Atlantské léčení

Atlantské léčení přináší napojení na energii a vědění, které byly k dispozici v době Atlantidy a Lemurie, což umožňuje uvolňování hluboce položených systémů, které jsme si po věky nesli. Tyto vhledy umožňují lidem, aby se léčili přes napojení na sebe a celek a vzpomněli si na svůj životní cíl a svou celistvost. Atlantské léčení sleduje poznatky, které fungovaly v době Atlantidy a Lemurie, což bylo období, kdy lidem bylo přístupné vědomí 5D.

Atlantské léčení zahrnuje uvědomění si svého multidimenzionálního aspektu a asistuje lidem při napojování na jemnohmotné energie. Vše, co je potřeba v daný okamžik vědět, je v každodenním životě projeveno, např. pokud byl člověk ve středověku upálen na hranici a nepochopil tuto lekci, nese si v sobě averzi vůči lidem, což se projevuje averzí lidí vůči tomuto člověku, např. v pracovním kolektivu. Pokud se otevřeme vědomí 5D, začneme uvolňovat emoce, které jsme si po staletí nesli v sobě a začneme přijímat vhledy neboli vyšší pravdy, což nám umožní, že přijdeme na to, kdy a kde vznikl daný problém, a my plně pochopíme danou lekci. Ve vědomí 5D člověk přesně ví, co je potřeba udělat. Člověk, který zprostředkovává Atlantské léčení, vytváří bezpečný prostor a nabízí léčenému, aby se napojil na zdroj, a tak získal potřebnou energii a informace k léčení. Není dobré brát druhému poučení z jeho lekce a sílu, kterou musí vynaložit na to, aby zvládnul problém. Atlantským léčením lze vyléčit fyzickou nemoc a uvolnit bloky fyzického, emočního, mentálního a spirituálního těla. Důležité je, aby byl člověk nestranný a přenechal výsledek samotnému procesu léčení (uvědomění). Atlantské léčení umožňuje podívat se na život člověka z pohledu duše, kdy jsou emoční stavy a fyzické onemocnění příležitosti ke zvládnutí určité životní lekce a dále objevit vyšší smysl tohoto emočního stavu nebo onemocnění.

Atlantské léčení je udržování stavu duševní pohody. Je to životní styl. Každý ke svému naplnění směřuje jinou cestou. Je o rovnováze důležitosti práce a odpočinku, naplňování životního cíle a užívání si života. Je třeba důvěřovat životnímu procesu a přijmout své životní cykly.  Atlantské léčení respektuje, že každý člověk jde svou vlastní cestou, protože každý má jiné zkušenosti a jinou lekci. Na druhé straně pokud víme, že životní situace jsou tu od toho, aby se člověk posílil, nemusíme člověku přispěchat na pomoc, pokud trpí. Můžeme zůstat ve své síle a asistovat mu. Je to něco jiného než ho dotovat svou energií, svým přání, které mu zajistí úlevu. Je třeba se dívat na lidi z pozice jejich síly.

K léčení pomáhá meditace k aktivaci DNA a uvolnění systémů na buněčné úrovni; cvičení k rozšíření mysli pomocí krystalů; pobyt v přírodě a na slunci, kde zažíváme jednotu; otevření 12 čaker, čímž získáme přístup k novému vědomí; napojení na křišťálové pyramidy, kde se můžete “vykoupat” ve vysokofrekvenční energii a pracovat s působením zvuku, barvy a krystalů.

