Sheldan Nidle pre DH a GF 14-September-2010

5 Eb, 10 Zip, 7 Ik

Selamat Balik! Vraciame sa, Drahí, s ďalšími vecami, ktoré vám chceme povedať! Všetko na vašom svete teraz pokračuje smerom ku konečnému záveru. Prebiehajú vážne jednania medzi našimi Zemskými spojencami a našimi diplomatickými a spojovacími tímami a temným intrigánom. Tieto rozhovory zhŕňajú niekoľko rozhodujúcich tém, ako je zmena vlády; nový finančný a menový systém; a doručenie globálnych programov hojnosti. Tieto záležitosti je nutné formálne vypracovať a podpísať nariadenia na ich presadenie. Akonáhle bude toto za nami, budeme môcť plne zapojiť pracovníkov Galaktickej Federácie, aby zaistili plné a rýchle vykonanie týchto nariadení. Za týmto účelom sa sústredíme na nariadenia na presadenie. Máme v úmysle využiť náš vplyv na uvedenie zmien vlády a menovať našich Zemských spojencov, ktorí sú určení, aby vykonali všetky aspekty vyššie zmienených zmien. Nekryté peniaze a globálny finančný systém ustanovený Dumbarton Oaks sa rúcajú. Tajne sú oznamované bankroty niekoľkých centrálnych bánk na čele s US Federálnou Rezervou.

Tieto tajné odhalenia sú znamením pre mnohých na vysokých stupňoch priemyslu bankových a finančných služieb, že sa blíži veľký ekonomický kolaps a že cesta von, ako radikálna reforma, je naliehavo potrebná. Tieto starosti priniesli našim Zemským spojencom veľa nových zástancov, ktorí dostali od našich Zemských spojencov plné pokyny ohľadom toho čo má prísť a ako nám najlepšie pomôcť dosiahnuť naše ciele. Počet konvertovaných (tých čo prechádzajú na stranu Zemských spojencov, pozn. prekl.) vzrastá, ale kým nie sú zavedené nové finančné a peňažné smernice, nechávame nových regrútov (členov) minimálne informovaných o rozhovoroch s temným intrigánom. Mnoho podrobností zostáva nevybavených; predsa len sme však veľmi blízko dohody, ktorú sme od intrigánov chceli získať. Isté stránky dohôd, ako je nový systém tvrdej meny, sú uvádzané do pôsobnosti, a akonáhle budú činné, umožní to zavedenie nového rozsahu zmien. Tieto obsahujú vládne zmeny a oznámenia týmito novými vládami ohľadom tvrdej meny a odpustenia dlhu.

Tieto nové vlády chápu že po týchto oznámeniach bude nasledovať obrovské zníženie cien. Protikladom týchto zmien bude regulácia dlhu prakticky na nulu a veľké vrátenie daní. Presúvame vašu spoločnosť od dlhu ku prosperite. Nové meny budú spočiatku zamieňané v nominálnej hodnote a po krátkej priaznivej lehote staré meny stratia svoju hodnotu. Zlato a striebro budú regulované takým spôsobom, aby nové meny boli považované za bezpečné a všeobecne prijímané. Tieto nové prvky finančného systému vrátia vypovedané domovy svojim pôvodným obyvateľom a uvedú novú predstavu pozemkového vlastníctva, alebo nehnuteľností. Ako správcom Gaie vám bude ukázaný nový systém, ktorý spadá niekde medzi to čo je bežnou praxou vo Vnútornej Zemi a súčasnými zvykmi povrchového sveta. Nehnuteľnosť alebo pozemkové vlastníctvo je vskutku nesprávny názov: pre Matku Zem je všetko posvätné, a vy ste len dočasní opatrovníci krajiny. Gaia je posvätná a je nutné ju ctiť kým na nej žijete.

Každý pozemok pôdy sa vzťahuje ku pôde, ktorá ho obklopuje, a preto nájomcovia každého pozemku musia prijať kolektívny prístup. Je dôležité byť zapojený do politiky riadenia krajiny a vedieť čo sa deje vo vašom spoločenstve. Snažte sa pochopiť prečo je nutný tento celostný prístup. Každý kus pôdy sa vzťahuje ku ekosystému ako celku a toto má dôsledky pre vaše určité prostredie. Ctiť Gaiu znamená, že vidíte krajinu okolo vás novým spôsobom. Majte na mysli, že zdravie planéty je ovplyvnené tým čo kolektívne robíte. Z tohto dôvodu obrovské nadnárodné korporácie, ktoré sa spoliehajú na vlastníctvo krajiny, ktorá obsahuje „prírodné zdroje“ ako je ropa, plyn, uhlie, atď. budú upozornené, že bude zavedená nová forma zodpovedného spravovania krajiny, ktorá vzdáva poctu Matke Zem. Tieto pravidlá opatrovníctva vyžadujú značný stupeň obecného pochopenia a vzájomného prijatia, a na uskutočnenie tohto je očividne nevyhnutný dobre premyslený verejný vzdelávací program.

