Existují dvě cesty vedoucí k pochopení dění v naší pozemské realitě (7/7)

Sedmý díl našeho seriálu je dílem závěrečným. Věřím, že se mi podařil záměr ukázat těm z vás, kteří o to máte zájem, že existuje cesta, kterou může jedinec na této Zemi jít a na které má i dnes reálnou šanci postupně zcela se vymanit z chapadel, kterými ho svět jednadvacátého stolení od prvního pohybu v děloze matky omotává.

Jste sami sobě strůjcem svých osudů a vaše duchovní znovuzrození je od jisté úrovně vašich osobních vibrací plně v rukou vašich dvou „Já“ a „já“. Každého, kdo by se stavěl mezi ta dvě skutečná vědomí ve vašem nitru, tedy mezi vás, kterým skutečně jste a váš „padlý“ obraz v realitě tohoto světa, pošlete někam hodně hluboko do – řekněme patřičných mezí. Ať je to kněz, politik nebo váš duchovní guru.

Vše je ve vašich rukou, pokud se rozhodnete jít i za cenu vynaložení značného osobního úsilí po úzké stezce ke konečnému cíli. Vše je ve vašich rukou, pokud odmítnete nastoupit do běžně se nabízejících prostředků hromadné dopravy ke spasení. Vlaky víry či autobusy řízené falešnými proroky zaručených jednoduchých cest bez jakéhokoliv vynaložení vlastního úsilí sice dosažení vysněného cíle v reklamních materiálech a svém jízdním řádu deklarují, ale nikdy vás k němu nedovezou. Nemohou vás k němu dovézt z jednoho prostého důvodu :

VLAKY A AUTOBUSY JEZDÍ PO ŠIROKÝCH CESTÁCH A PO TÉ ÚZKÉ,
KTERÁ JEDINĚ PODLE KRISTA K ONOMU CÍLI VEDE,
PROSTĚ NEMAJÍ ŠANCI ANI NÁHODOU PROJET
ÚZKÝMI CESTAMI SE TOTIŽ
CHODÍ PO SVÝCH

Osobně si nemyslím, že bych vám ve svých textech nebo své práci na poradně přinášel do života něco nového. Protože vše, co vám případně pomáhám v sobě objevit, vám bylo jako lidem této Země nabídnuto již před dvěma tisíci lety. Jen jsme jako jednotlivci i jako lidstvo tohle všechno bez povšimnutí tehdy odložili či byli postupně donuceni odložit stranou.

Tak se stalo, že podobně jako v době příchodu Ježíše Krista dnes naprostá většina lidí tohoto světa duchovně chrápe s fyzicky otevřenýma očima a oddává se nabízeným iluzím okolního světa. Je nás opravdu jen nepatrný počet, kteří ještě vůbec toužíme probudit se z příjemné letargie vzdání se jakékoli vlastní vnitřní aktivity vytvářet ze svého života něco více než je nám většinovou společností tolerováno. Mým přáním bylo, aby se těch sedm textů zde na Matrixu stalo výzvou pro ty, kdo z vás se k tomu svobodně rozhodnou a najdou v sobě dost síly jít cestou vnitřní změny. Výzvou a zřetelnou zprávou o tom, že příležitost skutečně jít vzhůru stále existuje.

Stále ještě existuje šance nechat dopadnout zrno v sobě na úrodnou půdu. Stále ještě existuje šance k rozhodnutí přestat nadále hledat třísky v očích těch kolem sebe a okolního světa jako takového. Stále ještě se můžete pustit s chutí do tahání břeven z očí svých. Stále ještě máte šanci využít konečně k vlastnímu prospěchu toho, že vám vnější svět obětavě, nekompromisně a tvrdě, ale s neskutečnou láskou a trpělivostí nastavuje zrcadlo s mnohokráte opakovaným každodenním seznamem vašich vlastních chyb.

Předpokládám, že někteří z vás podobně jako já tušíte, že vše může být brzy jinak. O tom dni, jak nám sdělil Ježíš Kristus již před dvěma tisíci lety, ví jen Otec na nebesích. Takže platí pro každého z nás víc než kdy dříve : pracujme na sobě každý den tak, jakoby měl být právě ten dnešní dnem posledním.

Do obrazu možností práce s vlastní psychikou je třeba se zmínit ještě o některých zajímavých tématech. Vybírám z množství jiných ty, jejichž četnost výskytu převyšuje průměr. Prosím, stejně jako dříve i teď poměřujte mé informace prizmatem své intuice a při jejich čtení naslouchejte spíše srdci než mysli. A berte si jen to, co neshledáte lehkým.

STOP POKUSŮM O ČERNOU MAGII !

Černá a šedá magie v mnoha podobách se stává opět fenoménem, se kterým je třeba dnes počítat. Staletá tabu padla a mnozí byť často jen nebo velmi málo zasvěcení lidé vytahují na světlo jisté magické postupy, aby se je mnohdy s úspěchem pokoušeli realizovat. Znám příběhy žen, které ve svých panelákových bytech nabízí magicky docela funkční způsoby, jak si vyřídit účty s nevěrným manželem či jeho přítelkyní. Znám příběhy mužů, kteří si magickými rituály zajišťují ženy svého srdce a svůj movitý majetek. Budiž to všem, kteří v tom vidí své štěstí, přáno.

