Archanděl Michael – Jste Odvážné Duše

Přijala Ronna Herman

Milovaní mistři, nejprve nám dovolte, abychom vás uklidnili. Proces vzestupu pro vás není ničím novým, v minulosti už jste jím několikrát úspěšně prošli. Všichni jste mistry nejvyššího řádu, jinak byste nebyli vybráni jako Hvězdná Semínka, ukazující Cestu ve vývoji, kterým teď Země a lidstvo prochází a který nemá obdoby. Jste považováni za odborníky a během svých vesmírných cest jste již mnohokrát prokázali svou mistrovskou schopnost spolutvoření.

Pro každou novou zkušenost ve fyzickém vědomí jsou vám dána nová pravidla, nové poslání a nové rozmanité překážky, které máte překonat. Chceme, abyste pochopili, že ti z vás, kdo vykročili jako způsobilí Služebníci Světa, již získali v tomto Vesmíru a jeho četných Pod-vesmírech mnohé zkušenosti. Od chvíle, kdy se tento Vesmír začal roztahovat, byla vybraná Hvězdná Semínka přenesena z jiných časových pásem a Pod-vesmírů, aby dohlížela a pomáhala při jedinečných plánech, vytvořených výhradně pro lidstvo a další formy života. Prvotním Božským Posláním těchto výjimečných skupin Hvězdných Semínek je vést ty, kteří jsou připraveni projít vývojem na další stupeň rozšířeného vědomí, čímž se završí nekonečně mnoho cyklů a Božích plánů.

Proces spolutvoření je na fyzické úrovni projevení velice náročný. K tomu, aby někdo vyšel za dobrodružstvím do neznáma, nechal si do své paměti umístit závoj zapomnění a započal pozemskou zkušenost v širokém spektru Světla a Stínu, je třeba veliké odvahy. Vaše dovednosti a vaše skutečná identita byly ukryty do vašeho Svatého Srdce a vaší Svaté Mysli a často nebyly viditelné, dokud jste se nezačali později během života probouzet a odpovídat na výzvy svého Vyššího Já.

Proces vzestupu Země a lidstva je v mnohých ohledech jedinečný. Především je to zrychlená cesta vzestupu, která nebyla nikdy dříve nikomu přístupná. Vy, kdo ukazujete cestu v této Fázi Vývoje, jste pro svou misi/úkol dostali Krystaly Semínek Paměti, které jsou potřebné pro probuzení a budou aktivovány Božskou Nespokojeností. Tyto Krystaly Božského Světla byly připraveny na aktivaci vaším Vyšším Já a přijetí do vašeho vědomí v okamžiku vykročení na cestu Sebepoznání. Pokud si uvědomíte tok svého života, měli byste si umět uvědomit chvíle, kdy jste byli svým Vyšším Já a svými andělskými průvodci vedeni určitým směrem, nebo se před vámi objevily nečekané události a povolení, abyste mohli získat potřebné znalosti a dovednosti. Nikdy jste nebyli sami, milovaní. Vaše poslání bylo a je příliš důležité na to, abychom vás ponechali odkázané jen na sebe samé. Velkolepý plán vzestupu byl vytvořen a od začátku veden naším Otcem/Matkou Bohem, vznešenými Vesmírnými Radami Světla a Legiemi Andělů, které O-světlují a usměrňují proces tvoření a růstu v našem Pod-vesmíru.

Mnozí z vás již během tohoto života zvládli obtížné zkoušky a překážky v přípravě na své hlavní pozemské poslání. Avšak souhlasili jste také s tím, že budete v plné míře čelit i své temné stránce, jednou provždy, abyste byli oprávněni k účasti na nesmírně obtížném a důležitém úkolu, kterým je vzestup planety Země a lidské rasy, spolu se všemi částmi našeho Pod-vesmíru.

