Pavel Karpeta – Nekonečný příběh, aneb nedobrovolný návrat na místo činu po eonech věků? 2/3

V první části našeho „Nekonečného příběhu“ jsme se ponořili do čtení záznamu zajímavých úvodních pasáží dění z dávných dob historie této Země, která tehdy ještě nebyla zdaleka tou planetou, jak ji známe dnes.  Je z něj zřejmé, že na tvorbě a vývoji planetární soustavy jednoho ze sluncí šestého řádu se podílejí bytosti, které do své individuální existenci vstoupily o eony věků dříve v jiných částech vesmíru na úrovních sluncí řádů vyšších.

Jsme svědky toho, kterak stvořitel v roli jakéhosi investora dává k dispozici volnou univerzální energii ze zdrojů o stupeň vyššího božského vesmíru a při realizaci svého záměru zaměstnává projekční a realizační tým bytostí vesmíru tohoto. Tento tým podle jeho pokynů v části původně prázdného kosmického prostoru vytváří novou sluneční soustavu a na jedné z planet pak připravuje podmínky pro vývoj duchovních bytostí vstupujících do individuálního života v této etapě vývoje Univerza.

Samotný tým je strukturován podle kvality vědomostí, znalostí a schopností svých členů, které mají svůj původ v čistotě a výši vibrací jejich Já, které jsou přirozeně jen nepatrně či poněkud více zahaleny živlovými obaly.

Klíčovou pozici v týmu zastává bytost, která díky svému vstupu do individuálního vývoje v nejvyšších vibračních patrech tohoto stvoření má v sobě mezi ostatními tu nejvyšší inteligenci, nejvyšší tvůrčí schopnosti a disponuje dokonalou sílou své mysli.

Místa v projekčním a posléze realizačním týmu zastávají bytosti přišlé do individuálního bytí v pozdějších etapách individualizace a jejich pozice v týmu je zcela přirozeně úměrná vibrační rovině, z níž pocházejí.

Jistě si práci na projektu nepředstavujete jako nasazení těžké techniky pozemského typu. Tvořeno je především z velmi jemné hmoty myšlenkou a citem lásky k vytvářenému dílu. Vše je čisté a jasné, vládne radost z tvoření a vzájemné spolupráce. Přechod od myšlenky k její realizaci není tak okamžitý jako v duchovních světech, ale proti dnešnímu stavu je zpoždění mezi myšlenkou a její realizací v jemné hmotě pranepatrné.

Možná že vám někteří chtějí namluvit, že jste duchové padlí do hmoty díky svému vlastnímu selhání a že jste vinni před bohem dědičným hříchem. Srovnejte si jejich tvrzení s tímto pohledem na radostnou účast při tvoření láskyplného prostředí pro vývoj lidských duchů v etapě přípravy jejich individuálního bytí v systému Slunce šestého okruhu.

Přicházeli jste prostě dobrovolně z okolního vesmíru, aby jste tvůrčím způsobem realizovali svoji individuální touhu po samostatné tvůrčí činnosti ve prospěch celého stvoření a tahle práce vám byla radostí.

V průběhu realizace projektu dochází k nepředvídanému konfliktu s entitami nízkých úrovní dračí civilizace, která sledovala z povzdálí dění v této části vesmíru a dostala zálusk na energetické zdroje, které zde byly soustřeďovány. Naši dráčci se prostě se vynořili z některého z časoprostorových tunelů a zaujali pozice na určité dimenzionální rovině této sluneční postavy.

Tato dračí civilizace patří k části vesmíru, který „spáchal“ jiný stvořitel. V této souvislosti si prosím všimněte skutečnosti, že vesmír podle všeho vzniká postupně jakýmsi systémem bublin v režii jednotlivých stvořitelů. Stvořitelé sami zřetelně experimentují a realizují v jednotlivých bublinách vesmíru své vlastní individuální představy o tom, jak je možno univerzální božskou sílu použít. Ta je základem všeho a jí je stvořeno a oživeno vše.

Sami máte možnost sledovat, kterak se výtvory stvořitelů se mohou diametrálně lišit. Určité prvky záznamu tohoto „nekonečného příběhu“ potvrzují četné mýty o tom, že v jiných částech vesmíru vznikají civilizace vložením inteligence do bytostí, které jsou svým způsobem z našeho pohledu stále jen dokonalými predátory a mají potřebu realizovat především své dravčí instinkty.

Jak vidíte, konkrétně však i tyto dračí civilizace mají podobně jako lidské více vibračních pater jako ta naše humanoidní. Takže naše mýty právem hovoří o klidu a moudrosti draků zlatých a stříbrných a agresivitě draků modrých, zelených či rudých.

