Arkturiánsky koridor časť IV – Návrat

Šťastný Nový rok 2011!

Tento rok bude rokom plným udalostí, pretože v tomto roku začnete vy VŠETCI svoj osobný a planetárny proces Vzostupu. Preto sme štvrtú časť Arkturiánskeho koridoru nazvali Návrat.

Vydáte sa naspäť do piatej dimenzie nie iba rozpamätaním sa na tú realitu, ale aj spomenutím si na VÁS rezonujúcich s tou konkrétnou realitou piatej dimenzie. Keď si spomeniete na to, že ste to VY, bude to prvým krokom vášho návratu Domov. Rezonujete s nespočtom paralelných realít piatej dimenzie a tiež aj s nespočtom realít tretej a štvrtej dimenzie. Rozdiel je v tom, že keď znova získate svoju rezonanciu s piatou dimenziou, začnete sa rozpamätávať na nespočet realít v tejto frekvencii vyjadrenia.

Aby sa predišlo pocitu zahltenia a zmätku z toľkých možných realít, vytvorili ste si odrazovú realitu. Každý z vás má odrazový mostík do života v piatej dimenzii, na ktorý vstúpite pri vzostupe. Čoskoro si mnohí z vás začnú spomínať na túto odrazovú realitu a navštevovať ju vo svojich snoch a meditáciách.

Tajomstvo nie je v spomenutí si na všetko.
Tajomstvo je, že všetko, na čo si spomínate je SKUTOČNÉ!

Tým máme na mysli to, že všetko, čo si dokážete predstaviť, dokážete aj vytvoriť. Predstavivosť je myslením piatej dimenzie a všetky myšlienky majú tvorivú moc. Preto tvoríte všetko, na čo myslíte. Toto je operačný systém piatej a vyššej dimenzie.

V konečnej fáze vzostupu do piatej dimenzie je tento operačný systém často problematický, pretože vy musíte BYŤ Majstrami vašich Myšlienok a Emócií. Ak by bola každá vaša myšlienka a emócia vysielaná nad vašou hlavu tak, aby to všetci videli, stali by ste sa Majstrami veľmi rýchlo. Inak povedané, vitajte vo svete piatej dimenzie. Pretože vo vašej odrazovej realite sa každá vaša myšlienka a emócia okamžite prejaví. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste ovládli svoje strachy.

Dva dôležité nástroje pre dosiahnutie Majstrovstva nad strachom sú INFORMÁCIE a BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA. Nezabudnite ale na to, že ak informáciu, ktorú dostanete „necítite“ ako bezpodmienečnú lásku, neprijmite ju a hľadajte zdroj informácií s vyššou frekvenciou. Našťastie bezpodmienečná láska nie je iba prostriedkom proti strachu, ale aj bariérou, ktorá nedovoľuje strachu vstúpiť do vášho vedomia. Ak cítite čo i len náznak strachu, „nepozerajte“ sa naň cez váš solar plexus, pretože ten príjme informáciu s nižšou frekvenciou do posvätného chrámu vašej pozemskej schránky.

Namiesto toho vás žiadame, aby ste rozpoznali strach nižšími čakrami, ale „pozerajte“ sa na energetický vzorec tejto informácie otvoreným tretím okom. Strach nedokáže preniknúť cez tretie oko. Takto vás jeho vnímanie nemôže ohroziť. Potom môžete vysielať bezpodmienečnú lásku von do vašej reality, aby ste sa uistili, že nie ste rušení frekvenciou strachu.

Na druhej strane keď cez svoje tretie oko prijmete svetelnú správu, zdieľajte ju s vašim Vyšším srdcom. Vaše Vyššie srdce „rozbalí“ bezpodmienečnú lásku odtlačenú v multidimenzionálnom svetle a vyšle ju vášmu telu a okolitému prostrediu. Bezpodmienečná láska vás vždy bude ochraňovať a liečiť strach. Áno, strach je možné vyliečiť, pretože je to výtvor, ľudský výtvor. Začnite rozmýšľať nad každou vašou myšlienkou a emóciou ako nad vašim vlastným ľudským výtvorom. Našťastie môžete zmeniť každý svoj výtvor mocnou silou bezpodmienečnej lásky.