Jednota. Je důležité si uvědomit jednotu duše, těla a univerzální síly, o kterou se všichni dělíme. Je možné vyléčit fyzickou nemoc a uvést poškozený orgán, aby se stal plně funkčním, a to úpravou jídelníčku, odpočinkem, olejem na kůži v oblasti poškozeného orgánu, zvládnutím emocí a úpravou myšlenek. Emoce, postoj, systémy přesvědčení a reakce na životní situace hrají roli na zlepšení nebo zhoršení zdraví jedince. Nikdo nemůže nenávidět souseda a nemít žaludeční nebo jaterní problémy. Nikdo nemůže být žárlivý a nemít srdeční nebo žaludeční problémy.
Životní energie. Lidská vůle ovlivňuje proud životní energie. Pracuje proti jejímu užití nebo pro její užití. Životní síla vstoupí na uzlinovou (lymfatickou) úroveň a projde všemi uzlinami (lymfatickými žlázami). Lidská odpověď je pro každé centrum vtáhnout tuto sílu pro své účely a vyjádření daného centra, a tak užíváme tuto sílu místo nechání síly užívat nás. Rozštěpíme světlo, a to produkuje naši barevnou auru. Kdybychom byli klidní a věděli, že já jsem bůh a nemanipulovali se světlem, pak bychom plně rozuměli jeho zprávám. Vlivy planet nás navádějí ke konstruktivnímu užívání životní energie, k jejímu původnímu užití, ale způsob, jakým ji vyjadřujeme, závisí na nás. Pokud tyto síly vyjádříme nepřiměřeně, pak tyto božské síly užíváme pro naše účely. Poté, co se posuneme ze sféry vlivu, a vyjádříme čistotu duše přes trpělivost, poté ovlivníme duši. Lymfatické žlázy vylučují tekutinu podle impulzů z emocionálního a nervového systému. Vztek, odmítání, soupeření uvolňují jedy z endokrinního systému do lymfatického oběhu a spotřebovávají značné množství energie těla, blokují vylučování a vytvářejí podmínky k nemoci. Každá nemoc zahrnuje tělo, mysl a duši jako aspekty člověka v potkání sebe. I nachlazení vyžaduje mentální a emocionální změnu a uvědomění si určité lekce. Negativní postoje ubírají člověku na životní síle. Všechny vrozené vady jsou karmického původu. Rodiče mohou být osvobozeni od pocitu viny.

Barvykrystaly jsou vodítkem na spirituální cestě, slouží jako berly k pomoci fyzických, mentálních, spirituálním vibracím. Stimulují léčivé vlivy v těle, tlumí nebo stimulují emoce, uzemňují, zlepšují mentální schopnosti, zvyšují spirituální vědomí. Přes krystaly získáváme hlubší porozumění našeho cíle. Mají na nás vliv, pomocí nich si můžeme přitáhnout, co chceme. Barva je vibrace. Vibrace je pohyb. Pohyb je činnost pozitivní a negativní síly. Všechna síla je vibrace z jedné centrální vibrace, která na sebe bere různé formy. Bůh se pohnul a bylo světlo. Duše nás pobízí, abychom poznali náš záměr. Barva se chová tak, že zvyšuje vibrace těla zpátky do normálu, jako se nabíjí baterka do té doby, než je dostatečně silná nést v sobě svou obvyklou míru nabití. Výška, intenzita a zabarvení zvuku ovlivňuje krevní tlak, oběhový systém, dýchání, metabolismus a svalovou energii. 

Mysl se napojí do celkového povědomí barvy a tělo začne podle toho reagovat, to je léčení barvou. Duše je život, mysl je stavitel, tělo je výsledek. Mysl staví konstruktivně nebo destruktivně, zdraví nebo nemoc. Všechna síla a léčení je měnění vibrací uvnitř, naladění božského uvnitř žijících tkání těla na tvořivé energie – to je Atlantské léčení. Tyto síly přicházejí ze zdroje a projevují se na materiální rovině. Atlantské léčení je umožnit člověku, aby se napojil na Kristovo vědomí, dát poškozeným vibracím podporu, a tak je vyléčit, neboli pomoci orgánu do správných vibrací.