Magií je zde na Zemi i mimo ni vše, co jakkoli zavání prací s energiemi. Proto je magií prakticky vše a je nutno si uvědomit, že jako vše i magie podléhá zákonům duality. Má proto dvě své základní podoby, bílou a černou. A jako vícekrát dříve ode mne nyní uslyšíte, že je taková či onaká podle toho, zda s ní pracuje lidský duch nebo jí manipuluje lidské ego. Protože téměř sto procent lidí této země včetně vás, kdož čtete tyto řádky a dosud jste ještě nepodřídili vlastní ego aktem duální lásky svému duchu, žije z ega, prakticky každá použitá magie je zabarvena některým z odstínů šedé barvy, pokud chvílemi pod tlakem stresu z okolí nenabírá zcela barvu nejtemnější.

Bílý mág je skoro stejně vzácný jako bílý nosorožec. Ten, kdo dosáhne prostřednictvím duální lásky a přeměnou svého nitra vlády ducha nad svým egem, u bílé magie dlouho nezůstává. Dorůstá pochopení, že jedině správným typem magické praxe je tzv. theurgie, jinak také božská magie. Každičký sebemenší akt jeho božské magie je podřízen boží vůli a mág samotný se stává pouze pozemským nástrojem pro průchod božských energií. Právě o tom, jak se stát průchodem božských sil zde na Zemi, je všech šest předchozích i tento můj sedmý text zde na Matrixu.

Veškerá práce s energiemi je tedy magií. Věřte či nevěřte, to na věci nic nemění. I předávání reiki, aromoterapie, kineziologie či zasvěcování do čehokoliv. Magický charakter má i vaše každodenní produkce negativních či pozitivních myšlenek a prožívání negativních či pozitivních emocí. Buďte proto maximálně opatrní a nedovolte svému egu, aby nad vaší duší v některých vypjatých životních momentech převzalo plně vládu. Protože možná ani netušíte, že jste si vypracoval/a/ v předchozích inkarnacích určitou míru magické síly a můžete ji nešťastně napřít nesprávným směrem. Právě proto vám Ježíš Kristus kdysi vzkázal, abyste udržovali krb svých myšlenek čistým.

Možná vám někdy příště připravím ke zveřejnění případy klientů, kteří se v této inkarnaci setkali s důsledky vlastní praxe černé magie v některém z minulých životů. Život ty, kdož černou magii kdysi nenechali na pokoji / a tedy ty, se kterými jsem se při své práci setkal / v této inkarnaci velmi bolel a některé z nich dále bolí, protože jim nemůže a nesmí být zatím pomoženo.

Svoji roli dnes také hraje internacionalizace našeho života. Některé druhy šedé a černé magie patří v určitých regionech Asie, Afriky a Evropy k běžnému koloritu dne a pokud se byť nechtě stanete při kontaktu s lidmi z těchto končin jejich terčem, nebývá to příjemné. Dávejte si prosím pozor i na svoji sběratelskou vášeň. Někdy si přivážíme zejména z černé Afriky a z tichomořských ostrovů či odjinud energeticky nabité sošky či rituální předměty, jejichž vliv na citlivé jedince ve vaší domácnosti taky nemusí být zanedbatelný. Nechtějme být originální za každou cenu !

Buďte i oprávněně opatrní při kontaktu s lidmi, kteří v sobě vlastní skryté či zjevné předpoklady pro práci s energiemi a před kterými vás váš vlastní instinkt v předstihu varuje. Silou své málo duchem kontrolované mysli jsou schopni vytvářet vědomě či nevědomě oživené živlové útvary, které pokud jejich ego byť nevědomky z nějakého důvodu zaměří proti vám, mohou hezky zatřepat s vaším psychickým a fyzickým zdravím. Pokud máte zdravotní nebo psychické potíže a lékaři v takovém případě krčí rameny, pak vždy pátrejte, kdo za tím stojí. A snažte se svou auru důsledně chránit.

Zcela nedávno jsem zaznamenal klasický příběh průběhu napadení mladé ženy s podezřením na praktiky woodo. Jednalo se o poměrně banální osobní konflikt Češky žijící v zahraničí v pracovní oblasti s příslušníkem menšiny pocházejícím z karibské oblasti. Vývoj nabral docela dramatické obrátky. Zcela zdravá žena upadla během tří dnů z úplného zdraví do velmi těžkého stavu selhávání životních funkcí a byla hospitalizována. Ošetřující lékař nebyl schopen identifikovat příčinu a pacientka upadla do stavu, kdy již nepoznávala své blízké a byl konstatován kritický stav blízkosti smrti.

Byl jsem požádán o pomoc a naštěstí se ukázalo, že se nejedná o záležitost karmy, ale o násilný akt vedený úmyslně neznámou osobou bez souhlasu toho, co obvykle nazývám „boží vůlí“. V takovém případě je možno pomocí theugického zásahu žádat o zásah bytosti velmi vysokých vibračních sfér. Pomoc naštěstí přišla a přišla včas, byť byla vedena na dálku. Zlepšení nastalo ve stejně krátkém čase a bylo absolutní. Ženin stav se rychle normalizoval a do čtyř dnů byla pacientka z léčebného ústavu propuštěna jako zdravá.

Případy odvrácení úderu černé magie prostřednictvím theurgického zásahu mívají pro původce onoho ohrožení života klienta fatální následky. V tomto případě mi není původce znám, ale magický odraz v těchto případech vede zcela automaticky k silnému zpětnému úderu, který zasáhne osobu černou magii provozující. Projeví se to u ní i možnou náhlou nehodou, úrazem nebo zdravotním kolapsem podobného druhu, jaký byl původně namířen proti oběti. Snad tu osobu, která za útokem stála, přivede tato zkušenost k tomu, aby v provozování podobných praktik zanechala.

