Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (2) časť

predchádzajúca časť

Zničení písemností psaných ve starém písmu přepsáním všeho pomocí nového písma doprovázelo každou z těchto výměn. Tyto „globální“ změny kultury (přepsání historie) ze nějakého „záhadného“ důvodu probíhali souběžně s eliminací vlivu Dinlinů na čínskou kulturu. Toto opravňuje předpokládat, že Dinlinové byly nějakého druhu vládnoucí třídou ve starověké číně, stejně jako tomu byly ve starověké Indii (Dravídii, jak se tehdy nazývala). Je nasnadě, že po uchopení moci se nová „elita“ snažila (kromě fyzické eliminace) všemožně vymazat předchozí vládnoucí třídu / kastu z paměti a historie, a změna písma byl jeden z nástrojů tohoto cíle. V tomto případě tak šlo v podstatě o provedení genocidy na lidech, kteří jim přinesli vědění a poznání v prvé řadě. Velmi podivný koncept „vděčnosti“, podle mého názoru. (více o těchto a předcházející událost lze najít v knize „Russian History Viewed Through Distorted Mirrors“).

Další nezvratitelný důkaz o slovanských runách jakožto písmu předcházejícímu čínskému a egyptskému písmu se objevil poměrně nedávno. Je doslova „vytesán ve skále“, jak v doslovném tak přeneseném smyslu slova. V roce 1999 profesor Bakširské státní univerzity A. N. Chuvyrov nalezl v jižní části Uralu poblíž vesnice Chandar kamennou desku, která se ukázala být reliéfní mapou zhotovenou civlizací na extrémně vysokém stupni rozvoje (významně výše než naše současná). Na desce byly nápisy v neznámém hieroglifním hláskovém písmu. Nápisy byly nejprve považovány na nějakou variantu staročínského písma, ale poté, co Chuvyrov konzultoval tuto teorii s kolegy z Hunanské univerzity, verze „čínského původu“ byla defintivně pohřbena. Další analýza kamenné desky ukázala, že forma porcelánu, kterou byla deska pokryta z reliéfní strany, byla v číně zcela neznámá. Následovalo mnoho pokusů o rozluštění nápisů na desce, ale bezůspěšně. Že by „prominentní lingvisté“ také zastávali názor, že tyto nápisy na 80.00 let staré kamenné desce (jak pozdější analýza ukázala), jsou také padělkem vytvořeným z čínských a egyptských písmen? Tyto nápisy jsou totiž v slovansko-árijském runovém písmu.

Podívejme se však konečně na pojmy Den Svaroga a Noc Svaroga. Tyto se v slovansko-árijských védách objevují poměrně často. Je čas porozumět tomu, co tyto koncepty znamenají. Existuje několik základních typů hvězdokup, jako spirální nebo sférické galaxie, mlhoviny, atd. , sluneční soustava je umístěna v jednom rameni čtyř-ramenné galaxie, spíše na okraji, v periferní oblasti galaxie. Každá galaxie rotuje kolem svého centra, kromě toho se také pohybuje vesmír po určité trajektorii. Náš vesmír je složen ze sedmi primárních hmot. Hmota v každodenním smyslu slova, kterou lze pozorovat jako galaxie, hvězdy, planety atd. vzniká jako výsledek interakce primárních hmot tam, kde byly splněny určité podmínky. Jak zjistili i „vědci“, pozorovatelná hmota představuje jen malou část hmoty, která by ve vesmíru „měla být“, a zbytek představuje tzv. Temná hmota.

Pro oficiální vědu zůstává povaha temné hmoty stále záhadou, jak i sama přiznává. Volné primární hmoty (které nejsou angažovány ve fyzické hmotě), které formují oněch chybějících 90 procent hmoty vesmíru, vyplňují veškerý prostor vesmíru, a jsou v procesu neustálého pohybu, avšak téměř bez vzájemné interakce. Vázány ve „fyzikální“ hmotě, tyto primární hmoty jsou v přesné poměru jedna k druhé – každý typ představuje 1/7 celku. Naopak volné primární hmoty jsou ve vesmíru rozprostřeny nerovnoměrně, pevně dané pravidla distribuce neplatí. Vesmír je anizotropní (nerovnoměrný) ve smyslu distribuce primárních hmot. Jako výsledek, množství primárních hmot dostupných na daném místě se místo od místa liší. Je základního významu, jaké druhy primárních hmot na určitém prostoru převažují. Přebytek, nebo nedostatek určité primární hmoty zásadním způdobem ovlivňuje chování hvězd, planet, a v neposlední řadě také evoluční vývoj inteligentních bytostí.

