Vědomí sebe sama – Poselství Archanděla Michaela

Je mnoho důvodů, proč jako světlo a energie duše žijete ve fyzickém, pevném a citlivém těle.Fyzická rovina, ve které jste ukotveni, skýtá velké možnosti k učení a sebepoznání.Umožňuje vám to být odděleni od všeho kolem a nahlížet vše z pohledu odlišné a jedinečné energie, která ovlivňuje vaši realitu. Jste samozřejmě jedno s vaším okolím i Stvořitelem, ale vlastnosti vašeho těla způsobují, že oddělenost se zdá být realitou a jednota iluzí. Vaše fyzické tělo je nástrojem, který vám pomáhá porozumět energiím, myšlenkám, emocím a důsledkům vašeho konání.Může vám pomoci porozumět vaší síle a moci a také, kde je potřeba uplatnit záměr a soustředění. Tělo umožňuje zažít dualitu a vyzývá člověka, aby o ně pečoval, takže učí každého starat se o sebe sama. Starat se o sebe ve skutečnosti znamená následovat svou duchovní cestu a dosáhnout sebepoznání. Poznat své skutečné já znamená rozumět potřebám fyzické a duchovní bytosti a pochopit, že to není totéž, co potřeby vaší osoby či ega. Starat se o sebe znamená uvést se do přirozené rovnováhy, žít v dokonalém zdraví mysli, těla a ducha. Je důležité vidět své fyzické tělo jako hodnotnou součást vaší duchovní cesty a vědět, že péče o celé vaše bytí, projevující se naprostým přirozeným zdravím a tělesnou i duševní pohodou, prohlubuje vaše duchovní vědomí.Pochopením úžasných poznatků, které tělo nabízí, jsou pracovníci světla na Zemi povzbuzováni k plnému uvědomění si energií skrytých ve fyzickém těle a energie těla jako takového. Ostatně fyzické tělo je nadáno moudrostí vést, kterou když objevíte a propojíte se sní, může vám to přinést obrovské poučení a inspiraci.

Vyzývám vás, abyste se nyní něčeho dotkli a pozorovali svou reakci, což vám umožní porozumět hlouběji sobě a své vnitřní pravdě. Dovolte si to nyní vyzkoušet. Klidně se posaďte a zaměřte se na své dýchání, které vám přinese hlubší vnitřní zklidnění. Požádejte, aby vaše smysly a vědomí sebe sama byly podpořeny vaší duší a vašimi průvodci, pak se soustřeďte, natáhněte ruku a dotkněte se něčeho, co je kolem vás. Pozorujte pocit na kůži na konečcích prstů a účinky, které mají tyto vjemy na vaše emoce, náladu a mysl. Spouští to nějaké vzpomínky nebo to má vliv na vaše bytí? Zpočátku si nemusíte uvědomovat nic, tak se zkuste dotknout něčeho jiného a uvědomujte si po celou dobu vše, dokonce i natahování ruky, jak se chcete dotknout nějakého předmětu. Rád bych, abyste s tím experimentovali, zkoušeli několik minut být si jen vědomi sebe sama a vyburcovali svou energii a reakce. Toto je skvělé cvičení, které vám umožní pozorovat sebe sama a dělat zpomalené pohyby. Nyní vás prosím, abyste se pomalu prošli po svém domě, pokoji nebo třeba i v přírodě, a buďte si stále vědomi sebe sama, svého okolí, pozorujte při chůzi své tělesné pocity, co dělají vaše emoce a nálada, když se díváte na barvy a objekty, které vás obklopují. Je to, jako byste souběžně pozorovali sebe i své okolí a také zároveň pozorovali své reakce na okolí.  Toto cvičení má mnoho účelů, nejen že vás přiměje uvědomovat si, co vás ve vaší realitě ovlivňuje pozitivně a co negativně, ale také vám to umožňuje rozumět pocitům a myšlenkám, které vytváříte. A když je znáte a plně jim rozumíte, pak jste schopni je měnit a ovládat s větší lehkostí. Je to forma meditace a sebeuzdravování. Většina lidí svou pozemskou realitou jen probíhá, jejich smysly mohou být otevřené, ale oni své pocity, myšlenky a intuici buď ignorují nebo se je ještě nenaučili využívat k pochopení sebe sama. Někteří se leknou toho, že jsou bombardováni energiemi a probuzení jejich smyslů by bylo příliš zdrcující. Ale pokud chápete svou existenci na četných úrovních a jste si vědomi energií kolem sebe, je pro vás snazší mít nad sebou vládu, chránit se a rozpoznávat nechtěné energie. Jste pak schopni vytvořit si větší pocit pohody, radosti, zdraví a duchovního pokroku, protože rozumíte tomu, co celé vaše bytí potřebuje, aby si zachovalo rovnováhu, harmonii a bylo naladěno na energii Stvořitele. Rozpoznáte, že nemusíte přijímat určité energie, ať už přicházejí zvenčí, z vaší mysli či emocí. Představte si, že byste mohli jeden den prožít s vědomím, které máte, když se dotýkáte věcí nebo se pohybujete po místnosti a jen pozorujete. Tolik byste toho o sobě zjistili. A dokonce i o lidech a zkušenostech, které přitahujete, a které snižují vaše vibrace, a také jak vám určité věci přinášejí více radosti, než jste si uvědomovali. Dokonce byste rozuměli tomu, jak vám vaše mysl klade do cesty překážky nebo vám pomáhá a jak aktivní či nevyužité jsou vaše emoce. Prožít jediný den se zaměřením na sebezkoumání by bylo rovno objevení světa, protože hodnota poznání, které byste získali, by byla nesmírná. Kdybyste se tímto řídili, byli byste schopni mnohých změn ve svém životě, v chování, v myšlení i cítění, což by vám přineslo více štěstí a pohody. Někdy je možné dojít k poznání, že to co jíme nebo co děláme, je pro nás zhoubné. Můžeme se podivovat, proč jsme to neodhalili už dřív, protože jsme si neudělali čas, abychom si poslechli své tělo či intuici.

Vřele vás vyzývám, abyste se pokusili začlenit do svého denního programu toto pozorování a vědomí sebe sama
. Doporučuji vám, abyste se na toto zaměřili. Nemusíte žít jako ve zpomaleném filmu, ale jen si podržte ve své mysli záměr pozorovat sebe sama a své okolí a obzvláště své reakce na něj. Ale to nejdůležitější, co je potřeba zde zmínit je, abyste se vyvarovali vstoupit do pozice soudce, protože to by vám způsobovalo jen utrpení; pozice milujícího pozorovatele je pro vás mnohem cennější. Dovolte si objevit svou pravdu i Stvořitelovu blízkost a zlepšete svůj život tím, že budete bdít nad svými smysly, myšlenkami i pocity, jak plujete svým pozemským životem. Objevíte toho o sobě spoustu, jestliže si to dovolíte. Přistupujte k sobě vždy s láskou a žádejte své průvodce nebo mě, Archanděla Michaela, abychom vám pomáhali při prohlubování vědomí sebe sama a při odpovídajícím aktivování vašich smyslů, abyste abyste si mohli plně uvědomovat energie uvnitř i kolem vás. Je to nový úžasný krok k jednotě se Stvořitelem.

Je to objevování sebe sama jako Stvořitele, tím že odhalíte všechny iluze a přijmete veškerou pravdu.
Jsem tu, po vašem boku, máte mou podporu.

Já jsem Archanděl Michael.
Přijala Natalie Glasson –  14.11.2010 Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org.
Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s