Nikolaj Levašov – V Moskvě se v létě 2010 měly udusit milióny lidí 1 časť

Nikolaj Levašov: Antiruská anticyklóna – pokračování
Bomby se jedovatým plynem měly zabít v Moskvě milióny lidí

Překlad: OrgoNet

http://www.levashov.info/English/Articles/Anti-Russian%20Anticyclone-2-eng.html

Vydavatelství novin President dostalo záplavu komentářů k článku Antiruská Anticyklóna. Kdo nařídil smrtící léto?“, vydanému 19. 8. 2010. Názory čtenářů byly dramaticky protichůdné. Dnes pokračujeme v rozhovoru s akademikem Nikolajem Levašovem, abychom zjistli, co se stalo po zničení klimatické a geofyzikální zbraně.

Článek vyvolal bouřlivou diskusi. Někteří čtenáři získali chybějící kousek skládačky a pochopili závažnost toho, co se stalo v tomto létě. Jiné to rozhořčilo:“Je to nesmysl a hloupost!“ a žádali důkaz pro každé slovo, aby zatemnili hlavní poselství článku, které bylo formulováno naprosto jasně: letní anomálie r. 2010 byla umělého původu. Vy se usmíváte, proč?

Člověk by neměl věnovat pozornost provokativním komentářům od takzvaných trollů a  zástupců Páté kolony. Je mnoho lidí, jejichž prací na webu (za niž berou peníze) je odvracet pozornost čtenářů od důležitých a závažných témat. Nikdy nepředkládají žádné důkazy a argumenty, jenom žvaní. Bohužel, pak je tady další kategorie nevědomých lidí, kteří by udělali cokoliv, aby si získali pozornost, i přímými nadávkami. Z mého hlediska je odpovídání na takové vzkazy ztrátou času. Rozlišuji dva zdánlivě podobné pojmy: ignorance a nedostatek znalostí. Druhý pojem je naprosto přirozený stav. Člověk nemůže vědět všechno, to je normální a dá se to změnit. Avšak ignorant nechce vědět, i když má příležitost se poučit, což považuji za zločin. I v našem tématu je to zločinem, protože měli příležitost získat informace. NASA vydala barevnou mapu ukazující anomálii v Rusku. Ta mapa byla podle mě připravena dávno předtím, než došlo k té události. Počátkem tohoto roku byl Internet plný zpráv o nastávajícím létě, které má být neobyčejně horké. Ptám se, protože meteorologové většinou nejsou schopni předpovědět počasí ani na tři dny, jak to mohli vědět a věrohodně tvrdit, že léto bude tak horké jak bylo?

Rusko bylo vystaveno takovému horkému počasí poprvé od časů Rurika, jinak řečeno před více než 1 000 lety. Podle šéfa Ruského hydrometeorologického centra Romana Vilfanda takové horko nebylo pravděpodobně po 5 000 let. To může navozovat úsudek, že v minulosti přece jenom k takové anticyklóně došlo.

Šéf ruských klimatologů nám předložil k pochopení, že taková událost se může stát jednou za 5 000 let. I kdybychom předpokládali, že je to pravda, na jakém podkladě nám oznamují, že příští léto bude právě takové? Kromě toho to znamená, že někdo je si jist, že před 5 000 lety se stalo něco podobného. Kde získali ten údaj? Meteorologie jako moderní věda je pozorovacího charakteru. Meteorologové uznávají pozorování nanejvýš asi dvě stě let stará! Kde je vědecká logika? Podobným způsobem bychom mohli tvrdit, že stejná věc se stala před sto tisíci či miliónem let. Není to absurdní? Vzpomínáte si, když předpovídači počasí prohlašovali, že teploty do prosince zaručeně klesnou? A tomu oni říkají vědecká předpověd! Navíc podle několika prořeknutí tato vlna horka měla trvat čtyři měsíce, ale trvala pouze měsíc a půl. Kde, ptám se, vzali tu informaci? Je tu další věc. Naposledy jsme mluvili o tom, že globální oteplování je naprostá absurdita, že taková věc neexistuje a nemůže existovat. Zmínil jsem se, že byly objeveny a zveřejněny některé dokumenty, které dokazovaly, že globální oteplován je podvod. Ale trollové z nějakého důvodu takové dokumenty nečtou.