Návrat sa začal

Drahí Arkturiáni,
počujem vašu správu vo svojej mysli alebo v srdci? Prosím vás, aby ste mi pomohli znova prijať túto správu. Viem, že musím zatvoriť trhlinu medzi „mojim ja,“ ktoré žiada o pomoc a „JA,“ ktorému píšem – Arkturiánskej Kolektívnej Mysli.

JA SOM pripravený teraz vzostúpiť!
JA SOM pripravený byť svojim plným multidimenzionálnym vyjadrením môjho JA.
JA SOM pripravený uzavrieť trhlinu medzi tým, koho volám a tým, kto volá.

Prosím pomôžte mi teraz lepšie pochopiť tento proces…

Naši najdrahší,
píšeme našu odpoveď nášmu uzemnenému vyjadreniu rovnako ako všetkým, ktorí ju prijímajú. Chceme aby ste vedeli, že každý jeden z vás už uzavrel trhlinu! Je to iba otázka prestavenia vášho vnímania tak, aby ste boli schopní vedome zažívať VŠETKY frekvencie reality medzi treťou/štvrtou dimenziou a našou ôsmou/desiatou dimenziou. Keď raz zažijete reality nad siedmou dimenziou, návrat do piatej bude pre vás úplne prirodzený. Nastal čas, aby sme vás zobrali (to znamená VŠETKÝCH z vás) do šiestej dimenzie a ďalej.

V šiestej dimenzii vás zavedieme k Božskej Predlohe vášho vedomia, aby ste tam vymazali nepotrebné energetické vzorce, ktoré ste nazbierali od pádu Atlantídy. Zatiaľ čo budete toto vnímať, spravíte kvantový skok do reality, kedy Atlantída a Lemúria ukončili svoj cyklus láskyplným a pokojným spôsobom. Násilie, ktoré bolo prítomné pri uzavretí ich cyklu dodnes rezonuje vo vašom svete. Viete o tom, že po celý čas existuje nespočet paralelných realít. Preto existuje aj realita, v ktorej Atlantída a Lemúria dosiahli pokojný prechod.

Pretože Gaia chce vzostúpiť spolu so svojimi ľuďmi, vyžiadala si dobrovoľníkov, ktorí zažijú extrémne polarity vašej súčasnej reality. Vedela, že pre týchto dobrovoľníkov to bude veľmi ťažké, ale tí, ktorí prežili sú tu preto, že sú dostatočne silní na to, aby sa podieľali na planetárnom vzostupe.

Vy, ktorí ste prežili, inkarnovaní aj tí vo vyšších ríšach, sa tu stretávate teraz spolu, aby ste pomohli Gaii s Jej vzostupom. Avšak musíte úplne opustiť programy temna. Temnota, ktorá vás robila mocnými, musí byť teraz prepustená, aby ste mohli byť ešte silnejší. Inak povedané, vaša učiteľka, temnota, sa musí teraz stať vašou žiačkou, pretože tak môžete zavrieť trhlinu medzi treťou/štvrtou dimenziou a vyššími svetmi. Návrat sa už začal!

Uzatváranie polarít

Hovorili sme vám o portáloch, ktoré sú na Zemi a vo vašich fyzických telách, vaše otvorené tretie oko, alebo váš osobný portál epifýzy. Teraz by sme vám radi ukázali, ako môžete používať rozšírené vnímanie vášho otvoreného tretieho oka, aby ste vytvorili portály do vyšších svetov, cez ktoré môžete cestovať rozšírením svojho vedomia. Tieto multidimenzionálne zážitky vás skvele prevedú vašou osobnou a planetárnou premenou. Nájdete mnohé portály učením sa (spomínaním si) ako zatvoriť polarity tretej dimenzie.

