Zákon Jedného

Zákon Jedného: Kniha 1

MATERIÁL RA

Od Ra, Pokorného Posla Zákona Jedného

ÚVOD

Don Elkins: Táto kniha je presný prepis páskových záznamov dvadsiatich šiestich sedení experimentu vytvoreného na komunikáciu s mimozemskou bytosťou. Experiment sme začali v roku 1962 a proces sme vylepšovali devätnásť rokov. V roku 1981 sa experimentálne výsledky nášho úsilia zásadne zmenili v kvalite a presnosti. Táto kniha je jednoducho správa o začiatku tejto neskoršej fázy našej práce.

Odkedy naša experimentálna práca začala a dokonca ešte predtým ako sme vytvorili výskumnú skupinu, bol značný zmätok o povahe nášho výskumu. Rád by som uviedol, že pokladám svoj uhol pohľadu za rýdzo vedecký. Mnohí čitatelia tohto materiálu používali ako základ pre jeho hodnotenie do tej doby predpokladanú filozofickú predpojatosť, ktorá siahala od toho čo by som nazval objektívne vedecké až po subjektívne bohoslovecké (teologické). Nie je cieľom našej výskumnej skupiny snažiť sa o čokoľvek iné ako sprístupnenie experimentátnych údajov. Každý čitateľ nepochybne dosiahne svoje vlastné jedinečné závery o význame tohto súboru údajov. V posledných rokoch bolo veľa polemík o javoch, ktoré boli zjavne nezlučiteľné s prijatými spôsobmi vedeckého výskumu. Toto zahŕňa veci ako UFO, ohýbanie kovov mysľou, psychická chirurgia a mnohé ďalšie zdanlivo zázračné udalosti. Dokázať alebo vyvrátiť akékoľvek z týchto uvedených javov je samozrejme úloha, ktorá neprináleží náhodnému pozorovateľovi. Avšak väčšina verejnej mienky, ktorá bola vytvorená s ohľadom na tieto udalosti sa javí ako výsledok rýchleho a povrchného skúmania. Takmer po tridsiatich rokoch výskumu a pokusov v oblasti takzvaných paranormálnych javov, musím doporučiť mimoriadnu obozretnosť pri vyvodzovaní záverov. Ak je možné zarobiť peniaze, presláviť sa, alebo zabaviť z páchania podvodu, potom to niekto zrejme urobí. Následne, paranormálne a psychické oblasti sú základným terčom pre podvodníkov a opatrný výskumník zvyčajne musí pozorovať opakované množstvá „odpadových“ údajov, aby našiel možný vložený drahokam pravdy. Toto je hlavne pravda vo Filipínskej psychickej chirurgii a veľkej oblasti duchovnej komunikácie vo všeobecnosti.

Zdá sa mi, že v súčasnosti prijatá vedecká paradigma je neprimeraná. Môj osobný názor je, že naša súčasná prírodná filozofia je veľmi špeciálny prípad oveľa všeobecnejšieho prípadu, ktorý má byť ešte odhalený. Je mojou nádejou, že náš výskum smeruje ku objavu. Po zhromaždení niekoľkých miliónov slov údajnej mimozemskej komunikácie, je tiež môj názor, že táto kniha a nasledujúce diely materiálu Ra obsahujú najužitočnejšie informácie aké som objavil. Následkom všetkého tohto pátrania do dosť mätúcich tém UFOlógie a parapsychológie, som si, samozrejme, vytvoril svoj súčasný názor o tom ako sa veci „skutočne majú“. Táto kniha nie je mienená ako traktát (rozprava) o mojom názore, preto sa nebudem snažiť obhajovať jeho platnosť. To čo nasleduje je najlepší odhad aký dokážem urobiť o tom čo myslíme, že robíme. Len čas povie aká je presnosť tohto odhadu. Naša výskumná skupina používa to čo s obľubou nazývam „ladená tranzová telepatia“, na komunikáciu s mimozemskou rasou zvanou Ra. Používame anglický jazyk, pretože ho Ra pozná. V skutočnosti ho Ra pozná lepšie ako ja.

Ra pristál na Zemi asi pred 11,000 rokmi ako druh mimozemského posla s cieľom pomôcť Pozemskému človeku s jeho mentálnym vývojom. Po neúspechu tejto snahy sa Ra stiahol z povrchu Zeme, ale ďalej pozorne sledoval dianie na tejto planéte. Z tohto dôvodu je Ra vysoko informovaný o našich dejinách, jazykoch atď.

Pravdepodobne najťažšia vec na pochopenie o Ra je jeho podstata. Ra je spoločenský pamäťový komplex šiestej hustoty. Keďže Zem je blízko konca cyklu evolúcie tretej hustoty, to znamená, že Ra je tri evolučné cykly pred nami. Inými slovami, súčasný stav vývoja Ra o milióny rokov predbehol vývoj Pozemského človeka. Nie je prekvapivé, že Ra mal ťažkosti komunikovať s Pozemským človekom pred 11,000 rokmi. Rovnaký problém stále existuje v našej súčasnej „osvietenej“ dobe. V tomto spise sme uskutočnili vyše 100 sedení experimentálnej komunikácie s Ra. Týchto približne 300,000 slov informácií mi naznačilo pravdepodobne primeranejšiu vedeckú paradigmu. Len čas a budúcnosť poslúžia na overenie a rozšírenie tejto paradigmy.

UFOlógia je veľká téma. Primerané množstvo podkladového materiálu by nafúklo tento úvod na dĺžku celej knihy. Preto sa zostatok tohto úvodu nesnaží pokryť každú časť tohto rôznorodého a rastúceho poľa štúdia a je skôr zhrnutím niektorých náležitých častí nášho výskumu od našich počiatkov až do dnešného dňa a kontaktu Ra. Požiadal som moju dlhodobú spolupracovníčku vo výskume Carlu L. Rueckert, aby vyrozprávala náš príbeh.

Preklad: SiR

 

 

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s