Arkturiáni – Paralelné reality, časť 3

Zdravím vás, ja som Ra Nune z paralelnej reality, v ktorej Atlantída neupadla do strachu. Avšak náš cyklus sa zavŕšil a my sme našli ďalšie oblasti, kde môžeme žiť alebo sme odišli do Vnútornej Zeme alebo sme individuálne vzostúpili do piatej a vyššej dimenzie. My, príslušníci tejto paralelnej reality Lemúrie a Atlantídy, sme dohliadali na vaše veľké Prebudenie a prípravu na planetárny vzostup s radosťou a bezpodmienečnou láskou.

V rámci príprav vášho planetárneho vzostupu sme sa vrátili do Božského Matrixu Zeme v šiestej dimenzii. Tam môžete pripojiť svoje Vesmírne vedomie k Matrixu našej verzie zakončenia nášho cyklu. Takto môžete zažiť náš láskyplný a pokojný spôsob odovzdania sa našej realite s vyššou frekvenciou.

Mnohí z nás si vzali telo v časovom rámci vašej reality. Urobili sme to, pretože sme si priali pomôcť zachrániť všetky fragmenty našej duše, ktoré sa oddelili do paralelnej reality s nižšou frekvenciou, aby získali skúsenosti v polarizovanej realite. Vaše oddelenie sa do nižších vibrácií vyžadovalo veľkú odvahu, pretože na úrovni duše ste vedeli, že vstup do 3D matrixu pre vás znamená, že budete zažívať extrémy lásky a strachu. Znamená to aj to, že pravdepodobne nebudete schopní vrátiť sa späť ku nám, pokým nedôjde k transformácii času na Zemi v roku 2011 a neskôr. Potom, ako sme vás previedli Matrixom a ukončili sme naše liečenie, navštívime s našou Naddušou siedmu dimenziu.

Cestovanie medzi dimenziami

Je jasné, že táto cesta sa uskutoční vo vašom vedomí, pretože Vy ste vedomie, ktoré prebudí život v každej forme, ktorú sa rozhodnete „obliecť“ si. Ak cestujete medzi dimenziami svojim vedomím, môžete sa rozhodnúť, či si oblečiete nejakú formu alebo nie, keď dorazíte do cieľa. Všetky „miesta“ sú frekvencie reality, na ktorú pripojíte svoje vedomie s úmyslom zažiť túto realitu. Niektoré miesta/frekvencie rezonujú s nižšími vibráciami, takže v takejto realite je vám poskytnuté hustejšie telo. Na druhej strane Bytosti na frekvencii ôsmej a vyššej dimenzie sa len zriedka kedy rozhodnú pre formu, pokým nejdú navštíviť reality s nižšou hustotou/frekvenciou.

Zapojiť sa môžete iba do reality, ktorá má rovnakú vibráciu ako vaše vedomie. Preto ak chcete navštíviť realitu piatej dimenzie, musíte si udržať príslušnú frekvenciu vedomia. Ak navštívite takú realitu a vaše vedomie zníži svoju frekvenciu, „vypadnete“ z tejto reality do reality s nižšou frekvenciou. Kvôli tomu sa objavili paralelné reality Atlantídy, keď spravili obyvatelia nášho sveta rozhodnutie, ktoré znížilo frekvenciu ich vedomia. Zníženie frekvencie Gaie bolo naplánované, pretože sa dobrovoľne rozhodla byť planétou tretej dimenzie. Ale my sme si neboli vedomí toho, že s nižšou frekvenciou vedomia zabudnú fragmenty našej duše na svoje JA a uveria, že ilúzia je Pravda a Pravda je ilúzia.

