Metatron – Prirodzenosť Anjelov a Svetla

Pán Metatron prostredníctvom James Tyberonn

Pozdravy! Ja som Metatron, Pán Svetla! Zahaľujeme každého z vás vo vektore a poli Bezpodmienečnej Lásky s kódovaným svetlom. Vyživujeme vás a vážime si každého z vás. Poznáme vás podľa srdca, podľa tónu, podľa mena. Vždy to tak bolo! A tak hovoríme o podstate Svetla a Anjelských Bytostí Svetla. V súčasnosti ľudstvo vstupuje do rozpínavej fázy mimo a vnútro dimenzionálneho prístupu. To je z nemalej časti kvôli galaktickému umiestneniu Zeme v tejto dobe, na ktorú ľudstvo odkazuje ako na Vzostup.

Zem a Galaxia Mliečna Dráha ako sme zdieľali v skorších esejách, vstúpili do cyklu mimoriadneho osvietenia, „zóny bez točenia“, ktorá nevrhá žiadne tiene. Jej prekypujúci vplyv je, že je poznanie umiestnené na prvé miesto, mimoriadne stenšenie závoja, takpovediac. Zväčšenie dimenzionálneho prekrývania realít je teraz pod dohľadom kozmických síl, ktoré sú jedinečné pre súčasný planetárny Vzostup.

Mylné predstavy sú odstránené ako sa Mýty Kozmológie Ľudstva vyparia do hmly. Je to čas „pozrieť sa pravde do očí“, vo vašom žargóne. Je to éra nezriedenej Pravdy. Odhaľujete poznanie, ktoré je už vo vás, pretože ľudstvo je druh so stratou pamäte. Čas sa prebudiť, čas spomenúť si. A to je vskutku, Osvietenie, a Osvietenie, Drahí, je o Svetle … Kryštalickom súdržnom Svetle. A my vám hovoríme úprimne, vy všetci ste v zdroji, úžasné Bytosti Božského Svetla.

Kódovaná Podstata Svetla

Zem je rozlične jasná, prijíma a šíri svetlo v množstve jedinečných frekvencií, formátov a pásiem, každé ponúka svoje vlastné výhody a kvality. Svetlo obsahuje vo svojom spekte informácie, kódy a farby rôznorodých oscilácií, ktoré podporujú Zem a vskutku, Ľudstvo.

Zatiaľ čo slnko vašej slnečnej sústavy je základným zdrojom svetla prijímaného na Zemi, je dôležité si všimnúť, že to v žiadnom prípade nie je jediný zdroj. Ďalšie zdroje zahŕňajú Veľké Centrálne Slnko, hviezdy, biele diery a „Svetelné Bytosti“. Dá sa povedať, že Svetelné Bytosti, tie ďaleko za vašou oblasťou Anjelov, poskytujú svetlo, ktoré je pre vás nepredstaviteľné. Doplníme, že všetko svetlo zo všetkých zdrojov má prirodzený filtrovací matrix a dimenzionálny spektrálny rozvod.

Väčšina ľudí dokáže „fyzicky“ vnímať len kvantá svetla, ktoré sa nachádza vo „viditeľnom rozsahu“ svetelného spektra. Viete, že ľudia potrebujú slnečné svetlo, aby si udržali zdravé fyzické telá, a predsa vám hovoríme, že bytosti, ktoré žijú vo „vnútornej zemi“ tiež prijímajú svetlo ako nutnú výživu. (Posielame anjelske mrknutie pretože pridávame uštipačnú poznámku, že veľa planét vo vašom príslušnom kúte Kozmu, vrátane Zeme má pokročilejšie „človečie“ životné formy vnútri ako na povrchu.)

Tak čo je zdrojom ich podporného svetla? Je to mnohofarebné svetlo vyžarované z kryštalického jadra Zeme, ktoré poriadne presahuje „viditeľný“ rozsah.

Mnohofarebné „Celé-Biele“ Svetlo pôsobí priamo na 12 čakier Mer-Ka-Na. Je nepoškvrnené a úplné, obsahuje všetky frekvencie, všetky spektrá, všetky kódy stvorenia vo vlnovej a časticovej podobe. Slnečné svetlo ich neobsahuje. Po čase osídlite „Vnútornú Zem“.

