24. Fotónový Pás a Brána do Piatej Dimenzie

Časť Siedma  – Vzostup 2012

24. Fotónový Pás a Brána do Piatej Dimenzie

Správa od Adama, prijala Aurelia Louise Jones vo Februári 1999

Mnohí z Vás máte rôzne predstavy o Fotónovom Páse. Niektoré z vašich predstáv predstavujú stránku pravdy, a iné sa jej ani len nepribližujú. Dovoľte aby som vám tentokrát ponúkol jeho ďalšiu stránku, a prosím pamätajte, že to je len ďalšia stránka, pretože ich je veľa ďalších. Fotónový Pás je téma, ktorá by mohla zaplniť niekoľko zväzkov. V tejto dobe chcem prebrať s vami jednu stránku, ktorá je vysoko dôležitá pre vás osobne.

Na povrchu sa veľa špekuluje ohľadom toho čo Fotónový Pás je, a kedy Zem do neho vstúpila alebo vstúpi do tohto víru. Vedzte, že oficiálne vstúpila do Fotónového Pásu v Máji 1998, počas splnu v Býkovi.

Fotónový Pás sa skladá z 12 gigantických vírov intenzívnych pásov svetla. Každý vír vykoná svoju špecifickú činnosť na Zemi; a v našej slnečnej sústave, celý proces je veľmi blízko sledovaný, aby prebiehal v harmónii a rovnováhe. Je to veľmi bezpečný proces, a nie je sa čoho báť. Mohli by sme povedať, že svetlo Fotónového Pásu obsahuje vysoko prečistené frekvencie a kvality Plameňa Vzostupu, spolu s mnohými ďalšími vlastnosťami.

To neznamená, že Zem nezaznamenávala jeho vplyv pred Májom 1998. Zaznamenávala ho po mnoho rokov. Vlny svetla z Fotónového Pásu boli uvoľnené na Zem v rôznych intervaloch každý rok, po mnoho uplynulých rokov, hlavne v časoch Rovnodenností a Slnovratov. Každý rok bolo svetlo uvoľňované v stále väčšej intenzite a frekvencii. Potrebovali ste sa prispôsobiť, drahí, na väčšie svetlo, ktoré má prísť. Jednako však od Mája 1998, keď Zem oficiálne vstúpila do prvého víru, toto znamenalo že teraz už niet návratu. Počas nasledujúcich 12 rokov bude Zem prechádzať cez každý jeden z 12 vírov z pásov svetla s intenzitou, ktorá je potrebná na Jej očistu, a v príprave na Jej Vzostupný proces do piatej dimenzie. Sem smerujete aj vy, pokiaľ sa rozhodnete.

Od Mája 1998 nie sú už rôzne frekvencie a intenzity svetla z Fotónového Pásu uvoľňované v intervaloch. Bombardujú teraz Zem oveľa intenzívnejšie a neustále. Očakáva sa, že zostaneme v prvom víre približne 18 až 24 mesiacov a možno aj trocha menej. Je veľa prispôsobení, ktoré treba uskutočniť v tomto víre skôr ako sa budeme môcť presunúť do ďalšieho. Celé ľudstvo, v takej alebo onakej forme, cíti účinky hlbokého čistenia, ktoré prinášajú nové energie. Každá osoba na Zemi bude musieť vykonať všetko čo bude nutné aby prispôsobila svoje vedomia a uskutočnila potrebné zmeny v sebe, aby mohla ísť a byť premenená týmto veľkým svetlom.

Opakujem to znova: v tomto bode niet návratu. Budete sa musieť sami za seba rozhodnúť, teraz, či sa chcete zviezť na vlne Vzostupu s touto planétou, a byť premenení na nový ľudský druh, ktorý sa vynorí z tejto premeny. Týmto činom sa musíte rozhodnúť či získate alebo nezískate svoju nesmrteľnosť a vzostúpite do vedomia Novej Zeme na úrovni piatej dimenzie, alebo budete rozdrtení vlnou zmien keď zostanete na tretej dimenzii po ďalšie kolo inkarnácií. Voľba je úplne na vás. Príležitosť je tu pre všetkých.