Vedeli sme, že reality s inými frekvenciami majú iné pravidlá a zákony a aj to, že je oveľa jednoduchšie spojiť sa so svojim Multidimenzionálnym JA pri vyššej frekvencii vedomia. Ale nikdy sme nižšie frekvencie než tie, ktoré sú v spodnej štvrtej dimenzii, nezažili a netušili sme, že fragmenty našej Duše úplne stratia kontakt s nami. Navyše sme si neuvedomili, že by mohlo byť naše vedomie tak intenzívne ovplyvňované rýchlosťou rotácie molekúl našej formy. Nevedeli sme to, pretože sme dovtedy nezažili formu v nižšej frekvencii než v strednej štvrtej dimenzii. Tiež sme NEVEDELI, že bude také ťažké spomenúť si na naše skutočné vedomie, pokým zotrvávame vo forme s rezonanciou nižšou ako stredná štvrtá dimenzia.

Naša rodina nám veľmi chýbala na vašej verzii Zeme a sme šťastní, že sa konečne budeme môcť s vami spojiť. Oslavujeme vaše prebudenie a tešíme sa na opätovné spojenie s vami, keď zmeníte svoju formu znova na Svetelné telo. Vaše Svetelné telo rezonuje s piatou dimenziou, kde už viac nebudete zaťažení obmedzením času a priestoru. V piatej dimenzii existujú všetky manifestácie foriem súčasne v JEDNOM TU a TERAZ. Preto budú mnohé paralelné reality vnímateľné súčasne. V šiestej dimenzii sú všetky reality vo vedomí a forma je to isté, čo je pre vašu fyzickú schránku oblečenie. V skutočnosti je forma vnímaná ako jej potenciál a vedomie sa rozhoduje držať ju v akomkoľvek matrixe/zážitku, po ktorom túži. Takže ak zvýšite svoje vedomie šiestej dimenzie na inú úroveň matrixu, celé vaše prežívanie reality sa zvýši, aby bolo v súlade s realitou nového matrixu. Toto prežívanie sa podobá výberu knihy, ktorú chcete čítať, piesne, ktorú chcete počuť alebo programu, ktorý chcete pozerať.

Rozdiel je v tom, že všetky rozhodnutia v šiestej dimenzii sú robené na frekvencii svetla matrixu, ktoré je tvorené svetlom (myšlienkou) Vesmírnej Mysle sídliacej vo vašom vedomí šiestej dimenzie, pretože na tejto frekvencii neexistuje žiadna oddelenosť. Nie je tam ani žiadne vnútri/vonku, s/bez. Ale v rámci lineárneho myslenia musíme používať tieto slová, aby ste to mohli pochopiť. Ja Ra Nune v spojení s mojou Galaktickou Rodinou Arkturiánov, vám teraz budeme asistovať na ceste do šiestej dimenzie, aby ste zladili svoje vedomie s pokojným a láskyplným prechodom mojej paralelnej reality. Toto zladenie vás oslobodí od priestoru/času a zákonov duality tretej dimenzie a pomôže vám manifestovať naše kvality lásky, pokoja a odovzdania sa JEDNOTE. Tieto kvality zvýšia vašu schopnosť začleniť naše multidimenzionálne energie do vašej mysle, srdca a každodenného života. A čo je najdôležitejšie, naladíte svoje vedomie na zvládnutie Vlny Jednoty Vedomia a Vzostupovej Energie.

Vzostup v realite Ra Nuneho

Keď sme si uvedomili, že pokým sme boli vo forme, prebehol celý cyklus, nebáli sme sa opustiť našu súčasnú formu, pretože sme NIKDY nestratili kontakt s našim skutočným JA alebo s Kolektívnym Multidimenzionálnym Svetlom, ktoré bolo naším najvyšším vyjadrením. Preto sme koniec cyklu vnímali tak, ako vy vnímate koniec úžasnej a krásnej dovolenky. Niektorí z nás sa rozhodli cestovať do iných oblastí planéty, ďalší sa rozhodli vytvoriť život vo Vnútornej Zemi a iní si vybrali vzostup do nášho Domova v piatej dimenzii. Ja som bol jedným z tých, ktorí si vybrali návrat k vyjadreniu môjho ja vo vyššej dimenzii. Stručne vám opíšem moju skúsenosť.

