Povznesenie od Spoločnosti Neba

Patricia Diane Cota-Robles
1-September 2010

Len na okamih sa zhlboka nadýchnite a vstúpte do Božskosti svojho srdca. Pociťujte povznesenie prúdiace od Spoločnosti Neba ako odozva na neslýchané Víťazstvo vo Svetle, ktoré Božské Ja Ľudstva spolu stvorili počas zázračného leta 2010. Nikdy v dejinách času neurobila kolektívna energia, vibrácia a vedomie Ľudstva taký kvantový skok do frekvencií Svetla. Prostredníctvom spojeného úsilia miliónov Pracovníkov Svetla, ktorí sa podieľali na stovkách aktivít Svetla a ojedinelých nebeských zoskupení, ktoré otvorili Nebeské Brány, čím umožnili mohutné prílevy Božského Svetla, sme uspeli nad najvyššie očakávania Neba. Prostredníctvom spoločného úsilia Neba a Zeme sme dosiahli kritické množstvo, ktoré umožnilo Božskému Ja, JA SOM Prítomnosti každého muža, ženy a dieťaťa roztrhať ťaživé putá našich ľudských eg.

Každá jedna osoba na planéte, ktorá obrátila svoju pozornosť ku Vyššej Moci a vzývala Svetlo Boha akýmkoľvek spôsobom toto leto bola nástrojom Božského Víťazného uskutočnenia tohto aspektu Božského Plánu. To o čo sa podelím s vami v tomto článku je len jedna časť tejto zjednotenej snahy. Toto sa stalo na 24. Výročnom Svetovom Kongrese o Osvietení, ktorý sa konal v silovom poli Washington D.C. 14.-19.Augusta 2010.

24. Svetový Kongres o Osvietení začal 14.Augusta Otváracou Ceremóniou. Zúčastnilo sa ho vyše 500 ľudí z 22 krajín. Dvadsať-dva je majstrovské číslo, ktoré odráža silu na všetkých rovinách a schopnosť zmeniť smer dejín. Tiež sa s nami vedome spájali stovky tisíc Pracovníkov Svetla z celého sveta. Táto udalosť prebehla v objatí ojedinelého Veľkého Kardinálneho Kríža, ktorý zahŕňal planéty v znameniach Baran, Váhy, Rak a Kozoroh. Tieto astrologické znamenia predstavujú elementy ohňa, vzduchu, vody a zeme, ktoré tvoria Pozemské telá Ľudstva. Toto zoskupenie bolo veľmi dôležitým činiteľom pri zvyšovaní frekvencie našich fyzických/zem, éterických/vzduch, mentálnych/oheň a emocionálnych/voda tiel na vibračný tón, ktorý by pretrhol putá a prekročil zovretie našich ľudských eg.

Duchovní astrológovia po celom svete hlásili že nikdy nevideli zoskupenie Veľkého Kardinálneho Kríža s takým veľkým počtom zapojených planét v takom tesnom matematickom stupni. Tí, ktorí skúmali toto zoskupenie nedokázali nájsť podobný Veľký Kardinálny Kríž 500 pred a 500 rokov po tejto udalosti. (Veľký kardinálny kríž sa objavil na oblohe 6-7.Aug. keď bola Luna v Rakovi.. v čase Kongresu bola stále Kardinálna T-kvadratúra, pozn. SiR)

Je ťažké pochopiť rozsah toho čo sa pre Ľudstvo udialo, ale pre predvedenie pomoci, ktorú sme Zhora dostali sa s vami podelím o to, že táto aktivita pritiahla pozornosť celej Spoločnosti Neba. Počas našej Otváracej Ceremónie vytvorili Mocní Elohim, Stavitelia Formy, kolosálny amfiteáter Svetla, ktorý obklopil planétu a siahal do Nebies tak ďaleko ako oko dovidí. Potom náš Otec-Matka Boh a Bytosti Svetla, ktoré slúžia Zemi privolali Légie Svetla naprieč nekonečnom, aby sa ku nám pridali tým že premietnu svoju žiarivú Prítomnosť do tohto amfiteátru. Žiarivé Prítomnosti Légií Svetla naprieč celým Stvorením naplnili amfiteáter. Títo nesebeckí poslovia Boha podporili naše snahy tisíc krát tisícnásobne a pomáhali nám v každom kroku cesty počas celého týždňa.

