Od precitlivelosti ku vysokej citlivosti

Staňte sa anjelom, ktorým ste

Gerrit Gielen

Veľa ľudí je precitlivelých. Nedokážu zniesť hluk, agresivitu a unáhlené tempo modernej spoločnosti. Často trpia psychosomatickými poruchami alebo nespavosťou. To čo iní ľudia považujú za dané, napríklad chodenie na rodinnú oslavu, je pre nich dosť ťažká úloha. Jednoducho robiť to čo iní ľudia považujú za bežné sa pre nich často stáva pohromou. Ako deti sú časti nepochopení a nedocenení. Pretože je pre nich ťažké postaviť sa za seba a pretože sa ľahko zasnívajú, školský čas je pre nich ťažký. Často sa im nedarí budovať kariéru a stať sa úspešným podľa spoločenských noriem. Viac menej sa boria na okraji spoločnosti. Účasť na činnostiach hlavného prúdu pociťujú ako vyčerpávajúce a únavné. Kvôli tomu všetkému ich seba obraz nie je veľmi pozitívny; často sa cítia neistí a podradní. Ich myšlienky sú ponuré a môžu sa nekonečne opakovať.

Samozrejme tento obraz je trocha karikatúra. Avšak veľa ľudí sa v ňom (čiastočne) spozná. Zamerajme sa teraz na pozitívne črty precitlivelých ľudí. Oceňujú pokoj a ticho a túžia žiť v harmónii so svojimi ľudskými druhmi. Sú citliví na krásu, hlavne na krásu prírody. Sú veľmi empatickí a otvorení duchovnu. Majú bohatú predstavivosť. Na svoje vlastné prekvapenie sú ľudia, ktorí majú ťažkosti prirodzene ku nim priťahovaní a prichádzajú za nimi po radu. O čo ide s týmito ľuďmi? Odpoveď je, že nie sú (len) precitlivelí, sú vysoko citlivý. V skutočnosti sú to prezlečení anjeli.

Čo je vysoká citlivosť?

Každá živá bytosť vyžaruje určitú vibráciu alebo auru: kvety, slnko, ľudia, zvieratá, rastliny a tiež ľudská spoločnosť všeobecne. Ste vysoko citlivá keď je vaša vibrácia, vaša aura, jemnejšia a krehkejšia ako vibrácia ľudskej spoločnosti. Predstavte si žiarivého nádherného anjela zostupujúceho z neba, aby sa narodil v ľudskom tele v modernej metropole. Anjel prežíva ťažké chvíle keď sa musí vysporiadať s hlukom, zmätkom a ohavnosťou sveta vôkol. Kde je pokoj a krása prírody, kde sú kvety? Kde je hlboké vnútorné poznanie, pocit jednoty z kozmom? Anjel sa cíti otrasený a odcudzený. Svet navôkol ho (alebo ju) nepestuje a neoceňuje. Anjel si začne myslieť, že s ním niečo nie je v poriadku a začne byť smutný a skľúčený. Keď sa tu necíti doma, stiahne sa a neurčito túži po inej realite. Ľudia okolo neho ho považujú za rojka, ktorý nechce čeliť faktom života. Svetlo anjela pohasne. Zatiaľ čo bol spočiatku vysoko citlivý, teraz sa stal precitlivelým. Môžete sa čudovať prečo sa tento anjel inkarnoval na Zemi.

Na Zemi je inkarnovaných veľa anjelov a každý anjel má svoje vlastné motívy prečo tu je. Je však jeden všeobecný motív: pomôcť Zemi. Prostredníctvom prítomnosti všetkých týchto anjelov, ľudská spoločnosť ako celok získava viac svetla a citlivosti. Anjelská prítomnosť zvyšuje vibráciu sveta. Toto sa deje hlavne keď si anjeli spomenú kto sú a keď sa obnoví ich sebadôvera. Vtedy bude ich svetlo naozaj žiariť. Teraz si predstavte, že vy ste taký anjel. Čo môžete urobiť, aby ste sa stali znova žiarivým, premenili svoju precitlivelosť na vysokú citlivosť?

