Matthew: sdělení na leden 2011

15. 1. 2011

Obsah: Střelba v Tucsonu v Arizoně; masové úhyny ptáků a ryb; lidské zásahy do počasí; vliv Wikileaksu; Haiti; posun pólů; klonování lidí; smlouvy duší; chybná pojetí a realita r. 2012 a Zlatého věku

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici k vám mluví Matthew o událostech ve vašem světě, jak je vidíme my  z naší výhodnější  pozice. Mnozí se ptají zejména na dvě věci, které jsou velmi důležité, proto začneme s nimi.

2. Střelba v Tucksonu v Arizoně byla, jak bylo oznámeno, pokusem mentálně labilního mladého muže o zabití členky kongresu Giffordsové a co nejvíce jejích příznivců, ale nebyl to „šílený čin“, jak je často uváděno. Střelec jednal pod kontrolou mysli a všichni, kteří byli zabiti nebo zraněni, se buď drželi své původní smlouvy duše, v níž si zvolili účastnit se události s „vyšším cílem“, nebo těsně před střelbou změnili svou smlouvu tak, aby zahrnovala tento incident ze stejného důvodu.

3. I když to bylo na úrovni vědomí bezpochyby obrovské trauma pro ty, kteří byli zraněni, i jejich rodiny, a byla to tragédie pro ty, kteří byli zabiti, na úrovni duše účastníci dobrovolně posloužili k tomu, aby byla věnována větší pozornost stále hrubší rétorice v této společnosti, která si zvykla na tento druh projevu i na násilí. Toto všudypřítomné jednání mělo být vyneseno do popředí  státní i mezinárodní pozornosti jako požadavek na ukončení hrubého a násilného chování, které má změnit kolektivní vědomí vaší civilizace, která široce přijímá tento druh chování jako vrozený aspekt lidské povahy.

4. Toto chování NENÍ vrozený aspektem lidské povahy – je naučené! Duše jsou stvořeny z čistého světla, což je totéž jako láska, a je to nejmocnější síla ve vesmíru. Násili, oddělenost, nenávist jsou záměrně zaváděny prostřednictvím mnoha vlivů, které ovlivňují život na Zemi. A protože to, co tvoří vaše kolektivní vědomi, je tím, co vytváří váš svět, je velmi důležité, aby tyto vlivy byly vyneseny na světlo, aby mohlo v důsledky střelby v Tucsonu dojí k léčení a sjednocení ducha, nejen pro životy  zasažené touto střelbou, ale pro životy všech duší, které pomáhají čistit váš svět od temnoty. Ani trest ani odplata nikdy nepřinesou mír a harmonii – pouze LÁSKA může ukončit iluzi oddělenosti a umožnit dětské nevinnosti a čistotě, aby znovu vstoupila do srdcí a myslí.

5. Světelné bytosti po celém světě uctívají duše, které souhlasily s tím, že budou „obětmi“ v Tucksonu. Ti, kteří zemřeli, byli s láskou a milostí uvítáni v Nirváně, a k jejich truchlícím rodinám a přátelům neustále intenzívně proudí paprsek světla, a ti, kteří se léčí z ran, mají andělské pomocníky, kteří asistují lékařským týmům. Avšak ani na okamžik nepodceňujte důležitost a sílu množství modliteb a srdečných citů v tomto ohledu.

6. Projev presidenta Obamy k uctění památky obětí byl přenášen ze Země na naše monitory v Nirváně. Známe duši tohoto muže, lépe než ji zná on sám, a který, aniž je si toho vědom, dobrovolně opustil svou duchovně vyvinutou civilizaci, aby sloužil v první linii mistrovského plánu Zlatého věku. Jeho slova při této memoriální příležitosti byla z jeho srdce a duše, v souladu se všemi nebeskými hostiteli.

