Kryštálový Palác Vnútri a Otvorenie Siení Amenti

Tom Kenyon a bytosti Hathor

Poznámka: Táto správa od Hathor obsahuje pokyny pre silnú energetickú meditáciu nazývanú Kryštálový Palác Vnútri a Otvorenie Siení Amenti. Môžete využiť túto meditáciu kedykoľvek si prajete a mať z nej veľký osobný prospech. Avšak pokyny pre tento energetický proces sú uvoľnené v tento čas pre tých, ktorí sa rozhodnú zúčastniť na Svetovej Aktivačnej Meditácii Hathor, ktorá prebehne 31ého Októbra 2010. V tejto dobe sa zhromaždí skupina v Seattle, Washington, aby sa zapojila do tejto meditácie. Táto informácia je pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť celého seminára, ale radi by sa zúčastnili meditácie s ostatnými z celého sveta.

Kryštálový Palác Vnútri a Otvorenie Siení Amenti
Planetárne Posolstvo Hathor Sprostredkoval Tom Kenyon

Prostredníctvom meditácie, ktorú sa chystáme poskytnúť môžete dosiahnuť vyššie úrovne tvorivosti, vrodené vo vás, a získať prístup ku tomu na čo odkazujeme ako na vašu Vyššiu Myseľ – čo je jednoducho stránka vášho vedomia, ktorá sa rozpína za hranice obmedzení vášho uvedomenia ako ho teraz zažívate v ohraničeniach času a priestoru. Táto Vyššia Myseľ – táto interdimenzionálna stránka vášho vedomia – je možný zdroj nesmiernej inšpirácie, múdrosti, vhľadu a tvorivosti.

Kryštálový Palác Vnútri odkazuje na epifýzu (šišinka), pretože časť jej zloženia je svojou povahou kryštalická. Tieto malé kalcitové kryštály majú piezoelektrické vlastnosti, ktoré dokážu reagovať na vyššie ríše svetla. Aktiváciou týchto kryštalických možností vo vašej epifýze otvoríte bránu ku vašej Vyššej Mysli, čo môže priniesť vám a ľudstvu prílev tvorivosti, vhľadu a riešení osobných a kolektívnych problémov. Meditácia má tri fázy.

Prvá fáza

Prvá fáza zahŕňa aktiváciu srdcovej čakry a vstup do srdečného súzvuku so Zemou. Toto spojenie cez vaše srdce vás spojí s múdrosťou Zeme a procesom vzostupu, cez ktorý sa vaša planéta vyvíja. Toto sa deje prostredníctvom vašej cítiacej prirodzenosti, hlavne prostredníctvom vysielania uznania alebo vďačnosti Zemi samotnej. Toto je veľmi dôležitá časť tejto konkrétnej meditácie, pretože energia Zeme je rozsiahlejšia ako vaša. Môže vám to pomôcť sa ustáliť v tomto procese a napája vás to na postupnosť vzostupu, ktorým vaša planéta prechádza. V tejto fáze meditácie umiestnite ohnisko svojej pozornosti na svoju srdcovú čakru, ktorá sa nachádza v strede vašej hrude a preciťujete uznanie a vďačnosť ku Zemi za samotný život. V závislosti na úrovni vášho vývoja budú niektorí z vás jednoducho spočívať v tomto pocite uznania a vďaky ku Zemi. Ďalší z vás môžu skutočne cítiť tieto energie prúdiace z vás do Zeme.

Iné osoby s pokročilými interdimenzionálnymi schopnosťami sa môžu ocitnúť ako sa vznášajú v priestore, pričom vysielajú svoje uznanie a vďaku Zemi z tohto postavenia a/alebo z vysoko rozšíreného stavu bytia. Takže je nesmierne veľa spôsobov ako to prežívať. Táto fáza je tiež energetická premena kolektívnej myšlienkovej formy udržiavanej ľudstvom. Táto myšlienková forma je presvedčenie, že Zem môže ľudstvo využívať, ba až zneužívať pre vlastné účely bez ohľadu na následky na iné životné formy.

