Úvod do mimozemské problematiky

Někdy, když se díváme kolem sebe, ptáme se: Proč je život takový boj? Proč tak málo víme o tom, kdo jsme a co je účelem našeho života? Proč je zde tak mnoho konfliktů a utrpení na světě, který je tak krásný? Jsme neustále programováni zprávami a vírou, které slyšíme v dětství, z médií, skrze vzdělání. Naše mysl – myšlení a cítění – jsou energetická pole, které používají fyzické tělo jako prostředek, nástroj pro získání zkušenosti. V tento moment je naše vědomí vyladěno na hustotu tohoto fyzického světa, který je naší realitou. Když zemřeme, naše duše (mysl, vědomí) opustí dočasné fyzické tělo a přemístí se do jiné vlnové délky, na jiný stupeň zkušenosti a evoluce.

V ten samý čas může být naše tělo i mysl vyladěno na mnoho různých vlnových délek poznání a pochopení. To je důvodem, že mezi lidskou rasou je mnoho různých druhů vědomí, perspektiv a vnímání. Lidé mají rozdílné myšlení, které není běžné. Náš postoj k životu a úroveň znalostí a moudrosti, které můžeme dosáhnout, záleží na vibrační úrovni, k níž má naše mysl přístup. Tento podstatný fakt stojí za milióny let lidské historie až dodnes. Lidská rasa se jeví jako stádo zmatku a ztracené ovce. Jsme odpojeni od naší síly. Symbolismus „ztracených ovcí“ je v historii vylíčen jako „ztracené děti“, které jsou odpojeny (nejsou spojeny) se svým Otcem. Příběh o marnotratném Synu je v Novém Zákoně jako zřejmý příklad a přesné symbolické vyjádření.

Tato fakta otevírají možnosti uvažovat o mimozemském životě. Může obsahovat nekonečné varianty forem. Mimozemský – znamená „ne z této Země“ – jiné civilizace, vědomí, životní formy na jiných vlnových délkách, které nemůžeme normálně vidět ani slyšet. Například, když se můžeme podívat na jiné planety, můžeme zde vidět pouze nehostinou půdu bez života. To je však pouze pohled na planetu z naší frekvence nebo dimenze, z naší vlastní časoprostorové reality. Na jiných dimenzích tato planeta může být překypujícím místem života. Je to stejné jako když jsou laděny stanice rádia nebo televize, které vysílají do prostoru, který obýváme. Nemůžeme je vidět stejně jako oni ostatní, protože operují v rozličných vlnových délkách. Tyto civilizace jsou mnohem pokročilejší než my dnes. Nejsou všechny pozitivní ani všechny negativní. Jako my jsou trochu od každého. Nejsou od nás oddělené. Jsou tou samou částí života, kterou nazýváme Stvoření nebo Bůh, ale na jiném stupni evoluce nebo na rozdílných vlnových délkách zkušenosti. Ale mnozí z nich jsou roky, někdy milióny let (v našem pojetí času) pokročilejší od našeho současného stupně vývoje a v jejich pojetí kosmických zákonů. Jestliže soudíme důvěryhodnost nebo bláznivost něčeho, tak to děláme pouze z perspektivy naší vědy na naší vlnové délce na planetě Zemi. Potom také nikdy ve skutečnosti neporozumíme, co se nám stalo nebo děje. Skeptici by se měli otevřít i jiným možnostem.

Rolník v horách, který žije v uzavřené komunitě v divočině Ásie, neuvěří v popis New Yorku. Ale New York existuje. Vzpomeňme, že létání do kosmu byla ještě před časem absurdní myšlenka. Například channeling Barbary Marciniak, která se vyladila na jinou vlnovou délku, přinesl informace o jiném pohledu na Zemi. Buďme však opatrní k těmto channelingům, protože nás mohou inspirovat, ale také nás mohou vést do další pasti. To záleží na důvěryhodnosti kanálu a úrovně, s kterou jsme spojeni. Můžeme být vážně klamáni. Knížka „Poslové úsvitu“ zní fantasticky a je těžké uvěřit, že by to byly záměrné informace pro to, aby nás Plejády dostaly pod svůj vliv a moc a „osvobodily“ nás z vězení.