Jedným z rozdielov medzi treťou/štvrtou a piatou dimenziou je to, že v piatej dimenzii nie sú žiadne polarity. Preto keď nájdete miesto medzi polaritami, môžete otvoriť mnoho portálov k premene vyjadrenia vášho JA vo frekvencii vyššej dimenzie. V skutočnosti môžete cestovať aj cez tie najnižšie (čo je nultá dimenzia) reality kvantového sveta.

Spravte si teraz chvíľu a vizualizujte si polaritu mužskej energie a polaritu ženskej energie. Vidíte, ako mužská energia prúdi smerom k ženskej energii a ako ženská energia prijíma tento prúd energie? Teraz sa pozrite medzi tieto dve polarity do bodu, kde sa tieto dva protiklady stretávajú.

Dovoľte týmto dvom energiám zmiešať sa a splynúť. Vidíte silu týchto dvoch polarít spojených do JEDNEJ? Spojením týchto protikladných energetických prúdov vzniká formácia novej energie. Táto energia je úplná, ale predsa nesie silu nad rámec každého posunu, pretože je to sila Jednoty.

CÍŤTE túto silu Jednoty. Dovoľte jej, aby vás do seba vtiahla. Preciťujte ten pokoj, keď sa vaše srdce začne otvárať a dych sa začne meniť.

Už viac nedýchate zo svojho tela. Dýchate zo sily Jednoty. Tento dych je tak mocný, že sa len ťažko dá pojať, ale vy ho nechcete ignorovať, pretože VIETE, že je naplnený silou vášho Svetelného tela.

Vaše Svetelné telo začína precitať zo spánku, keď dýchate moc tejto sily Jednoty. Vytvára to intenzívne vibrácie vo vašej chrbtici a vy máte pocit, že sa chcete zatriasť, aby ste prijali to, čo vstupuje do vašej formy.

Vlny Jednoty sú stále silnejšie a silnejšie. Všetko, čo môžete „urobiť,“ je upokojiť sa a dovoliť Jednote vstúpiť do vášho pozemského tela. Môžete cítiť, ako sa vaše telo mení, keď prijímate túto silu.

Naďalej prijímajte silu Jednoty, ktorá vyžaruje na frekvencii bezpodmienečnej lásky. S pomalým výdychom si predstavte, ako bezpodmienečná láska napĺňa vaše telo.

Zostaňte oddelení od vašej pozemskej schránky, aby ste mohli vnútorným zrakom pozorovať, ako pre vás tento dych bezpodmienečnej lásky a Jednoty vytvára novú formu.

Táto forma nepodlieha mužskej a ženskej polarite. Pokým ešte máte fyzické telo na Zemi, aby ste jej pomohli s prechodom, môže táto forma stále vykazovať ilúziu pohlavia.

Tri krát sa zhlboka nadýchnite, aby ste prijali Jednotu a vydýchnite ilúziu oddelenosti. S každým výdychom opúšťate oddelenosť a obmedzenosť vášho fyzického sveta. Takto budete môcť ľahšie prijať svoju novú realitu.

Zadržte dych tak dlho, ako dokážete, aby ste mohli plne zažiť bytie medzi ľudským a božským. Ak už nemôžete dlhšie zadržiavať dych, pomaly vydýchnite a vizualizujte si silu Jednoty napĺňajúcu vašu podstatu, ktorá vyzerá ako beztvará. Táto podstata/esencia nie je pripojená k vašej pozemskej schránke, ale vypĺňa ju a vyžaruje z nej von.

Stále to budete vy, budete chodiť do práce, česať si vlasy a kŕmiť svoje telo, ale budete to robiť rovnakým spôsobom, ako sa staráte o svoju domácnosť alebo o svoje auto. Vaša pozemská schránka je telo, ktoré vám umožňuje zažívať realitu tretej dimenzie intímnym spôsobom.