Obecně však platí, že tyto případy, kdy je zásah proti černé magii bez problémů možný, jsou spíše výjimkou. Protože většině těch, kdož jsou jí vystaveni, je to určeno jako karmická či běžná životní zkušenost, se kterou se musí pracně vyrovnávat vlastní silou. Mým nepříliš oblíbeným čtením jsou proto maily typu / cituji jeden z nich / : „Umíte zasáhnout proti černé magii ? Ale pozor, to není sranda. Jde o vážnou věc !“ Na tyhle maily odpovídám, že neumím.

DEJME LÁSKU SVÝM DĚTEM !

V další části tohoto textu se chci alespoň zkratkou věnovat častým případům psychické nevyzrálosti fyzicky dospělých lidí. Tyto případy jsou časté u obou pohlaví a ve svých těžších podobách jsou pak příčinou mnoha konfliktů v partnerských a rodinných vztazích.

Pro toho, kdo lidský život na této zemi není alespoň částečně schopen přijmout jako „hru“ energií, bude možná obtížné pochopit, oč tu vlastně jde. Předpokládám ale, že mezi čtenáři Matrixu je hodně těch, kteří s tím problémy mít nebudou.

Začněme od dětství. Přicházíme na žít na Zemi a vybíráme si rodiče. A rodiče jsou prostě takoví, jak jsme si je vybrali. Do vínku dostáváme každý s sebou do života dva pomyslné soudky, které by za dobu našeho dětství a mládí měli naši rodiče naplnit svou láskou.

Matka v období našeho vývoje zastupuje ženské energie obecně, otec pak energie mužské. Soudky by měly být do těch našich patnácti šestnácti let plus mínus procento naplněny láskou od každého z našich rodičů zvláště. Je to velmi důležité pro náš psychický vývoj v oblasti sexuality a partnerských vztahů. Zde je klíčové hlavně naplnění soudku láskou toho z rodičů, který je opačného pohlaví. Pokud je výrazně nedoplněn nebo přeplněn, máme zaděláno na potíže.

Zvolme si pohled ze strany dívky, budoucí ženy. Nechme stranou případy, kdy žena má soudek přeplněn otcovskou láskou. Tyto případy jsou poměrně jednoduché a důsledky pro život ne tak fatální. Abych pravdu řekl, ženy s přeplněnými soudky lásky od otce nebývají mými častými klientkami. Pokud ano, je nutno řešit přílišný překmit jejich psychiky do hloubi ženských energií, které je činí vůči energiím mužským velmi zranitelnými.

Dívka, která se setkává s přemírou otcovské lásky, nebývá vybavena v dospělosti dostatečnou mírou odolnosti vůči mužské negativitě a pokud se s ní v životě setká, není schopna zastávat bez vlastní vnitřní změny ve vztahu k muži rovnocennou roli.

Všimněme si však opačného případu. Ten představuje nenaplnění soudku otcovskou láskou. Tyto případy jsou mnohem četnější a podle míry chybějící lásky v soudku jsou i odstupňovány podle závažnosti. Žena, tedy dívka, která v dětství necítí otcovskou lásku, to vnímá jako osobní selhání a odchází do života s energiemi tzv. poškozeného ženství. Podívejme se spolu na to, o čem to je.

Psychika dítěte ženského pohlaví na podvědomě a často i vědomě vnímanou nelásku otce reaguje tím, že chce svému rodiči / představiteli mužské energie / za každou cenu vyhovět a pokud on nějakým způsobem odmítá dát lásku jejímu ženství, ona sama je potlačuje a pak i odkládá větší či menší část svých ženských energií. Místo nich pak vtahuje do sebe a přijímá nevědomky vyšší podíly energií mužských. Důsledky pro její psychiku v dospělosti jsou závislé na tom, do jaké míry až tyto mužské energie do sebe žena vtáhne.

V samotném dětství jí přemíra mužských energií není až tak na závadu. Přemíra mužských energií v ženském těle se stává problémem ve chvíli, kdy je tělesné ženství plně rozvinuto, obvykle tak okolo dvaceti pěti let. Ve své lehčí podobě se projevuje obtížemi při získávání a udržení partnera. Řekneme si to takhle : muži v okolí ženy s přemírou mužských energií podvědomě vnímají v její psychice právě přemíru oněch mužských energií a ti skutečně kvalitní se do takového partnerství nehrnou. Pokud ano, partnerství se v těchto případech odehrává nikoli na souladu a vzájemné souhře ženských a mužských energií, ale na rovině soutěžení či rovnou boje v obou partnerech existujících dominantních mužských energií o to, kdo v tom partnerství bude vládnout.

Vlastnosti, které ony mužské energie ženě dávají, mohou vést i k tomu, že si tyto ženy přitahují méně kvalitní partnery, kteří podobně jako ony mají problém s psychickou nedospělostí v důsledku nedostatku mateřské lásky v dětství. Tedy partnery, kteří si hledají spíše náhradní matku než partnerku. Jak pak takové manželství funguje, bych tak trochu nadneseně parafrázoval slovy : nic moc.

