Prípravy Lásky na Novú Vlnu Energie

Správu od Pani Márie prijala Natalie Glasson 27-September-2010

Šíri sa teraz ku vám zvláštny a vrúcny pozdrav z mojej duše a srdca, nech energia lásky, svetla a múdreho vedomia prúdi ku vám a cez vašu bytosť, keď dovolíte svojmu vlastnému srdcu rozkvitnúť v odozve na moje. Ja som Pani Mária; Mám mnoho mien ako Panna Mária a Matka Mária, ale predstavujem sa vám ako najvyššia svetelná vibračná forma môjho bytia, nechám moju zlatú žiaru prenikať vaším bytím. Dnes mám na spojenie s vašou energiou zvláštny cieľ týkajúci sa nového ukotvenia energie a cyklu svetla Stvoriteľa, ktoré sa teraz ku nám približuje. Nová Energetická Vlna 2010 sa má prejaviť na Zemi pred a tiež po fyzickom dátume 10/10/10. Tento nový cyklus energie sa rozšíri do 2011 kým bude ukotvená nová energia nesúca primerané zámery okolo času 11/11/11. Energetické vlny, ktoré sa ukotvujú do Zeme z duše Stvoriteľa sú sústredené svetlo nesúce vedenie z duše Stvoriteľa ako kam môže potrebovať ľudstvo nasmerovať svoju pozornosť a zámer, aby duchovne pokročilo, vzostúpilo a stalo sa jedným s mocnou dušou Stvoriteľa. Energetické vlny majú veľký dopad na vibrácie Zeme a môžu ovplyvniť tie vnímavé duše v hmotnej realite, ukazovať a prinášať do svetla početné zmeny a lekcie rastu, ktoré treba prekonať. Energetické vlny pôsobia ako sprievodné línie zámeru, vhľady do prichádzajúcich výziev, inšpirujú vás vyhodnotiť isté oblasti vášho bytia a osobnosti a tiež pomáhajú vášmu vteleniu primeranými kvalitami z duše Stvoriteľa. Kvôli bohatstvu účelov a múdrosti obsiahnutej v energetických vlnách, mnohí vykladajú vedomie energie odlišne; je to tak kvôli ich sústredeniu, potrebám a spôsobu akým vidia seba a svoju realitu. Zatiaľ čo my na vnútorných rovinách môžeme s vami zdieľať pohľad nášho skupinového vedomia na energiu Stvoriteľa a zámery, ktoré sa teraz ukotvujú, je na vás naozaj pre seba zažívať túto posvätnú energiu, zotrvať na ňu napojení a získať osobné pochopenie vôle Stvoriteľa v tejto dobe vývoja na Zemi. Dodatočným účelom energetickej vlny je povzbudiť väčší počet duší na Zemi, aby sa spojili s energiou a dušou Stvoriteľa nie len v daný deň, ale počas roku keď sa energetická vibrácia usadzuje a začleňuje do Zeme. Vytvára to takú nesmiernu moc keď má veľký počet ľudí rovnaký zámer a pôsobia ako majáky svetla Stvoriteľa, že sa vibrácia Zeme môže značne zmeniť a zrovnať na bezpečnejšom spojení s dušou Stvoriteľa. Dá sa tiež veľa naučiť z neustáleho spojenia s určitou stránkou a zámermi duše Stvoriteľa. Dá sa o sebe viac objaviť ako o človeku a duši svetla.

Predošlé vlny 2008 a 2009 niesli úžasné kvality a učenia, ktoré hrali obrovskú úlohu v posune energie Zeme do ohniska lásky a svetla. Prítomnosť lásky je trvalá a silná v každej energetickej vlne pretože ukotvenie energie týmto spôsobom každý rok má vniesť prítomnosť lásky na Zem. Prejaviť úplne a absolútne lásku v mysliach, srdciach, dušiach, telách a činoch ľudstva a tiež celého prejavu na Zemi je vôľa Stvoriteľa. Láska bude na Zemi vždy ohniskovým bodom, či už sa usilujeme prejaviť lásku, stelesniť lásku alebo jednoducho prežívať úplnú prítomnosť lásky. Nikdy sa nemôžete skryť pred láskou ale musíte prijať, že realita ktorú zažívate vám má umožniť objať a stelesniť lásku z celého srdca; lásku Stvoriteľa, ktorá je prítomná vo všetkom a každom na všetkých úrovniach vesmíru Stvoriteľa.

Kvalitami energetickej vlny 2009 boli bezpodmienečná láska, prijatie a rovnováha; tieto kvality majú stále veľký vplyv v životoch ľudstva a spôsobujú obrovskú očistu od negatívnych energií a nepotrebných zvykov teraz a v budúcnosti. Energia bezpodmienečnej lásky umožňuje ľuďom vidieť svoju pravdu jasnejšie ale energia prijatia pomáha mnohým v uvedomení, že musia pracovať a sústrediť sa na svoju schopnosť prijať a milovať z celého srdca seba samých, tých čo sú okolo nich a Stvoriteľa. Putá minulosti, ktoré sú zakotvené do vašej prítomnosti sú odmietané a osvetlené, aby ste sa mohli pohnúť vpred držiac sa kvality a schopnosti Stvoriteľa milovať bezpodmienečne, prijať všetko čo je Stvoriteľ vrátane seba a zostať v rovnováhe v búrlivých časoch vo vás a okolo vás. Toto sú veľké, náročné a mocné lekcie na pochopenie a stelesnenie, ktoré sa budú pretkávať vašou realitou až kým budú úplne zvládnuté. Je dôležité teraz vzývať a ukotviť do vašej bytosti vyššiu vibráciu energie bezpodmienečnej lásky, prijatia a rovnováhy Stvoriteľa, aby vás podporila a umožnila vám prekonať výzvy spojené s týmito záležitosťami s väčšou ľahkosťou. Môžno si prajete nahlas povedať počas tichej chvíle alebo v meditatívnom stave,

