Ku Svetlu – Hovoriť striebro, mlčať zlato

predchádzajúci článok

Pravá ženskosť: Hovoriť striebro, mlčať zlato

Jednou z najviac používaných činností pri vzájomnom odovzdávaní myšlienok medzi ľuďmi je ľudská reč. Prostredníctvom reči môže duch odovzdávať svoje obrazy, ktoré zachytáva buď v nádherných svetlých a prežiarených obrazoch, alebo, čo je v dnešnej dobe bežnejšie, z najrozličnejších oblastí myšlienkových foriem, ktoré až nadmerne vypĺňajú blízke okolie jemnej hrubohmotnosti. Podľa naladenia nášho ducha zachytávame buď čisté posilňujúce, inšpirujúce a tvorivé myšlienky, alebo myšlienky plné rozladenosti či dokonca hnevu, zatrpknutosti či závisti. Podľa tohto obrazu sme tiež schopní vo svojom naladení používať také slová, ktoré ešte viac zdôraznia stav našej ušľachtilosti.

Keď pokročíme na našej ceste v úsilí stať sa pravou čistou ženou, potom budeme postupne zachytávať prevažnú časť obrazov z tých jasnejších a krajších myšlienkových foriem. Ďalším vývojom však dospejeme ešte k jednému poznaniu: že je dôležité, prečo daný obraz či myšlienku chceme druhým ľuďom odovzdať. Či preto, že im chceme rýchlo oznámiť svoj momentálny nápad, eventuálne len sa ukázať, akú silnú prieraznú myšlienku sme zachytili, alebo preto, že jednoducho máme potrebu neustále o niečom hovoriť, a tak hľadáme rôzne obrazy a myšlienky, ktoré by sme mohli druhým predkladať, alebo či chceme svojou myšlienkou, svojím obrazom druhých naozaj obohatiť o posilňujúce osviežujúce formy a obrazy, ktoré vedú ľudského ducha k duchovným hodnotám, pomáhajú liečiť boľavé ľudské duše odovzdaním nádeje, alebo sú tieto opisované obrazy na vysvetlenie nejakej pozemskej činnosti.

Čo sa stane v prvom prípade, keď ihneď po zachytení nejakého krátkeho obrazu či nejasnej myšlienky začneme svojimi slovami nejasne a nezrozumiteľne opisovať niečo, čo sme ešte samy celkom nepochopili? V priebehu pár viet sa celkom stratíme rozvíjaním ďalších a ďalších vedľajších viet, ktoré ešte viac zamotávajú druhému pochopenie toho, čo sme vlastne chceli povedať. Veľmi často sa stáva, že to zabudne aj rečník sám.

V ďalšom prípade pôsobí veľmi silno zakorenený spôsob ľudskej spoločnosti, ktorý sa najzreteľnejšie prejavuje u žien, a to, hovoriť vždy a za každých okolností, nech je to čokoľvek. A tak keď sa žena dostane do situácie, že sa stretne s druhým človekom, má vo väčšine prípadov takmer bytostnú potrebu začať ihneď chrliť mnoho slov, často aj nepekných a hanlivých, alebo usilovne premýšľa, o čom by ešte mohla hovoriť, len aby si ten druhý jej mlčanie zle nevysvetľoval. Keď však chceme svojím slovom odovzdávať druhým posilu a pomoc, a pre seba tak získavať nové poznatky a súvislosti, musíme najprv svoju myšlienku zachytiť a podržať, rozvíjať ju a obohacovať ďalšími inšpiráciami. To je však možné jedine v prípade, že v porovnaní so zaužívaným spôsobom budeme viac mlčať, a tým pustíme k sebe ďalšie a ďalšie obrazy, ktoré budú náš pôvodný nápad – myšlienku rozvíjať a viesť do stále väčšej hĺbky poznania. Túto myšlienku, už pochopenú, jasnú a zrozumiteľnú, môžeme potom ako strieborný šperk odovzdať druhému človeku.

Ak pri rozhovore rozpoznáme, že človek, ktorému chceme pomôcť, a prijali sme aj v obraze jasnú predstavu svojej myšlienky, že tento človek nechce nič počuť, a čím viac mu chceme slovami odovzdať svetlú myšlienku pomoci, tým viac ju odmieta, alebo nie je schopný ju cez nás prijať, tak i v tomto prípade bude najväčšou pomocou pre neho naše mlčanie. V mlčaní však môžeme najlepšie vyslať svoju vrúcnu myšlienku a prosbu o pomoc pre tohto človeka, aby mohol prísť k pochopeniu. Často len cez naše tiché mlčanie je dotyčný schopný zachytiť náš obraz sám, alebo tým môžeme posilniť a urýchliť prúdenie svetlých vláken, ktoré privedú celkom iného človeka, cez ktorého príde účinnejšia pomoc.

Ak to teda myslíme s druhým naozaj vážne a ak mu chceme naozaj pomôcť, nechcime to byť za každú cenu práve my, kto musí s týmto človekom bezpodmienečne hovoriť. Prosme len s čistou a vrúcnou láskou, aby nám buď prišli tie pravé slová, ktoré mu s istotou pomôžu, alebo o to, aby tento človek smel nájsť pochopenie vďaka nejakému inému prežívaniu. Naučme sa teda i v tomto smere dávať nepoznané. Bude k nám prichádzať ešte väčšia radosť a šťastie z poskytovania pomoci, posilňovania a ochraňovania druhých. Jedine v stíšení a upokojení môžeme zachytávať tie pravé a čisté pomáhajúce prúdy, z ktorých následne čerpáme pravé slová či pravé činy.