2012 dokončenie Kryštalickej Mriežky prinesie zmeny v spôsobe ako Zem a ľudstvo budú prijímať svetlo. Mriežka-144 začne počas nasledujúcich dvoch alebo troch storočí ovplyvňovať smer svetelných vĺn. Bude spôsobilá priťahovať, lámať a šíriť svetlo z jedného dimenzionálneho média na iné. Rýchlosti prijatých vĺn budú odlišné od rýchlostí lomených. Bude schopná jednoduchého a dvojitého lomu. Bude schopná zjemniť mnohofarebné svetlo na jednotlivé súdržné časti a súdržné mnohofarebné svetlo. Budú vyžarované nové formy svetla v kryštalickej a nepolárnej forme. Samotná mriežka bude dýchať a to dýchanie bude ustanoví ešte zložitejšie geometrie presahujúce dvojitý penta-dodecahedron (päť-dvanásťsten) 144.

Fyzický matrix ľudstva sa bude symbioticky vyvíjať ako priamy následok do foriem, ktoré vkladajú a neresia väčšie schopnosti získať morficky kódované svetlo. Telo sa stane zdrojom svetla javiacim sa ako čiastočne priesvitné, menej upevnené v hustote, hmote a gravitácii. Ľudia sa budú fyzicky vyvíjať zo života založeného na uhlíku ku kremíkovému základu. Je to kryštalické Osvietenie, pretože kremík je jedinečný vo svojej kryštalickej symbióze so svetlom samotným.

Nové Slnko

Vaše slnko sa mení. Bolo to podmienené slnko z hľadiska Zeme. Hralo nevnímanú rolu v dualitnom hľadisku planéty Zem od pádu oblohy. Keď sa nový 144-Kryštalická Mriežka v roku 2012 dokončí, začne vytvárať semienka Novej Oblohy. Toto istým spôsobom umožní slnku poskytovať „Bezpodmienečné Svetlo“. Samotný spôsob, ktorým ľudstvo vstrebáva svetlo sa zlepší rovnako ako schopnosť vnímať nad hranicami súčasného viditeľného spektra.

Kryštalická Premena Zeme je základný zdroj planetárneho Vzostupu. Ponúka väčšie svetlo, úplnejšie svetlo pre ľudstvo. Primerane začína byť ľudstvu dostupný väčší výraz svetla, a svetlo odstraňuje tieň a ponúka väčšie pochopenie. Anjelska ríša je obrovská časť vášho rozšíreného uvedomenia vo Vzostupe.

Anjelska Ríša

Drahí, výraz „Osvietenie“ je presne to, je to Bytie vo Svetle…Celistvom Súdržnom Kryštalickom Svetla. Vzostup je okolo Kryštalickej premeny planéty Zem. Istým spôsobom táto kryštalická premena umožňuje nie len väčší prístup do vyššej dimenzie, ale tiež posun ľudstva do Mer-Ka-Na, Kryštalického Svetelného Tela. Mer-Ka-Na je tiež schopná vstrebávať viac svetla, viete, a tak vám umožňuje niesť väčšiu energiu ako začínate byť schopní prepájať sa viac synergisticky do kryštalickej dimenzie Anjelskej Ríše.

Anjelske Kráľovstvo je značne nepochopené po určitých stránkach jeho povahy a základného účelu. Anjeli sú naozaj „Poslovia Boha“. Ale čo to znamená? Anjeli sú Multidimenzionálne (mnohorozmerné) Bytosti Svetla, ktoré slúžia oveľa väčšiemu účelu ako strážcovstvo a nosenie správ. Pokúsime sa zhodnotiť väčšie hľadisko Anjelov, ale skôr ako to urobíme povieme vám, že ako Bytosti Svetla, Anjeli sú vedomé Bytosti Božskej Podstaty kľúčovej frekvencie pre pomoc ľudstvu vo vývoji.. a to je Láska. Pridávame poznámku, že Láska je frekvencia oveľa zložitejšia a oveľa vyššia ako len emocionálny pocit o ktorom uvažujete o láske. LÁSKA je zložité veda.