7.Velice bychom si přáli, abychom vám mohli říci, že tento vražedný pokus byl posledním svého druhu, ale nemůžeme to vědět – s výjimkou Stvořitele ohledně nukleárních výbuchů ve vesmíru musíme my, všichni jeho vyslanci, dodržovat jeho zákon svobodné vůle. Ale víme, že následky střelby, šok, hrůza a city plné modliteb, následující poté, vytvořily mnoho energie usmíření a obrovskou sílu k pohybu kupředu. I když v příštích týdnech a měsících mohou následovat další násilné skutky, a válčení a tvrdohlavé politické boje budou pokračovat,  tak jak dobíhá dualita v lidském rodě, energetický potenciál  směrem k mírové koexistenci je už natolik silný, že nemůže být sveden ze své cesty , a jeviště pro odhalení dlouho skrývaných pravd je již připraveno. Bez ohledu na připravenost jednotlivců přijmout či odmítnout tyto pravdy nadcházející odhalení a z toho plynoucí změny budou pohánět Zemi do své éry lásky, míru a harmonie.

8. Další znepokojení do myslí mnoha lidí přináší záhadná náhlá úmrtí miliónů ptáků a ryb v různých místech po celém světě. Příčina není jedna jediná, ale je to tzv. „poslední kapka“. Malá tělíčka těchto živočichů jsou vnímavější  než lidská těla k mnoha formám toxického znečištění ve vašem vzduchu, vodě a půdě, takže jejich imunitní systémy byly závažně oslabeny již předtím, než byli zasaženi výbojem nízkofrekvenčních vibrací z elektromagnetických sítí vyrobených člověkem.

9. Pokud se ptáte, proč naše vesmírná rodina nepoužila svou technologii, aby zabránila takovému výboji, je to proto, že by to překračovalo jejich kompetence. Avšak mají povolení neutralizovat nebo odvracet škodlivé radiové vlny zaměřené na lidi, a to také udělali; bez jejich zásahu by mnoho lidí onemocnělo nebo zemřelo společně s masovým úhynem ptáků a ryb.

10. K dalším otázkám: Je naprosto pochopitelné, že byste chtěli mít „předpovědi“: Kdy bude oficiálně oznámena přítomnost mimozemských civilizací, kdy přistanou vesmírné lodě, kdy se srovná ekonomika a kdy začne nový systém hladce fugovat, kdy se přestanou užívat chemikálie a geneticky upravedné potraviny, kdy budou odhaleny pravdy o 11. září, kdy skončí potlačování zdrojů volné energie a přírodních léčebných postupů. To jsou primární otázky ve vaší myslí, a my je jasně vidíme, ale právě tak jasně vidíme vaše světlo, které září  tak jasně jako pole diamantů ve slunečním světle.

11. Kdybychom vám mohli dát odhadované časy k těmto otázkám, které mnohé zajímají, velmi rádi bychom to učinili. Avšak protože temní v posledních bojích zuřivě bojují o poslední pozice, zemské potenciální pole je v takovém pohybu, že by bylo pošetilé nabízet i „možné odhady“. Takže vám říkáme, že VÍME s absolutní jistotou, že odměna za vaši trpělivost a setrvání ve světle překoná vaše nejvelkolepější představy.

12. Ano,  neobvykle drsné počasí v mnoha částech světa, včetně velkého množství sněhu, záplav a teplotních extrémů, je způsobováno člověkem. Vědci, kteří realizují snahy Illuminátů, ani nemusejí iniciovat každou událost zvlášť – jakmile jsou živly v atmosféře silně rozvířeny, zavládne dominový efekt. Když se podmínky začnou uklidňovat, protože energie se rozplyne, technologové ovládání počasí provedou další akci k rozpoutání, a stejné je to i s výbuchy sopek a zemětřesením. Vaši bratři mimo planetu činí vše, aby redukovali škodlivé efekty veškerého manipulovaného dění,a přitom umožňují, aby došlo k plnému uvolnění negativity. Proč Illumináti ovládají počasí a vytvářejí „přírodni“ katastrofy“? Aby vytvářeli negativitu, která zvyšuje úmrtnost, smutek, strach, chaos, rozsáhlou destrukci, nemoci, ekonomické pohromy a beznaděj.

