania sa púčikov na stromoch, lístočkov, kvetov;

Kochanie sa v prekrásnych rozkvitnutých stromoch, vdychovanie ich vôní a predstava toho, že dýchajúc vôňu týchto kvetov sa napĺňate, nasávate energiou kvitnutia a krásou toho stromu. Užitočné je aj kochanie sa prekrásnymi jarnými kvietočkami: narcismi, tulipánmi, fialkami a ďalšími.

Počas takýchto praktík je nevyhnutné sa odpájať od vedľajších myšlienok, najmä napätých, preciťovať energie, ktoré vychádzajú zo stromov, rastlín a celej Prírody.

 • Na jar čarokrásne spievajú vtáci, načúvajte a tešte sa ich spevu;

 • Čo najviac vychádzajte na slniečko a preciťujte jeho teplé, útulné lúče, predstavujte si, ako napĺňajú vaše telo. Jarné slnečné lúčiky sú veľmi príjemné, nežné a láskavé. Pri takejto praktike je dôležité sa naladiť na energie Jarila Otecka, zriekať sa postranných myšlienok, preciťovať a kochať sa príjemným, teplým dotykom jeho lúčikov.

Pri všetkých týchto praktikách je nevyhnutné si uvedomovať, že sila ženy, jej príťažlivosť, pôvabnosť sa nachádza v jej citoch. Nakoľko žena dokáže preniesť svoje vnímanie od myšlienok k citom a od citov k preciťovaniu, natoľko sa môže oddávať svojim pocitom a kochať sa nimi. Muža k žene priťahuje najmä jej vnútorný stav, jej city a pocity, emócie, pretože muži žijú „mozgami“ a city majú slabo vyvinuté. Taká je ich podstata, majú iné predurčenie, pre nich je zložité sa kochať. Žena im takto daruje city kochania sa, spokojnosti a vyrovnania. Žena je pre nich ako oáza uprostred púšte. Povedané možno zovšeobecniť takto: vyvíjajte jemnosť ponímania sveta, učte sa kochať sa každým dňom a každou udalosťou.

Zladenie sa s energiami Prírody skrz prijímanie sezónnych rastlín, ktoré ochraňuje Venuša.

Každá potravina má svoju povahu, charakter, ktorý závisí od jeho majiteľky – riadiacej planéty. Povaha a energetika rastlín a ich riadiacich planét je odovzdaná nám, keď ich prijímame. Prebieha to tak, ako pri kontakte s ľuďmi – nálada tých, s ktorými sa stýkame prechádza na nás. Pod ochranou Venuše sa nachádzajú všetky kvety rastliniek a majú tie charakteristiky, ktoré má Venuša. Na jar sú najsilnejšie nasýtené energiou Venuše kvety stromov. Podrobnosti o tom si môžete prečítať v článku Vedamana Vedagora VÉDICKÉ ZÁKLADY SCELENIA BYLINAMI.

Elixíry ženskej krásy:

Na ich prípravu je potrebné nazbierať kvety ovocných stromov a urobiť z nich kvetové čaje, piť ich počas jari od počiatku kvitnutia stromov. Tieto čaje sú chutné a voňavé. Pripravte si také množstvo kvetov, aby ich stačilo približne do konca mája na prípravu tohto prekrásneho ženského nápoja. Môžete k nim pridávať aj čerstvé výhonky mäty a medovky: tieto bylinky sú blahodarné pre ženské zdravie a energetiku. Z kvetov ovocných stromov možno pripravovať kvetové esencie.

K tomu je potrebné naliať do banky alebo priezračnej karafy neupravenú pramenitú alebo studňovú vodu (nie z kohútika) a vložiť tam hŕstku kvetov ovocných stromov. Postavte nádobu na slnko, nezakrývajte pokrievkou a nechajte tak celý deň. Potom vodu preceďte a prečítajte nad ňou slávenie Matičky Lady a mantru: „Aoum, Šri Macha, Mati-Lada – namacha“. Mantru treba prečítať 9 ráz, možno aj viac, číslo by však malo byť párne. Vhodné je nahovoriť do vody pozitívne tvrdenia, napr.: „Každým dňom sa vo mne viac a viac roztvára ženská krása a sila“. Potom treba vodu zakryť pokrievkou a piť ju počas dňa. Vodu treba postaviť na také miesto, aby ju nikto nenabil zápornými emóciami. Pod ochranou Lady Matičky je breza – je to Jej posvätný strom. Na ja, v mesiaci máj, je potrebné obrať mladé lístočky brezy a pridať ich do čaju.