Tí, ktorí odporujú svetlu, a mnohým zmenám, ktoré prinesie, nebudú schopní fyzicky prejsť cez 12 vírov. My vieme, že mnohí sa rozhodnú na úrovni duše a/alebo na vedomej úrovni, radšej opustiť alebo vyprázdniť svoje fyzické telá, než by sa mali vzdať svojich strachov, predpojatých ideológií a osobných programov, ktoré neslúžia ich najvyššiemu dobru a najvyššiemu dobru všetkých. Zvolia si to radšej ako by si láskyplne dovolili prejsť cez nutné kroky tejto premeny. Sú tu tiež tí, ktorí by boli pripravení pridať sa ku tejto jazde, ale kvôli ich veku sa rozhodnú uskutočniť premenu z druhej strany opony. Pre týchto drahých je táto možnosť úplne prijateľná a my vás žiadame aby ste nevyjadrovali ľútosť za týmito milovanými. Umožnite im túto voľbu svojou ochotou nechať ísť odísť v pokoji. Ctite si ich rozhodnutie. Dostanú sa „tam“ v rovnakom čase ako vy, a vy ich znova stretnete.

Mnohí z vás už cítite a vnímate vo vašich hmotných a emocionálnych telách účinky, ktoré prebiehajú na bunkovej a genetickej úrovni. Mnohí z vás zažívate nové, nepríjemné telesné prejavy, aké ste nikdy predtým nemali, ako sú: bolesti hlavy, bolesti srdca, búšenie, chronická únava, závrate, nevoľnosť, meniace sa vzorce spánku, zvonenie v ušiach, rozmazané videnie a mnohé ďalšie. Tiež zaznamenávate zmeny vo vašom emocionálnom stave. Vaše telá sa vyvíjajú a čistia sa. Všetky zastaralé, opotrebované, negatívne emócie a spôsoby myslenia a vnímania vecí prichádzajú na povrch, aby boli preskúmané, prečistené a premenené. Mnohí z vás ste emocionálne zmätení, a mnohí z vás cítite, že ste „chorí“. Hovorím vám, toto je len dočasné. Len vydržte a zotrvajte vo frekvencii „lásky“ ku sebe a ostatným. Ono to prejde.

TERAZ je ten čas aby ste prepustili VŠETKY svoje strachy a negatívne vzorce, pretože si ich jednoducho nemôžete zobrať zo sebou. Tam kde ideme, drahí, bude len láska. Nebude tam miesto pre strachy alebo negativitu akéhokoľvek druhu. Čo urobíte pri vstupe do brány piatej dimenzie ak máte so sebou stále náklad strachu a negativity? Vibrácie strachu a ďalšie negatívne vzorce jednoducho nemôžu byť vpustené do piatej dimenzie. Rozhodnete zostať vzadu na úrovni tretej dimenzie na ďalšie kolo inkarnácií len preto že sa ich držíte? Chcete ich so sebou niesť celú cestu cez 12 vírov do brány, len aby vám bolo povedané, že váš náklad negativity s vami nemôže ísť? Alebo chcete teraz začať pracovať na tom, aby ste sa ho zbavili a oslobodili sa od tohto obmedzujúceho bremena, kým ešte stále zostáva trocha času?

Premena ľudskej rasy na Zemi začala veľmi jemne asi pred 30 rokmi. Zintenzívnila sa okolo 1987, a potom znova okolo 1994. Od Wesaku 1998 tieto energie tvoria väčšiu intenzitu mutácií v systéme štyroch tiel celého ľudstva. Toto Veľké Kozmické Svetlo fotónového Pásu je teraz na nás všetkých. Či to chcete alebo nie, nikto sa mu nemôže vyhnúť. V súlade s rozhodnutiami podľa vašej slobodnej vôle ho môžete využiť na svoj Duchovný rast, fyzickú premenu a vzkriesenie, a ísť spolu so Vzostupom našej drahej Matky Zem. Zem a ľudstvo vzostupujú spolu „ako jedna veľká rodina“.