Táto myšlienková forma musí byť odstránená a premenená ak má ľudstvo prežiť prechod, ktorým teraz prechádzate, a tak keď podniknete tento jednoduchý čin vysielania uznania a vďačnosti Zemi, spájate sa so vzostupom Zeme a zároveň prispievate ku premene tejto vysoko ničivej myšlienkovej formy: že vy máte vládu a moc nad Zemou. Na Novej Zemi bude hlavným princípom správcovstvo spolu s pochopením vzájomnej prepojenosti všetkého života a úcta ku Zemi samotnej.

Druhá Fáza

Potom ako zotrváte v tomto vibračnom poli uznania a vďačnosti Zemi aspoň po päť minút, presuniete svoju pozornosť z vášho srdcového centra do vašej šišinky v strede vašej hlavy a načúvate Ladeniu Šišinky. Táto konkrétna zvuková meditácia trvá niečo vyše päť minút a bola vytvorená práve na to, aby vám pomohla aktivovať nevyužité možnosti v kryštalickom zložení vašej vlastnej šišinky. Zvuky, ktoré budete počuť sú analógie výkyvov vo svetelných ríšach. Jemne ladia vnímavosť a jemné schopnosti vnímania tejto žľazy. Je to veľmi podobné zapnutiu antény a naladeniu sa na vyššie ríše svetla a na to na čo sme skôr odkazovali ako na vašu Vyššiu Myseľ. Počas celého trvania tejto zvukovej meditácie, tohto Naladenia, je vaše vedomie jednoducho v strede vašej hlavy, v oblasti vašej šišinky. Nie je treba robiť nič iné ako udržovať vaše vedomie v tejto oblasti. Keď vaša myseľ putuje, priveďte ju späť ku šišinke. Nechajte zvuky rezonovať a aktivovať túto oblasť vášho mozgu. Znova, v závislosti na úrovni vášho vedomia môžu niektorí z vás jednoducho zažívať nepatrné, nedefinovateľné posuny v tejto oblasti. Iní môžu zažívať spletité geometrie svetla. Iní sa zažívať mimo seba ako pozorujú výkyvy energie v šišinke. Jestvuje tiež veľa ďalších možností vnímania.

Dôležité v tejto fáze je „nesnažiť sa“ aby sa čokoľvek dialo. Len to nechajte plynúť. Po skončení tejto fázy meditácie prejdite ku tretej a poslednej fáze meditácie, na ktorú odkazujeme ako na Otvorenie Siení Amenti.

Tretia Fáza

Používame výraz Siene Amenti dvoma spôsobmi. Prvý odkazuje na éterickú úschovňu informácií, ktorá leží pod Sfingou v Káhire v Egypte. Druhý význam výrazu znamená vstúpiť do vyššieho vibračného stavu mysle prostredníctvom ktorého uskutočníte spojenie s vašou vlastnou Vyššou Mysľou. Tohto druhého hľadiska je sa treba držať počas vstupu do tejto meditácie. Táto fáza meditácie vám dá priamy prístup ku vašej Vyššej Mysli a jej nesmiernym možnostiam. Na rozdiel od prvých dvoch fáz meditácie je v tejto fáze vaše uvedomenie na rôznych miestach súčasne.

Uvedieme ich postupne. Niektoré osoby budú schopné udržať len jeden bod v ľubovoľnom danom okamihu. Iní dokážu udržať viac ako jeden bod vedomia súčasne. Jednoducho udržujte tak veľa bodov akú máte kapacitu. Keď budete dlhšie používať túto metódu, nakoniec si vyviniete schopnosť udržať viac bodov uvedomenia súčasne, a táto schopnosť (udržať viac hľadísk v rovnakom čase) je mocná výcviková metóda pre vývoj interdimenzionálneho uvedomenia. Prvý a základný bod sústredenia je oblasť na ktorú odkazujeme ako na bod BA. Toto nie je miesto kde sa nachádza vaša Nebeská Duša alebo Vyššie Ja; toto je jednoducho energetický vstupný bod. BA odkazuje na vašu Nebeskú Dušu, alebo pri niektorých spôsoboch pohľadu, vaše Vyššie Ja. Keby ste fyzicky zdvihli svoje ruky nad svoju hlavu, tam kde sa dotýkajú vaše prsty je váš bod BA. (Prosím vás v tejto meditácii nedržíte naozaj svoje ruky nad hlavou. Toto je len pomôcka.)

