Poselství od Motýlího Měsíce – Síla přítomného okamžiku

Hovořím hlasem ve vibracích něhy a lásky, obracím se k celému lidstvu, ať již mi jednotlivci naslouchají, či nikoli. Má energie se šíří ke každé duši na Zemi, ať už věříte čemukoli či jakkoli chápete vaši realitu. Mé největší přání je, aby se všichni spojili v radosti a štěstí a také v lásce; právě z tohoto důvodu posílám své láskyplné vibrace všem bez výjimky.

Existence přijímání je silným zážitkem, který může proměnit vědomí člověka, jeho jednání a pozemskou realitu. Konec konců cvičení přijímání je cvičením duchovního rozvoje, protože abychom se mohli sjednotit se Stvořitelem, je nezbytné přijetí Jeho energie. Jestliže vidíte svou cestu duchovního probouzení jako pokračující proces přijímání Stvořitele, pak začnete objevovat plněji sebe, svou realitu a vše, čím je Stvořitel. Přijímání je možné praktikovat mnoha způsoby, ale když se zaměříme na přijímání Stvořitelova světla, lásky a moudrosti, pak jsme si vytvořili pro sebe cestu, která je pravdivá a nakonec nás dovede k završení sjednocení se Stvořitelovou duší. Přijetí znamená rozpoznat, připustit, uznat, pochopit a uvěřit. Může to také znamenat souhlasit, vzít, přisvědčit, přijmout a poklonit se. Je důležité toto vše cvičit se zaměřením se pouze na Stvořitele; tehdy začínáte odhalovat přítomnost Stvořitele, ale nejen v nebi nebo ve vesmíru, také v každém člověku, ve světě přírody, v situacích a v sobě.

Přijmout právě teď vše kolem vás i v sobě, aniž byste chtěli činit změny, ale viděli jen dokonalost, je krásným a mocným cvičením, které může přetransformovat váš život. Může se to zdát divné, že přijetím všeho, jak to nyní je a přijmout to, že pro Stvořitele je to dokonalé, se může manifestovat posun energií nebo transformace na mnoha úrovních, ale je to pravda. Jen když opravdu rozpoznáme, vezmeme na vědomí a dovolíme si být soustředění a milující, pak můžeme spatřit čistou pravdu, ve které žijeme, a moc, jakou máme.

Je to v zásadě podobné sledování televizního programu, zatímco čtete knihu – vaše soustředění se přepíná mezi realitou televizního programu a realitou knihy, ale vaše soustředění není zkoncentrované a vy si nemusíte být vědomi dalších věcí, které vás obklopují, toho, že je rozpoznáváte, potvrzujete a přijímáte. Kdybyste se měli soustředit jen na čtení knihy a pokusili se soustředit na každé jednotlivé slovo v knize a přemýšleli o jeho významu, pak byste byli plně přítomní a zcela byste přijímali realitu, kterou ta kniha vytváří každým novým slovem, které čtete. Každé slovo by se stalo vaší přítomností a jediným předmětem pozornosti; spíše než sledování vývoje děje byste prožívali každý okamžik příběhu plně, aniž byste byli rozptylováni minulostí či budoucností příběhu. Každý okamžik by byl zvláštní a dokonalý; toto je moc přijímání. Skrze moc přijímání jste schopni být v přítomnosti a být si ji vědomi. Žít v přítomnosti, neboli praktikovat přijímání, znamená uvědomovat si, že každý okamžik vašeho života nabízí příležitost spojit se se Stvořitelem na hlubší úrovni.

Když jste schopni skutečně toto realizovat, pak jste také schopni vidět každý aspekt či člověka ve vaší realitě jako přítomnost Stvořitele. Je to podobné jako být součástí divadelní hry, kde každá postava je hrána z přítomnosti a duše Stvořitele, každá situace ve hře má energii Stvořitele, je jeho projevem a dokonce i vy, jakožto hlavní role, jste ztvárňováni energií Stvořitele. Tělo, které máte, je jako váš kostým, v němž tuto hru hrajete. Vaše ego a osobnost je oděvem a líčením, které rozvíjí roli, kterou hrajete, ale hnacím motorem vaší energie a vašeho bytí je přítomnost Stvořitele. Kdybyste si uměli představit, že den, který jste prožili dnes nebo včera, se odehrál na jevišti a Stvořitel hrál vaši roli, role vašich přátel a všech ostatních, dokázali byste vidět za kostýmy a převleky Stvořitele? Jak jinak byste hráli a přemýšleli o ostatních? Poznali byste, že toto je způsob, jakým si Stvořitel nyní přeje hrát skrze ostatní a přijali byste jeho přítomnost, dokonce s potěšením a radostí, že jste v jejich přítomnosti. Když přijímáte a víte, že vše je, jak má být, pak jste schopni vidět s větší jasností, mnohem více se naučíte o Stvořitelových energiích, které existují ve vás i kolem vás. Možná ve svém příteli spatříte kvalitu laskavosti a můžete požádat Stvořitele o to, aby tuto kvalitu aktivoval ve vás. Můžete vidět u druhého projev hněvu a třeba si přiznáte potřebu umožnit Stvořiteli, aby rozpustil všechny projevy hněvu ve vás. Všechno a všichni jsou propojeni tak silně, že to, co ukazují druzí vám, je často náznakem změn, které je potřeba udělat nebo ukázka vašich energií, které potřebují být povzneseny.