V každém případě ke konfliktu o Zemi a energie jejího lidstva došlo. Vše se děje na jisté úrovni jemnohmotných světů a planeta Země v té době ve své dnešní podobě ještě zdaleka neexistuje. Ovšem bytosti, které na ni žijí, nejsou o nic méně skutečné na své rovině bytí jako my dnes.

Členy realizačního týmu a jim nadřízené členy týmu projekčního můžete s klidem považovat za bohy dnešního lidstva žijící v té době zde na Zemi spolu s lidmi, jímž je tato země určena k vývoji. I o tom nejstarší prameny o dějinách této Země hovoří. Nikdy nemůžete vyloučit, že jste mezi ně tehdy patřili i vy, nepraví lidé této Země. U mnohých z vás je to docela pravděpodobné. Pak ovšem jste v tomto lidském těle jimi i dnes a nedivte se, že tenhle život na vás klade mnohem vyšší nároky než na ty ostatní.

Vraťme se ke čtení záznamu ve chvíli, kdy projekční a realizační tým této Země připravuje urychleně zásah na ochranu svého díla před agresivitou útoků oněch draků.

Hlavní programátor, šéf tvůrčího týmu, podniká se svými spolupracovníky vše pro to, aby situaci zvládl. Pojďme se podívat, jak tohle všechno dopadne :


 

ZÁZNAM Č. 2

————————————————————————————————————————————————————————–
PŘEDMĚT : PŘÍTOMNOST DRAČÍCH ENERGIÍ PŘI ZASVĚCENÍ – SOUVISLOSTI
TERMÍN : BŘEZEN 2008
ZDROJ : STAŽENÍ INFORMACÍ Z INFORMAČNÍ DATABÁZE
POŘÍZENO : PŘEPISEM ZE ZÁZNAMU NA MP3
————————————————————————————————————————————————————————–

-pokračování textu –

no, a zase jdu do nové uzavřené oblasti… a zase mne prověřujou… je to zatraceně těžké… těch informací je více, než stačím pojmout… mám obavy, že mi něco uteče…

tak, a teď vnímám, že přichází to nejdůležitější… a jsme tam a můžeme… tak když už jste tu záležitost s obnovením systému té polomateriální civilizace chtěli uzavřít, tak nastal problém…

ty jsi prostě ty toky energií k těm drakům odpojil a vložil do systému řadu pojistek, kterými vládlo Světlo a měl jsi absolutně dobré zkušenosti s jejich používáním… ale ta dračí civilizace byla v této sluneční soustavě novým fenoménem a vůči pojistkám tvých světelných systémů neměla takový respekt, jaký tu býval zvykem… tys je odstřihl, ty vysoké ohnivé vibrace systému draka, aniž bys vyjednával nebo se s nimi kontaktoval…

a ta ženská bytost, která s tebou měla spolutvořit a tu civilizaci draka znala, tak ta tě varovala, že to jsou hodně svébytný bytosti, které patří jinému stvořiteli a jsou tu takříkajíc vetřelci a nebudou tak zcela respektovat zákony v tomto stvoření, které jsi od počátku pomáhal projektovat a projektoval…

ona trvala na vyjednávání s draky a tys to odmítl…

no, teď se musím snažit být co nejsrozumitelnější… já totiž vidím, že se ti to všechno podařilo a bylo to OK… ale najednou přišly odněkud hrozné tlaky na tu tvoji vyprojektovanou a realizovanou civilizaci… ty bytosti na ní propukaly v paniku… začínají se dusit, nemohou vůbec dýchat, mají najednou obrovské úniky energie…

ty jsi u těch svých bytostí se svým týmem právě byl, dokončili jste to a chystali jste se i s týmem vrátit se zpět do onoho programovacího centra… a teď to bylo hrozně vážné, úplně vidím, jak ty bytosti trpí… něco na ně shora tlačí silnou energií, jako by někdo na ně tlačil lisem…

i ty sis v tu chvíli nevěděl rady, tak jsi se obrátil na stvořitele, co se dá s tím dělat a on ti řekl, že úroveň draka se zlobí a vůči tobě demonstruje svoji sílu… a že se rozhodli celé tvé dílo zničit…

poznal jsi, že je zle a okamžitě jsi navázal kontakt a vysílal signály, že chceš vyjednávat… ta dračí civilizace tě ještě chvíli nechala v tom tlaku a pak se to začalo zklidňovat… ale položili si podmínku : že nebudou vyjednávat s tebou pro tvůj přístup k nim, ale k vyjednávání vyzvali tu ženskou bohyni, které s tebou dříve spolupracovala…

