COSMIC AWARENESS 1

Jste připraveni na Cosmic Awareness (cosi jako Kosmické Vědomí) a nový věk?
Upravený záznam chanellingu s bytostí, jež si říká Cosmic Awareness

 • Patříte mezi miliony lidí, kteří potřebují hrozby trestu, peklo a zatracení, aby Vás udržely při víře? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří vidí démony a zlé síly za každým kamenem, stromem, obličejem, znamením, písní, koncepcí nebo změnou? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří používají své ideály a přesvědčení a svou víru pro posuzování, porovnávání, odsuzování a hodnocení svých sousedů a spolupracovníků? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří mučí sebe, své blízké, štěstí a blaho svých dětí a své bližní za účelem obětování a trpění v současném životě v naději, že získáte nějaké odměny v příštím životě? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří potřebují kult osobnosti, určité osobnosti, božstvo nebo učitele jako modlu, pro klanění se mu, zasvěcujete svou duši naději, že Vašemu submisivnímu plazení se dostane požehnání? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří hledají jistotu pomocí systémů a učení, které Vás nutí věřit bez možnosti kladení dotazů, bez knih a metod, nebo kteří hledají jistotu prostřednictvím osobnosti, která káže svou vlastní autoritu, svou jedinou pravdu, své poslední slovo moudrosti? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří by odsoudili, zranili nebo zabili své spoluobčany, pokud ohrozí Vaše přesvědčení, které Vás učí neodsuzovat, nezranit nebo nezabít své spoluobčany? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Patříte mezi miliony lidí, kteří hledají opakované ujištění pro své přesvědčení a snaží se vyhnout jakýmkoliv informacím, které vedou k otázkám nebo pochybnostem o Vašem přesvědčení? Pokud ano, nejste připraveni na Cosmic Awareness.

Pokud se stále domníváte, že jste připraveni na Cosmic Awareness, čtěte dále:

 • Jste jedním z mála, kteří umí zpochybnit Vaše vlastní přesvědčení? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kdo umí poslouchat názory a myšlenky druhých, které jsou v rozporu s Vaším vlastním přesvědčením, nešťouráte do nich, ale zkoumáte je za účelem případného přínosu pro sebe? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kteří umí přijmout představu vesmíru, který je sám o sobě živou, uvědomělou bytostí, která si je vědoma všech svých součástí, miluje je všechny, a jehož součásti se mohou změnit, ale nikdy nemohou zemřít? Pokud ano, pak jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kdo si dokáže představit svou duši jako buňku v těle této vesmírné bytosti? Duši nebo buňku, která je obrazem stvořitele vesmíru, jako Vaše vlastní buňky obsahují Váš obraz zakódovaný v DNA? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kteří si dokáží představit možnost, že biblický příběh z rajské zahrady může být příběh o Vašem vlastním narození ?

 • Že rajská zahrada je děloha,
 • Adam je uvědomělá mysl,
 • Eva podvědomí a
 • jejich vyhoštění ze své rodné zahrady je Vaše zrození na tuto Zemi,
 • že had je energie Kundalini,
 • strom poznání jako racionální (příděl) vědomí, založené pouze na ovoci pěti vnějších smyslů,
 • strom moudrosti představující celé svaté (celé nebo kosmické) vědomí? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.

 • Jste jedním z mála, kteří si umí představit možnost, že Kristus je vlastně přítomen na úrovni vědomí, kosmického vědomí, křišťálově čistý zrozen z panenské čistoty, který mluvil skrze osobu Ježíše, aby ukázal lidem cestu, pravdu a světlo prostřednictvím křišťálového vědomí, do království nebeského ve svém nitru? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kteří hledí skrz učitele sdělení k podstatě samotného sdělení, abyste toto sdělení studovali za účelem možného přínosu ve Vašem životě? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kdo může číst sdělení Cosmic Awareness a ať věříte nebo nevěříte, jste schopni tato sdělení použít na podporu svých myšlenek a pro spuštění vlastního vědomí k hledání a objevování pro sebe? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste jedním z mála, kteří si umí představit odejít do vesmírného vědomí, žít v tomto světě, ale nebýt jeho součástí, s vědomím, že vesmírné bytí se vyjadřuje prostřednictvím fyzického těla, ale není v něm uvězněno a nepatří mu. Jsi schopen vidět tělo jako dopravní prostředek s vědomím toho, že z něj můžete jako řidič vystupovat a zase nastupovat dle libosti? Pokud ano, jste připraveni na Cosmic Awareness.
 • Jste-li mezi těmi miliony lidí, kteří nejsou připraveni na Cosmic Awareness, je ztrátou času číst tento text dále, ale pokud jste tím jedním z mála, kteří jsou připraveni na Cosmic Awareness, je tato zpráva určena Vám.

