Duša – čiže jemné (astrálne) telo

Jemné telo (tiež sa nazýva svetelné telo alebo astrálne telo) je tvorené šakti (inteligentná tvorivá energia) v jej dvoch aspektoch. Aspekt inteligencie je zastúpený mysľou, aspekt energetický pránou. K mysli patria aj jemné zmysly, ktorými vnímame v snoch a pri opustení hmotného tela. Vonkajšie zmysly sú nástroje zmyslov vnútorných. To isté platí aj o mozgu, ktorý prevádza pôsobenie mysle na telo. Nemyslíme mozgom, ale mysľou, ktorá je časťou jemného tela. Myseľ je nehmotný samostatný duševný princíp, ktorý existuje nezávisle na hmotnom tele, aj keď je ním ovplyvňovaný.

freedom

Jemné telo tvorí spojovací článok medzi vedomím, ktoré v ňom sídli a hmotným telom. Jeho prostredníctvom hmotné telo vnímame, ovládame a sme činní v hmotnom svete. Jeho spojenie s hmotným telom spôsobujem že ho cítime ako seba a vo svojej nevedomosti sa s ním dokonca stotožňujeme.

V spánku, v mdlobe, v samádhí so stratou vedomia tela i pri vstupe do mimozemských úrovní, jemné telo opúšťa hrubé telo, my strácame vedomie tela i hmotného sveta a vnímame a uvedomujeme sa v svetoch snových či mimozemských práve pomocou jemného tela a jeho jemných zmyslov. Určité spojenie jemného tela s telom hmotným (strieborná šnúra), však zostáva zachované aj v týchto stavoch, čo umožňuje, že prebiehajú ďalej základné vegetatívne životné funkcie hmotného tela, ako je dýchanie, krvný obeh atď. Hmotné telo samotné v tomto stave je síce živou ale nevedomou hmotou.

Bilokácia (súčasný pobyt človeka na dvoch miestach) je možný práve vďaka vymiestneniu tela jemného z hrubého. Nie je znakom duchovného pokroku, môžu ju ovládať aj ľudia neduchovní alebo dokonca zlí. Samotná bilokácia nie je preto z hľadiska duchovnej cesty ničím žiadúcim a naviac sa počas nej vystavujeme rôznym nebezpečenstvám astrálneho sveta, kde zďaleka nie všetky bytosti sú dobré a priateľské. Telesná smrť človeka je trvalým prerušením spojenia jemného tela s hmotným a odchod do príslušnej sféry. Vymiestnenie astrálneho tela je prežívané ako skutočné zdvojenie osobnosti: človek má skutočný pocit, že vystúpil zo svojho vlastného fyzického tela, pozoruje ho a vníma ako akéhosi svojho dvojníka. Je treba pritom prekonať silnú úzkosť, spojenú s nebezpečím, že odpútanie astrálneho tela bude definitívne, teda úzkosť hroziacej smrti. Ďalšie dojmy sú podobné ako prežívajú osoby v štádiu klinickej smrti: prudký let akousi širokou rúrou, kaleidoskopická vízia zvláštnych pohybujúcich sa útvarov výrazných farieb, pripomínajúcich oká pávich pier alebo motýlich krídiel. Usmernenie vlastného cestovania sa deje predstavou, pričom presun do predstavovaného miesta je okamžitý, je preto nanajvýš dôležité aby človek ovládal svoju myseľ. Účelom vymiestňovania astrálneho tela v bielej mágii nie je zvedavosť ale študovanie astrálu, ktorý je okrem iného aj živou kronikou ľudstva. Nájdeme tu záznamy o minulých životoch a múžeme sa tu stretnúť a zhovárať s inými astrálnymi bytosťami a majstrami. Jedným z rizík astrálneho cestovania v mágii pri nedostatočnej ochrane, napr. pri nepoužití magického kruhu alebo pantaklu, je posadnutie, ktoré je možné chápať ako spojenie astrálneho tela s nežiadúcou astrálnou larvou, prejavujúce sa vzápätí nežiadúcimi zmenami osobnosti. Pre úplnosť treba uviesť, že môže dojsť aj k žiadúcemu, vedomému astrálnemu spojeniu s astrálnym útvarom obdivovanej osobnosti, ideje a pod. V astrále je možné sa stretnúť tiež s astrálnymi telami mŕtvych osôb. Astrálne cestovanie je prvým krokom psychurgie (práce s vlastnou psychikou) a súčasne prvým krokom magicky pojatej reintegrácie.

Jemné telo je hlavným dodávateľom energie, prány, pre telo hmotné, čím umožňuje jeho vnútorné aj vonkajšie činnosti. Časťou tejto energie je aj inteligentná myseľ, ktorá riadi náš zložitý telesný organizmus. Bez inteligentnej zložky by nemohol nie len fungovať ale ani existovať. Táto časť mysle je podvedomá. Je to mysliaci automatizmus, ku ktorému sa obracajú všetky metódy založené na pôsobení energií, napr. regres, hypnóza a autosugesia. Je najlepšie prístupná, ak je vedomá činnosť mysle utíšená, napríklad pri zaspávaní.