Pokud muž vidí v ženě náhradní matku, chová se k ní puberťák jako ke skutečné matce. Je na ni závislý, nedá se o něj moc opřít, mívá okamžiky, kdy se k ženě chová hrubě nevypočitatelně a posbíral jsem v řešených případech dost indicií na to, abych mohl říci, že v sexuální oblasti taky nic moc. Je to logické, náhradní matka není partnerka a spát s náhradní matkou je něco, co nedospělci v mužském těle po odeznění základní sexuální přitažlivosti obvykle dělají s nechutí.

Rozvinutější případ přesycení psychiky ženy mužskými energiemi předznamenává problémy s otěhotněním. Vy, kdož sledujete statistiky, víte, že procento žen, které nemohou mít děti bez pomoci zvenčí, je den ze dne vyšší a vyšší. Ponecháme-li stranou nějaký zlomek procenta skutečně fyziologických potíží detekovaných lékařskou vědou, velká část těchto případů z medicínského hlediska nemá řešení cestou klasické medicíny. Problémy jsou totiž právě v psychice.

Když hodně zjednoduším své poznatky, jde tady o to, že mužské a ženské energie na druhé čakře působí protichůdně. Pro ženu je normální uvolnit se, otevřít, pro muže být napjatý, pronikat. Bohužel vše ukazuje na to, že určitá nadlimitní hladina mužských energií blokuje otevření se ženských pohlavních orgánů spermiím a zabraňuje početí. Přebytečné mužské energie prostě vedou niterné procesy v druhé čakře ženy podle zásady : muži přece děti nemají !

Práce s psychikou ženy na tomhle problému je poměrně jednoduchá : po obvyklé přípravě ve stylu textů 01 až 04 je klientce dána možnost k řízenému sestupu do podvědomí. Zde nalézá svou odloženou část ženství a přijímá ji jistým způsobem zpět. Jasnovidné ženy zřetelně vnímají, že řádově ve dvou týdnech dochází na vnitřní rovině ke splynutí dříve rozdělených částí jejich vlastním ženských energií a postupně se jim vrací radost z prožívání vlastního ženství. V těch složitějších případech včetně opětovné schopnosti počít dítě.

O mužích jen stručně. Problémy jsou velmi různorodé. Je nutno je řešit případ od případu a alespoň zatím zde nevidím příliš záchytných bodů pro nějaké zevšeobecnění. Opět je to o dvou možných případech. Muži, kteří nedostanou dostatek mateřské lásky, psychicky nedospějí a ustrnou ve věku 8 až 15 let. Hledají si pak náhradní matky a jsou jen omezeně schopni plnohodnotného partnerského vztahu.

Tam, kde je jistota dokonalé spolupráce klientky, je možno použít k řešení „dosažení dospělosti“ u partnera speciálního postupu živlové magie, které chybějící „energii“ mateřské lásky do aury muže v poměrně krátkém období dohustí.

Muži, kteří nedostanou lásku od svého otce, trpí především nízkou sebedůvěrou, což je z hlediska partnerského vztahu opět špatným vkladem do společného soužití. Bývají často hrubí a násilničtí. Tady je nejlépe ordinovat klasiku : rozchod od stolu i od lože.

KARMA A PRÁCE S NÍ

Signifikantní pro existenci karmy ve vztazích klienta je obvykle zjištění, že při aplikaci ochrany vlastních energií je tato ochrana vůči někomu z okolí poněkud méně účinná. Samotné karmické propojení si pro tuto situaci představte něco jako flexibilní hadici daného průměru spojující aury karmou spojených osob a v případě, že jste karmickým dlužníkem, je vaše právo chránit si auru nižšího řádu než právo karmicky s vámi spojeného partnera vám svojí negativitou energii stahovat. Vaše bariéra prostě hadici pouze obepne a skrze ni do vás negativita v určitém, byť mnohdy výrazně menším množství proudí.

Pak musíme karmu řešit. Půjdeme spolu navštívit karmickou bytost. Vy a já jako váš advokát. A budeme jednat o možnosti vydání karmického spisu. Karmická bytost je přísný ouřada, nic nám nedaruje. Na rozdíl od mnohých státních úředníků pokus se ho podplácet nedoporučuje, tím bychom si jen oba dva, vy jako klient i já, řekli o založení dalšího vlastního karmického spisu.

Mohu-li při jednání argumentovat vaší prací na sobě počínaje láskou k sobě a dalšími kroky tak, jak jsem je popsal ve svých textech, šance na úspěch je poměrně dobrá. Stává se samozřejmě, že jsme i odmítnuti. Pak je možno požádat o fenomén „božské milosti“. Opět s poukazem na upřímnou snahu jít cestou Kristovy bezpodmínečné lásky a pozvednutí svého „padlého“ já. Pokud se nám ji dostane, karmická bytost ustoupí a spis může být zničen. Jsou i případy, že ani tak neuspějeme. Pak ovšem je třeba karmu ještě dál žít, její míra dosud nebyla naplněna.

Ono jednání s karmickou bytostí předznamenává něco, co je možno nazvat tzv. symbolickým dorovnáním karmy. Pokud se to podaří, nemusí to být až tak bezkonfliktní a zpětný náraz uvolnění karmy se v životě klienta nějakým způsobem projeví. Konkrétní projevy se případ od případu různí. Může to jít od lehkého stavu nevolnosti až po krátké onemocnění či nějakou událost ve vašem životě, která vám nemusí být příjemná.