V tejto poslednej fáze meditácie je vaše uvedomenie v bode BA a vy vysielate uznanie alebo vďaku tejto stránke seba, ktorá je mimo čas a priestor. Konkrétne posielate uznanie alebo vďaku za prílev múdrosti, vhľadu, tvorivosti a inšpirácie, a tiež možné riešenia problémov, ktorým čelíte.

Toto je veľmi dôležitá časť tejto fázy. Harmonická – vibračná signatúra – uznania alebo vďačnosti aktivuje BA, vašu Nebeskú Dušu alebo Vyššie Ja. Týmto činom otvárate bránu ku svojej Vyššej Mysli a tiež ukončujete ďalšiu obmedzujúcu negatívnu myšlienkovú formu, ktorá po veky morí ľudstvo. Táto myšlienková forma nie je nič menšie ako presvedčenie že ste oddelený od svojej vlastnej božskosti – že ste nejako menejcenní alebo že si nezaslúžite dostávať dary vášho vlastného božstva. Táto myšlienková forma bola zavedená prostredníctvom vašich náboženstiev, na vaše ovládanie. Je to vysoko obmedzujúca a ničivá myšlienková forma, pretože vám zamedzuje prístup ku vašej vyššej múdrosti, vášmu duchovnému zreniu, vašej schopnosti rozlišovať pravdu od klamstva a vašej schopnosti meniť vašu realitu podľa toho ako si prajete.

Nemôžeme dostatočne zdôrazniť aká zákerná je táto myšlienková forma, a nemôžeme dosť zdôrazniť ani aké podstatné je pre vás udržiavať túto novú myšlienkovú formu (že nie je žiadna oddelenosť od vás a od vašej vlastnej Duše, Vyššieho Ja alebo Božskosti), zatiaľ čo vysielate svoje uznanie a vďačnosť ku vášmu BA. Nežiadate, neprosíte, nežobroníte svoju Nebeskú Dušu, svoje Vyššie Ja alebo boha. Jednoducho otvoríte kanál ku inej časti svojej vlastnej bytosti. Ako pokračujete v tejto fáze, pocítite odpoveď od vašej Nebeskej Duše – pohyb od bodu BA do šišinky.

Toto je zostup energie z vašej Vyššej Mysle spolu s vhľadmi a povzbudením do tej stránky vašej bytosti, ktorú poznáte ako vaše telo a myseľ. Tieto povzbudenia sú vo forme vzorov duchovného svetla, ktoré si môžete alebo nemusíte vedome uvedomovať. Keď dovolíte aby zostup energie od BA pokračoval, váš druhý bod sústredenia zahrnie šišinku, čím umožní pohyb energie nadol od Nebeskej Duše do kryštalického zloženia samotnej šišinky.

Ak ste toho schopní, súčasne preneste do svojho uvedomenia tretí bod, vašu srdcovú čakru v strede vašej hrude, tak aby sa prúd pohyboval z Nebeskej Duše do šišišinky a do vášho centra srdca. V tomto okamihu pošlite uznanie alebo vďaku vašej Nebeskej Duši, vášmu BA, za odhalenie vašej vlastnej Vyššej Mysle. Nakoniec pre tých z vás, ktorí sú pokročilejší, umiestnite svoje vedomie na štvrtý bod, ktorý je v samotnom strede Zeme, tak aby prúd vašej Vyššej Mysle prúdil od Nebeskej Duše do vašej šišinky, do vašej srdcovej čakry a dole do stredu Zeme. Nerobte si starosti s tým koľko bodov dokážete udržať; udržiavanie prvého bodu, čo je bod BA, je pre začiatok postačujúce.