Aura je větrníkem duše. Barvy vycházející z člověka jsou vibračním záznamem, souhrnem energií probíhajících endokrinním systémem, závisející na mentálních vzorcích a emočních procesech člověka. Rozlišujeme dvě vrstvy aury, jedna vrstva souvisí s fyzickým tělem a druhá s mentálním a emočním tělem. Vibrace jsou řízeny mentální aktivitou, myšlenkami a postoji, které člověk má. Aura vychází z celého těla jako vibrační vyjádření endokrinního systému. Nejvíce je vidět kolem ramen a hlavy. Tmavější odstíny jsou znamením, že osoba užívá v jeho činech více vůle, více vědomí duše. Barva se mění, pokud se člověk posune. Řídícím faktorem aury je mysl, stavitelem je duše, dalším důležitým faktorem je jídlo a prostředí, ve kterém člověk žije.

Pokud bychom byli v dokonalé harmonii, naše aura by neměla různé barvy a byla by kompletně bílá, jako „Ježíšův obličej svítil jako slunce a jeho roucho bylo tak bílé jako světlo“. Barevná aura ukazuje naši neúplnost duše, mysli a těla, což je vidět v naší auře. Pokud světlo uvnitř nás zůstane celé a nerozštěpené, bude celé, staneme se bohem, JÁ JSEM. Proto je důležité cenit si sebe, druhých lidí a okolního světa. Nikomu nepomůžeme, pokud se budeme vyvyšovat nebo snižovat. Modlitba a meditace je spojena s lymfatickým systémem. Žlázy jsou body v těle, přes které se duše v těle vyjadřuje a tak komunikuje s vědomou myslí, komunikuje s naším vědomím formou intuitivních obrazů a snů.

Slunce je skutečné světlo. Probouzí nás k pravdě o sobě. Osvětluje naše vědomí uvědomováním, kým skutečně jsme. Se světlem k nám přichází zelená (léčení), modrá (důvěra), fialová (síla), bílá (soucit). Sluneční světlo obsahuje obnovující a léčivé síly. Slunce je zdrojem energie a léčení.

Vibrace lidského těla jsou materiálním vyjádřením spirituálního vlivu, který vychází ze síly života. Určitý režim vibrací, pozitivní nebo negativní, není ovlivněn pouze přítomností, ale má kořeny v minulých životech. Je otiskem vtáhnutým do duše, a je předáván z jednoho života do dalšího, a to stavem těchto vibrací. Proto sebe konstantně potkáváme a sklízíme to, co jsme zaseli po celý čas. Přes zkušenosti se učíme trpělivosti, a přes ni sebe skutečně poznáváme, a postupně se vzdáváme brzd, které nás svazují s časem a prostorem. Trpělivost nám umožňuje poučit se z jedné zkušenosti a posunout se do druhé.

Každá osoba si vytvořila vlastní nebe nebo peklo v její osobnosti. Každá duše je pokoušena ohněm a následně očištěna, jako se Ježíš naučil přes utrpení poslušnosti. Člověk se může stát pánem každé sféry, která ovlivňuje duši, přes kterou procházíme potřebnými zkušenostmi. Nikdo nejde do nebe, člověk vyrůstá do nebe. Barvy nám ukazují cestu zpátky do světla. Nejdůležitějším úkolem na Zemi je spirituální rozvoj, růst duše, který závisí na odpovědnosti hledání spirituálního průvodce uvnitř sebe – přesahem sebe – a to zvýšením vibrací k naladění se na božské vlivy. Hmota je vyjádřením duše v pohybu. Pokud si vybereme držet se JÁ JSEM a vibrovat v trpělivosti k lepšímu způsobu, naučíme se spoléhat na vlivy, na kterých opravdu záleží, a potom máme oči, aby viděly, uši, aby slyšely, abychom znali pravdu, která nás osvobodí od tápání v neznalosti. Máte sílu se vyléčit.

Některé poznatky byly převzaty z knihy Edgar Cayce on the power of color, stones and crystals a Encyclopedia of healing

http://www.atlantskaskola.cz


This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

1 Response to Atlantské léčení

  1. Gabriela Rabinova píše:

    Dá sa kúpiť kniha aj v slovenčine?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s