My v Telose budeme tiež vzostupovať s planétou. Nemôžeme sľúbiť, že proces bude úplne príjemný pre každého po celú cestu. Každý sa bude musieť veľa prispôsobovať. Budete premenení na nový druh Nesmrteľných, neobmedzených ľudí, ktorí osídlia Novú Zem – miesto Božskej Lásky, Neobmedzenej Hojnosti, Krásy a Večného Mieru. Nová Zem čoskoro prejaví slávu a dokonalosť presahujúce vaše najdivokejšie sny. Matka Zem už je zapojená do tohto procesu. Vy buď idete s ňou alebo zostávate pozadu. Jednoducho si nemôžete, v tomto čase, zvoliť zostať niekde medzi. Samozrejme sa môžete rozhodnúť prísť o niekoľko inkarnácií neskôr a nakoniec sa tam všetci dostanete. Ja hovorím o prechodte teraz, nie o niekoľko stoviek alebo tisícok rokov odteraz, ale na konci tohto súčasného cyklu Zeme, ktorý sa končí okolo roku 2012! Ako sa rozhodnete?

Väčšina ľudí by povedala, že chcú ísť teraz. A ja vám hovorím: ste ochotní sa pripraviť a urobiť čokoľvek je potrebné aby ste to dokázali počas tohto prechodu? Nie je to jazda úplne „zdarma“. A hoci dostávate v tejto dobe nebývalú pomoc z vyšších ríš, musíte vykonať svoju časť ak si zvolíte pokračovať ďalej. Ak si zvolíte zostať pozadu, vaša voľba bude ctená, a vy sa budete inkarnovať znova v inom vesmíre na mieste, ktoré zodpovedá vašej úrovni vedomia.

Nie je žiadny súd v súvislosti s vašim rozhodnutím. Boh vám dal vašu „slobodnú vôľu“ na tejto planéte, a tá vám nebude odobratá. Aké máte možnosti? Je naplánované, že tretia a štvrtá dimenzia nakoniec zo Zeme zmiznú. Ak sa rozhodnete zostať v ilúzii takzvanej „dobre známej zóny“ starej paradigmy tretej dimenzie, nezmeníte vaše telo na nesmrteľné. To znamená, že skôr či neskôr sa vzdáte svojho tela a inkarnujete sa znova na inej troj dimenzionálnej planéte podobnej tejto. Tam budete pokračovať v užívaní si svojich strachov, svojho násilia, svojho ovládania, svojich vojen, svojich manipulácií, svojich obmedzení, svojich závislostí, a všetkej negativity, ktorej sa nechcete vzdať.

Hovorím to z lásky ku vám, a veľkej lásky, ktorú má pre vás Boh. Nesnažím sa vás v žiadnom prípade vystrašiť. Snažím sa vám dohovoriť v nádeji, že vám pomôžem prebudiť sa z letargie, vášho duchovného spánku, a že vás prebudím z vašich ilúzií vašich starých zastaralých pohnútok. Pre všetkých tých, ktorí čítajú túto správu, vedzte, že je túžbou Duchovnej Hierarchie tejto planéty, aby všetci mohli urobiť „informovanú“ voľbu. Dúfame celým našim srdcom, že sa rozhodnete ísť s nami, pretože sme jedna veľká rodina, a každý je veľmi vrúcne milovaný.

Drahí, počuli ste o „Mieste Pripravenom“, o ktorom hovoria vaše Spisy. Nuž, toto veľmi mimoriadne miesto nie je nič iné ako vedomia piatej dimenzie. Hlboká starosť, ktorú máme v tejto dobe, tak blízko ku tisícročiu, je, že stále pozorujeme mnohých drahých ľudí na Zemi, ktorí by to mohli poľahky dotiahnuť ku bráne piatej dimenzie a byť prijatí, ako stále žijú svoje životy na druhu vedomia „automatický pilot“. Toto je vedomie neochoty o prebratie zodpovednosti za vytváranie svojej budúcej reality, neochoty počuť o akýchkoľvek zmenách, alebo neochoty pozrieť sa na svoje životy, aby videli kam smerujú. Nemôžem dostatočne zdôrazniť dôležitosť niekoľkých mojich nasledujúcich slov.

