Atlantída: Pravdivá Legenda o Páde


Atlantída, chýbajúci článok ku Pangaea

Atlantída, nachádzajúca sa v strednom Atlantiku, je vskutku chýbajúci článok ku Pangaea. Nižšie sa s vami podelíme o podrobnosti príbehu. Ale buďte si vedomí, Majstri, že nie všetky veľké kryštály Atlantídy boli stratené. Niektorí z vás sa naozaj podieľate na ich záchrane.

Prvý zachránený Chrámový kryštál bol Modrý Kryštál Poznania. Je pod zemou, pod korunným centrom víru zvaného Hrebeň Talimena, v posvätnej rokline, vybudovanej pred dávnymi časmi. Modrý Kryštál Poznania stojí vzpriamene, 14 a pol metra vysoký a 3 a pol metra v priemere. Pulzuje a vydáva dúhu striebornej, tyrkysovej a kobaltovej modrej, keď sa aktivuje v posvätnej zmluve. Uchováva multidimenzionálnu múdrosť a poznanie vekov. Druhý zachránený bol Smaragdový kryštál. Je teraz pod Mt. Maga v srdcovom centre Kryštálového Víru v Arkansase. Je približne 20 metrov vysoký a 5 metrov široký.

Atlantída: Pravdivá Legenda o Páde

Drahí, tieto kryštály boli zachránené pred zničením a teraz vám ponúkame spomienku prečo. Pretože také veľkolepé kryštálové bytosti vám všetkým ponúkajú tak veľa. Rozšírenie, sväté dovŕšenie platí pre VŠETKÝCH! Je čas spomenúť si kto ste boli, aby ste sa stali všetkým čo ste v tomto čase prebudenia, tento návrat do Kvantového Kryštalického Poľa Atlantídy bol Zlatý Vek, veľkolepá epocha, ktorá bola spreneverená svojim nevhodným koncom. A tak vám povieme pravdivý príbeh toho skonu.

Viete, Atlantída exisovala vyše 200,000 rokov. Veľká väčšina Atlantských čias boli epochy svetla! Len posledná fáza, obdobie od 17,500 do 10,500 pred Kristom bola podľa vašich slov temná éra, ale bohatá na lekcie.

Zlatý Vek

Hovoríme vám, že v skutočnosti bolo Zlaté Obdobie Atlantídy najvyššou úrovňou Vedomia Svetla aké bolo kedy dosiahnuté na Zemskej Pláni ktoroukoľvek pokročilou civilizáciou; vyššou ako LeMuria, vyššou ako Mu, vyššou ako Rama, vyššou ako Ignacious. Stalo sa trocha módnym považovať LuMuriu za utopickú civilizáciu a hoci dosiahli relatívne krátko trvajúcu fázu vysokého vedomia, väčšina z tej éry nebola naozaj vo fyzických telách, ale skôr v dévických éterických stavoch, a nečelila ťažkostiam spôsobovaným fyzickým stupňom Zeme. Vskutku LeMuria nikdy nedosiahla vysoko pokročilú úroveň, ktorá existovala v Zlatej Fáze Atlantídy od 40,000 do 18,000 pred Kristom. Čas kedy bohovia chodili s ľuďmi, a všetci poznali radostný prejav. Bol to posvätný čas, keď mnohí z vás kráčali ako Hviezdne Deti, a neskôr si zvolili biológiu a cykly lekcií reinkarnácie na Modrej Planéte zvanej Zem.

Takže keď posudzujete Atlantídu, nepamätajte len na smutný koniec! Bola to len krátka fáza veľkolepého predpodopného sveta, predsalen však nesmie byť zabudnutá, tak veľmi veľa sa dá získať pochopením poslednej fázy, a Drahí, je čas si spomenúť.

Atlantský Hologram

Tak hovoríme o kedysi mocnej Atlantíde, a hovoríme vám všetkým, pretože Atlantída je veľká holografická lekcia, a jej čas sa vrátil, pretože spomienka na Atlantídu nie je len liečením. Vskutku, pre niektorých to je nepostrádateľné liečenie, nevyhnutné čistenie, ale pre iných je to tiež milostivé povzbudenie. Privoláva spomienku na čas, keď ste kráčali v poznaní. Bez ohľadu na vaše nespočetné role v Atlantíde, Drahí, 70% zo všetkých čo sú na tejto planéte v tomto čase, tam zažili hmotnosť, Atlantída vás teraz volá.

A volanie nepatrí len tým z vás zo Zákona Jedného, patrí rovnako Árijcom, Synom Belialu. Vlastne mnohí z vás zažili životy v oboch ideológiách. Prekvapuje vás to?

Potopa 17,500 pred Kristom – Klesajúca Špirála Poslednej Fázy

Je čas po druhej potope, keď utopický Zlatý Vek pominul a Atlantída sa rozpadla na 5 ostrovov. Tri hlavné ostrovy boli známe ako Poseida, Árijec (Aryan) a Og. Dva menšie ostrovy boli pod vládou Árijcov a boli známe ako Atalya a Eyre. A tak v dňoch po druhom rozpade Atlantídy láskavá vláda kráľovstva prešli do fázy konfederácie, vašimi slovami štátnych vlád, ktoré vládli každému z ostrovov. Vyvinul sa druh šľachty, ktorý pozostával z dvoch protichodných ideológií. Ich dvoma hlavnými zložkami boli „Zákon Jedného“ so sídlom prevažne na Ostrove Poseida a „Synovia Belialu“ so sídlom na ostrove Árijec. Ostrov Árijec bol najviac osídlený a uplatňoval politickú kontrolu nad Og, Atalya a Eyre.

