Arkturiánsky koridor – Otváranie Brán I

KRÁČANIE VAŠOU CESTOU

Vítajte späť na vašej ceste cez Arkturiánsky Koridor. Práve v tomto koridore dokážete dôverovať vašej päť dimenzionálnej predstavivosti týkajúcej sa vašich vnútorných-realít. Pamätáte sa keď ste prvýkrát začali svoju Cestu? Tak ste sa obávali odhaliť svoju pravú povahu. Teraz ste prišli tak ďaleko, že ste zvyčajne svojim JA v dennom živote.

To, že máte odvahu byť svojim pravým, Multi dimenzionálnym JA keď žijete na trojdimenzionálnej planéte môže vytvárať neustály pocit vyčerpania, pretože vaše vedomie vibruje na vyššej frekvencii ako vaša zemská nádoba. Naviac keď vaše vedomie rezonuje v piatej dimenzii a vyššie, je ťažké zostať sústredený na pozemské drobné práce vášho telesného života. Takže musíte neustále ladiť a prelaďovať svoje vedomie, aby zostalo v trojdimenzionálnom svete, kde práve slúžite.

My chápeme túto hybnosť, pretože naše vedomie zvyčajne rezonuje medzi ôsmou a desiatou dimenziou. Preto sa cítime veľmi nepohodlne ak sa pokúsime udržať formu čo i len piatej dimenzie. Preto prehovárame ku uzemneným pozemšťanom prostredníctvom našich milovaných rodinných členov, ktorí sa ponúkli, že prevezmú nízko dimenzionálne zemské nádoby. Naši odvážni, ktorí sa starajú o našu päť dimenzionálnu Hviezdnu Loď sa rozhodli obmedziť príliš časté návštevy do svojej prirodzenej osem-desať dimenzionálnej frekvencie, pretože im to príliš sťažuje návrat ku ich Poslaniu Služby Gaii.

Avšak uskutočňujú časté návštevy na naše rôzne Arkturiánske planéty ako je Zantarius. Všetky planéty v našej Arkturiánskej Hviezdnej Sústave prešli planetárnym vzostupom na aký sa pripravuje Gaia. Vzostúpené planéty udržiavajú formu len pre bytosti, ktoré rezonujú v piatej až siedmej dimenzii. Za siedmou dimenziou je forma zažívaná ako zaťaženie (prekážka) vedomia.

Mnohí z uzemnených na Zemi navštevujú päť dimenzionálnu Zem, ktorá sa nazýva Terra. Avšak často zabudnú na svoje mnohé tamojšie dobrodružstvá, pretože tie spomienky robia návrat do Záverečnej Hry trojdimenzionálnej Zeme príliš náročným. Chceme vám pripomenúť, drahí, ste s nami veľa nocí počas vášho spánku. V skutočnosti ste práve vtedy naozaj prebudení. Práve keď sa odpojíte od vášho pravého života vo vyšších dimenziách ste naozaj „zaspatí“. Na druhej strane vďaka týmto návštevám sa kúsok-po-kúsku stáva piata dimenzia vašim Domovom, kým vaša tretia dimenzia sa stáva „Službou Gaii“.

Radi vidíme, že mnohí z vás nachádzajú nové vodítka týkajúce sa vášho denného Poslania. Závoj medzi vašimi dvoma svetmi sa stále viac stenšuje a Gaia má na Svojej planéte stále viac fľakov a atmosféry, ktoré rezonujú do piatej dimenzie. Súčasne iné fľaky na Jej planéte padajú do ničenia. V každom okamihu ľudia a planéta dostávajú to čo je z PRÍTOMNOSTI a zároveň uvoľňujú to čo sa skončilo. Týmto spôsobom si Gaia a Jej obyvatelia už viac nevolia napájať svoju pozornosť na to čo môže rušiť proces osobného a planetárneho vzostupu. Na druhej strane si volia zameriavať sa na to čo pomáha vzostupnému procesu.

