Světelný jazyk – Symboly světelného jazyka

Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski a Thomase Webera, Rama

13. prosince 1999

( překlad Vratislav Kašpárek )

Symboly světelného jazyka, jsou postaveny na 144 konceptech, které odrážejí svým tvarem, barvou a tónem. Tóny jsou ekvivalentní tónům, neboli vibracím stvoření. V průběhu času, byly na zemi tóny stvoření překrouceny. Tímto překroucením, převládla na zemi destrukce a oddělení. Světelný jazyk, jsou původní symboly, tóny a vibrace, používané na zemi před tímto překroucením. S velkou láskou a radostí, sdílíme nyní tyto symboly s těmi, kteří v tomto období historie vzestupují!

Světelný jazyk, je založen na vědomí jednoty. Ve vědomí jednoty, nejsou myšlenkové formy destrukce. Jakmile iniciát stělesní všech 144 symbolů světelného jazyka, přestoupí všechny destruktivní vzory na všech úrovních reality, vědomé, podvědomé a nevědomé.

Prvních 48 symbolů stojí samostatně a tvoří základ světelného jazyka. Prvních deset symbolů vytváří “Deset Oktáv Lásky ” (viz. The Ten Octaves of Love). Zbývajících 38 symbolů je tvořeno kombinací dvou, nebo tří těchto originálních Deseti Oktáv Lásky variací tvaru, což jim přiřadí odlišný tón, nebo vibraci a v důsledku toho i nový význam. Ve své podstatě Deset Oktáv Lásky tvoří základ světelného jazyka.

Ti kteří dosáhnou stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu, zakotví ve svém poli prvních 48 symbolů a učiní první kroky k vědomí jednoty ve své osobní životní zkušenosti. Bódhisatva tím přitahuje jazyk vědomí jednoty, do všeho co dělá a tak udržuje stav neubližování. Symboly se sami svou přirozeností dělí do kategorií. Přirozenost každého symbolu, nejenom že ovládá patřičný smysl symbolu, ale má i obzvláštní efekt na vědomí a pole jedince. V rámci prvních 48 symbolů jsou čtyři hlavní kategorie:

 

  • AKTIVNÍ: “Aktivní” symboly vyjadřují mužskou vibraci. Vnitřní mužskost ovládá vnější pohybové aktivity, neboli pracovní stránku existence. Zaměření na aktivní symboly, pomáhá při spouštění činnosti, nebo změny v životní zkušenosti jedince.
  • PASIVNÍ: “Pasivní” symboly vyjadřují ženskou vibraci. Vnitřní ženskost ovládá vnitřní pohybové aktivity, neboli “bytí”. Zaměření na pasivní symboly, pomáhá při naladění dovnitř a lepší pochopení vlastního vnitřního stavu bytí.
  • INTEGRAČNÍ: “Integrační” symboly vyjadřují sjednocení mužské a ženské části, neboli sjednocení mezi duchem a formou. Jiný výraz pro tento stav je “Božská Jednota”. Zaměření na integrační symboly, pomáhá nastolení rovnováhy mezi vnitřní mužskou a ženskou částí, nebo nastolení rovnováhy, mezi vnitřní a vnější realitou. Zaměření na tyto symboly, rovněž pomáhá rovnováze v kreativním tanci, mezi duchem a formou.
  • UZAVÍRAJÍCÍ: “Uzavírající ” symboly jsou odrazem vnitřní božské jednoty, která je transformována do vnější zkušenosti se světem. Zaměření na uzavírající symboly, pomáhá umožnit společenství, nebo vědomí jednoty s ostatními ve skupině, oblasti nebo organizaci.

Navíc, když se zaměříte na tyto symboly, vlastní myšlenkové formy oddělenosti, které vytváří rozpolcenost ve vašem životě, také vyplavou na povrch, aby mohly být vyčištěny. Jak se iniciát zaměří na některý symbol, nebo sérii symbolů, přivedou do jeho pole patřičný tón. Každý tón, bude mít čistící efekt na překroucení, na kterém zrovna jedinec pracuje podle svého stupně vývoje. Každý tón pomáhá při čištění karmy, vzorů a zatuhlých oblastí v éterickém, intuitivním, tvořivém, emocionálním, nebo mentálním těle, která obklopují formu. Jakmile jsou všechny tóny přijaty do sítě  éterického těla, jedinec se stává držitelem dostatečně vysoké vibrace, aby ovládl úroveň vývoje stavu Mahavišnu ve svém vlastním vzestupu.

Symboly 49 a výše jsou složeny ze dvou, nebo tří, z původních 48 symbolů, které jsou kombinovány do nové sekvence s novým významem, vibrací, tónem a barvou. Více o významu kombinování dvou a více symbolů, bude uvedeno v pravý čas; tak zůstaňte správně naladěni! Připravili jsme soubor tarotových karet v PDF souborech pro stažení a vlastní vytištění. Obrázková čast karet a popisná čast karet . Je přáním řádu Rize, aby kompletní tarotová sada a kniha, vyšla koncem roku 2000. Je však naším přáním, aby tyto informace byly přístupné již nyní těm, kdo je potřebují! Nejlepší je vytisknout si tyto karty na barevné laserové, nebo tryskové tiskárně, aby byly dobře vidět barvy, spolu s tvarem každého symbolu. Spolu s kartami, jsou ke stažení i samostatné PDF soubory, s popisem každého symbolu uvedeného níže. Vytištěnou sadu tarotových karet si lze objednat. (Pro tento český překlad jsme připravili tarotové karty velikosti 9x6cm včetně  popisů pro vytištění ve formátu PDF viz. následuící odkazy)

Jakmile se zaměříte na vtažení symbolů světelného jazyka do sítě vašeho éterického těla, urychlíte trochu váš vzestup. Doufáme, že tyto informace pomůžou všem, kdož se na ně zaměří na jejich osobní evoluční cestě. Přejeme vám mnoho radosti na vaší cestě! Namaste.

