Genetická manipulácia ľudstva a zničenie Atlantisu

Už dlhší čas mi vŕtalo hlavou, že ako sa mohlo stať že máme na našej Zemi rozdielne rasy. Dárvinová teória mi nesedí, lebo si akosi neviem predstaviť možnosť vývoja ľudského tela z jednej bunky. Samozrejme že sa naše telo vyvíja a mení, ale to iba do určitej miery. Keď sa vážne nad tým zamyslíme tak musíme prísť k uzáveru, že tento seba liečiaci mechanizmus musí byť výsledkom vysokej inteligencie a nie vývojom nejakých náhode pospájaných aminokyselín do buniek. Druhá otázka čo mi nedala spať je, že ako je možné že na Zemi máme toľko rôznych jazykov. Nemyslím že sa to dá pripísať vývoju, lebo väčšinou z nich je od seba kompletne odlišných a nemajú so sebou nič spoločného. Toto musí mať svoj dôvod a podľa mňa je to za účelom oddeľovanie ľudí, aby nemohli spolu komunikovať. Prečo? Teraz už všetci vieme že informácie = moc!

Ak hľadáte odpovede na tieto otázky prednáška Michaela Tsariona vám môže priniesť trochu svetla do tejto temnej oblasti. Neviem do akej hĺbky Michael robil svoj výskum a ako dobre je podložený faktami, ale jeho unikátny náhľad na túto tému je podľa mňa celkom pravdepodobný.

Tak teda Michael Tsarion a Zničenie Atlantisu

Bola naša planéta ovplyvnená mimozemšťanmi?

Existuje vyše 30 000 rôznych dokumentov čo spomínajú pokročilé bytostí (Bohov), ktoré žili na Zemi, alebo prišli na Zem. V Biblii sú tieto bytosti spomínané ako Nephilim – tí čo prišli z hora, čo nie je celkom správne preložené a malo by to znieť : tí čo boli vyhnaní z hora. V indickej knihe Srlmad Bhagavatam je spomenuté že démonická rasa napadla vesmírny systém. Hindu boh Shriva ktorý mal mocnú zbraň na svojej vzdušnej lodi a použil ju proti nepriateľom. Existujú dôkazy že podobné príbehy boli spomenuté aj v originálnej Biblii, ale pri jej preklade boli jednoducho vynechané asi z príčiny že sa vtedy nevedel ich skutočný význam. Podobná zmienka z Biblie. “ Prišli z ďalekej krajiny, z konca nebeských diaľok aby zničili celú zem. “ (Isaiah 13:3)

“ Kto sú tí ktorí lietajú v oblakoch ako holubice “ (Isaiah 9:8) Biblia, kniha Ezechiela spomína: “ Ako som na tie živé tvory pozrel, tak som videl štyri krídla na zemi, pri každom tvorovi bolo jedno, s ich štyrmi tvárami. Vyzerali ako kolesá žiariace oranžovou farbou a všetky štyri krídla boli jednaké a ich kompozícia bola ako jedno koleso v druhom. Archeológovia po celej zemi nachádzajú artefakty ktoré sa veľmi podobajú k dnešným lietadlám a raketám. ( všimnite si podobnosť k súčasne používaného raketoplánu).

A teraz niečo o našej histórii ktorá bola pred nami utajená. Asi tak pred 50 000 (Samarianské záznamy tvrdia že to bolo 500 000 rokov, ale toto sa nedalo potvrdiť s inými zaznamenanými udalosťami na Zemi) rokmi naša planéta bola navštívená hviezdnymi ľuďmi.

Ak urobíte výskum všetkými príbehmi ktoré toto opisujú, tak zistíte že tieto bytosti boli z určitého dôvodu,(pravdepodobne z dôvodu medziplanetárnej vojny) vyhnaní zo svojej planéty. Nevieme presne odkiaľ, ale niektorí ľudia si myslia že to bolo zo Sirias iný zase spomínajú Pleiades – existujú o tom rôzne teórie. Tieto veľmi pokročilé bytosti museli opustiť svoju planétu a boli prenasledovaní svojim nepriateľom. Legendy hovoria že prišli do nášho solárneho systému a pristáli na planéte čo niekedy bola v našom systéme a predstierali že sa tam usadili. Túto planétu naši pradávni ľudia volali Tiamat, niektorí ľudia ju volali Lucifer, alebo Lunačo nemá nič spoločné s našim Mesiacom. Tiamat bola obrovská planéta, pokrytá väčšinou oceánmi. Jej atmosféra bola taká reflektívna, že ju ľudia volali druhé Slnko. Odtiaľ aj pochádza aj názov Lucifer. Tieto bytosti pristáli na Tiamate a predstierali že sa tam aj usadili. Ich prenasledovatelia toto zistili a kompletne zničili túto planétu . Ostali z nej iba trosky ktoré vytvorili tak zvaný Astereojdový pás.