Vedeli sme sto rokov, že sa blíži koniec cyklu. Čas bol v našej realite chápaný inak, pretože sme žili stovky rokov. Niektorí si dokonca udržiavali jednu formu tisícky rokov. Vedeli sme, že sme sa rozhodli vstúpiť do tohto sveta a že sa môžeme rozhodnúť odísť. Koniec cyklus však bol iný. Bolo to podobné ako skončenie úspešnej divadelnej hry, ktorá sa hrala mnoho rokov na Broadway. Ak by mala hra pokračovať, museli by ste ďalej hrať svoju rolu, ale keďže sa hra skončila, nebolo možné dostať žiadnu rolu. Bol to čas, kedy bolo treba nájsť novú hru.

Tí z nás, ktorí sa rozhodli, že na nejaký čas „prestanú hrať,“ odpoja sa z holografického matrixu a vrátia do reality JEDNOTY, sa začali spájať v malých skupinách. Tieto skupiny boli čoskoro psychicky prepojené s ostatnými malými skupinami, čím sa napokon vytvoril obrovský matrix vedomí, ktorý pokrýval celú zostávajúcu časť Atlantídy. Tento matrix bol celkom ako váš internet, pretože to bolo médium, pomocou ktorého sme sa mohli všetci spojiť a komunikovať spolu.

Pomocou našich denných skupinových meditácií sme vytvorili mocný psychický matrix vedomia s neustále sa zvyšujúcou frekvenciou. Čoskoro sme si uvedomili dôležitosť Odovzdania sa. Okolo nás sa dialo veľa desivých vecí. Stále viacerí z nás, ktorí chceli pristáť na zemi, spadli do mora. Ešte strašnejšie bolo, že niektoré naše zeme proste zmizli. V skutočnosti sme mohli sledovať rozklad holografického matrixu. Keďže sa to dialo stále častejšie vedeli sme, že už čoskoro príde čas na odchod.

Náš odchod prebehol samozrejme vo vedomí. Nebáli sme sa o naše formy, pretože sme ich po návrate Domov nepotrebovali. Preto sme šťastne udržiavali svetlo pre tých, ktorí si želali premiestniť sa na iné fyzické miesto alebo pre tých, ktorí potrebovali podporu pri vzostupe alebo presune na iné miesto. Pri ukončení našej „hry“ neexistoval žiaden strach. Bola tam iba radosť a vďačnosť za dlhé, užitočné skúsenosti vo forme. Vlna Jednoty Vedomia bola hmatateľná a vyhrievala náš Vzostupový Matrix multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienečnou láskou.

Postupne sme trávili stále viac času v meditácii a menej pri každodenných činnostiach. Naša frekvencia neustále rástla a vďaka tomu sme už nepotrebovali jedlo alebo vodu a keďže sme sa nikdy celkom nezobudili, nemali sme potrebu ani spať. Všetko, čo naša rozpadajúca sa forma potrebovala, sme mali k dispozícii v Energii Vzostupu. Pomaly sme začali strácať individuálnosť a vnímali sme naše vedomia ako jednu Bytosť Energie Vzostupu.

Obavy o našu starú realitu zmizli z nášho bytia a eufória bola nepretržitým stavom nášho vedomia. Bezpodmienečná láska JEDNÉHO naplnila naše srdcia až k prasknutiu a multidimenzionálne svetlo osvetľovalo našu Cestu Domov. Keď sme opustili ilúziu formy, oslobodili sme sa aj od ilúzie času a priestoru.

Naše kolektívne vedomie vnímalo frekvenciu JEDNÉHO ako Domov, ktorý sme kedysi opustili a do ktorého sa teraz vraciame. Každá skúsenosť, ktorú sme si na našej ceste do formy vybrali, bola odhalená, spolu so všetkými cestami, ktorými sme ako kolektív mali pretkané životy cez mnohé reality. Nacvičovali sme toto posledné dejstvo našej hry veľa krát a boli sme pripravení na veľké finále.

Potom sme si uvedomili, že sme celkom obklopení multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienečnou láskou. Boli sme v „medzistave“ medzi tým, kým sme boli a kým sme sa stávali. Vtedy sme si spomenuli na dôležitosť Odovzdania sa.