Varování: Práce s těmito symboly může způsobit váš vzestup!

#1 —  Odpuštění

FORGIVENESS ……….růžová            Aktivní

Odpuštění je základem veškeré jednoty, kde všechno je dovoleno; a vše je zhojeno. Při používání vibrace odpuštění, nic nevázne a proto je všechna karma uvolněna. Jakmile se odpuštění stane součástí aury, je jakýkoliv vztah požehnáním. Odpuštění se manifestuje, jako tisíciplátkový lotos v srdeční čakře Bódhisatvy, ze kterého na všechny tryská radost a soucit.

#2 —  Struktura

STRUCTURE ……….Levandulová          Pasivní

Structura je vibrace, která formuje a je-li aplikována, udržuje prostor pro připojení dalších vrstev vibrací, aby se podle úrovně  stvoření dokončila, nebo vytvořila myšlenka. Podobně, jako hrnek obsahuje, nebo udržuje prostor pro potenciální směšování ve třetí dimenzi, zajišťuje struktura podobnou funkci v říších energií. Předloha, nebo síť, pomocí které mohou být další vibrace provázány, může být další možnost, jak chápat strukturu. Její další funkcí, je zajištění cesty pro tvorbu, vývoj a komunikaci.

#3 — Síla

POWER ……….broskvová           Integrační

Síla je vibrace, která motivuje, podněcuje, dává formu a přináší realizaci vibracím, které se s ní směšují. Samostatně, vytváří síla základ pro akci, včetně pohonu pro expanzi a dokončení, skrze základ své integrační přirozenosti. Jak se síla pohybuje jakýmkoliv směrem, nebo všemi směry současně, tak se připojené vibrace pohybují s ní v zářivých vlnách, jdoucích jedna za druhou. Síla, založená na jednotě, je samostatným celkem, který vždy hledá, jak by se rozšiřoval skrze spolupráci, nicméně ve svém obsahu je absolutně celistvý a samostatný.

#4 — Soucit

COMPASSION ……….tyrkysová           Aktivní

Soucit hledá vždy jednotu, léčí, co není celistvé a podporuje, co je celistvé. Soucit vycítí, co je nevyvážené a dovoluje, aby byla znovu získána, nebo zachována celistvost, rovnováha, nebo vyrovnanost. Podstata činnosti a projev v léčení, je rozšířením soucitu. Soucit v celistvosti, se nestará o páchané nepravosti, spíše dbá jen o kolektivní léčení, které jde mimo zhroucení struktury.

#5 —  Dech života

BREATH OF LIFE ……….zlatá            Pasivní

Dech života vládne, nebo dovoluje expanzivním záměrům, aby je pronikl duch, nebo to jež zabezpečuje dopředný pohyb v každém tvoření. Ve volbě rozvoje, dech života volí svobodu před stagnací a zajišťuje evoluci, jako výsledek. Dech života dovoluje ve své podstatě, položit základy expanze, bez vynucení nějaké specifické změny.

#6 —  Nepodmíněná láska

NON-CONDITIONAL LOVE ……….stříbrná            Integrační


Nepodmíněná láska spojuje všechny aspekty stvoření s jádrem, vyžadované pro obecný záměr, nebo sjednocení. Jako výraz bytí, je nepodmíněná láska uznáním všech vyjádření Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nepodmíněná láska je svou podstatou sjednocující, vždy hledá vyladění.

#7 — Svoboda

FREEDOM ……….zlato-bílá           Aktivní

Vibrace, nebo též tón svobody je esence, která zajistí odsunutí všech věcí, které neslouží rozvinutí daného okamžiku. Svoboda současně zapříčiňuje, veškerou podporu vývojovému skoku navýšením energie. S tónem svobody, neexistuje střední cesta. Cokoliv podporuje dosažení svobody, zůstane a je posíleno a vše ostatní je odsunuto, nebo ponecháno stranou.

#8 — Božská jednota

DIVINE UNION ……….bledělevandulová/bílá           Pasivní

Božská jednota vytváří porozumění, že aktivní a pasivní způsob vědění, uvědomění a bytí, se musí spojit, aby mohlo být vytvořeno celistvé, kompletní vědomí. Všechny aspekty musí být viděny, pochopeny a sjednoceny pro dokončení.

#9 —  Vědomí jednoty

UNITY CONSCIOUSNESS ……….stříbrná/bílá/růžová             Integrační

Vědomí jednoty spojuje do jednotného celku, všechny aspekty uvědomnění, v rámci kterého, je každé vědomí chápáno, jako aspekt celku. Potom neexistuje oddělení, mezi žádnými vědomími a je možné společenství mezi všemi vědomími. Vědomí jednoty, nechápe hranice jako bariéry. Spíše, uznává hranici jako bod, kde dochází k diferenciaci účelu a tím je hodna ocenění a respektu. Takto, vědomí jednoty mísí všechny aspekty celku s respektem, neboť všechny přispívají k dokončení vize.

#10 — Nepodmíněná vláda

NON-CONDITIONAL GOVERNANCE ……….bledě zlato-bílá            Uzavírající

Nepodmíněná vláda zajišťuje uzavření, kompletaci prvních 9 tónů stvoření. Toto uzavření v desátém tónu, je výsledkem kombinace všech aspektů, obsažených v prvních devíti tónech stvoření. Pomocí modulace její schopnosti, se může nepodmíněná vláda mísit a zabezpečovat směr a účel, jakékoli kombinace prvních devíti tónů. Tak jako otáčející se kaleidoskop, si stále zachovává zaměření a směr a udržuje hranice, ačkoli se obraz mění, nepodmíněná vláda dovoluje, nekonečně mnoho vyjádření v mezích hranic tónu.

