Mistr Kuthumi – Výňatky z „Intenzita současných energií“

27 Červenec 2011

Jsem Kuthumi a přicházím na paprscích Lásky a Moudrosti, zdravím vás a přináším vám požehnání světla, blahobytu, důvěry a lásky. Zdravím vás moji milovaní. Přicházíme, abychom vám přinesli informace týkající se toho, čeho jste nyní svědky. Také si přejeme vysvětlit, jaký mají současné intenzívní energie dopad na vás a na vaše těla. Současnost znamená pro lidstvo velmi citlivou a proměnlivou dobu. Posuny ve vědomí se neustále zvětšují, a zvyšuje se i jejich rychlost a intenzita. Proto chce stále více lidí nalézt světlo v sobě samotných. Pracovníci světla, kteří jsou v současné době aktivní, přispívají ke vzrůstající míře integrace nových energií, k čemuž se začíná rozhodným způsobem připojovat lidské vědomí jako celek. Výsledkem toho je, že co bylo po mnoho cyklů skryto v temnotě, nyní vychází na světlo. A vy začínáte vidět, co bylo celou dobu skryto.

Některým z vás se zdá, že se věci zhoršují, ale věřte nám, není tomu tak. Jak jsem říkal už dříve, při minulých přenosech, vše co se děje, je to, že nyní vidíte to co se celou dobu dělo. Nyní se lidstvo nachází v pozici, kdy využívá sílu světla, a přináší spravedlnost do toho, co zneužívalo boží vůli a sílu lidstva. Je důležité, abych vám teď sdělil, že hlavní energetický posun se bude konat během několika příštích let. Tyto posuny vyústí ve velkou ztrátu bohatství a moci, protože nejsou využity pro větší dobro všech, a ti, kteří kráčí po cestě světla a pravdy a nevládnou materiální mocí, nyní začnou získávat sílu světla a začne se u nich projevovat materiální hodnota, potřebná pro službu pro větší dobro všech. Energie je v tak velké nerovnováze, protože mnozí lidé ignorantsky promrhali obrovské zdroje energie a bohatství. To se dnes musí vyrovnat, a rovnováha týkající se zejména financí bude pod drobnohledem jako nikdy předtím.

Lidstvo musí poznat sílu, která se skrývá ve všech formách energie, a musí se naučit jak je využít, aby sloužily většímu dobru všech, na rozdíl od služby nízkému požitkářskému egu. Mistři Světla si všímají volání těch, kteří byli po mnoho, opravdu mnoho cyklů svědky plýtvání energií. Jsou to oni, kdo obdrží požehnání, aby se ujistili v tom, že nastupuje mistrovský plán světla pro vaši planetu. A proto nebuďte překvapeni nebo zneklidněni masívními posuny, ke kterým dojde během příštích měsíců v ekonomice a změnami v životech lidí, kteří si zvolili dát volný průchod dekadenci nízkého ega.

Johannesburg je v současnosti centrem energie základní čakry pro Jižní Afriku a pro Afriku jako celek. Vaše základní čakra předurčuje stav vašeho zdraví. Tato základní čakra podstoupila v nedávné minulosti velkou změnu v důsledku působení nové energie, která vystoupila do popředí a byla zakotvena. Toto je jedna z oblastí, na kterou si Lidstvo jako celek musí dávat pozor. Cokoliv se stane v základní čakře tak se automaticky projeví v korunní čakře a naopak. A teď, co se děje v korunní čakře planety? Víte, kde se nyní tato čakra nalézá? V Londýně. Co se děje v Londýně? Doslova došlo k otevření energetických center trhavinou (Kuthumi odkazuje na bombový útok, ke kterému došlo v Londýně 7. července 2005). Dochází k velkým změnám energie, které napomáhají volnému toku plánu Matky Země. Protože se rozvíjí do Zlatého otisku Vesmíru, a vy jste součástí tohoto plánu.

To je další důvod, proč je tolik lidí zasaženo intenzitou této změny, protože už nikdo nemůže sedět na dvou židlích a sledovat hru, která se odehrává kolem něj. Tato změna ovlivní každého. V životech lidí jsou 4 hlavní oblasti, pomocí kterých se tyto prudké energie samy ukotvují. Jsou to tyto: vaše zdraví, vztahy, finance a kariéra, a budete moci přesně určit, na které z těchto 4 oblastí je založena intenzita současných energií.