15eho Augusta bol deň Nanebovzatia Matky Márie. Toto je vždy silný deň keď Ženské Aspekty Božstva pomáhajú Ľudstvu s procesom včlenenia Láskavej Povahy našej Matky Bohyne, Ducha Svätého, do Plameňa Srdca každej osoby.

Po vekoch oddelenosti začala naša Matka Bohyňa svoj návrat na Zem počas počiatočného impulzu Posunu Vekov, ktorý nastal počas aktivity Svetla zvanej Harmonický Súlad (Harmonic Concordance). Táto udalosť prebehla medzi veľmi silným Lunárnym a Slnečným Zatmením v Novembri 2003. Odvtedy naša Matka Bohyňa nežne včleňovala svoju Lásku do Nesmrteľného Víťazného Trojplameňa v srdci každej osoby. Tento plameň sa skladá z Modrého Plameňa Božej Vôle a Sily od nášho Otca Boha, Ružového Plameňa Božej Lásky a Úcty ku Životu od našej Matky Bohyne a Žlto-Zlatého Plameňa Múdrosti a Osvietenia od Synov a Dcér Boha. Je to skutočný odraz Svätej Trojice. Na začiatku bol náš Trojplameň v rovnováhe ale po našom páde z Milosti sme stratili povedomie o Láskavej Povahe našej Matky Bohyne. Od tej osudnej doby sme používali svoju mužskú silu bez vyváženia našou ženskou láskou. Toto spôsobilo spúšť na Zemi a je to hlavný dôvod, prečo sa u nás vyvinula rozbitá, na strachu založená stránka nášho vedomia na ktorú odkazujeme ako na naše ľudské ego.

15eho Augusta 2010 sa bola naša Matka Bohyňa konečne znova schopná účinne sceliť dostatočne na to aby trvale vyvážila Ružový Plameň Božej Lásky v Plameni Srdca každej osoby. Táto zázračná udalosť katapultovala frekvenciu každej osoby do vyššieho vibračného tónu ako sme kedy zažili. Toto umožnilo JA SOM Prítomnosti každej osoby prevziať viac kontroly nad svojimi Pozemskými Telami.

Keď sa Plameň Božskej Lásky rozšíril cez každý Plameň Srdca, JA SOM Prítomnosť každej osoby na Zemi dýchala túto Božskú Lásku do Plameňa Srdca JA SOM Prítomnosti každej inej osoby. Toto vytvorilo okolo planéty rozšírenú a mimoriadne silnú mriežku Premieňajúcej Božskej Lásky. Táto mriežka svetla siaha od najnižších frekvencií ohavností Ľudstva až do najvyšších frekvencií Ríš Svetla 5ej Dimenzie. Táto mriežka Božskej Lásky je Mostom ku Slobode, cez ktorý táto planéta a všetok jej Život Vzostúpia von z temnoty do Svetla. Táto úžasná udalosť vydláždila cestu pre ďalší krok odvíjajúceho sa Božského Plánu.

16ehi Augusta oceány Božskej Lásky našej Matky Bohyne prúdili cez novo-vyvážené Trojplamene Ľudstva do našej novo-zavedenej mriežky Premieňajúcej Božskej Lásky. Tento nevídaný prílev Božskej Lásky prúdil do, cez a okolo každej častice Života na Zemi a prenikol do jadra čistoty každého elektrónu nevhodných myšlienok, slov, citov a činov Ľudstva. Ako Láska našej Matky Bohyne kúpala každú atómovú a subatomárnu časticu a vlnu Života, bolo vytvorené tekuté pole neprejaveného Božského Potenciálu, do ktorého boli otlačené vzory dokonalosti pre Vyšší Rád Bytia. Táto udalosť prebehla nasledujúci deň pod vedením Spoločnosti Neba.

17eho Augusta 2010 bolo 23. výročie Harmonického Zbiehania (Harmonic Convergence). V tento veľmi silný deň Bytosti Svetla, ktoré prebývajú v Komplexe Éterických Chrámov nad Washington D.C. zaujali svoje strategické miesta okolo planéty. Bohyňa Nezávislosti premietla svoju žiarivú Prítomnosť do Kardinálneho Bodu na Severe. Bohyňa Božskej Spravodlivosti zaujala svoje miesto na Kardinálnom Bode na Východe. Bohyňa Slobody zaujala svoje miesto na Kardinálnom Bode na Juhu a Bohyňa Víťazstva zaujala svoje miesto na Kardinálnom Bode na Západe. Keď bolo toto hotové, Saint Germain dal pokyn svojmu Kráľovskému Dvoru Anjelov Fialového Ohňa, aby zaujali svoje miesta v energetických poliach každej osoby, miesta, stavu a veci vo Washington D.C.

