Archanjel Michael – Nová Zem Vychádza

Archanjel Michael prostredníctvom Celie Fenn
November 2010

Milovaná Rodina Svetla,

s Veľkou Radosťou ku vám prichádzame v tejto dobe, aby sme hovorili o Nových Energiách, ktoré zaplavujú vašu Planétu a Nové Formy, ktoré sú prinášané do Prejavu v tejto dobe. Počas otvorenia Hviezdnej Brány 10/10/10 ste vy ako Rodina Svetla držali miesto pre uktovenie nových energií Shekinah alebo Kozmickej Matky, a umožnili Vytvorenie Nových Mriežok Svetla, ktoré spájajú Oceány a Súš v Planetárenej Jednote ako Jeden. Teraz ste v ďalšej fáze keď dávate týmto Novým Energiám Formu a Fyzický Tvar.

Tak teraz hovorme najprv o Novej Energii Mieru, Milosti a Súcitu, ktorá vstupuje na Zem hneď v pätách Hviezdnej Brány 10/10/10. My ju voláme „Kvety Mieru, Milosti a Súcitu“ pretože je ukotvená v krásnych Posvätných Geometrických formách, ktoré dávajú Vyššie Vedomie mriežkam „Kvetu Života“, ktoré dávajú formu vašej Planéte a tiež prejavom Ľudskej Spoločenskej Štruktúry a Vzájomného Pôsobenia. Tieto nové Kvety obsahujú energie Mieru, Milosti a Súcitu, ktoré sú darom a vyjadrením Svetla Shekinah Veľkej Matky Zem. Svetlo Shekinah sa ukotvilo v poli Zeme a pulzuje frekvencie Bezpodmienečnej Lásky, Milosti a Súcitu.

Energia Súcitu vytvára hlboký pocit spojenia s bytosťami na Planéte a túžbu podporovať vynorenie Svetla Vyššieho Vedomia pre Všetkých. Toto následne vytvára túžbu sformovať spoločnosť, kde sú všetci podporovaní a milovaní a kde všetci môžu zdieľať hojnosť hmotného života. Súcit je dar Božej Matky a Božského Ženstva, ktorý zaisťuje, že všetky jej Pozemské Deti vedia, že sú neustále Milované a Podporované.

Energia Milosti nasleduje Súcit, Milovaní. Je to úplná dôvera a prijatie Božej Vôle a viery, že Zázraky sa môžu diať a dejú tam kde je prítomná Láska a Súcit. Milosť je tiež dar Božej Matky a podporuje tých, ktorí sa rozhodli plynúť s energiami Kozmickej Lásky, ktorá vyžaruje z Kozmického Srdca.

V posledných niekoľkých rokoch, Milovaní, sme hovorili často ku vám o potrebe žiť v Prítomnom Okamihu a byť ochotní prijať Božiu Vôľu ako sa prejavuje vo vašom živote v prúde Tvorenia a Synchronicity. Teraz je čas keď budete potrebovať tieto schopnosti, pretože Mocné Nové Energie prenikajúce Planétou prinášajú hlboké a zásadné zmeny do vašich životov a vašich spoločenských štruktúr. Milovaní, vedzte, že Milosť, Súcit a Zázraky sú tu pre vašu podporu ak Otvoríte svoje Srdcia a Prijmete tieto dary Božej Lásky. Za účelom podpory vášho procesu v tejto dobe, Milovaní, vysvetlíme ako budú tieto energie prúdiť do formy v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch.

10/10/10 ste prešli cez energetickú hviezdnu bránu, ktorá vám umožnila rozšíriť sa do Vyššieho Vedomia. Mohli by ste to prirovnať ku energii Mosta. Tí z vás, ktorí sú prebudená Rodina Svetla boli pripravení prejsť cez Most Svetla. Vaše Vyššie Ja vás pripravovali na tento veľký Posun Vedomia. A tak veľa z vás cítilo potrebu odísť zo situácií, ktoré neboli v súlade s týmito novými energiami, aj keď ste si neboli istí aký bude ďalší krok a ako dáte formu a vyjadrenie týmto Novým Energiám vo vašich životoch.

Počas 11/11 Hviezdnej brány 11eho Novembra začnete začleňovať tieto nové energie plnšie a budete lepšie chápať ako by ste sa mali pohnúť vpred, aby ste vyjadrili seba a svoje svetlo v Láske a Súcite. Lepšie pochopíte seba a čo musíte dosiahnuť v tejto fáze vášho života. Milovaní, začnete sa zlaďovať s novou fázou osobného rastu a rozpínania v Láske, a to tiež podporí rozpínanie a rast vašej Planéty.