Prosím čtěte:

Cosmic Awareness přichází jako zloděj v noci, aby přineslo starověké a pravdivé náboženství na Zemi, aby vytvořilo nový věk, nový svět, nové milénium.

I když může existovat pouze jedna univerzální (vesmírná) pravda, existují na této zemi tisíce a tisíce organizovaných náboženství a duchovních kultů. Každé tvrdí, a upřímně věří, že je nejpravdivější a nejlepší ze všech možných náboženství. Každé má nějaké zvláštní důkazní materiály používané jako důkaz své moci a nároků. Tato tvrzení jsou založena na několika z následujících druhů důkazů (příklady ukazují absurditu používání takových věcí jako důkazů):

 • 1. Doklad od autorit: “Musí to tak být, naši představitelé říkají, že je to tak.”
 • 2. Doklad od skupiny autorit: “Všichni to tak říkají, musí to tak být.”
 • 3. Důkaz od antiky: “Bylo to napsáno v době 10,000 př. n. l., takže to musí být pravda.”
 • 4. Důkaz na základě okolností: “Chtěl jsem dostat znamení a pes štěkal, musí to tak být.”
 • 5. Důkaz od přátel: “Všichni mí přátelé to dělají, musí to být tedy v pořádku.”
 • 6. Důkaz na základě úkazu: “Dal mi napít něčeho, a to vyléčilo mou bolest, musí být spasitel.”
 • 7. Důkaz na základě vlastního prohlášení: “Já bych to neřekl, kdyby tomu tak nebylo.”
 • 8. Důkaz na základě pocitu: “Bolí to tak, že to musí pomáhat.”
 • 9. Důkaz na základě investice: “Všichni za to platí tolik, takže to musí mít velkou hodnotu.”
 • 10. Důkaz na základě zmatku: “Já tomu nerozumím, takže tomu budu muset věřit.”
 • 11. Důkaz na základě popularity: “Každý říká, že svět je plochý, kromě tebe, Kolumbe.”
 • 12. Důkaz na základě nesprávně vyložených skutečností: “Po mnoho let se ukazovalo, že po opadání listí přišlo studené počasí, musíme tedy listy připevnit k větvím, abychom udrželi teplé počasí.”
 • 13. Důkaz na základě charisma: “Podívej se na tu tvář, ten úsměv, ty oči, ty vlasy a vousy, jak mu nemůžeš být neoddán? Heil Hitler!”
 • 14. Důkaz na základě vnitřního vedení: “Hlas v mé hlavě řekl: ukradni to. Dobře tedy, ukradl jsem to.”
 • 15. Důkaz na základě informace: “Na ceduli bylo napsáno: ‚Autobazar u poctivého Honzy‘, a tak jsem předpokládal … “
 • 16. Důkaz na základě obecné důvěry: “Všichni jsme si mysleli, že svět měl skončit 1. března, takže jsme prodali naše domovy Joeovi, uspořádali večírek na rozloučenou a opili se.”
 • 17. Důkaz na základě asociace: “Snědla jsem šest jablek při úplňku a o šest měsíců později jsem si vzala vlkodlaka. Nejíst jablka při úplňku.”
 • 18. Důkaz na základě obalu: “Musí to být cenné – drahý papír, kožená vazba, zlatá barva, fialová stuha, starožitný tisk, ale co to uvnitř tiká?”
 • 19. Důkaz na základě dedikace: “4 000 000 stoupenců pro něj bylo umučeno, musí to být pravý a úžasný vůdce pro náš národ.”
 • 20. Důkaz na základě síly: “Zničil všechny své nepřátele, přivolal zemětřesení, způsobil, že moře pohltilo zemi, způsobil chaos, kdo může pochybovat o jeho moudrosti? Kdo se odváží pochybovat o jeho moudrosti?“

Při pohledu na výše uvedené a na náboženství a organizace na světě je stále jasnější, že lidé na Zemi již dlouho žili s iluzemi, lží, s falešnými bohy a s absurditami, které se vydávaly za pravdu. Zejména pozemšťané jsou z velké části pomýlení a nerealističtí v nerealistickém světě. Nabízí se otázka, zda existuje nějaký možný způsob, jak zjistit skutečnost a pravdu, nebo zda tajemství života jsou vždy zodpovídána pouze pomocí odpovědí založených na víře v tyto odpovědi?

