Arkturiansky koridor – Vzostup Síria – Správa GF (1)

Suzanne Lie, Júl 2011

Naši drahí uzemnení, prajeme si stretnúť sa s vami osobne a povedať vám o našich Posledných Zasväteniach do Planetárneho Vzostupu. Začneme našu komunikáciu tým, že vás zoberieme na cestu do vašej sedem dimenzionálnej Nadduše. Keď tam budte, stretnete sa s vašou Galaktickou Rodinou, ktorá sa s vami podelí o svoje skúsenosti vzostupu. Venujeme vám tieto skúsenosti v nádeji, že si začnete spomínať na vaše vyššie dimenzionálne vyjadrenie JA na iných svetoch, ktoré zažili svoj návrat do piatej dimenzie. Prostredníctvom spojenia hlbokého spojenectva s týmito členmi vášho väčšieho JA, lepšie prepustíte svoje pripútanie ku troj dimenzionálnym ilúziám a ľahšie sa stanete svojim Multidimenzionálnym JA. Skôr ako začneme, prajeme si povedať, že sme radi, že umožňujete zmenám vo vašom vedomí, aby sa začlenili do vašej fyzickej formy. Vaše Svetelné telo sa hýbe v obale svojej fyzickej schránky. Odpor premeny vášho fyzického tela spôsobuje isté nepohodlie, ale nemajte starosti. Odpor je časťou procesu, ktorý prebieha ako bolo naplánované. Začneme našu komunikáciu s vami s krátkym rozjímaním, aby sme lepšie zjednotili celé vaše vedomie do JEDNÉHO. Prosím, zavrite oči a urobte dlhý, pomalý, hlboký nádych. Prepustite všetky myšlienky o vašom svetskom živote a stanovte zámer vášho vedomia vo vašom vnútornom svete. Dovoľte vašim vnútorným obrazom vstúpiť do pozornosti. Viďte a cíťte vaše JA v srdci šesť dimenzionálnej Božskej Matrix. Pre vaše uzemnené ja môže byť náročné predstaviť si čo príde ako ďalšie, tak prepustite vaše ego a pošlite vaše vedomie do matrix.

Srdce matrix sa začína točiť keď sa tiež stáva vírom. Tento vír je obrovský. Prepustite všetok odpor a padnite do víru ako vír padá do vás. Ste v dlhej červej diere so svetmi, planétami, hviezdami a galaxiami, ktoré vás obklopujú keď cestujete cez Nekonečno. Chystáte sa spojiť s vašou Naddušou v siedmej dimenzii. Slová nestačia na popísanie tohto zážitku, takže musíme hovoriť v obrazoch. Rieka svetla vás vábi, aby ste sa ponorili do jej prúdu. Ako odpoviete na jej volanie, stratíte všetok pocit formy. VY STE rieka. VY STE svetlo v rieke, a VY STE pozorovateľ vášho JA a tiež vášho uzemneného ja. V jedinom okamihu cestujete za všetky vízie svetov, planét, hviezda a galaxií.

Rieka sa teraz spája s mnohými ďalšími riekami keď putujú hore prúdom na ceste ku zjednoteniu ku temnej prázdnote. Zistíte, že vaše vedomie dokáže skákať z rieky do rieky a cítiť príbeh každej rieky. Každá rieka je iná odnož, iná realita, ktorá prúdi z vašej sedem dimenzionálnej Nadduše. Každá rieka predstavuje časť vášho vývoka na inom svete, planéte, slnečnej sústave, galaxii alebo dimenzii. Môžete cítiť ako má každá realita v sebe úlomok Podstaty vášho JA. Zem sa zdá byť ďaleko a podstatná len svojim prebiehajúcim vzostupom. Nejaký vnútorný hlas vám hovorí, že teraz navštívite iné svety na ktorých ste sa podieľali pri vzostupe. Do vašej mysle vstúpi Sírius B.