Čas žitia na „automatického pilota“ sa skončil. Ľudstvo žilo týmto spôsobom po tisíce a tisíce rokov, a spôsobilo vám to všetko nevýslovné utrpenie, smútok, chudobu, choroby a všetky spoločenské a hospodárske problémy, ktoré plienia ľudstvo po tie tisíce rokov. Prišiel čas vášho oslobodenia. Vy, ako duša vyvíjajúca sa na Zemi môžete byť „oslobodení“ len ak sa vedome rozhodnete to urobiť. Nestane sa to tým, že budete pokračovať žiť vo vedomí „automatický pilot“. Udeje sa vám to len keď teraz obsiahnete Kristovo Vedomie, a začnete myslieť a konať s vašou Kristovou mysľou a Kristovou láskou. Nezáleží ako veľa pomoci dostávate zhora, nikto to nemôže urobiť za vás. Budete musieť dovoliť, aby vo vašom srdci vzplanula túžba, aby ste vyvinuli svoje vedomie na úroveň, na ktorú chcete ísť.

Moji bratia a sestry z Telosu sa ku mne pridávajú a posielame každému jednému z vás našu lásku, naše priateľstvo a našu podporu. Sme si vedomí ťažkostí, ktorým čelíte a sme si tiež vedomí nádherného pokroku, ktorí tak mnohí z vás dosahujete. Vedzte, že to má význam. Posielame vám naše Svetlo a Lásku. Ja som Adama.

El Morya prostredníctvom Aurelie Louise Jones

(El Morya je vzostpúpený majster, ktorý je v súčasnosti Čohanom Prvého Lúča sily a božej vôle.)

Pozdravy, Milovaní, v tento sviatočný posledný Valentínsky Deň v tomto tisícročí. Z nášho príbytku v Mt. Shasta si želáme Adama a Ja, El Morya, priniesť vám posolstvo lásky. Naša správa je tiež ďalším budíčkom, drahí, pretože čas sa kráti.

V tejto poslednej správe Adama spomenul určitý stav vedomia alebo postoja u toľkých mnohých drahých duší na Zemi, ktoré si dovolia žiť svoje životy na „automatického pilota“. Toto je stav duchovného spánku, kde ich osobnosti nie sú ochotné vedome tvoriť svoju budúcu realitu a žiť svoje životy v rámci „určených zámerov“ nasledovaním nutkania ich duší.

Pretože vás tak veľmi milujeme, je našou veľkou túžbou privítať vás všetkých okolo roku 2012 pri bráne piatej dimenzie. Ako otvárame doširoka bránu vášho vstupu a pokladáme zlatý koberec pre váš príchod, bude nám potešením privítať vás do ríš Svetla a Lásky. Aký nádherný a radostný deň to bude pre nás a pre tých z ľudstva, ktorí sa dopracujú ku týmto dverám! Aké šťastné znovuzjednotenie to bude pre všetkých! Chystá sa veľké vítanie a oslava. V ten deň sa bude roniť veľa sĺz; ale tentokrát, drahí, to budú slzy čírej radosti a extázy. Údolie sĺz bude navždy prekonané.

Viete si aspoň na chvíľu predstaviť radosť, ktorú zažijete keď sa znova stretnete, vedome, vo vašom nesmrteľnom tele, zoči voči s vašimi milovanými, ktorí sa odobrali zo Zeme počas vašich životov? Budú tam tí, ktorých ste vrúcne milovali vo vašom súčasnom živote, a tiež tí, ktorých si možná v tejto dobe nepamätáte, ale sú tiež duše, ktorým ste boli blízki a milovaní rovnako vrúcne v minulých životoch. Sú to duše, ktoré ste poznali po tisícročia, ako vaši veční priatelia a ďalší členovia vašej duchovnej rodiny, ktorí vás tak hlboko milujú.

Už keď vysielame túto informáciu cítime radosť a vzrušenie, ktoré tento úžasný deň prinesie. Vaši milovaní s veľkým očakávaním čakajú, že vás znova objímu. Budú tam všetci blízko dverí, oblečení v rúchach zo Svetla a Slávy, čakať, že vás príjmu do svojho náručia a vy vstúpite. Milovaní sú prítomní aj tu s nami, sledujú a posielajú svoju lásku a veľmi sa tešia na deň Veľkého Znovuzjednotenia.

