Solara – Vynorenie do Nového Sveta

Solarina Surfová Správa pre rok 2011

Vitajte do Veľkolepého Roku 2011!

2011 je posledný rok posledný rok trojročnej fázy zrodenia nového MUA alebo Hlavného Evolučného Cyklu.

PREHĽAD 2010

2010 bol skvelý rok, ktorý nám dal dlho očakávanú príležitosť zažívať hĺbkovú premenu v nevídanej miere. Mnohí z nás boli oslobodení od našich starých súradníc, čo nám pomohlo odpojiť sa od starej paradigmy. V neskorom Októbri počas aktivácie Deviatej Brány 11:11 na Bali sme sa konečne zladili s našimi novými súradnicami a mnohí z nás sa vynorili ako Praví. Ako po celom svete vystúpili Praví, spustilo to obrovskú spúšť, ako rady a rady domina padajúce vo všetkých smeroch ďaleko za najvzdialenejší obzor, ktoré zmenili všetko vo svojej ceste.

Odvtedy vyžadovalo ukotvenie rezonancie Pravých dôkladné úpravy na všetkých úrovniach. Najprv sme museli upraviť naše vnútorné bytosti, uvoľniť hlboko vsadené balíčky starého správania, obmedzujúcich vzorcov, starodávnych strachov a emocionálne zostatky, ktoré boli dlho skryté vnútri nás. Toto boli veci, ktorých sme si neboli ani vedomí, že ich v sebe nosíme a siahala dole do najhlbších úrovní jadra. Po celý čas sme sa stali nekonečne viac slobodní ako kedy predtým.

Počas roka sme sa cítili stále viac odpojení od všetkého okolo nás. Niekedy sme sa cítili odpojení dokonca aj od seba. Niekedy sme sa pozreli do zrkadla a nepoznali sme sa – takí iní sme sa stali. Cestovali sme cez nespočetné Nulové Zóny, ale tie už viac nemali moc nás úplne zraziť. Jazdili sme cez zúrivé víchrice našich Dokonalých Búrok s obrovskou odvahou, nestarali sme sa aké prudké boli. Pozerali sme sa späť a videli sme dlhý rad horiacich mostov ku našim starým spôsobom bytia. Niekedy mosty, ktoré sme prechádzali, horeli pod našimi chodidlami. Ale to nám neprekážalo, jednoducho sme zrýchlili tempo a pokračovali sme ďalej do Nového a Pravdivého.

Cestovali sme priamo cez stred špirálovej odstredivky Čiernych Dier, kde z nás bolo všetko strhnuté, dokonca aj niektoré z vlastností, ktoré sme mali na sebe radi. Toto bolo chvíľami mimoriadne bolestivé a spôsobovalo to, že sme sa cítili krehkí, priehľadní a nahí. Ale vykonalo to prácu a urobilo nás to viac Pravými a Skutočnými. Pretiahlo nás to do úplne Nového Sveta.

Ako boli naše vnútorné bytostné jadrá stále viac zladené s rezonanciou Pravosti, naša vonkajšia krajina sa začala meniť početnými spôsobmi. Toto sa dialo spočiatku nepatrne. Bolo to ako pomalá zmena javiska v divadle z bytu na les. Zmizlo kreslo, potom sa na jeho mieste objavil strom. Zvuk tikajúcich hodín nahradili zvuky spievajúcich vtákov. Strop sa pomaly premenil na hviezdne nebo. Pochmúrne temné farby mesta sa začali meniť na živé farby čerstvého nového života.

Zmeny boli také nesmierne, také ďalekosiahle a život meniace, že do kým sme opustili 2010 sme sa stali novou osobou … Pravou.

Boli sme uvoľnení zo starej Mapy Známeho a zažili sme našu prvú ochutnávku úplne Nového Sveta. A to je miesto kde sa nachádzame ako vstupujeme do Veľkolepého Roku 2011.

MIMO MAPY ZNÁMEHO

V 2010 sme sa začali odpájať od našich starých krajín. To sa udialo či už to bolo alebo nebolo našim zámerom a prianím. Naše staré životy sa jednoducho zdali byť stále vzdialenejšie a bezvýznamnejšie. Veľa našich obľúbených činností už nás viac nenapĺňalo. Niektoré z našich obľúbených jedál sa stali nedostupné alebo zrušili obľúbený obchod alebo reštauráciu. Blízki priatelia sa oddialili; stratili sme našu prácu alebo sa náhle skončil vzťah. Naše staré cesty vykonávania vecí už nefungovali s rovnakou účinnosťou ako predtým. Niektorí z nás sa dokonca presťahovali na nové miesta, ktoré boli veľmi odlišné od tých, ktoré sme poznali.

