Spojenie Sirius – Ra (3/7)

predchádzajúca časť

Vysoká Rada Síria prostredníctvom Patricie Cori 

(z knihy Rozhovory Hviezdnych Semienok)

595461578e_74090262_o2

Je také ťažké pochopiť túto multidimenzionálnu hybnosť popísanú vo vašej poslednej odpovedi a popiera všetky vedecké informácie, ktoré sú nám dostupné.

Áno, je pre vás prirodzene ťažké predstavovať si vyššie dimenzie z hmotnej roviny. Chápeme ako, keď sa snažíte kráčať po týchto nezmapovaných cestách, môžete mať pocit, že ste stratení alebo strácate svoju cestu … v každom zmysle. Napokon, priame a úzke cesty zvykov sú oveľa jasnejšie vyznačené a o toľko „bezpečnejšie“ ako cestovanie po nových a dobrodružných chodníčkoch. Niet pochýb, že je to pre vás problematické, snažiť sa zdieľať také predstavy s tými okolo vás, pretože ako člen prebudenia, ste pravdepodobne obklopení tými, ktorí sú stále hlboko v spánku. Budú vás považovať rovnako sa buričského ako boli „opovážliví“ v Temných Vekoch ľudských dejín. Stále budú považovať akékoľvek ďalekosiahle myšlienky za „nebezpečenstvo“ pre daný stav, ku ktorému sú upútaní kvôli bezpečnosti, v týchto hodinách nevýslovnej zmeny a obratu v pozemských záležitostiach. Počas tých dní absolútnej nevedomosti ľudstva o samočinnom vesmíre, čo i len návrh že váš svet nie je plochý povrch, z ktorého by lode spadli do priepasti keby putovali príliš ďaleko od brehu bolo považované za kacírstvo … trestané uväznením alebo dokonca smrťou. Predstavte si čo by také súdy vykonali ktorémukoľvek z vás – s bohatstvom informácií v súčasnosti dostupných vašim súčasným vedcom a čo viac, s opovážlivosťou a smelými odhaleniami, ktoré teraz hlásate ako „nové vízie“ o zmysle života v nebi. Vítame vás v ríši slobodných mysliteľov. Informácia je vám dostupná – ale len vy sa rozhodnete či ste pripravení a ochotní natiahnuť sa a uvážiť čo leží za hranicami zavedených odsúhlasených teórií.

Vždy pamätajte, že to čo tlačí vedu a všetky vedecké predpoklady vpred je túžba prebudenia odmietať dogmu zavedených systémov viery a skúmať nové chodníčky na cestách objavov: úloha všetkých vedomých bytostí pochopiť Vesmír a rolu každého z nás, ktorú má v ňom hrať. Všetko rastie, keď je ustrnutie dogmatických predpokladov (pretože vaše vedecký súhrn informácií je založený na predpokladoch o tom ako je skutočne tvorené to čo leží za hranicami vášho sveta) nahradené novo získaným poznaním a vhľadmi. Všetci napokon vidia ako také rozšírené vízie vrhnú svetlo na kolektívny zážitok života v Kozme Duše.
To čo potrebujú tí narušitelia paradigmy, ktorí vzdorujú a spytujú autoritu sú bezuzdná odvaha a jasný intelekt aby vzniesli námietku, prehodnotili, premysleli a napokon zmenili spôsob, ktorým oni a ostatní vnímajú nekonečné vrstvy reality.

Prepáčte mi ak je to bláznivá otázka – ale som zvedavá prečo odkazujete na našu hviezdu, Ra, ako na mužskú … ale na Sírianske hviezdy ako na ženské. Ako feministka to považuje za nepríjmené a rada by som vedela prečo robíte tento rozdiel?