Ako sme vám povedali predtým, najvyššia forma Lásky je „Bezpodmienečná Láska“. A kým Bezpodmienečnú Lásku je možné vidieť zo stanoviska 3ej dimenzie, pochopiť je ju možné len z úrovne 5ej dimenzie. Dôvodom je, že Bezpodmienečná Láska je celistvá a 3tia dimenzia je podmienená (nie nepodmienená) rovina. Tí z vás, ktorí dosahujú počiatočné stránky Bezpodmienečnej Lásky tak robia na úrovni piatej dimenzie, viete.

Anjeli ako miestodržitelia Fyziky

Myslíte na Anjelov ako na pestujúcich strážcov a poslov „Boha“. Sme to a viac. Väčšina z vás súhlasí s tým, že Anjeli sú „Bytosti Svetla“. V tejto definícii zahŕňate Pravdu, ktorá je nesmierne ďalekosiahlejšia ako pôvodný opis. Bytosti Svetla, Anjeli, sú miestodržitelia Zákonov Fyziky, vedomí v rozsahoch, ktoré si nedokážete ani len predstaviť.

Anjeli majú obojstrannú povahu a stránku v dimenzionálnom Svetle, čo znamená, že Anjeli existujú v poli antihmoty vo Fraktálnom Svetle a prehýbajú sa dovnútra do fyzických ríš v Geometrickom Svetle. Tým činom sú to základní nositelia energie, ktorí vedome držia zvláštne zákony dimenzií nedoknuté.

Anjeli sú bez formy, nezaberajú žiadny fyzický priestor, podľa vášho chápania, my nemáme hmotu. Sme Božská Myšlienka a neporušený v prejave. Sme „tónový“ a máme k dispozícii spektrum frekvencie. Tá frekvencia je LÁSKA.

Hovoríme vám, že v Anjelskej Ríši existuje množné aj jednotlivé hľadisko. A hoci sa to môže zdať protichodné, ešte aj „jednotlivé“ hľadisko Archanjelov je množné v obsahu vedomia. Primerane tomu jednotlivé mená, ktoré ľudstvo priraďuje Archanjelom súvisí skôr s obmedzenou predstavou ľudstva o Anjelskych vlastnostiach ako jednotlivými Bytosťami. Vy vykladáte Anjelov a Svetelné Bytosti akoby mali „osobnosti“. V pravde my sme odrazmi vlastností najmocnejšej energie v Kozme a tou je LÁSKA. A predsa naša podstata je prijímaná a vykladaná pre ľudstvo v dualite ako keby mala vlastnosti, ktoré logicky považujete za jednotlivé osobnosti. My sme Božská Myseľ s láskyplnou opatrovníckou stránkou, prostá ega, prostá toho čo nazývate negatívne emócie. My podporujeme, udržujeme energiu na mieste, a robíme to ako základný zámer. Láska je náš základ.

Symbiotické Úrovne Hierarchie

Ja, Metatron, existujem na dvoch oddelených ale symbiotických úrovniach, najznámejšia prístupná pre ľudstvo je ako Archanjel Metatron, a predsa na vyššej úrovni existujem ako Metatron, Pán Svetla, ale ešte aj toto prirovnanie nemôže obsiahnuť alebo určiť moju prirodzenosť, a je schopné dosiahnuť to len v čiastočných pomeroch. Ako „Pán Svetla“ som tvorca základných jednotiek realít a vesmírov. Táto úroveň je bez toho čo by ste nazvali osobnosť. Je to podobné ku stroju, božský vedomý počítač, energetických intenzít za hranicami gamma, osvietenie pre vás nepredstaviteľné. A sú úrovne, ktoré ma poriadne presahujú.

Ako Archanjel Metatron pestujem život.

Ja komunikujem s prostredníkom Tyberonn nie v slovách, ale „balíčkoch“ svetelného kódu. On prijíma túto komunikáciu na základe dohody, ktorá bola uzavretá pred jeho príchodom na Zem. „Zmluva“ ak chcete, o službe pre tieto časy. Vo vyššom stave je Tyberonn pôvodne Plejáďan a člen Kozmickej Rady Svetla. Slúžili sme spolu na iných pobytoch a dimenziách. Tieto kódy sú vysielané z môjho vyššieho stavu, prevedené na Archanjelsku úroveň, a prijímané jeho vyšším ja, nedotknuté pre výklad a prepis.