13. Není v naší moci, abychom odhadli, jak světlé či temné důvody leží za zveřejněním tajných dokumentů prostřednictvím Wikileaks, ale můžeme říci, že celkový výsledek je blahodárný. I když potlačované informace byly zatím uvolněny pouze v minimálním množství, mohou zmenšit šok občanů, když se zveřejní důkazy, do jaké míry je jejich vláda klamala prostřednictvím svých illuminátských člebnů a tech, kteří podlehli výhrůžkám či úplatkům této mezinárodní skupiny.

14. Na rekonstrukci Haiti bylo již věnováno tolik peněz, a už je rok po zemětřesení, proč je tato země stále oblastí katastrofy? Protože tyto prostředky byly ukradeny Illumináty poté, co jejich technologie způsobila zemětřesení – kvůli této krádeži bývalí prezidenti USA Bill Clinton a Bush tak rychle po zemětřesení spěchali na Haiti.

15. Obavy z posunu zemských magnetických pólů a z toho, kam to může vést, jsou zbytečné. Tento probíhající posun je korektivní opatření, které začalo před 60 lety, kdy planetární tělo Země bylo tak hluboko zahrabáno do třetí hustoty, že chyběl jen vlásek, aby se odchýlila od své planetární dráhy k jisté destrukci. Bůh dovolil mocným vzdáleným zdrojům, aby zaměrily masívní paprsky světla ke stabilizaci oběžné dráhy Země, a tento stabilizační proces bude pokračovat, dokud Země nebude ve čtvrté hustotě.

16. Když klon spáchá zločin, jak to ovlivní karmu skutečné osoby a její životní záznam? Karmu to neovlivní vůbec, a v životním záznamu je to pouze faktický skutek, který se odehrál v době fyzického života. Lidé na Zemi jsou klonováni, aby si udrželi své mocenské pozice v přírodě přirozené smrti či vraždy, a protože jsou to obvykle jednotlivci z řad Illuminátů, kteří jsou klonováni, je to konáno dobrovolně.

17. Jakmile klonovací proces „stáhne“ všechny charakterové rysy osobnosti, vzorce chování a znalosti, klon pokračuje v bezohlednosti a podvodech té osoby, a to vede ke kriminalitě stejné jako před vytvořením klonu. Totéž platí pro následné klony; avšak s každým „stažením“ do následného klonu dochází k dalšímu mentálnímu a fyzickému úpadku, a jestliže je osoba klonována poté, co propukla chronická nemoc nebo po letech požívání drog či alkoholu, i stav prvního klonu je problematický a často se nahrazuje. Příkladem je bývalý americký preziden George W. Bush – proto jeho prezidentský úřad v podstatě vykonával klonovaný viceprezident Cheney.

18. Duše si mohou zvolit, zda vstoupí do klonu se záměrem změnit negativní charakterové rysy a vzorce chování na pozitivní, ale je to zřídka úspěšné. Častěji duše vstupují do klonů lidí, kteří se stavěli na odpor a byli zabiti, tak jako papež Jan Pavel a bývalý americký prezident Jimmy Carter. Duše, které vstoupily do jejich klonů, byly úspěšné ve svém záměru nepodlehnout požadavkům Illuminátů a osoby se staly respektovanými jednotlivci, jak je znáte.

19. Ne, Barack Obama není klonovaný, a ani nebude.

20. Prosíme, nebuďte zklamání, že pokusy manifestovat silná zdravá těla nebo vysoké úrovně energie nedaly dosud toužené výsledky. Schopnosti manifestování ve třetí hustotě nejsou dostatečně rozvinuty tak, aby slabé tělo mohlo být proměněno do zářícího zdraví, nebo nízká úroveň energie zvýšena v okamžiku. Ale veškerými prostředky pokračujte v tom, abyste sami sebe viděli v těchto primárních stavech – pozitivní myšlenky o zdraví přitáhnoou energii podobných myšlenkových forem a zvýší vaše naděje na úspěch. S tím, jak pokračuje cesta vzestupu Země, vyšší vibrace zlepší zdravotní stav a posílí vaše schopnosti projevu společně s vaší vírou, že skutečně máte tu moc.