„Milovaný Stvoriteľ, Ja vzývam tvoje posvätné a božské svetlo, aby teraz prúdilo do mňa a cez moju celú bytosť. Dovoľ mi prijať vyššiu vibráciu tvojej energie ako som doteraz zažíval; kúp ma v tvojich pravých kvalitách bezpodmienečnej lásky, prijatia a rovnováhy. Dovoľ mi milovať seba a dušu bezpodmienečne, prijať pravdu, ktorá existuje vo mne a okolo mňa. Pomôž mi dosiahnuť moje duchovné osvietenie z miesta mieru a rovnováhy neustále podporuj jasnosť v mojom srdci, mysli a realite.

Povzbuď ma prostredníctvom môjho hlbokého a bezpečného spojenia a večne plynúcej energie bezpodmienečnej lásky, rovnováhy a prijatia, aby som miloval, prijal a pestoval aspekty Stvoriteľa všade vôkol mňa a zároveň prijal moju pravú cestu a poslanie na Zemi.

Ja žiadam s čistým a pravdivým zámerom aby bezpodmienečná láska, prijatie a rovnováha Stvoriteľa vibrovala so silou v energetickej vibrácii a frekvencii Zeme, aby sa tieto posvätné kvality mohli stať realitou pre všetkých.

Ja žiadam, aby všetky nepotrebné energie, zvyky a falošné presvedčenia vo mne a okolo mňa a tiež v Zemi a okolo Zeme a celého ľudstva mohli teraz odpadnúť preč vedené vôľou Stvoriteľa. Nech láska, ktorá je mocným liečiteľom a útechou pre všetkých, prenikne teraz Zem, civilizáciu a moju bytosť. Ďakujem ti a nech sa tak stane.“

Energetická vlna 2009 vytvára základnú energiu pre ukotvenie prejavu energetickej vlny 2010. Vysvetlíme energetickú vlnu 2010 a jej kvality neskôr, ale je nutné aby sa všetci teraz zamerali na lásku, aby bolo vytvorené liečenie, ktoré umožní celému ľudstvu pohnúť sa vpred do ďalšej fázy duchovného vývoja a jednoty so Stvoriteľom. Svetelné bytosti vnútorných rovín a Ja vás žiadame, aby ste každý deň odteraz do 10/10/10 boli sústredení na lásku. Nežiadame, aby každá myšlienka, emócia alebo čin, ktoré vytvoríte boli zamerané na lásku, pretože to by bola mamutia výzva dosiahnuť v takom krátkom čase, že väčšina by pravdepodobne prijala porážku v niekoľkých dňoch. Všetko čo žiadame je, aby väčší počet vašich myšlienok bolo láskavých ku sebe a tým okolo vás, aby ste sa radovali a vychutnávali emócie lásky a blaha rozširujúce svoju energiu v tejto dobe, aby podporili tieto posvätné pocity. Tiež žiadame, že namiesto toho, aby ste hodnotili svoje činy, vynakladajte vedomú snahu tvoriť činy a situácie, kde môže byť láska Stvoriteľa energeticky zdieľaná, prejavená a vymieňaná. Každý čin láskavosti, súcitu alebo pravdy pomôže na plynulej a výrazovej ceste láske Stvoriteľa prúdiť ďalej okolo sveta. Vedomou a odhodlanou snahou a vášňou uskutočniť tieto pozitívne zmeny umožníte, aby na Zemi začal prípravný proces v očakávaní ukotvenia novej energetickej vlny zámerov a aby kvality z duše Stvoriteľa mocne a čisto prúdili cez vašu bytosť. Tento proces tiež zvýši vašu energetickú vibráciu a vedomie, aby ste mohli prijať vyššiu vibráciu lásky a múdrosti z novej energetickej vlny keď ste napojení a zažívate energie otvorene. Keď si umožníte dosiahnuť to čo od vás žiadame je to oveľa mocnejšie ako ukotvenie lásky Stvoriteľa vo vašej bytosti a do Zeme, pretože dovoľujete láske aby sa vo vás vynárala, rozpínala a vyvíjala a tak môžete rozpoznať veľké bohatstvo a hojnosť lásky, ktorú máte v sebe.

Ako zjednotené vedomie vám posielame modlitbu ku Vše Mocnému Stvoriteľovi za prejavenie lásky ako pozitívneho vplyvu v životoch a realitách všetkých a tiež frekvencii a vibrácii Matky Zem. Nech všetci vidia zo svojich sŕdc a duší prítomnosť lásky Stvoriteľa, ktorá je teraz tak hojne prítomná na Zemi a ako sa nové kvality a zámery zlučujú, aby pomohli vývoju ľudstva a mocnú dušu vo vnútri.

S mocným prúdom lásky prúdiacim z môjho srdca

Ja som Pani Mária

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s