Bude to také úžasné, že sa bude pozerať celý kozmos. Znova sa opakujem: je najväčšia túžba Duchovnej Hierarchie tejto planéty a vášho Otca/Matky Boha, vidieť všetkých z vás ako sa dostanete do tejto Posvätnej Brány, ako dosiahnete jej vchod.

Milovaní, My z Duchovnej Hierarchie si vám z našej veľkej lásky ku vám prajeme pripomenúť znova, že je tu „vstupný kód“, ktorý je vyžadovaný pre vstup do piatej dimenzie. Možno je vo vašom svete veľa vtipov o „Petrovi“, ktorí stojí pri bráne do neba, a rozhoduje kto bude a kto nebude vpustený vstúpiť do Kráľovstva. Nuž, moji priatelia, tento vtip na Zemi nie je až tak vtipom tu, kde stojíme my. Je v tom viac pravdy ako by ktokoľvek z vás mohol tušiť. Hovorím to preto, že tam kde sú vráta alebo brána, musí mať človek oprávnenie pre vstup. Ja, El Morya, Čohan a strážca Prvého Lúča Božej Vôle pre ľudí Zeme som tiež strážcom tejto brány.

Vôľa Božia, drahí, je prvá brána, do ktorej musí človek vstúpiť, aby pokračoval v správnom smere na Duchovnej Ceste. Kým nie ste ochotní sa vzdať svojho ľudského ega a ľudských osobností Vôli Boha, aby ste boli zušľachtení a premenení na Božstvo, nemôžete na Duchovnej Ceste nikam inam pokročiť. Toto je prvá brána a je tu šesť ďalších, ktoré dosiahnuť skôr ako môžete dosiahnuť dvere piatej dimenzie pre vás osobný a planetárny Vzostup.

Na to, aby ste sa dostali cez túto prvú bránu, musíte chodiť na Vnútorných Rovinách na moje vyučovanie, v noci keď vaše telo spí, alebo navštevovať vyučovanie mojich spolupracovníkov Božej Vôle, ktorí prihlásili, že mi v tejto dobe pomôžu. Skôr než budete môcť postúpiť ku ďalšej bráne, musíte splniť moje skúšky počas vášho denného času. Mnohí z vás, ktorí čítate túto správu ste už prešli cez túto prvú bránu v tomto živote alebo v minulosti. Niektorí z vás sa dostali už aj cez ďalšie brány. Je nám ľúto skutočnosti, že je stále také veľké percento ľudí, ktorí žijú svoje životy na „automatického pilota“. Nemajú zdanie kam idú alebo prečo sú tu na Zemi inkarnovaní. Ani o tom nechcú počuť. Žijú svoj život zo dňa na deň, bez vedomého smeru a ich mysle a srdcia sú rozptýlené do štyroch vetrov, nasledujú cestu najmenšieho odporu a Duchovného spánku.

Na prahu takej veľkej príhody, udalosti, na ktorú ľudstvo čakalo a túžilo po nej po stovky a tisíce rokov, je stále tak veľa drahých duší, ktoré sa ešte nikdy nezastavili po radu pri vchode brány, ktorú mám Ja pod dohľadom. Ja, a spolupracovník Adama, Veľkňaz Telosu, sa spájame spoločne, aby sme zistili, či vám môžeme dať ešte jeden „budíček“. Čas sa teraz tak veľmi kráti. Ak ste sa ešte nedostali ku bráne „Božej Vôle“, chceme vám dať vedieť, že je to stále možné, aby ste to dobehli a dostali sa cez všetky ďalšie brány „načas“, ak sa teraz rozhodnete tak urobiť.

Nemáte viac času na rozhadzovanie. Musíte sa zobudiť teraz, a začať veľmi usilovne uplatňovať Duchovné zákony vo všetkých stránkach vášho života; žiť podľa pravidiel lásky vo všetkých stránkach vášho bytia, a prepustiť všetky svoje strachy a predpojaté myšlienky o Bohu. Musíte byť ochotní objať Pravdu – pravdu, ktorej prijatie vedome obchádzate. Staňte sa Bohom, ktorým ste, hneď teraz, tým, že sa stanete láskou v činnosti vo všetkom čo myslíte, hovoríte a konáte. Láska je jediná skratka, ktorou môžete ísť vo vašom procese Vzostupu, a je to najväčší kľúč.