Poseida bola v čase Atlantídy najmocnejšou sústavou vírových brán na planéte. Zoskupenie a ostrov Poseida boli sídlom Chrámu Liečenia, Chrámu Zvuku, Chrámu Jedného, Chrámu Obnovy a Chrámu Poznania. Na Poseide sídlila väčšina stredísk pre vyššie učenie. Tieto boli umiestnené na Poseidu kvôli jej výhodnej polohe v rámci geodetických mriežok a jej blízkosti ku výhodným elektromagnetickým energiam, ktoré stúpali špirálou z jadra Zeme. Na Poseide vyvieral nedaleko Chrámu Liečenia neuveriteľne mocný liečivý prameň a jeho tradícia je pôvodom mýtov o „Fontáne Mladosti“ ododvzdávaných domorodými obyvateľmi Floridy. Ešte prúdi do oceánov nedaleko Bimini.

Výsokí, zlatá rasa Atlantídy z Plejádskej sejby sa sústredila na Poseide, boli priemerne 3 – 3,5 m vysokí. Oni boli nežnou rasou obrov, zaoberali sa kultúrnymi, umeleckými a vzdelávacími činnosťami v srdci Atlantídy. Poseida bola tiež hlavný stan a jadro kryštalickej energetickej siete a sústavy interdimenzionálnych tunelov. Tu boli najdokonalejšie, najúplnejšie a najkrásnejšie kryštály. Boli Arkturiánskej a Sírianskej konštrukcie, živé zlúčeniny mnohých kryštalických foriem nasýtené prímesou platiny a zlata. Krištály boli uchovávané vo veľkolepých Chrámoch, z ktorých niektoré boli vybudované z mramoru, iné z kryštalických tabúľ berylu, korundu a diamantu. Poseida bolo tiež hlavné mesto ostrova a bola nazývaná Smaragdové Mesto. Atlanťania zdokonali za pomoci Arkturiánskej technológie schopnosť pestovať kryštály každej štruktúry a podstaty zrýchleným rastom v podzemných kryštálových lôžkach Arkansasu, Tibetu a Brazílie, ktoré boli všetky Atlantskými sídliskami s prístupom cez interdimenzionálnu sústavu tunelov.

Naprieč Atlantídou bola trojuholníková mriežka energetických kryštálov prepojených prostredníctvom zlato-medených tyčí pod guľovou kupolou zvaných pozery, ktoré bolo možné nasmerovať na prijímanie určitých hviezdnych, slnečných alebo gravitačných vĺn. Toto bol systém, ktorý sa používal na pohon domácností, úradov, médií, divadiel, výrobných podnikov, zdravotných stredísk, škôl a obchodov. Systém pozerov bol prijímaný v každej štruktúre prijímacími kryštálovými jednotkami rozličných veľkostí. System pozerov bol tiež schopný prijímať zvláštne lomené svetlo a prevádzať ho do energetického systému ley pre využitie v sústave interdimenzionálných tunelov a prevádzať kryštalické svetlo do vodivých zemských prúdov pre zvýšenie frekvencie do čiastočne-vedomého elektromagnetického plazmatického poľa láskavej energie schopnej uchovať duchovné frekvencie.

Veľký kryštalický satelit, na ktorý sa odkazuje ako na druhý mesiac Atlantídy, sa vznášal hore na nebi a prijímal, zosilňoval a odrážal prečistenú energiu späť do kryštálov na rôzne prospešné účely. Slúžil pre pozery a tiež Majstrovské Kryštály používané v chrámoch. Zvláštne energetické polia boli premietané do oblastí poľnohospodárstva a pestovania kryštálov, aby zosilnili a urýchlili rast, a tiež do univerzít, nemocníc, škôl, úradov, podnikov a pracovných miest, aby vytvorili pocit pohody a povzbudenie pre pracovníkov a študentov. Povieme viac o tomto druhom mesiaci neskôr v tejto eseji.

Tak teda, Chrámy boli ohromné diela posvätnej geometrie a skvostnej architektúry. Mnohé z veľkých chrámov boli pokryté kupolou premietaného zosilneného kryštalického svetla tak trochu ako žiarivého silového poľa. Tieto mali rôzne farby a žiarili cez deň aj v noci. Líšili sa podľa účelu chrámového komplexu. Niektoré chrámy premietali kupoly a polia vibračného svetla a rezonančných zvukových frekvencií, ktoré zosilňovali zmysly a čakry, iné zosilňovali schopnosť vnímavého učenia mysle, a ďalšie umožňovali multidimenzionálne vedomie, komunikáciu a prenos. Naviac mala väčšina z veľkých miest počas Zlatého Veku Atlantídy nad sebou kryštálické energetické kupoly energetických polí.

Po druhej potope malo úplnú kryštalickú energetickú kupolu len hlavné mesto Poseida a táto mala fantastickú smaragdovo zelenú farbu.

Pred potopou 17,500 rokov pred Kristom mala väčšina veľkých miest po obvode, vrátane Meruvie, Hlavného mesta Árijca, takéto energetické kupoly. Kupola v Arijci bola jemne rubínovo červená.