#11 —Jurisdikce

JURISDICTION ……….růžová & levandulová           Aktivní

Jurisdikce je jako hranice, která v rámci této jurisdikce popisuje, kde může být aplikován vliv a tím pádem taktéž ukazuje, kde nemůže. Jurisdikce je něco, jako struktura, v rámci které je povoleno v určité oblasti přidání srovnávací vrstvy. Jurisdikci můžeme v podstatě vnímat i jako bezpodmínečný účel v každém vědomí. V mezích, které stejnorodé záměry vymezují, může být potom vytvořena struktura, která má přirozené hranice vlivu, které tyto záměry ovlivňují.

#12 — Naděje

HOPE ………..broskvová & zlatá            Pasivní

Naděje vyžaduje soucit ve svých základech, neboť naděje je vize za hranice toho, co je a soucit ji živí. Naděje je ve své podstatě vizionářská, nicméně vzývání naděje, také zahrnuje postrčení vize ke tvořivému aspektu. Dokud naději udržujete, je energie směrována v souladu s ní a je usměrňována na souvztažné okolnosti. Nezapomeňte, že naděje je pasivní vibrace a přináší možnost změny skrze vizi a je bez pohybu a prostoru pro akci.

#13 —  Mír

PEACE ………..tyrkysová & stříbrná             Integrační

Mír je centrující tón, který všem umožňuje existovat a pohybovat se bez potřeby vše měnit. Jakmile ztělesníte mír, všechny změny, malé i velké, jsou pro vás rovnocennou příležitostí k vyjádření sebe dalším způsobem. Vzývání míru v každé situaci, dává příležitost vidět okolnosti z perspektivy celku.

#14 — Hojnost

ABUNDANCE ……….bledě zlatá & levandulová           Aktivní

Tón, nebo vibrace hojnosti vnáší do každého okamžiku to, co je požadováno, pro vyjádření tohoto okamžiku, aby se naplnil v celistvé jednotě. Hojnost je naplněním a zahrnuje vše, co je potřeba, pro plynulý pohyb střední cestou. S hojností nepoznáte co je nedostatek, neboť nedostatek je nekompletnost a v něm nelze zažít naplnění. Tvořivá hojnost, je celistvá a dovoluje každému, zažít celistvost a naplnění.

#15 — Prosperita

PROSPERITY………. bledě růžová & zlatobílá            Pasivní

Prosperita je svou podstatou vizionářská. Prosperita je stav bytí, ve kterém udržujete vizi duše o vyjádření života, jako vyjádření života. Jak se bytost přibližuje k bodu, kdy se tělo a duše sjednocují, zkracuje se časový posun, mezi vytvořením vize a jejím vyjádření ve fyzickém světě. Vzývání prosperity a její přimísení do vize duše, přináší kreativní odezvu.

#16 — Velikost

MAGNITUDE………. levandulová & stříbrná             Integrační

Velikost je svojí podstatou integrační vibrace, která spřádá energii do tapisérie celistvosti a naplnění. Velikost vdechuje do stvoření plnost, umožňuje expanzi a tím i vývoj, jakožto sjednocující výraz aktu tvoření. Vzývání velikosti v jakékoliv tvořivé činnosti, přitahuje tvořící aspekt, aby přidal k dílu svůj podpis a tím do něho vnesl kreativní celistvost, i když možná na první pohled nepozorovanou.

#17 — Intuice

INTUITION            broskvová & tyrkysová            Aktivní

Intuice je tvořivý kanál, nebo tón, který si lze představit, jako komunikace mezi bytostmi tvořícími vizi, která má být vyjádřena v daném okamžiku. Intuici si lze představit, jako lokalizaci tvůrčí vize, v rámci příslušného tvořivého vlivu. Být veden, okamžik za okamžikem v projevu tvorby, umožňuje celému stvoření expanzi, rozlévání a vývoj. To také dovoluje každému tvůrci, aby expandoval,  rozléval se a vyvíjel.

#18 —  Působení

FUNCTION             bledě levandulová & bledě růžová             Pasivní

Působení je svou podstatou vizionářské a obsahuje obsáhlejší obraz definic, aby tvořící bytost mohla pochopit, jak jednotlivá stvoření vzájemně spolupracují a jsou v sobě obsažená. Působení obsahuje a poskytuje význam vize, takže jednota stvoření, je udržována jednotou obsaženou ve vizi.

#19 — Vytrvalost

PERSEVERANCE            bledě zlatá & zlato bílá           Integrační

V jednotném jazyku světla je vytrvalost podobná dodávání energetického paliva pro vizi, dokud nedojde k její manifestaci. Vytrvalost v sobě zahrnuje, též sjednocení s výsledkem, tak jako jednota dovoluje celému stvoření, aby bylo sjednocené a vytrvalost vytváří tuto sjednocující formu.

#20 — Nepozorované pronikání

STEALTH            tyrkysová & zlato bílá            Uzavírající

Nepozorované pronikání, je svou podstatou dokončující a proto obsahuje všechny vibrace symbolů 11-19, které spolu tvoří tón, neboli vibraci nepozorovaného pronikání. Nepozorované pronikání v sobě zahrnuje ticho, nepostřehnutelnou přizpůsobivost, při modulování ostatních vibrací, při aktu tvoření. Vibrace nepozorovaného pronikání, se pohybuje mezi i skrze všechny úrovně tvořivých přání a vizí, ve zhmotňujícím tvořivém aktu v celistvosti a konzistenci.

#21 —  Vědomí

CONSCIOUSNESS             růžová & broskvová             Aktivní

Vědomí, je vibrací uvědomování si a aplikované znalosti a proto je orientované na činnost. Vědomí je rozpínavý pohyb, vždy vyhledávající evoluci, pomocí interakce a postrkující směrem k neznámu.  Vědomí v sobě  též zahrnuje účel a hledá spojení s ostatními vědomími podobného zaměření. Vědomí je ovládané událostmi a zůstává ve spojení, dokud není ukončen běžný záměr.