Krok 1 – Uvedomte si, že ste anjel

Uvedomte si, že ste anjel a nebojte sa to ukázať. Verte vo svoje vlastné svetlo, vaše tvorivé schopnosti a prekonajte svoj strach ukázať sa. Toto je prvý krok. Ako to urobíte? Je dôležité sa spojiť s duchovnom. Vidieť svet z duchovnej perspektívy, spomenúť si na bezčasovú ríšu lásky a krásy, z ktorej pochádzate a do ktorej patríte. Vždy ste boli v spojení s touto jemnou, prchavou realitou. Teraz urobte ďalší krok a skutočne uverte, že tam je. V okamihu keď sa s ňou spojíte, tiež sa dotknete svojho vlastného vnútorného jadra a začnete si uvedomovať kto naozaj ste. Spomeniete si, že vaše vedomie je večné a že je to veľkolepý zdroj svetla a tvorivosti.

V okamihu keď pocítite časť tejto inej ríše, ktorá je vašim pravým domovom, sa súdenie, ktoré na vás ukladá ľudská spoločnosť stane pre vás oveľa menším bremenom. Uvedomíte si, že váš pobyt tu je len dočasný, a že táto hektická (rušná) zmätená spoločnosť jedného dňa zmizne a vytvorí miesto pre pokojnejšiu, harmonickú a šťastnú spoločnosť. Čo si o vás táto súčasná spoločnosť myslí a čo od vás očakáva nie je už viac také dôležité. Dôležitejšie je čo ste sem prišli vykonať, ako prejavíte svoje svetlo v tomto svete.

Vnímaním svojho pravého pôvodu zapálite svoje vlastné svetlo. Svetlo je tvorivé a premieňajúce. Všimnete si, že vaše prostredie začne na vás inak reagovať. Život bude plynúť ľahšie a ľudia vás budú brať vážnejšie. Urobili ste zásadný prvý krok v prechode od precitlivelosti ku vysokej citlivosti.

Krok 2 – Uvedomte si svoju mužskú energiu

Dokáže naozaj dávať svoje svetlo druhým len keď ho tiež dokážete nedávať. Keď nedokážete povedať „nie“, vaše „áno“ nemá význam. Naučiť sa stanoviť si hranice a postaviť sa za seba je rozhodujúce. Ak to neurobíte, vaša energia prúdi do bezodnej jamy a vy sa budete neustále cítiť slabý a vyčerpaný. Aby ste tomu predišli, musíte sa spojiť so svojou mužskou energiou. Mnohí ľudia, ktorí sú naklonení ku duchovnu majú negatívny obraz mužskej energie. Je spájaná s násilím, útlakom a útočnosťou a považovaná za neduchovnú. Následkom tohto negatívneho postoja ku mužskej energii sa mnohí duchovne naklonení a precitlivelí ľudia cítia oslabení a neschopní postaviť sa za seba.

Riešením je pochopiť, že na mužskej energii ako takej nie je nič zlé; to čo spôsobuje problém je nerovnováha medzi mužskou a ženskou. Tým, že pokladajú mužskú energiu za podradnú, mnohí ľudia oslabujú svoju vlastnú silu. Toto sa deje najmä citlivým ženám. Hlavne keď prechádzate procesom duchovného rastu, je nanajvýš dôležité spojiť sa s vašou mužskou energiou.

Akonáhle urobíte krok 1 a začnete si byť viac vedomí toho kto naozaj ste, odlíšite sa energeticky od svojho prostredia. Vaše svetlo bude zaznamenané. Toto ku vám pritiahne to čo ja volám energetické pijavice. To sú ľudia alebo iné bytosti, napríklad organizácia, v ktorej pracujete, ktoré sa budú kŕmiť vašou energiou. Zbavujú vás energie bez toho, aby vám niečo dávali späť. Ak sa nedokážete chrániť v takom prostredí, zaseknete sa. V tomto bode potrebujete využiť svoju mužskú silu. Objímte svoju mužskú časť, svojho vnútorného muža a dôverujte mu. Nechajte ho prijať podobu meča vo vašej ruke, ktorý presekne putá medzi vami a všetkým čo vás okráda o energiu.