Vlastnosti čaju z brezových lístkov:

Brezový čaj je efektívnym antibakteriálnym a močopudným prostriedkom. Na vyvedenie nadbytočnej vody z organizmu niet nič lepšieho ako brezový čaj. Vysvetlenie je prosté: pri posilnení tvorby moču brezový čaj nedráždi obličky. Preto zo všetkých močopudných prostriedkov je práve on najbezpečnejší a úspešne sa používa v tradičnej medicíne na premývanie pri zápalových bakteriálnych ochoreniach močopudného ústrojstva.

Uvedomene vypijúc takýto čaj, žena sa zlaďuje s energiami Lady Matičky. Na Rusi vždy existoval osobitný vzťah k brezám, veľmi úctivý vzťah. Predkovia vedeli, že breza je posvätný strom Lady Bohorodičky. Dôležité je takýto čaj nielen piť, ale vpíjať ho s pocitom ľahkosti, radosti, nasávajúc do Duše kochanie sa Jarou, Ľúbosťou, Šťastím. V akej nálade ho budete piť, v takej nálade budete prebývať.

Na zlepšenie krásy a zladenia sa s jarnými ženskými vibráciami Prírody, je od 22. apríla užitočné si umývať tvár „Lelinou rosou“. Podrobnosti si môžete prečítať v mojom článku „CELITEĽNÁ SILA ROSY“.

Modlitebná praktika k Bohyni Lade, ňou prejavujeme v Bohyni prekvitanie Lakšmi a Bohyne Jari – Lele.

Modlitebná prax sa považuje za jednu z najúčinnejších praktík na zladenie svojej energie s Božskou. Na túto praktiku je potrebné sa naučiť riadiť svoje vnímanie, nasmerovať ho od myšlienok k zmyslom, sústrediť sa na svoje pocity, ale myšlienky (váš um) sústrediť na slová mantry a na modlitebný náramok, na vôňu tyčiniek, alebo ak ste na ulici, na jarné vône vzduchu.

Poviem zo svojej skúsenosti: ak, hoci aj nie nadlho, sa podarí udržať všetko svoje vnímanie na mantre a na svojich pocitoch, tak vznikajú pocity toho, že Duša sa vlieva do Potoku Šťastia, Kúzel, veľmi hlbokého vnútorného prežívania, ktoré sa slovami nedá opísať. To sú pocity Šťastia – nedajú sa s ničím porovnať.

Slávenie Lady Matičky:

Oj Ty, Lada Matička! Mater Sva Prečistá! Slávna a Trislávna buď! Ta daruješ nám Ľúbosť a Šťastie! Požehnanie svoje zosielaš na nás! Ctíme a slávime Ťa, všerodovo,, teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu, nech je tak po všetky časy, pokiaľ svieti nám Jarilo Slnko. A-o-u-m!

Slávenie Bohyne Leli:

Oj Ty, Leľuška-Jar prekrásna, dievčia Ľúbosť-Krása jasná! Slávna a Trislávna buď! Ty daruješ Ľúbosť čistú, Ty žiariš Ľúbosťou čistou! Devám Ty daruješ manželstvo, pôvab, krásu a partnerstvo! Ctíme a slávime Ťa, ospevujeme Ťa! Teraz i vždycky i od Kruhu do Kruhu! Tak buď, tak je, tak bude!

Tieto slávenia treba čítať po ránach. Mimoriadne dôležité počas slávnostných dní týchto Veľkých Bohýň.

Najbližšie sviatky od 22. apríla do 10. mája:

Krásna hôrka, Leľnik – jeden z názvov krásnej jari v Obraze Veľkej Bohyne Lady a Jej očarujúcej dcérky – Leli.

 1. máj – deň Matky Prvopočiatočnej Zeme.
 2. máj – deň Lady Bohorodičky.

Mantry:

Spievať je nevyhnutné každý deň po 108 razí, alebo hoci aj po piatkoch (deň Venuše). Veľmi užitočné počas slávnostných dní Veľkých Bohýň.

Aoum, Šri Macha, Mati-Lada – namacha.

Preklad z jazyka Sloviene (Sanskritu) na súčasný jazyk: „Ó, Najvyšší Prarodič, prejavujúci sa v Obraze Veľkej Bohyne Materi-Lady Ľúbosti! Príjmy moju pozemskú poklonu!“

Aoum, Šri Macha, Mati-Lakšmi – namacha.

Preklad z jazyka Sloviene (Sanskritu) na súčasný jazyk: „Ó, Najvyšší Prarodič, prejavujúci sa v Obraze Veľkej Bohyne Hojnosti, Prekvitania a Blahobytu Lady Lakšmi! Príjmy moju pozemskú poklonu!“

Po piatkoch na oltári Bohyniam treba predkladať jarné kvety. Podrobnosti ako zostrojiť Rodový Oltár môžete prečítať v článku Vedamana Vedagora SLAVOSLOVIE RODNÝCH BOHOV.