no a pak jste tam k tomu vyjednávání šli oba, tak to rozhodl stvořitel, abys z první ruky věděl, oč tam půjde… o jaký obrovský síly jde, s čím máš co do činění… že se to nesmí podcenit…

tak jste tam jednali, dostali jste se k nějaké ohnivé bytosti, ale to není jakoby bůh nebo bohyně v našem pojetí, je to něco jako jakási společná bytost složená z energií všech těch bytostí té dračí úrovně, která vládne těm nízkým rovinám bytí dračí civilizace… tedy rovnou té sféry, která realizovala ten útok na tu tvoji planetu…

ta bytost je hrozně zvláštní… má obrovskou sílu, obrovskou moc, sílu delegovanou tím společenstvím, kterému vládne…a je docela silně napojena na matrix… ale je to zvláštní forma zla… není to zlo, jak ho my známe… je to obrovská forma moci dříve v této části vesmíru neznámá…

marně hledám slova, ono se to úžasně těžko popisuje… napadá mne, že by to mohlo být něco jako taková ohnivá těkavá forma zla… jim tam jde prostě o boj… o získávání pro jejich existenci potřebných kvant ohnivé energie…

vy jste tam na vyjednávání…ta žena se vyzná, vede to vyjednávání a nakonec dojednává určitý kompromis..

ale tobě se to všechno vyjednávání příčí, tvrdě žádáš, aby tvou civilizaci nechali na pokoji… nejsi ochoten z tohoto stanoviska ustoupit, nejsi ochoten s tím zlem tam se smířit, jednat s nimi, vadí ti to…

vyčítáš jí, té ženě, že dělá kompromisy, ale ona ví, že jiná cesta než kompromis není… ona zná jejich matrix, ono specifické zlo, kterým vládli…

to vše bylo pro tebe nové… neměl jsi s tím zkušenosti a odmítal jsi se s tím smířit… odmítal jsi jejich zlo… zlo vůbec jako takové… nechtěl jsi se zlem vyjednávat… nechtěl jsi mít se zlem nic společného…

namítal jsi, že jakmile dojde k dohodě, zlo se na tvé planetě zadrápne a už neodejde… že tvoji civilizaci stejně zničí nebo ji udělá takovou, že není o co stát… prostě jsi odmítal o kompromisech jednat a zdá se, že bys raději připustil zničení svého díla než jeho nešťastnou transformaci tímto kompromisem…

ale stvořitelovy pokyny byly jiné, zněly jednat…

trvalo to poměrně dlouho, to vyjednávání… ona to hrála na to, aby se spokojili jen s podílem na energiích těch bytostí žijících na tvé planetě a planety samotné… protože oni hrozili tím, že tam všechno ovládnou a učiní z těch bytostí své otroky…

a tak se stalo, že ona se nakonec dohodla se stvořitelem, že tě z té akce odvolá… že tě odvolá s celým tvým týmem, ona že si složí tým svůj a poté, co si to vyjedná, ten kompromis, provede potřebné úpravy… a udělá to po svým…

tys z toho odejít nechtěl, záleželo ti na tom, byl jsi u zrodu toho díla a bylo prakticky tvou prací… byl jsi tady s tou planetou a těma bytostma hluboce propojen…

ona potom také dohodla, že tě odtamtud z toho vyjednávání vyhodili, jako ti draci z té své úrovně, abys jim nebránil v té dohodě… což oni samozřejmě rádi udělali…

ty jsi se vrátil nazpátek ke stvořiteli a stěžoval jsi si na ni a její postup a trval jsi na tom, že najdeš způsob, jak dílo ochránit a vést bez dohody s nimi… trval jsi na tom, že je to tvůj projekt, že jsi prostudoval jejich možnosti, zakomponuješ potřebné ochranné prvky do projektu a že ten další boj s nimi zvládneš…

ale stvořitel vyčkával na výsledek jednání a čekal, jak to dopadne…

a ona vyjednala podmínky, o nichž stvořitel prohlásil, že jsou přijatelný a přijal její řešení… samozřejmě to dopadlo pro tvoji planetu a tvoji civilizaci nepříliš dobře…

jestli tomu dobře rozumím, výsledkem kompromisu bylo to, že ty bytosti na planetě odevzdávaly sice podstatnou část své energie, ale zbytek si směly ponechat… a ten zbytek jim zaručoval prostor pro jakýsi podstatně zpomalený další vývoj…

ta pravidla byla jasně stanovena a draci se zavázali je dodržovat… byl to z pohledu stvořitele rozumný kompromis, kdy to bylo o něco lepší, než když draci své působení tu začali, ale bylo to nesrovnatelné s tím, co jsi chtěl ty…