V roku 2011 sa tento pocit odpojenia od minulosti znásobí exponenciálne. V skutočnosti naša stará Mapa Známeho sa rozpadne v našich rukách a veľa zo spomienok na našu minulosť bude vymazaných. Nie len že z našich životov odídu početné vypršané (uplynulé) prvky a staré situácie, ale niektoré prvky našich osobných životov, ktoré boli skutočne príjemné nás tiež opustia. Mnohí z nás zistia, že sú priťahovaní na nové miesta, ktoré môžu byť v oblastiach veľmi odlišných od prostredia, ktoré poznáme. Bude veľká zmena ľudí okolo nás. Toto sa už začalo diať.

Počas roka budú naše vonkajšie krajiny predmetom nečakaných zmien, ktoré môžu nastať bez varovania. Niektoré z nich môžu byť dôsledkom radikálnych podnebných zmien, ktoré teraz nastávajú na tejto planéte, ako je sneženie v Austrálii v lete alebo tvrdá zima v Indii, kým iné môžu byť spôsobené dramatickými zmenami Zeme alebo šokujúcimi udalosťami vytvorenými spoločenskými, politickými alebo ekonomickými prevratmi. Tieto zmeny sú nevyhnutné kvôli prečisteniu od starých energií. 2011 je rok zásadných zmien keď sa nulové zóny duality všade okolo nás a nový svet založený na Pravosti rodia ako fénix povstávajúci zo žeravých uhlíkov popola duality.

Toto sa deje pretože sme uvoľňovaní zo starej paradigmy duality a vstupujeme do novej paradigmy Jednoty. Táto zmena paradigiem môže prebehnúť ako nežné prepustenie alebo dôrazné vypudenie keď sa cítime vytlačení zo starej situácie. Nezáleží na tom ako sa to stane, zažijeme to. Nie je možné sa tomu vyhnúť, ani by sme sa nechceli, pretože to je to čo je nanajvýš potrebné. Všetci sme sa rozhodli tu byť počas tejto významnej zmeny od duality ku Jednote a všetci máme hrať úlohu v tomto procese.

Po celý čas miznú naše zastaralé duchovné predstavy. Niektoré príklady sú naše staré viery v Osvietenie a Vzostup. Že akonáhle sme „Osvietení“ už nie je čo viac robiť alebo že keď príde čas „Vzostupu“ budeme vyzdvihnutí a odnesení z planéty niekam kde je lepšie a ľahšie. Keď si konečne uvedomíme, že toto sa nestane, potom už sme „Osvietení“ a že nebudeme „zachránení“ nejakou vonkajšou silou, ale že sme zodpovední sa svoje vlastné oslobodenie, to môže otriasť tými, ktorí prišpendlili svoje nádeje na niečo čo nie je pravda. Náhle sú ponechaní aby čelili holej realite svojich každodenných životov s uvedomením, že to čo je potrebné nie je únik z hmotného sveta, ale konečne osídliť ROZŠÍRENÉ TU a TERAZ celými našimi bytosťami. Byť Pravými bez ohľadu na to kde sme a bez ohľadu na to čo sa deje vo vonkajšom svete.

Ako sa starý svet duality stále viac rozpadá a my prvý krát vstúpime do našej Novej Krajiny, môžeme mať pocit, že máme so sebou nesprávne veci. To preto, že Nový Svet je veľmi odlišný ako sme očakávali a veci, ktoré máme so sebou sú vytvorené pre starú krajinu.

Ako sa odopneme od umierajúcej paradigmy duality, vynárame sa do úplnosti Nového Sveta. Každý krok, ktorý urobíme v Novom Svete pomáha viac vyjasniť Novú Mapu. Dokonca aj Majstri Surferi zažívajú náročné chvíle pri surfovaní po Novej Mape. Práve keď si myslíme, že sme dosiahli vrchol majstrovstva, sme vrhnutí na Novú Mapu a zisťujeme, že je tu rozľahlý Nový Svet, ktorý môžeme objavovať. Krivka učenia pred nami je obrovská a ďalekosiahla. Tak to je keď vkročíme do nášho pravého majstrovstva, ktorým je prijatie, že nevieme a zároveň dôvera v pravé poznanie, ktoré vždy nesieme hlboko v nás.

Je nutné, aby sme sa naučili vstupovať do starých situácií s novými reakciami Pravého. Niektorí ľudia sa presúvajú na svoje nové, právoplatné miesta, ale nedokážu opustiť staré obmedzujúce vzorce, ktoré ich držali späť. Toto im bráni byť otvorení ku nečakanému a plne objať svoju novú realitu. Miesto je nové, ale oni nie. My musíme tiež zostať široko otvorení nášmu Novému Svetu, bez akýchkoľvek očakávaní ako by sa tam mali veci diať.