Účelem mé dnešní návštěvy je pomoci lidstvu s přijímáním přítomnosti duchovních přírodních království neboli energií přírody. Často, když se procházíte nějakou přírodní oblastí, cítíte, že jste vyživováni, pozvedáni a léčeni. Vím, že toto se může často objevit v oblastech porostlých zelení, protože přítomnost této barvy působí jako vize a energetické léčení. Přítomnost přírody může přinést klid a svobodu fyzickému tělu i mysli, může nás vtáhnout do přítomného okamžiku a pomoci nám jednoduše sedět či procházet se s úmyslem přijímat, uvolňovat nahuštěné energie a propouštět. Můžete-li využívat své přirozené schopnosti vidět svým srdcem nebo třetím okem energetické vzorce a bytosti, které žijí v přírodě a jejích královstvích, pak uvidíte duhu nádhery. Přírodní oblasti jsou podobné chrámům, soustředěná energie Stvořitele je tak silná, že nepřetržitě rozpouští negativní energie a posiluje přítomnost těch, které propojují na hlubší úrovni se Stvořitelem. Je mnoho různých aspektů duchovních přírodních království, které existují na Zemi a mají obrovskou moc, díky své čistotě a spojení se Stvořitelem.

Dovolte si pro sebe toto objevit. Kdybyste se posadili v jakékoli přírodní lokalitě, kterou byste pociťovali jako tu správnou a příjemnou a soustředili se na úmysl přijímat, možná byste začali přijímat léčivé energie nebo výživu svého bytí. Na Zemi se objevuje tolik bolesti a utrpení, ale lidstvo začíná chápat, že musí udělat změny a podněcovat proměnu či léčení skrze svou vlastní duchovní sílu. Já, Motýlí Měsíc, bych rád předstoupil s poselstvím od přírodních království, že nejste sami, protože duše a duchové přírodních království jsou na Zemi také, aby se učili a vyvíjeli jako vy a mají zodpovědnost za blaho Země a všech jejích nádherných projevů.

Nabízejí, abyste začali pracovat s jejich energiemi, abyste posílili sílu léčení a lásky na Zemi a tím také pomáhali propojení se s přírodními královstvími a prohloubili svou citlivost vůči energiím Stvořitele. Především je jejich přáním, abyste vstoupili do jakékoli přírodní oblasti, malé či velké, a dovolili si na chvíli sedět v klidu a dostali se do meditativního stavu. Přejí si, abyste si podrželi záměr přijímat Zemi a svou realitu takové, jaké jsou nyní v přítomném okamžiku. Neposuzujte, ale připomeňte si všechny situace, které se objevují ve vaší realitě Na Zemi.

Pak by si přáli, abyste si připomněli všechny pozitivní, úžasné a krásné prožitky a stavy vašeho současného života a Zemi se vším všudy. Můžete začít budovat pozitivní a milující energii ve svém bytí. Požádejte o přítomnost léčení, lásky, síly, vyváženosti a harmonie v přírodním království, které vás obklopuje, aby se vám přiblížilo. Buďte otevřeni přijímání.

Můžete tuto energii vnímat jako barevnou energii budující se kolem vás a vplývající do vašeho bytí. Až pocítíte, že jste přijali ohromný zdroj posvátných energií, přírodní království by si přálo, abyste je vyjadřovali svým srdcem a představili si světlo obklopující Zemi jako spirálovitou energii, vplývající a prostupující do Země a také do vaší reality. Požádejte, aby všechny přírodní oblasti po celé Zemi přijaly tuto uzdravující energii a nabraly ji až do hlubin Země a pak ji vyzařovaly dle řádu po celé pozemské pevnině, jakoby to byl léčivý závoj, který mohou všichni využít. Tímto cvičením pracujete s přírodními královstvími Země a pomáháte jejich síle a léčivým energiím, aby podporovaly lidstvo v jeho stádiu přechodu.

Toto je síla přijímání a bytí v přítomnosti na mnoha úrovních.

Jsme tu, abychom vás stále podporovali.

Motýlí Měsíc

Motýlí Měsíc existuje v rámci vibrací vílích království, pracuje na vybudování vazeb mezi vílí říší a přírodními říšemi s lidstvem.

© Natalie Glasson, 17/04/2011, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s