nesouhlasil jsi se stvořitelem a varoval jsi ho, že draci dohodu nedodrží a celé to stejně povede k degradaci té civilizace…

mezi tebou a tou ženou došlo po jejím návratu k velikému sporu, jakoby na mentální úrovni, a stvořitel se nakonec přiklonil na její stranu…

tys byl velice rozezlenej, protože z toho skutečně odvolali tvůj tým a dali to jejímu týmu… zdá se, že to bylo ve fázi, kdy se v té polomateriální civilizaci začala pod tlakem nedostatku energie a s tím souvisejícím poklesem vibrací planety i bytostí na ni rozpadat původně celistvá oboupohlavní těla na entity mužské a ženské a ta bohyně do toho vnesla matriarchát…

tys to vzal jako ohromné ponížení a byl jsi neuvěřitelně zklamán postojem stvořitele a jeho příklonem k tomu, že akceptoval zlo a dovolil mu vstoupit do tvého díla…

já vidím tu scénu, kdy jste u stvořitele na nějaké poradě, ona obhajuje tento postup, ty nechceš ustoupit ani o píď a ona navrhuje tu stáž u těch draků… a že když nechceš pochopit, že ten kompromis je jediná možnost, tak ať se o tom osobně přesvědčíš…

a navrhla stvořiteli, abys byl vyslán na jakousi stáž k té civilizaci draků, kde by ses s nimi a jejich možnostmi seznámil… mělo to být něco jako školení… ta stáž se ovšem měla konat na mnohem vyšších úrovních dračí civilizace, než byla ta, se kterou měl co do činění tvůj původní projekt…

stvořitel na to přistoupil a tu pracovní cestu ti potvrdil… bral jsi to jako veliké ponížení, přijal jsi to jen s největším odporem, bral jsi to jako hrubý zásah do svobody své bytosti a nemohl jsi se s tím smířit…

dohromady sečteno byla to právě ta čtyři hluboká a obrovská zklamání, která jsi prožil a která mají přímou souvislost s těmi čtyřmi body zadání, která jsi mi do dnešní práce v podvědomí vložil…

pro tebe to znamenalo obrovský pád, tak jsi to vnímal, připadal sis jak malý školák… byl jsi nejlepší z nejlepších a teď tohle… a navíc to ponížení přišlo od ženy… trpkou zkušeností bylo pro tebe i to, že se to vše dělo před zraky celého tvého týmu a všichni mlčeli a ničím tě nepodpořili…

vůbec jsi nechtěl k těm drakům jít… bylo to pro tebe šílené… nedokázal jsi se ale ještě vzepřít a odejít pryč, protože jsi nevěřil, že tě skutečně definitivně odsunuli pryč od díla, které jsi vyprojektoval a tak hýčkal… tak jsi tam nakonec šel…

byla to speciální škola na téma dračí síla a učení se o ní… to je určitá forma hadí síly, ale mnohem silnější… takže tys byl donucen tu školu dračí síly absolvovat…

šel jsi tam nedobrovolně… byl jsi plný trpkosti, plný odporu a bolesti a nechtěl ses tam učit… ignoroval jsi to celé, odmítal, bylo ti to protivné… byl jsi rozhodnut, že až se vrátíš, že to té ženě určitě spočítáš, že si to sežere s celou parádou…

a postupně jsi se úplně odklonil od důvěry ve svého a jejího šéfa, stvořitele, který tě k těm věcem donutil… za to, že dovolil, abys byl tak bezohledně ponížen a sám k tomu přispěl… měl jsi pocit, že tě vlastně celý to Světlo, sám stvořitel, hlavní a nejvyšší šéf toho všeho, podvedl, zklamal a zradil samotnou myšlenku Světla a čistoty…

že tou dohodou s draky zradil zásady Světla, na kterých jsi své projekty stavěl a že tím, že draky do tvého tvoření vpustil, se dopustil veliké chyby… tušil jsi, že to povede ve svých důsledcích k degradaci celé té civilizace… vnímal jsi to jako obrovskou zradu, strašně tě to bolelo…

v té škole jsi vůbec nespolupracoval…, odmítal jsi spolupracovat… ale od stvořitele přicházely zprávy, že oč míň budeš spolupracovat, o to dýl tam budeš… a pokud se budeš snažit, tak se ti doba zkrátí… a že když budeš spolupracovat, vyjdou ti vstříc a bude ti ten kurs zkrácen jen na to, abys skutečně poznal základy té dračí síly a jejich civilizace… a že se budeš seznamovat jen s tím, jak to tam funguje na té vyšší úrovni, že ty nižší úrovně můžeš vynechat…