Želám všetkým ženám, aby ich naplnila krása a príťažlivosť!

Aoum Tat Sat!

Jaroslava

11.03.2017

http://www.tartaria.sk/hadanie-pravdy/vylo-inde/2017-03-11-13-30-07

Posted in Dejiny | Pridaj komentár

O duálnej duši

Ak dôjde k stretnutiu duálnych duší, prebieha to väčšinou neobvykle – ako keby sa po dlhom čase – možno viacerých životoch – tieto duše znova spojili. Akonáhle je prvý kontakt naviazaný, spozorujú, že aj keď by si mali byť cudzí, tomuto človeku nezávisle od pohlavia bezvýhradne dôverujú a myšlienky na neho sa nedajú odohnať.

Cítia neuveriteľnú príťažlivosť, ktorá ich ako keby privádzala do šialenstva. Údiv nad toľkým spoločným postupne rastie. Často krát sú telepatia a vonkajšie vplyvy v takom obsahu v hre, že vedomie je podrobené ťažkej skúške. Vynárajú sa otázky nad otázkami.

Čo sa to tu deje? Kto si? Odkiaľ si sa zrazu objavil? Nie som predsa zaľúbený, prečo ťa predsa len mentálne tak potrebujem ako moju dennú potravu? Prečo rozmýšľam nad každým slovom, ktoré ti napíšem sto krát? Prečo sa tomu magnetickému priťahovaniu neviem ubrániť? Neexistuje tlačidlo s názvom „vypnúť“? Som už kompletne zmätený v hlave? Prečo to vyzerá, že sa mi obrátil z jednej sekundy na druhú môj život hore hlavou? Čo ma to drží?

Oukej, izba u psychiatra sa zatiaľ rezervovať nemusí, keďže dnes v cykle vodnára sa takéto stretnutia stávajú častejšími. A keďže sa príbehy týkajúcich natoľko podobajú, poďme sa pozrieť čo to má fenomén duálnej duše do seba. Ak sa dostaví možnosť pozrieť sa svojej duálnej duši prvý krát do očí, vypunkne totálny vnútorný chaos. Vynoria sa ďalšie otázky.

Prečo sa cítim v tomto momente ako keby som akurát prišiel domov? Prečo sa rozpoznávam v tvojich očiach? Prečo cítim sám seba, keď sa ťa dotýkam? Prečo sa neviem odtrhnúť od tvojich očí? Prečo je pre mňa nemožné, tento výnimočný pocit opísať slovami? Prečo prestane mať význam priestor a čas? Uvedomím si:

Toto musí byť zrkadlo mojej vlastnej duše.“

Osobné stretnutia sú vo veľa prípadoch zriedkavé, ak vôbec sú možné, keďže sú mimoriadne zťažené vonkajšími okolnosťami (veľká vzdialenosť alebo iné životné okolnosti). Ak sa majú / môžu / musia tieto osobné stretnutia uskutočniť, treba často krát počítať s vynaložením nadľudského úsilia.

Potom je tu pocit, že nejde o zaľúbenosť, ktorá by sa ako je známe prejavila motýľmi v bruchu. Veľmi ťažko sa hľadajú správne slová pre tieto zvláštne pocity. Niektorí dokážu cítiť ich duálnu dušu, aj keď je od nich vzdialená tisíce svetelných kilometrov. Ruky sú zrazu ľadové, hlava horí ako blčiaci oheň, zdá sa že vnútro praskne, určité časti tela sa zmrštia a pocit dýchania naberá zrazu inú formu. Je priam nemožné, ten pocit popísať. Ako vysielač a prijímač, ktorí sú nastavení na rovnakú vlnovú dĺžku. V týchto hlbokých mentálnych okamihoch prijde väčšinou len sekundy neskôr znamenie, či telefonát, sms, e-mail, alebo udička na nejakom plagáte, alebo kdekoľvek. Tí, čo to raz zažili poznajú tento neuveriteľný pocit a určite sa tu nájdu.

Časom človek objaví v sebe duchovnú stránku, enormne veľa sa z tohto stretnutia naučí, naučí sa bezpodmienečne milovať, bez výnimky. Táto láska je iná ako nám zvyčajne známa láska a jedinečný / božý dar. Správny výraz by asi bol láska duší. Zakladá sa na prianí, spriaznenú dušu dostať / vidieť v stave absolútneho šťastia, absolútnej spokojnosti. Nikto by v takomto vzťahu nechcel vlastniť alebo zničiť život toho druhého. Každý sa snaží naďalej žiť svoj život ako je zvyknutý a ako sa nalepšie dá. Raz sa dostaví poznanie, že tieto spojenia / vzťahy musia byť božia vôľa a viera vo veci, ktoré sa predtým zdali nemožné, stúpa.