Touto událostí se ale zbytek karmy vybije a je klid. Jeden z nejtěžších případů symbolického rozvázání karmy jsem někdy před patnácti lety zažil s klientkou, do které těsně po spálení karmického spisu narazil při jízdě autem na červenou křižovatku projíždějící lehký nákladní automobil. Její auto šlo komplet do šrotu, ale ona žena přežila pouze s lehkým otřesem v jakési kapse, která ve zcela zdemolované mazdě zůstala kolem místa řidiče.  Rozhodně podle mých zkušeností neplatí, že karmický partner musí rovněž na rozvázání spolupracovat. Vlastním uvolněním karmy osvobodíte i jeho. Prostě tu hadici odstřihneme a je to. Případy magického odrazu v těchto případech u karmického partnera jsem zaznamenal, ale ne natolik, abych tento fenomén mohl nějak zobecnit.

UZAVÍREJTE SVÉ MINULÉ KONFLIKTY !

Všechny vztahové či jiné problémy je třeba plně uzavírat odpuštěním a láskou. Představte si situaci, že váš partnerský konflikt vede k rozchodu a vy se z něho nedokážete týdny, měsíce či léta vnitřně vyvázat. V tom případě se ocitáte v pozici člověka, který snaží jednou nohou vykročit vpřed a druhou ponechává stále na jednom místě. Tak se nikam se nedostanete. Jen se dobrovolně pohybujete v třeba nikdy nekončícím kruhu. Pokud vám váš životní plán má přivést dalšího partnera úměrně vyladěného na vaši vnitřní změnu, dostanete se do pozice podobné té, kdy na telefonu do nekonečna tlacháte o ničem a ten, kdo se vám snaží dovolat, má na lince obsazeno.

Přimlouvám se proto, aby jste dokázali zejména obtížné etapy svého života beze zbytku uzavírat. Pokud tak neučiníte, pak necháváte nekontrolovaně běhat svým nitrem a nitry lidí ve vašem okolí spoustu negativních energií, které tiše a nenápadně konají svoji destrukční práci. Na vás, na partnerovi, ale zejména na vašich společných dětech. Milujete je ? Tak je prosím nezabíjejte svojí negativitou !

Můj vztah k dětem je velmi hluboký a nemohu jinak než zde zveřejnit pro širší okruh čtenářů jeden naprosto klasický příběh neuzavření partnerského vztahu s nešťastným dopadem do dětské psychiky. Jistě si dokážete dění z tohoto případu vhodně promítnout i do případů obdobných, které se možná dějí vám či lidem v blízkém okolí. Nazval jsem ho kdysi

NEVĚDOMOST HŘÍCHU NEČINÍ ?

byla to spíše náhoda než cokoli jiného – potkali jsme se a slovo dalo slovo – pětatřicetiletá matka a pětiletý syn – byl s ní – takový hubeňoučký smutný hošík – měla na mne doporučení a tak se mi svěřila – šlo v podstatě o banální příběh – ona byla svobodná, on její šéf a atraktivní muž – jako již tolikráte v historii lidstva mnozí před nimi i oni spolu hráli obvyklou tragikomedii o lásce a nevěře – miloval samozřejmě jen ji a sliboval, že se rozvede – brzy, co nevidět – jen co doma zvládne to či ono, jen co pominou ty či ony důvody, pro které zatím nemůže – věřila mu – když stále váhal, rozhodla se pro tradiční ženskou lest – otěhotněla a porodila mu dítě – vzal to na vědomí, ale nechtělo se mu od ženy a tří dospívajících dětí do nejistoty nového vztahu – měl peníze a postavení, doma tu nevěru ustál a tak jí nabídl finanční odškodnění – z nezbytí přijala, ale milovat ho nepřestala – bydleli přes ulici, ona se synem a on s rodinou – součástí vyrovnání byla dohoda o nulové toleranci jakéhokoli kontaktu mezi nimi – nezdravili se, nekomunikovali, jen alimenty chodily pravidelně – nemohla se od něj ale vnitřně odpoutat – pět let mu byla věrná – ve svých úvahách a snech neustále přemílala jeho zradu a vinila z ní jeho okolí – pořád chtěla věřit tomu, že se stane zázrak a on nakonec splní svůj slib, že bude žít s nimi – teď ale má jiné a horší starosti – oči se zalévají slzami – je vyděšena, bojí se o syna – neví si rady – chlapec měl jít do školy, ale nejde – ve svých pěti letech ještě nemluví ve větách, má minimální slovní zásobu, silné astma, rychlejší pohyb ho vysiluje – lékaři a pedagogové krčí rameny a trousí něco o zvláštní škole – pokusila se o kontakt s otcem a byla rázně odmítnuta – co má dělat ? – jen ten chlapec mi v tomto životě zůstal – můžete-li, pomozte prosím ! – hledím do velikých hošíkových očí – stojí vedle ní, drží se jí za ruku a ví, že je řeč o něm – přemýšlím, zda ji říci, že by ho mohla poslat na chvíli někam si hrát – pak to vzdávám – mrkl jsem se jejich vztah s chlapcovým otcem v symbolickém obraze – on a ona v hypotetickém prostoru nějaké místnosti – on sedí u stolu, roztrpčen, odmítá její argumentaci, poukazuje na své tři děti, které by kvůli ní musel opustit – ona se rozčiluje, tluče do stolu před ním svazkem listů papíru, mezi nimi s texty jeho slibů a rodným listem syna – oba divoce gestikulují směrem k chlapci, který se ustrašeně krčí v koutě – jejich na podvědomé úrovni dlouhých pět let prožívaný spor a vzájemná neschopnost vztah uzavřít zejména z její strany vytváří kolem nich tří oblak žlutavé negativní energie – a ten oblak žlutavé energie oba společně svými slovy a gesty formují v jakýsi provaz – provaz vytváří smyčku na krku onoho chlapce – a chvíli ona, chvíli on ho svými emocemi utahují – dítě vyděšeně kouká, dusí se a tiše trpí – říkám jí, co vidím – je v šoku, pláče – ale já s jeho otcem už nejméně čtyři roky nemluvila, brání se – nevadí, říkám – děje se to mezi vámi na úrovni podvědomí, ale není to proto o nic méně skutečné – chcete-li radu, jak zachránit svého chlapce, tak tedy obrazně řečeno : seberte ty papíry, co máte v ruce, hoďte je do krbu a bouchněte za sebou dveřmi – a už tam nikdy nevkročte – jste mladá, žijte nový život – i s dítětem – opravdu těžce si to prožila – tedy hlavně to pochopení, že ona sama je příčinou utrpení svého syna – slíbila mi, že to zvládne – že ví, co je ve hře – po několika týdnech jsem v pohledu do oné hypotetické místnosti zjistil, že stojí stále ještě v otevřených dveřích a ohlíží se na něj, otce svého syna – po třech měsících jsem našel dveře zavřené a ona nikde – počátkem dalšího školního roku poslala mail s fotkou onoho chlapce – v pohledu měl stále ještě smutek, ale probleskovaly v něm i záblesky něčeho nového – nedávno prošel komisí a zařadili ho do normální školy – jeho astma se silně zlepšilo – dohání ztrátu ve vývoji, kterou nabral v minulých letech – ona si našla si přítele – a lituje těch pěti let nepochopení zákonů lidské psychiky a tím ztraceného času – píše, že je šťastná –