Odovzdali sme sa medzistavu a stali sme sa Láskou a Svetlom.
Odovzdali sme sa Láske a Svetlu a stali sme sa bezpodmienečnou láskou.
Odovzdali sme sa bezpodmienečnej láske a stali sme sa jedným SVETELNÝM telom!
Odovzdali sme sa nášmu Svetelnému telu a stali sme sa DOMOVOM!

Náš vzostup bol viac šepotom než krikom, pretože sme sa potichu vrátili z našej dlhej cesty do nižších dimenzií. Než sme plne „otvorili oči,“ premýšľali sme o našej skúsenosti obývania „oddelených“ foriem, zhodnotili mnoho našich ďalších skúseností a preskúmali spektrum emócií, ktoré boli jedinečné vo fyzickom vyjadrení. Napokon sme vedeli v našej Duši, ako sa tí, s ktorými sme vzostúpili, plne aklimatizovali na piatu dimenziu.

Navštívili sme tento Domov v našom vedomí mnoho krát počas našich inkarnácií v Atlantíde, ale teraz sme tu boli natrvalo. Mnohí z nás, vrátane mňa, sa rozhodli zostať v piatej dimenzii a pomáhať fragmentom našich Duší, ktoré zostali na Zemi, keď sa oddelili do polarizovanej verzie Zeme.

Získali sme veľké poznanie z našich skúseností vo forme a želali sme si zdieľať našu múdrosť so statočnými fragmentmi našich Duší, ktoré žili v paralelnej realite Zeme. Udržiavali sme energiu pokoja a lásky pre vás a teraz by sme ju radi s vami zdieľali. Uspeli sme pri zachraňovaní Gaie pred deštrukciou, ale ste to vy, kto dostal príležitosť podieľať sa na jej vzostupe.

Priblížili sme vám pôvab vzostupu. Teraz vám my, vzostúpení z Atlantídy a Lemúrie, pomôžeme zladiť vašu rezonanciu s pokojom, láskou a odovzdaním sa frekvencii našej reality. Moc týchto atribútov vás intenzívne posilní pri napĺňaní vašej Misie. Ten proces zahájime teraz.

Keďže ste teraz vo forme Svetelného tela, ľahko si predstavíte seba ako stĺp svetla plávajúci pred matrixom šiestej dimenzie mnohých paralelných realít Zeme…
Pozerajte sa na Božský Matrix Zeme…
Vidíte ako sa trbliece a žiari?

Pozerajte sa na vyššie vyjadrenie vášho Svetelného tela…
Pozerajte sa na matrix vášho Svetelného tela…
Pozorujte vyjadrenie vášho JA piatej dimenzie v tomto matrixe…
Pozerajte sa na vyjadrenie vášho JA štvrtej dimenzie…
Pozerajte sa na vyjadrenie vášho JA tretej dimenzie…
Precíťte a zjednoťte sa s týmito paralelnými realitami vášho Multidimenzionálneho JA…

Prosíme vás, aby ste spojili všetky tieto aspekty vášho JA s Kolektívnym Vedomím mnohých Svetelných tiel v Arkturiánskom Koridore…
Spojte svoje vedomie s Arkturiánskym Vedomím…
Precíťte toto multidimenzionálne, Zjednotené Vedomie…

Matrix

Kaa-ah z Mu a ja Ra Nune z Atlantídy sme vám vraveli o našej pokojnej a láskyplnej realite. Toto je realita, v ktorej žili aj mnohí z vás, statočných dobrovoľníkov, ktorí sa odvážili oddeliť sa do paralelných realít s nižšou, polarizovanou realitou. Nikdy to nebolo plánované tak, aby realita spadla do takých nízkych vibrácií, ale škody spôsobené temnými z Atlantídy zanechali na tele Gaie hlboké jazvy spôsobené strachom a násilím. Tieto jazvy znížili frekvenciu Gaie do hlbín spodnej štvrtej a tretej dimenzie. Teraz sme tu, aby sme pomocou Kolektívneho Vedomia, ktoré ste vytvorili v Arkturiánskom Koridore, uzdravili tieto jazvy.