#22 — Vnitřní podstata

INTERNAL           bledě levandulová & broskvová            Pasivní

Vnitřní podstata je tón přítomnosti, vědomí sebe v centru bytí každé bytosti. Vnitřní podstata, též znamená vztah, mezi duší a vnější formou, ne v aktivním slova smyslu, ale spíše, jako spolupráci, nebo splývání mezi oběma, aby byl zajištěna zkušenost evoluce. Vnitřní podstata je tichou pozorností.

#23 —  Vnější podstata

EXTERNAL             růžová & bledě růžová             Integrační

Vnější podstata, je svou podstatou integrační a snaží se udržovat zkušenosti v rovnováze. Vnější podstata harmonizuje touhu po vzájemné interakci a spojení s vnitřní korekcí a tichou pozorností. V integraci rozpínavosti vědomí a osamocenosti přítomnosti, zajišťuje vnější podstata celistvost během cesty, což je vyjádřením rovnováhy.

#24 — Jednotnost

ONENESS              tyrkysová & bledě růžová             Aktivní

Jednotnost dosahuje vzhůru i dovnitř, aby se propojila s většími aspekty Já Jsem. Vždycky usiluje a hledá spojení se zdrojem a souhlasnými jádry v potenciálu prázdnoty. Při napojování vzhůru i dovnitř, z jednoho zdroje na druhý, přichází bytost k jasnému poznání, že rozvinutí „Všeho Co Je“ je proces. Schopnost jedince vyjádřit se, v tomto procesu se stává funkcí přijetí jednotnosti v jednotě.

#25 —  Pravda

TRUTH             broskvová & stříbrná            Pasivní

Pravda je tón, neboli vibrace jednoty, která emanuje ze zdroje. Jako aspekt zdroje, vyjádření pravdy, je vyjádřením zdroje. Jak se více a více navracíte ke zdroji, vyjádření jednoty se stává jasnějším a kompletnějšími vyjádřením zdroje i zdroj sám, až do té míry, kam dosáhnete.

#26 — Činnost

ACTION            zlatá & zlato bílá            Integrační

Tón činnosti, integruje dosahování a vyjadřování pravdy bytí, která je jedinečná pro každý aspekt, který vyjadřuje jinou rovinu reality. Bytí je akt odevzdání se do toho, co bytost opravdu je a jednoduché vyjádření této skutečnosti. Činnost je interaktivní v tom, že čím více integrujete dosahování, vyjadřování a vzdávání se, tím více je schopen reprezentovat a být zdrojem.

#27 —  Tekutost

FLUIDITY             tyrkysová, růžová & zlato bílá             Aktivní

Tón tekutosti, umožňuje plynout, vyvíjet se a mít schopnost měnit se a manévrovat tak, jak pravda bytosti požaduje. Tekutost, obsahuje pohyb, bez ohledu na okolnosti, spolu s touhou udržet vibraci tekutosti, nebo pohybu, která postrkuje směrem k evoluci. Tekutost,  se obtáčí kolem pravdy, aby zajistila energii pro pohyb a jasnost tak, jak pravda vytváří a spolupracuje na vývoji stvoření.

#28 —  Záměr

PURPOSE             levandulová, tyrkysová & růžová             Pasivní

Záměr je vibrace, která zajišťuje sjednocení z pravdou ve všem manifestovaném. Záměr též obsahuje směr a ačkoliv je svou podstatou pasivní, je to povolující faktor v jakékoliv tvůrčí konstrukci, bez ohledu na velikost nebo dimenzi.

#29 — Integrita

INTEGRITY           broskvová, tyrkysová & růžová            Integrační

Integrita, je tón který integruje a splétá dohromady proudy, sjednocuje a dává směr, aby každý přispíval k celkovému žití života v rovnováze. Integrita následuje myšlenky hledání, aby vytvořila celkový závěr z toho, co bylo objeveno pro celé bytí. V integračním toku, zůstáváte ve vyzařování zdroje.

#30 —  Rovnováha

BALANCE          zlatá, bledělevandulová&levandulová             Uzavírající

Rovnováha, je dokončující vibrace, kombinující tóny 21–29 do dalšího tónu, schopného interakce s každým i se všemi ze sloučených tónů. Rovnováha přináší při modulování v daném momentě, přesné rozvrstvení tónů, aby byl zdroj vyjádřen co nejplněji a nejkompletněji. Jak každý spřádá realitu, musí být vyjádření zdroje v rovnováze s ostatními vyjádřeními. Žádné není důležitější, všechny jsou v jednotě..

#31 — Čest

HONOR            růžová, tyrkysová & zlato bílá            Aktivní

Čest je základem vztahů, vzájemného ovlivňování, a společenství. Čest umožňuje, aby všechny pravdy byly rovnocenné, jako způsoby vyjádření. Čest podporuje vzájemné působení, které rozšiřuje evoluci a rozšiřuje cestu, pro větší interakci. Čest vyhledává společenství, jako naplnění výrazu. Jak se rozšiřuje čest, spojení se zdrojem se rozšiřuje a uvádí do života rozšířené vztahy a plnější vyjádření.

#32 —  Snění

DREAM            broskvová, stříbrná & zlato bílá            Pasivní

Snění je příležitost, kde se valí rozlehlá budoucnost. Snění je svou podstatou pasivní, je použitelné pro pozorování při bádání, nebo výzkumu, mimo rozsah tvořivé touhy, ale přispívá jí. Snění umožňuje plynoucím vlnám příležitosti, protékat kolem, bez konkrétní potřeby reagovat, nebo působit.