takže pak jsi pochopil, že nemáš na vybranou, že jsi zahnaný do kouta… takže ses tam seznámil se základním systémem, prostudoval jsi tu obrovskou dračí sílu i to jak ji ti draci uplatňují…

mezitím se to tady na zemi obrátilo, ta ženská bohyně si vytvořila vlastní tým a celé to tady přeprogramovala i s tím zavedením matriarchátu… co jsi vytvořil ty, to všechno zrušila a udělala to podle svého… dala do toho svůj systém a všechno šlo podle kompromisu, který s těmi draky dojednala… tedy s tou nejspodnější úrovní civilizace draka…

to, že úplně rozbourala a zničila tu krásu Světla, kterou jsi do svého původního projektu zamontoval, to jsi jí po návratu z té úrovně draka rozhodně také nezapomněl…

ještě tu je informace k období, kdy jsi byl na té škole u těch draků… nakonec ten tvůj odpor, jestli tomu dobře rozumím, překonal jeden z těch dračích učitelů, který si tě získal a ty jsi to nakonec absolvoval hlavně kvůli vašemu vzájemnému pěknému vztahu… tys s ním uzavřel velmi úzký svazek, velmi sis ho oblíbil…

a když jsi tam ve škole končil, tak jsi měl jediný přání, totiž aby sis mohl vzít s sebou vybranou část těch dračích programů, té obrovské síly… abys ji mohl použít, kdybys někdy potřeboval, pokud by tě někdo ještě někdy takhle zradil, zklamal a ponížil… ta dračí síla je velmi bojovná energie a že by se ti někdy mohla hodit…

takže jsi tu vybranou část softweru, kterou můžeš kdykoli použít, dostal s sebou… akorát tady byl jeden problém, že ty sis pak ty dračí programy přeprojektoval pro vlastní potřebu… a problém byl v tom, že ty energie k tobě vůbec nepatřily… ty jsi z jiný úrovně, máš jinou formu bytí… a ty je, ty dračí energie, pořád máš dnes ještě u sebe…

důkazem je ten drak, co tě chrání… měl bys ty programy oželet a vrátit zpátky… protože ten drak tě nakonec chrání i před Světlem a před stvořitelem… tak jsi ho totiž kdysi naprogramoval… a nyní nastal čas, abys tu dračí sílu vzhledem k tomu, co tu máš udělat, propustil a vrátil do dračí úrovně…

protože za určitých podmínek, a ty nastávají právě teď, se ta dračí síla může stát pro tebe omezujícím faktorem… jakýmsi vězením pro tebe samotného… vzpomeň si, jak ten červený drak vystartoval na tvou obranu, když jsi absolvoval zasvěcení do šambaly…

teda to je úžasná síla, ta dračí síla, mně je z ní úplně zle… teď dostávám informaci, že se mi otevře, co se stalo po tvém návratu z té školy u draků… když jsi se vrátil, tak ona už měla tu práci dokončenu… i když s odvodem energie té dračí civilizaci, byla na zemi situace celkem stabilizovaná a fungovalo to jakž takž dobře… dohody se celkem držely… ty bytosti byly zčásti svobodný, zčásti odváděly energii drakům… to je ale celkem v jejich bytí moc nerušilo…

no a ona ta žena stála o to, abys se s ní usmířil, protože si tak říkala, že když sis to tam prožil, jakou oni mají moc, tak jsi ji a její postup určitě pochopil… tys to mentálně chápal, ale co se týče podstaty tvého bytí, tys to nemohl přijmout… odmítal jsi její chování k tobě a svým způsobem jsi odmítl i postoj stvořitele této soustavy, této části vesmíru…

požádal jsi o převelení jinam… chtěl jsi se nechat uvolnit k jinému systému mimo tuto sluneční soustavu… a k jinému stvořiteli… světů a jejich stvořitelů jsou miliony… tys byl v pozici někoho, kdo má svoji velikou hodnotu a bylo to, jako kdyby tě jedna firma tady na Zemi zklamala, tak prostě podáš výpověď a přejdeš k jiné, která po tobě šáhne všemi deseti… prostě jsi chtěl odejít k jiné softvarové firmě, kde zase uplatníš svoje schopnosti…

podstatou svého bytí jsi odmítal se smířit s tím, že stvořitel odsouhlasil to násilí na vlastní civilizaci… byl jsi tehdy toho názoru, že když nemůže být ta civilizace postavena na absolutně svobodném základě, tak u toho nechceš být… žádal jsi šéfa firmy, stvořitele, o propuštění…

