Rada 12-ich – Ukotvovanie Vyšších Frekvencií

prijala Selacia

Poznámka od Selacie: Táto správa prišla od Rady 12ich 10eho Júla v deň globálnej channelingovej meditácie „Liečenie Vôd“. Prehovárali ku prítomnej skupine, ale tiež ku pracovníkom svetla, ktorý sa snažia tvoriť viac svetlom naplnený svet. Práve teraz je veľmi kľúčová doba pre všetkých a v prichádzajúcich mesiacoch sa bude Rada 12ich venovať a podporovať liečivú pomoc na našich celosvetových channelingových udalostiach. – Selacia 25/7/10

Žijete vo svete, ktorý je v duchovnej kríze. Viete o tejto kríze už po nejakú dobu, pretože ste jednými z tých, ktorí súhlasili s tým, že budú v popredí počas veľkého posuvu Zeme. Vedeli ste, že tento život bude iný ako všetky ostatné, a že bude niesť rovnako veľké príležitosti ako nesmierne výzvy. Vaše predošlé životy vás pripravili na túto priekopnícku rolu a na to ako čeliť a riešiť krízy všetkých podôb a veľkostí. Kvôli duchovným závojom a bežnému sklonu zabúdať čo ste vedeli a robili predtým, si nepamätáte, že ste mali tento výcvik! Hovoríme vám tu dnes však, že máte veľa skúseností s tým ako čeliť neznámemu. Mali ste bojový výcvik – nie len aby ste išli do fyzickej bitvy ako to často robia bežní ľudia – ale aby ste sa úspešne angažovali ako duchovný bojovník.

Vy ako Duchovný Bojovník

Duchovný bojovník chápe čo je pravá sila a vie ako ju používať. Duchovný bojovník spoznáva hranice, rovnováhu, odvahu a ako budovať mosty svetla. Stáva sa skúseným v práci s takými energiami.

Existujú úrovne znalosti rozvinuté v priebehu času. Väčšina schopnosti sa vyvíja počas dlhého sledu životov, počas ktorých duchovný bojovník čelí opakovaným výzvam a prekážkam. Niekedy budete mať niektorú schopnosť viac rozvinutú ako iné. To je v poriadku. Vynikať rýchlejšie v niektorých oblastiach je prirodzená súčasť vašej jedinečnosti.

Majte na mysli však, že na bytie popredí ako ste vy v tomto živote, ste museli v predošlých životoch aspoň trocha rozvinúť každú zo základných schopností. Niektoré z tých schopností môžu byť v tejto dobe zaprášené, ale položili ste pre ne základy.

Záznam vo vašej DNA

Vy, ako Božský Zmenotvorca, máte schopnosť toto urobiť. Ste kódovaní to urobiť. Vaša DNA tiež obsahuje záznam tohto kódovania. Ste kódovaní, aby ste sa prispôsobili zmene s vyšším vedomím. Ste kódovaní pre navigáciu v neznámom vašim srdcom. Hlboko vo vašej pamäti máte poznanie aké to je žiť úplne zo srdca.

Máte túžbu žiť vo svete kde si ľudia vážia život, majú v úcte prírodu a chápu posvätné spojenie všetkých vecí. To čo vidíte v Mexickom zálive je znehodnocovanie toho čo si ceníte, nepochopenie zdrojov a nedostatok srdca. Ropná škvrna v zálive je jedno z najväčších volaní po prebudení od samotnej planéty, ktoré ukazuje naliehavú potrebu, aby sa ľudstvo vrátilo do rovnováhy.

Je to samozrejme znepokojujúce byť svedkom takého pustošenia a vidieť vody a morský život trepieť. Cítite to hlboko najmä preto že viete, že život všade je prepojený. Oceán od vás skutočne nie je oddelený. Ani ropou pokryté pelikány, delfíny a morské korytnačky nie sú od vás oddelené.

Viete, že nie ste oddelení od dosahu toho čo sa stalo – aj keď žijete ďaleko od Zálivu. Tiež viete, hlboko vo svojej bytosti, že je tu veľmi veľká príležitosť – možnosť s potenciálom katalyzovať väčšie prebudenie potrebné na posun celej vašej planéty do svetla.

Mexický Záliv: Volanie po prebudení Najvyššieho Rádu

Táto tragédia v Mexickom Zálive má ten potenciál. Je to volanie po prebudení najvyššieho rádu – uvedené do pohybu Matkou Zem samotnou a prírodným svetom vo všetkých jeho podobách.

Pamätajte, že by neboli potrebné takéto volania po prebudení, keby bol osud ľudstva predurčený. Nebola by potrebná dráma tohto volania po prebudení ak by bol všetok život predurčený čoskoro zaniknúť. Váš život nie je predurčený. Na strachu založené predpovede tohto scenára sú nezmyselné.

Ľudia majú voľbu. Ľudstvo všeobecne má voľbu. Budúcnosť ľudstva je v bode obratu a križovatky neprejdu bez povšimnutia. Nie je to možné utajiť podvodom alebo zadržiavaním informácií. Nie je to možné prehliadať alebo zamietnuť pod koberec. Na to aby to bolo ukryté neexistuje dostatočne veľký koberec.

To čo sa deje teraz katalyzuje prepojenie bodov v duši ľudí – spomienka na posvätné princípy a spytovanie vecí, ktoré boli predtým jednoducho prijaté ako fakt.

