Atlantida a Lemurie-Mu

Podle některých historických pramenů (Platón 427 – 349 př.n.l.) se Atlantida nacházela v Atlantiku a Lemurie v Pacifiku. Vládly jim vyspělé civilizace z jiných světů. Po potopení po nich zbyly Azory a Polynésie. Azory leží na linii, která obklopuje planetu v délce 40.000 mil, na které je mnoho zemětřesení. Zde se potkávají 4 tektonické kry – Euroasijská, Africká, Severoamerická a Karibská. Spolu s Kanárskými ostrovy jsou podřízeny vulkanickým činnostem. V ten samý čas byla potopena Appalachia, která spojovala Severní Ameriku, Evropu a Grónsko. Další naleziště starodávných civilizací je pod vodou u souostroví Bimini, blízko Bermudského trojuhelníku (budovy, zdi a cesty).

Jedna verze říká, že Atlantida se vynořila po potopení Lemurie, druhá, pravděpodobnější, že existovaly najednou. C.J Churward pátral v Ásii po záznamech. Našel důkazy o existenci Lemurie z období před 70.000. Atlantida byla zničena v období 10.000 – 5.000 př.n.l. Před katastrofou (nebo po ní) část obyvatel odešla do Střední Ameriky jako Máyové, stavitelé všech fantastických staveb v Americe. Další část odešla do Asie, Číny a Indie. Z nich potom vznikaly kolonie v Egyptě a Sumeru.

Všechny genetické cesty se vracejí k Lemurii – Mu. Je to MATEŘSKÁ ZEMĚ, která vznikla před stovky tisíci lety. Byla zničena před cca 72.000 lety. Zbytky Lemurie leží zřejmě na dně Pacifiku. Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, že jejich půda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem. V Západní Číně v buddhistickém klášteře Dunhuang se našly útržky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina důkazů však byla zničena (v knihovně v Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l.). Jasnovidec Samuel prováděl channelling s dříve inkarnovanými bytostmi Atlantidy. Přinesl zprávy o existenci první moderní společnosti v Lemurii, která se rozkládala v Tichém oceánu.

Obyvatelé prozkoumávali na svých výpravách svět a objevili Atlantidu. Byla sestavena z mimozemské rasy KUMARAS z Venuše. Byly to lídři lemurské civilizace. Vytvořili mystickou školu, kde byli vybraní lidé zasvěceni do pokročilých esoterických znalostí. Bylo to 13 škol s 13 úrovněmi zasvěcení. Po absolvování se stali členy Řádu Hadů. Lemurští králové a královny prošli všech 13 zasvěcení. Byli z Dračí krevní linie a uctívali Slunce (nebo Sírius?)

Atlanťané měli tmavou pokožku podobnou původním Američanům, později z nich vznikli američtí aborigines. Přišli do Ameriky před 48.000 roky – před 1.kataklyzmatem. Atlanťané žijící na Zemi byli kříženi s lidmi. Snížilo se DNA a vytvořila se hybridní linie, která se stala královskou linií. To samé proběhlo u Lemuřanů. Královská linie se vyznačovala světlou kůží. Říkali si SYNOVÉ BELIALU. Křížení se stalo jedno z hlavních věcí. Převzali vládu, ekonomiku a vzdělání. Kontrolovali Chrám Slunce a náboženskou strukturu. Mohli si všechno dovolit. Jejich hlavní zájem byl v technologii. Ovládla je však nenasytnost a touha po moci. Jejich armády táhly po celém světě. Postupně ovládli Ameriku, Afriku, Evropu, Střední Ásii, Indii a Tibet. Napadli i do té doby používanou všeobecnou teorii JEDNOHO (vše je jedna energie a ta je se vším spojena) a rozdělili jeden chrám Slunce. A to byl počátek rozporů s příznivci Jednoho Boha, kteří nakonec emigrovali s Atlanťany s červenou kůží do Západní Ameriky a Východní Afriky. Chtěli si uchovat svoji víru. Zde začali stavět nové kamenné kruhy a stavby.