Ano, byli jste na nejhlubší úrovni vaší Duše naprogramováni, abyste šli vstříc vzestupu a hledali Světlo. Avšak jako ti, kdo Ukazují Cestu a nyní přijímají svou roli Služebníků Světa, již z dřívějška víte, že i když se budete celým svým srdcem a svým Bytím snažit vstoupit během tohoto života do Světla, musíte být ochotni zůstat na Zemi ve svém hmotném těle tak dlouho, jak to bude nutné, abyste pomohli ukotvit Jemné Světlo Stvořitele. Neříkali jsme vám snad již mnohokrát, že budete střežit, převádět a rozdávat Světlo? Pevné Částice Světla jsou magnetizovány a vysílány směrem k těm, jejichž energetické otisky / Písně Duše jsou vyladěny na úroveň vyšší čtvrté dimenze a výše, přičemž tyto Božské Částice Světla musí být aktivovány energií vaší soucitné, nepodmíněné lásky. Proces vzestupu Země a lidstva nemůže být uskutečněn bez vás, kdo nesete Světlo Stvořitele.

Doporučujeme vám, abyste často pobývali v rozličných Pyramidách Světla, o kterých jsme vám v uplynulých letech pověděli. Také navštivte Nebeské Město, které O-Světluje oblast/zemi, v níž žijete. Ve své pracovní pyramidě si můžete představovat a tvořit cokoli, po čem vaše srdce touží a co je v souladu s vaším Božským Otiskem a s nejvyšším dobrem všech. Zde se také můžete spojit se svým Vyšším Já a získat tak pomoc při řešení svých každodenních problémů a starostí v oblastech, které byste rádi vrátili do rovnováhy. Zejména vám doporučujeme, abyste zašli do své osobní Světelné pyramidy než usnete, případně můžete občas navštívit Světelné Město, kde se vám dostane pomoci při očišťování, omlazování a uzdravování vaší tělesné schránky. Než si půjdete lehnout, jděte skrze svůj záměr do jedné z Komor Světelného Města Urychlujících Vzestup, které se nacházejí na úrovni vstupu do šesté dimenze. Bude to nejvíce blahodárný způsob, jak podpořit snahu o vyrovnání a harmonizaci vašeho fyzického těla. Milovaní, máte naši podporu, hledejte porozumění a věřte, že je naší největší touhou pomáhat vám ve vytváření prostředí plného harmonie, krásy a celistvosti (i svatosti) na Zemi, v místě, kde žijete. Vaším posláním je přinést na zemský povrch mír, hojnost a Nebeskou harmonii, vytvořit tím kolem sebe bezpečné a posvátné prostředí a poté se o tento zázračný dar podělit s ostatními skrze svůj příklad a svou službu.

Jako předvoj jste strávili roky tím, že jste krotili své emoce a svou povahu, získávali jste vědění a moudrost prostřednictvím svého mentálního těla a usilovali jste o sjednocení a vyrovnání systému svých hlavních čaker, aby vaše fyzické tělo mohlo přijímat, vstřebávat a dále předávat jemné frekvence Světla Stvořitele. Nyní je čas soustředit se na své Svaté Srdce a na svou Svatou Mysl, snažit se vyrovnat působení pravé a levé hemisféry mozku a více otevřít svou korunní čakru, aby sloup Světla, který vás spojuje s vaší Boží Přítomností JÁ JSEM, byl široký jako Koruna vaší hlavy (jak tomu bylo původně). Každý krok vpřed v rámci procesu vzestupu znamená hledání aktivního, vědomého vztahu s následující částí vašeho Vyššího Já. Vzestup je proces, při kterém vědomě vstupujete do energie / vibračního pole svého Vyššího Já a pak dál do stále jemnějších polí Boží Energie, kterým se říká vyšší dimenze.

V nedávném poselství jsme vám sdělili toto:

Elektromagnetické energii musíte teprve plně porozumět. Lidstvo je ovlivňováno ohnivými silami Stvoření třemi způsoby:

I. Oheň vzniklý Třením: Oheň Těla

II. Sluneční Oheň: Oheň Duše

III. Elektromagnetický Oheň: Oheň Ducha

Pokusíme se vám vysvětlit, jaký má každá z těchto „Ohnivých Sil Stvoření“ vliv na lidstvo:

OHEŇ VZNIKLÝ TŘENÍM * OHEŇ TĚLA: Když žijete ve fyzickém těle, jste ovlivňováni mocnými přírodními vlivy. Tento mocný vliv je nutný, aby mohly věci vznikat a projevovat se ve hmotné formě. Abyste mohli „Oheň vzniklý Třením“ využít, musíte do svého fyzického těla vtáhnout „Oheň Ducha“, tedy Boží Vůli a Sílu našeho Otce Boha. Abyste mohli bez obtíží žít v materiální/fyzické sféře bytí, je potřeba záměr, soustředěné myšlení, jasné vidění a mocné činy.