Nový zmysel Starostlivosti

Už aj pred tým ako sa toto stalo ľudia boli viac vzdelaní o tom čo sa deje vo vašom svete. To znamenalo, že sa mohol vyvinúť zmysel starostlivosti. Je prirodzené začať sa starať o veci a ľudí keď si ich uvedomíte. Starostlivosť je spojená so súcitom a ženským princípom. Tieto kvality vznikali v ľudstve počas nedávnych desaťročí, napriek nepriaznivým svedectvám.

Ľudské bytosti sa naozaj stávajú starostlivejšie a láskavejšie. Napokon tieto vlastnosti nie sú niečo úplne nové čo by sa mali ľudia učiť. Sú zavinuté vo vašej DNA. Jednoducho si musíte na ne spomenúť a objaviť ako ich uplatniť vo svojom živote.

Svetelné Kódy s Jedinečnými Mandalami

Počas času, ktorý dnes spolu trávime, vám pomôžeme s týmto spomínaním a z ukotvením svetelných kódov vo vašom tele a na kľúčových miestach vo vašom svete.

Tieto svetelné kódy sa stanú novou predlohou pre prejav ducha na Zemi. Budú obsahovať predlohu pre Božské ženstvo, upravenú pre stav kde sa ľudstvo teraz nachádza, aby bolo pre každého ľahšie dosiahnuteľné.

Svetelné kódy budú tiež obsahovať jedinečné mandaly s frekvenciou Božskej Lásky, ktoré budú vysielané vodám Zeme a každému jednému z vás, ktorí sa zúčastňujete. Toto bude ukotvené dnes vo vašom srdci.

Tieto prenosy budú prebiehať počas procesov, počas našich rozhovorov, a dokonca aj v tichosti, keď spomínate spoločne ako skupina o novom druhu sveta, v ktorom chcete od dnes žiť. Keď sa s nami spojíte na tieto udalosti, môžete to urobiť z vašej obývačky alebo fyzicky zhromaždení so skupinou na mieste. Vaše spojené energie, modlitby a zámery sú veľmi mocné. Táto skupinová energia je dôležitý liečivý prostriedok pre váš utrápený svet. Dôverujte tomu.

Následkom toho čo vy a ďalší po celom svete teraz robíte môže teraz zaujať miesto popud pre viac svetlom naplnené energie. Ženské princípy starostlivosti a vnímavosti, dlho zatieňované na planéte mocenskými štruktúrami založenými na egu, môžu znova rozkvintúť. Ľudia si spomenú ako sa spojiť so svojimi srdcami a svojou intuíciou.

Tieto opätovné spojenia – symbolizujúce návrat ku uctievaniu Božského ženstva – sú nutné pre vaše osvietenie.

Spomínanie Prečo ste prišli

Počas prichádzajúcich týždňov, keď vyššie frekvencie ukotvené dnes vstúpia do vás a naprieč planétou bude možné zažívať nový zmysel rovnováhy.

Keď sa spojíte s novými energiami, môžete si spomenúť na viac ohľadom toho prečo ste prišli teraz na Zem. Toto spomenutie môže prísť ako pocit vo vašom srdci, alebo jednoducho ako rozšírené poznanie, že váš život má naozaj Boží účel. Keď sa s tým spojíte, budete mať prístup ku novej predlohe pre to ako sa prejavujete v živote.

Vedzte, že žijete na hrane historickej premeny na Zemi, ktorá umožní Božskému ženstvu, aby sa vrátilo v aktívnom prejave. Nie je ľahké toto uskutočniť, pretože tí pri kormidle štruktúr starej paradigmy sa držia pevne. Oni nechcú zmenu – nie pretože naozaj vedia, že ich metódy šírenia moci sú lepšie – ale pretože oni nemajú vašu víziu.

Držte sa pevne teda svojej svetlom naplnenej vízie. Dôverujte jej. A dôverujte v to, že sile ducha vo vašom živote vám pomôže tú víziu plne prejaviť.

Zbrusu Nový Svet

Stojíte teraz na hrane zbrusu nového sveta. Vaše vedomé ja je veľmi nadšené z tohto miesta, v ktorom ste, a čo viac vzrušené z neznámych prvkov. Táto vaša múdra časť dôveruje v Božskú dokonalosť tvorivého procesu, a dôveruje vo vašu schopnosť ako Božského Zmenotvorcu, ktorým ste.

Keď máte chvíle neistoty alebo pochybnosti o prichádzajúcich dňoch, spomente si na duchaprítomnosť tejto vašej múdrej časti. Môžete sa ku nej dostať cez svoje srdce. Nikdy nie je od vás oddelená. Vedzte to.

Oslovte tiež ďalších vo vašom spoločenstve pracovníkov svetla. Títo ľudia sú časťou vášho tímu pracovníkov svetla. Nebolo mienené aby ste podnikali túto cestu osamote.

Keď máte pochybnosti, pamätajte, že vaše bytie na Zemi v tejto dobe nie je náhodná okolnosť. Vy ako duša ste boli odhodlaní zúčastniť sa na najväčšom posune vekov aký kedy ľudstvo poznalo. Mohli ste byť počas týchto priaznivých okamihov inde, a predsa ste sa rozhodli byť teraz tu.

Keď pokračujete na svojej ceste znovuobjavovania vašej Božskej povahy, obklopujeme vás našou láskou a požehnaním. My sme Rada 12ich.

Copyright © 2010 by Selacia
preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s