Rovnodennosť September 2010

Cesta „Stávania sa“ sa Začína!

Nadácia Deti Slnka (Children of the Sun Foundation)

Postavte sa, ramená vzad, oprášte sa a spoznajte sa uistení o víťazstve svetla… je čas oslavovať! Naša spiaca nádhera sa prebudila a my teraz postupujeme do úplne novej harmónie a ohniska aktivity svetla. Táto Rovnodennosť, 22-September, inauguruje (zasväcuje/uvádza, pozn. prekl.) Veľké Otvorenie CESTY STÁVANIA SA! Toto je nová úžasne inšpirujúca cesta vzkriesenia, povstanie ľudského ja do našej plnej slávy ako detí Najvyššieho Boha. My, Kristovia, budeme čoskoro kráčať po Zemi v plnom vyliatí našej osvietenej Prítomnosti a žiarivom vyjadrení Dokonalosti Božského Človeka.

Naprieč multi-verzom Zaznelo volanie poľnice na Veľké Zhromaždenie Plameňov vo veľkom zbiehaní na Zem počas tejto Rovnodennosti, aby odhalilo novú úľavu v podpore pre tento prechod. Prostredníctvom tohto ohniska Kozmického Lúča Splnu a časovej brány nesmiernej sily a rozsahu, priamo zažívame zasvätenie zo srdca Matky-Otca Boha do Veľkého Stávania sa!

Kozmický Lúč Muli-Vesmírnej Služby zvestuje Novú Úľavu

Cez túto Rovnodennosť môžeme radostne vítať nadchádzajúce dni, pretože nás mocné silové polia lásky pripravujú a cvičia ako sa povzniesť do vyjadrenia ohnivého svetla našej mocnej JA SOM Prítomnosti. Vstupujeme do najúžasnejšej fázy nášho evolučného skoku, ktorý bude obzvlášť urýchlený počas týchto nasledujúcich dvoch rokov vedúcich ku 2012. Ako s vďačnosťou bozkávame našu cestu prebudenia ku záveru, postupujeme do zbrusu novej úľavy, v ktorej odhaľujeme naše vyššie dary, zázračné schopnosti a zahaľujeme sa do zbrusu nových rúch žiarivého svetla. Všetko čo sme získali z minulých učení, akademických princípov, filozofických pojatí a duchovných ideológií počas našej Cesty Vzostupu tiež prichádza ku záveru pre mnohých z nás, ktorí slúžia v rolách pracovníkov svetla. Naše súčasné chápanie sú iba vlákno, ktoré nás vedie tam kde sme teraz rýchlo nesení. Keď táto nová cesta pre našu spoločnú skupinu začne, väčšina z bývalých učebných pomôcok a nástrojov pre vzostup už nebude viac platiť. Táto nová energia, ktorá sa odhalí zvnútra našich telesných chrámov sa v žiadnom prípade nedrží mentálnych konštrukcií vytvorených cez šošovku ľudského vnímania.

Sme úžasne inteligentní ako ľudský druh, predsa však to nie je inteligencia, ktorá razí cestu a tvorí tento nový krištalický matrix v našej novej biológii. Je to Múdrosť prostredníctvom Lásky, pretože tá je riadená Matkou-Otcom Bohom prostredníctvom našej JA SOM Prítomnosti ako darca, znalec a konateľ všetkej našej činnosti. My už nie sme ľudská rasa so slobodnou vôľou! Transcendujeme (prechádzame) do zjednoteného diamantového srdca Božskej Rasy, JA SOM Rasy vzostúpených bytostí.. a JA SOM Prítomnosť udáva smer!

Zasvätenie Vzkriesenia

Nositelia Svetla, ktorí sa rozhodli podstúpiť kvantovú transfiguráciu (premenu) celej svojej ľudskej energetickej formy sú žiadaní aby predstúpili na vnútorných rovinách v neochvejnej oddanosti tejto ceste stania sa Prítomnosťou Krista na Zemi. Z ezoterického chápania je tento čas, ktorý ku nám prichádza možné definovať ako „Zasvätenie Vzkriesenia“. Je to tiež jadro kresťanského evanjelického príbehu, v ktorej bol Ježiš Kristus konečne oslobodený od ťahu pozemskej hmoty. V knihe „Od Betlehemu do kalvárie“ Alica Bailey zhrnula vyvrcholenie našej dlhej a náročnej prírpavy na Majstrovstvo týmto spôsobom:

Sme vzkriesení ku večnému životu a stávame sa spoločenstvom nesmrteľných keď sa povznesieme, aby sme boli spolu-pracovníci s Kristom v Kráľovstve Nebeskom. Poslednú lekciu života sme sa naučili vtedy, keď stratíme vedomie odlúčeného jednotlivca a uvedomíme si celok, ktorého sme časťou, a už sa nemusíme viac vracať.