V 2011 dostávame zlatú príležitosť úplne sa pretvoriť ako Praví a vytvoriť presne druh života, ktorý sme najviac chceli žiť. Pravý Život ako Pravý. Je to ultra-prázdne plátno, rovnako ako my, ale nemusíme tým byť zastrašení. Je to vzrušujúce a inšpirujúce.

VYNORENIE DO NOVÉHO SVETA

Keď prvý krát ochutnáme náš Nový Svet, je nežný a prívetivý. Toto sa stalo tým z nás pri Aktivácii Deviatej Brány v Októbri na Bali keď sme otvorili dvere do Nového Sveta. Potom keď sme vkročili hlbšie do Nového Sveta, zažili sme ohromné odlúpenie starého, ktoré sa podobá cestovaniu cez Čiernu Dieru. Toto ponorenie do Nového Sveta nie je jemné, Je to viac ako byť poháňaní cez časo/priestorovú zábranu. Sme vyhodený z Mapy Známeho.

Akonáhle dorazíme na brehy Nového Sveta, sme v stave šoku. Nie je to preto, že Nový Svet nie je pekné miesto alebo miesto kde nechceme byť. Je to šok z bytia v takom úplne inom prostredí a šok z toho, že už viac nie sme na známej starej mape, kde sme vedeli ako uplatniť naše dobre vyvinuté schopnosti a poznanie a kde sme vedeli kde sa všetko nachádza.

Spočiatku je v našom Novom Svete veľmi málo bodov, kde by sme sa mohli ukotviť. Niekedy pomôže vytvoriť si drobné ostrovčeky známeho, hlavne keď sme na veľmi neznámom území. Môžem nájsť útechu v malých úlohách denného života ako je príprava raňajok alebo vypranie oblečenia. Môžeme vytvoriť drobný priestor s vecami, ktoré sú nám osobne posvätné. Potom ako sa náš Nový Život vyvíja, začneme si robiť nových priateľov, nájdeme obľúbenú reštauráciu a zladíme sa s vyživujúcou prírodou nášho nového prostredia.

V Novom Svete sa naše správanie zmení a my začneme robiť veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Ako osobný príklad: Ja som nikdy po celý život nenosila pravidelne hodinky. Mala som ich len keď som cestovala lietadlom. Teraz žijem v Peru, kde by si človek pomyslel, že hodiny nie sú potrebné, a predsa náhle jedny nosím po celý čas! A zisťujem, že je to celkom užitočné…

Akonáhle dorazíme do nášho Nového Sveta, musíme byť mimoriadne bdelí, aby sme neupadli do našich starých automatických reakcií a odpovedí. Pretože ak to urobíme, zabráni nám to úplne osídliť Nový Svet. Musíme sa prestať pozerať na veci so starými predpokladmi a súdmi, pretože tie už jednoducho nie sú pravdivé.

Niektorí z nás prechádzajú do úplne nového fyzického prostredia, v ktorom nič nie je rovnako ako predtým. Nebuďte prekvapení ak veci nezapadnú okamžite na miesto keď sa tam dostanete. Môže to byť spočiatku nepríjemné a obtiažne, pretože naše Nové Svety vyžadujú úplne novú úroveň prispôsobenia a schopností. Je to veľmi strmá krivka učenia na ktorú sme vrhnutí. Ale je to tiež veľmi užitočné keď je náš Nový Svet taký odlišný, že nedokážeme robiť takmer nič rovnakým spôsobom ako predtým. Náš Nový Svet môže vyžadovať, aby sme hovorili iným jazykom, aby sme spolupracovali s veľmi odlišnou kultúrou, že nedokážeme nájsť potraviny, ktoré sme zvyknutí jesť. Toto značne uľahčuje vystúpenie z našich starých vzorcov, pretože naše staré vzorce nie je možné udržať v takom odlišnom prostredí.

Iní zmenia prostredie nie tým že prejdú na nové miesto, ale že zmenia spôsob akým žijú na súčasnom mieste. My všetci dostaneme príležitosti zmeniť spôsob nášho žitia. Niektoré z nich môžu vzniknúť tým čo sme predtým hodnotili ako nešťastné okolnosti, ako strata zamestnania, prírodná pohroma alebo skončenie vzťahu. Všetky tieto udalosti jednoducho zatvoria dvere na starom a dajú nám šancu otvoriť úplne nové dvere ku viac napĺňajúcemu životu.