Militantní Atlanťané použili zbraně proti Číně. Využili svět k řízení svých odpůrců použitím rozsáhlého krystalu. Vyvolali tím protireakci ve formě II.kataklyzmatu (9.000 př.n.l. podle Platóna), který zničil samotnou Atlantidu. Povrch Země se přestěhoval o 3.000 mil, roztavené horké magma se zředilo a bylo spojeno v Severní pól, který do té doby byl v Hudsonském zálivu. Tím se posunuly kontinenty spolu s Atlantidou, která se dostala na území dnešní Antarktidy.

Co bylo příčinou tohoto kataklyzmatu? Zřejmě srážka s Nibiru/Nimiru, která se udála 3x za posledních 100.000 let. Jižní a Severní pól se změnil 171x za posledních 76 miliónů let. Každý posun měl vliv na změnu počasí. Země byla oficiálně mapována od 15 st. Známá je slavná mapa tureckého námořníka Piri Reise – 1513 , která byla sestavena z 20-ti starších map. Zde byla i zobrazena Antarktida (podle oficiální historie byla objevena v roce 1773 kapitánem Cookem).

Shrnuto: Bílá rasa je za globální kontrolou lidstva doposud. Už dříve postavili technologii nad duchovní vývoj. Duchovno použili k manipulaci a dosažení svých cílů. Přitom nebrali žádný ohled na ostatní. Jsou naprogramováni na agresivitu, dominaci a pocit vlastní výjimečnosti. Dnes vedou lidstvo do Nového Světového Řádu pod taktovkou Iluminátů. Jejich náboženství formou opozice (izolace, neexistence žádné spojitosti) je dnešním významným archetypem. Nynější svět je světem Nové Atlantidy, kde jsou lidé posedlí technologií tak, jako první civilizace Atlanťanů.

Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládli jim Dračí Králové. Zakládali kolonie ve všech částech světa. Např. v Egyptě – KHEM ( Černá Koza ) – později nazvána PAN. Je to půda Ohňových Draků.

Používali písmeno K pro reptiloidní krevní linie. K bylo napsáno ve formě hada a to egyptskými hieroglyfy. Dále používaly symbol Kozy jako symbol uctívání Iluminátů a Satanistů pod jménem Bafonet.

Rodové linie Egyptských králů sahají desítky tisíc roků před oficiální historii Egypta. To podporuje tvrzení Atlantských a Lemurských kolonií v Egyptě ještě před kataklyzmatem.
Jejich symboly přežily do dneška – např. v Číně. To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboženství. Kolonizovaly Ameriku, přišli do Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Použili svoje pokrokové technologie pro stavbu pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného působení terestrické (zemské) energie. Ta je složena z pavučiny meridiánů, které obklopují Zemi. Když se kříží, vytvářejí spirálovitá zřídla energie – Stonehenge + chrámy Atlanťanů a Lemuřanů. Na těchto místech také stojí výzkumné laboratoře UFO – např. Sedona (Arizona), blízko kmene Hopi, kteří mají spojení s Lemuřany.

Potomci Lemuřanů a Atlaňtanů jsou:

1. CARIANS – kolonizovali Zemi, nazýváni také mořští hadí lidé Atlantského Boha Ohně

2. EUS-CARA – Baskové ( Baskicko v Španělsku )

3. TUARKES – Hadí lidé Velkého vznešeného Boha Ohně, osídlily S.Afriku s jejich atlantskými znalostmi, Tuarégové, mají jeskynní systém v Ahaggar Mountains, v nichž jsou malby od Atlantských předků držící hady a meče s trojzubcem na čepeli. Provádějí zde turisty. Ti zde uviděli zelené reptiloidní monstrum Ourans – jej uctívají jako hadí božstvo. Tancují bohu Votanovi.

Kolonizace Řecka je také daleko starší než se oficiálně tvrdí. Kolonie Athéňanů válčily s Atlanťany ještě před potopou. Tuto válku popsal Platón a oficiální historici ji zamítli. Řekové existovali před kataklyzmatem, které potopilo Atlantidu. Atlantské kolonie v Řecku uctívaly hadí božstvo – Athénu a Neith, které bylo zobrazováno jako plaz, had, sfinga nebo jako božstva, která jsou pokryta hady. Všude, kde byly reptiliánské krevní linie, byla centra uctívání a rituálů pod jmény Barati, Athéna, Isis, Semiramis, Artemis, Diana.