Saint Germain povedal, že Washington D.C. Spodobuje mikrokozmos makrokozmu našej planéty. Povedal že od jeho vzniku až do tohto okamihu odrážal Washington D.C. všetko čo je vo svete správne a všetko čo je vo svete nesprávne. Odráža Božskosť každej osoby, Jednotu Života a vrodenú schopnosť Ľudstva dosiahnuť náš najvyšší potenciál ako Synovia a Dcéry Boha, prostredníctvom Lásky a Uctievania Všetkého Života. Tiež odráža zhustenie zneužitia moci, chamtivosti, korupcie a sebeckosti, ktorými nás naše na strachu postavené ľudské egá manipulovali po eóny času. Saint Germain a Spoločnosť Neba nám povedali, že v ten posvätný a svätý deň budú Pracovníkov Svetla na Svetovom Kongrese o Osvietení sprevádzať cez Washington D.C. Anjeli Fialového Plameňa spojení s Fialovým Plameňom Nekonečnej Dokonalosti Boha. S pomocou týchto drahých anjelov naša JA SOM Prítomnosť otlačí na novo-vytvorené tekuté pole neprejaveného Božského Potenciálu archetypy pre Vyšší Rád Bytia pre Ľudstvo a všetok Život na tejto planéte.

V hlbokej pokore a vďačnosti Pracovníci Svetla prítomní na SKO prijali túto úžasnú zodpovednosť a prešli Washington D.C. na Sever, Juh, Východ a Západ. Odovzdali sme sa našej JA SOM Prítomnosti a ponúkli sme Plamene našich Sŕdc ako Otvorené Dvere aby cez ne prúdilo Svetlo Boha, aby otlačilo Vyšší Rád Bytia na fyzickú rovinu Zeme. Prostredníctvom tejto aktivity bolo Svetlo Boha uvoľnené do každého fyzického a chemického vzájomného pôsobenia v ľuďoch, miestach, stavoch a veciach vo Washington D.C., a tak liečilo a obnovovalo všetky pokrivené a zmutované energetické väzby medzi atómami a v atómoch, ktoré boli znetvorené ľudskými egami Ľudstva.

Potom sa prostredníctvom vôle JA SOM Prítomností Pracovníkov Svetla, ktorí sa spojili vo vedomí z celého sveta a pomoci Légií Svetla naprieč Večnosťou, ktoré premietli svoju žiarivú Prítomnosť do amfiteátra Svetla obklopujúceho planétu, rozšírila z mikrokozmu Washingtonu D.C. do makrokozmu Planéty Zem.

V archetypoch Vyššieho Rádu Bytia bolo obsiahnuté Božské Svetlo potrebné na zvýšenie vibračného tónu fyzických, éterických, mentálnych a emocionálnych tiel Ľudstva, dostatočne vysoko na to aby pretrhlo putá a prekonalo ochromujúce zovretie našich ľudských eg. Toto Svetlo bolo schopné napraviť orbit, spin a elektronický náboj každej bunky, atómu a elektrónu Života na Zemi v príprave pre aktivitu Svetla, ktorá mala nastať nasledujúci deň.

18eho Augusta sme boli požehnaní žiarivou Prítomnosťou Riaditeľov Elementov. Títo nesebeckí služobníci Svetla zaujali svoje miesta na štyroch kardinálnych Bodoch planéty. Riaditelia Elementu Vzduchu, Thor a Aires sa pridali ku Bohyne Nezávislosti na Kardinálnom Bode na Severe. Riaditelia Vodného Elementu, Neptún a Lunara sa pridali ku Bohyni Božskej Spravodlivosti na Kardinálnom Bode na Východe. Riaditelia Elementu Zeme, Pelleur a Virgo (tiež Proserpína, pozn. SiR) sa pridali ku Bohyni Slobody na Kardinálnom Bode na Juhu a Riaditelia Ohnivého Elementu, Helios a Vesta (Riaditelia Elementu Ohňa sú Oromasis a Diana, Helios a Vesta sú náš Solárny Logos, pozn. SiR) sa pridali ku Bohyni Víťazstva na Kardinálnom Bode na Západe.