Tarmaine zo Síria B

Som zo Síria B. Poviem vám príbeh v nádej, že vy, uzemnení na Zemi, sa môžete poučiť z nášho vzostupu a začleniť tieto lekcie do vašej reality. Síriu a Zem, Terra, ako sme ju my volali, boli vždy blízko spojené. Náš svet bol tiež vodný svet; avšak predsa nebola rovnaká ako pozemská voda. Moja forma na Síriu B bola podobná ku vašim kytovcom, ale v tomto bode sa zriedka obmedzujem na nejakú formu a uprednostňujem moje vyžarovanie svetla. Som všetko čo si prajem byť, a dokončil som všetky moje zážitky, vrátane vzostupu mojej planéty a hviezdnej sústavy. Môžete ma volať Tarmaine.

Drahí Pozemšťania, prosím vedzte, že používam váš jazyk, pretože náš jazyk bol úplne telepatický. Preto, to by bol jazyk, ktorý by ste nemohli pochopiť. Pretože ma naša prekladateľka stiahla do svojho vedomia, dokážem pristupovať ku vášmu jazyku a komunikovať s vami spôsobom, ktorý môžete pochopiť. Hovorím vo výrazoch Ja/mňa/môj kvôli vášmu pozemskému jazyku. Avšak žiadne také zámená v mojej vibrácii neexistujú. My všetci sme v jednote a neustále komunikujeme v božskej jednote Jedného. Môžeme sledovať naše vedomie späť do jednotlivca ak si prajeme, ale väčšina z nás si ponecháva ten zážitok len ako spomienku. Naše vedomie vraciame do tretej dimenzie výhradne aby sme viedli uzemnených, ako to robím teraz Ja.

Prišiel som ku vám vo vašom „čase“, aby som vám povedal príbeh o Planetárnom Vzostupe. Snáď môj príbeh roznieti vašu pamäť, pretože mnohí z nás sa inkarnovali na vašom svete, ktorý je tiež vodný svet. Naviac sme sa naučili inkarnovať v ľudských formách aby sme pôsobili ako sprievodcovia pre tých z ľudstva, ktorí nám dokážu otvoriť svoje srdcia a mysle. V skutočnosti je veľa z nás, ktorí dobrovoľne prijali formu, ľudskú a tiež veľryby, na Zemi, vo vašom „čase“, aby sme pomohli vášmu Planetárnemu Vzostupu.

O Síriu B

Sírius, ktorý sa nachádza v súhvezdí Veľký Pes, je možné považovať priamo „hore prúdom“ z našej slnečnej sústavy v kozmickom zmysle, v ktorom odkazuje na jeho relatívnu pozíciu v galaxii Mliečna Dráha. Sírius B je časťou trojmocnej Hviezdnej Sústavy Sírius A, Sírius B a Sírius C. (Spojenie Sírius-Ra) Planéta môjho pôvodu, ktorá sa volá telepatickým menom, ktoré je nepreložiteľné do vášho jazyka, bola ústredná pri vzostupe našej hviezdnej sústavy. Rovnako ako Zem bola naša planéta posledná, ktorá bola pripravená na posun do piatej dimenzie. A tak sme boli my, rovnako ako Zem, spúšťačom vzostupu našej Slnečnej Sústavy, Sírius B. Hovorím v minulom čase, pretože naša planéta rezonuje v piatej dimenzii a ďalej. Sme teraz vzostúpená planéta Svetla. Avšak presne ako naši priatelia Arkturiáni, stále udržujeme prítomnosť na Galaktickom Nebi. Celý Sírius B prekročil polaritu, oddelenosť a obmedzenie, ale hovorím ku vám z môjho mužského vyjadrenia Tarmaine, aby som lepšie povedal príbeh zjednotenia s mojim Božským Doplnkom, Shaleem. „Tekutina“ v ktorej sme žili bola viskóznejšia ako vaša voda. Spodok, dno, alebo základňa našej atmosféry bola veľmi podobná dnu vášho oceánu. Vizualizujte si realitu, kde atmosféra, vzduch vo vašom svete, je viskózna, vodnatá látka. To čo by boli vaše rieky a oceány by boli naše údolia a jaskyne.

