Techniky na stelesnenie Kvalít Energetickej Vlny 2010

S Pánom Merlinom
prostredníctvom Natalie Glasson 11/10/2010

Zhrnutie

Spojenie

Keď hovoríme o spojení odkazujeme na vytváranie pút a ukotvovanie svetla a tiež otvorenie vašej bytosti na prijatie nových vibrácií. Spojenie slúži na vpustenie večného prúdu energie, aby sa vylievala cez vašu bytosť oslobodená od hraníc, blokád a obmedzení. Prostredníctvom procesu spojenia môžeme vyliečiť našu bytosť, posilniť našu energiu a dušu, získať nové uvedomenie seba so Stvoriteľom. Nová energetická vlna vás žiada, aby ste sa zamerali na spojenia so Stvoriteľom, vašou dušou, Matku Zem, vašimi sprievodcami a ľuďmi okolo vás. Je to zamerať sa na vašu výmenu energie, vašu ochotu otvoriť sa prijímať svetlo a tiež vyjadrovať svetlo za každých okolností. Toto buduje vašu jednotu so všetkými okolo vás a so Stvoriteľom; v skutočnosti to umožňuje, aby váš život plynul s väčšou ľahkosťou a dokonalosťou. Ak neudržujete veľa spojení, alebo sú vaše spojenia poškvrnené negativitou a blokádami, potom si nedovoľujete existovať ako Stvoriteľ na Zemi, zapierate si najkrásnejšiu existenciu slobody s neustálou prítomnosťou a vedením Stvoriteľa. Keď si dovolíte byť a zotrvať spojení počas vášho dňa, potvrdzujete a veríte, že ste hodný lásky Stvoriteľa a zaslúžite si úplnú a absolútnu lásku.

Techniky

Najjednoduchšia technika je požiadať vo vašej mysli alebo nahlas, aby boli vaše kanály energie prečistené a vyčírené tak, aby mohli do vašej bytosti prúdiť väčšie množstvá svetla. Môžete požiadať, aby bolo posilnené vaše spojenie s dušou Stvoriteľa o sto percent na zvýšenie vašej jednoty s dušou Stvoriteľa a aby ste mohli prijímať vyššie vibrácie svetla.

Požiadajte, aby počas vášho dňa zostávalo vaše telo, energetické telá, myseľ a emócie spojené s láskou duše Stvoriteľa. Požiadajte, aby boli teraz vybudované a upevnené nové pozitívne spojenia na vnútorné roviny a sprievodcov, aby vám pomohli objavovať nové osvietenie a pochopenie. Môžete požiadať, aby bolo vaše spojenie a ukotvenie vašej duše a do vašej bytosti a hmotného tela zväčšené a posilnené, aby pomohlo vášmu úplnému vteleniu vašej duše, podstaty a pravdy. Svojimi vlastnými slovami môžete požiadať Archanjela Sandalfona, aby dohliadol a viedol vaše spojenie a začlenenie do Prírodných Kráľovstiev Matky Zem, povzbudzoval vás, aby ste si boli viac vedomí energie a múdrosti prírodného sveta, a tiež vám umožnil cítiť ich prítomnosť s väčšou intenzitou.

Môžete požiadať, aby bolo vaše srdce stále otvorené novým spojeniam a vyjadreniu lásky ku druhým a tým, ktorých stretávate. Dýchací proces budovania vašich spojení, čistenie vašich energetických kanálov a ukotvenie väčších množstiev svetla do vašej bytosti je predstaviť si svetlo Stvoriteľa ako zdroj v nebi. Ako vdychujete cez svoje nozdry, predstavte si, že svetlo Stvoriteľa prúdi dole do vášho tela, dole stredom vašej bytosti a padá ako dážď dole cez vašu auru. Nechajte svetlo prúdiť z vašej koreňovej čakry na základni vašej chrbtice a do Zeme. Svetlo splynie s Matkou Zem. Keď vydychujete cez svoje ústa, nechajte svetlo prúdiť späť hore a prejaviť sa cez vaše srdce. Svetlo bude prúdiť do vášho aurického poľa. Cvičte toto tak dlho ako si prajete, vyčíri a zväčší to vaše spojenie so Stvoriteľom a Matkou Zem, čo vám umožní prijímať svetlo, ktoré je pre vás najprimeranejšie.