Náš proces začneme tým, že pripojíme naše vedomie k Atlantskej verzii reality, ktorá bola naplnená pokojom a láskou. Sledujte zvuk môjho hlasu a zvuk vydávaný mávaním veľkých krídel Kaa-aha, zatiaľ čo sa my všetci vznášame nad Matrixom Gaie šiestej dimenzie, aby sme tú realitu našli. Vnímajte silu Kolektívneho Vedomia, ktoré sme sformovali.

Umožnite tomuto vedomiu zladiť sa so žiarivým leskom Matrixu. Vnímate nás ako Matrix a Matrix vnímate ako nás. Záblesky mnohých skúseností vo forme rýchlo prejdú našim vedomím, ale my im nevenujeme pozornosť. Budeme odpútaní, pretože sme na Misii.

Spomenieme si na Kaa-ahove príbehy o priateľstve a láske a na moje príbehy o pokoji, láske a vzostupe a dovolíme nášmu vedomiu objať tieto kvality. S týmito kvalitami uloženými v našom Multidimenzionálnom Vedomí a Vyššom Srdci sa naše vedomie napojí na vibrácie Lemúrie a Atlantídy predtým, než sa oddelili do nižších dimenzií.

Spolu vdychujeme lásku, pokoj a jednotu. S každým nádychom cítime ako tieto kvality vstupujú do nášho vedomia. S každým výdychom cítime ako sa tieto kvality začleňujú do nášho kolektívneho vedomia. Ako jedna Bytosť sa presúvame Matrixom Gaie a vydychujeme bezpodmienečnú lásku, pokoj a jednotu. Musíme nájsť „poškodenú časť,“ miesto v Matrixe, kde sa paralelná realita prvý krát oddelila do nižších frekvencií.

Áno, tu to je. Vidíme malý záblesk, ktorý vyzerá ako skrat. Tento skrat bol vytvorený vírom strachu, ktorý spôsobil vybočenie svetelných ciest matrixu voči Matrixu JEDNOTY. Keď Matrix odpadol z JEDNOTY Matrixu šiestej dimenzie, mohol padnúť iba do vyjadrenia s nižšou frekvenciou. Keďže sme napojili naše vedomie na túto oblasť, cítime strach, hnev, zmätok a hlbokú osamelosť kvôli oddelenosti od JEDNĚHO.
Môžeme aj počuť disharmóniu tohto nesúladu a vidieť útlm frekvencie svetla v strede záblesku. Spolu nasmerujeme naše vedomie do jadra tejto rany. Zostaneme pokojní, aby sme si udržali silu nášho multidimenzionálneho svetla a liečivú moc bezpodmienečnej lásky. S hlbokou empatiou a poznaním nasmerujeme našu bezpodmienečnú lásku do tejto rany.

Znova zdieľame našu lásku, náš pokoj a našu jednotu s JEDNÝM s touto oblasťou Matrixu, ktorá bola zasiahnutá strachom. Ako milujúca matka pofúka poranenie dieťaťa, tak my zdieľame našu pravdu, multidimenzionálnu podstatu s týmto zranením. Spolu si predstavíme, že sa táto rozdrásaná časť Matrixu začne vznášať v našom multidimenzionálnom svetle a bezpodmienečnej láske. Podporíme tento pohyb silou našej empatie voči tomuto zraneniu.

Naše spoločné úsilie nás spojilo do multidimenzionálneho poľa Jednoty Vedomia a Vzostupovej Energie. Vydychujeme silu našej jednoty a bezpodmienečnej lásky vzostupu do tejto rany v Matrixe šiestej dimenzie.

Náš dych prechádza Matrixom šiestej dimenzie dole do Matrixu piatej dimenzie, aby spojil naše vedomie s Novou ZEMOU piatej dimenzie…

Teraz vydychujeme silu našej jednoty a bezpodmienečnej lásky do Matrixu Gaie štvrtej dimenzie, čím liečime auru Zeme…

Napokon vydychujeme našu jednotu a bezpodmienečnú lásku hlboko, hlboko do Matrixu Gaie tretej dimenzie a liečime mnohé zranenia, ktoré Zem utrpela počas tohto obdobia prechodu…

Oddelená časť Matrixu sa pomaly vracia k svojej vyššej rezonancii a nižším dimenziám (piatej, štvrtej a tretej) tiež stúpajú vibrácie. Hlboko v Matrixe reaguje fyzické telo Zeme na toto liečenie a na zvyšujúce sa frekvencie jej Matrixu.