V Zlatom Veku Atlantídy boli Pyramídy troj a štvor stranové, v závislosti od využitia a vo všeobecnosti boli vyrobené z mramoru, granitu a zložených kryštálov. Trojstranné pyramídy boli používané ako antény na priťahovanie a zosilňovanie energií a ich prevod do siete pozerov na pohon domov, podnikov a vytvorenie energetických polí pre rôzne využitie. Kryštalický satelit bol využívaný na odrážanie lomených hviezdnych energetických vĺn do týchto trojuholníkových mriežok. Bolo vyše 100 týchto sústav mriežok trojuholníkových pyramíd. Boli vystavané v sústredných trojuholníkových vzoroch po celej planéte. Vytvárali polguľovú mriežkovú sieť kryštalickej a elektromagnetickej energie, čím rozdeľovali oblasti Atlantídy, Ameriky, Afriky, Stredozemnej Európy a Južnej Ameriky na rôzne demografické strediská – pre pohon osídlených stredísk a na usmerňovanie vzorcov počasia a vĺn. Oblasti Mongolska a Tibetu boli tiež časťou tejto sústavy, pripojenou interdimenzionálnymi ley tunelmi. Ale ich najväčšie zoskupenia boli vo vlasti Atlantídy.

Štvorstranné pyramídy boli v zásade Chrámové komplexy vystavané ako plné oktahedrony (osemsteny) a využívané na liečiteľské, výukové, regeneračné a duchovné účely. Tieto neboli trojuholníkové a zvyčajne boli postavné na vrcholoch hôr alebo pozdĺž pobreží, aby prijímali telurické (zemské) aj nebeské energie. Pôda pod stredovou plošinou bola vyťažená, aby bolo umožnené vybudovanie dole smerujúcej pyramídy oktahedronu a teda energetické spojenie nahor a aj nadol.

Zmluva „Zákon Jedného“ na Poseide boli oddaní duchovní ľudia a snažili sa o rovnosť medzi ľuďmi a jednotnosť Jednoty. Hoci veľa technológie a kvality života bolo stratenej pred dvoma rozkladmi Atlantídy (prvý 58,000 Pred Kristom, druhý 17,500 Pred Kristom), technológia stále zostala na pokročilej úrovni. Avšak predsa harmónia zažívaná v Zlatom Veku Atlantídy klesala špirálovite nadol po rozpade na ostrovy 17,500 Pred Kristom, keď sa ostrovy stávali oddelene ovládanými jednotkami, ktoré sa držali veľmi odlišných ideológií v pôvodne chaotickom a náročnom období obnovy bezprostredne po rozpade.

Poseida a Atla-Ra

Vysoko disciplinovaná a vyvinutá sekta vedeckých kňazov uchovávala technickú múdrosť a odbornosť spravovania kryštálových energetických mriežok. Veľká väčšina obyvateľov Atla-Ra boli z vysokej zlatej rasy, ale boli tam tiež členovia z bronzovej, bielej, LeMurskej hnedej a Kytovskej rasy. V tej dobe stále boli Kytovské delfínie bytosti, ktoré kráčali po dvoch nohách, komunikovali rečou a dýchali vzduch podobným spôsobom ako ľudia. Sekta vedeckých kňazov bola nazývaná Atla-Ra. Atla-Ra stále udržovali najvyššie úrovne vedomia a boli schopní trvale vibrovať na veľmi vysokých frekvenciách vedomia na a nad 12ou dimenzionálnou úrovňou svetla a energie, zostávali veľmi čistí a rezonovali s pravým poňatím „Jednoty“ Stvoriteľa/Boha. Udržovali vysoko-dimenzoinálne telepatické spojenie s pokročilými vesmírnimi súrodencami z Plejád, Arktúru, Andromédy a Síria.

Kňazi Atla-Ra boli vysoko ctení a tradične oddelení, nad a oslobodení od vládneho riadenia a tak uchovávali poznanie a vysoké vedenie kryštálovej technológie zväčša v múdrych a láskavých rukách sekty, hoci boli nejakí technici a kryštáloví inžinieri z Poseidského obyvateľstva, ktorí neboli v sekte Atla-Ra. Vedeckí kňazi Atla-Ra boli muži aj ženy a mali dlhé životy, vďaka obnove prostredníctvom sily mysle a tiež prostredníctvom technológie v Chráme Obnovy. Mnohí žili životy v tom istom biologickom tele 6,000, niektorí 12,000 rokov! Takáto bola technológia uchovávaná prostredníctvom tejto svätej sekty. Bolo medzi nimi veľa skvelých duší. Bytosti, ktoré poznáte ako Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Ronna Herman a DaVinci boli medzi Atla-Ra. Tyberonn a Oneronn boli časťou tejto skupiny vedeckých kňazov, ktorí žili veľmi dlhé životy.

Mnohí z vás, hlavne vaši umelci majú veľkolepé spomienky na hlavné mesto Atlantídy nachádzajúce sa v oblasti Poseida. Nazývali ho Smaragdové Mesto kvôli žiarivej kupole zeleného svetla, ktorý bola nad ním premietaná. Niektorí vaši umelci v skutočnosti vytvorili stvárnenia mesta, ktoré sú celkom presné. Bol to skvostný zázrak architektúry, kultúry a techniky, zďaleka najnádhernejšia metropola aká kedy existovala na vašej planéte. Vyrážalo to dych. Mesto, tiež zvané Poseida, rovnako ako štát, sa skladala zo sady sústredných múrov a bolo obklopené prúdiacimi kanálmi morskej zelenej. Bolo plné nádherne vybudovaných Chrámov, Univerzít, Divadiel a Múzeí. V samotnom strede bola hora a na vrchole hory majestátny a skvostný Chrám Poseidona, ktorý bol viditeľný zo všetkých miest v svätom smaragdovom meste. Vnútri v chráme bola masívna zlatá socha Boha Morí zobrazujúca ho ako vedie šesť okrídlených koní vyrobených z mimozemskej platiny. Socha bola vyzdobená vzácnymi drahokamami všetkých farieb a druhov. Chrám bol osemuholník a pozdĺž každej z ôsmich stien boli vybudované vypuklé kryty s plošinami pre úžasné kryštály, ktoré boli vysoké 3 a pol metra a žiarili ako priehľadné diamanty. Poseida bola z hlavných Atlantských miest po rozpade na ostrovy najmenej zničená a bola tu stále veľmi vysoká frekvencia a kvalita života.