Abyste „zvítězili v boji“ proti útočným bakteriím a virům nízkých frekvencí, vznikne u vás horečka nebo zvýšená tělesná teplota. Některé příznaky jsou také spojeny s použitím Ohně vzniklého Třením. V některých chvílích můžete mít pocit, že jste v tlakovém hrnci plném intenzivních energií, energie nízkých frekvencí se tlačí na povrch a vy musíte čelit negativním projevům svých myšlenek a činů z minulosti. Když procházíte procesem „spalování starých ničivých energií“, vaše tělo se může zahřát až do „výše“ horečky. Až bude vaše Vyšší Já přijímat vibrační vzorce vyšších frekvencí, můžete mít také pocit, že vaše páteř je „jako v jednom ohni“. Ronna, náš milovaný posel, tyto silové vlny zakusila v minulosti mnohokrát, když jsme propojovali své energie s jejími při přípravě na seminář nebo intenzivní channeling.

SLUNEČNÍ OHEŇ * OHEŇ DUŠE:
Nádherná, mocná a živoucí SLUNCE STVOŘENÍ vyzařují SLUNEČNÍ OHEŇ vstříc všemu živému. Je to vnější projev síly a životadárné Podstaty Nejvyššího Stvořitele a naší Matky/Otce Boha. Když se stanete vědomými a začnete věnovat pozornost podnětům své Duše a svého Vyššího Já, začne ve středu vašeho srdce jasně planout „oheň Božské Nespokojenosti“. SLUNEČNÍ OHEŇ velikých SLUNCÍ v celém Omniverzu Rozsvěcuje nebesa a rozpouští temnotu, což je další vnější projev velikosti Stvořitele. Při cestě hlouběji a hlouběji do tajemství a divů svého Božského Já se Oheň Duše stane Ohněm Ducha a vy již nebudete pouhou lidskou Bytostí, která má Duši. Opět se totiž stanete Božskou Duchovní / O-Světle-nou Bytostí, která může využívat jeden z mnoha rozmanitých projevů Stvoření. Duch našeho Otce/Matky Boha sídlí v Duši a vaším úkolem je přijmout do sebe co největší možné množství tohoto Posvátného Ohně.

ELEKTROMAGNETICKÝ OHEŇ * OHEŇ DUCHA: Když se vám podaří vytvořit energetický otisk obsahující Světelné frekvence střední čtvrté dimenze a výše, jste připraveni přijmout plné spektrum Světelných Částic Božího Vědomí nazývaných Pevné Adamantinové Částice Světla, což jsou elektromagnetické živiny pro Stvoření. Nejste pak již dále obětí omezujících, oslabujících frekvencí hutné třetí a čtvrté dimenze. Jste připraveni k sobě přitahovat, přijímat, ovládat a vyzařovat čistou Podstatu Stvořitele. Stáváte se zdatným Mistrem svého Já a úspěšným spolustvořitelem na fyzické rovině. Elektromagnetický oheň Stvoření je součástí vašeho Přirozeného Božského Práva, avšak než vám bude dovoleno být skutečným Nositelem Vesmírného Ohně/Světla, musíte prokázat, že budete zodpovědným strážcem tohoto mocného, nádherného Ohně Ducha.

Rádi bychom toto poselství uzavřeli důležitými informacemi, které jsme v nedávné době předali našemu poslovi. Jsme stále nablízku, abychom vás vedli, střežili, inspirovali a ochraňovali. Vyjadřujeme vám svou hlubokou vděčnost a nekončící lásku.

JÁ JSEM

Archanděl Michael.

