Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (3) časť

predchádzajúca časť

Nebezpečí Noci Svaroga se konkrétně projevuje následujícím mechanismem: když jedinec postrádá správně vyvinuté 4. a vyšší materiální tělo, nastane disproporční vývoj na úrovni třetího těla. Toto se projeví v posílení agresivity, krutosti, závisti, chtivosti, atd. Nadměrná satiace 3. těla jedince primární hmotou G působí tyto negativní kvalitativní změny v „nastavení“ jedince. Temná Frakce / Parazité takto dostanou do ruky příležitost dostat takovéto jedince pod svůj vliv a skrze ně rozšířit vliv na celou společnost a na vše co se děje na Midgard-Zemi. Většina lidí, kteří se úspešně dostanou přes počáteční, „nebezpečná“, stádia vývoje, nicméně, jsou vůči tomuto jevu celkem imunní, pouze s mírným zpomalením jejich dalšího rozvoje a bez vytvoření podmínek pro možný vliv a kontrolu Parazity.

Jak Temná Frakce tak Síly Světla o těchto fenoménech (Den a Noc Svaroga) velmi dobře vědí. Každá cilivizace v některém bodě svého vývoje prochází oblastí s negativní evolučním vlivem jako „test“, zda už má za sebou vyřešenou stádium „dětských nemocí“. Nelze se tomu vyhnout, tak jako je nevyhnutelné že narození člověka musí předcházet stavy embry, zárodku, atd… Temná frakce se pokouší Noci Svaroga, této „achilovy paty“ na evoluční cestě civilizace, využívat k ovládnutí cilvilizací a celých planet. Taktika temné frakce se sekládá z adekvátní předchozí „přípravy“ planety, která je cílem pro ovládnutí. Buďto se na ní právě nachází cilivizace v ranném stádiu vývoje, a pokud ne, Parazité jednoduše tento stav vytvoří. Je to v jejich taktice klíčová věc, neboť jen cilivizace v ranném stádiu vývoje jsou výrazně ovlivněny negativním působením těchto oblastí. Oblast s negativní evolučním působením je pole, na které se jedinci v ranném stavu jejich vývoje „naladí“ a toto pak zabrání jejich harmonickému rozvoji. Dá se to přirovnat k silnému magnetu, který magnetizuje kousek železa, otiskující do něj svoji polaritu. Pokud magnetizovaný kousek kovu již předtím nějakou polaritu měl, je třeba na dosáhnutí stejného výsledku pole se alepsoň 10x větší intenzitou.

Jedinci v ranném stádiu jejich evolučního vývoje jsou jako nezmagnetizované kousky kovu. Proto je vliv Temné Frakce velmi efektivní za těchto okolností. Daří se jim „zajmout“ do svého vlivu planety neuvěřitelně lehce, pokud tyto procházejí v ranném období svého evolučního vývoje oblastí s negativní evolučním potenciálem. Takováto shoda (ranné stádium vývoje a průchod „negativní oblastí“) nastávají ovšem samy od sebe velice zřídka. Temná frakce si proto osvojila taktiku planety na průchod náležitě „připravit“. Pokud mají zájem ovládnout planetu, která stojí před průchodem negativní oblastí, ale civilizace která ji obývá, již prošla rannými stádii svého vývoje, aplikují následující strategii:

  • na planetě je jakýmikoliv hodícími-se prostředky iniciována celoplanetární katastrofa, kataklyzma, které zničí infrastrukturu dané civilizace, tzv. planeta je „vybombardována“ zpět do doby kamenné.
  •  V důsledku tohoto se přeživší lidé vrátí zpět na mnohem dřívější stádium evoluce (např. stádium boje o holé přežití), a když pak planeta vstoupí do oblasti s negativním evolučním působením, parazité se jí snadno zmocní.

Naskýtá se otázka: proč toto všechno Temná Frakce dělá, k čemu to potřebuje? Odpověd zní, že oni nepotřebují takto „zničené“ planety-země, ale potřebují neustávající zásobu „otroků“, kteří pro ně pracují na jejich „domovských“ planetách (například dobývají nerostné bohatství), proto také tyto planety-oběti jsou pro transferu „otroků“ následně kompletně zničeny i s veškerým nyní „přebytečným“ (z pohledu parazitů) životem na nich. A následně Parazité upřou svou pozornost na další cíl…