Árijec a Priemyselný Komplex

Árijec bol najväčší z ostrovov a mal najviac obyvateľov. Árijec bol obchodné stredisko a prinášal vplyv z ekonomického, poľnohospodárskeho a vojenského hľadiska. Po 2ej potope bol Árijec značne zničený a infraštruktúra vyžadovala chaotickú fázu prestavby. V tomto procese sa štát dostal pod kontrolu elitárskej prospechárskej „bielej“ rasy, ktorá získala kontrolu ekonómie, vojenských síl a vládu ostrovného-štátu, aj napriek tomu, že väčšina obyvateľstva boli bronzovej alebo červenej rasy. Z Árijca vyrástla skazená na moc náchylná šľachta, ktorá sa snažila zastaviť „Zákon Jedného“ a využiť Atlantskú technológiu na ovládnutie sveta, prostredníctvom využitia kryštalickej energie na zbrane, a využitia genetickej vedy na vývoj a zachovanie podradnej rasy, aby slúžila ako pracovníci a vojaci.

Genetické inžinierstvo sídlilo v Meruvii na Árijci. Pôvodne bolo využívané na dobrotivé účely, na hľadanie vylepšených fyzických vozidiel pre tých, ktorí sa inkarnovali do fyzických tiel, ktoré zmutovali na ohavné polo-človek polo-zvieratá. Genetická práca a vývoj prebiehali na Árijci a boli využívané na odstránenie výrastkov, drápov, peria a plazej kože a šupín. Toto sa vykonávalo v Chráme Očisty, niečom ako odbornom zdravotníckom stredisku. Znova zdôrazňujeme, že počas Zlatého Veku Atlantídy bolo jeho využitie úplne prospešné. Boli dosiahnuté nesmierne genetické pokroky a veľké pochopenie klonovania a nápravy fyzických obmedzení pre zdokonalenie boli vykonávané zodpovednou, etickou užitočnou službou.

V zmätku obdobia obnovy sa genetické inžinierstvo dostalo pod kontrolu skupiny Belial a potom bolo ponížené na skazené využitie pre chamtivosť a moc. Genetické inžinierstvo začalo byť využívané na temné ciele, vytvorenie rasy pracovníkov-otrokov a krížencov človeka a zvierat. Rovnako ako v Nacistickom Nemecku to bolo masám zdôvodňované ako vývoj „čistej rasy“. V skutočnosti bolo veľa z genetických vedcov pôvodne držaných v nevedomosti ohľadom toho na čo boli ich genetický vývoj a práca využívané až kým nebolo v zásade príliš neskoro na to, aby ho zastavili. Niektorí z vás nesiete následkom tejto práce do dnešného dňa veľkú vinu.

Zákon Jedného a Synovia Belialu

Toto využívanie geneticky skonštruovaných tried sluhov vytvorilo veľkú trhlinu medzi Zákonom Jedného a Synmi Belialu, pričom tí druhí sa tak ponorili a zatvrdili v materialistických túžbach priemyselnej mašinérie, že stratili zo zreteľa duchovnú etiku, ktorá vládla na svetadieli Atlantídy v Zlatej Ére. Bolo vytvorených doslova stovky tisíc hybridných mutácií, aby pracovali na poliach boli stvorené obludy s ovládanými mysľami, aby roboticky vykonávali príkazy svojich „pánov“. Poľnohospodársko-priemyselná spoločnosť Árijcov sa stala na nich celkom závislá. Duše boli uväznené v klonovaných telách nazývaných „veci“ a „iní“ s genetickými lobotómiami (odstránenie spojenia predného mozgu s predĺženou miechou) a zrušenou sexualitou a emocionálnými schopnosťami. Mnohí, ktorí boli lapení v ohavných alebo podradne inteligentných bezpohlavných ľudských telách stále nesú tú strašnú bolesť z uväznenia vo fyzických vteleniach, ktoré neumožňovali žiadne pokročilé učenie, duchovný rast alebo emocionálne vyjadrenie.

Po niekoľko tisícročí zostali dve ideológie uzavreté v tejto záležitosti a vládne agentúry boli v stave chúlostivej bezvýchodiskovej situácie. Poseidania boli povahou príliš kultivovaní a nežní na to aby sa pokúsili bojovať s Árijcami a snažili sa ich vychovávať a duchovne ovplyvňovať, aby zmenili svoje spôsoby. Árijci, ktorí prevyšovali počtom Poseidanov 3 ku 1, sa neodvážili zaútočiť na Poseidu, aby nevypla kryštalickú energiu, ktorá poháňala národ.