Niekedy to môže vyniesť nejaké strachy, že stratíme svoje staré majstrovstvo – a je pravda, že sa tak stane. Avšak predsa, tiež máme príležitosť vyvinúť majstrovstvo v úplne nových oblastiach. Je to pocit ako neustála honba za pokladom, keď prechádzame bludiskom zbierame potrebné informácie, vytvárame užitočné kontakty a učíme sa čo potrebujeme v tom okamihu. Keby sme cestovali priamym, lineárnym spôsobom, prišli by sme o tieto potrebné skúsenosti.

Vieme, že potrebujeme zostať doširoka otvorením, ale niekedy sa to stane len prázdnou predstavou a neuvedieme to do praxe. Moja otvorenosť ku novému je nečakaná, ku veciam, ktoré ma namáhajú ďaleko za moju zónu pohodlia, je byť denne skúšaná. Považujem sa za dosť otvorenú, a predsa neustále nachádzam cesty, na ktorých nie som (otvorená). Toto je skutočne dobrá lekcia. Napríklad, hľadala som vhodný dom na život odkedy som sa presťahovala do Peru na začiatku Novembra. Strávila som niekoľko mojich prvých týždňov v hoteli. Potom som našla dočasný prenájom domu. Vlastník tohto domu sa vracia o týždeň, takže si veľmi rýchlo budem musieť nájsť nové miesto kde budem žiť.

Je pre mňa ľahké vidieť túto spletitú cestu ku môjmu novému domu ako ťažkosti alebo byť zmätená prečo som nebola vedená priamo ku nemu. Niekdy som sa súdila že robím niečo nesprávne. Avšak teraz si uvedomujem, že každý krok mojej cesty bol mimoriadne cenný. Musela som hovoriť s tak veľa novými ľuďmi pri hľadaní domova. Po ceste som si urobila nejakých drahých priateľov a z mojich skúseností s nimi som sa veľa naučila. Keby som sa presunula priamo do môjho skutočného domova keď som prvý krát dorazila do Peru, strávila by som väčšinu svojho času tam a prišla by som o tieto cenné skúsenosti, potrebné informácie a nové spojenia.

Preto musíme zostať široko otvorený za každých okolností a preto potrebujeme pamätať, že ako Praví sme naozaj neustále v Stredobode SPRÁVNY ČAS – SPRÁVNE MIESTO, aj keď to nie je taký pocit, že sme.

Prvá, Druhá a Tretia Vlna a Mosty
v Novej Krajine v 2011

PRVÁ VLNA

Prvá Vlna sú tie staré duše, ktoré sú na tejto planéte veľmi dlhý čas. Prišli sem pod Majstrovským Číslom 11 Ukotviť Nové. Majú veľa Pozemských skúseností a nazhromaždili hojnosť múdrosti a poznania.

Keď Prvá Vlna prvý krát dorazí do Nového Sveta, môže to byť dosť náročné. Náhle ich dobre vyvinuté majstrovstvo už nie je viac účinné. Nemajú viac pocit, že majú veci pod kontrolou, a namiesto toho sa musia učiť ako načúvať a byť otvorení novým metódam. Aj keď sú zvyknutí žiť a pracovať sami, byť sám už viac nie je dobrý pocit. Je čas, aby boli v spoločnosti mnohých ľudí. Hoci sa pohybujú ďaleko za svoje zóny pohodlia, tešia sa zo skúmania Novej Krajiny. Teraz keď naplnili svoj starý účel Ukotvenia Nového, sú pripravení úplne sa znova objaviť a objať svoj Nový Účel. Nešli by späť do svojich starých svetov, ani keby dostali zadarmo lístky na Prvú Triedu!

MOSTY

Mosty obsahujú kombináciu Prvých a Druhých Vĺn. Niektoré Mosty sú hlbšie zladené s Prvou Vlnou, kým iné sú viac zladené z Druhou Vlnou. Patria ku Majstrovskému Číslu 33.

Mosty tvrdo pracovali v pozadí, vytvárali nové predstavy väčšej účinnosti, ktoré uľahčujú komunikáciu a vytvárajú umenie. Výsledky toho budú viditeľné v 2011. Mosty sú skupina, ktoré majú najviac problémov so zmenou vo vonkajších krajinách, pretože sa cítia nesvoji v situáciách, ktoré sú široko otvorené, neurčité, peňažne neisté alebo bez stanovených pravidiel. Samozrejme vynorenie do Nového Sveta je vstup do situácie, ktorá je otvorená a neurčitá. Toto v nich často vyvoláva pocit neistoty, strachu a že sú zavalení. Niektorí z nich môžu dokonca zvažovať, že zostanú vo svojej starej obmedzenej, prešlej realite.