Táto láska, o ktorej hovorím, je láska ku Sebe, láska k Bohu a láska ku všetkým blížnym na Zemi a všetkým kráľovstvám Zeme – vrátane kráľovstva zvierat. Milujte a ctite si všetko čo dýcha Život Stvoriteľa. Milujte, bezpodmienečne, bez súdenia. Prepustite svoje názory. Opustite dualitu a objímte cestu nevinnosti. S dostatkom lásky vo vašom srdci sa môžete dostať cez všetky brány ku dverám Vzostupu – načas. Buďte uistení, že sa to nestane tým, ktorí budú ďalej žiť svoje životy na „automatického pilota“.

Všetci, ktorí sa dopracujú ku dverám Vzostupu budú musieť prejsť cez požadované skúšky siedmych zasvätení, aby získali vstupné kódy na oprávnenie pre planetárny Vzostup. Každé jedno zo siedmych zasvätení má sedem úrovní skúšok. Zvyčajne to zaberie niekoľko životov a storočí usilovného uplatňovania Duchovných zákonov, aby ste dokázali prejsť cez niekoľko alebo všetky tieto zasvätenia. V tomto veľmi jedinečnom čase v dejinách Zeme je tu nebývalá úľava, na základe ktorej to každá duša s vážnym a usilovným uplatňovaním dokáže uskutočniť za niekoľko rokov. Ja, El Morya, tam budem ako „Peter“, ktorého poznáte, spolu s ostatnými z Duchovnej Hierarchie tejto planéty a vašimi milovanými, aby sme vítali každého jedného z vás „Späť Doma“. Ja som váš Večný Priateľ, El Morya.

Adama prostredníctvom Aurelie Louise Jones

My v Telose žijeme vo vedomí Vzostúpeného stavu piatej dimenzie, aj keď žijeme v telách tretej dimenzie ako vy. Naša DNA je viac vyvinutá ako vaša za posledných niekoľko tisíc rokov, a žijeme vo frekvencii, ktorá je oveľa vyššia ako vaša. Táto frekvencia je frekvencia Lásky. Pretože žijeme také dlhé životy, veľmi vysoké percento ľudí v Telose prešlo cez proces Vzostupu na úrovni duše a rozhodlo sa zostať vo fyzických telách, ktoré stvárňujú najvyššie vyjadrenie života v tretej dimenzii.

My nemáme také fyzické obmedzenia s akými žijete vy. Naše telá sú silné a zdravé a nepoznáme choroby. Väčšina z nás sa dokáže teleportovať kdekoľvek podľa ľubovôle, a prejaviť čokoľvek čo chceme, kedykoľvek to chceme. Máme tiež vedomý prístup do Vesmírnej Mysle, dar, ktorý bol na povrchu tejto planéty dávno stratený. Vlastne žijeme taký druh fyzickej reality o akom vy všetci snívate a túžite ho zažívať.

Tešíme sa na deň keď budeme môcť vyjsť von a učiť nás nášmu spôsobu života, aby ste tiež mohli žiť život zázrakov, lásky, mieru a blahobytu ako my. Túžime sa s vami podeliť o všetky naše malé tajomstvá, ktoré urobia pre vás život takým úžasným a oveľa ľahším! Žiadame vás, aby ste boli otvorení tomu, že nás prijmete.

Ja, Adama, som v tejto dobe veľmi blízko spolupracoval s El Moryom na Vnútorných Rovinách, vyučoval som v noci duše, ktorí túžia lepšie pochopiť Vôľu Boha, a prajú si prejsť cez sedem brán vedúcich ku dverám Vzostupu do piatej dimenzie. Do Ašramu Vôľe Boha v Mt. Shasta prichádza stále viac duší, aby sa zúčastnili vyučovania. Kvôli tomuto veľkému prílevu duší sme Ja, a niekoľko ďalších Majstrov ponúkli nášmu drahému priateľovi, El Morya pomoc v tomto vyučovaní.