Prána pôsobí v centrách, ktorý nazývame čakry a prúdi kanálikmi, ktoré nazývame nádí. Hlavné nádí, jemnohmotné, svetelné dráhy ktoré korešpondujú s dôležitými telesnými orgánmi sa nazývajú meridiány. Umiestnenie čakier a nádí v tele do značnej miery zodpovedá centrálnej nervovej sústave človeka, mozgu, mieche, nervovým plexom a hlavným nervom. Tieto dva systémy prirodzene korešpondujú, nie su však totožné.

Z uvedeného vyplýva, že všetky poruchy, či už funkčné alebo orgánové, telesné i duševné majú svoju prvotnú príčinu v nejakej poruche a nedostatku tela jemného. Trvalá náprava alebo vyliečenie je preto možné len odstránením tejto príčiny v tele jemnom. Preto liečenie hmotného tela alebo dokonca orgánu nestačí a je neúčinné. K akémukoľvek liečeniu treba pristupovať vždy a zásadne z tohoto pohľadu. Inak, a to je bežná prax v klasickej medicíne, odstraňujeme v najlepšom prípade následky poruchy alebo ochorenia a príčiny ostávajú. Liečením jemného tela sa zaoberajú alternatívne holistické liečebné metódy ako homeopatia, liečenie pomocou Bachových kvetov, liečenie farbami – aura-soma atď. Ja osobne (Zayko5) študujem a praktikujem liečenie svetlom s pomocou anielskych bytostí, ktorého cieľom je odstraňovanie energetických blokád zo svetelných dráh a čakier.

Keďže hrubé (fyzické) telo je ovládané a energetizované telom jemným – mysľou a životnou silou, je preto možné mysľou i pránou teda jemným telom pôsobiť na telo hmotné a to priaznivo aj nepriaznivo. Toto pôsobenie sa deje stále po celú dobu vedomého stavu, lebo počas tejto doby trvá aj plné spojenie tela jemného s hrubým. Deje sa tak nevedome, každou myšlienkou, citom aj energetickým výdajom. Negatívnym myslením a cítením zaťažujeme a poškodzujeme svoje telesné zdravie a samozrejme si aj vytvárame zlú karmu. V podvedomej časti mysle jemného tela sú umiestnené latentné, dočasne sa neprejavujúce sklony, ktoré nazývame samskáry, spolu s nežiadúcimi, a preto potlačenými obsahmi mysle. Tejto časti jemného tela hovoríme kauzálna, príčinná: obsahuje príčiny, ktoré sa raz za príhodných podmienok nutne musia prejaviť ako sily vytvárajúce náš život. Všetky výtvore mysle, i samskáry, sú energiou, v tomto prípade potenciálnou (nachádzajúcou sa v nečinnom stave), ktorá má svoju veľkosť. Tieto samskáry si v okamihu telesnej smrti odnášame so sebou v jemnom tele ako svoj budúci osud. Nevedomý človek nepozná svoje jemné telo a zákonitosti jeho pôsobenia, nemôže ho ani správne používať a preto ním pôsobí chaoticky a na vlastnú škodu. Jemné telo je zanedbané a vo veľmi neutešenom stave. Základnou príčinou je prerušenie vedomého spojenia s Bohom, v tomto prípade s jeho šaktickým aspektom. Nevedome toto spojenie trvá ďalej, avšak nepôsobí božsky, ale obmedzuje sa na základné, udržujúce funkcie a aj tie prebiehajú neuspokojujúco. Vyššie duchovné centrá (čakry) a priechody (nádí) sú uzavreté, pretože duchovne nežijeme. To sa prejavuje nepriaznivo na našej schopnost prijímať duchovné vedenie a prežívať skutočnosť existencie božej.

Duchovný život je založený jednak na práci s vedomím a tiež na práci s jemným telom: v uvedomení si jeho existencie, v jeho očiste, v jeho plnej energetizácii božskou silou, preduchovnení a opätovnom plnom a vedomom spojení sa so Šakti, Logom. Keďže šakti a jej prejavy, jemné telo a myseľ, sú nedeliteľné a iba jedno, práca s mysľou ovplyvňuje aj životnú silu a naopak životná sila ovplyvňuje myseľ. Je teda zrejmé, že najlepšia duchovná cesta je súčasná prax, v ktorej pracujeme s oboma zložkami, lebo obe zložky tvoria jemné telo a nie su v skutočnosti dve ale jedna jediná. Myseľ a sila majú byť v harmonickej rovnováhe a pôsobiť spolu a nie proti sebe.

www.ee.dunres.sk

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s