Ale v skutočnosti tieto bytosti nepristáli na Tiamate, ale na našej Zemi ktorá bola vtedy väčšinou pokrytá iba lesmi. Pretože boli na veľmi vysokej technologickej úrovni, tak boli schopní sa ukrývať v podzemí, ba aj pod vodou. O tomto je aj zmienka v knihe Joba: 12:5 , kde sa spomína že deti spadnutých anjelov žili hlboko vo vode. Tak isto aj Kaltécke legendy spomínajú to isté, kde bytostí bojujúce z bohmi vyšli z vody. Keď tieto bytosti zistili, že je už po nebezpečenstve, tak vyšli na povrch zeme a usadili sa na kontinente volaným Apoliejšia a vytvorili si svoju vládu ktorá sídlila v Atlantise. Tieto bytosti nemali žiaden rešpekt pred celo vesmírnym zákonom ktorý zakazuje ovplyvňovať vývoj domorodcov na svojej planéte a tak po dôkladnom prieskume flóry a fauny, začali robiť genetické pokusy na domorodcoch. Väčšina Homo – sapiens, čo vtedy žila na Zemi bola geneticky upravená a zostatok bol vyhladený. Bytosti ktoré boli takto vytvorené by sme mohli pomenovať Homo-atlatis. Avšak v historických záznamoch sú spomínaní ako Synovia hada, pretože originálni hviezdni ľudia sa nazývali Bratstvo hada. Toto je spomenuté aj v Biblii v knihe Genesis , kde sa vraví: A Boh povedal, urobme muža k našej podobe. Len tak mimochodom viete aký význam má slovo Genesis? Znamená to genes of godes Isis (gény bohyne Isis). Tak isto slovko urobme bolo nesprávne preložené a malo by vlastne byť skonštruovať.

Z tejto udalosti vychádzajú aj slová prvorodený Synovia hada, alebo deti Alohíma. Niektorí ľudia ich môžu nazývať originálne bytosti Majstri hada – Jehowa. Toto všetko dáva väčší zmysel, ak pri čítaní Biblie, všade kde sa spomínajú tieto výrazy ako Adam a Eva, Jehova, Alohím myslite o nich ako o rasách a nie jednotlivcoch.

Prvorodení boli vytvorení zlúčením ľudského a mimozemského DNA za účelom vytvorenia pracovnej sily – otrokov. Pretože boli vytvorení z alien a ľudského DNA nielenže boli vysoko inteligentní, ale aj vlastnili ľudský súcit a duchovnosť. Za pár stoviek rokov si začali uvedomovať že sú vlastne na jednej úrovni ako ich páni a že vlastne nie je príčina aby im slúžili a rozhodli sa odísť z Apoleišie. Väčšina z nich sa usadila sa na kontinente vtedy zvanom Oušiana, v dnešnej dobe poznaným pod menom Muria.

Toto vytvorilo veľký problém pre originálnych usadlíkov (Bratstvo hada), pretože väčšina otrokov odišla a nemal na nich kto robiť. A tak sa opäť museli vrátiť k tak zvanej rysovacej doske a vytvoriť inú bytosť. Nasledovná zmienka sa zachádza v mexickej svätej knihe Popelwú:

Spravme si toho ktorý nás bude živiť a podporovať. Čo máme urobiť na to aby sme boli vyvolaní, aby si nás pamätali na Zemi. Pokúsili sme sa o to s našou prvou bytosťou, ale nemohli sme ju urobiť dostatočne poslušnú. Takže skúsime urobiť poslušnú bytosť ktorá nás bude rešpektovať, živiť a podporovať.