Vo vašich snoch nižšej štvrtej dimenzie môžete mať vízie ničenia, čo je realita vytvorená tými obyvateľmi Gaie, ktorí veria, že nemôžu uvoľniť svoje pripútanie ku svojej hmotnej realite a obávajú sa že strácajú svoju moc nad tými, ktorí vzostupujú. Títo, ktorí kedysi mali veľkú moc nad druhými by radšej zničili Zem než, aby jej dovolili vrátiť saku Jej päť dimenzionálnemu vyjadreniu. Avšak Gaia je ako vták, ktorý sa zbaví svojich chvostových krídiel, aby slobodne odletel pred dravcom. Vták vie, že nové chvostové krídla rýchlo narastú a tí čo vlastnia to čo pustil nájdu málo radosti v tom čo ukradli.

Preto vám pripomíname, aby ste sa zamerali na multi dimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku, drahí. Predstavte si svetlo ako je stále jasnejšie ako zahaľuje stále viac tela Gaie. Dovoľte tomuto svetlu, aby vás viedlo do mnohých Brán, ktoré sa odhaľujú vášmu vyššiemu vnímaniu. Použite svoju silu bezpodmienečnej lásky, aby vás viedla cez tieto Brány. Na to, aby ste lepšie udržali čistotu svojho smeru, žiadame vás prepustiť všetky ustráchané myšlienky a emócie, ktoré by mohli poškvrniť vašu veľkú silu bezpodmienečnej lásky.

ŽIVOT V PÄŤDIMENZIONÁLNEJ REALITE

My ku vám teraz prehovárame z ôsmej dimenzie obklopujúcej náš Domovský svet na Arktúre. Arkturus sa dávno stal päť dimenzionálnym a ďalej, ale jeho trojdimenzionálna rezonancia stále žiari na vašom nebi, aby vám pripomínala našu prítomnosť a vedenie. Avšak naše životné formy už nerezonujú na tejto frekvencii, pretože my obývame len vyššie roviny. Počas prípravy na váš veľký planetárny vzostup sme ku vám prišli, aby sme vám povedali viac o živote v päť dimenzionálnej realite.

Áno, Gaia vzostúpi, pretože my z Galaktickej Federácie nedovolíme aby to bolo inak. Gaia je uholný kameň vo veky starom pláne reformácie pre našu Galaxiu. My sme odhodlaní naplniť ten plán a potrebujeme našich uzemnených, aby udržiavali PRAVDU vzostupu Gaie rovnako ako svojho. Viete, že aj keď ste stále napojený na vaše hmotné telo, vaše myšlienky a emócie sú mocnejšie ako si dokážete predstaviť? Prajeme si ukázať vašu moc tým, že vás zoberieme na túru po našom svete, aby ste mohli udržiavať víziu päť dimenzionálnej reality vo vašom srdci a mysli. Táto vízia vám pomôže úplnejšie uveriť vo vaše JA.

V našej Arkturiánskej hviezdnej sústave je samozrejme viac planét. Preto si vyberieme jednu, ktorú je vo vašej reči možné volať Zantarius. Je ťažké správne preniesť meno, pretože my už nepoužívame slovný jazyk, ako viete. Keď posielame správy našim uzemneným, prichádzajú ku nim v záblesku svetla a zvuku, čo je možné vnímať ako obraz veľmi podobný kruhom v obilí. S cvikom sa naši uzemenení naučia preložiť tieto farby svetla a tóny zvuku na to čo by ste nazvali slovo a/alebo preložia obraz do celej správy.

Farby, ktoré by ste videli pre „slovo“ Zantarius sú vysoko dimenzionálne odtieňe fialovej, zelenej, purpurovej a zlatej. Všetky naše planéty končia na Zlato (zvuk „ius“), pretože sú päťdimenzionálne a vyššie. Tóny vám nie je možné preniesť prostredníctvom písanej stránky, ale vaša predstavivosť ich môže počuť, keď dôverujete svojmu Multi dimenzionálnemu JA. Venujeme chvíľu rozprávaniu o farbe, pretože je v realitách vyššej frekvencie celkom iná.

Znova budete musieť veriť svojej predstavivosti, pretože vaše hmotné oči nedokážu vnímať tieto farby, vidieť ich je možné len vašou päť dimenzionálnou predstavivosťou. Vysoko dimenzionálne fialové chvenie s iskrivým strieborným svetlom. Purpurová (magenta) je vyššia frekvencia vašej červenej a je čipkovaná mihotavým svetlom striebornej/bielej. A konečne zlatá je podobná vašej zlatej, až na to, že môžete ľahko vnímať lúče zlatého svetla, ktoré ju oklopujú a neustále z nej vyžarujú.