Ale VY, ktorí ste v tejto pozemskej schránke, môžete rozšíriť svoje vedomie za túto schránku, takže môžete zažiť váš skutočný DOMOV vo vyšších svetoch. Rovnako ako keď zamknete svoj dom alebo zaparkujete svoje auto na bezpečnom mieste uistite sa, že vaša forma je v bezpečí počas doby, keď rozširujete svoje vedomie za hranice vášho fyzického tela.

Mnohí z vás majú poplašný systém v svojom aute alebo dome. Rovnakým spôsobom môžete nechať časť svojej esencie vždy vo svojom tele, keď interdimenzionálne cestujete, aby vás upozornila, že musíte obrátiť svoju pozornosť na fyzické telo v prípade, že je v nebezpečenstve.

Samozrejme, že VY, ktorí interdimenzionálne cestujete, ste neopustili svoje telo, iba ste rozšírili uvedomovanie si svojho JA nad vaše telo. Vaše JA, ktoré opäť nadobudlo svoju multidimenzionálnu podstatu, žije v paradigme Jednoty vedomia a simultánne zažíva všetky dimenzie.

Multidimenzionálne myslenie

Teraz sa budeme zaoberať trhlinou medzi treťodimenzionálnou a multidimenzionálnou paradigmou myslenia. V paradigme tretej dimenzie si myslíte, že „ja“ je fyzické telo, v ktorom žijete. Preto aby ste vzostúpili, budete musieť opustiť fyzické telo a prejsť veľkú vzdialenosť, aby ste navštívili vyššie dimenzie vášho Multidimenzionálneho JA. Svoje fyzické „ja“ zažívate ako oddelené od vášho Bytia vo vyšších frekvenciách, rovnako ako oddelenosť od ostatných ľudí a planéty.

Pri multidimenzionálnom myslení je vaše „ja“ spojené so všetkým životom vo všetkých dimenziách. Preto máte spojenie s každým aspektom bytia na celej planéte, rovnako ako s každou frekvenciou vášho Multidimenzionálneho JA. Takže „necestujete“ na iné miesto alebo frekvenciu. Zmeníte iba frekvenciu vašej rezonancie a vnímate realitu cez príslušný filter vnímania.

Vyššie frekvencie môžu vnímať nižšie frekvencie, ale nižšie frekvencie nedokážu vnímať vyššie frekvencie, pokým „nezvýšia“ úroveň svojho vedomia. Napríklad s vašim treťodimenzionálnym vedomím dokážete vnímať rastliny a zvieratá druhej dimenzie. Môžete vnímať aj minerály a živly prvej dimenzie. Môžete dokonca použiť mikroskop, aby ste pozorovali jednotlivé bunky.

S multidimenzionálnym myslením si nie len zvyšujete úroveň vedomia. Rozširujete svoje vedomie, takže môžete v rovnakom čase vnímať všetky reality, ktoré sú medzi tým, ako napríklad štvrtú dimenziu, ktorá je medzi treťou a piatou. Keď vnímate aury štvrtej dimenzie, môžete zároveň vnímať aj formy tretej dimenzie, ako sú ľudia, stromy, príroda a domy, ktoré vyžarujú auru. Na druhej strane väčšina ľudí musí pre vnímanie piatej a vyššej dimenzie zavrieť oči a nachádzať sa na tichom mieste, kde môžu „zvýšiť svoje vedomie“ na théta a delta vlnenie.

Ale keď „vzostúpite“ do frekvencie piatej dimenzie vášho JA, bude vaše multidimenzionálne vnímanie „normálne.“ Preto nebudete musieť zavierať oči, aby ste ju vnímali. Takže budete vnímať všetko, čo je v prvej, druhej, tretej a štvrtej dimenzii s vašim vedomím piatej dimenzie.

Prínosom bytia v piatej dimenzii je to, že rozšírite svoje vedomie nad ilúziu polarity, oddelenosti a obmedzenia tretej dimenzie. Vo vedomí piatej dimenzie žijete v jednote s JEDNÝM. Vďaka čomu ste oslobodení od všetkých ilúzií, lží, obmedzení a polarít fyzickej reality. Z perspektívy piatej dimenzie môžete pozorovať tretiu dimenziu tak, ako keď teraz sledujete film.