V Novej Krajine je pre Mosty užitočné zoznámiť sa s malými, dobre určenými oblasťami. Toto im poskytne pocit väčšieho pohodlia. Môžu to byť fyzické činnosti, v ktorých rýchlo vyvinú odbornosť. To im dá nejaké potrebné pohodlie a sebaistotu, ktorá im umožní ovládnuť stále viac oblastí z Novej Krajiny.

DRUHÁ VLNA

Druhá Vlna sú novšie duše, ktoré mali oveľa menej životov na Zemi. Prišli sem pod Majstrovským Číslom 22 Budovať Nové. Majú hojnosť čerstvej energie a nové nápady a sú netrpezliví vytvárať Nový Svet.

Druhá Vlna sa už vrhla do akcie. Sú zaneprázdnení dokončovaním starých vecí, rozvíjaním svojich schopností a prípravou na väčšie činy. Ale je dôležité, aby sa nenechali tak uniesť svojim nadšením a dychtivosťou skočiť do činnosti, že pozabudnú na zmeniť akékoľvek staré správanie a neposednosť, ktoré musia byť skultivované alebo premenené skôr ako budú môcť úplne Osídliť Novú Krajinu. Hneď ako to vykonajú budú schopní plne vstúpiť do Novej Krajiny a zdieľať svoje nesmierne dary.

TRETIA VLNA

Tretia Vlna prichádza z čerstvého nového sveta. Prichádzajú s plným uvedomením a mnohými užitočnými novými metódami a schopnosťami.

Nová Tretia Vlna je plná sebadôvery a nadšenia. Práve teraz sú ako stroje, ktoré sa zahrievajú, aby sa pripravili na činnosť. Burácajú silou. Tretie Vlny sa pripravujú na tvorivej úrovni, hoci sa to niekedy môže zdať skôr ako hra. Avšak ich hra je pekne pôsobivá. Ich skutočný účel sa odhalí neskôr tento rok.

Akonáhle Tretia Vlna uvidí Novú Krajinu, skočia do nej. Oni naozaj milujú Nový Svet, ktorý sa rodí a nemajú problémy sa mu prispôsobiť. Ich problémom bolo prispôsobiť sa starému svetu; Nová Krajina je to na čo čakali. Keď sa spoja dokopy s ostatnými Tretími Vlnami, ich činy vytvoria novú posvätnú geometriu.

NÁŠ NOVÝ ÚČEL

2011 prináša objav úplne nového účelu, o ktorom sme nevedeli. Odhalenie nášho Nového Účelu je možné, pretože sa teraz vynárame ako Praví. Náš Nový Účel sa nezjavuje ako predstavy alebo pojatia – je to skôr ako závan čerstvého vánku. Ale v okamihu keď je pocítený, vieme, že je Skutočný a Pravdivý. Keď sa snažíme jasnejšie vidieť náš Nový Účel, aby sme ho mohli určiť, prchavo unikne, ale pocity zostanú. Keď sa pokúsime uplatniť staré metódy alebo staré predstavy, aby sme ho popísali, rýchlo vidíme, že žiadne z nich neplatia. Náš Nový Účel je niečo úplne nové. Prichádza z diaľky za našim súčasným vnímaním. Zakaždým keď sa svieži vánok nášho Nového Účelu vráti, spoznáme ho podľa pocitov, ktoré v nás vyvoláva a pretože spúšťa naše poznanie toho čo má prísť, aj keď to nedokážeme vložiť do slov.

Keď zachytíme záblesk nášho Nového Účelu, je to na takej nesmiernej úrovni a tak ďalekosiahle, že vám to takmer vyrazí dych. Ale necítime sa zavalení. Je to preto, že je to také prirodzené rozšírenie toho kto sme.

Náš Nový Účel môže využívať schopnosti, o ktorých sme si neuvedomovali, že ich máme. Alebo schopnosti, o ktorých sme vedeli, že v nás sú, ale sme ich nebrali vážne alebo veľa nepoužívali. Môžu to byť schopnosti, ktoré sme využívali pre záľuby. Alebo môžeme zobrať naše už dobre rozvinuté schopnosti a uplatniť ich úplne novým spôsobom, ktorý je oveľa tvorivejší a zábavnejší. Alebo môžeme mať pocit, že sme skončili s našimi starými schopnosťami a rozhodnúť sa rozvinúť úplne nové. Je to naša voľba. Náš Nový Účel je úplne nový a nečakaný. Mohol by nás viesť v smere, o ktorom sme nikdy neuvažovali. Môžeme robiť niečo o čom sme si nikdy nepomysleli, že to budeme robiť. A predsa keď objavíme náš Nový Účel, je to vzrušujúce a svieže a je to úžasne správny pocit.