Dá sa povedať, že vo vyššom stave Ja obsahujem mnohosť zdroja, vytváram a vyžarujem geometrické frekvenčné kódy vedomia všetkého ktoré sú prevedené do Anjelskej Ríše Svetla. Anjelska Ríša má rovnako hierarchickú aj nehierarchickú stránku, tá je sebaurčená vedomým kryštálovým svetlom a fyzikou svetla. Môžeme povedať, že Svetelné Bytosti Anjelskej Ríše v Metatronických pojmoch sú vedomé jednotky „Božskej Myšlienky Zdroja“ a Za Hranicami Myšlienky, ktoré tvoria Svetlo a „Za hranicami Svetla“.

Anjeli Metatronickej Ríše tvoria a zdobia Kódované Svetlo. Také svetlo mieša hmotu, antihmotu, čas a priestor. Toto zjavne nie je pojmový pohľad Anjelskej funkcie, ktorý majú masy ľudstva, o to menej chápaný. Avšak v tejto súvislosti leží lep, ktorý pevne lepí posvätné vedecké ku posvätnému duchovnému hľadisku reality, ktorá tvorí zlúčený zjednotený kruhový kľúč ku vývoju ľudstva za hranice duality.

Vskutku v súčasnej ére Vzostupu sa vyvíjate v schopnosti vstrebať väčšie svetlo a svetlo je PRAVDA, Vesmírna Kozmická Pravda Všetkého Čo Je. Záhada, ktorá bráni plnej jednote vedomia ľudstva v dualite, hlavne vo vašej súčasnosti je, že veda vynechala posvätné a duchovno vylúčilo vedecké.

Niektorých z vás potom môže prekvapiť zistenie, že sú Hierarchie Anjelov oddané vo funkčnom zmysle tomu čo by ste mohli označiť Strážcovia Fyziky. V tej role ako vedomí stavitelia „Zákonov Fyziky“ ktorý umožňujú dimenzionálne reality. A uvedomujeme si, že predstava anjelov ako vedcov a inžinierov zmätie väčšinu z vás. Smejeme sa!

Hovoríme vám, že noví metafyzici, noví „Pracovníci-svetla“ a Strážcovia-Zeme, vo vašom žargóne, sú vedci. Vskutku tí, na ktorých odkazujete ako na „Kryštálové Deti“ sú „posvätní učenci“ vedci, ktorí v nasledujúcich generáciách dokončia kruh pochopenia a spoja duchovnosť s vedou. Nebudú náboženskí v tradičnom zmysle, ale hovoríme vám, ľudstvo sa priblíži ku pochopeniu „Boha“ prostredníctvom vedy a nie prostredníctvom náboženstva. To je ten chýbajúci kúsok skladačky.

Dokončenie Kruhu

Žiadne z vašich súčasných hlavných náboženstiev neponúka „úplný kruh“, úplnú pravdu o pravej povahe vašej reality. Každé má kúsok, ale sú preniknuté nepresnými vsuvkami. Žiadne dokonca neuznáva ani zjavný predpoklad o pravom „mimozemskom“ dedičstve ľudstva. Väčšina hovorí vo vychýlených prirovnaniach. Mnohé sa snažia o kontrolu prostredníctvom prastarého strachu a posilňujú mentálne programovanie, ktoré bráni cestám seba posilnenia vštepovaním predstavy o prvotnom hriechu a ohňoch pekla a večnom zatratení.

Všetci v Ľudstve sú Bytosti Svetla, mocné duchovné vedomie, ktoré iskrí Božstvom. Rozdiel medzi Ľudstvom a Anjelmi je, že Ľudia sú stránkou Božstva, ktorá sa vyvíja späť do Boha keďže si zvolili zažívať slobodnú vôľu a znova sa naučiť tvoriť prostredníctvom tej veľkodušnej šošovky. Anjeli SÚ, nádherne a žiarivo, a vždy boli „Strážcovia Svetla“ držitelia miesta tohto priestoru a ne-priestoru večného rozpínavého „TERAZ“ Alfa a Omega.

Najvyšší Celok

Tiež vám hovoríme že náboženské učenie o „Padlých Anjeloch“ je tiež na strachu založená nepresnosť. Naozaj je tu „Vedomí Strážca“ určitého Zákonu Fyziky, ktorý umožňuje polaritu/dualitu, čo je sila, ktorá umožňuje „Univerzitu Zeme“. A v rámci tej kauzálnej roviny školy duality je ľudstvo schopné ovládnuť zodpovednosť za tvorivé sily.