A tak vytvorili inú bytosť, ktorú nazývame Adam, alebo Adamova rasa. Opäť musíte to chápať ako rasu ľudí a nie jednotlivca. Teraz im už bolo jasné čo urobili zle s ich prvou bytosťou. Pretože ju vytvorili k svojmu obrazu, tak mala ich vysokú inteligenciu a to bolo pre otroka nežiaduce. Takže zrekonštruovali DNA a vypli časti DNA zodpovedné za super inteligenciu. Jednoducho povedané urobili tieto bytosti dostatočne hlúpe na to aby im poslušne slúžili a opäť neutiekli preč. A Pán povedal: Pozri ľudia sú spojení a všetci majú jeden jazyk . Poďme dolu a popleťme ich jazyk, aby nemohli rozumieť jeden druhého reč. Genesis: 11 V Biblii je veľa krát spomenutá fráza, že Adam a Eva vstúpili do raja nahí. To neznamená že Boh nosil džínsy a ostatní nemali žiadne oblečenie, ale to poukazuje na intelektuálnu nahotu – hlúposť. Toto poukazuje na ich potlačenú inteligenciu. Tak isto aj fráza jedenie zakázaného ovocia naznačuje že ovocie sú vlastne vedomosti.

Takže táto druhá generácia otrokov verne slúžila svojím pánom a pretože ich inteligencia bola potlačená, tak už nebol viacej problém s neposlušnosťou a rebéliou. Ako tak otročili na svojich pánov tak toto sa dozvedeli Synovia hada ktorí vybudovali veľmi vyspelú civilizáciu na Murií. Keďže Adamová rasa bola založená na báze ľudského DNA, tak boli považovaní za svojich bratrancov a preto sa rozhodli ich vymaniť z otroctva. A tak Synovia hada prišli do Edenu a začali ich prehovárať, aby odišli s nimi do Murie. Ako aj legenda vraví, had vstúpil do Edenu a pokúšal Adama a Evu. Musíme si uvedomiť že tieto bytosti boli extrémne inteligentné, technologicky veľmi vyspelé a veľmi spirituálne. Mužská populácia( Adamovia) nemala o odchod veľký záujem, ale ženy to dokázali lepšie chápať a tak prehovorili svojich mužov a väčšina s nich odišla do Murie .

Fakt že ženy boli viacej otvorené k učeniu Synov hada, im nebol nikdy zabudnutý. Po príchode do Murie ženy boli povýšene do pozícii moci a boli volané Milované. Toto sa aj odzrkadľuje v našej histórii, kde ženy boli držiteľkami tajomstiev, boli rôzne kňažky a mali moc Iniciácie. V biblii sa spomína že maria Magdaléna bola (harlet) toto slovo bolo nesprávne preložené a malo vlastne byť( heredulai) čo v starej gréčtine znamená svätá, alebo milovaná. Len tak mimochodom egyptský hieroglyf pre ženu je had.

Keďže sme už pri Biblii, tak počatie z ducha svätého, sa môžeme chápať ako umelé oplodnenie, alebo genetická manipulácia. Niekedy sa stalo že Synovia Hada mali so ženami Adamovej rasy potomstvo a v tom prípade táto žena bola volaná Kráľovská panna a potomok sa vždy volal nepoškvrnene stvorený.

Tento hromadný odchod otrokov vytvoril pre Bratstvo hada veľký problém, lebo opäť stratili väčšinu svojich otrokov a toto ich hrozne nahnevalo. Nielen že boli vyhnaní zo svojho domova, ale boli donútení žiť na cudzej planéte, ale dva krát stvorení otroci im utiekli a nemá im kto slúžiť. Táto udalosť je dokumentované veľa krát v Biblii….preto ja ich zničím. Neušetrím nikoho a aj nebudem nikoho ľutovať. Ezechiel: 5:11 Potom budú vedieť že ja som Boh, keď ich muži budú ležať zabitý medzi ich idolmi nahromadení popri ich oltároch na vrcholoch vysokých hôr a pod každým zeleným stromom a pod každým hrubým dubom, kde ponúkli sladkú chuť svojim idolom…takže položím na nich svoju ruku a zničím ich zem.. a potom budú vedieť že Ja som Lord Ezechiel: 613/14 Pošlem na vás hlad a diabolskú bytosť a oni sa vás zbavia a mor a krv pretečie cez vás. Prinesiem na vás svoj meč. Váš Lord prehovoril. Ezechiel: 5:17 Bude utekať pred železnou zbraňou a luk ho prestrelí.Job:14:24

Obri zaútočili na nebeský trón a Jove ich zrazil nadol Ovid – Metamorphosis. Bolo to ako keby živly boli rozpútané. Slnko sa roztočilo. Spálení teplom zbrane svet sa triasov v horúčke…tisíce vozov bolo spálených…mŕtvoly už nevyzerali ako ľudia. Mahabatra

Podľa týchto záznamov Bratia hada boli veľmi nahnevaní a zaútočili na Muriu s nukleárnymi zbraňami. Avšak Synovia hada očakávali tento útok a zaútočili na nich s odplatou, čo sa vyvinulo do plnej nukleárnej vojny, ktorú dnes nazývame Prvá vojna Bohov. Toto sa odohralo na tejto planéte asi tak pred 12000 rokmi. Ak sa bližšie pozrieme a zamyslíme nad týmito záznamami z Biblii, tak musíme prísť k uzáveru, že vlastne opisujú termo – nukleárnu vojnu.

