Sheldan Nidle pre DH a GF 10. august, 2010

3 Batz, 12 Pop, 7 Ik

Selamat Jarin! Prichádzame s vami prediskutovať viac! Váš svet je transformovaný slnečnými erupciami, ktoré pridávajú novú hraničnú vrstvu do vrchnej atmosféry. Tieto nové vrstvy slúžia k návratu exosféry (Piata a posledná stála vrstva atmosféry Zeme.) a ostatných častí atmosféry do normálneho stavu, čo možno pozorovať na náraste koncentrácie ozónu. Stručne povedané dochádza k rozsiahlej výmene v zmesi plynov medzi spodnými a vrchnými vrstvami atmosféry. Okrem toho dochádza k náprave na mnohých miestach, kde sa zmiešava tento vzduch so zvýšeným podielom kyslíku so vzduchom s väčšinovým podielom dusíku (V normálnom vzduchu je podiel dusíka vyše 78%.). Podobné zmeny sa dejú v plášti Matky Zeme. Zvyšuje sa teplota v miestach, kde sa stretajú tektonické dosky a tento tepelný nárast pomáha redukovať vulkanickú aktivitu. Pretože sa ďalšie tektonické dosky pripravujú na uzamknutie, pravdepodobnosť väčších zemetrasení sa zvyšuje. Pracujeme s planetárnymi Elohim a pripravujeme Zemský povrch na veľkolepú premenu, ktorá sa udeje už čoskoro.

Pretože termín týchto zmien sa rapídne blíži, požiadali sme Zemských spojencov, aby urýchlili zostávajúce kroky pred prejavením sa ich celkového programu. Na jednej strane sú vaše súčasné spoločnosti rozdelené nedostatkami existujúcich štruktúr a ich dôvera je podkopaná akútnymi sociálnymi potrebami zhoršenými ekonomickou krízou, na druhej strane vás však čaká obrovská skrytá hojnosť, ktorú zdržiava nerozhodnosť konfliktu medzi temnými a Zemskými spojencami. Vlády na celom svete sú v nebezpečenstve a ich obyvatelia žijú v nedostatku a strachu. Budúcnosť vyzerá pochmúrne, hoci presný opak je pravdou! V minulosti temní dosiahli mnoho víťazstiev, ale nie teraz! Tento krát ich neminie odplata! Udivuje nás, aké ťažké bolo odobrať im moc. Našťastie naši Zemskí spojenci im dokázali odolávať a zbaviť ich moci. Konečné odstránenie temných sa teraz bude diať pomocou série špeciálnych rokovaní.

Výsledkom týchto rokovaní bude oficiálne zdokumentované a legálne odovzdanie moci novej vláde. Obrovské množstvo detailov bolo poskytnutých mnohými súdmi v Amerike a niekoľkými medzinárodnými súdmi. Zmena právneho systému na zvykové právo je nevyhnutná na pretvorenie vašej spoločnosti na galaktickú spoločnosť. To znamená, že je garantovaná osobná nezávislosť pre každého jednotlivca a ochrana pred akýmkoľvek zasahovaním do neodňateľných práv. Sloboda a nezávislosť sú dôležitými podmienkami pre život v budúcnosti. Blahobyt je ďalším aspektom toho, o čo sa bude starať nová vláda. Naši Zemskí spojenci majú zlato, ktoré je potrebné na zaistenie globálneho blahobytu. Táto tichá revolúcia nie je iba o zmenách v podstate vládnutia, ale aj o poskytovaní podporného prostredia na rast vedomia.

Prvý kontakt je koniec koncov o vedomí, konkrétne o plnom vedomí. Našou úlohou je posunúť vás zo súčasného stavu tam, kde potrebujete byť a tak sme zriadili podmienky, v ktorých to dosiahneme. Agarťania z Vnútornej Zeme sú tiež pripravení pomáhať nám v tejto úžasnej transformácii. Teraz sa musíme vysporiadať s temným matrixom, ktorý ovláda váš svet. Temní systematicky a celkom rafinovane popierajú našu existenciu a tajne pracujú na vývoji zbrane, ktorá prekazí naše pristátie. Táto politika je zodpovedná za to, že sú temní schopní udržať si moc aj po tom, čo ich opustili Anunnaki a tak je nevyhnutné odobrať im túto moc. Uvedomujeme si, že média kontrolované temnými, vám už desaťročia vnucujú iracionálnu predstavu o invázii mimozemšťanov. Sme láskaví a pochopiteľne nechceme, aby ste nás vnímali inak. Požiadali sme našich spojencov, aby dokončili svoje úlohy a odstránili temných z ich pozícií. Potom budeme môcť ľahko vykonať masové pristátie.