Ako sme povedali predtým, ak pokračujete s touto meditáciou, nakoniec budete schopní udržať viac bodov uvedomenia súčasne. Účelom tejto meditácie je aktivovať nevyužité možnosti. A schopnosti vo vašej interdimenzionálnej podstate a dať vám prístup ku vašej Vyššej Mysli, ktorý potom môžete využiť na to, aby ste do svojho života vliali viac vhľadov, nové pochopenie, nové formy inšpirácie, a nové tvorivé riešenia problémov, ktorým môžete čeliť (či už jednotlivo alebo kolektívne). Vďaka skutočnosti, že ste spojení so všetkým životom, keď sa otvoríte možnostiam vašej vlastnej Vyššej Mysle, pomáhate toto uskutočniť tiež svojim ľudským druhom. Prinášame túto meditáciu v tejto dobe pe tých, ktorí sa chcú pripojiť ku nám keď budeme robiť planetárnu aktiváciu v Sobotu, 31ého Októbra tohto roku, 2010. Žiadame aby ste prešli týmto procesom veľakrát pred touto vlastnou udalosťou, aby ste s ním boli dostatočne oboznámení a zvládli ho do určitej miery.

31ého Októbra 15:00 PST (1. Novembra 0:00 CET) tí z nás, ktorí sa zhromaždia na udalosť v Seattle vstúpia do tejto meditácie. Ste pozvaní pridať sa ku nám nech už ste kdekoľvek na Svete. Prostredníctvom spoločného vibračného stavu (uznanie alebo vďaka) prekročíme čas a priestor spoločne. Oživíme Kryštálový Palác Vnútri a Otvoríme Siene Amenti v prospech nás a v prospech ľudstva.

Zhrnutie

Celkovo táto meditácia, ktorú nazývame Kryštálový Palác Vnútri a Otvorenie Siení Amenti trvá približne 15 minút. Prvým päť minút strávite posielaním uznania alebo vďačnosti Zemi s pochopením, že tiež zosilňujete myšlienkovú formu a pridávate ju do planetárnej mriežky – protiklad ku ničivej myšlienkovej forme, že ľudstvo má vládu a moc nad Zemou. Nahradíte túto zákernú myšlienkovú formu novou – ľudstvo je spolutvoriteľom so Zemou a správcom života.

Potom ako strávite aspoň päť minút v tomto vibračnom poli uznania alebo vďaky ku Zemi prejdete do druhej fázy, ktorá trvá niečo vyše päť minút. V nej počúvate Ladenie Šišinky, dovolíte aby pre vás zvuk pracoval, jednoducho udržujete svoje uvedomenie v strede svojej hlavy. V tretej fáze, ktorá trvá päť minút sa vaše vedomie presunie do bodu BA nad hlavu. Počas tejto fázy posielate uznanie alebo vďaku svojej Nebeskej Duši, vášmu Vyššiemu Ja, čím otvoríte kanál ku svojej Vyššej Mysli, s pochopením, že týmto činom nie len že otvárate spojenie ku vyššiemu aspektu seba, ale tiež súčasne transformujete negatívnu myšlienkovú formu udržovanú ľudstvom.

Touto myšlienkovou formou je, že ste menej ako vaše vlastné božstvo, a že si nezaslúžite priamy prístup, ale že potrebujete nejakého prostredníka. Z nášho pohľadu nepotrebujete osobu, objekt ani organizáciu na to aby bola sprostredkovateľom medzi vami a vašim vlastným Vyšším Ja, vašim vlastným Božstvom, vašou vlastnou Božskosťou. Počas tejto fázy dovolíte prúdu energie pohybovať sa dole z vašej Vyššej Mysle, ku ktorej pristupujete cez svoju Nebeskú Dušu, vaše Vyššie Ja, do šišinky. Ak dokážete udržať sústredenie na viac bodov, dovoľte aby sa tento prúd pohyboval do vašej srdcovej čakry v strede vašej hrude a nakoniec do stredu Zeme.

Načasovanie tejto meditácie je priaznivé a tiež hrozivé. Ste v kritickom úseku vzostup Zeme. Nie ste bezmocní uprostred rastúceho zmätku ktorý je okolo vás – kdeže. Máte v sebe sily a schopnosti, ktoré čakajú na váš povel.

Bytosti Hathor
Baja Mexiko
29. August 2010

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s