Bežná pasca pri zručnom používaní meča vašej mužskej energie je predstava rovnosti, „My všetci sme si rovní a preto by som sa nemal odlišovať od ostatných, a mal by som s nimi zdieľať to čo mám.“ Predstava rovnosti je správna do určitej miery. Na úrovni duše sme si rovní. Na úrovni prejavu však nie. Niektorí ľudia dokážu nechať svoje svetlo žiariť viac ako iní. Tým, že to neuznáme, dávame energetickým pijaviciam voľnú pastvu. Obzvlášť ľudia, ktorí vyžarujú veľa svetla a ktorí majú veľa čo dať by sa mali chrániť. Buďte si vedomí komu alebo čomu dávate svoju energiu. Nie každý je pripravený prijať to čo môžete ponúknuť. Nedovoľte, aby bol váš najvzácnejší dar vyčerpaný ľuďmi alebo organizáciami, ktoré nezodpovedajú vašim vibráciám. Použite za týmto účelom svoju mužskú energiu.

Krok 3 – Uvedomte si, že Matka Zem je váš priateľ

Mnohí precitlivelí ľudia cítia odporu ku životu na Zemi. Tento odpor je čiastočne spôsobený faktom, že sa necítia doma v modernej západnej spoločnosti. Energia spoločnosti nezodpovedá ich vlastnej a cítia sa tým odcudzení. Chcú odísť; podvedome si pamätajú svoje duchovné dedičstvo a túžia byť znova „doma“. Chcú sa vrátiť do pokoja a harmónie nebeských ríš, ktoré sú tak ostro v protiklade s hlukom, strachom, agresiou a anonymitou dnešnej ľudskej spoločnosti.

Okrem tohto dôvodu pocitu odporu ku životu na Zemi majú citliví ľudia tiež predtuchy o tom čo sa stalo v ich minulých životoch na Zemi. Často majú v sebe spomienky na vojnu, prenasledovanie a ďalšie formy napadnutia. Pamätajú sa ako sa snažili byť a konať dobro na Zemi a boli za to násilne odmietnutí.

Na prekonanie vášho odporu ku bytiu tu je dôležité rozlišovať medzi energiou ľudskej spoločnosti a energiou Zeme samotnej. Za tým účelom si nájdite nádherné miesto v prírode. Choďte tam počas týždňa keď je tam kľud. Preciťujte tam energiu, pokoj a mier. Otvorte svoje srdce tomuto miestu v prírode a preciťujte všetky energie, ktoré sú tam prítomné. Okrem vás sú tam prírodní duchovia ako víly a škriatkovia, ktorí blízko spolupracujú so Zemou. Teraz preciťujte Zem samotnú. Toto je Zem, pre ktorú ste prišli, Zem, ktorá sa ku vám naťahuje a ktorá vás chce podporovať. Otvorte svoje srdce jej energii a láske. Vstupom do tohto spojenia so Zemou dokážete naozaj zaujať svoje miesto a vyžarovať svoje svetlo do sveta. Dokážete zmeniť svet a urobiť ho krásnejším. Máte na Zemi miesto, kde sa cítite doma. Toto miesto sa stane majákom svetla, ktorý premení svet okolo vás. Precitlivelí ľudia sa skrývajú pred svetom. Vysoko citliví ľudia slobodne vyžarujú do neho svoje svetlo.

Krok 4 – Použite svoju ženskú energiu aby ste sa stali ešte citlivejším

Vaša ženská energia môže spôsobiť zmenu medzi strachom z niekoho a milovaním niekoho. Umožňuje vám vidieť za masku, ktorú si niekto nasadzuje a vidieť jeho zraniteľnosť. V našich srdciach sme všetci dobrí. Boh je v srdci každého. Môžete použiť ženskú energiu vo svojom vnútri, aby ste sa stali ešte citlivejšími, použili svoje vciťovanie na skutočné pochopenie toho aké to je byť v koži druhej osoby. Pochopenie druhého z vnútra vám môže pomôcť vložiť do perspektívy ich ubližujúce poznámky alebo útočné správanie. Môže vám to pomôcť nechať to prejsť bez povšimnutia.