Na úrovni duše budete volit, která oblast vašeho života potřebuje změnu nejvíce, a u některých z vás to může být více než jedna životní oblast. Vaše fyzické tělo obsahuje jedy, stejně jako vaše emocionální a mentální tělo. Výsledkem působení těchto jedů je blokování energií ve vašem systému Čaker, stejně tak jako v energetickém systému důležitých orgánů vašeho těla je výsledkem ucpání meridiánů, lymfatického systému a vedlejších čaker. Když dojde k takovéto blokaci, je velmi obtížné doplnit novou energii. Je-li energie v těle blokována, zjistíte, že se ve vašem životě nemůže projevit synchronicita, protože to, co jste integrovali, se samo nedokáže zakotvit na fyzikální rovině, pokud na emoční nebo mentální úrovni existuje blokáda. Možná integrujete něco na fyzické rovině, ale emocionální tělo to nedokáže uchopit, a proto pociťujete svůj život jako rozpolcený. V některých oblastech svého života si připadáte dezorientovaní nebo oddělení. Proto je nezbytné vyčistit všechny trubky – abychom tak řekli – a ujistit se, že všechny systémy jsou čisté, aby energie mohla zapustit své kořeny ve fundamentálním systému vašeho života. Fyzické tělo musí uvolnit své fyzické jedy a potom se detoxikují i všechna ostatní vaše těla. Na fyzické rovině to zažívá velké množství lidí. Toto je jedním z důvodů, proč mnoho praktických lékařů má velké problémy s diagnostikováním energetické nerovnováhy. Musí prozkoumat všechny oblasti těla a snažit se přesně označit co je nemocné. Neznepokojujte se, pevnou hmotu diagnostikovat nelze.

Na emoční rovině lidé nacházejí energii, která je popohání kupředu ke smíření, odpuštění a odpoutání se od situací, lidí, míst a systémů víry, které už neslouží novému plánu, a rozbíjejí vzorce vědomí oběti. To znamená, že lidé musí nastavit hranice a spolu s tím znovu nabýt ztracenou moc. Způsobuje to konflikty ve vztazích. Ti lidé, kteří byli zvyklí mít pod kontrolou hnací sílu ve vztazích, zjišťují, že je velice obtížné udržet si tuto kontrolu, zvláště pokud je tím odepřena některým členům rodiny jejich schopnost používat svou božskou vůli a posílit tak jejich život.

Všechny zraky se teď upínají na vás. Každá struktura, která se drží atomů nepokoje a strachu bude rozpuštěna. Jde o přirozený cyklus, a je to také důvod, proč změnu nelze zastavit. Je to nevyhnutelné. Změna je podpisem vašeho vesmíru. Galaxie, ve které se nacházíte, je spirálovou galaxií, a proto všechno co se stane, se děje se spirálovou energií. Co přijde, musí odejít. Rozdíl je v tom, že se musíte přesunout na vyšší stupeň vědomí, proto nevědomost již není výmluvou pro přetrvání kruté neinformovanosti, zhoubného a dysfunkčního chování po celé věky. Máte v sobě světlo všeho božského, protože jste byli stvořeni z jiskry Matky/Otce Božského bytí. Proto nikdy nemůžete být od nich úplně odděleni. Jste světelnou pochodní. Jste nositeli nového úsvitu Zlatého věku na vaší planetě. Proto se neobávejte vaší role sloužit tomuto novému cyklu, neskrývejte se za dveřmi, ani se nezamykejte do skříně. Jste v bezpečí, jehož základem je, že se nalézáte v systému víry vašeho vnitřního vskutku pravého já.

Emocionální tělo Matky Země prošlo mnoha vrstvami změn. Ti, kteří shledávají obtížným zapojit emoční změny, mohou projevit vazby podpory jednoduše obrácením svého zraku ke světlu.

Změna pro lidstvo znamená vystoupit z osamění a odloučení a vyhledat pomoc ostatních pro vytvoření společenství světla. Vaši osobní průvodci, léčiví andělé a ostatní světelné bytosti vám budou nápomocni při vytváření podpory a ochrany. Přátelé, členové rodiny, dokonce i úplně cizí lidé přijdou, aby vám nabídli svou podporu. Jednotlivci už nemusí trpět v osamocenosti. Výzvy, které se projevují v zaměstnání, reagují na symbolickou přítomnost mužství nebo analytického já ve vašem fyzickém světě a týkají se změn, ke kterým dochází v byznysu a ekonomice. Je to kombinace vědomí oběti a chudoby, které je podrobováno důkladnému prověření, protože jestliže je někdo uzavřen v jakékoli formě vědomí chudoby, automaticky i uvízne ve vědomí oběti, a naopak.

Po každém z vás se bude také chtít, abyste přemýšleli o zrcadlení ve vás samotných. S každým příchodem nové vlny budete vstupovat hlouběji a hlouběji do své duše. Vaše fyziologie je do značné míry předurčena kvalitou vaší psychologie. A kvalita vaší psychologie je buď podporující, tvořivá, nebo ničivá, to záleží na tom, čemu se rozhodnete věřit. Současná intenzita energie nutí lidstvo, aby prověřilo všechny systémy víry. To je pro mnohé velmi obtížné a ti, kteří si pohodlně žili ve stavu odmítání, cítí tyto změny nejvíce. Proto nyní, jak jsem řekl už dříve, již neexistují žádné omluvy, žádná ospravedlnění.

Já jsem Kuthumi

©Michelle Manders-Eloff, Jižní Afrika, www.soulodyssey.co.za

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s