Planeta Země byla izolována a převzata jinými civilizacemi, které jsou technologicky vyspělé, ale s nízkou úrovní lásky a moudrosti. To je vždy nevyrovnaná kombinace. Chytrost bez moudrosti. Žijeme ve Vesmíru svobodné vůle, v kterém, podle jistých limitů poznáváme všechny naše emoce skrze zkušenosti a učíme se z důsledků našich akcí (rozhodnutí). Žijeme v „časoprostorové realitě“, tzv. třetí dimenzi, která vychází ze čtvrté dimenze. Ta do té naší zasahuje. Kdykoli hovoříme o mimozemském vědomí nebo o Věznitelském dozorčím vědomí, odkazuje to na manipulaci z čtvrté dimenze, buď formou myšlenkové kontroly, nebo přímého ovládání. Děje se tak pravidelnými mimozemskými návštěvami již před tisíci lety. Stávají se „bohy“ ve starodávných textech a legendách. Ti formovali téměř všechna hlavní náboženství. Používali antigravitační technologie, a proto jsme je pojmenovali bohy. Z negativních mimozemšťanů se stali „zuřiví, trestající, ohňoví bohové“. A tak se narodil „strach z Boha“ a tento strach, odpor ke změnám (neuposlechnutí) je stále v kolektivní psyché. Mnoho různých božských mýtů vycházelo z témat dřívějších civilizací. Tak vzniklo Židovství, Křesťanská Bible, Islám a mnoho jiných. Jejich verze Boha vychází z rozdílnosti mimozemšťanů, z kterých původně pocházejí a z mnoha mimozemských pramenů, které byly různé. Jsme zde posbíráni, abychom uctívali skladbu Bohů vytvořených mimozemšťany. Amen.

Jestliže se podrobněji podíváme na prameny hlavních náboženství, příběhy jsou podivuhodně podobné s těmi, které slyšíme dnes od lidí, kteří tvrdí, že potkali nebo byli uneseni mimozemšťany. Mohammed, zakladatel Islámu v 7.století tvrdil, že ho navštívil Anděl Gabriel, který měl podobu člověka stojícího na Nebi za horizontem. Pověděl mu, že je prorokem a předal mu poselství, které Mohammed zformoval v Korán. Toto poselství mu diktoval, když byl Mohammed v transu během několika let. Mnoho lidí v současné době tvrdí to, co tvrdil Mohammed. Sv.Pavel (Saul z Tarsu) změnil image Ježíše (Yśhua) v boha Spasitele – mesiáše, který zrodil Křesťanství. To se stalo, když se mu na cestě do Damašku zrodila vize. Hovořil také o bytostech vzatých do nebe a o různých nebích. „Znám muže v Kristu, který byl před 14-ti lety uchycen v třetím nebi. Zda byl v těle nebo mimo něj, nevím – Bůh ví. Ale já vím, že tento muž byl v Ráji. Slyšel neuvěřitelné věci, věci, které nemá povoleno vypovědět“.

2 Corinthians 12: 2-4

Je zde paralela mezi mnoha zprávami dnešních dnů o unesených mimozemšťany, kteří mluvili s bytostmi z jiných dimenzí reality (ET). Vzali je tam někdy v jejich tělech, jindy pouze jejich vědomí. Sv.Pavel a prorok zvaný Enoch mluvili o vidění mnoha nebes, kam byli vzati. To koresponduje s příběhy ve Védách, posvátných knihách Indie, které byly napsány v původním jazyce Sanskrt. Zde je popsáno 7 vyšších úrovní a 7 nižších kolem naší planety. Někteří lidé mluví s bytostmi ze 7. nebe, kde je vše báječné. Jedna z těchto úrovní je naše třetí dimenze a nad námi je vibrační úroveň, která s námi manipuluje. V Knize Enochově jsou „Hlídači“ – zní to pozoruhodně jako mimozemsky. Ve Svitcích z Mrtvého moře se hovoří, že otec Noaha byl Hlídač / Pozorovatel a Nabuchadnezar, Král Babylonu. Zaznamenává bytosti, kteří nás navštívili – sestoupily z Nebe. Dakasové v Mahaján Buddhismu byli nebeští cestovatelé a PadmaSambhava, zakladatel Tibetského Buddhismu, opustil Tibet v nebeském voze. Podobné příběhy jsou kolem proroka Eliáše, který opustil Izrael a Quetzalcoaltla, boha Střední Ameriky. Popisy létajících talířů, létajících lodí a nebeských strojů jsou známy na všech kontinentech a ve všech kulturách. Australští aborigines hovoří o předcích zvaných Djanggawul, kteří byli ve spojení s planetou Venuše.

Závěr: Mimozemšťané jsou v centru lidské historie a vytvářejí její události.

David Icke    …a pravda tě osvobodí

http://probuzeni.blogspot.com/2011/02/uvod-do-mimozemske-problematiky.html

David Icke – Podprahové zprávy

David Icke: Zamatový Soros

This entry was posted in Zaujímavosti. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s