Na to, aby sme objavili náš Nový Účel, sa musíme, predovšetkým, stať Pravými. Tiež sa musíme zbaviť akýchkoľvek myšlienok, že nemôžeme robiť niečo nové alebo nemôžeme robiť niečo v čom sme v minulosti nemali úspech. Tieto obmedzujúce myšlienky nám bránia vidieť náš Nový Účel pretože náš Nový Účel nie je možné vnímať cez „Ja nemôžem“. Bez tohto filtra môžeme vidieť nespočetné možnosti, ktoré pred nami boli predtým skryté.

Náš Nový Účel by mohol vyžadovať, aby sme vystúpili von z nášho starého účelu, skôr ako ho dokážeme uvidieť. Rozhodne ho nenájdeme tým, že budeme nad ním premýšľať. Náš Nový Účel sa môže javiť ako Divoká Predstava prichádzajúca „Z čistého Neba“. Príde ku nám keď sa dôkladne zladíme so SPRÁVNYM ČASOM – SPRÁVNYM MIESTOM.

KRÁČANIE PO CESTE LÁSKY

Cesta, ktorou putujeme do Novej Krajiny je Cesta Lásky. Na Ceste Lásky nemusíme dávať alebo prijímať LÁSKU; my jednoducho SME LÁSKA. Je to náš prirodzený stav bytia. Kráčať po Ceste Lásky znamená, že vnášame našu lásku do všetkého čo robíme. Vyžarujeme PRAVÚ LÁSKU ČISTÉHO SRDCA kdekoľvek sme. To neznamená, že máme každého a všetko radi, a neznamená to, že musíme každého a všetko tolerovať. Môžeme vyžarovať PRAVÚ LÁSKU ČISTÉHO SRDCA ku osobe pred nami a zároveň jej hovoriť, že nechceme byť v jej blízkosti. To nezmenšuje našu lásku.

Len Praví dokážu kráčať Cestou Lásky. Ale je tiež pravda, že Cesta Lásky je jediná cesta po ktorj Praví môžu kráčať. Aká iná cesta by to mohola byť? Praví rozvinú majstrovstvo na Ceste Lásky. Je ich najhlbšou túžbou spolupracovať s ostatnými bytosťami na úrovni PRAVEJ LÁSKY ČISTÉHO SRDCA, ako Praví s iným Pravým. Na Ceste Lásky komunikujeme s láskou a úprimnosťou. Nemusíme hovoriť zvláštnym jemným tónom alebo používať určité kvetnaté slová – naše čisté a otvorené srdce nám povie ako komunikovať s Pravdivosťou v každej situácii. Môžeme súhlasiť alebo nesúhlasiť, prijať alebo odmietnuť, podporiť alebo zastaviť – akákoľvek akcia alebo reakcia prichádzajúca z PRAVEJ LÁSKY ČISTÉHO SRDCA je primeraná. A aj keď sa druhá osoba rozčúli nad našou úprimnosťou – na hlbšej úrovni to nakoniec pochopí.

Z času na čas môžeme na Ceste Lásky zakopnúť. Mohli by sme stretnúť osobu, o ktorej veríme, že by sme ju nikdy nedokázali milovať. Tieto osoby nám pomáhajú prehĺbiť a posilniť našu lásku spôsobom, ktorý by bez nich nebol možný. Niekedy môžeme mať pocit, že už nie sme na Ceste Lásky. To sa deje keď sa cítime uzavretí, že svet je na nás príliš veľa a máme ťažkosti otvoriť naše srdce druhým ľuďom. Potom jednoducho prestaneme robiť čokoľvek robíme a začneme sa usmievať. Ak sa nedokážete smiať len tak z čista jasna, potom si spomeňte na príjemnú situáciu roztomilú osobu alebo s láskou súvisiaci pocit, ktorý ste mali v minulosti. Naplňte svoj úsmev láskou a potom ho pošlite dole do svojho srdca. Robte to tak často ako je to potrebné; zvyčajne dokážete pocítiť účinok už po krátkom čase usmievania.

Na Ceste Lásky môžeme stretnúť disharmónie a nesúhlas. Naša Láska nie je ochranou voči starostiam a ťažkostiam v nás alebo s inými ľuďmi. To je nepochopenie Cesty Lásky, keď si myslíme, že všetko v nás a okolo nás bude harmonické a pekné pretože my sme na Ceste Lásky. Nemusí to byť všetko také. Nie je to „Láska a Svetlo“ Nového Veku; je to SKUTOČNÉ a PRAVDIVÉ.