Co na to říkáte vy, kteří v případě rozvratu manželství jako prostředku k pomstě na bývalém partnerovi třeba podobně těžce poškozujete psychický vývoj vlastních dětí ? Je vám lhostejný jejich další osud a fakt, že sbíráte přičinlivě černé karmické tečky do vlastního „akašického“ záznamu tam nahoře ? Necítíte ona olůvka, která se připojují k vaší duši, aby vás odměna za činy v této inkarnaci po odchodu z ní rozhodně neminula ?

UDRŽUJTE KRB SVÝCH MYŠLENEK ČISTÝM !

Celý můj sedmidílný seriál je o vnitřní změně myšlení a cítění jako o cestě k lepšímu životu zde na Zemi a k vzestupu ve vibračních světech jemnohmotnosti po odchodu z této inkarnace. Existují zákony, které nejsou o nic méně platné, když o nich nic nevíme nebo vědět nechceme. Nezavírejte prosím proto oči před příběhem, který vydá za celý seriál povídání o tom, co se také může stát, pokud vyvinete odpovídající negativní myšlenkové úsilí a doprovodíte ho patřičně temnými city nenávisti a zášti.

Protože neukázněná lidská mysl a neukázněný lidský cit láskou nekultivovaného ega je jako neřízená střela a páchá veliké škody. Nezapomínejme, že člověk je stvořen k obrazu božímu a vy jste jistě alespoň zaslechli něco o tom, že Bůh tvoří slovem. A slovo není nic jiného než vyslovená myšlenka. I člověk je proto schopen v jemných energiích vyšších světů tvořit myšlenkou něco, co dříve nebo později sestoupí do naší reality tady a teď.  Dávejme proto pozor na to, co tvoříme ! Neseme za to osobní karmickou zodpovědnost ! Čtěte a vnímejte pokud možno svou myslí i srdcem. Tento příběh jsem nazval dříve :