 Sedm primárních hmot tedy formuje tento vesmír. Označme jednotlivé hmoty jako A,B,C,D,E,F,G. Prostorovou distribuci jednotlivých typů ovlivňuje velké množství faktorů, mimo jiné také chování lidí a nedostatek, nebo naopak přebytek, určitých emocí a kvalitativních stavů člověka. Každá primární hmota (A-G) má určité inherentní vlastnosti a kvality. To zapřičiňuje, že na určité prostorové „kvality“ dané oblasti reaguje každá složka volných primárních hmot jinak.

Když se tyto implicitní vlastnosti a kvality prostoru změní, změní se i jeho „propustnost“ pro různé druhy primárních hmot. Jako výsledek, jednotlivé primární hmoty se hromadí z rozdílných množstvích na rozdílných místech. Tedy, shrnuto, jako výsledek tohoto procesu (interakce primárních hmot na „prostorové nerovnoměrnosti“ vesmíru) procentuální zastoupení volných primárních hmot se v odlišných oblastech výrazně liší.  Co je však velmi důležité, tyto „nerovnoměrnosti“ nemají napříč vesmírem výhradně náhodnou povahu, ale respektují určité ursořádání, dané tím, že náš vesmír (7-mi hmotový) je „umístěn“ mezi dva další vesmíry, z nichž jeden je složen ze šesti primárních hmot a jeden z osmi. V důsledku tohoto, vznikají 2 kvalitativní typy „nerovnoměrností“ v důsledku částečné vzájemné interakce sousedících vesmírů.

Jeden typ nerovnoměrnosti je způsobem interakcí našeho vesmíru s vesmírem tvořeným osmi primárními hmotami; výsledkem je oblast s převahou hmoty E. Druhý typ nerovnoměrnosti je způsoben interakcí s vesmírem tvořeným šesti hmotami; důsledkem toho je oblast s převahou hmoty G. Nahromadění ostatních hmot (A, B, C, D) v těchto oblastech je určeno proporcionálně tomu, do jaké míry příslušná hmota sdílí podobné kvality s hmotou E nebo G. Tento princip je klíčový v pochopení úkazů Den a Noc Svaroga. Pointa je v tom, že oblasti kde je nadměrný výskyt hmoty E nebo G mají důrazný vliv na vývoj jak jedince, tak směřování celé společnosti. Kde převažuje hmota E, tam jsou optimální podmínky pro vývoj a kompletaci třetího a čtvrtého (jemnohmotného) těla člověka. Toto se odrazí ve zvýšeném výskytu vysokých duchovních a morálních kvalit, uvědomění a svědomí ve společnosti. Takovéto oblasti jsou nazývány Dny Svaroga:

Tam kde převažuje hmota G, objevují se příznivé podmínky pro přehnáný vývoj druhého a nekompletního třetí (jemnohmotného) těla člověka. Toto se projeví posílením „nízkých“ vlastností a kvalit v jedinci. Výsledkem tohoto pro společnost jako celek je negativní evoluční „trend“, který je zvláště nebezpečný pro civilizace v ranném stádiu vývoje. Pro ilustraci, tento fenomén si lze představit například následovně – civilizaci v určitém stádiu vývoje přiřadit číslo, určující její evoluční stáří / duchovní vyspělost. Toto číslo může být poměrně malé, například 10 pro mladé civilizace, ale i vysoké, například 1000, 10.000 pro vyspělé civilizace. Den / Noc Svaroga si lze představit jako působení „+“ nebo „-“ , jako evoluční „urychlení“ nebo „brzdu“. Pokud působení oblastí s převahou hmoty G – Noc Svaroga – přiřadíme kvantitativní hodnotu například 5, pak je jasné že civilizaci na stupni 1000 toto téměř neovlivní (1000 – 5 = 995), kdežto civilizaci na stupni 10 to ovlivní velmi výrazně (10 – 5 = 5).

Zdroj

pokračovanie

(c) Nikolaj Levašov 2006. Překlad Hox

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

1 Response to Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (2) časť

  1. Spätné upozornenie: Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (2) časť - Slovanské Noviny

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s