Koloniálne Vojny

Medzičasom vypukli vojny medzi Árijcami ovládanými Atlantskými armádami, keď bývalé kolónie Atlantídy nachádzajúce sa v Stredozemných oblastiach prerušili tradičné väzby a vytvorili si svoje vlastné nezávislé vlády. Kolónie, hlavne tie v Grécku a Turecku videli zmenu z utopickej Atlantídy na armádno-fašistický štát ovládaný Árijcami a snažili sa odtrhnúť. Hoci Árijci mali armádne navrch, Stredozemné štáty sa nevzdali, a miestne koloniálne vojny zúrili ďalej pričom žiadna strana nabola schopná ovládnuť druhú. Frakcie vnútri Árijcov sa stále viac snažili využiť kryštálovú energiu na porazenie svojich protivníkov. Toto Atla-Ra a obyvateľstvo Poseidy „Zákona Jedného“ pevne odmietli.

Árijci uskutočnili niekoľko márnych pokusov zastrašiť Poseidanov a každý bol potlačený. Poseidania odplácali vypnutím energie pre Árijcov. Árijci odpovedali zastavením dodávok potravín a vyrábaného tovaru. Vznikla bezvýchodisková situácia.

Atlantský Zjednocovací Snem

Vo veľkom podvodnom úklade, maskovanom ako plán na zjednotenie, Árijci pristúpili ku Poseidanom s vytvorením obnoveného Národného Snemu, aby vyriešil rastúce napätie v rozdieloch a priniesol harmóniu do Atlantídy. Predstavitelia zo Zákona Jedného boli vyslaní spolu s predstaviteľmi Synov Belialu. Bol utvorený Snem s rovnakým počtom predstaviteľov z oboch strán. V krátkom slede bol vysvätený akýsi druh federácie s prísľubom väčšej harmónie. Po niekoľko desaťročí sa zdalo že z Národného Snemu by mohol vzísť prísľub zmeny a zlepšenia. Poseidania boli povzbudení a mnohí z nich poľavili vo svojej ostrahe. Atla-Ra zostala ostražitá ohľadom motívov a cítila podvod.

Pôvodne Národný Snem zlepšil vzťahy a do pohybu bolo uvedených mnoho menších povrchných zákonov, ktoré sľubovali jednotu. Predsa však základné body sporu, genetické otroctvo a riadenie kryštálovej energie zostali nevyriešené.

Avšak spomedzi Synov Belialu vzišlo hypnotické charismatické vedenie, ktoré zvádzalo masy v Atlantíde do viery, že oni sú odpoveďou na vrátenie Atlantídy do jej strateného Zlatého Veku slávy a hojnosti. Vodcovia tejto skupiny boli duše, ktoré teraz poznáte ako Hitler a Himmler, vskutku najvyšší nacisti vašej Druhej Svetovej Vojny. Boli vytvorené veľké armádne légie a získali navrch v skrytom politickom presviedčaní a moci. Krížení netvori boli použití na zastrašovanie tých, ktorí im odporovali na Árijci a Og a v jednom prípade sa o to márne pokúsili na Poseide.

Mocné Árijské družstvo boli majstrami manipulácie a médií. Predkladali dobre vymyslené dôkazy, ktoré maskovali ich skutočné zámery a sľubovali vzájomné zmierenie. Propaganda vypadala na povrchu celkom prijateľná a presvedčila mnohých vrátane umiernených a niektorých zo Zákona Jedného že je nádejou pre harmóniu.

V tom čo vypadalo ako veľká príležitosť na riešenie bol skupinou Belial podaný návrh zákona na prevednie genetického inžinierstva, do tej doby ovládaného štátom Árijec, pod federálnu kontrolu a na oplátku previesť systém kryštálových pozerov pod kontrolu vládnej agentúry. Začali sa veľké rokovania a debaty pod veľkým národným dohľadom. Bolo ustanovené hlasovanie, ale neuspelo pri hlasovaní Snemu.

Zrada

Avšak prefíkané vedenie Belial navrhlo náhradné vyrovnanie, ktoré umožňovalo, aby prešiel zákon, na základe ktorého by novú vládnu agentúru pre federálnu kontrolu Kryštalickej Energie viedla rada zostavená z 5 Poseidanov a 4 Árijcov. Skutočnosť, že Zákon Jedného získal zjavnú väčšinu kontroly v rade spôsobila, že plán pripadal obyvateľstvu Poseidy veľmi priaznivo. Zákon neumožňoval žiadne zmeny bez väčšinového súhlasu rady, ale obsahoval námietku, že kebyAtla-Ra zostali v odborových vedúcich pozíciách, nebudú už oslobodení od vládnych kontrol. Bol zahrnutý výcvikový program, ktorý by umožnil, aby boli v komplexnom inžinierstve vycvičení a vyučení technici z oboch strán mimo Atla-Ra.

Pôvodne, navzdory ostražitosti Atla-Ra sa zdalo, že systém funguje a prináša lepšiu harmóniu.

Avšak do dvoch rokov vojny v Stredozemí prihrmeli späť v plnom stupni, a zdalo sa, že búriace sa kolónie získavajú prevahu. Pod maskou národnej bezpečnosti sa zdvihol tlak na použitie kryštálových lúčov na vojnové účely. Pre Vládnu Radu bolo naplánované rokovanie, debata a hlasovanie. Bola dotieravo propagovaná Národná bezpečnosť a krajinou zmietal nevyrovnaný zmysel manipulovaného vlastenectva.

Vtedy sa privalila zrada. Na veľké zhrozenie a žiaľ Poseidanov jeden z členov Rady zo Zákona Jedného zmenil svoje postavanie. Nebol ani z Atla-Ra ani zo Zlatej rasy. Vystúpal politicky ako charizmatický vodca, dôveryhodný vyjednávač, ktorý sľúbil oddanosť Zákonu Jedného a získal plnú dôveru. Árijci sa na neho zamerali a zviedli ho, a on sa stal obeťou svojich túžob.