Toto sa stane možným keď je mužská energia vnútri dosť silná aby chránila vašu ženskú stránku. Keď sa cítime ublížene tým čo nám povie iná osoba, často nám neublížia samotné slová, ale naše vlastné precitlivelé vysvetlenie tých slov. Ľudia sa nás často nesnažia dostať, je to skôr že vyhŕknu niečo čo nie je mierené na vás osobne. Vaša mužská energia vám môže pomôcť v tom, aby ste si nebrali veci osobne. Vaša ženská energia vám pomáha cítiť čo sa naozaj deje v druhej osobe. Použitím ženského daru citlivosti teraz vidíme veľa svetiel v tomto temnom svete okolo nás. Tým, že sa staneme ešte citlivejšími robíme krok ku srdcu našich blížnych, ktorí sú často vrúcnejší a jasnejší ako sme si mysleli. Keď si všimneme svetlo v srdci druhého, bude toto svetlo horieť silnejšie.

Keď sa staneme citlivejšími pôsobí to v dvoch smeroch: nie len že získate hlbší vnem o tom kto je druhá osoba, oni vás tiež lepšie spoznajú. Cítia vo vás niečo citlivé, vrúcne a nádherné, čo si predtým nevšimli; keď uznáte druhú osobu, ona uzná vás. Takto sa začnete cítiť doma na Zemi.

Byť anjelom znamená byť vyvážený

Každá ľudská bytosť dáva a prijíma. Na to, aby sme zostali duchovne a telesne zdraví, musíme byť v rovnováhe s našim prostredím. Prúd dávania a prúd prijímania musia byť vyvážené. V okamihu keď vyžarujeme viac nášho svetla, uskutočníme prechod od precitlivelosti ku vysokej citlivosti a staneme sa anjelom, ktorým sme, prúd dávania narastie. Vydávame tvorivé a nádherné svetlo a zdieľame ho s našim prostredím, často bez toho, že by sme to vedeli. Energia, ktorú vydávame von do sveta sa ku nám chce vrátiť vo forme (hmotnej) hojnosti. Toto spôsobuje problém mnohým citlivým. Precitlivelí ľudia často neveria, že život môže byť pre nich nádherný, bohatý a hojný. Majú pocit, že by to nebolo správne, že toho nie sú hodní a ta blokujú prúd prijímania, ktorý ku nim chce prísť. Náboženské tradície, ktoré učia, že je lepšie dávať ako prijímať, alebo že je hriešne si užívať, podporujú túto líniu myslenia. Strach a pochybnosti vytesňujú von prirodzenú hojnosť, ktorá ku vám chce prísť.

Buďte na to pozorní. Skontrolujte si či ste naozaj otvorení tomu čo by vám vesmír rád dal, ku všetkej tej láske, ktorá tam pre vás je. Pokiaľ nepoviete „áno“ tomu čo vám chce vesmír poslať, nepovedali ste skutočne „áno“ sebe samým. Povedzte hlasné a láskyplné áno sebe, všetkému z vás. Prijatie prúdu prijímania vo vašom živote sa potom pre vás stane prirodzeným.

© Gerrit Gielen
Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk

 

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

4 Responses to Od precitlivelosti ku vysokej citlivosti

 1. dwrugo píše:

  nadherny clanok 😀 dakujem.

 2. Ivka píše:

  veľmi pekné a podľa mňa aj pravdivé :-

 3. Katka píše:

  nadhera, dakujem

 4. Strateny Basnik píše:

  Je to nadherny a uzitocny clanok a dojimavy aj pre precitliveho cloveka skazenym touto dobou no velkym a slachetnym citlivym srdcom zdedenym po svojej matke:-)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s