Další kolonie Atlaňtanů a Lemuřanů byly:

1. Pelasgians – Lidé Moře, uctívali plazí Měsíc božstvem Dana (později Diana/Artemis) a atlant. rohatého boha Pana. Osídlili Peloponéský poloostrov a Arcadii (Iluminátské jméno pro Atlantidu)

2. Daanani – odešli z Atlantidy a osídlili dnešní Turecko, Řecko a Británii jako Tuatha Danaani (Lidé Moře). Přinesli sebou základy plazí krevní linie. Domov měli na ostrově Rhodesie = domov čarodějů, kde probíhala iniciace. Uměli měnit počasí a tvary. Tajné společenství Iluminátů v Rhodésii – Králové Malty, mají stejný původ jako Templáři. Rhodos – spojeno s německým ROT (červený) a s Rothschildem (Red – shield), který se stal kódem pro krevní linii. Red-Sírius?

Danaani také osídlili Kypr = Ostrov Danů, ostrov Man – důležitý pro druidy, Baleáry a Taurus mountains (Turecko).

MALTA byla vybrána záměrně jako důležité centrum před 3.500 př.n.l. Byl to domov hlavní mysteriózní školy. Pod Maltou je rozsáhlá síť tunelů a megalitických chrámů, kde i dnes probíhají iniciace.

TEMPLÁŘI byli založeni v 11. st. s úkolem chránit plazí krevní linii a vysoce tajnou Priory of Sion. Jejich cílem je umístit do předních pozic na celém světě plazí krevní linii a kontrolovat (fašistický stát)

3. Amazonky

– přišli z ráje = Hesperidek ( Hespera ) = jméno pro Atlantidu

– jejich znakem jsou 2 sekery

– založili mnoho oltářů pro uctívání plazích bohů – nejznámější Efez + další podél tureckých hranic

4. Tyrhéni – podle nich Tyrhénské moře

Rozdělili se na :

a) Etruskové

b) Féničané – osídlili oblast Canaan (Ka – nan = plaz), Půda Ohňových plazů v Malé Ásii

Po založení těchto míst se Atlanťané a Lemuřané umístili do vlád ještě před potopením jejich kontinentů. Jsou to ty samé krevní linie dneška.

Před hrozící potopou utekli Atlanťané do Británie, Skandinávie, S.Afriky, hor Turecka, Iráku a USA. Staré legendy hovoří o pokročilých bytostech, které přišli z potápějícího se kontinentu Atlantidy. V Ásii jsou legendy o bytostech z Pacifiku. Polynésané hovoří o zbytcích kontinentu – ostrovy v Pacifiku, které se staly Polynésií.

Sumer byl klíčové centrum, kolébka civilizace (podle oficiální historie). Zde se však pouze restartovala civilizace po kataklyzmatu. Sir Laurince Gardner, přední muž staré královské Dračí lóže a Řádu, který byl vytvořen 2000 př.n.l. jako podpora Dračích králů + plazích krevních linií, tvrdí, že Sumer znamená ve starém irském jazyce drak.

Sumerian = Sidhemurian (Shee – murian)

Sumer = Země Draků (podle jazyka skand.vikingů). Zakladatelé Sumeru byly ti samí plazi Anunnaki, kteří kontrolovali Atlantidu a vedli ji do destrukce. Byli posedlí technologií a stroji (jako dnešní svět). Převzali Školy Mysterií, využívali místa síly a pokročilé znalosti, manipulovali lidskou mysl a energii. Je předpoklad, že kataklyzma bylo způsobeno jejich nevyváženou prací s energií země.

David Icke

http://probuzeni.blogspot.com

 

 

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

1 Response to Atlantida a Lemurie-Mu

  1. Radka píše:

    ….musim rict, ze mam po precteni husi kuzi a pouze se divim, odkud ty vsechny informace?
    vymysl ci pravda? kazdopadne uzasny

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s