Světlá Frakce / Síly Světla o tomto dobře věděli. Jejich strategie v boji s parazity byla nedovolit jim implementovat planetární kataklyzma na planetách, jež byli jejich cíli, a které vrhaly tamější civilizace zpět na primitivní úroveň. Také se pokoušeli minimalizovat vliv Temné Frakce jednak přímým bojem / monitorovánim jejich aktivit a také nápravou důsledků jejich akcí. Síly světla aplikovaly oba dva přístupy na naší Midgard-Zemi. Před 111 816 (2010) lety, Tarch „Dazdbog“ Perunovič zničil měsíc Leliu společně se základnou Temné frakce na něm. Nicméně, zabránit katastrofě se mu tak úplně nepodařilo – úlomky Lelie dopadly na zem a způsobili potopení severního kontinentu Da’Arie (Hyperborea) na dno arktického oceánu. Scénář vržení tehdejší civilizace na primitivní úroveň se však nenaplnil, a parazité se museli stáhnout.

Bohužel pro naši Midgard-Zemi, jejich druhý pokus byl úspěšný. Vůdci Antlanie (země Antů – land of Ants), dnes známé jako Atlantida, dostajíc se pod vliv parazitů se stali jejich, někdy nevědomým, nástrojem, a rozpoutali válku o nadvládu nad zemí. Toto se odehrálo před 13019 roky (2010). Použili jaderné zbraně a pokusili se ovládnout síly elementů země. Nepodařilo se jim však jejich „nástroje“ udržet pod kontrolou a v důsledku toho se začal 2. měsíc Fatta odchylovat ze své oběžné dráhy, a, bez externího zásahu, toho by vyústilo k jeho dopadu na zem a pravděpodobně totální zkáze. Proto Bílý hierarcha Nij (který měl „Antlanii“ v patronaci) zničil měsíc Fatta, ale bohužel už nebylo v jeho moci zabránit dopadu jeho úlomků na zem. A tyto úlomky se ukázaly příliš velké, což mělo za následek potopení Antlanie (Atlantidy) a celoplanetární katastrofu mnohem horších rozměrů, než událost před 111 826 roky. V důsledku dopadu úlomků Fatty se mj. posunuly póly o 23.5 stupnů (z oblasti atlantického oceánu zhruba mezi španělskem a amerikou na nynější polohu), což samo o sobě vyvolalo gigantické tsunami a zemětřesní, které několikrát oběhli celou zemi a zničili vše co nebylo umístěno ve vysoké nadmořské výšce. Vše spojeno, na zemi nastalo globální kataklyzma a nová doba ledová. Parazité konečně dosáhli toho o co se tak dlouho pokoušeli – po této katastrofě drtivá většina přeživší civilizaci velmi rychle spadla zpět na primitivní úroveň.

Poté co infrasktruktura civilizace byla téměř kompletně eliminována, zbyla pouze malá hrstka lidí kteří si udrželi předchozí znalosti a civilizační úroveň, ale už nebylo v jejich moci kontrolovat situaci na Midgard-Zemi. Jediné co byli schopni, bylo zachovat předchozí vědění a také informaci o těchto událostech. Temná frakce byla připravena slavit vítezství, ale jejich sebejistota se ukázala poněkud předčasná. Hierarchové Sil Světla si byli vědomi možnosti takovéhoto vývoje událostí, a tak mnohem dříve umístili do nitra země speciální psi-generátor, Zdroj Života. Jeho úkolem bylo eliminovat pro obyvatele země působení při průchodu oblastí s negativním evolučním potenciálem. Tyto oblasti nerovnorměrné distribuce primárních hmot s převahou hmoty G můžou mít různou velikost a „hloubku“. Období, kdy Midgard-Země prochází těmito oblastmi nazývali naši předkové Noci Svaroga, a jejich trvání se může pohybovat od několika století, do několika tisíc let. „Hloubkou“ takovéto oblasti se rozumí míra nerovnoměrnosti prostoru a s tím související převaha hmoty G nad ostatními hmotami:

Zatím poslední a „nejtemnější“ Noc Svaroga zahalila Midgard-Zemi po dobu sedmi kruhů života, tj. po dobu 7 x 144 let = 1008 let. Jmenovitě, od roku 988 do roku 1995-6 (6496 – 7504 Slovansko-Árijské chronologie).

pokračovanie

Zdroj

(c) Nikolaj Levašov 2006. Překlad Hox

This entry was posted in Dejiny. Bookmark the permalink.

1 Response to Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (3) časť

  1. Spätné upozornenie: Nikolaj Levašov – Poslední Noc Svaroga (3) časť - Slovanské Noviny

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s