Tieto údolia a jaskyne boli naplnené rovnakou viskóznou, vodnatou láskou ako atmosférou, až na to, že atmosféra bola hustejšia. Ako sme sa pohli ďalej od dna oceánu, naša atmosféra bola stále menej hustá. Kvôli hustote nebolo blízko ku planetárnemu dnu málo alebo žiadne svetlo, a tí, ktorí tam žili sa stali žiarivými, aby tvorili svoje vlastné svetlo. Tí z nás, ktorí žili na dne našej atmosféry uctievali temnotu, ktorá bola okolo nich, zatiaľ čo tí, ktorí žili na vrchu našej atmosféry uctievali svetlo, ktoré sme my hľadali počas mnohých generácií evolúcie. Verili sme v tom čase, že vyvinutejší občania našej spoločnosti, ako naša Rada Svetla, žili vo vyššej atmosfére. Títo Vysokí Radcovia, vrátane mňa, boli vodcovia Rady Svetla, a tiež vodcovia vyššej atmosféry. Z pohľadu našej Rady Svetla žili menej vyvinutí v nižšej atmosfére. Verili sme, že toto oddelenie bolo znamením našej nadradenosti a podriadenosti tých, ktorí uctievali temnotu.

Na druhej strane, Rada Temnoty verila, že my, Rada Svetla, sme kacíri a zapreli sme naše dedičstvo keď sme opustili náš Zdroj, tým, že sme sa vzdialili z povrchu planéty. Pred našim vzostupom sme si neuvedomovali, že naša spoločnosť bola založená na hierarchickom systéme, plná oddelenosti a obmedzenia. Skrátka sme si obe strany mysleli, že my máme pravdu. Radcovia Temnoty žili blízko údolí a jaskýň v Pozemných Chrámoch a Radcovia Svetla prebývali v Chrámoch, ktoré sa vznášali blízko povrchu tekutej atmosféry. Tieto Chrámy sa vznášali pretože boli blízko prahu medzi treťou/štvrtou dimenziou a piatou dimenziou.

Rovnako ako sa navzájom miešajú dimenzie jedna až tri vo vašom svete, v našom svete sa navzájom miešali dimenzie jedna až štyri. Preto boli mágia, predstavivosť a všetky formy psychických síl vždy hlavným prvkom našej spoločnosti. Napríklad všetky naše komunikácie boli telepatické. Nemali sme potrebu rúk, pretože sme pohybovali vecami telekineticky, ani nôh, pretože sme plávali a/alebo teleportovali sa. Na mojom svete si boli muži a ženy vždy rovné. Vlastne sme sa mohli meniť z muža na ženu a naopak, v jednej inkarnácii. Boli sme takmer androgynní, a predsa sme mali Božské Doplnky, s ktorými sme sa napokon zlúčili v príprave na náš vstup do piatej dimenzie. Pretože naša spoločnosť mala navzájom zmiešané dimenzie jedna až štyri, urobilo to náš vzostup do piatej dimenzie oveľa ľahším. Avšak neboli sme bez predohry krajných polarít, ktoré zažíva teraz vaša planéte.

Museli sme zosilniť naše polarity, rovnako ako to robí vaša planéta teraz, aby sme natiahli „gumičku“ svetlo verzus temnota do najväčšej krajnosti. Týmto spôsobom sme sa pripravili na náš záverečný vzostup za všetky polarity, do piatej dimenzie a ďalej. Ako sa čas nášho vzostupu blížil, tiež sme zistili, že prví vodcovia nahromadili veľa stúpencov boli vodcovia Temnoty, predstavujúci starú gardu odlúčenia a obmedzenia. Títo vodcovia, ktorí boli pevne zasadení v známom, používali strach na ovládanie svojich légií. Vodcovia svetla používali na vedenie svojich légií lásku a preto im trvalo oveľa dlhšie nazhromaždiť stúpencov. Strach je voľba vnímania, ktorú je ťažké prehliadať. Žiaľ láska je voľba vnímania, ktorú je často ťažké si zvoliť.

Preklad: SiR

-pokračovanie-

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s