Snáď nejaký muzikant by dokázal premeniť tieto farby na plynulé tóny zvuku, aby objavil pravdivejšie zastúpenie mena tejto planéty. V procese vzostupu je podstatná kombinácia farby a tónu. Keď zlúčite vyžarovania farieb a tónov a pomaly zvýšite ich rezonančnú frekvenciu, vyššie harmonické kmity týchto farieb a tónov spustia vaše prvotné pocity vzostupu.

Budete vidieť tieto svetlá a počuť tieto tóny vo vašom vedomí, pričom vo vašom otvorenom Treťom oku budú prevažovať svetlá a vo vašom Vysokom Srdci budú prevažovať tóny. Keď spojíte tieto tóny a farby do rapsódie svetla a zvuku, plne zjednotíte svoje Tretie Oko a Vysoké Srdci, čím roztočíte svoju Merkabu a rozžiarite svoje vnútorné Svetelné telo.

OTVORENIE BRÁN KRUHOV V OBILÍ

Ako sme už povedali predtým, o náš symbolický jazyk sa často delíme so Zemou prostredníctvom našich Kruhov v Obilí. „Správa“ v kruhoch v obilí nižšie hovorí o otváraní Brán do vyšších frekvencií reality. Za prvé, uzemníme naše svetlo vyššej frekvencie a bezpodmienečnú lásku do Gaie tým, že „napíšeme“ naše kruhy v obilí na jej telo Zeme. Potom zanecháme správu pre tých, ktorí chcú „čítať“ nás jazyk silou svojej päť dimenzionálnej predstavivosti. Teraz „preložíme“ našu správu do Angličtiny.

Tento kruh v obilí „vraví“, že zvýšením rezonancie svetla a zvuku 7 (číslo duchovného hľadania) krát môžete spustiť otváranie päť dimenzionálnej Brány uzemnenej na Gaii týmto kruhom v obilí. Otvorenie tejto Brány bude rovnako obrazné ako naša správa. Takže nemusíte fyzicky cestovať ku týmto kruhom v obilí, pretože vaša cesta je vo vašom multidimenzionálnom vedomí. Vstúpite do tejto prvej časti Brány vo vašom „Treťom Oku“ v strede sedemcípej hviezdy, ktoré je spojené s „Kľúčom Vzostupu“ v hviezdnom cípe napravo od neho (oka). Kľúč Vzostupu je obrazom vášho Vysokého Srdca.

Cesta touto Bránou, tak ako to je so všetkými Bránami, začína otvorením vášho Tretieho Oka a jeho zjednotením s vašim Vysokým Srdcom. Bránu vnímate prostredníctvom Tretieho Oka, ale kľúčom na jej otvorenie je bezpodmienečná láska vo vašom Vysokom Srdci. Bezpodmienečná láska je najvyššia rezonancia Vesmíru. Takže uchováva silu na otvorenie Brán a tiež múdrosť poznania či by mal byť otvorený. Práve prostredníctvom vášho Vysokého Srdca vstúpite do všetkých troch Brán v tomto seriáli, pretože multi dimenzionálne cesty sa vždy dejú vo vašom JA.

Na začiatok vašej cesty použite svoje vedomie (1), aby ste vstúpili do „Tretieho Oka“. (2) Potom prejdite do hviezdneho cípu s „Kľúčom“. (3) Odtiaľ vstúpite do kruhu priamo pod tým cípom hviezdy. (4) Z obrázku vyššie môžete vidieť, že keď urobíte 9 krokov (číslo dokončenia) z toho kruhu, môžete putovať nekonečne dokola vonkajšieho kruhu vkročením na 3tí (3 je číslo múdrosti, sily a lásky) kruh nasledujúceho špirálového ramena a tak ďalej. Cestujete rýchlejšie zvýšením svojho vedomia, čo tiež zrýchli otáčanie Brány. Ako sa otáčanie zrýchľuje, Brána sa otvorí.