on tě propustit nechtěl… protože jsi byl jeden z nejlepších…

ale tys tam prostě nemohl být… měl jsi pocit, že tě všichni zradili, stvořitelem počínaje a těma bytostma konče, že se tomu všemu poddali a s tím smířili… že se nikdo za tvé čisté záměry nepostavil a nechali tě být…

on, stvořitel, nechtěl souhlasit… nechtěl o tebe přijít… ale nakonec jsi prosadil svou…

ty ses pak nějakou dobu potloukal po vesmíru, až jsi našel prostě zase jinou práci… ale už jsi se odmítl zabývat projekty systémů na těch vibračních úrovních, v nichž se nutně musel objevit jako důsledek zavirování matrix a s ním zlo jako takové…

ale to, co sis tady prožil, jsi nesl pořád s sebou… nyní jsi tady, protože nastala zcela jiná situace…

tvým úkolem zde, který jsi přijal, je zde tento program zklamání rozpustit… protože teď nastala v tomto systému zcela jiná situace a tvé schopnosti tvořit dokonalé systémy je zde velmi zapotřebí…

protože to, co se tady děje, je počátek transformace směrem vzhůru, tedy tam, odkud to kleslo dolů a tam, kde jsi to chtěl vždy dříve mít…

a dávají mi najevo, že to je pro tento vstup vše, že více už pro tebe v této chvíli nedostanu ze záznamů tvého podvědomí nic… vracím se zpět…

– konec textu –A je to. Původně velkoryse koncipovaná dvanáctivláknová struktura genetické výbavy lidských bytostí této Země byla rozprášena na dvouvláknovou, protože na udržení více vláken prostě nově vytvořený tým pod vedením naší milé bohyně neměl energetické zdroje. Ty byly ve velkém odčerpávány ve prospěch oněch dračích nájezdníků.

Vy všichni, kteří jste se tehdy podíleli na výstavbě onoho právě ničeného ráje, jste se vlastně poprvé ve své historii samostatných bytostí setkali s koncentrovaným zlem odjinud. Další vývoj Země a zde se vyvíjejících lidských bytostí vám vůbec nebyl lhostejný.

Původní dohody samozřejmě mnohdy v detailech nebyly dodržovány a proto jste se později při ochraně Země a jejího lidstva zúčastnili mnoha křížových hvězdných válek s inteligentními predátory a dalšími nájezdníky, kteří do této části vesmíru a galaxie postupně pronikali. A byly mezi nimi i cizí entity humanoidní, které si zde také přihřívaly svoji polívčičku.

Do bojů na obou stranách bylo postupně zataženo i lidstvo páté rasy. Genetický fond lidstva se stal bohužel předmětem manipulace a byly vytvářeny celé skupiny a rasy lidozvířat a jiných bytostí, které měly propojit multidimenzionální genetický profil člověka s mnohem dimenzionálně chudšími genetickými profily nájezdníků.

Tato praxe byla později stvořitelovým zásahem podstatně ztížena, možná i znemožněna, ale pokusy o ní nejsou ani dnes řídkým zjevem.

A aby to nebylo málo, dostali jste se ve skupinách často i do vlastních sporů o to, jakou cestou dále jít a chcete-li to slyšet, dokázali jste se mnohdy i mezi sebou porvat jako psi. A lidských bytostí vyvíjející se páté rasy jste mnohdy využívali ve svých sporech jako nástrojů své probuzené agresivity.

Tím se ovšem do nádherných jasných barev živlových energií zahalujících vaše velmi silně vyzařující Já vloudilo postupně stále více a více temných barev. Protože při obraně toho, co vám bylo drahé, jste použili své myšlenky a city / tedy obrovskou sílu, kterou vlastníte dodnes / nikoli k tvůrčí činnosti, ale k boji a destrukci. A vaše nitra zněla stále nižšími a nižšími tóny.

Dostali jste se pak mnohdy do proudu pozemských inkarnací a obraz vašeho „Já“ v podobě zde na zemi přijímaného ega nutně případ od případu klesá stále níže. Společně s vámi padali ve vibracích i ti, pro nějž jste tady na Zemi bojovali. Země vás všechny následovala a nakonec se dopracovala do dnešní hmotné podoby.

Dnes jste tu proto, aby jste se rozvzpomněli na to, kým jste byli a stále jste a obrátili proud z donucení po eony věků vámi prožívaných negativních energií směrem k prožívání vnitřních energií pozitivních. Prostě jste přišli přehodit výhybku.

Nezapomeňte prosím na Sodomu a Gomoru, kterou bůh chtěl ušetřit, najde-li v ní deset spravedlivých. Pouhých deset spravedlivých ! V tom je vaše pomoc tomuto světu. Staňte se prácí na sobě a vlastní změnou oněmi spravedlivými, díky kterým stvořitel ještě zváží, jak v konečné fázi naloží s tímhle světem.