Nechcime len počuť zvuk svojich slov, ktorými často celkom zahltíme druhého, a aj tak nedokážeme odovzdať jedinú nosnú myšlienku. Chcime byť naozaj len tými, ktorí slovami pomáhajú, ochraňujú a posilňujú. Buďme i v tomto soľou, štipka ktorej dokáže ochutiť celý pokrm. Dávajme svojím mlčaním zlato pravej pomoci v pravej chvíli a na správnom mieste zo zosilnených prúdov našich pomáhajúcich myšlienok, nerušených slovami. Pozdvihnime ľudské slovo naspäť tam, kde už od počiatku malo byť. Na tvorivé pomáhajúce nádherné znenie ušľachtilého ľudského hlasu, ktorý so vzácnosťou a s o to väčšou vrúcnosťou a opravdivosťou formuje slová, ktoré svojím znením prinášajú len požehnanie. Zadržme najskôr svoju myšlienku v tichosti a rozvíjajme ju ďalej. Nechajme ju silnieť a prehlbovať, aby sa potom mohla stať pravou pomocou pre druhých. Napr. aj tým, že takto zosilnenú ju môžu zachytiť i druhí, a tak bez slov odovzdáme viac než by sme mohli vtlačiť do ľudskej reči.

Nie je však účelné zatvoriť si svoje ústa navždy a neprehovoriť už ani pri pozdrave a želaní dobrého a požehnaného dňa druhým. Často treba dokázať hovoriť preto, aby sme sa dohovorili na nejakom spoločnom diele. I pri tom však možno so slovami hospodáriť tak, aby viedli vždy k ujasneniu, ako vykonať konkrétnu vec. Neznamená to ani vzdať sa čistého žartovania, ktoré častokrát pomáha tou najkrajšou formou odovzdať druhému povzbudenie, nasmerovanie jeho krokov na cestu pravej ľudskosti, odbúrava nedôveru a ako čistý horský potôčik zmýva mnohé nedorozumenia.

Vo všetkom musí byť prirodzenosť. Žiadna škrobenosť a urputné úsilie o bezchybnosť. Len v prirodzenom čistom prejave nášho ducha odráža sa potom i jeho veľkosť a sila. V čistom ženskom pôvabe sa odráža i krása slov, ktoré sú vyslovované ako strieborné vlákna. Zlatistý nádych ušľachtilého pôvabu sa potom odráža v jemnom zdržanlivom mlčaní, ktoré neobsahuje prázdnotu, ale silu našich myšlienok.

O tom, že svoje slová nemáme a nesmieme používať na ohováranie druhých či na odovzdávanie správ, ktoré nie sú zaručené, nieto ešte nepravdivé, sa tu ani nezmieňujeme. Ak máme skutočnú túžbu pochopiť konanie druhého, či to, aká je v skutočnosti nejaká konkrétna vec, situácia, spoločnosť, potom nám nezostáva nič iné, než naozaj skúmať a hľadať všetky vlákna, ktoré vedú k tomuto poznaniu. Ak naša túžba nie je ozajstná, potom nesmieme hodnotiť niekoho alebo niečo, o čom poznáme len zlomok z celého obrazu.

Ak chceme teda kráčať na ceste k pravej ženskosti, musíme dokázať správne používať i svoje slová. Každé vyrieknuté slovo je tvorivé a nestráca sa jeho doznením. Vytvára formu, ktorá sa vždy svojou rovnorodosťou blíži k ďalšej forme od druhého človeka, a tak sa stále zväčšuje a zväčšuje. Všetky povrchné, plytké a nepekné slová vytvárajú temné myšlienkové formy, ktoré sa ešte posilňujú myšlienkami a slovami nenávisti a závisti i v tej najnepatrnejšej podobe. Ak chceme teda svojím ženským pôsobením vnášať harmóniu, mier, radosť a šťastie do celej našej spoločnosti, neplytvajme povrchnými slovami, ale v tichosti a opravdivosti každého slova, ktoré sa aj v myšlienkach zachvieva v rovnakom význame, posilňujme nádherné svetlé myšlienkové formy, z ktorých potom môžu čerpať všetci ostatní, ktorí budú tiež túžiť po ideáloch, po hodnotách ľudského ducha. Každá forma a znenie slov má svoje vyžarovanie. Preto je dôležité správne hľadať tie pravé, ušľachtilé slová, ktoré čo najvernejšie vystihnú našu čistú a pravú myšlienku. Nemôžeme chcieť zakotviť ušľachtilé formy cez neušľachtilé či hrubo vyslovované slová. Vyrieknuté slovo nemožno vziať späť. Preto vždy zvažujme, či je nevyhnutné a správne vysloviť okamžite to, čo sa nám zdá dôležité. Ak máme istotu, ktorú získame cez svoje čisté cítenie, cez svoje harmonické naladenie a vrúcnu túžbu stať sa čistými, ušľachtilými a pravými ľuďmi, potom hovorme.

Čím viac ľudí dokáže takto hovoriť a myslieť, tým viac bude možné pozdvihnúť celú ľudskú spoločnosť prostredníctvom nesmierne silného pôsobenia myšlienkových foriem. Je to hlavne úloha žien, ktoré môžu svoje slová a svoje myšlienky prežarovať svojím jemnejším cítením oveľa intenzívnejšie. Či už krásne a ušľachtilo, alebo, naopak, i nenávisťou, závisťou a zatrpknutím. Staňme sa teda pravými ženami čistého ducha, ktorý prežaruje svoje blízke i vzdialené okolie len svetlými prúdmi krásy, ušľachtilosti, pôvabu, dôstojnosti, harmónie a čistej lásky.

 Martina Š. http://ao-institut.cz/

Zdroj

nasledujúci článok

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s