Po prejdení kruhovej cesty v týchto cykloch 7 sa ocitnete na vonkajšom okraji tejto Brány.

(1) Na tejto Bráne urobíte 6 krokov na zelenej oblasti a pritom cítite hlbokú lásku ku vašej vnútornej ceste (6 predstavuje lásku). (2) Váš 7i (duchovné hľadanie) krok vás umiestni na prvý diamant na kraji Tretieho Oka v strede kruhu. (3) Potom sledujete 7 krokov, 5 zelených diamantových krokov, 1 krok krížom cez zelený kruh a (4) 7i krok vás umiesti na biely Stred Tretieho Oka (vaše vnútorné zrenie). Cez toto Tretie „Oko“ vidíte tretiu Bránu.

(1) Vstúpite do stredu „kvetu“ tejto Brány. Tento stred je obklopený 4 (číslo pre základ a štruktúru) radmi po šiestich lupeňoch. Znova je tam vzor 6 čo predstavuje lásku, tvorivosť a planétu Venušu. Venuša je milovaná sesterská planéta Gaie, ktorá Ju prevedie cez proces Jej planetárneho vzostupu.

(2) Z prostredného „kvetu“ tejto Brány láskyplne sledujete 4 rady po 6 lupeňov von smerom ku lupeňu, ktorý vás spája s (3) prvým z 9 (číslo dokončenia) stále menších kruhov, (ilúzia vzdialenosti), pričom (4) deviaty kruh je väčší a má okolo prstenec. Tento prstenec predstavuje váš návrat Domov do piatej dimenzie.

PRECHÁDZANIE BRÁNAMI SPOLOČNE

Povedieme vás teraz ako pocestujeme cez tieto Brány spoločne. Naša cieľová stanica je piata dimenzia a nakoniec poputujeme na planétu Zantarius v Arkturiánskej Hviezdnej Sústave.

(1) S využitím sily vášho multi dimenzionálneho vedomia otlačte tento obraz tejto Brány do vášho Tretieho Oka. Keď sa zameriate na „Tretie Oko“ tejto prvej Brány, vidíte multidimenzionálne farby, ktoré sú za hranicami videnia vašich hmotných očí.

(2) Potom, ako prechádzate cez Kľúč (ktorý predstavuje Vysoké Srdce) počujete tóny a horné tóny, ktoré prenesú vaše vedomie do vyšších dimenzií.

(3) Keď prechádzate na spojový kruh, mnohé farby vo vašom Treťom Oku a tóny vo vašom Vysokom Srdci sa zmiesia a zlúčia, čím zjednotia vaše Tretie Oko a Vysoké Srdce. Pri pohybe pozdĺž prvej špirály dovolíte farbám a tónom, aby vás viedli na 9 krokov ku ďalšej špirále kruhov.

(4) Keď prechádzate na ten kruh, cítite ako sa Brána začína točiť. Keď putujete po obvode Brány cez 7 kruhov, farby a tóny rezonujú vo vyšších frekvenciách svetla a vyšších oktávach zvuku. Svetlo a zvuk sa stále viac spájajú a slúžia na zrýchlenie otáčania Brány. Ako sa Brána otáča rýchlejšie, vaše vedomie sa rozpína, čo ešte viac zrýchli otáčanie Brány.

Ako sa točenie zrýchľuje, vidíte farby a tóny, ktoré sú ďaleko za hranicami vášho fyzického vnímania. Brána sa točí stále rýchlejšie a spája farby, tóny, Tretie Oko a Vysoké Srdce. Potom s kruh okamžite prestane točiť. Zvnútornili ste si točenie do každej bunky a atómu, čo aktivuje vašu Merkabu. Aktiváciou vašej Merkaby, Vnútornej Vesmírnej lode, ľahko preplávate na vonajší okraj ďalšej Brány. Spoločne VŠETCI vstúpime na prvý zelený „pruh“ za hranou vnútorného Tretieho Oka.