(Poznámka editora: Na Internetu termín „troll“ označuje osobu, která brání ostatním účastníkům v normální  on-line diskusi nebo jim nadává. Toto chování může být nazváno chuligánstvím. Někteří dělají trolling pro svou zábavu, jiní, aby získali pozornost. Trollové rozlišují dva typy trollingu: hustý a jemný. První kategorie spočívá v provokativním chování a hrubých urážkách. Jemný trolling zná dokonale všechna pravidla a jde jen tak daleko, aby je přímo neporušil. Trolling je také zbraň specializovaná na informační taktiku, aby odvrátila pozornost od důležitých témat a obrátila diskusi v potyčku pomocí agresívních příspěvků či pomluv, diskreditujících informací, drbů, atd.)

Abych vyvrátil některé výmluvy o nepodloženosti, podám ještě několik dodatečných důkazů. Do atmosféry Země je každý rok vrženo 750 miliard tun oxidu uhlíku, z nichž pouze 3 miliardy spadají na vrub lidské aktivity, takže je to jenom dvěstěpadesátina toho, co produkuje příroda. Jinými slovy, je to čtvrtina procenta. Takže lidská aktivita nevykonává žádný významný vliv na změnu klimatu! Tento údaj je oficiální. Nikdo neříká, že odpadní produkt lidské aktivity v atmosféře je dobrá věc, ale nehraje to žádnou roli ve změně klimatu, alespoň ne v tomto stádiu vývoje civilizace. Mohu opakovat, že celý ten povyk kolem globálního oteplování slouží k tomu, aby zakryl pooužívání klimatických zbraní. A ještě je tu jiná věc. V lednu 2004 Vladimír Putin požádal vědce, ekonomy a vedoucí představitele, aby zhodnotili, které části Kjótského protokolu jsou v souladu se zájmy Ruské federace. V květnu 2004 vydala Vědecká rada Ruské akademie věd dokument na toto téma, kde se praví zaprvé, že Kjótský protokol nemá žádný vědecký podklad, zadruhé, že je z hlediska ovlivnění klimatu neúčinný, a za třetí, že přináší Rusku významná rizika tím, že omezuje jeho ekonomický růst. Takže to není jen můj soukromý názor a všechna fakta, která jsem uvedl, mají podklad. Článek v „Presidentu“ není vědecké pojednání, kde by bylo třeba uvádět všechna čísla, tabulky a důkazy. Avšak raději podám podrobnější informace pro ty, kteří se nechtějí smířit s pravdou a uznat to, co je zřejmé. Mimochodem, tajné informace nezískali jenom hackeři, kteří odhalili podvod zvaný globální oteplování. Jsou další fakta a důkazy potvrzující totéž, že globální oteplování způsobené lidskou aktivitou neexistuje! Pokud jde o události, které se staly letos v létě, opět opakuji: anticyklóna byla udržována nad Ruskem po jeden a půl měsíce, až do té doby, než byla zničena příčina této nehybnosti – klimatická a geofyzikální zbraň!

Možná by zastánci přírodního  původu anticyklóny mohli uvést své argumenty, aby obhájili své stanovisko, jako vy jste obhájil vaše?

Nu, já jsem uvedl fakta, která hovoří sama za sebe. Vše týkající se globálního oteplování slouží k zakrytí používání klimatické zbraně, a nejen k tomu. Vzpomínáte si, jak jsme spolu mluvili začátkem srpna?

V prvních deseti dnech.

A co říkali tenkrát klimatologové? Říkali, že horko bude pokračovat. Ale já jsem řekl, že horko zmizí a nikdy se už nevrátí. Také jsme mluvili o tom, že když se antickyklóna začala pohybovat, vlhkost z Atlantické cyklóny, která šla směrem do Ruska, byla násilně „shozena“ nad Evropou. Silné srážky způsobily záplavy v Německu, Polsku a jiných evropských zemích. Potom jsem řekl: Nedělejte si starosti, přijde jiná cyklóna od severu a přinese do Ruska déšť. Pamatujete se? A co se stalo?

Všechno se stalo tak, jak říkáte.

Takže kdo ví lépe, co se stane? Klimatologové? Ani jedna z jejich dlouhodobých předpovědí se nesplnila! Přirozeně že cyklóna od severu nepřišla do Ruska náhodně. V tu roční dobu neměla přijít.