Toto Zasvätenie Vzkriesenia prijmú ochotní, silného a číreho srdca a tí, ktorí sú pripravení vzdať sa všetkých aspektov ľudského vedomia tomuto procesu Veľkého Vzkriesenia. Tí z nás, ktorí sú TERAZ pripravení bez akýchkoľvek pochybností, že konečne nadišiel čas. Sme smelo odhodlaní a máme schopnosť držať neochvejný zámer na najurýchlenejšom a zosilnenejšom období výcviku a vývoja. Táto nasledujúca cesta môže byť spojená so Školou Mystérií, lenže táto akadémia sa odohráva cez šošovku denného života nadsvetelnou rýchlosťou. Tento druh vzostupu nebol nikdy predtým uskutočnený za súčasného uchovania si telesnej formy a nikdy v takom tempe exponencionálneho zrýchľovania. My sme si však víťazne sebaistí. Sme tiež nesmierne podporovaní vo všetkých samovoľných zmenách, ktoré sa budú diať zatiaľ čo sa iluzórny výtvor časopriestoru naďalej rýchlo rozpúšťa z našich ľudských realít.

Forma Adam Kadmon

„Adam Kadmon“ je výraz prevzatý zo starovekej kabalistickej tradície a odkazuje na naše vyjadrenie svetelného tela 5ej dimenzie a to čo sme v našej komunikácii opisovali ako Predloha Svetla JA SOM Avatar. Táto nová biologická forma sa vynorí cez značne rozšírený genetický rámec DNA, ktorý aktivuje latentné (skryté/spiace) kódy a pôvodné vzorce dokonalosti v každej jednej z miliard buniek v našom ľudskom tele. Počas nášho pádu z Milosti, sa odpojilo naše Vyššie Mentálne Telo (tiež nazývané Sväté Ja Krista) a naša frekvencia sa znížila na pokrivenú rovinu duality, pričom sme stratili všetky spomienky a multidimenzionálne funkcie. Na to aby sme si prekliesnili cestu späť do plnej slávy našej pravej povahy, vstupujeme hlbšie do kotlov božskej alchýmie cez sväté ohne transmutácie (premeny na hlbokej úrovni). Vyžaduje to postupnú a predsa neustálu obnovu celého nášho bunkového zloženia, v ktorej je starý matrix úplne nahradený kvantovo energetickým obvodom, ktorý môže uchovávať veľmi vysoké hviezdne frekvencie vo forme.

Nasledujú najdôležitejšie oblasti zmeny ktoré prebehnú v našich fyzických telách…

Regenerácia Fyzického Tela – Vďaka značne rozšírenému genetickému rámcu DNA, ktorý sa teraz aktivuje, podstupujeme úplné fyzické znovuzrodenie v ktorom veľká bunková obnova nabije naše bunky na oveľa vyšší elektrický potenciál a frekvenciu. Každá z našich buniek v ľudskom tele rozpozná svetlo ako pohon podobne ako fotosyntéza u rastlín. Celá naša biochémia a fungovanie ľudského tela sa zásadne zmení na predlohu nad-človeka. Svetlo sa stane našim pohonom a potrava už viac nebude potrebná.

Fyzická Nesmrteľnosť – Veky starý genetický program, že ľudské telo vráskavie a umiera je podmienenie, ktoré je možné zvrátiť, rovnako ako každé iné ľudské obmedzenie, ktoré prekračujeme. Keď vnesieme väčšie elektronické svetlo a znova sa spojíme s našim Vyšším Mentálnym Telom a JA SOM Prítomnosťou, pozadím nášho vedomia sa stane „večná vibrácia“ a my absolútne uskutočníme fyzickú nesmrteľnosť.