(1) Keď urobíte svoj prvý krok na prvú zo zelených cestičiek, venujete chvíľu uvoľneniu toho čo už neslúži vášmu procesu vzostupu…

Keď urobíte druhý krok oceníte všetko vo vašom dennom živote čo vás napĺňa a pomáha vášmu procesu vzostupu…

S vaším tretím krokom spoznáte ako sa meníte a rastiete…

S vaším štvrtým krokom cítite lásku, ktorú chováte ku svojmu dennému životu…

S vaším piatym krokom sa znova spojíte s duchovnými a ľudskými sprievodcami, ktorí vám pomáhajú…

Nakoniec s vašim šiestym krokom sa chválite za to že ste odvážny Duchovný Bojovník, ktorý viedol bitvu so strachom a VYHRAL.

(2) Zablahoželajte si keď vkročíte do diamantových vzorov zelenej (3) urobte 7 krokov – 5 krokov cez trojuholníky, 1 rok do zeleného v Treťom Oku

(4) a siedmy krok do bieleho Oka Brány

(1) Okamžite sa ocitnete v strede „kvetu“ Tretej Brány. Prehovárame ku vám v Prúde nášho Svetelného Jazyka. Tento Prúd putuje okolo tohto stredového kruhu Brány nesúcej našu správu, ktorá je vám vhodne odhalená ako obrázky, tóny, emócie, farby, myšlienky a pocity.

Ako vnímate našu správu, PRECIŤUJTE jej Prúd ako nežný vánok, ktorý jemne hladí vaše vedomie. Toto pohladenie je podobné tomu čo by ste zažívali ako slovo, zvonenie telefónu alebo volanie od iného. Avšak keďže teraz rezonujete v JEDNOM, nemusíte sa na to, aby ste odpovedali na naše volanie pozerať mimo seba na „odlišné“ miesto. Samozrejme vnútorné volanie a odpoveď sa dejú súčasne, pretože vaša Merkaba rezonuje mimo priestor a čas.

(2) Nasledujte volanie našej správy, keď vás vedie okolo 4 vrstiev 6ich lupeňov a na prvý z 9ich kruhov.

(3) Ako nasledujete Prúd Prvého Kruhu, uvoľnite sa do uvedomenia svojho JA. Opustite svoj návyk na priestor a čas, aby ste plne objali TU a TERAZ.

Ako prechádzate do Druhého Kruhu, cítite ako sa vaša Merkaba rozplynie do vášho Svetelného tela, ktoré zaplní celý kruh. V tomto kruhu vášho svetla si môžete prehliadnuť celý proces vášho vývoja. Najprv vnímate svoju bývalú pozemskú nádobu ako jaskyňu v ktorej sa ukrylo vaše vedomie, aby našlo ochranu pred vašim nevraživým svetom.

Keď plyniete do Tretieho Kruhu, spomeňte si na život, v ktorom ste žili v jaskyni, kde ste našli ochranu. Cítite aké bolo to telo primitívne a husté.

Vo Štvrtom Kruhu si predstavte, že nachádzate odvahu vystúpiť z jaskyne. Keď to urobíte, zistíte, že vaše primitívne telo sa začína vyvíjať. Najprv sa postavíte vzpriamene. Potom začnete „premýšľať“ o svojej realite, namiesto toho, aby ste videli všetko ako potravu alebo nebezpečie.

Ako prechádzate Piatym Kruhom, vaše myslenie sa rozšíri do zvedavosti a predstavivosti.

V Šiestom Kruhu ste pripravení opustiť vašu jaskyňu odlúčenosti a začnete dostávať nápady o tom čo môžete urobiť a kto môžete byť. S týmto rozpínavým myslením vnímate reality novým spôsobom, čo spôsobí ešte rýchlejšiu premenu vášho tela. Nepriateľská planéta, ktorá vás kedysi obklopovala je menej nepriateľská, pretože vy vidíte novými očami. Ste hrdí a kráčate s dôstojnosťou, pretože už nie ste obeťou rozmarov druhých.

Ako prechádzate cez Siedmy Kruh, spomeniete si, že VY ste stvoriteľom svojho tela. Rovnako ako sa mení váš svet, ako sa mení vaše vnímanie, mení sa aj vaša zemská nádoba, keď sa zmení vaša predstava vášho JA. Začínate opúšťať staré pojatie, že ste „len človek“ s telom z hliny, ktoré rýchlo starne a je citlivé na poškodenie a chorobu.