Keď bolo všetko pripravené, Matka Zem vyslala volanie svojej poľnice ku Mocným Elohim a Elementálnym Bytostiam, ktoré udržujú elementy vo fyzických, éterických, mentálnych a emocionálnych telách Ľudstva a fyzickej, éterickej, mentálnej a emocionálnej vrstve Zeme. Elohim a Riaditelia Elementov viedli v jedinečnej aktivite Božského Liečenia Elementálne Bytosti, ktoré spolutvoria elementy zeme, vzduchu, ohňa a vody, aby očistili trosky, ktoré boli vytvorené ľudskými egami Ľudstva. Toto čistenie prebehlo cez telá Ľudstva a Matky Zem v čine úžasnej Božskej Milosti s maximálnou intenzitou akú Kozmický Zákon umožnil. Toto bol posledný krok príprav predtým aktivitou Svetla, ktorá mala oslobodiť Ľudstvo od manipulatívneho zovretia našich ľudských eg.

19eho Augusta nastal Kozmický Okamih. JA SOM Prítomnosť každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi a Légie Svetla naprieč celým Stvorením stáli v pohotovosti. Saint Germain a Bytosti Svetla z Éterických Chrámov nad Washington D.C. boli pripravení prijať zo samotného Srdca nášho Otca-Matky Boha najintenzívnejšie frekvencie 5ej-dimenzie Fialového Plameňa Nekonečnej Dokonalosti Boha, a Božské Kvality Nezávislosti, Božskej Spravodlivosti, Slobody a Víťazstva aké mohla Zem zniesť. Toto boli Božské Kvality, ktoré mali dokončiť proces zvýšenia štyroch Pozemských Tiel Ľudstva do vibračného tónu, ktorý by prekročil dosah našich ľudských eg.

Keď náš Otec-Matka Boh rozoznel svoj Kozmický základný tón, Mocní Elohim začali zostupovať do Stredu Zeme. Na Svätý Dych Stavitelia Formy zmagnetizovali do svojich Plameňov Srdca plnú Božskú Hybnosť Fialového Plameňa Nekonečnej Dokonalosti Boha. Keď Mocní Elohim vstúpili do Slnka Rovnakého Tlaku v Srdci Matky Zem, kľakli si pred lúčom Svetla, ktorý tvorí os tejto planéty. Potom ako jedna zjednotená sila Svetla Elohim vdýchli Fialový Plameň Nekonečnej Dokonalosti Boha do osi Zeme. Fialový Plameň sa spojil s Nesmrteľným Víťazným Trojplameňom Matky Zem a rozšíril sa cez Systém Kryštálovej Mriežky Zeme ako nesmierny Hviezdny výbuch. Fialový Plameň žiaril do každého akupunktúrneho bodu tela Matky Zem a bol tam bezpečne ukotvení. Pracovníci Svetla spojení vo vedomí po celom svete vstrebali tento Posvätný Oheň do Plameňov svojich Sŕdc a vydýchli ho do Plameňa Srdca JA SOM Prítomnosti každej osoby na Zemi.

Keď bola táto fazeta Božieho Plánu hotová, Bohyne Nezávislosti, Božskej Spravodlivosti, Slobody a Víťazstva vdýchli tieto Božské Kvality zo Srdca Boha do Plameňov svojich Sŕdc a premietli ich cez Bránu Svetla 5ej Dimenzie nad Washington D.C. Tento nádherný prílev Božského Svetla otvoril bránu do úplnej šírky, čím ustanovil trvalý prúd týchto vzácnych Darov od Otca-Matky Boha do, cez a okolo každej častice Života na Zemi. Frekvencie Nezávislosti, Božskej Spravodlivosti, Slobody a Víťazstva 5ej-dimenzie, ktoré presahovali všetko čo Ľudstvo a Zem kedy zažili sa rozšírili cez Plameň Srdca JA SOM Prítomnosti každej osoby a vyžiarili cez značne rozšírenú mriežku Premieňajúcej Božskej Lásky, ktorá teraz zahaľuje túto planétu.