#33 — Iluze

ILLUSION           stříbrná, levandulová & bledě růžová            Integrační

Iluze je integrační vibrace tvořící touhy, která se vztahuje k skupinovému tvoření. Iluze spřádá vizi, jako možnost a vytváření cesty, vzájemného působení k vytvoření společné reality. Tón iluze, je dominantním tónem, nebo základnou, pro stvoření vytvořené celkem, tak jak iluze hledá expanzi, jak zůstat v pohybu, a zpřístupňujíce se, všem výrazům zdroje.

#34 —  Vášeň

PASSION            růžová, levandulová & bledě růžová             Aktivní

Vášeň je vibrací kreativního pohybu. Vášeň vyhledává vzájemné působení s jinými vášněmi stejného naladění, aby tak vytvářela tok určitým směrem a z toho vzniká pohyb. Vášeň pohání kupředu v tvořivém zápalu, aby se touha zdroje vyvíjela ve stále nové modely úsilí. Každý okamžik bytí, kompletní a plný nadšení, s jedinou myšlenkou na tanec tvoření, to je esence vášně..

#35 — Tvořivost

CREATIVITY           stříbrná, levandulová & zlato bílá            Pasivní

Tvořivost, svou podstatou pasivní, zabezpečuje cestu pro tok tvořivého pohybu. Tvořivý tón, emanuje ze zdroje ve vibraci, nezbytné k tomu, aby nesla vpřed vizi svého zdroje. Každý aspekt zdroje vyzařuje unikátní tón, který, je-li plně vyjádřen, umožňuje všem, aby jej ve svém vývoji zakusili.

#36 —  Sexuální energie

SEXUAL ENERGY            růžová, levandulová & broskvová             Integrační

Sexualita je integrační tón, který spojuje vášeň a kreativitu, používající sebe sama, všude, kde je nezbytné dodat energii a podpořit tvořivou vizi zdroje. Aplikování sexuality jednoty, vždy prosadí růst, expanzi a pohyb ve vyjádření, neboť vibrace sexuality, zdůrazňuje a ovlivňuje, skrze svoji přirozenost, všechny rozvíjející se vyjádření.

#37 — Přátelství

FRIENDSHIP           broskvová, zlatá & zlato bílá            Aktivní

Tón přátelství, spojuje dva, nebo více aspektů vědomých vědomí. Přátelství je spojení a obecný účel. Aspekty se spojují v přátelství, jsou-li tóny v harmonii. Přátelství je aktivní, zahrnuje v sobě pohyb a růst a neustále hledá spojení se zdrojem a vědomím.

#38 — Společenství

COMMUNION            tyrkysová, bledě levandulová & zlato bílá             Pasivní

Společenství je vibrace, mísící ta vědomí, která již demonstrovala přátelství. Společenství je jako cesta, kterou když následujete umožňuje vědomí, aby byla v přítomnosti jiného aspektu sebe sama. Společenství, je pohroužení se do smrti a nadechnutí jiné, tvořivé zkušenosti.

#39 — Tanec života

DANCE OF LIFE           levandulová, broskvová & zlato bílá            Integrační

Tanec života, integruje přátelství a společenství, rozšiřuje tvořivou zkušenost, která přináší rozkoš z vyjádření sebe sama, jako aspektu zdroje v stále plynoucí extázi a uvolňující světlo a radost, zatímco podporuje expanzi.

#40 — Komunita

COMMUNITY            zlatá, stříbrná & růžová             Uzavírající

Komunita je dokončující tón, který spojuje tóny 31–39 do nové vibrace, která má schopnost dirigovat tóny 31–39. Komunita vyvolává plné vyjádření každého ze spojených tónů a může inspirovat a řídit rozsáhlé tvůrčí události. Komunita pohání dopředu evoluci tím, že umožňuje kreativní činnost, mezi mnohonásobnými vědomími.

#41 — Upřímnost

HONESTY           broskvová, bledě levandulová & růžová            Aktivní

Upřímnost je tón, který hledá sdílení pravdy. Zdroj vždy volí pohyb směrem ven a nový způsob vzájemného působení se zdrojem. Upřímnost doprovází pravdu, aby bylo možné nové tvoření , je-li zvoleno. Mísení a sdílení pravdy, ji rozšiřuje a tím se pravda vyvíjí.

#42 — Komunikace

COMMUNICATION            růžová, tyrkysová & levandulová             Pasivní

Komunikace je mapa, nebo otevřený prostor, nebo klíč, který umožňuje pravdě vzájemnou interakci a pochopení. Komunikace umožňuje, aby pravda zůstala ve svém středu a celistvá, zatímco se otevírá a vnímá ostatní pravdy. Komunikace vytváří zrcadla a směr, ve kterých se pravda odráží a kudy se vyvíjí.

#43 — Neviditelné světy

UNSEEN WORLDS           levandulová, stříbrná & bledě levandulová            Integrační

Neviditelné světy jsou vibrací, která integruje čest a komunikaci, do vývojové záměny a tvořivého aktu. Neviditelné světy, umožňují pravdě expanzi do většího celku, avšak pouze, přes odevzdání se větší pravdě. Odevzdání se, umožňuje neviditelným světům, aby vytvářely prostor pro učení.

#44 — Světy které nemluví

UNSPOKEN WORLDS            zlatá, bledě zlatá & zlato bílá            Aktivní

Světy které nemluví (zvířecí), umožňují pravdě, expandovat vědomí sebe sama za stávající hranice. Tím, že zabezpečují aktivně se měnící tvořivé prostředí, vytvářejí světy, které nemluví, větší a větší příležitosti pro expanzi pravdy. Ve smísení a odevzdání se, do světů které nemluví, má pravda příležitost, stát se tím, o čem nevěděla, že může být.

#45 — Světy pod vodou

UNDERWATER WORLDS          levandulová, stříbrná & růžová           Pasivní

Světy pod vodou, jsou vizí, na kterou se připojují vědomí, aby generovaly pohyb ve známém. Ztělesněním zkušeností z neznámého, hnací síly stvoření, vyjádří své symboly do vědomého vědomí, kde rozšiřují cestu pravdy.