PŘÍPAD NEVĚDOMÉ ČERNÉ MAGIE

byl jednou jeden pán kolem čtyřicítky a jak už se to mužům stává, našel si jinou – po třech letech to prasklo – bylo to někdy v říjnu jednoho roku a začal obvyklý kolotoč – o to intenzivnější, že on i ta jeho, co ji opouštěl, byli původem z takové nóbl vesnice a jejich rody tam něco znamenaly – prostě, bylo to jako kdyby Romeo po letech manželství podvedl Julii – všichni z obou rodů se dali dohromady proti provinilému muži – a nemělo to jen právní důsledky – navštívil jsem ho v létě příštího roku – znali jsme se, zavolal mi, abych přijel – seděl zabalen do dek v křesle na letním sluníčku a třásl se zimou – bez pomoci tehdy ještě své milé se málem ani nedostal domů po schodech – byl na tom hodně zle – čtyřicetiletý třesoucí se stařec bez síly k životu – od února procházel řadou náročných vyšetření – byl společníkem v obchodní společnosti – měl hodně známých a hodně peněz a uměl je použít – výsledek veškerý žádný – moudří muži v bílých pláštích dali hlavy dohromady : pane inženýre, vy nejste v pořádku, to je nám zřejmé – ale provedli jsme všechna vyšetření a výsledek kromě pár drobností zní, že v pořádku jste – takže se s tím budete muset naučit žít – k tomuto doporučení dostal deset krabiček léků k dennímu užívání a každé tři měsíce měl docházet na kontrolu – držíme vám palce, řekl mu primář při odchodu, snad se to zlepší – známe případy, kdy se to stává – nouze kdysi naučila Dalibora housti a materialistu dnes občas obrací k duchu – přesto chvíli váhal, zda skutečně chce přijmout moji pomoc – měl ji rád, svoji matku – a nechtěl uvěřit tomu, že za tou devastací jeho zdraví bylo především zničující spojení jeho v té době už bývalé ženy a jeho vlastní matky – bydlely stále v jednom domě a společně na svých schůzkách svojí neskutečnou citovou a myšlenkovou negativitou vysílaly k němu zlo – lidé obvykle nic nevědí o tom, že intenzívní mentální činnost jejich mozku, je-li trvale nasměrována k negativnímu cíli a je navíc provázena s ní rezonujícími emocionálními vzněty, vytváří v jemných vibracích astrálního světa oživené individualizované živlové bytosti, jejichž jediným smyslem existence je realizovat zlovolnou myšlenku, která je vyvolala v život – v tomto případě byla díky spojenému úsilí obou žen síla této bytosti obzvláště velká a vše bylo provázeno navíc přímo ukázkovým případem energetického vampýrismu – ty dvě jemu velmi blízké osoby, jimž se nedokázal a v dané situaci ani nechtěl na úrovni svého podvědomí bránit, se nabouraly do energetických center jeho aury a stahovaly podstatnou část jeho životní energie až k téměř totálnímu vyčerpání – nemyslím si, že by to bylo v tomto případě úmyslné zneužití nějakých magických postupů – ale síla neukázněného lidského citu a mysli, které jsou vedeny záští a nenávistí, mohou zabíjet a také mnohdy zabíjí – věřte nebo nevěřte – ne náhodou přes tisíciletí do dnešních dnů zní Kristovo varování, abychom udržovali krb svých myšlenek čistým – zákon karmy těmto ženám s chirurgickou přesností dříve nebo později dá prožít jako důsledek jejich provinění proti lásce k bližnímu něco podobného tomu, co samy v život vyvolaly – dál už to bylo snadné – stačila docela malá energetická operace na vyšších rovinách vibrací k odstřižení oněch energetických chapadel, kterými ho ty dvě ho dříve tak milující / ? / ženy důkladně omotaly – zákon magického odrazu způsobil, že matka vážně onemocněla a bejvalku natolik zahltila vlastní negativita, že se jí prostě musela vzdát – astrální živlová bytost, dále energeticky jimi nepodporovaná, ukončila svoji individuální existenci a rozpustila se zpět do živlů – muž do půl roku zesílil a získal svou dřívější vitalitu – do roku se z něho stal pán s blahobytným bříškem a po dvou letech šťastný otec syna s novou partnerkou… a lékaři ? – lékaři krčili rameny – pro jistotu ho ještě rok sledovali – nebylo proč —

Cítíte zášť a nenávist vůči bývalému partnerovi či nové vycházející hvězdě jeho života ? Zamyslete se nad děním v energiích určitých vibračních úrovní, do kterých sice nevidíte, ale v nichž vás jednou po odchodu z této inkarnace vaše činy v podobě negativity myšlenky a citu spolehlivě dostihnou ! Promítněte si poučení z tohoto případu na své vlastní negativní myšlenky a city ke komukoli a v souvislosti s čímkoliv. Třeba se vám podaří utnout právě teď něco, co živeno po další léta jednou může způsobit vám osobně škody daleko přesahující vaše pochybné uspokojení z prožívání něčeho tady a teď…

TŘÍSKA V OKU PARNEROVĚ, BŘEVNO V OKU SVÉM

Chci využít místa v tomto posledním textu, abych vám přiblížil i rozdíl mezi vaším hledáním příčin neshody v partnerských a jiných vztazích ve vnějším světě a skutečnou příčinou, která je skryta ve vašem nitru. Pokud se pro ni neponoříte tam, to ona vás neustále povede k dalším a dalším případům prožívání dějů ve vnějším světě, které vás na ono břevno ve vašem oku budou upozorňovat.

Čtěte prosím pozorně. Není vyloučeno, že mnohé, co si právě teď myslíte o sobě, svém životě, tomto světě či lidech kolem vás, je špatně a všechno je jinak. Pokuste se po celý svůj život být otevřeni změnám v něm a hledejte, trvale hledejte pravdu o sobě a o tom všem tady. Právě to je totiž obsahem smluvního závazku mezi vámi a tím, kdo vás sem do života poslal. Když už jste tady, využijte toho.

Možná vám něco pomůže pochopit i následující příběh. Nazval jsem ho :