Pokud jde o „přírodní“ charakter anomálního jevu letošního léta, částečně je to „přírodní“ jev, protože všechny ty kalamity se staly v přírodě: hořely lesy, které jsou součástí přírody, atd.

Je s podivem, že dokud byla anticyklóna statická, nebyly žádné požáry, i když nespadla ani kapka. Jistě, byly nějaké ohně přirozeného původu, ale většina z nich byla výsledkem žhářství, které dosvědčuje mnoho lidí. Lidé viděli žháře, jak házejí pneumatiky a obrovské gumové předměty namočené v benzínu do lesů a jak zapalují suché stromy. Viděli také, jak někdo přijel na motorce, hodil do lesa hořící předmět a rychle ujel. Bylo mnoho takových případů. A to nemluvím o americké bezpilotní vesmírné lodi O-37A, která v noci zapalovala rozsáhlé lesní plochy.

Tato loď vybavená speciální silnou laserovou zbraní létá dál. Některé zdroje z médií stručně informovaly o jejím vypuštění. „Mise bezpilotní lodi X-37B je pokládána za přísně tajnou, doba trvání letu není sdělena.“

K tomu se vrátíme později. Ale předtím bych se chtěl zastavit u tématu, kterého jsem se v minulém interview nedotkl a je to velmi důležité. Jak jsem řekl, klimatická a geofyzikální zbraň byly zničeny 20. a 22. července. Tento fakt byl zaregistrován magnetometry, přístroji, které měří magnetické pole Země. Když byla tato zbraň zničena, zaregistrovaly skoky, které několikrát přesahovaly normální charakteristiku. Trvaly přibližně 40 minut a pak se vše vracelo zase k normálu. Když byla zničena klimatická zbraň, zaznamenaly skoky nahoru, a když byla zničena geofyzikální zbraň, skoky šly dolů, v amplitudě třikrát vyšší než průměr. Ale v tu dobu nebyla vůbec žádná zvýšená sluneční aktivita! Já mám tyto údaje, ale mám si některé specifické údaje nechat pro sebe, protože existují určitá pravidla práce s inofrmacemi tohoto druhu, a také je třeba dbát na bezpečnost odborníků, kteří provádějí tento výzkum. Je ještě spousta dalších informací, které lidé nevědí. Ale někdo potřebuje, aby letní události v Rusku byly vydávány za přírodní úkaz. Mimochodem, když byly obě zbraně zničeny, vesmírná loď O-37A zmizela ze své dráhy. Víte o tom?

Ne, nevím. Můžete říci více?

Byla publikována informace, že podél dráhy pohybu lodi O-37A byla detekována centra založení požárů. 29. července loď náhle zmizela ze své dráhy. Její nepřítomnost byla zjištěna Gregem Robertsonem, astronomem z Kapského Města. Až 14. srpna byla O-37A opět zjištěna na jiné oběžné dráze, o 30m výše. Proč myslíte, že tomu tak bylo? Báli se, že vesmírnou loď potká stejný osud jako klimatickou a geofyzikální zbraň.

Rozhodli se skrýt svou drahou hračku, jak nejdále bylo možné?

Upřímně řečeno, nerozumím zcela logiku tohoto omezeného myšlení. Je úplně jedno, kde je! Mohla být zničena kdekoli, ať je to ve 30 tisících metrech nebo na Měsíci! Její převedení na jinou dráhu na tom nic nezměnilo.

18. nebo 19. srpna, když bylo s jistotou známo, že zbraň byla zničena, generálmajor Lidové osvobozenencké armády Číny, Zhou Chengeo, měl tiskovou konferenci o letech lodi 0-37A. Jak je všeobecně známo, Čína má nejpropracovanější monitorovací systém pro vesmírné objekty hne po USA. Obvinil USA z vytvoření jistých umělých zemětřesení a silných dešťů na jejich území, které měly devastující následky. Na konferenci byl zmíněn obzvláště tajný vojenský program Pentagonu zvaný „Počasí jako násobitel síly v r. 2025“.  Čína obvinila USA z fatálních následků a předala v OSN materiály o způsobených škodách.

Mimochodem, spousta Číňanů žije v USA, a je to čínská Pátá kolona, protože Číňané vždy zůstávají Čínany, bez ohledu na to, kde žijí. Mateřská země, i bývalá, není pro ně pouhým slovem. Vždy budou zachovávat zájem své země, ať žijí kdekoli.