V Ôsmom Kruhu začnete o sebe premýšľať ako o svojom JA a predstava vášho tela sa posunie za hranice vašej hlinenej nádoby a von do vášho stále sa rozpínajúceho Svetleného tela. Keď vaše JA obsiahne vašu auru, VY ste náhle oveľa väčší. Naviac sa veľkosť vášho Svetelného tela mení so stavom vášho vedomia.

(4) V Deviatom Kruhu je vaše vedomie také rozšírené, že vaše Svetelné telo zapĺňa Bránu, krajinu, polguľu a planétu. Takže ste zjednotení so všetkým a každým. Zažívate všetko a každého ako svoje JA. Inými slovami, zažívate realitu prostredníctvom vášho päť dimenzionálneho Svetelného Tela. Ako odozva na vaše vnímanie sa žiara okolo deviateho kroku rozšíri, aby úplne obsiahla vaše vedomie.

Okamžite ste v piatej dimenzii.

Meditácia Spoločné Cestovanie Bránami v angličtine
www.multidimensions.com/players/TravelingPortalsTogether.mp3

ŽITIE NA POMEDZÍ

Ako cestujete tam a späť medzi piatou a treťou dimenziou, zistíte, že žijete vlastne medzi týmito dvoma svetmi. Vaše vedomie teraz rezonuje do piatej dimenzie, zatiaľ čo vaša zemská nádoba zostáva hmotná. Kvôli vašim interdimenzionálnym cestám cítite v sebe obrovské zmeny, ktoré nedokážete pochopiť. Máte ťažkosti zostať plne vedomí v tretej diemzii., ale neviete sa zostať sústredení ani v piatej dimenzii.

Niekedy je váš spánok viac namáhavý ako váš trojdimenzionálny život, pretože navštevujete a žijete vo viacerých paralelných realitách ako môžete spočítať. Často sa prebúdzate so správami, ktoré si celkom neviete zapamätať, ale zanechajú vo vás pocit mieru a vďaky. Na druhej strane, vás vyčerpanosť prenasleduje po väčšinu vášho denného života, pretože tretia dimenzia pôsobí na vaše stále sa rozpínajúce vedomie príliš ťažko a pomaly. Nie ste plne vzostúpení, a predsa už nie ste „len človek“.

Stále viac premýšľate päť dimenzionálne, čo ponecháva vaše troj dimenzionálne myšlienky obmedzujúce a liknavé vo vašej mysli. Teraz keď ste na prahu vašej novej reality, cítite viac lásky ku vášmu hmotnému životu ako kedykoľvek predtým. Trojdimenzionálne ilúzie odpadávajú, ale hmotný svet predsa stále pokračuje. Avšak teraz je viac odhalený vašim zmyslom, ako sa vo vašom dennom živote stávate viac svojim JA. Značne ste uvoľnili svoj strach a nahradili ste ho láskou ku životu a vďačnosťou. A predsa vás stále prenasleduje súdenie a netrpezlivosť. Tieto staré zvyky sú problém, pretože súdenie druhého vám upiera Jednotu JEDNÉHO a netrpezlivosť vám upiera PRÍTOMNOSŤ.

Drahí, chceme vám pripomenúť, že ste čakali, žili, umierali, trpeli a milovali po tisícročia, aby ste zažili tento okamih. Preto je najlepšie užívať si každú sekundu kým stále žijete na hmotnej Zemi. Zamerajte svoju pozornosť na radosť z vášho času v tretej dimenzii, pretože tá sa pomaly skrúca do PRÍTOMNÉHO OKAMIHU. Keď nezabúdate žiť v Jednote so všetkým životom, vaše vedomie je pevnejšie zasadené do piatej dimenzie. Potom namiesto žitia v tretej dimenzii a navštevovania piatej, budete žiť v piatej a navštevovať tretiu.

Na počudovanie sa váš päť dimenzionálny život až tak veľmi nezmení. To čo sa zmení budú vaše reakcie, pretože budete zažívať život zo stále vyšších perspektív. Rovnako ako existuje veľa oktáv štvrtej dimenzie, je tiež veľa úrovní na piatej. Najprv pravdepodobne navštívite Prah piatej dimenzie, kde budete stále udržovať formu a pokračovať v živote podobne ako ste to robili v tretej. Avšak budete oslobodení od všetkého, čo vás oddeľuje od vášho JA, a teda vás to oddeľuje od JEDNÉHO.