V jednote vašej reality piatej dimenzie ste plne vedomí a prepojení s nespočtom vyjadrení vášho JA v tretej až piatej dimenzii a vyššie. To je multidimenzionálne vnímanie reality, ktoré spôsobuje ťažkosti novým navrátilcom k vyjadreniu ich JA v piatej dimenzii.

Opustenie zvykov

Títo noví navrátilci do piatej dimenzie stále udržujú zvyky myslenia z tretej dimenzie a ľahko sa zahltia množstvom vnemov v piatej dimenzii a vyššie. Kvôli tomuto zahlteniu pochybujú o svojich zážitkoch. Pochybnosť je vyjadrenie strachu, ktorý znižuje ich vedomie do nižšej dimenzie. Novo príchodzí sa tiež zahltia faktom, že KAŽDÁ ich myšlienka a emócia sa okamžite manifestuje. Táto okamžitá manifestácia vytvára aj strach, ktorý znižuje ich vedomie späť k obmedzenému vnímaniu tretej dimenzie.

Preto by si vzostupujúci mali zapamätať pocit multidimenzionálnej lásky, pretože iba táto frekvencia vedomia ich môže podporiť v prípade, že pocítia strach alebo zmätok z ich novo rozšírenej reality. Je to táto multidimenzionálna láska, ktorá vám umožní prechod z vašej hustoty fyzickej hmoty do našej premenlivej formy svetla. Pokúste sa uvoľniť všetky pochybnosti počas vašich ciest do piatej dimenzie. Prejdete tam a späť medzi treťou/štvrtou a piatou dimenziou mnoho krát, kým sa postupne adaptujete na svoje Svetelné telo.

Zaplnenie trhliny

Vrátime sa teraz ku konceptu „zatvorenia trhliny.“ Rozumiete teraz tomu, že „nezavriete“ túto trhlinu? V skutočnosti ju teraz „zapĺňate.“ Cítite túto trhlinu medzi vašim JA, ktoré zažíva fyzickú realitu a vašim JA v rezonancii piatej dimenzie. Najskôr umiestnite silou svojej predstavivosti primárne vyjadrenia vášho JA do piatej dimenzie. Teraz vás povedieme týmto procesom, pretože jedna skúsenosť je lepšia ako milión slov.

Meditácia

Predstavte si SEBA v piatej dimenzii. Budeme vám asistovať tým, že budeme opakovať otvorenie portálu zo začiatku našej správy. Vieme, že najťažšou časťou zmeny frekvencie vášho primárneho JA je prekonanie pochybností ako: „Je to iba moja predstava.“ „Budú si o mne myslieť, že som blázon.“ „Toto je iba strata času. Mám iné veci na práci.“ A tak ďalej a tak ďalej…

Žiadame vás, aby ste opustili treťodimenzionálne pochybnosti a naladili sa na bezpodmienečnú lásku naveky uloženú vo vašom Vyššom Srdci. Môže byť pre vás príliš ťažké CÍTIŤ teraz túto lásku, ale my vás prosíme, aby ste začali s Vedomím, že tam je. Myslite na niečo alebo niekoho, koho milujete bez podmienok. Môže to byť dieťa, váš partner, váš najlepší priateľ, vaše zvieratko, váš domov, príroda, spánok. Nezáleží na tom kto alebo čo, záleží iba na tom, že vaša láska je bez akýchkoľvek podmienok.

Precíťte teraz túto lásku a vedzte, že by ste nemohli zažívať ten pocit, keby nebol niekde vo vás. Nepritiahli by ste si tento text, ak nemáte v svojom bytí bezpodmienečnú lásku. Na chvíľu sa uvoľnite v cítení toho, čo/koho milujete. Mohli by ste prestať cítiť túto lásku v prípade, že by sa zmenil jej príjemca? Ak je odpoveď NIE, tak milujete bezpodmienečne.