Měla tuto informaci i média?

Já nejsem jediný, kdo má tuto informaci. Čínský generál o tom mluvil veřejně, na tiskové konferenci. Takže tato informace existuje.

Vydaly USA nějaký komentář na toto téma?

Pokud vím, tak ne. Z americké strany nebyla žádná reakce. Mohli to buď potvrdit nebo vyvrátit, ale neudělali ani jedno. Víte, že známá aljašská „mírová“ a „vědecká“ stanice je umístěna na bohem opuštěné půdě, kde nejsou v okruhu 300km žádná sídla, a je lépe chráněna než Pentegon? Co to znamená? Jsou lidé opravdu tak nechápaví, že si nevšimnou ani zřejmých věcí?

Mimochodem, cílem oné akce s vytvořením anomálně horkého léta v Rusku nebylo jen zničit úrodu a prodat své geneticky upravené obilí. Kdyby anticyklóna zůstala stát na místě po čtyři měsíce, jak bylo plánováno, pak by přírodě i státu byly učiněny obrovské škody. Prý to bylo odhadnuto na trilióny, ne rublů, ale dolarů.

Všechno mohlo mít tragičtější konec.

Nu, Pátá kolona plánovala velmi závažnou akci, která se měla stát v noci ze 4. na 5. srpna. Neřeknu vám zdroje této informace, ale nepochybně existují. Ve středu 4. srpna v poledne jsem měl telefonní hovor. Bylo mi řečeno, že po celé Moskvě bylo rozmístěno velké množství plynových bomb s jedovatým plynem a že mají být v tu noc spuštěny. Pátá kolona pouze čekala na vhodnou chvíli, aby provedla operaci, která měla přijít tehdy, až bude město plné hustého popela a bude naprosté bezvětří. Bylo to jako v té známé písni „Moskevské noci“. „Ani šepot není slyšet v zahradě, všechno se ztišilo až do svítání.“  Právě tak se všechno mělo uklidnit v noci ze 4. na 5. srpna. Takový „klid“ mohl být pro milióny Moskvanů poslední věcí, kterou zažili ve svých životech.

Ten den si pamatuji. Ve městě byl silný smog. Bylo horko a bezvětří.

Ano, smog byl neuvěřitelně hustý a ani závan větru. Čekali přesně na takové počasí, aby provedli v Moskvě tuto teroristickou akci s vypuštěním jedovatého plynu, který se v kombinaci se smogem měl stát smrtící zbraní. Kdyby jedovatý plyn zůstal v Moskvě bez pohybu z důvodu absence větru, bylo by zemřelo několik miliónů lidí. Představte si rozsah takové katastrofy, kdyby všechno šlo podle jejich plánu. Několik miliónů mrtvých, mor, nemoci, epidemie, atd. – ekologická katastrofa a totální karanténa.

Ruské speciální služby samozřejmě nemohly provést operaci k zjištění přesného umístění všech bomb tak rychle. Bylo nemožné zkontrolovat všechny byty, sklepy a domy v Moskvě. Bomby byly umístěny už před nějakou dobu a ti lumpové čekali jenom na bezvětrné počasí. To vše znamená, že věděli o ohních dlouho dopředu, protože tak velký počet bomb musel být přivezen do Moskvy a rozmístěn po celém městě. To se nedá udělat za jeden den!

To znamená, že někdo plánoval tak rozsáhlou operaci předem?

Přesně tak. Velmi závažná rozsáhlá operace byla připravována po několik dní. Když se mě zeptali, zda bylo možné něco s tím udělat, odpověděl jsem, že už předtím byly úspěšné výsledky, a že nevidím důvod, proč by to nyní mělo selhat. Byla provedena nezbytná práce, a jak víte, příštího rána, 5. srpna, bylo absolutně jasno. Nebyl žádný kouř, vzduch v Moskvě byl po celý den čistý.

Fyzikové žijící ve městech poblíž Moskvy měřili tehdy radiaci a naměřili také škodlivé příměsi ve vzduchu a produkty spalování. Byla podobná teroristická akce plánována i tam?

Ne, akce byla zaměřena pouze na Moskvu. Její následky by byly opravdu hrůzné: přehřátí, intoxikace, obtížné dýchání smrtících sloučenin ve vzduchu

 (Pokračování.)

Zdroj

This entry was posted in Atla-Ra, Zaujímavosti. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s