Počas 12/12 Hviezdnej brány 12eho Decembra budete pripravení dať formu tomuto novému smeru vo vašom života. Energie Vyššieho Vedomia sa prejavia v Nových Smeroch pre Prácu a Vzťahy. Milovaní, ak sa cítite zmätení a stratení v týchto mocných nových energiách, vedzte, že ste podporovaní Veľkým Procesom Premeny a že bude prenesený do formy a do zrovnania s Božou Vôľou do konca tohto roku. Pamätajte používať dary Súcitu a Milosti pre seba a očakávajte Synchronicity a Zázraky v Prúde Božej Lásky.

Vlny Diamantového Svetla a Ďalšia Fáza Indigo Kryštálového Dobrodružstva vo Svetle

Milovaní, počas 10/10/10 a otvorenia Hviezdnej brány sa Vlny Diamantového Svetla prichádzajúce na Planétu zosilnili. Tieto majú účinok aktivácie Vyššieho Vedomia a zosilnenie Polí Lásky a Mieru na Zemi. Ale tie sú tiež podporované a umožnené príchodom Diamantových Ružovo Kryštálových Detí. Toto je ďalšia „vlna“ Kryštálových Detí a tieto sa rodia v plnom Kozmickom Vedomí a plne prebudené a spojené s Iskrou Božieho Svetla, ktorú nesú vo svojom vnútri. Ich energetické pole iskrí ako Diamanty a zasievajú Nové Energie do Kolektívnych Polí Svetla na Zemi.

Súčasne sú aktivované Indigo-Kryštálové Bytosti na Planéte a smerované do Ďalšej Fázy ich práce v súlade s Božím Plánom ako je vyjadrený prostredníctvom Kódov Svetla. Toto je práca byť Kanálmi a Vyjadreniami Novej Energie a pomáhať pri tvorení udržateľného partnerstva s Prírodou, aby Planéta mala životaschopnú budúcnosť v Mieri, Láske a Udržateľnosti.

Mnohé z Prvej a Druhej Vlny Indigo Bytostí, ktoré dorazili na Planéty v 1970ich a 1980ich rokoch sa posunú do tohto Nového Vedomia a tejto Novej Práce Lásky. Budú sa cítiť volané do práce v Skupinách a Projektoch, ktoré podporujú vynorenie udržateľného a súcitného spôsobu života na Zemi. Toto budú tiež cítiť všetky Bytosti, ktoré sa presunuli cez Indigo a Kryštálové fázy Premeny a sú pripravené na vedomie Diamantovej Ruže Kozmickej Múdrosti ako je vyjadrené na Planéte Zem.

Toto je hlboko uzemnené Vedomie, ktoré zrovnáva Čakru Hviezdy Duše s Čakrou Hviezdy Zeme. Na úrovni Čakry Hviezdy Duše sa prebúdza Akaša Duše ku spomienkam Kto Ste a vášmu Kozmickému Spojeniu ku Hviezdam. Na úrovni Čakry Hviezdy Zeme sa prebúdzate ku hlbokým spomienkam Kolektívnych Minulých Životov na Zemi a vynášate múdrosť týchto životov z Akaše Zeme.

Spoločne tieto dva prúdy Múdrosti znamenajú, že dostávate Svetelné Kódy a Informácie z Najvyššieho Dostupného Zdroja, a vy sa rozpínate v uvedomení a vedomí. Vlny rýdzeho Diamantového Svetla, ktoré vstupujú na Planétu majú účinok „aktualizácie“ informácie prostredníctvom Nových Foriem Posvätnej Svetelnej Geometrie. Tieto nesú nový popud pre vývoj do nových foriem bytia. Milovaní, nie je prekvapivé, že sa môžete cítiť vyčerpaní a zmätení, keď všetky tieto nové informácie prúdia cez vaše Svetelné Telá a vašu bunkovú pamäť a DNA. Vaša myseľ nedokáže spracovať túto informáciu. Úroveň mysle a mentálneho tela je daná na spracovanie skúseností vášho súčasného života a prenos týchto informácií do Akaše Zeme a Duše. Mentálna schopnosť je obmedzená. Len kanály Vyššieho Vedomia a meridiány Svetelného Tela, ktoré ste si vyvinuli v posledných niekoľkých rokoch sú schopné spracovať túto informáciu v spojení s vašou DNA.

Milovaní, práca Mysle má umožniť zvyšku Multi-Dimenzionálneho Tela spracovať a viesť a byť si vedomé „pokynov“, ktoré prichádzajú zo Srdca a prostredníctvom Tela. Keď sa zladíte s týmito pokynmi budete plynúť do Vyšších Foriem vyjadrenia lásky s Ľahkosťou a Pôvabom a Radosťou.

Vskutku vám želáme Svetlo, Radosť a Požehnania Kvetov Mieru a Súcitu a Milosti v tomto mesiaci November.

© 2010-11 Celia Fenn and Starchild Global

Preklad: SiR

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s