21. Děláme smlouvy duše, abychom se duchovně vyvíjeli, ale nepamatujeme si, co je v nich, a to nedává žádný smysl. Kdybychom věděli, jaké je naše poslání, život by byl mnohem snadnější. Už bychom nedělali velké chyby a plýtvali dobou života pokusy, jak žít správně.

22. Kdybyste si pamatovali všechna ustanovení smlouvy, k jakému účelu by pak sloužil váš fyzický život? Jaký by mohl být pokrok v duchovní jasnosti, v aplikaci vesmírných zákonů a užívání svobodné vůle, kdybyste se prostě pouze řídili rozhodnutími udělanými předem, a věděli byste, s jakými okolnostmi se setkáte v průběhu celého života?

23. Smlouvy duše obsahují základ a významné hráče odpovídající volbám zkušeností duše, ale jsou zapomínány, což umožňuje osobě doplňovat detaily tak, jak se život rozvíjí. Zapomenutelnost neslouží k tomu, aby někoho utopila v celoživotním moři zmatku, a ani k tomu nedochází, pokud lidé věnují pozornost vedení na úrovni své duše, které je tak zřetelné jako gigantický blikající ukazatel. Řídíme-li se těmito ukazateli, máme vědomí, inspiraci, instinkt atd., které spojí vědomá rozhodnutí s volbami zakotvenými ve smlouvě.

24. Avšak to nevylučuje svobodnou vůli k odchýlení se od smlouvy, když se naskytne příležitost k růstu. Smlouvy nejsou rigidní, ale spíše umožňují flexibilitu, protože i různé jiné situace mohou přinášet stejnou míru učení – vlastně nejde o učení, ale vzpomínání na to, co vaše duše zná. Duchovní růst je série vlastních objevů, které přecházejí z jednoho života do dalšího, a každá smlouva je vytvořena tak, aby poskytovala příležitosti ke stálému vývoji.

25. Být si vědom „poslání“ – to je termín, který označuje primární cíl duše při vtělení – se nevynoří v okamžiku náhlého poznání (Aha!), ale přichází jako smysluplné skutky, které dodávají pocit naplnění. Žádný život není nikdy promarněn! To, co považujete za „chyby“, protože to vede k situacím, s nimiž se obtížně vypořádáváte, není promarněním, pokud se z nich poučíte. A také mohou být součástí vaší smlouvy – ne všechny životy mohou být snadnou procházkou, jinak by nedošlo k pokroku ve vývoji duše. Vývoj vyžaduje rovnováhu, a získání rovnováhy vyžaduje zacházení se stresovými situacemi, jakožto i užívání si ideálních okolností. Vtělení poskytuje velké množství možností a pravděpodobností, ale žádné jistoty, které by vám zabránily v mnohých volbách, díky nimž se každý život stává jedinečným dobrodružstvím učení.

26. Bůh to vysvětlil stručněji ve své odpovědi mé matce, když se ptala, proč lidé nemohou vědět vše, co ví jejich duše.

Kdyby vše bylo absolutně známo, kdyby nic nevyžadovalo nezávislé myšlení, rozhodnutí či aktivitu, proč bychom potom potřebovali mnohonásobné zkušenosti? Co by zde bylo k učení? Proč by byl život vůbec potřebný? To bychom mohli pouze rychle spět ke Konci, který je i Počátkem, a ponechat veškeré životy všech dob na tomto výchozím bodě Bytí.