Prvá vec, ktorá sa stane na tele Gaie Zemi je, že tí, ktorí by chceli zraňovať ostatných, aby mohli demonštrovať svoju vlastnú moc, sú nútení vyjsť zo svojich temných úkrytov na neustále rastúce svetlo. Postupne sa polarity svetla a temnoty, strachu a lásky spájajú do Jednoty bezpodmienečnej lásky, ktorá rezonuje mimo duality.

Tí, ktorí s láskou pomáhali ostatným, sa pripoja k radom ľudí Gaie, ktorí odmietajú hru plnú strachu na vojny a deštrukciu. Títo prebudení ľudia VEDIA, že už viac nepotrebujú temnotu v tejto realite, pretože teraz rastú a učia sa pomocou bezpodmienečnej lásky. Tak ako Prebudení zameriavajú svoje svetlo a lásku na liečenie ich Matky Zeme a VŠETKÝCH jej obyvateľov, Matrix, ktorý kedysi spadol do nižších frekvencií vyhľadáva spojenie s väčším Svetlom, od ktorého bol vtedy odpojený.
V záblesku multidimenzionálneho okamihu je toto spojenie opäť nadviazané.

Disharmonické tóny sa znova stanú Nebeským Chórom a blikajúce svetlo sa rozprskne ako ohňostroj v majestátnom znovuzrodení. Ako tento zvuk a toto svetlo putujú celým Matrixom, Nebeský Zbor sa stane Hudbou Sfér a svetlo sa premení na Archanjelov, Vzostúpených Majstrov, Elohim a členov našej Galaktickej Rodiny, ktorí sa s láskou pridávajú k obnove matrixu Gaie. Spolu ako JEDEN premieňame strach na bezpodmienečnú lásku.

Zázrak Planetárneho Vzostupu sa začal!

Pomaly sa prebúdzame do nového svitania,
spolu sme prepustili strach.

Strach opúšťa naše srdcia a mysle
a my vidíme, že svet je nádherný.

Ako deti dívame sa navôkol
objavujúc nový svet.

Mali naše srdcia pravdu?
Môžeme teraz žiť vo svetle a láske?

Vybrali sme si TENTO svet
bez temnoty a strachu.

Chceme jednotu, pokoj a lásku
a prijímame silu Zlatej Holubice.

Sme planétou, na ktorej žijeme,
nechceme brať, namiesto toho dávame.

Dávame životu spomienky
na radosť z jednoty, pokoja a lásky.

A napokon sme našli náš Domov.
Z neho budeme objavovať Vesmír.

Možno sa pýtate: „Naozaj zmenila Matrix naša bezpodmienečná láska, alebo to bola iba naša predstava?“
Odpovedáme: „Dokonca aj predstavovanie si bezpodmienečnej lásky vznieti vašu tvorivú silu, rozšíri vaše vedomie, vylieči váš strach a premení vaše telo na Svetlo. Zmenili ste Matrix? Vy STE Matrix. Ak zmeníte seba, zmeníte Matrix.“

Na našom ďalšom stretnutí v Arkturiánskom koridore sa vrátime k našej Nadduši v siedmej dimenzii a spojíme sa s našou Nebeskou a Galaktickou Rodinou. Pôjdete na návštevu Domov!

Potom, po vašej Multidimenzionálnej dovolenke sa vrátite späť, aby ste plne manifestovali vaše Multidimenzionálne JA vo vašom každodennom živote a vo vašej pozemskej schránke. Stiahnete si svoje multidimenzionálne dobrodružstvá do vašej pozemskej schránky a tiež aj do Matky Zeme. Tým sa plne pripravíte na veľké víťazstvo pri vytváraní Planetárneho Vzostupu.

Prijala Suzanne Lie, 30. marca, 2011

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s