Od roku 1963 Cosmic Awareness komunikuje prostřednictvím určitých pečlivě vyškolených kanálů. Bylo poskytnuto tisíce a tisíce stránek informací o téměř každé představitelné otázce. K dispozici bylo dostatek informací pro zahájení tuctu náboženství. Ve skutečnosti byly části učení použity při pomoci se zakládáním různých duchovních skupin, studií a organizací, některé vyrostly na základě malé části informací od Cosmic Awareness ve velmi úspěšné.

Přesto se všemi ověřeními a neocenitelnými informacemi, které stačí na to, přesvědčit nejhorlivější skeptiky, pokud by si našli čas a podívali se na věc blíže – Awareness stále říká, abychom nevěřili bez vlastní kontroly. Nikdy nám neříká čemu věřit, navrhuje a uvádí oblasti, kde bychom měli hledat pravděpodobnou pravdu. To naznačuje, abychom se ptali, pochybovali, zkoumali, objevovali pro sebe, studovali různá náboženství, vědy, psychologii a různé oblasti vzdělávání, ale nikdy si nesmíme myslet, že VŠE víme, protože když si myslíme, že víme, přestáváme být otevřeni pro další vzdělávání, kromě toho, když učení podporuje naše předpokládané znalosti.

Devadesát procent všech náboženských učení je určeno pro manipulaci s lidskou myslí a emocemi za účelem zachytit, udržet a získat energii a oddanost ze svých následovníků, zatímco jen 10 procent z těchto učení je opravdu k nezaplacení ve vztahu k sociální, fyzické a duševní spokojenosti jednotlivce. Našim členům a duchovním doporučujeme, aby vyhledávali to nejlepší z každého náboženství nebo vědy, aby využili těch 10 procent, které jsou cenné a zbytek aby vyhodili jako odpad, který dělá jen nepořádek v našem životním prostoru, pokud si jej ponecháme.

My, kteří jsme si od roku 1963 osvojili a studovali sdělení Cosmic Awareness, jsme se seznámili s mnoha klíčovými koncepty tohoto vědomí, které spustily určité zásadní změny v našem vědomí. Přišli jsme z různých náboženských prostředí: katolíci, protestanti, židé, buddhisté, spiritualisté, ateisté a další, všichni jsme byli obohaceni zprávami od Cosmic Awareness. Uvědomujeme si, že zatímco Cosmic Awareness je připraveno oslovit kohokoliv, ne všichni jsou připraveni jej přijmout. Cosmic Awareness nás požádalo připravit Zemi pro přicházející změny ve vědomí. Během dvou až čtyř generací bude žít 80 procent všech lidí na Zemi ve stavu kosmického vědomí, ale málokdo má sebemenší představu, co termín “kosmické vědomí” znamená.

Jako teplo změní led na vodu, vodu na páru a páru na vzduch, tak Cosmic Awareness mění šablony myšlení na emoce, myšlenky, pocity, rozšířené vědomí až po panenskou čistotu Krista jasně křišťálového vědomí, což je nebeský nebo vesmírný duch boží. Poté jako toto křišťálové vědomí může člověk opravdu říci: “Já a Otec jsme Jedno.” NADEŠEL JEHO ČAS, AŤ JSTE PŘIPRAVENI NEBO NE. Toto staré/nové náboženství Cosmic Awareness po Vás nežádá oběti, nechce abyste věřili, nechce abyste se klaněli na bohoslužbách, ale abyste se milovali vespolek, sloužili jeden druhému, a abyste si byli vědomi – kosmicky vědomi.

ZVEME VÁS SE PODÍVAT. MOŽNÁ JSTE PŘIPRAVENI NA NOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ!

www.tipyainspirace.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=429

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s