#46 — Světy na souši

WORLDS UPON THE LAND     tyrkysová, světle zlatá & bledě růžová    Integrační

Světy na souši hledají cesty, jak sjednocovat rozmanité pravdy v tvoření, dovolujícím každé jednotlivé pravdě, aby expandovala a vyvíjela se, dle své vůle. Světy na souši integrují světy, které nemluví a světy pod vodou, aby mohla pravda dále realizovat příležitosti k odevzdání se.

#47 — Lidský druh

HUMAN SPECIES           broskvová, bledě růžová & zlato bílá            Aktivní

Lidský druh je tónem, který umožňuje, aby se pravda spojila s pravdou ve věčném odevzdání, stále hledá, jak se stát plnějším a kompletnějším symbolem, zatímco rozšiřuje uvědomění stvoření.

#48 —  Bůh/Bohyně/Vše co je

GOD/GODDESS/ALL THAT IS        stříbrná, levandulová, růžová & zlato bílá        Pasivní

Bůh/Bohyně je tónem cesty, vize a obětí; odevzdáním se, ještě vzroste jeho velikost a pravda se stane pouhým majákem Všeho Co Je a sebe sama pochopí, jako aspekt tohoto majáku.

 

Jak využít světelný jazyk k usnadnění vzestupu.

Lady Gaia prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski

6. dubna  2000

( překlad Vratislav Kašpárek )

Koncem roku 1999 přijali vedoucí Spirituální Školy Vzestupu ( the Spiritual School of Ascension – SSOA) 48 symbolů, známých jako světelný jazyk, které reprezentují tóny, neboli vibrace, nových myšlenkových forem. Myšlenkové formy světelného jazyka, vytváří most, mezi současným systémem víry lidstva, založeném na polaritách a novým systémem bez polarit, tedy myšlenkovými formami, založenými na jednotě.

Tóny světelného jazyka, lze připodobnit k tónům stvoření (známým pod názvem Bija Mantry), což jsou tóny, nezbytné k udržení života ve třetí dimenzi. Země a vše živé na ní, včetně lidstva, se přesouvá ze třetí do páté dimenze, jinými slovy, vzestupuje. K zabezpečení tohoto cíle, musí být vytvořen most z tónů, neboli vibrací, který tvoří cestu ze třetí do páté dimenze. Od konce roku 1998 do konce 1999, SSOA dostala za úkol projekt zmapování cesty, která povede lidstvo na vzestupu za iniciací 1024. Ti kteří vytvořili studijní skupinu ročního studia mistrovství, měli za úkol vytvoření této mapy. Pomocí skupinových iniciací, byla mapa, krok za krokem, v průběhu patnácti měsíců vytvořena. Tyto tóny, umožňují též malým skupinám jednotlivců, uspět při vzestupu svých tělesných forem z1024 na 5024 řetězců DNA, neboli dosáhnout stavu Bódhisatvy na úrovni své fyzické reality a v osobním vzestupu. Světelný jazyk, jsou vibrace a tóny využitelné k transformaci a přeměně ztělesnění při vzestupu.

Vzestup je hrdinský biologický skutek, při kterém forma zvyšuje krok za krokem své vibrace, až dosáhne vyšší dimenze. Když se tak stane, převládající myšlenkové formy a nezbytnosti, jednoduše odpadnou. Čím více se vibrace zvyšují, tím je méně místa v životě pro myšlenkové formy, založené na strachu a ty jsou nahrazovány novým paradigmatem vědomí jednoty. Genetická informace k dosažení stavu Bódhisatvy, byla nedávno zpřístupněna všem lidem, kteří si v tomto historickém období vybrali vzestup. Symboly jsou zdarma dostupné na našich www stránkách v oddíle „Světelný jazyk“ . Vedle symbolů, jsou zde dostupné i tarotové karty, k vytištění na barevné tiskárně, včetně popisu každého symbolu. SSOA předpokládá, že tyto karty a knížka budou oficiálně vytištěny koncem roku 2000 a využity na Masters Conclave. (v české verzi, jsou připraveny ke stažení ve formátu tabulek 9x6cm).

Bylo nám doporučeno, abychom se s vámi podělili o několik možností, jak tyto symboly světelného jazyka, mohou být zahrnuty do vašeho života, aby vám dodaly energii pro váš vzestup. Mnoho spolupracovníků SSOA začalo využívat světelný jazyk při léčení a výuce.

Jedna spolupracovnice, která pracuje jako masérka léčitelka, používá světelný jazyk každý den v nóbl denních lázních, kde občas má sedm až osm pacientů denně. Nejen že klienti vyjadřují pocity,  neobvyklé při běžné masáži, ale mnoho se jich stále vrací z důvodu léčení protože, u této léčitelky vykazují mnohem lepší výsledky. Navíc, tato léčitelka dosáhla stavu Bódhisatvy ve svém osobním růstu mnohem dříve, než ostatní spolupracovníci její skupiny! S vibracemi vzestupu, nelze dennodenně pracovat, bez vlastního osobního vzestupu!

Další spolupracovník, začal používat světelný jazyk místo reiki symbolů a nabízí vyladění pomocí světelného jazyka. Světelný jazyk je následující vyšší oktáva nad reiki. Reiki bylo vytvořeno k probuzení do určitého stupně  uvědomění a světelný jazyk, může efektivně tento proces posunout na další úroveň. Světelný jazyk, překračuje všechny vzory závislostí a vlastnění, což není úkolem reiki. Je to právě závislost, která musí být krok za krokem uvolněna, aby mohlo dojít k další fázi vzestupu.