Mimoriadne Liečivé Schopnosti – Prostredníctvom našej spôsobilosti vstrebávať vyššie úrovne elektronickej svetelnej substancie (látky) v našich bunkách a privádzaním ušľachtilejších geometrií farby a zvuku do nášho tela sú naše choroby okamžite vyliečené. Naše schopnosti zázračne a samovoľne liečiť druhých prostredníctvom tejto vibrácie sa prirodzene odhalia… a už sú odhalené!

Okamžité Prejavovanie – Prinášame silu JA SOM späť do našej Centrálnej Nervovej Sústavy a do všetkých našich elektrických spojení. Energetické dráhy budú znova naplnené zlatým tekutým svetlom. Keď nesieme viac svetla spôsobujúceho väčšiu schopnosť lásky, zažívame okamžité prejavovanie prostredníctvom čistoty myslenia a cítenia. Je veľmi dôležité spomenúť, že to je prostredníctvom pokojných pocitov harmónie, našich tichých nálad a najhlbších rozjímaní, ktoré sú základnou energiou za prejavom. Prejav z novou energiou je zaistený keď je táto frekvencia číreho myslenia a cítenia priamo odovzdávaná našej JA SOM Prítomnosti…ako znalcovi, darcovi a konateľovi“

Už viac nepremietame naše zámery prejavovania von, naopak prenášame ich dovnútra a uvoľňujeme ich veľkému Božskému Ja, aby ich naplnilo.

Prenos cez Planetárnu Mriežku. Rovnodennosť na Spln
Streda 22-September

Počas tohto najpriaznivejšieho splnu a nebeského zarovnania Rovnodennosti sme zasvätení na veľkej ceste Stávania sa zvestovanej Kozmickým Lúčom Multi-Vesmírnej Služby. Cez ohnisko tohto lúča je všetok život povznesený do srdca Matky/Otca Boha. Toto je najvyššia cesta a cez tento nádherný diamantovo sfarbený plameň lásky všetok život vstupuje do Vedomia Jednoty a zážitku príchodu DOMOV. Ako títo ľudia prvej-vlny, ktorí uskutočňujú prechod do dokonalej predlohy Adam Kadmon, zisťujeme, že naša najväčšia sila a stabilita pochádza z nás navzájom a hlavne cez naše zladenie sa z matrixom krištalického vedomia Novej Zeme. Čistota tepu nášho jedného srdca nás udržuje zameraných a zrovnaných, keď poskytuje nutnú stabilizáciu ľudskému elektrickému systému a procesom transfigurácie (premeny) keď putujeme hlbšie do predlohy Božskej Dokonalosti!

Pridajte sa ku nám na Mriežke počas tejto Rovnodennosti v oslave nášho veľkého PRÍCHODU DOMOV!

Úľava Kozmického Lúča sa ukončí na túto Rovnodennosť.Ďakujeme Vám všetkým za vašu Účasť! Od Júla sme priamo zažívali tieto veľké Kozmické Lúče prostredníctvom zvláštnej úľavy darovanej všetkým Vyslancom Svetla a hlavne tým s ohniskom na planetárnej Krištalickej Mriežke Svetla Kristovho Vedomia. Naše nové a rozšírené ľudské a planetárne vzory sú alchymicky vytvárané týmito prichádzajúcimi svetelnými frekvenciami, ktoré ukotvujú základné vrstvy multidimenzionálneho vzoru na hmotnej rovine a tiež v našej vlastnej telesnej forme.

Kolektívne sme prebudili naše kódy svetla v DNA a súčasne sme tiež aktivovali Akašické Záznamy našej JA SOM Avatar Predlohy Božskej Dokonalosti. Naše empirické sústredenie na lúče a z krištalického matrixu boli svojou povahou prípravné, aby ukotvili základ vedomia pre prehlbujúce sa úrovne našej fyzickej morfogenézy (premeny) ktorá má teraz nastať.

Veľmi úprimnú VĎAKU vzdávame každému, kto pomáhal v tomto dobročinnom zámere… či už prijímal alebo vysielal. Tiež vzdávame úprimnú vďaku Dobročinnej Nadácii Deti Slnka (Children of the Sun Humanitarian Foundation) a Sieti Melchizedeka a Plejádskeho Svetla (The Melchizedek and Pleiadian Light Network) za pochopenie programu a celkovú koordináciu.

OSOBNÁ PODPORA NA TENTO MESAČNÝ CYKLUS

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s