Vnímajte túto bezpodmienečnú lásku ako vyjadrenie vášho Multidimenzionálneho JA…

Vizualizujte si mužskú polaritu vyžarujúcu energiu a ženskú polaritu prijímajúcu energiu…

Pozorujte ako mužská energia prúdi smerom k ženskej a ako ženská energia vťahuje tento prúd…

Pozrite sa do stredu medzi tieto dve polarity, presne do portálu, v ktorom sa tieto dve energie spájajú do jednej…

Pozorujte silu splynutia, keď tieto opačné energie vtečú do novej energie, energie sily Jednoty…

CÍŤTE túto silu Jednoty. Dovoľte jej vtiahnuť vás do seba. Oddajte sa jej vyžarovaniu…

Vnímajte pokoj keď sa vaše srdce začne otvárať a váš dych sa začne meniť…

Už viac nedýchate zo svojho tela. Dýchate zo sily Jednoty…

Tento dych je tak mocný, že sa len ťažko dá pojať, ale vy ho nechcete opustiť…

Naďalej dýchate silu Jednoty, čím jej umožňujete rozšíriť vaše vedomie do piatej dimenzie…

Dovoľte vašej predstave odrazovej reality vstúpiť vo vášho vedomia…

Rozšírte podstatu vášho JA vo fyzickej forme a stretnite sa so svojim JA vo vašej odrazovej realite a VKROČTE DNU, takže VY…

Zažívate neprerušené spojenie z vašej uzemnenej pozemskej schránky do vášho JA v piatej dimenzii…

Vy ste Multidimenzionálne JA

Spomenul som si na sen, čo sa mi dnes sníval.
Bol naplnený strachom a láskou a svetlom.

Neviem, či som to bol ja.
Ale vôkol mňa bol jas.

V tomto jase som uvidel spôsob.
Spôsob ako odísť a spôsob ako zostať.

Vedel som, že som konečne Doma,
a všetky moje starosti zostali v minulosti.

Ale teraz som bol iný,
vo svete, ktorý môžem iba vidieť.

Toto moje ja uprostred ostatného života
stále verilo v bolesť a trápilo sa.

Zavolal som toto ja, aby sa ku mne pridalo,
ale v tom svete nemôžem byť slobodný.

Toto ja bolo stále zachytené v ilúzii,
tráviace noci a dni naplnené zmätkom.

Ak by som ho mohol prebudiť
aby vedelo, že život bola zábava.

Potom by som si pamätal, keď som bol tam
v nižších svetoch, naplnený starosťami.

Ale teraz som hore
možno pošlem tomu ja moju lásku.

Moje srdce sa rozšírilo a objalo moju Dušu
Opýtalo sa: „Môžeme byť zasa spolu?“

Odpoveď mojej Duše prišla do srdca
„Pošli svoju lásku, tým môžeme začať.“

V ten okamih som sa prebudil,
„Aký zvláštny sen,“ vravel som si.

„Sníval sa mi sen a teraz som hore?“
alebo sa zobudilo to ja a ja teraz spím?

A keď som vstal v tento deň
hlas akoby hovoril
„Je v tom rozdiel?“

V našej ďalšej správe vás vezmeme do šiestej dimenzie. Zatiaľ si vychutnávajte piatu dimenziu. Môže to byť na začiatku trochu zahlcujúce. Preto vám môže pomôcť, keď si budete zapisovať svoje zážitky. Ich zapisovanie ich začlení do vášho treťodimenzionálneho myslenia. Keď si vaše treťodimenzionálne myslenie zvykne na vaše skúsenosti z piatej dimenzie, vaše pochybnosti a váš strach sa postupne uvoľnia. Bez strachu a pochybností sa bude vaše Primárne Vnímanie JA postupne presúvať z vášho ja v pozemskej schránke do vášho JA, ktoré je Multidimenzionálne.

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s