27. Nyní, když vaše sváteční myšlenky skončily a vy jste zpět u svých rutinních povinností, vrátily se opět různé chybné výklady roku 2012. Objevují se názory, že zásadní reformy potřebné k převedení Země do Zlatého věku nemohou být dokončeny v krátké době zbývajících dvou let, a rovněž názor, že temnota bude pokračovat až do konce roku 2012, a pak náhle zmizí. Je tu názor, že začátek Zlatého věku bude uveden třemi dny temnoty nebo jinou dramatickou událostí. Názory, že vstup Země do čtvrté hustoty budou předcházet významné geografické změny. Názory, že z tohoto procesu vzejdou dvě Země. Názory, že přejít společně se Zemí do Zlatého věku je vrcholem duchovního růstu. Názory, že po roce 2012 se už dále nebude měnit.

 

28. Protože vaše názory vytvářejí vaši realitu a kolektivně tyto názory vytvářejí váš svět, je třeba, abyste znali univerzální realitu toho, co se děje a co se chystá. Abychom rozptýlili vaše názory pramenící z chybného pojetí, nejprve vás chceme ujistit, že všechny zásadní reformy k odstranění temnoty z vašeho světa budou dokončeny ve správnou dobu a postupně, nikoliv nárazově na konci kalendářního roku 2012.

29. Bezprostředně před vstupem Země do Zlatého věku se nestane nic zásadního. Poslední dny roku 2012 budou podobné jako provní dny roku 2013.

30. Některá pobřeží se postupně posunou mírně do vnitrozemí a některé nízko ležící ostrovy budou postupně zaplaveny, ale k nedojde k žádným dramatickým změnám na souši ani na moři.

31. Země je duše sídlící v planetárním těle a nepotřebuje žádné druhé podobné tělo.

32. Duše budou nadále pokračovat ve svém vývoji, dokud se opět nesjednotí v kosmické jednotě se svým Stvořitelem, tudíž platí „nesmrtelná duše“ a „věčný život duše“.

33. A nic v tomto vesmíru není statické – neměnnost odporuje vědeckým zákonům, které řídí veškerý život ve vesmíru.

34. Promluvme něco málo o tom, co nás čeká. Je to tak, že do úplného výstupu Země ze třetí hustoty zbývá relativně málo lineárního času – proto přechodná fáze, do níž vstupujete, bude bouřlivá, s častými a rychlými změnami. Budete mezi lidmi, kteří jsou plni strachu, protože všechny jim známé systémy jsou v chaosu a hroutí se. Vy víte, že je to součást transformace světa a že vy jste tady, abyste pomáhali v tomto procesu: tím, že se klidně vyrovnáváte s nadcházejícími událostmi, můžete zmírnit těžké obavy těch, kteří nechápou, že zmatek vede k „lepšímu světu“, který si přejí.

35. Pokud jde o počátek Zlatého věku, dá se říci, že ne všechny jeho krásy čekají hned za jeho dveřmi. Ano, všechno , co pochází z temných záměrů, ustane s příchodem Zlatého věku – takže už žádné války či jiné násilí, žádné zbídačování nebo nemoci, žádné znečišťování, kontrola mysli či korupce. Všechny nezbytné pravdy budou odhaleny a budou reformovány vlády, ekonomika, soudnictví a zákony, energie, vzdělávání, komunikace a doprava. To je jen částečný seznam velkých změn, které jsou na cestě, a na konci roku 2012 nebude žádná z nich úplně dokončena. Zdokonalování bude pokračovat ve všech těchto oblastech, a rovněž další pokroky, a jak budete růst duchovně a intelektuálně, budete se těšit ze všech kroků vpřed. (Všem, kteří posílají otázky o specifických aspektech života ve Zlatém věku: Přečtětě si prosím „Esej o roce 2012“, napsaný 31. prosince 2007, v Matthewových sděleních. http://www.matthewbooks.com/

36. Nyní se s vámi loučíme, ale pouze v tomto sdělení, protože nikdy nejsme od vás vzdáleni duchem. Jsme s vámi při každém vašem kroku na vaší cestě do Zlatého věku, a již vás vidíme, jak radostně žijete v novém velkolepém světě

S láskou a mírem

Suzanne Ward (Matthewova matka, která přijímá jeho channelingová sdělení, pozn. Org.)

http://orgo-net.blogspot.com/2011/01/matthew-sdeleni-na-leden-2011.html

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s