V súčasnosti zvyšujeme úroveň našej pomoci Zemským spojencom tým, že robíme mnoho vecí, ktoré sme doteraz nemali dovolené. Musíme zdôrazniť, že teraz porušujeme bežný evolučný protokol za účelom vykonania našich Nebeských nariadení. Máme povolené v nevyhnutnom prípade použiť nové opatrenia, ktoré však musia zostať v medziach pôvodných dohôd o privedení vás ku prvému kontaktu. Naši kontaktní pracovníci sú formálne začlenení do skupín na povrchu aj vo vnútri Zeme a chcú oslobodiť vašu spoločnosť od obmedzení, ktoré na Matku Zem uvalili temní. Toto obdobie temna prekročilo božsky predpísané obdobie a všetky povolenia vydané v minulosti sú týmto zrušené. Avšak temní tomu neveria a stále sa vzpierajú. To je dôvod, prečo sa im slučka utiahne okolo krku. Pod nimi sa vytvárajú padacie dvere a budú odistené v okamihu, keď to Nebo prikáže.

Táto slučka na krku je tvorená ekonomickým a menovým systémom, ktoré kolabujú. Rôzni kľúčoví jedinci a korporácie, ktoré vlastnia sa rapídne redukujú. Tento proces prebieha už viac ako rok a len teraz začal prinášať plody. Mnohí kedysi extrémne bohatí jedinci zisťujú, že ich tajné fondy rýchlo miznú a táto strata majetkov vyvoláva strach v ľuďoch, ktorí predtým strach nepoznali. Keď sa ich tajné dlhy začnú prejavovať na ich verejnom majetku, mnohí zažijú možný návrat temných dní zo septembra 2008. Ponúkame riešenie – odstúpenie. A umožnenie našim spojencom zaviesť novú vládu a globálny blahobyt. Ďalšou veľkou obavou temných je mnoho súdnych sporov, ktoré budú určite nasledovať po ich masovej rezignácii.

Tento právny proces je niečo, čo zamestnáva našich spojencov už päť rokov. Tieto súdne spory stanovia zákonnosť nových režimov a zjavnú nezákonnosť predošlých režimov. Okrem toho sú temní znepokojení rozsahom veľkosti ich majetku, ktorý im bude odobratý. Avšak nová vláda bude zabezpečovať blahobyt pre všetkých a zbaví vás predošlého nedostatku. V rovnakom duchu nebude žiadny vymeraný trest trvať dlho a naši kontaktní pracovníci budú aj naďalej tento bod presadzovať na všetkých stretnutiach a zdôrazňujú, že trest smrti nie je v hre. To, čo je naplánované je jednoznačne v najlepšom záujme všetkých zúčastnených – dostať každého do siene Svetla tak rýchlo, ako sa bude dať a späť k plnému vedomiu! Čím dlhšie toto trvá, tým je pravdepodobnejšie, že to môže viesť k inému Nebeskému riešeniu.

Galaktická Federácia sa sústreďuje na uskutočnenie masových pristátí v časovom rozpätí určenom Nebom. Toto rozpätie je neodvolateľné a bolo ustanovené Božským rozhodnutím. Sme preto viazaní na prvý kontakt s vami v čo najpriateľskejších podmienkach aké sú možné. Opakujeme všetkým vládam, ktoré vlastnia nukleárne zbrane, že odzbrojenie je zásadné. Možnosť využitia nukleárnej energie neexistuje v prípade prvého kontaktu a toto platí rovnako pre akýkoľvek pokus nukleárnej výmeny. Špeciálny dekrét umožňujúci bezprecedentné zmeny vo vašom tele, mysli a Duchu bol vydaný nato, aby vás pripravil na návrat k plnému vedomiu. Toto bolo povolené iba preto, že je to vašim skutočným osudom!

Dnes sme prebrali vývoj na vašom svete. Prvý kontakt sa blíži. Vaša pripravenosť na plné vedomie prebieha ako bola naplánovaná a okamih úžasných udalostí je blízko. Dovoľte nám radovať sa a s potešením predpovedať ich skorý príchod! Vedzte naši drahí, vo svojom srdci sŕdc, že nekonečná Podpora a nekončiaci Blahobyt Neba sú vskutku Vaše! Tak tým buďte! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Buďte Jedným! Buďte v Radosti!)

preklad: danušaThis entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s