Je jedna vec mať novú vládnu organizáciu a okruh nových predstáv a úplne iná je, aby ich verejnosť prijala. Táto výzva padne na zvláštne komisie vybraných členov nových vlád a nás. Pred pristátiami a oficiálnym prvým kontaktom musíte byť oboznámení s množstvom nových pojatí. Možno si pamätáte, že sme sa zmieňovali, že dostanete celý rad nových zodpovedností. Vieme z našich nočných stretnutí s vami, kde stojí každý z vás vo veľkom poli predmetov. Našim cieľom je byť ukazovateľmi cesty; čo znamená, „ukázať vám cestu“ ako si osvojiť zmysluplné alternatívy a vylepšenia vašich súčasných základných predstáv. Za týmto účelom sme zostavili program osvetových učení, ktoré budú viesť komisie zodpovedné za prenos podstatných informácií. Každá komisia môže prijať zmeny, ktoré podľa nej najlepšie vyhovujú ich vlastnému národnému obyvateľstvu.

Účelom týchto zmien je pripraviť vás na prvý kontakt. Temný intrigán si hlboko praje skončiť vaše rýchle prebúdzanie. Mnohí z vás sa prebudili počas posledného roka a počet rastie každý mesiac zrýchľujúcim sa tempom. Vidíme, že temnota je mimoriadne rozrušená tým čo dosahuje Nebo navzdory desivej politike pohrôm s úmyslom zabrániť vášmu prebudeniu a znížiť váš počet. A predsa tieto temné stratégie nefungujú! Nebo a Svetlo smerujú ku rozvinutiu božieho plánu, ktorý jednoznačne stanovuje, že čas temných sa končí a že váš návrat do plného vedomia je hotová záležitosť! Posvätné zmluvy s fyzičnom a Galaktickou Federáciou zaisťujú že tieto božie zámery budú náležite uskutočnené. My máme dočasnú právomoc pristáť v predpísanom čase vo vašej blízkej budúcnosti!

Tento posvätný časový rozvrh znamená, že už viac nebudete žiť v marazme (bahne), ktorý temní urobili z vašej 3D reality. Scenár je pripravený a my ho uvedieme do činnosti s požehnaním Neba. Temnota má o tomto plné poznanie a predsa sa vytrvalo snaží vytvoriť iný výsledok. Nebo a naši predstavitelia plne informovali vaše hlavné vlády a len niekoľko z nich nechce brať na vedomie nariadenia Neba. Ich zdržovacie taktiky hovoria o ich nezmenšenej arogancii a toto viedlo ku vytvoreniu vyjednávacích tímov, ktoré sme spomínali na začiatku tejto správy. Účelom je jednoducho legálne zmeniť vaše vlády na také, ktoré plne predstavujú vašu meniacu sa perspektívu. Prišiel čas aby sa tieto zmeny udiali!

Hybná sila pre zmenu rastie. Jasnovidci, kontaktéri a ďalší, ktoré vidia a počujú zo Svetla predpovedajú toto veľké obdobie zmien. Každý má trocha iný scenár pre to čo má prísť. Naša poznámka tu je, že je potrebný súvislý fyzický smer alebo zámer prejavovania. Pokiaľ ide o zámery temných, bolo im opakovane povedané, že jadrové ničenie nie je možné; a tiež nie manéver ukážky falošnej vesmírnej invázie, ktorý sa opakovane snažili inscenovať. Znova a znova sa snažili útočiť na naše plavidlá a materské lode a dokonca žiadali o pomoc svojich bývalých spojencov temného hviezdneho impéria. Všetko vyšlo naprázdno. Napriek tomu tvrdošijne zotrvávajú a ich porážka čoskoro zaznie naprieč planétou!

Dnes sme dodali informácie, ktoré vás pripravujú na to čo leží pred vami, vrátane našich posledných aktivít s temným intrigánom. Naši Zemskí spojenci sú pripravení postaviť sa tanieru. Našim zámerom je to podporiť a v správnom čase pristáť a oslavovať nový úsvit vo vašom svete. Buďte trpezliví ešte trocha dlhšie s poznaním že veľké množstvo oddaných jednotlivcov uskutočňuje rozhodujúce zmeny. Vedzte drahi, vo vašom Srdci Sŕdc, že nespočetná Podpora a nikdy nekončiaci Blahobyt Neba sú vskutku Vaše! A Tak To Je! Selamat Gajun! Selamt Ja!

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s