Následne cítil veľké výčitky svedomia a strávil ďalšie životy snahou vynahradiť si svoju chybu. Pretože naozaj nepredvídal katastrofický koniec a nechal sa slepo skompromitovať pod prísľubom moci a postavenia.

Drahí, taká je ilúzia moci. Vidíte keď niekto získa moc, to čo môže vypadať spávne môže byť často ilúziou ega. Každý na ceste Majstrovstva sa nakoniec musí rozhodnúť medzi mocou a láskou. Dokonca je ten koho voláte Hitler si myslel, že scenár vládnucej rasy by umožnil lepšiu budúcnosť pre Zem, s jedným najvyšším fyzickým telesným bytím ako jedinou konečnou rasou, do ktorej by sa všetci inkarnovali, čo by obmedzilo choroby a odstránilo rasové rozdelenie tým, že by bola len jedna „Vládnuca“ rasa. Dokonca aj ten, koho voláte Judáš vo vašom biblickom zosobnení si myslel, že umiestnením Ješua ben Jozefa do väzby by ho prinútil použiť jeho božské sily na odhalenie jeho Majstrovstva svetu! Vskutku paradoxom je, že to čo nazývate „Moc“ je často protipólom lásky. Vidíte ako môže ego a moc klamať? Vidíte to?

Takže prostredníctom „zákonnej“ vládnej moci prešlo používanie kryštálového energetického komplexu a mriežok pod vládnu kontrolu synov Belialu a bohužiaľ to nebolo možné zvrátiť.

Druhý mesiac Atlantídy

To čo bolo známeako „Druhý mesiac Atlantídy“, kryštalické mriežky pozerov a ohnivé kryštály prešli pod vládnu kontrolu a ich využitie bolo zmenené súbežne s tým ako Árijci získavali poznanie programovania. Spočiatku boli Atla-Ra schopní využitie zdržať ale po čase boli ich snahy zmarené.

Teraz, ako sme už skôr spomínali, to čo bolo nazývané ako druhý mesiac Atlantídy, bol v skutočnosti obrovský kryštalický satelit. Zhotovili ho Arkturiáni a bol riadený Vedeckými Kňazmi Zákona Jedného. Kryštalický satelit bola obrovská guľa bez posádky z briliantnej techniky, približne päť míľ v priemere. Bol v prevádzke od Zlatého Veku Atlantídy a slúžil nespočetným dobrotivým účelom. Zosilňoval a ovládal rôzne kryštálové lúče vysielané z ohnivých, liečivých a energetických kryštálov. Bol to akýsi počítačový makročip, ktorý lámal, zosilňoval a odrážal silne prečistené lúče energie na použitie v poľnohospodárstve, ovládanie počasia, ovládanie vĺn, v liečivých chrámoch, chrámoch obnovy a pokročilých systémoch ley energie generovaných sústavou kryštálových pozerov. Čnel sa na nebi nad Atlantídou a vypadal ako zlatý kosák mesiaca a tak bol známy ako druhý mesiac Atlantídy. Vôkol gule sa víril dúhový kaleidoskopický enegetický pás antigravitačnej plazmy, a často vypadal ako to čo teraz nazývate aurora alebo polárna žiara. Satelitný kryštálový mesiac neobiehal okolo Zeme, pohyboval sa podľa naprogramovania, samočinne riadený, stále menil svoju polohu, aby plnil nespočené úlohy nad Atlantídou, Afrikou a východným pobrežím Brazílie.

Keď Kryštalický Mriežkový komplex zákonne prešiel do rúk federalizovanej Árijskej kontroly, skupina Belial začlenila svojich vlastných technológov do inžinierskej skupiny, rýchlo nahradila vedúcich oddelení svojimi vlastnými. Atla-Ra sa snažili zastaviť ich pokus preprogramovať satelit na vojenské účely, pričom vysvetľovali, že preťaženie satelitu by mohlo vyčerpať antigravitačné pole, ktoré ho riadilo a mohla by nastať katastrofická havária. Árijskí vedci tvrdenie odmietli. Niektorí z Atla-Ra boli ohrozovaní a odstránení, ďalší sa začali záhadne strácať. Mnohí z Poseidanov sa cítili zastrašení a bezmocní keď vládnuca rada umožnila, aby sa satelit stal „strategickou obrannou zbraňou“, zrejme aby fungoval ako bol programovaný a nastolil rýchly koniec vzbúreneckých vojen.

Vedci Belialu so súhlasom rady preprogramovali odklon systému a začali posielať ničivé tepelné svetelné lúče využívané na spustenie sopečných výbuchov a obrovských zemetrasení proti kolóniám a národom, ktoré sa odmietali vzdať ich požiadavkam [to znie ako dnešný HAARP]. Tieto boli vysielané do oblastí dnešného Grécka a Turecka a spôsobili obrovské pustošenie. Vskutku to poskytlo nadšeným Árijcom bitevnú prevahu po ktorej ohnivo túžili a s jasotom zvýšili ich využitie s podporou väčšiny obyvateľstva.

Začiatok Konca

Kryštálový Mesiac sa začal preťažovať, čo zoslabilo gravitačné pole, ktoré zabezpečovalo jeho vznášanie. Atla-Ra chápala následky, ktoré nastanú keď programovanie zhavaruje, ale ich prosby rade boli naďalej prehliadané.