Tak, ako nebesky prebieha stretnutie sa s vlastnou duálnou dušou, tak môže byť aj bolestivé, preto niekto často používa slová ako „nebo a peklo“. A nakoniec vyzerajú byť fázy odlúčenia tiež súčasťou takéhoto vzťahu. Niekedy úplne bez príčiny, alebo vyvolané nešťastnými okolnosťami alebo ťažkými neporozumeniami si, aké boli človeku dovtedy neznáme. Takéto situácie vyvolávajú v jednom pocit umierania časti jeho vnútra. Až si človek myslí, že stráca kontrolu nad svojím životom, čo vôbec nie je na srandu ak sa treba popri tom starať naďalej o chod dňa (napr. o rodinu alebo sa poriadne vedieť sústrediť na prácu). Celé okolie cíti samozrejme tiež zmenu, čo nie je zrovna najľahšie, hlavne s rodinou. Človek je vystavený otázkam, na ktoré sám nepozná odpoveď.

Rozumieť spôsobu správania sa duálnej duše často nie je najľahšie, presne tak, ako vlastnej rozumieť vlastnej duši. Na jednej strane chce človek pre toho druhého len to najlepšie – veď bezpodmienečne – na druhej strane sú momenty, kedy si duálne duše – poväčšinou nevedome – vytvárajú veľké bolesti. Emocionálne sú raz hore a raz dole. V určitých okamihoch si človek už po dvoch sekundách po napísaní alebo povedaní všimne, že toho druhého zranil, aj keď povedané slová vôbec nemali byť použité. Znova stojí pred ďalšími otázkami: „Kto to napísal? Čo ma k tomu viedlo? To som predsa nebol ja? Bolo to moje podvedomie? Čo som to spravil?“ V týchto bolestivých situáciach absolútneho zúfalstva sa pokúšajú niektorí „odpútať“, ale veľmi rýchlo si uvedomia, že je to nemožné. Jediné slovíčko duálnej duše stačí na zahodenie všetkých myšlienok za seba.

Ako to presne u týkajúcich sa prebieha, závisí pravdepodobne od úrovne a rastu duše, často krát jeden z nich zaostáva. Na rovinu povedané si potom povie jeden z nich – či vedome alebo podvedome – „S toľko veľa, novými, neznámymi dojmami / pocitmi a s takýmto razantným tempom vývoja neviem v tomto momente zaobchádzať, preto sa musím stiahnuť“. Keď sa duša posunula do určitého ďalšieho štádia, kontakt sa väčšinou znova obnoví. Toto by aspoň vysvetľovalo fázy odlúčenia, ktoré sú časovo rôzne – od pár dní, až po viacero dní, mesiacov alebo dokonca rokov – podľa vývoja duše. Faktor učenia sa pri tom je enormný.

Ak človek stretol raz svoju duálnu dušu, stane sa jej tak prístupný, že jediná SMS, mail alebo veta môže ihneď vyvolať pocit stúpania do nebeských sfér alebo pádu do najhlbšej doliny. Vnímaví sa stávajú aj pre vonkajšie okolnosti (napr. situácie vo filme, určité pesničky alebo slová v rádiu). Najmenšia maličkosť dokáže človeka tak dojať, že nevie svoje emócie potlačiť a čuduje sa sám sebe. V skratke sa dá povedať, že sa človek cez jeho duálnu dušu učí nájsť cestu k sebe a dostane sa mu veľkej výhry, ktorá leží v božích rukách.

Veľa ľudí si možno nič túžobnejšie nepraje, ako stretnúť svoju duálnu dušu, čo by aj určite bol jedinečný zážitok. Pri tom si ale treba uvedomiť, že v tom prípade by sa bez výnimky VŠETKO dostalo na svoje hranice.

Racionálne rozmýšľajúci ľudia, alebo tí, ktorí takéto niečo ešte nezažili si takúto situáciu asi ťažko vedia predstaviť, čo je v poriadku a každý by to mal akceptovať; v konečnom dôsledku sme mali všetci raz tento uhol pohľadu. Ale všetci tí, ktorí si myslia že sa stratili v tmavom lese, lebo boli/sú konfrontovaní takýmito alebo podobnými situáciami, sa tu určite nájdu.

zdroj: http://www.zufalloderschicksal.de/dualseele.htm

https://duchovno.wordpress.com/2011/07/24/o-dualnej-dusi/

 

Posted in Dvojplameň | Pridaj komentár