Rozpustenie Obmedzení Bielymi Bytosťami

Prijala Natalie Glasson 13/09/2010

My sme Nebeské Biele Bytosti, prinášame a privádzame do Zeme nebeskú radosť a blaho našej duše. Prajeme si, aby všetci pochopili, že ste v bezpečí a chránení v našej energii a svetle Stvoriteľa.

Tak veľa sa teraz deje na Zemi, ukotvuje sa veľa energetických vĺn súčasne, zatiaľ čo sa zámery od Stvoriteľa prejavujú s väčšou silou vďaka rastúcej schopnosti ľudstva uvedomovať si vedenie a vôľu Stvoriteľa, otvoriť svoje oči do novej reality. Tieto zmeny môžu spôsobiť rozrušenie a nepokoj, či už vo vašej realite alebo vo vašej bytosti, ale musíte pamätať na to, že všetko vo vašej realite je premietané z vášho vnútra a tak miesto kde treba začať robiť zmeny vo vašej realite je vždy vo vás. Zmena hľadísk a vnímania väčšiny ľudstva môže začať zmenou alebo iskrou osvietenia vo vnútri. Ako tvorcovia vášho vlastného sveta ste v sedadle vodiča, vy máte kontrolu a môžete kedykoľvek zmeniť smer alebo myšlienkový proces. Vyžaduje to len lásku a odvahu vo vašom srdci a duši, s posvätným večným spojením so Stvoriteľom. Hoci fyzické činy môžu zmeniť svet, v ktorom žijete, rovnako to môžu dokázať aj malé postupy a cvičenia, ktoré vykonávate v tých tichých chvíľach, počas meditácie alebo obdobiach rozjímania. Zmena vašich stanovísk na láskyplné by značne zmenila vašu realitu a tak by stúpala a rozpínala sa do vedomia a realít ostatných. Toto je niečo, čoho chceme, aby ste si boli vedomí, prispievajú vaše činy a myšlienky ku prejavovaniu mieru a lásky na Zemi alebo posilňujú temnotu a negativitu Zeme a jej obyvateľov?

Keď myslíte negatívnu alebo súdiacu myšlienku, pridávate ku súdu ktorý už bol vytvorený v minulosti na Zemi, posilňujete akúkoľvek negativitu, ktorá môže byť vo vašom živote a dokonca aj v realite osoby žijúcej na opačnej strane Zemegule. Pamätajte, že všetky ľudské bytosti na Zemi sú prepojené ako sieť energie; energia, ktorú vysielate ovplyvní ostatných vo vašej realite a svete. Nie ste bezvýznamná osoba; máte na Zemi miesto a účel. Ak si dovolíte byť silný, milujúci a pokojný, potom túto energiu posielate cez sieť spojení ku ľuďom naprieč krajinami. Prajeme si, aby ste pochopili, akí ste teraz na Zemi dôležití, máte naplniť nesmierny a obrovský cieľ, to jest byť zodpovedný za svoju energiu a zdieľať svoje blaho a radosť s ostatnými. Boli by sme vďační, keby ste hĺbali a rozvažovali naše slová, plne si pre seba uvedomili prítomnosť a účel, ktorý máte na Zemi. Keby každá duša prijala toto uvedomenie, potom by sa Zem rozhodne premenila na nebo lásky a mieru pre všetkých a strach by sa stal príbehom z minulosti.

Keď prijmete, že sa vo vás nachádza sila tvoriť realitu a svet lásky, potom si musíte tiež uvedomiť prítomnosť obmedzení. Aj keď je vaše srdce otvorené a láskyplné, stále môžete zažívať obmedzenia a prekážky, ktoré vám bránia a brzdia vaše božské tvorenie. Obmedzenia sú prekážky, ktoré ste vytvorili v minulosti prostredníctvom systémov viery a emocionálnych blokád. Obmedzenia sú ako prekážky, ktoré sú vytvorené, aby zdržali váš pohyb, činy a úspechy. Niekedy sú obmedzenia vytvorené vašou dušou alebo Stvoriteľom, aby vám pomohli vo vašom osobnom raste, alebo vám pomohli prekonať výzvy a nepotrebné zvyky, inokedy sa obmedzenia prejavia kvôli nesprávnemu vnímaniu seba a vašej reality. Obmedzenia sa môžu vrstviť, z čoho sa môžete cítiť stiesnení, mať zníženú energiu a nedostatok schopnosti tvoriť. Tieto je možné rozpustiť aj keď sú to fyzické obmedzenia, pretože máte spojenú silu vášho srdca a mysle, ktorá dokáže vyliečiť a rozpustiť akúkoľvek negatívnu situáciu, priviesť veľkú prítomnosť lásky, ponúknuť slobodu, voľnosť a mier.