Komunikácia

Na Zemi je teraz potrebné komunikovať pravdu. Veľa pracovníkov svetla a ľudí skrýva svoju pravdu; hovoria alebo predkladajú o sebe falošné dojmy. Keď komunikujeme pravdu, hovoríme zo srdca, z našej duše alebo podstaty, zo Stvoriteľa. Hovoriť zo srdca je teraz podstatné, pretože to znamená, že hovoríte z miesta lásky vo vás, povzbudzujete svoje srdce, aby zostalo otvorené a milujúce ako prirodzene je. Komunikovať pravdu vyžaduje veľkú odvahu a smelosť a tiež vedomú zodpovednosť za vaše činy, myšlienky a slová. Hovoriť pravdu znamená vždy hovoriť láskavo a s láskavým úmyslom prejaviť viac lásky.

Je nutné vložiť vedomú snahu do komunikácie lásky s tými na Zemi, ale komunikácia so Stvoriteľom, vašou dušou, sprievodcami a Matkou Zem je teraz tiež veľmi dôležitá. Nie len že otvára kanály svetla a uvedomenia, ale umožňuje vám vyjadriť vaše zámery, žiadať o vedenie a pomoc, žiadať čo potrebujete a rozvinúť váš duchovný rast. Keď komunikujete, či už je to nahlas alebo vo vašej mysli, okamžite vytvárate spojenie, ktoré vám umožňuje prijať tiež osvietenie a vedenie. Cvičenie komunikácie prináša jasnosť do vašej mysle, myšlienok a zámerov, ale tiež vám to umožňuje učiť sa počúvať tých, ktorí sú okolo vás, svetlo, ktoré prijímate a múdrosť Stvoriteľa a Matky Zem. Prostredníctvom procesu počúvania začnete zlepšovať svoju vnímavosť, učiť sa dešifrovať energiu, svetlo a vibrácie z duše Stvoriteľa.

Techniky

Prehováranie vo vašej mysli alebo nahlas ku Stvoriteľovi, vašej duši, sprievodcom alebo Matke Zem je hodnotná prax, ale musí to byť vždy z miesta mieru a pokoja, pretože to umožňuje väčšiu jasnosť vo vašich myšlienkach. Keď to cvičíte, môžete si uvedomiť nejaké presvedčenia alebo myšlienkové návyky, ktoré môžete vyjadrovať počas vášho dňa bez toho, aby ste si to uvedomovali. Keď požiadate vašu dušu a srdce, aby sa predtým aktivovali, umožní vám to cvičiť rozprávanie z vášho srdca a miesta lásky vo vás. Rozprávať zo srdca môže od vás vyžadovať, aby ste rozpustili alebo uvoľnili mnohé myšlienkové návyky alebo nepozornosť, ktorú vytvára vaša myseľ, ale s cvikom začnete vnímať hlas vášho srdca. Vyhodnotenie spôsobu akým vyjadrujete vaše energie a myšlienky druhým je tiež hodnotný proces, ktorý vám umožňuje zamerať sa na vyjadrenie lásky prostredníctvom vibrácie vášho hlasu a slov, ktoré si vyberiete povedať. Môžete požiadať svoju dušu, aby vám pomohla vyjadrovať lásku prostredníctvom vibrácie vášho hlasu a slov, ktoré zdieľate.

Keď začnete hovoriť z vášho srdca, dovoľujete vášmu srdcu a mysli počúvať a dešifrovať energie a vedomie.

Nádherné cvičenie je predstaviť si v meditácii, že vaša duša alebo vyššie ja sedí pred vami. Doprajte si rozhovor s vašou dušou, pozorujte spôsob, ktorým komunikujete vy a spôsob akým načúvate svojej duši, a zároveň pozorujete spôsob, ktorým komunikuje vaša duša a načúva vám. Hlavná technika je dovoliť si komunikovať svoje energie a pravdu plnšie ku duchovnému a hmotnému svetu okolo vás spôsobom, ktorý je pre vás primeraný.

Pokračovanie na budúci týždeň…..

Preklad: SiR

 

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s