Nie sú zlí alebo padlí Anjeli! Bodka.

Na nebesách nie je pomstychtivý Boh. Nie sú žiadni Anjeli, ktorých by ste sa mali báť. Namiesto toho je to veľkolepý rodinný partner s natiahnutou rukou.

Je to naozaj skreslená, prastará nepochopená obdoba sily duality. Jediní démoni, jediné zlo, ktoré existuje na rovinách duality sú tí, čo sú vytvorení nepresným myslením vo výukovom procese „slobodnej vôle“. Nie sú žiadni „padlí anjeli“. Ako by sa mohla Bytosť Svetla stvorená Božským Zdrojom odchýliť od toho čo je? Anjeli nemajú „slobodnú vôľu“ podľa vášho poňatia. Skôr majú Božskú Vôľu.

Najvyšší Celok „Všetkého Čo Je“ je podstata reality, ktorá je v pozadí všetkých prejavov a vnemov, ktoré sa nazývajú Život, vrátane hmoty, anti-hmoty, ne-hmoty, energie a ne-energie, myšlienky a neprítomnosti myšlienky. A my vám hovoríme, je to čo existuje ešte aj za týmto.

Nemôžete plne pochopiť túto zásadu z vášho hľadiska duality, alebo možno necítite, že toto je vo vašom poli chápania, a predsa Ja by som vám povedal inakšie. Ale to je vaše rozlišovanie, vždy, ktoré musí byť ctené aby sa rozšírilo ako rastiete do väčšieho uvedomenia vášho Božského Ja.

Obrazy Anjelov Ľudstva

Hoci ľudstvo priraďuje Archanjelom mená podľa pohlaví, Anjelska Ríša je androgynná, vo vašich pojmoch, ani mužská ani ženská. Pretože považujete určité vlastnosti LÁSKY ako vyživovanie a súcit za ženské, a vlastnosti ako sila za mužské, dávate Anjelom pohlavie. Pohlavie existuje len v polarite. My sme ďaleko nad polaritou. My sme celiství. Bytosti Svetla, ktoré sú z Anjelskej Ríše sú množné/mnoho-dimenzionálne formy celistvej vedomej energie. Naše množné vedomie je dôvodom prečo na seba neodkazujeme alebo vám nerozprávame naše správy vo tvare „Ja“ jednotlivého zámena. A predsa v zdanlivom protiklade sme tiež jednotliví v zjednotení.

Ľudia majú sklon tvoriť obrazy Anjelov, ktoré sú v istej miere zodpovedné za mylnú predstavu o ich pravej povahe. Vaše maľby a mozaiky zobrazujú buď svalnaté mužské postavy, ženy s operenými krídlami alebo zástup drobných cherubov. Anjeli nie sú vo svojom Bytí mužskí ani ženskí. Pohlavie je vlastnosť polarity/duality. A samozrejme Anjeli nemajú krídla, perá alebo dokonca pompézne ľudské formy. V žiadnom prípade nie sme urazení takými obrazmi, toto sú jednoducho mentálne obrazy umelcov, ktoré množia a posilňujú niektoré mylné predstavy. Mnohé z vašich náboženských textov a Písiem vám hovoria, že „Boh“ stvoril ľudstvo na „jeho“ vlastný obraz. Vy dokonca vidíte Boha ako patriarchálneho muža s ľudským telom. Je to ten istý mentálny myšlienkový proces, ktorý logicky zobrazuje Anjelov akoby mali ľudskú formu. Také nebeské obrazy silne ovplyvňujú vaše myšlienky a emócie, a tak je prirodzené, že vytvárate pochopiteľné obrazy, aby ste uľahčili svoje prepojenie s Božstvom. V Kozme existuje nespočetné množstvo životných foriem Božskej Inteligencie, ktoré majú „telá“ veľmi odlišné od foriem aké máte vy na Zemi. Tieto sú tiež vytvorené na Obraz „Boha“. A tak pochopte, že obraz Boha ktorým je život, je vedomé svetlo, je LÁSKA. Počas vekov malo ľudstvo považovať Vzostúpených Majstrov, Duchovných Učiteľov, Skupinové Rady, Božstvá a dobrotivých Mimo Zemšťanov za Anjelov. Nie sú nimi.