Keď sa na seba pozeráte ako na energetickú bytosť spojenú so všetkými ostatnými energetickými bytosťami na Zemi, s mocným spojením so Stvoriteľom, uvedomíte si, že energia je v neustálom pohybe, energia nikdy nezastaví, ale rozpína sa a rozvíja, a to je jeden dôvod, prečo je zmena takou hlavnou časťou Zeme a vašej vlastnej duchovnej cesty. Čím viac ste duchovne vyvinutí, tým viac ste si vedomí svojich vlastných energií a vášho vplyvu na druhých. Začnete vidieť, že energia je prispôsobivá vašim myšlienkam a že všetky obmedzenia sú nepravé výtvory, a teda keď sú vo vašej realite prítomné obmedzenia môžete vidieť, že vaša realita ešte nie je pravdivá a žiarivá s akosťou Stvoriteľa. Preto je potrebné, aby od Stvoriteľa prúdilo viac energie cez vašu bytosť, srdce a myseľ, aby odplavila falošné presvedčenia a umožnila vám objať pravdu Stvoriteľa, ktorý vám pomáha prejaviť nové stvorenie z vášho vnútra. Obmedzenia sú jednoducho energia, ktorá dostala pokyn aby zostala nehybná, aby vytvorila prekážku, ale pri väčšom prúde energie všetky sa dá obmedzenia rozpustiť, pretože jednoducho prinútite energiu aby sa znova pohybovala a stala aktívnou.

Na pochopenie tejto predstavy musíte na chvíľu odtiahnuť svoju myseľ z hmotnej reality a dovoliť si vidieť všetko ako energiu, či už to je hmotný objekt, skúsenosť alebo emócia vás alebo niekoho iného. Všetko je prúdiaca alebo nehybná energia. Môžete ešte požiadať, aby ste si počas meditácie uvedomili obmedzenia vo svojej bytosti, mysli alebo realite, ktoré brzdia váš rast, precítiť ich uviaznutú a nečinnú energiu okolo seba. Môžete si uvedomiť že mnohé súčasné skúsenosti alebo emócie vychádzajúce na povrch sú vlastne napojené alebo dôsledkom týchto obmedzení. Keď ich dokážete vnímať, potom budete schopní pochopiť ich silu a moc vo vašej realite. Je dôležité, aby ste si v tejto fáze pripomenuli, že všetko je vytvárané zvnútra vašej bytosti, vy ste vytvorili všetky obmedzenia, aj keby sa mohlo zdať, že sa prejavujú z iného zdroja. S týmto uvedomením potom môžete privolať energiu Stvoriteľa, aby prúdila cez vašu bytosť, do vašej aury a reality ako neustály prúd svetla, aby rozpustila a vybudila všetky obmedzenia a nehybnú energiu, aby vytvorila prúd energie cez a von z vašej bytosti, ktorá je oslobodená od prekážok. Ak toto vykonávate každý deň len po desať minút, potom začnete rozpúšťať obmedzenia vo vašom živote a rozpínať vašu energiu a moc. Nemusia byť rozpustené všetky obmedzenia, pretože možno budete musieť zmeniť opakujúce sa myšlienkové vzorce alebo pripojenia na minulosť. Toto je jednoduché cvičenie, ktoré vám umožní byť bdelí na vaše obmedzenia, ich moc vo vašom živote a silu vašej vlastnej energie. Jednoducho si predstavte ako svetlo prúdiace z vašej bytosti odplavuje všetku nehybnú energiu. Môžete si predstavovať že všetka energia okolo vás je činná a trblieta sa láskou Stvoriteľa.

Dúfame, že vás toto povzbudilo a inšpirovalo vašu myseľ,

My sme Nebeské Biele Bytosti
Naša Láska je vždy s vami.

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s