Milovaní přátelé,

V hluboké meditaci mi Archanděl Michael sdělil, že v rozsáhlých podzemích jeskyních na strategických místech po celém světě jsou umístěny historické/vědecké/paměťové Zárodečné krystaly. Tyto éterické Zárodečné Krystaly se nacházejí ve stejných jeskyních jako Věčné Fialové Plameny. Obojí bude v našem současném procesu vzestupu hrát významnou roli.

Rozličná Posvátná Místa světa většinou vznikla právě v blízkosti jedné z těchto velkolepých jeskyní nebo jedné z velkolepých krystalických věží/obelisků. V okolí některých těchto Posvátných Míst se také nacházejí portály do nitra Země. Když jsme vedeni k takovému výjimečnému místu, někdy prožijeme zázračnou událost, kterou si v tu chvíli ani nemusíme uvědomit. Pokud jsou vaše úmysly čisté a váš Energetický Otisk / Píseň vaší Duše znějí na úrovni vyšší čtvrté dimenze nebo výše, automaticky aktivujete příslušné Zárodečné Krystaly, které jsou uloženy v jeskyni pod Posvátnými Místy, u kterých žijete nebo které navštívíte. Patříte totiž k těm, kteří tyto Krystaly ukládali, možná před mnohými věky, nebo dokonce v jednom ze svých nedávných minulých životů. Dostane se vám aktivace některých Zárodečných Krystalů uložených ve vaší Svaté Mysli. Budou to pravděpodobně Krystaly Paměti, z nichž některé nesou pokročilé informace, které budete potřebovat v budoucnosti. Mohou to také být Krystaly Aktivace, které ve vás probudí určité nadání, anebo Krystaly Uzdravení, které vám pomohou zbavit se zdravotních problémů, případně obtížných závislostí.

Během dlouhé minulosti Země vznikaly příběhy Bytostí a Mistrů, kteří předvedli neuvěřitelné skutky, vyhráli velké bitvy, vytvořili mnohé překrásné stavby a uskutečnili ohromující zázraky jen s pomocí vlastních, téměř nadlidských sil. Co však dosud nebylo známo je fakt, že tito Velikáni dokázali čerpat ze Zárodečných Krystalů umístěných ve velkolepých jeskyních v Zemi. Měli schopnost plnou měrou přijímat První Paprsek Síly Boží Vůle a doplnit jej určitým množstvím Stvořitelských Částic Světla/Života, uchovávaných ve slujích hluboko v Zemi. Je důležité, abyste pochopili, že významné množství Pevných Částic Světla, které byly vaší planetě přiděleny při jejím vzniku, bylo uloženo v těchto velkolepých jeskyních Světla. Rovnováha byla také nastolena ve středu Svatého Srdce Země. Každá planeta, galaxie, slunce, hvězdná soustava, Pod-vesmír a Vesmír v Omniverzu má uložiště Pevných Částic Života/Světla, stejně jako má každá Duše, která kdy byla stvořena, uložené Pevné Částice ve Středu svého Svatého Srdce a v Zárodečném Krystalu Ohně Kundalini v kořenové čakře. Stejně jako musíte aktivovat Pevné Částice, které v sobě nesete, a ty, které přijímáte z nevyčerpatelného zdroje Světla Stvořitele, musíte také právě vy svými láskyplnými úmysly a skutky aktivovat Pevné Částice uložené v Zemi.

Postupujeme teď do vibračních vzorců mistrovství a je nám poskytována pomoc prostřednictvím výjimečných darů, nadání a zvláštních povolení, abychom se snáze zhostili své role Služebníků Světa.

I když je to pro nás pro všechny náročná doba plná životních změn, stále je nádherné být na planetě Zemi zrovna v tomto období. Já jsem například souhlasila, abych zůstala v tomto hmotném těle tak dlouho, jak dlouho si budu moci zachovat dostatečné zdraví a dále být lidstvu k službám. Požádala jsem, „až toto nebude dále možné, abych byla přijata jemně a rychle.“ Odpověď Archanděla Michaela byla „Tak se stane, milovaná.“

Má drahá, milovaná rodino Duší, nechť je tvá cesta naplněna radostí, láskou, hojností a zázraky v době, kdy se scházíme ve službě světu jako Světlonoši.

S nekončící láskou a andělským požehnáním,

Ronna

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s