PODVĚDOMÍ A JEHO VLIV NA NÁŠ ŽIVOT

byli krásnou dvojicí – on a ona, oba tak v půli let mezi třicítkou a čtyřicítkou – ona, atraktivní půvabná sebevědomá blondýnka a on příjemný usměvavý muž středního vzrůstu – viděl jsem je přicházet a bylo jasné, že mezi nimi vládne napětí – ve chvíli, kdy vstoupili do dveří, on viditelně nejistě očekával, co se bude dít – na rozdíl od ní ani nevěděl, co má ode mne čekat a proč tu vlastně je – posadili se do pohodlných křesel a ona s milým úsměvem konstatovala, že svého muže miluje, ale něco se musí stát – jinak za sebe neručí, dala najevo – prostě to s ním už tak dál nejde, prohlásila a začala uvádět příklady jeho viditelných selhání oproti jejím očekáváním – poslouchal jsem a díval jsem se do klidné a vyrovnané tváře muže před sebou – bylo na něm znát, že ji má velmi rád, protože ani v těchto nepříjemných chvílích nepojal rozhodnutí bouchnout pěstí do stolu, opustit místnost a třísknout za sebou dveřmi – považoval jsem tento případ od počátku za mimořádný a připravil jsem se předem – byl jsem proto tak trochu na rozpacích, jak budou oba na mé poznatky reagovat – problém byl v tom, že ona netušila, že ve skutečnosti je pes zakopán právě v její psychice – měla obtížné mládí a na úrovni podvědomí se absolutně neměla ráda – a měla jen velmi, velmi nízkou úroveň sebepřijetí – to vše vedle dalších a dalších doprovodných komplikací osobnostního charakteru byl danajský dar jejímu životu z období výchovy v rodině – zejména její otec se na ni od malička podepsal stálým psychickým nátlakem svého zbytnělého ega a zcela zlomil svobodu projevu jejího ducha – matka jí pomoci nemohla, sama žila v těžkých stresech z manželových agresivních projevů negativity – a protože plně platí v běžném životě na rozdíl od povědomí většiny tohoto lidstva Kristovo „miluj bližního jako sebe sama“, pak ten, kdo nemá „rád sebe sama“ a „nepřijímá sám sebe s láskou“, neumí mít skutečně „rád bližního svého“ a tedy ani mít rád a „přijímat svého partnera s láskou“ – a když se k tomu přidá hluboce zakořeněný strach z toho, že by běžné projevy jeho mužského já mohly přerůst do oné tak obávané agresivity, která ji již v jednou v tomto životě v otcově podání tak zraňovala, máme tu spojení dvou lidí, které má v sobě od prvopočátku zabudovány silné prvky destrukce – musel jsem na to jít hodně opatrně – soustředil jsem se na ni – chvíli to trvalo, než se mi jí podařilo vysvětlit, že je duální bytostí a kromě svého denního vědomí má i podvědomí – a že to, co sídlí v jejím denním vědomí, může být a obvykle bývá v zásadním rozporu s tím, co je obsahem jejího podvědomí – ještě obtížnější bylo pro ni přijmout, že se právě ony negativní signály z jejího dětství zapsané v jejím podvědomí se mohou tak aktivně prosazovat v jejím bytí právě teď – jen jsem doufal, že pochopí, co ji říkám, když ji jsem ji upozornil na to, že trpí vnuceným perfekcionismem, netolerancí a jsou ji naprosto cizí energie odpouštění – a že její představa sebe sama jako vlídné a tolerantní bytosti je ve skutečnosti maskou, kterou si již v mládí nasadila, aby přežila – a že tuto masku musí nyní v zájmu jejich vztahu odložit a stát se sama sebou – on byl naopak velmi vyrovnaný, bez větších energetických zádrhelů ve své psychice – bylo znát, že se s ním život nemazlil a že období iluzí o sobě a světě má již na rozdíl od ní za sebou – zcela přirozeně projevil snahu s mojí podporou si tak trochu s ní vyřídit účty za vše, co s ní obtížného prožil a čím se musel za ten rok a půl života s ní prokousat – ukázněně se však dokázal stáhnout zpět, když o to byl mnou požádán – ona střídavě rudla a bledla a na hezkou chvíli podezřele ztichla – vše nasvědčovalo možnému výbuchu jejího ega – pak se to zlomilo – objevily slzy, úleva ve tváři a ze sevřeného hrdla se vydralo : teda, ještě nikdy nikdo mne nedonutil nahlédnout tak hluboko do vlastního nitra, jako jste to dokázal vy ! – máte naprosto pravdu s tím mým dětstvím – a proto asi máte pravdu se vším a já vám věřím – cítím, že máte pravdu – ale já to chci zvládnout – já ho opravdu miluji a nechci o něj přijít – řekněte mi, co mám dělat, abych se změnila k lepšímu – uff, oddechl jsem si – řekl jsem jí to – bylo asi tak povídání na další hodinku – on slíbil, že bude trpělivý a její vnitřní práci na sobě nebude narušovat výčitkami a negativně laděnými postřehy – když odcházeli, zastavili se před skleněnými dveřmi se staženými žaluziemi – jejich prosvítající obrysy splynuly, jak se objali, když mysleli, že už jsou sami – bylo to dlouhé objetí – pak její levá ruka spočinula v jeho pravé dlani a zmizeli z mého života – věřím, že navždy – přejme jim to –

Co říci úplně na závět tohoto seriálu ? Ze všech textů, které jsem na své cestě tímhle životem pročetl a svým cítěním prožil, mne velmi oslovily určité pasáže z knihy „Ve světle pravdy – Poselství Grálu“ německého autora – proroka – jménem Oskar Ernst Bernhardt. Prosím, nepodezřívejte mne z náklonnosti k Hnutí Grálu, které je na autorově životě a díle vystavěno. Protože naprostý opak je pravdou. Osobně si myslím, že kdyby toto hnutí dostalo svých dva tisíce let, mohlo by si s klasickým křesťanstvím podat ruce a padnout si do náruče ve svém velmi pravděpodobném zhoubném působení na své okolí.

Ale s dílem prorokovým je to podobně jak s biblí. Je nutno vnímat pravdu, když se s ní v těchto textech setkáme. Nevylévejme proto s vaničkou špíny ideologického blábolu všech možných odnoží formalizovaného křesťanství 21. století i nádherné dítě smyslu níže uvedeného citátu, na který jsem narazil právě v díle tohoto autora. Zde je :

Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.

– kdo chce a může, třeba porozumí –

www.matrix-2001.cz


This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s