Po niekoľkých mesiacoch dlhodobého vojenského využitia začal satelit nevypočítalne vybočovať a odkláňať sa začali nastávať výpadky energie. Neúnavné snahy o nápravu boli neúspešné. Atla-Ra boli požiadaní o poskytnutie podpory v jeho oprave, väčšina odmietla. Niektorí súhlasili že sa pokúsia ho stabilizovať, aby zabránili hroziacej pohrome. Všetky snahy boli neúspešné. Rada odmietla návrh spáliť satelit a dokonca aj minimalizovať následky prípadného dopadu, pretože neverila že by mohol havarovať.

Premiestnenie Kryštálov

Tyberonn a Oberonn zhromaždili vnútornú skupinu verných v Atla-Ra a Zákonu Jedného, aby naplánovali odpojenie obvodu a okamžité premiestnenie ohnivých a energetických kryštálov na rôzne „bezpečné“ miesta pred hroziacim pádom riadiaceho satelitu. Toto sa udialo s technológiou a pomocu tých zo Síria B.

Premiestnenie vzácnych kryštálov bolo veľmi riskantné a vyžadovalo starostlivé plánovanie a veľké utajenie. Bolo nutné to uskutočniť pred haváriou druhého mesiaca a bez toho, aby sa o tom dozvedla vládna rada.

Súbežne ďalší dôveryhodní členovia Atla-Ra zúrivo pracovali na rýchlom a bezpečnom zhromaždení údajov zaznamenávaní kryštálov, kryštalických lebiek a vyrytých historických záznamov na bezpečných miestach na Yukatane, Alexandrii a Gize. Toto bolo splnené len čiastočne; tak veľa neboli schopní zachrániť.

Atlantída vlastnila množstvo silových kryštálov, ktoré sa nachádzali na 5 ostrovoch a pozdĺž určitých prenosových trás podzemného systému labyrintov. Atla-Ra vedeli, že keď modulovaná „matičná doska“ kryštálového mesiaca stratí svoje antigravitačné pole, zhavaruje v obrovskom výbuchu a jej pád následne napácha spúšť na veľkých a pozer energetických kryštáloch, čo vytvorí katastrofické druhotné výbuchy jadrovej triedy v priebehu hodín alebo dní po havárii.

Atla-Ra a Síriania sa chceli uistiť, že majstrovské kryštály nebudú zničené ani použité na ďalšie negatívne účely, a budú zachované do doby keď ich ľudstvo bude schopné používať tak ako bolo zamýšľané. Chápali, že sila potrebná na ich prenos bude po havárii stratená a že sú potrebné súrne účelné opatrenia.

Sedem z obrovských hlavných kryštálov a dva mierne menšie ale fantastické Arkturiánske kryštály boli s pomocu zo Síria B premiestnené hromadnými dopravnými systémami podzemnej sústavy tunelov. Tri obrovské hlavné kryštály boli premiestnené do Atlantských kryštalických polí Arkansasu, dva poli premiestnené do podzemných kryštálových fariem v Brazílii v oblasti Bahia a Meneas Gerais, jeden bol premiestnený do podzemnej rokliny pod Mount Shasta, a veľký ohnivý kryštál bol umiestnený pod zemou v rokline pod brehom Bimini v Sargasovom Mori. Dva posvätné Arkturiánske kryštály boli premiestnené do roklini pod oblasťou Tiajuanaco neďaleko Jazera Titicaca.

Všetkých deväť bolo vložených do dimenzionálnych zámkov, zásadne vypnuté do energetického spánku prostredníctom technológie Sírianov. Tucty Majstrovských Kryštálov boli stratené.

Zbytok vo vašom žargóne je história, pálčivá stratená história z pohľadu vášho hlavného prúdu. Vskutku paradoxom stratenej histórie je, že obsahuje najzmysluplnejšie lekcie!

Naozaj po niekoľkých mesiacoch používania na technológiu tepelných „smrteľných lúčov“ sa veľký kryštálový satelit preťažil, jeho antigravitačný vankúš zoslabol a havaroval zrýchlenou rýchlosťou obrovskej kométy v hroznom výbuchu, ktorý zničil väčšinu ostrova Og a kriticky oslabil tektonickú stabilitu Atlantskej plošiny, pričom vyparil obrovské časti hmoty. Veľký kryštálový satelit sa roztrieštil na miliardy rozbitých kryštalických črepín, ktoré teraz zapĺňajú hlboké priekopy Atlantiku. Obrovské oblaky prachu a dymu vybuchli a zakryli slnko. Vlny zemetrasení a tsunami spustošili ostrov a vyslali veľké vlny na dve tretiny ostrova Árijec. V priebehu minút vybuchli zostávajúce energetické stanice so silou jadrových bômb. Zostatky výbuchu takej kryštálovej energetickej stanice je možné vidieť do dnešného dňa v oblasti severovýchodnej Brazílie zvanej „Sete Cidades“.

Atlantída a východné pobrežie Brazílie a západné pobrežie Afriky boli spustošené následnými zemetraseniami. Panika a božie dopustenie trvalo 3 týždne keď sa zostávajúce suché oblasti triasli a masy pevniny sa zosunuli do mora. Pevninský most, ktorý spájal Poseidu a Og s Yukatanom zostal pôvodne nad vodou a bol zaplnený doslova stovkami tisíc Atlanťanov, ktorí sa zúfale snažili utiecť v strašnej panike naplneným únikom. Všetky druhy námorných plavidiel boli plné preživších zhrozených utečencov.