Akonáhle bola hotová táto fazeta Božského Plánu, JA SOM Prítomnosť každého muža, ženy a dieťaťa na Zemi vdýchla toto Liečivé Svetlo do fyzických, éterických, mentálnych a emocionálnych tiel, ktoré boli kontrolované a manipulované roztriešteným, na strachu postaveným ľudským egom od nášho pádu z Milosti. Božské Kvality Nezávislosti, Božskej Spravodlivosti, Slobody a Víťazstva boli potom premietnuté do každej atómovej a subatomárnej častice a vlny Pozemských Tiel Ľudstva. Tento prílev Svetla vytvoril kritické množstvo, nezastaviteľnú zmenu, ktorá umožnila našej JA SOM Prítomnosti vyžiariť vibračný tón, ktorý bol potrebný pre zvýšenie energie, vibrácie a vedomia našich Pozemských Tiel na frekvenciu, ktorá presiahla zovretie nášho ľudského ega. Ako sa tento vibračný tón ozýval cez fyzické, éterické, mentálne a emocionálne telá Celého Ľudstva, ťaživé väzby, ktoré naše egá používali po tisícročia, aby nás udržali v zajatí a uväznených v strachu boli rozbité vo dvoje a naše egá odpadli.

Naša JA SOM Prítomnosť potom zozbierala túto svojvoľnú stránku našej osobnosti do jej milujúceho náručia, a odviedla naše ego do školy učenia na Vnútorných Rovinách. Tu bude naše ego premenené na vyššie vyjadrenie Života a nakoniec sa vráti do srdca našej JA SOM Prítomnosti.

Táto zázračná udalosť Boh Víťazne oslobodil Pozemské Telá Ľudstva zo zovretia našich ľudských eg. Čo to znamená pre každú jednu osobu, ktorá sa vyvíja na tejto planéte je, že… My sme Voľní! My sme SLOBODNÍ! My sme Večne SLOBODNÍ!

Teraz prichádza pre každého z nás kritický ďalší krok. Naše Éterické Telá sú známe ako „sídlo všetkých spomienok“. Všetko čo sme zažili počas všetkých našich pobytov na Zemi je uložené v tomto nosiči. To znamená, že spomienky bludných predstáv a klamov našich ľudských eg sú uložené v tomto nosiči. Keďže my všetci sme stvorenia s návykmi, keď nezostaneme sústredení v našej JA SOM Prítomnosti, bude pre nás ľahké reagovať reflexívne na naše životné skúsenosti, ktoré napodobňujú správanie nášho ega. Ta sa udeje jednoducho preto, že to je spôsob akým sme boli zvyknutí konať v minulosti. Je našou zodpovenosťou byť PRÍTOMNÍ v každom okamihu našich životov. Denne a každú hodinu musíme myslieť a cítiť zladení s našou JA SOM Prítomnosťou PREDTÝM ako zareagujeme na situáciu. Opustite cestu strachu a povedzte si, „JA SOM moja JA SOM Prítomnosť. Ako zareagujem na túto situáciu z tejto úrovne Božského Vedomia? Ako pridám ku Svetlu sveta mojimi myšlienkami, slovami, pocitmi, činmi, presvedčeniami a náladami v tomto prípade?“ Potom venujte pozornosť Milosti a odpovedajte na Božské Vedenie vašej JA SOM Prítomnosti.

Bez rušenia našich ľudských eg budeme počuť vedenie našej JA SOM Prítomnosti novými a hlbokými spôsobmi. Toto bolo v minulosti mimoriadne náročné, ale tomu je koniec. Všetko sa zmenilo! Počúvajte a Dôverujte si.

Jednoduchá skúška ako sa uistiť, že odpovedáte na vedenie vašej JA SOM Prítomnosti a že nespájate len s éterickými záznamami vášho ľudského ega je spýtať sa seba „Je toto odpoveď zo strachu? Je to najpozitívnejší spôsob jednania v tejto situácii? Znamená táto reakcia najvyššie dobro pre všetkých zúčastnených? Pridávam ku Svetlu Sveta keď takto reagujem?“Ak je vaša odpoveď na ľubovoľnú z týchto otázok „NIE“, vedenie neprichádza od vašej JA SOM Prítomnosti. Reagujete z pozostalého zvyku vášho ega z minulosti.

Namiesto toho, aby ste reagovali z toho starého zvyku, nájdite svoj stred a požiadajte znova svoju JA SOM Prítomnosť o vedenie. Urobte tak veľa krát ako potrebujete, až kým ste schopní odpovedať „ÁNO“ na všetky otázky.