Pretože sa triedy El Morya stávajú takými veľkými, pomáhame Mu tak, že veľa hodín vyučujeme v Telose. Je pre mňa potešením pozvač vás osobne, aby ste prišli na naše vyučovanie v noci, keď vaše telo spí. Ak ste ochotní a pripravení, môžete absolvovať náš zvláštne vytvorený rýchlokurz „Vzostup do 2012“.

Je nás tu veľa, ktorí sú dostupní a ochotní poskytnúť vám všetku pomoc, ktorú budete potrebovať. Je nás dosť na poskytovanie osobného vyučovania pre tých, ktorí po tom túžia. Všetko toto je vykonávané z lásky a za naše služby sa neplatí poplatok. Všetko čo musíte urobiť, aby ste išli na naše vyučovanie je, že večer pred tým ako zaspíte vyslovíte modlitbu ku svojmu Strážnemu Anjelovi. Stanovte svoj zámer a požiadavku pre svoju dušu, aby ste boli odvedení na naše vyučovania, a váš strážny anjel vás privedie sem na „Vnútorné Roviny“. Neodmietneme nikoho kto hľadá a klope na naše dvere.

Je tiež veľa kníh na vašej dimenzionálnej rovine, ktoré by vám boli užitočné, keby ste sa s nimi oboznámili. V skutočnosti mnohé z týchto kníh obsahujú veľa z informácií, ktoré dostávate v noci z Vnútorných Rovín. Keď získate informácie vedome na fyzickej rovine, urýchlite svoje pochopenie a pokrok.

Čím skôr si „spomeniete“ na svoju pravú totožnosť v Bohu a oddáte sa vedome a usilovne tomu, že „budete“ Bohom, ktorým už ste, tým skôr budete mať svoju „Nesmrteľnú Slobodu“. Láska, láska a láska. Keď ste zamilovaní a vytvárate okolo seba a v sebe dostatok lásky na rozpustenie všetkej negativity vášho tvorenia, budete tiež Vzostúpená Bytosť. My v Telose vám podávame naše ruky a ponúkame vám pomoc. Prijmete naše ruky a dovolíte nám, aby sme vás viedli a sprevádzali? Prichádzame z lásky, žijeme z lásky a Vzostupujeme z lásky. My všetci sme Jeden – vy a my, vaši bratia a sestry z Telosu. Namasté.

(Koniec správ, ktoré prijala Aurelia Louise Jones, Február 1999)

Vstúpili sme do Fotónového Pásu

Prichádzame ku vám dnes doručiť správu veľkého významu; správu, na ktorú ste všetci čakali. Začali sme Vzostup Zeme a jej vstup do Fotónového Pásu. Toto je čas, na ktorý sme čakali. Pretože Zem sa čoskoro rozžiari v Sláve Svetla Otca, a my všetci znova budeme v náručí Otca, pripravení začať ďalší krok na našej Ceste Večnosťou.

Vedzte, že všetky plány sú pripravené na spustenie. Vedzte, že my v Podzemných Mestách a v Dutej Zemi sme všetci pripravení na tento veľký prechod do Slnka Božieho Svetla. My všetci tu v Telose očakávame tento veľký deň. Pretože toto bude čas keď konečne vyjdeme z našich domovov pod povrchom a zvítame sa s vami nad zemou ako rovní vo Svetle.

Vy všetci ako Pracovníci Svetla sa stretávate s nami na Vnútorných Rovinách v noci, kde formulujeme naše plány pre vstup Zeme medzi Hviezdy Svetla. My, Hierarchia, a vy, Pracovníci Svetla, sa stretávame po nociach na Vnútorných Rovinách, kde vidíme VŠETKO, vieme VŠETKO a sme VŠETKO. Vaši bratia a sestry veľryby sa s nami tiež každú noc stretávajú, pretože všetko vedomie si plne uvedomuje plány Zeme pre vývoj na tej alebo onej úrovni vedomia.

Sú pre nás prichystané veľké dni radosti a krásy keď vystúpime vo vedomí Lásky Boha pre Zem. Pretože Boh úprimne miluje VŠETKÝCH. My všetci sme dietky Božie a Boh chce aby sme cítili len veľkú radosť a šťastie na našom putovaní po Hviezdach.

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s