Závislost lze vidět, jako tenké šňůry energie, která vede od osoby k dalším osobám v jejich životě, věcem, domácím mazlíčkům a rostlinám, které vlastní. Pro vzestup, je nutné tyto závislosti uvolnit, protože tyto energetické provazy samy o sobě, neustále odčerpávají čchi energii z pole jedince. Jako u ucházející pneumatiky. Každá šňůra vytváří díru v energetickém poli, kterou utíká životní síla. Při vzestupu, neustále odpojujete tyto šňůry a zalepujete více a více své pole, aby udrželo větší množství životní síly a tím vyšší vibraci. Každá změna v éterickém poli, též přináší souvztažné biologické změny, které dovolují formě (tělu), udržet vyšší vibraci na molekulární a buněčné úrovni.

Aby jste mohli pomáhat vylaďovat jiné na světelný jazyk, musíte nejprve vyladit sebe, neboli ztělesnit všechny tóny světelného jazyka. V SSOA (viz. Staff & Consultations na anglických www) je mnoho léčitelů, kteří nabízejí tato vyladění, jako součást každého léčení. Vy však též můžete jednoduše vnést symboly světelného jazyka do zkušenosti vašeho života tím, že se na ně zaměříte, a budete je postupně vtahovat do svého pole.

Tóny samy o sobě se velmi podobají stupnici. Tón číslo 1, má nejnižší vibraci, která je známá jako „Odpuštění“. Tato vibrace, jakmile je ztělesněna, přináší určitý úsek biologického vzestupu, spolu se změnami v éterickém a ostatních jemných tělech, které obklopují tělesnou formu. Tón číslo 2 má trochu vyšší vibraci a jmenuje se “Struktura”. Opět, jakmile je tón č. 2 ztělesněn, přináší s sebou další úsek biologického vzestupu, spolu se změnami v éterickém a ostatních jemných tělech, které obklopují tělesnou formu. Každý tón obsahuje všechny nezbytné informace, potřebné pro postup, každou další následující fází vzestupu.

Uvědomte si prosím, že musíte nejprve dosáhnout iniciace 1024, neboli krystalické formy, než můžete začít z další fází vzestupu do stavu Bódhisatvy a ztělesnit světelný jazyk (viz. Ascension Transmissions , kde jsou články kompletně popisující proces vzestupu iniciacemi 1 až 5024). Ti, kteří se zatím snaží o ztělesnění 1024 řetězců DNA, mohou mít také užitek z používání vibrací světelného jazyka, a jeho používání může nastartovat rychlý vzestup, skrze 1024 iniciací.

Symboly světelného jazyka, jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií:

AKTIVNÍ: První kategorie symbolů je svou podstatou “Aktivní”. Aktivní symboly ukazují na změnu a když se na ně zaměříte, dodávají ji energii, stejně jako životním zkušenostem. Tyto symboly vyjadřují mužskou vnitřní mužskost, která ovládá vnější pohybové aktivity, neboli pracovní stránku existence. Často tato pracovní část ve vaší životní zkušenosti chybí, nebo není vyrovnaná. Právě tato pracovní strana, manifestuje a vytváří vaše vize, ztvárněné na psychické rovině. Takže, zaměření na aktivní symboly, napomáhá změnám a manifestaci. Změna a vzestup, jsou synonyma. Stále se měníte, opouštíte a odstraňujete staré, kvůli novým vztahům ke světu, při procesu vzestupu.

PASIVNÍ: Druhá kategorie symbolů je svou podstatou “Pasivní”. Pasivní symboly napomáhají vnitřním změnám, procesům a vnitřnímu zkoumání. Při vzestupu, neustále opouštíte staré vzory a chápete se nových. Změny se rodí v takovémto vnitřním aktu. Pasivní symboly, vyjadřují vnitřní ženskost, neboli  “bytí”, které pomáhá stáhnout se z vnějších aktivit a udělat si čas na vnitřní proces přeměny.

INTEGRAČNÍ: Třetí kategorie symbolů je svou podstatou “Integrační”. Tyto symboly umožňují vyrovnání aktivní a pasivní složky osobnosti. Někdy jste přespříliš zaneprázdněni ve fyzickém světě a nemáte čas na „bytí“  neboli  na vnitřní proces. Jindy jste zase příliš zaměřeni na „vnitřní procesy“ a pak nejsou řízeny podrobnosti vašeho života. Právě integrační symboly, přinášejí rovnováhu mezi dobou, zaměřenou vně a dovnitř, ve vaší životní zkušenosti. Navíc tento posun, pomáhá nastolení rovnováhy, mezi vnitřní mužskou a ženskou částí. Pouze za předpokladu, že je nastolena absolutní rovnováha v tanci, mezi vnitřní mužskou a ženskou částí, je poznána božská jednota. Proto integrační symboly pomáhají, přinést do vaší životní zkušenosti božskou jednotu.

UZAVÍRAJÍCÍ: “Uzavírající ” tóny, zakotvují každý z mnoha předchozích tónů do jednoho. Například, tón číslo 10 ukotvuje v sobě všech 9 předchozích tónů. Tón číslo 20 v sobě ukotvuje všechny tóny 11 až 19. Uzavírající tóny, znamenají uzavření určité fáze vzestupu a jsou mnohem komplexnější ve své podstatě, než Aktivní, Pasivní, nebo Integrační prvky světelného jazyka. Zkušenost uzavírání určité fáze, vám často umožní po určitou dobu „zažít“ výšku, nebo úroveň rovnováhy, než opět začnete postupovat v další fázi vzestupu.

Uzavírání znamená, že všechny aspekty určité fáze vzestupu, byly plně ztělesněny a vy jste dosáhli stavu rovnováhy v rámci této roviny. Uzavírající tóny, mohou též usnadnit, ukončení určité fáze životní zkušenosti; např. ukončení vztahu, nebo trvalého zaměstnání. V procesu vzestupu, uvolňujete a ukončujete, všechnu karmu třetí dimenze. To je nutné pro vstup do následující dimenze zkušeností za třetí dimenzí. Někdy konec určité dlouhodobé zkušenosti ve vašem životě, jde ruku v ruce s ukončením této karmy. Jakmile opustíte staré, očekává vás nový život, jakmile je přechod dokončen. Uzavírající tóny pomáhají v těchto obdobích změn, když se na ně zaměříte.