Prací na sobě v sobě kotvíte Světlo. Láskou k sobě pozvedáte pozemský obraz svého „padlého“ Já zpět směrem vzhůru a díky vaší mnohonásobné vnitřní síle oproti běžným lidem tohoto světa zastanete práci těch mnohých, kteří se touto cestou dosud vydat nedokáží.

Ptáte se, proč se stala planeta Země a její lidstvo předmětem zájmu kořistnických aktivit civilizací blízkého i dalekého vesmíru ? Ptáte se, proč byla planeta zatažena i s dnešním lidstvem do tak nízkých vibrací současnosti ?

Lidstvo páté rasy je totiž díky svému stvořiteli vybaveno na rozdíl od vetřeleckých entit multidimenzionalitou. Což znamená, že je i ve své geneticky okleštěné podobě má přístup k úžasným zdrojům energií. Je to lidská schopnost prožívat emoce, která tento mocný proud energií vytváří.

A tato energie lidských emocí se svým významem pro entity cizích civilizací v této části vesmíru dá / / velmi nepřesně / srovnat snad jedině se současným významem světových ropných ložisek pro dnešní lidstvo.

Proto se o vaše emoce, emoce lidstva této Země, rozhořel kdysi tvrdý boj, který trvá dodnes. Všichni ti, kdož přicházejí z vesmíru, aby vás podobně jako oni draci kdysi i dnes obírali o vaše energie, mají zájem ale jen a jen o energie nízkých vibrací, které jsou jim vibračně blízké a pro ně stravitelné.

Existuje zde proto vysoká poptávka po negativních energiích vašich emocí strachu, deprese a nelásky. A pro ony entity ve snaze je získat pro sebe zde existuje také konkurenční prostředí. Proto taky život na téhle planetě vypadá tak, jak vypadá. Jste do emocí strachu, depresí a nelásky programově vtahováni ze všech stran a tyto energie jsou hromadně odsávány a konzervovány pro potřeby těch odjinud.

Jak se vám líbí představa ještírka, který kouká na galaktický Večerníček a s chutí přikusuje slaďounkou tyčinku vyrobenou svojí ještěří chůvou z negativity z vaší včerejší hádky s vaším partnerem ? Tristní představa, viďte. Ale s trochou nadsázky velmi podobná skutečné realitě.

A proto po desetitisíce let manipulátoři s vaším vědomím dělají vše pro to, aby jste neměli rádi sami sebe, své životy zde, tento svět a lidi ve svém okolí. Vyhovuje jim, když tohle lidstvo svými spory, krizemi a válkami tyto negativní emoce produkuje ve velkém. Jsou svými agresivními energiemi podobni velmi silným černým mágům, kteří s vámi bez vašeho vědomí energeticky manipulují ze zákulisí tohoto světa tak, jak se jim zachce.

Proto také odmítli a v podstatě s pomocí určité části lidstva páté rasy likvidovali první pokus civilizací Světla o prolomení kruhu temných egregorů, kterým oni sami zahalili tuto zemi a její obyvatele. Hovořím o souhrnu aktivit známých v dějinách lidstva jako příchod Ježíše Krista a očistných energií, které byly v té době k této planetě směrovány.

Dokonale se po všechny časy daří vetřelcům manipulovat s těmi, kdož jsou hluboce ponořeni svými egy do nízkých vibrací a u nichž je filtr duše nastaven co nejvíce k přijímání energií živočišného vědomí v nich.

Proto se na výsluní v lidských společnostech zásadně derou vetřelci všestranně podporovaní lidé egoistického ražení. A to ať ti, kteří padli do tenat vlastní duchovní pýchy v řadách církevních a jinak údajně „duchovně“ zaměřených manipulátorů s naším vědomím nebo ti, kteří se stali jejich zdánlivými protivníky a ateisticky zaměřenými odpůrci.

Ateističtí souvěrci církevních bratří ve vzájemné shodě soustřeďují své působení na tu část lidstva, kterou do očí bijící dvojakost tváře církví donutila odejít stranou a lákavým vizím církví a falešných duchovních vůdců již nevěří. Na rozdíl od církví vám nabídnou neméně lákavou, ale stejně nesmyslnou a nefunkční variantu priority vašeho těla a seberou vám naopak přístup k duši a duchu.

Moderní doba jim všem po bok staví i mnohé z těch, kteří vám, unaveným církvemi i ateisty tohoto světa, nabízejí cestu vzhůru ve smrštích meditací při současném potlačování nutnosti milovat své vědomí těla.