Naše použitie mužsko/ženského označenia a určenia nie je vôbec inšpirované pohlavím. Skôr je to jednoducho otázka vnímavosti a prirodzenosti energie meniacej sa v polárnych obmedzeniach nižších dimenzií. Keďže Ra je osamelá hviezda, jeho povaha je oveľa viac yangová vo svojom zámere a seba-uvedomení a musíte pochopiť, že nehovoríme len o vzťahu vášho Slnka z planétami, ale jeho vzťahoch so slnečnými božstvami celej galaxie hviezd … a áno, tiež s tými z iných dimenzií. Sírius so svojou vzájomnou prepojenosťou a troj-vrstevnou stránkou je oveľa vnímavejšie hviezdne prostredie – viac yinové vibračné pole. V našich ríšach nie je mužsko/ženské rozlišovanie – žiadna nadradenosť pohlavia. Je len doplnok jedného ku druhému, pretože my sme dávno zistili že sú to obe rovné a doplnkové stránky Jedného a je tam všetko aby oslavovalo dokonalosť elektromagnetických harmónií – yin/yang vibrácie, Žiadne neexistuje bez druhého vo väčšom Vesmíre, v ktorom ste vy, drahí, poznaní ako rýdza vibračná podstata – a nie ako vaše pohlavie, farba, vek alebo ktorákoľvek z ďalších hmotných vlastností!

Prebieha medzi hviezdami Síria vedomá komunikácia napriek skutočnosti že existujú na rôznych vrstvách?

Ak zamýšľaš túto otázku ako „vedomá komunikácia“ medzi hviezdnymi bytosťami samotnými, rozhodne medzi nimi existuje prúd vedomia, energetický prenos a neustály dialóg. Sú vzájomne pôsobiace a energeticky spolutvorivé v každom ohľade. Prúdia medzi nimi, medzi dimenziami, nesmierne prúdy energie – ovplyvňujúce každú, ovplyvňujúce všetky. Sú známe naprieč Väčšou Galaxiou ako Sesterstvo. Pokiaľ ide o výmenu vedomia medzi jednotlivými jednotkami živých bytostí týchto hviezdnych systémov, povedzme, že udržujú uvedomenie, pamäť, a kódy pre spojenie s vnímavými bytosťami na iných vrstvách podľa ľubovôle, čo je určené dosiahnutím rezonančných frekvencií.

Obiehajú Sothis vôbec nejaké planéty, ktoré nesú v súčasnosti nejaké aktivované životné formy?

V systéme Sothis už neexistujú planéty nesúce komplexné biologické životné formy, kvôli kozmickým udalostiam, ktoré predefinovali toto zložité hviezdne prostredie. V podstate tieto vytvorili:

  • Horúčavu príliš vysokú na to, aby sa mohli vytvoriť atmosféry.
  • Obrovské magnetické rušenie škrupinou Satais počas jej päťdesiatročného obehu okolo Sothis, čo spôsobuje nevyspytateľné energetické výboje, ktoré bránia vývoju akýchkoľvek a všetkých elektromagnetických bio-foriem.
  • Vysoká radiácia vstupujúca do hviezdneho systému z kostrovej formy Satais, ktorá ničí biologické zoskupenia na podbunečnej úrovni. Avšak my vás žiadame, aby ste vždy pamätali na to, že inteligencia existuje naprieč Kozmom – je to návrh, matematická dokonalosť všetkých vecí. Je to kozmometria každej častice prachu; každého atómu, každého prvku; látky a vlny. Ak urobíte skok z vášho pochopenia života ako „biologického“ vo svojej podstate, na rozšírené uvedomenie vedomia v nebiologických formách, pochopíte nekonečnú nádheru života v Kozme Duše. Potom, áno – pochopíte výstižnejšie čo myslíme keď uvádzame, že vo hviezdnom telese Sothis existuje život.

Chcem si byť istá, že naozaj chápem to čo tým myslíte. Vyvodzujete, že je v týchto ríšach nejaká neznáma životná forma?

My nehovoríme o neznámej forme života, ale o takom, ktorý by nemusel vyhovovať vašim pozemským definíciám toho čo predstavuje „živú bytosť“,

Život (ako pomýšľame na vedomé subatomárne častice, úmyselne tvoriace formu keď sú dosiahnuté správne usporiadania a zoskupenia) napĺňa telo Sothis, Sírianskeho božstva, ktoré žiari najjasnejšie vo vašej klenbe hviezd … v ultrafialovej frekvencii. Vo Vesmíre nie je nič mŕtve. Všetko je vedomie tvoriace, formujúce, jestvujúce … premieňajúce sa a začínajúce stále od znova.

Preklad: SiR

-pokračovanie-

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s