Praví kráčajú po Ceste Lásky bez očakávania odmeny. My kráčame po Ceste Lásky jednoducho preto, že je to jediná cesta, na ktorej sa cítime príjemne a naplnení.

Ako sa z nás vynárajú rastúce množstvo Pravých, rezonancia PRAVEJ LÁSKY ČISTÉHO SRDCA sa stáva ešte silnejšou. Táto LÁSKA spojí ľudí dokopy ako nikdy predtým. Veľa rôznych typov ľudí, ktorí spolu predtým nespolupracovali sa teraz prepletie dokopy v Jednote a Pravosti. Táto hlbšia LÁSKA bude tiež základom pre nové tvorivé podniky, ktoré budú slúžiť JEDNÉMU. Toto je pravá Jedna Bytosť V Činnosti.

PREHĽAD 2011

2011 je silný, silný rok! Keď ste si mysleli, že minulý rok bolo veľa zmien, len počkajte a uvidíte čo sa udeje tento rok. 2010 sa bude zdať kľudný a pokojný v porovnaní s 2011. Tento rok NIET POKLESU – NIET NÁVRATU, v ktorom bude cesta ku Spôsobu Akým Veci Zvykli Byť uzavretá.

V 2011 sa bude točiť Veľké Koleso Osudu. Je to významný rok, na ktorý mnohí z nás dlho čakali s pocitom vzrušenia. Je to rok vyvrcholenia našej dvadsať rokov trvajúcej cesty premeny cez Bránu 11:11. Preto nastanú posledné dve Aktivácie Brány 11:11 neskôr v tomto roku. To bude zvestovať významný koniec veľmi dlhého evolučného cyklu.

Veľa z nás má pocit, že prichádza niečo veľmi veľmi veľké. A ono to prichádza. Dramatické zmeny sa budú diať po celý rok. Toto je náš posledný rok trojročného cyklu MUA (Mua je Tahitské slovo, ktoré znamená „Na začiatku pred čímkoľvek iným“. Označuje začiatky úplne nového evolučného cyklu.)

Svet duality sa bude ďalej rozpadať. Budú odkryté ďalšie vrstvy korupcie a nedostatku celistvosti. Všetko čo je postavené na falošných základoch sa začne buď rúcať alebo meniť. Musíme byť pripravení na nejaké šokujúce udalosti. Tieto sa udejú po celom svete, ale budú obzvlášť viditeľné v Spojených Štátoch a Európe, hoci udalosti v týchto dvoch oblastiach sa nemusia udiať až do 2012. Drastické klimatické zmeny budú pokračovať, a tiež zmeny zeme. Nie je to až tak vec toho čo sa stane, ale skôr AKO BUDEME REAGOVAŤ NA TO ČO SA STANE. Ak zostaneme Pravými, VŠETKO BUDE V PORIADKU.

Súčasne sa zrúti dualita a Zem sa vráti do rovnováhy, bude tu príboj LÁSKY a PRAVDIVOSTI. Rastúce množstvá ľudí vystúpia zo svojich starých vzorcov, objímu zmeny a vynoria sa ako Praví. Stále viac z nás začne osídľovať Nový Svet, ktorý sa rodí.

Toto je čas nášho znovuzrodenia. Znovuzrodenia ľudstva. Znovuzrodenia Pravdivosti. Znovuzrodenie Planéty Zem. Nášho spojenie sa dokopy ako JEDNA BYTOSŤ. Všetky pôrody môžu robiť neporiadok a byť krvavé, avšak sú životne nutné a plné zázrakov. Kým sme uprostred našich pôrodných bolestí, je dôležité pamätať, že výbušná situácia sa môže okamžite zmierniť alebo premeniť. Dualita sa zrúti, ale nemusí sa to stať so šokujúcimi udalosťami; môže sa tiež premeniť rýchle a nežne jednoducho preklopením do niečoho zladeného s Jednotou.

2011 zdôrazňuje presun na naše správne miesta, aby mohli začať naše Nové Životy. Ak necítite, že ste na vašom správnom mieste, zistite kde je vaše správne miesto a choďte tam čo najskôr. Nedovoľte ničomu, aby vás zadržiavalo späť. Veľa ľudí si robí starosti, aby boli na mieste, ktoré je „bezpečné“. Keď pôjdete tam kde vás vedie vaše Pravé Srdce, budete na správnom mieste. Nemusíme sa obávať o to čo je „bezpečné“, len o to čo cítime ako správne. Praví sú vždy v SPRÁVNOM ČASE – na SPRÁVNOM MIESTE.