Použití světelného jazyka pro dosažení stavu Bódhisatvy

Jakmile ztělesníte a ukotvíte všech 48 vibrací světelného jazyka, krok za krokem a jeden za druhým, ukotvíte také všechny biologické a éterické změny a dosáhnete stavu Bódhisatvy ve svém osobním vzestupu. Dosažení stavu Bódhisatvy s sebou přináší nový vztah ke světu, který přestupuje závislosti  a “vlastnické vztahy” a přijímá vědomí jednoty.Vědomí jednoty není lehké pochopit v současném lidském paradigmatu. Vědomí jednoty, dává přednost většímu dobru pro celek, nad jednotlivými potřebami jednotlivce. Příkladem této skutečnosti je, že jakákoliv činnost vzestupujícího jednotlivce, která by bránila vzestupu Země, by v paradigmatu jednoty nebyla dovolena.  Vzestup Země, je větším dobrem a tím má přednost, před jakýmikoliv osobními problémy vzestupu jednotlivce a proto převládne.

Ztělesnění vědomí jednoty, jako skupiny, je další fází vývoje pro spolupracovníky SSOA. Tento přechod, od vztahů založených na strachu, k vztahům, založeným na jednotě ve skupině, není nezbytně snadný a proto bylo provedeno mnoho změn v průběhu, jak byl tento nový vzor ztělesňován. SSOA efektivně ukotví vzor pro skupinu, založený na jednotě v lidské zkušenosti, jakmile organizace plně ztělesní další fázi světelného jazyka.

Když jakákoliv skupina  vzestupuje, udržuje také určitou vibraci, jako celek. Skupinový iniciační proces, jak bylo napsáno našimi kanály, popisuje proces kterým SSOA prošla při ztělesňování světelného jazyka, jako organizace (viz. Group Initiations In Ascension na anglických www). Navíc, další konkrétní detaily tohoto skupinového procesu, obsahuje nová sekce na www( Notes To Our Affiliates). Tyto poznámky byly zasílány spolupracovníkům SSOA, procházejícím procesem skupinových iniciací od ledna 1999. Nyní jsou tyto informace postupně zpřístupňovány každý měsíc pro ostatní, kdo chtějí ztělesnit vědomí jednoty ve vztahu ke skupině, ve své osobní zkušenosti vzestupu.

Duchovní škola vzestupu (The Spiritual School of Ascension) efektivně ztělesnila poslední samostatný tón světelného jazyka (#48) jako skupina v prosinci 1999. Skupina pokračuje vzhůru po vibrační spirále. Po samostatných tónech světelného jazyka, následují duální tóny, které kombinují vždy dva ze samostatných tónů, aby vytvořily novou vyšší vibraci s novým obsahem.

1. června bude na www stránky, přidána první část sady duálních tónů světelného jazyka. SSOA zpřístupňuje tyto informace okamžitě,  jakmile je sama plně  zvládne v procesu skupinových iniciací. SSOA má za cíl, ztělesnit poslední z duálních tónů světelného jazyka (#96) v průběhu každoročního setkání, známého jako Konkláve Mistrů, v září 2000. Předpokládáme, že všechny zbývající duální tóny, budou přístupné na www před koncem roku 2000.

Konkláve Mistrů, slouží mnoha věcem. Lady Gaia, vědomí matky Země, dohlíží na toto setkání, kde by se měla setkat malá skupina (200–300) jednotlivců, aby podpořili Lady Gaiu v hlavním úseku jejího globálního iniciačního procesu. Lady Gaia je na cestě ztělesnění Globální iniciace 1024 v září tohoto roku. Je to i lidská karma, která se musí uvolnit, aby jakákoliv část Globálního vzestupu, mohla být uzavřena. Setkání slouží k uvolnění veškeré lidské karmy, kterou je nutné zpracovat, aby Gaia mohla dokončit Globální iniciaci 1024. To taktéž umožní mnoha iniciátům na celém světě, projít současně hlavními úseky  “uzavření” v jejich osobním vzestupu, a tím přispět svojí energií k nezbytnému postrčení Země na jejím vzestupu.
Jakmile ztělesníte všechny duální tóny, při vašem osobním vzestupu, začnete s procesem vzestupu ze stavu Bódhisatvy do stavu nazývaného stav Mahavišnu (neboli ztělesnění 15 000 řetězců DNA). Úroveň Mahavišnu ztělesňuje opět vyšší oktávu vibrací, než vibrace úrovně Bódhisatvy. Genetický materiál pro stav Mahavišnu, je stále ve stádiu zpracování, ale je předpoklad, že bude otevřen široké veřejnosti s příchodem ledna 2001.

Země jako celek, zvyšuje vibrace velikou rychlostí. Aby s ní lidstvo udrželo krok a neodpadlo, je na čase, velmi rychle postoupit. Zveme každého, kdo v tomto období vzestupuje, aby využil světelný jazyk a tím dodal dopřednou energii svému osobnímu vzestupu. Ty čtenáře, pro které je koncept vzestupu něčím novým, vyzýváme k “Záměru vzestoupit”. Jenom skrze vědomý záměr vzestoupit, je vzestup možný a přivolá je, ke každé lidské bytosti, která si zvolí tak učinit v této historické době. Záměr vzestoupit znamená, že upustíte od zkušenosti smrti, jako konce vaší životní zkušenosti a budete žít, aby jste viděli novou éru míru, radosti jednoty a lásky, která se zrodí v lidské zkušenosti na Zemi.

Do příště, mnoho požehnání na vaší cestě. Namaste.

Převzato:

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s