A potom sa v jednom ničivom vzdychu zrútili zostávajúce pevniny dole do mora. Vytlačené more, ktoré sa stalo známym ako veľká potopa vyslalo tucty obrovských tsunami, ktoré sa prevalili cez Južnú Ameriku, Afriku a Európu.

Je to scéna, ktorá po mnoho mnoho životov morila a zatemňovala spomienky mnohých z vás, ktorí ste vskutku boli toho časťou. Drahí, je načase to nechať odísť.

Zámer a Najvyššie Dobro

Tak mnohí z vás si myslíte že všetko sa deje tak ako by sa malo diať, tak ako je to „zamýšľané“. Drahí, nie je to vždy tak. Veci sa dejú tak ako sa dejú ako sada mnohých možností. A vskutku z vyššej perspektívy sa veci dejú tak ako sú „zamýšľané“ a zdôrazňujeme slovo úmysel. Vy ste stvoritelia vašich obzorov udalostí. Ale Drahí, udalosti sa nedejú v najvyššom dobre, pokiaľ vy nevytvárate najvyššie dobro. Pád Atlantídy nebolo najvyššie dobro, a nebude ním pokiaľ ho tak vy nepretvoríte.

Ak by sa všetko udialo pre najvyššie dobro, neboli by ste sa reinkarnovali. V dramtickej škole holografickej „reality“ budete opakovať a opakovať až kým sa to naučíte. Rozumiete Drahí?

Čas a pravdepodobnosť sú krásne iluzórne paradoxy… A preto vám hovoríme, že Zlatý Vek Atlantídy je v skutočnosti obzor udalostí z vašej budúcnosti, ktorý ste vtiahli do vašej „zdanlivej“ minulosti!

Kryštály Arkansasu

A tak preskočíme 12,500 rokov a pozrieme sa na rolu Atlantskej kolónie, ktoré teraz voláte Arkansas.

Arkansas bol zvlášť vybraný na umiestnenie troch hlavných mega kryštálov z niekoľkých dôvodov.

(1)Už sa používal ako oblasť pre ťaženie a zber kryštálov. Následkom čoho už bol vytvorené základné interdimenzionálne tunely z Poseidy a boli dostupné dopravné sústavy na prevoz kryštálov do tejto oblasti. Atlanťania vyvinuli techniky, ktoré umožnili vysoko zrýchlený rast kryštálov a existovali hlboké jaskyne, ktoré boli celkom mimo dosah ťažobných podnikov.
(2)Bolo vopred pochopené, že vír na mieste v oblasti Arkansasu bude hrať hlavnú rolu pri planetárnom Vzostupe 2012. Jedinečná geológia kryštálov, diamantov, magnetovca, železa, vápenca a obrovské jaskyne Arkansasu z neho robili dokonalú liaheň pre kryštalické plantáže. V Arkansase boli kryštály sadené a pestované tisíce rokov pred povodňou.
(3)Prítomnosť magnetických kovov v kryštálových lôžkach uľahčila umiestnenie majestátnych Atlantských kryštálov v spiacom stave vnútri existujúcich zariadení.
(4)V podzemí Arkansasu existuje veľmi láskavá kolónia LeMurianov s modrou kožou a tiež podzemná základňa Sírianov. Títo boli podľa dohody strážcami spiacich kryštálov.

Takže, tri kryštály umiestnené v Arkansase sú preprogramované na sieťovú mriežku, ktorá sa osovo napája ku ostatným piatim obrovským majstrovským kryštálom umiestneným v Brazílii, Shasta, Bimini a dvom skvostným kryštálom múdrosti umiestneným pod jazerom Titicaca. Toto sú špecializované Kryštály Liečenia, Múdrosti, Energie a Prenosu, používané v Chráme Liečenia, Chráme Zvuku a Svetla, Chráme Poznania, Chráme Jedného, Chráme Thotha, Rubínovom Chráme Ohňa a Chráme Obnovy.

Kyštály boli zvlášť umiestnené v oblastiach najvyššej dôležitosti pre Novú Zem vynárajúcu sa so Vzostupom 2012. Oblasti, ktoré boli ľahko dostupné prostredníctom Atlantského interdimenzionálneho tunelového systému, ktorý sa vynorí ako mega vír body nekonečna vo vašich súčasných časoch. Smaragdový Kryštál Božskej Ženskosti pôsobí ako spúšťač, zberač v ktorom reagujú všetky ostatné Chrámové Kryštály.

Preklad: SiR
(neúplné)

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

6 Responses to Atlantída: Pravdivá Legenda o Páde

 1. jinan píše:

  hmmm jediny clanok v ktorom je pravda o atlantis tak ako si to pametam ja a moje dvojca a este ma aj zarazilo ze v nom je usek o mojom zlihani ….. ach Nieco mi to pripomenulo …

  • Jindra píše:

   Vážený Jinan.
   Moc mě potěšilo, že jsem objevila Váš komentář a dojalo, jak máte otevřenou paměť.Moc ráda bych se s vámi zkontaktovala, je-li to možné. S pozdravem Jindra

 2. jinan píše:

  A pripomenulo jednu vec ktoru som sa naucil ….

 3. Jasmin píše:

  A ktoru vec jinan, a preco si prave teraz nasiel tuto stranku?
  Hmm?

 4. jinan píše:

  no to si necham pre seba ktoru len ma zaujal nazov xi (O: a tento clanok lebo sa zhoduje so spomienkou….

 5. jinan píše:

  Ale dobra stranka len tak dalej !

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s