Potom ako sa pomaly prispôsobíte piatej dimenzii, budete stále menej pripútaní ku forme a ďalším trojdimenzionálnym vyjadreniam vášho bytia, ako je „práca“. Najprv bude mať veľa z vás sklon pomáhať vašim ľudským druhom, ktorí sú stále uväznení v klamnej viere hmotnej roviny. Ako si spomeniete na zvláštne dary, ktoré ste ostrili počas vašich mnohých hmotných vtelení, budete ich chcieť použiť na pomoc ľuďom aj planéte v prebiehajúcom procese vzostupu. Tento proces začal a bude sa stupňovať s každým vašim dychom.

My sa tešíme na vedenie, pomoc a spojenie s vami v tomto procese. Vlastne sa čoskoro vrátime, aby sme s vami cestovali na našu vzostúpenú planétu Zantarius a päť dimenzionálnu Zem. Medzitým si užívajte života na pomedzí a pamätajte, že

MY SME VŽDY S VAMI

Ahoj znova, sme stále tu
Vidíme váš smiech a počujeme šepot
Keď si spomeniete, že láska je kľúč
Budete vedieť, že ste navždy slobodní

Ako sa úsmev na vašej tvári rozširuje
Budete cestovať preč do ďalekých krajín
Tieto krajiny, ktoré nájdete žiaria
Láskou, ktorú prejavujú

Táto láska sformovala dlhú dlhú cestu
Po ktorej ste putovali do dnešného dňa
Prišli ste tak ďaleko z miesta kde ste začali
Že teraz sa cesta života rozdelila

Keďže máte voľbu kam ísť
Pripomíname vám teraz, aby ste našli Prúd
Plynúca cesta nekladie žiadny odpor
Ale na to aby ste zostali v tom smere potrebujete vytrvalosť

Musíte zastávať svoju dennú úlohu
a zároveň tiež ísť dovnútra odpočívať
Vnútri v SEBE nájdete prostriedky
ako nájsť cestu, ktorá plynie a leskne sa

Vnútri vo vašom JA je stred
ktorý ukazuje prúd do, ktorého môžete vstúpiť
Tento Stredný Prúd je pokojný a tichý
Ale vyžaduje aby ste vypustili svoju vôľu

Ľudská vôľa, ktorá vás sem priniesla
je skazená smútkom a plná strachu
Stredný Prúd môže vyliečiť ten stav
Pretože v ňom nie je čas, nie je príliš neskoro

PRÍTOMNOSŤ v Strednom Prúde
Vedie ku Pravde, ktorú ste zabudli
Túto Pravdu poznáte hlboko vo svojom vnútri
Za vašim hnevom a vašou pýchou

Hovorí vám TERAZ že ste TU
Ste plní lásky a oslobodení od strachu
Pravda, ktorú spoznáte v Prúde
Hovorí, že nie je „miesto“ kam potrebujete ísť

Akonáhle znova získate svoj vnútorný zrak
Je len krása, láska a svetlo
Váš vnútorný zrak a tiež sluch
Vás povedie k tomu čo budete robiť

Keď udržiavate svoje hľadanie vo vnútri
Nájdete JA, neukryjete sa
Vy viete že toto JA je tým kto ste
ste stvorení zo svetla rovnako ako hviezda

Vy ste Zem, Mesiac, Slnko
Ste všade a každý
Jestvuje len TU a TERAZ
Žijete život, aký uznáte

Vy ste stvoriteľom každého dňa
Vy ste cesta, vy ste spôsob
Už nemôžete skrývať toto poznanie
Tak objímte Pravdu, ktorú vaše JA ukazuje

Vy ste to JA, ktoré cítite nablízku
Vy ste tá LÁSKA, ktorá vyliečila váš strach
Cesta, ktorú ste si zvolili vás doviedla SEM
Ku životu plnému lásky a radosti

Teraz si spomínate, že to čo vidíte
je ďalšia oktáva vašej skutočnej Bytosti
Viete, že ste všade
A delíte sa o celú realitu.

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s