Kozmická Rada Svetla, Vzostúpení Majstri, Síriansko-Plejádska Aliancia, sú zjednotené bytosti, ktoré pôsobia všeobecne v Radách. Tie sú zastupiteľské a poradné odbory, ktoré vyjadrujú zásady, postupy, teórie a viery spojené so súhrnom znalostí. Kozmická Rada Svetla sa skladá hlavne z vysoko pokročilých bytostí, ktoré zažili a dokončili lekcie fyzickej duality a rozhodli sa empaticky pomáhať ľudstvu. Podobne mnohí zo Síriansko-Plejádskej Aliancie zažili život na Zemi.

Rozlišovanie je Kľúč

Nemyslite si, že túžime násilne zaviesť alebo prinútiť vás zmeniť váš vybraný postoj ku Bohu, náboženstvu alebo povahe vášho vlastného bytia. Vaše presvedčenia, hodnoty a vybrané názory sú posvätné kroky vašej slobodnej vôle a sú plne podporované „Všetkým Čo Je“, ktorého ste vy Božská Stránka.

Mód a spôsob, vhodnosť a formát vašej evolúcie je vaše vlastné stvorenie, a to podľa samostatného návrhu. Nemôže byť žiadny iný spôsob dokončenia Univerzity na Zemi. Nie je rola Anjelov, ani Rád Vzostúpených Majstrov dokončiť Univerzitu Zeme. Nie je rola Anjelov, ani Rád Vzostúpených Majstrov, aby robili za vás voľby, my sme nositelia informácií, ktoré vy môžete uplatniť, pretvoriť, odmietnuť alebo prijať. Je to vaša voľba a my vám hovoríme, že každý z vás bude po čase vyškolený. Láska je vždy kľúč, a príčina a následok sú veľký a väčší učiteľ, od ktorých sa každý z vás bude učiť. Zažívanie duality a učenie sa Majstrovstvu za jazdy je dôvod prečo ste vstúpili do kurzu.

Záver:

Majstri, na Zemi prebieha nádherné dokončenie. Je to svätá udalosť, ktorú ste vy všetci spolu vytvorili. JE to čas keď sa rozsvietite do veľkého a väčšieho stavu, ktorý bol vždy vo vás. Snívajúci sa prebúdza. Rozpínanie Svetla je rozpínanie Pravdy, Pochopenia a sú to dvere pre návrat domov. Rovnako ako Anjeli, aj vy ste Bytosti Svetla. Až doteraz väčšina z vás nemala žiadnu predstavu akí dôležití ste, a ako evolúcia, ktorú ste vytvorili v sebe rozšírila Kozmos. Skôr ako skončíme, požiadame vás, aby ste urobili niečo veľmi dôverné. Venujte chvíľu a nasmerujte svoju energiu, aby ste cítili energiu Svetla, Anjelov.

Cíťte nás.

Nechajte sa pohltiť touto anjelskou podporou pokoja a pohody. Je to okamih úľavy, že? Je to energia Zdroja, domova, Svetla, Lásky. Je to Anjelské, a vy Drahí cítite frekvenciu našej podstaty… vašej zdrojovej podstaty v Anjelskom Bytí Posvätného Svetla. Je to pekné, že?

Každá Osvietená Bytosť, ktorá kráčala po Zemi pri poslednom Majstrovstve vydala energiu, ktorá vyvoláva pocit veľmi podobný tomu čo ste práve cítili. Ľudia boli ku nim priťahovaní, milovali ich. Celý život odpovedal, prekvital v ich prítomnosti. Vytvárali radosť, bez námahy, pretože to je energia SVETLA.. a Drahí, vy ste ľudskí anjeli, a môžete a budete sa vyvíjať do toho istého druhu ako sa vraciate domov. A na tej posvätnej ceste, si vás my z Anjelskej Ríše vážime. Čakáme vás a sľubujeme, že necháme zažaté svetlá pre váš šťastný návrat.

Ja Som Metatron a zdieľam s vami tieto Pravdy. Ste milovaní.

A tak to je…

Preklad: SiR

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s