Jistě sledujete, kterak dnešní ateisté ve vedení států a nadnárodních společností propojují svými kontakty s Vatikánem a církvemi vůbec ve vzájemném souznění s cílem zabránit vám všem najít v sobě a otevřít skutečnou sílu naší duchovně probuzené osobnosti, která je skryta v plném multidimenzionálním vědomém prožívání spolupráce na linii duch, duše a hmotné tělo. Rámcově jsem se o tom na mnoha místech zmínil i ve svých textech seriálu Dvě cesty.

Ti všichni, ať již pro ně slova jako duše a duch jsou prázdnými pojmy či se jimi zaklínají ve dne v noci, díky svým nízkým vibracím přímo souzní s podsvětními zájmy svých mentálně jim přímo „nadřízených“ mimozemských entit a jsou jejich pravou rukou a převodovou pákou tlaku na nás ostatní.

Nedivte se pak, že v dobách výrazně vyšší potřeby nízkých energií pro své „domácnosti“ tlačí naši drazí vetřelci hluboce do ega padlé cary, krále a císaře minulosti a politiky dneška do mezinárodních krizí a válečných konfliktů. A papežové, kardinálové, biskupové a kněží žehnají zbraním, které zabíjejí lidské bytosti na obou stranách fronty za vývinu pro ně vetřelce tak vítaných obrovských kvant negativních emocí nás prostých lidí.

Mocní tohoto světa svým mocným temným pánům z podsvětí tak splácejí vaší krví, pláčem a útrapami daň za ochranu, moc a postavení v hierarchii lidské společnosti. Po ovoci poznáte je, říká Kristus. Jen se rozhlédněte kolem sebe, jak se vlády nejen tohoto státu snaží den za dnem ony výnosy negativních energií svými konkrétními činy v kolektivním prožívání nás všech zvyšovat. .

Kolik z nás tady dokáže zvednou hlavu a podívat se zpříma do vlastních očí v zrcadle a říci tomu, kdo z něj hledí na vás tu prostou větu : mám tě rád ? Kolik z vás vůbec chápe, co to skutečně znamená mít se rád ? Kolik z vás je schopno vyzvednout tímto způsobem z prachu zapomnění svoji multidimenzionalitu s její úžasnou silou pozitivních emocí?

Ptáte se, proč by jste měli najít dávno zasuté cesty k prožívání pozitivních emocí vnitřní duální lásky, klidu a míru v nitru každého z vás ? Ptáte se, proč je vám všem v tom tak intenzívně bráněno a proč jste taženi svým prožíváním v tomto světě opačným směrem ?

Protože pokud tak alespoň někteří z vás ve svém nitru učiní, vytvoříte akty své bezpodmínečné lásky k sobě, životu, světu i lidem kolem sebe obrovský vír nádherné energie, který napadá přímo v centru jejich moci ty, kteří na vašich negativních emocích dosud parazitovali a touží dále parazitovat. A oni jsou proti tomu víru absolutně bezmocní. Je ale nutné, aby ten vír v našich nitrech dosáhl společně určité hraniční hodnoty.

Tak je to jednoduché !

Vašich pozitivních emocí se bojí ti ze světa i ti z podsvětí jako čert kříže. Programovým prožíváním pozitivních emocí na úzké cestě vlastní vnitřní duální a multidimenzionální lásky k sobě získáváte sílu unikat z dosahu jejich moci a stáváte se svobodnými.

Stáváte se skutečně a neodvolatelně svobodnými lidmi a pány nad svými životy. To není fráze, to je holý fakt.

Je ale pravdou, že tohle neuchopíte svojí myslí. To si musíte prožít svým srdcem. Probuďte svá srdce zasutá pod nánosy strachu, depresí a úzkostí k radosti a lásce ! Probuďte energie svého srdce a propojte je s energiemi svých dosud temným elitám podřízených myslí !

Protože právě jejich vnitřní spolupráci ve vás v pozemském bytí ona mnohá esesročka mocných podsvětí i mocných tohoto světa ode dne vašeho narození programově blokují již po řadu vašich inkarnací. Dejte mu šanci, svému srdci. Dejte šanci svým srdcím propojeným se svojí myslí. Jste lidé se svobodnou vůlí, ne stádo určené k exploataci svých energií !

Vraťte se prosím k základům, které na tuto Zemi přinesl Ježíš Kristus a pojďte je žít ! Veliké kolo dějin se natočilo směrem, který vám k tomu dává tu nejlepší šanci ! A nebudete se stačit divit, co se bude dít !

(c)2010 Pavel Karpeta

http://www.matrix-2001.cz

-pokračování-

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s