Mnohí ľudia si neuvedomujú na vedomej úrovni že ich JA SOM Prítomnosť uspela pri rozbití pút ich ľudského ega a že teraz sú oslobodení od manipulácie ich ega založenej na strachu. Nemusia si dokonca uvedomovať ani to, že majú nejakú JA SOM Prítomnosť. Potom nebudú vedieť ani o tom, že sa majú pýtať tieto dôležité otázky skôr ako zareagujú na situácie vo svojom živote. Títo ľudia budú náchylnejší konať na základe starých zvykov a zastaralých vzorcov správania ich ľudského ega. Ale našťastie na tento problém existuje riešenie a Spoločnosť Neba žiada o našu pomoc pri riešení tejto situácie.

Keďže sme Jeden so Všetkými našimi sestrami a bratmi v Rodine Ľudstva, môžeme vzývať ich JA SOM Prítomnosť v ich prospech. Každý má stále slobodnú vôľu a môže ignorovať vnútorné vedenie svojej JA SOM Prítomnosti, ale bez rušenia ich ľudského ega budú počuť toto vedenie oveľa ľahšie. Dôležitá vec, ktorú si treba zapamätať je, že naša JA SOM Prítomnosť je veľmi praktická, preto vedenie vždy zahŕňa životaschopné možnosti a riešenia, ktoré zlepšia naše životy a životy ostatných. Tento druh vedenia je ťažké nechať odpočívať. Keď neustále vzývame JA SOM Prítomnosť našich sestier a bratov po celom svete a žiadame ICH aby zasiahli v ich životoch, nakoniec bude aj najviac vzdorujúca osoba odpovedať na volanie srdca svojej JA SOM Prítomnosti. Potom tá osoba uvidí výsledky svojich činov, ktoré zlepšujú jej život, čo ich bude motivovať počúvať to vnútorné vedenie pravidelne.

Je pre nás nemožné naozaj pochopiť rozsah toho čo pre nás všetkých znamená byť oslobodený od manipulácie našich eg, ale naše životy boli zmenené. Namiesto toho, aby sme mali pocit, že zápasíme o dosiahnutie našich cieľov prechádzaním cez smolu s víchrom dujúcim nám do tváre, sme teraz posilnení novými spôsobmi našou JA SOM Prítomnosťou a Božím Zásahom Nebeských Ríš. Vzorce dokonalosti na ktoré sa sústredíme v našom individuálnom živote a našich kolektívnych životoch ako Rodina Ľudstva sa prejavia oveľa rýchlejšie. Prostredníctvom novo-vytvoreného vzoru Vedomia Jednoty a novo-nájdenej slobody Ľudstva od našich ľudských eg budeme spolu tvoriť Novú Zem veľmi hmatateľným spôsobom skôr ako sme kedy snívali, že je to možné.

Deň po dni sa veci na tejto planéte budú zlepšovať. Dávajte pozor a posilňujte len to čo odráža Najvyšší Rád Bytia spojený s vašou JA SOM Prítomnosťou. Potom prostredníctvom vašich myšlienok, slov, činov a pocitov automaticky posilníte vzorce dokonalosti pre Novú Zem.

VEDZTE, že prostredníctvom vašej JA SOM Prítomnosti ste Božskými Kvalitami Nezávislosti, Božskej Spravodlivosti, Slobody a Víťazstva oslobodzujete Ľudstvo od všetkých energetických pút v Ľudstve, vrátane vzťahov a vzájomného pôsobenia všetkých ľudí, všetkých rás, všetkých náboženstiev, všetkých organizácií a všetkých národov. Vy ste vaša JA SOM Prítomnosť oslobodzujúca tieto vzájomné pôsobenia do harmónie Vyššieho Rádu Bytia a tak rozširujúca vplyv JA SOM Prítomnosti Ľudstva na Zemi. Poznáte túto Vyššiu Realitu vo svojom srdci a mysli a prostredníctvom vašej JA SOM Prítomnosti ste pokojným oceánom týchto Božských Kvalít zaplavujúcim Zem.

Božsky Víťazne sme uskutočnili kvantový skok hore Špirálou Evolúcie 5ej Dimenzie. Niet návratu! Buďte v Mieri a užívajte si jazdu. Prišiel váš čas. A tak to je.

Patricia Diane Cota Robles
New Age Study of Humanity”s Purpose
a 501 (c) nonprofit educational organization

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s