Je tiež čas aby sme sa spojili s ďalšími Pravými. Čas bytia osamelými pustovníkmi sa konečne končí. Tento rok budeme spolupracovať s množstvom nových ľudí spôsobmi, ktoré si ešte nedokážeme predstaviť.

Po celý rok sa budú meniť zavedené role. Napríklad: Osoba, ktorá pracovala v kancelárii sa môže náhle rozhodnúť, že sa stane šéfkuchárom, alebo osoba, ktorá vždy žila v tom istom veľkom meste sa môže presťahovať krížom cez svet do malej vzdialenej dediny. Ale role sa menia ešte na hlbšej úrovni ako obyčajná zmena povolania alebo miesta. Osoba vo vedúcej pozícii ju môže úplne odložiť aby pracovala s ostatnými na tvorivejšej úrovni. Niekto kto bol stále nasledovníkom môže náhle prevziať zodpovednosť a viesť. Mnohí z nás sa ochotne a s nadšením vrhnú do nových situácií a nových rolí, v ktorých sa musíme naučiť všetko od piky.

2011 vyžaduje účinnosť a úsilie, plus účasť našich celých bytostí. Bude vyžadovať trvalú odvahu, pretože budeme cestovať mimo Mapu Známeho a ďaleko za hranice bývalých hraníc našich zón pohodlia. Nebudeme mať žiadne príručky alebo mapy okrem nášho vlastného vnútorného poznania. Bude veľa toho čomu nerozumieme a veľa sa čo učiť. Bude to pre nás absolútne nové. A to je presne to čo to urobí zábavným a vzrušujúcim, a niekedy nepríjemným a zdrcujúcim.

Môžeme teraz tvoriť životy presne ako chceme; môžeme sa pretvoriť. Môžeme žiť Pravé Životy ako Praví. Za tým účelom zoberieme všetko čo sme, všetko čo sme kedy boli v tomto svete a mimo neho a vnesieme to všetko do ROZŠÍRENÉHO TU a TERAZ.

Prvá polovica 2011 sa bude sústrediť na to, aby sme sa dostali na naše správne miesta, aby sme sa mohli plnšie vynoriť do Nového Sveta. Akonáhle budeme na novom mieste, musíme sa naučiť ako manévrovať po našej Novej Krajine. Nová Navigácia bude často pocit akoby sme prechádzali kľukatým bludiskom. Veci sa nebudú diať priamym, lineárnym spôsobom. Nebudú sa diať spôsobom ako si myslíme, že by sa mali diať. A predsa presne táto kľukatá cesta cez nezmapované ríše nášho Nového Sveta nám dá dokonalé skúsenosti, výnimočné známosti a najpotrebnejšie informácie. Niekedy sa môžeme cítiť zmätení alebo zaplavení pretože je tak veľa toho čo ešte nechápeme. To aby sme úplne vstúpili do Nového Sveta bude vyžadovať neustálu odvahu a viac otvorenosti ako sme kedy dosiahli.

Sústredenie v druhej polovici 2011 je na plnom osídlení nášho Nového Sveta ako Praví žijúci Pravé Životy a zladení s našim Novým Účelom ako Jedna Bytosť v Činnosti. Toto je čas keď sa začnú naše Nové Životy oficiálne a prejaví sa naplnenie našich Najdivokejších Snov spôsobmi, o ktorých sme si nikdy nepredstavovali, že sú možné.

2011 je intenzívny, silou nabitý rok činu, prielomov a rozpadov, LÁSKY, odvahy, jasnosti, úsilia, účinnosti, výziev, obrovskej premeny a úplnej nádhery. Kde sme a s kým sme je veľmi dôležité. Ak sme na našich správnych miestach so správnymi ľuďmi, všetko bude oveľa ľahšie a zábavnejšie. Toto je rok keď treba začať žiť v ROZŚÍRENOM TU a TERAZ pretože sa to stáva našou prevládajúcou realitou a čoskoro to bude všetko čo je.

VÍTAJTE DO 2011!

Nech nás Veľkolepý Rok 2011
prenesie na naše správne miesta a ku správnym ľudom
s Rozkvitnutím našich Najdivokejších Snov,
Naplnením nášho Nového Účelu
a Láskou Všetkých Lások.

S PRAVOU LÁSKOU ČISTÉHO SRDCA

Solara

Copyright Solara 2011
All Rights Reserved
http://www.nvisible.com

http://www.ee.dunres.sk

All Rights Reserved
http://www.nvisible.com

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s