Zápasili sme nie s telom a krvou, ale oproti princípom moci, proti temnote tohto sveta, proti duševnej hanebnosti na vysokých miestach. Ephensiens. Beda nám, kto nás ochráni od týchto všemohúcich bohov. Toto sú bohovia ktorí uderili na Egypťanov so všetkými možnými pohromami. Samuel 4:8 Aj keď je pravda že tieto záznamy boli napísané rôznymi ľuďmi a aj dokonca v rozdielnych časových dobách, všetky opisujú jednu udalosť – hroznú vojnu Bohov. Tak isto aj vedci v dnešnej dobe potvrdzujú že tieto udalosti sa skutočne stali.

Frederik Soddy vo svojej knihe Pochopenie Rádiumu píše: Musíme si uvedomiť že existovala nejaká zabudnutá rasa, ktorá nielen že mala znalostí dnešných dní, ale aj moc ktorú my ešte nepoznáme. Pevne verím že v minulosti existovali civilizácie na našej Zemi čo mali vedomosti o atómovej energii a pretože ju zneužili, tak boli zničené.

Indická svätá kniha Ramayma sa zmieňuje o železnom hrome, ktorý je schopný zabiť sto tisícky ľudí. Tieto zbrane mohli byť použité iba tými ktorí boli z kráľovského pokolenia. Tak isto sa zmieňuje že jeho sila mohla zničiť celú Zem a že zbraň bola použitá ako odplata pre tých čo ju použili prví.

Všetci sme oboznámení o zničení Sodom a Gomorrah a dnes je už vedecký fakt že na tomto mieste boli namerané zvýšené rádio aktívne izotopy. A zmienka v Biblii kde anjeli vravia: Neobzeraj sa naspäť, lebo budeš premenený na soľ, nebola správne predlžená, lebo to malo byť na výpar. Čiže neobzeraj sa naspäť lebo budeš vyparený. Dnešné slovo Typhoon (tajfún – obrovský vietor) pochádza zo slova Tyhphonian Beast (čert), Hurricane (hurikéjn – hurikán) cane = had/ čert, hurri = zatriasť, čiže doslova to znamená zatriasť čertom.

Čiže do dnešného dna používame slová odvodené od tejto udalosti, keď had vytvoril ničiaci vietor. Slovo Disaster (pohroma) znamená No – Star (žiadna hviezda) – toto pochádza zo zničenia planéty Tiamat spomínane na začiatku.

Ale vráťme sa naspäť k Bratstvu hada. Potom ako rasa Adama a Evy bola odvedená do Murie, tak Bratstvo Hada bolo prinútené vytvoriť si ďalších otrokov. Po dlhšom premýšľaní zistili že problém je v tom že skrížili svoje DNA z originálnymi osídlencami Zeme a rozhodli sa experimentovať so živočíchmi z našej planéty aby získali otroka bez žiadnych emócii. Z tohto dôvodu môžeme nájsť po celom svete sošky a maľby zmiešanín rôznych zvierat a dokonca aj ľudí. Príkladom je taký unikorn, alebo býk s ľudskou hlavou, človek s vtáčou hlavou. Je to veľmi dobre vidieť aj z artefaktov Egypta. Ako tak experimentovali tak zistili že DNA Reptiles( plazov) je veľmi vhodné na úpravu pre ich potreby a tak vytvorili bytosť ktorú po dnes nazývame Reptilians (bytosti plazov).

Existuje veľa referencii že planéta zem bola napadnutá bytosťami podobným plazom. Toto nie je presné, lebo tieto bytosti neprišli na Zem, ale boli vlastne na Zemi vytvorené mimozemšťanmi. Ako vieme plazy sú chladnokrvne a keďže nepoznajú žiadne emócie toto vytvorilo perfektného otroka. Vytvorená bytosť bola veľmi veľká a mocná a nemala žiadne vedomie, alebo svedomie. Niektorí boli veľmi podobný ako ľudom a iný sa podobali viacej plazom, alebo drakom. Títo boli postupom času vyzabíjaný, alebo jednoducho vymreli. Existuje o nich veľa referencií a bájok po celej zemi. Dokonca aj moje rodné mesto Svätý Jur má vo svojej povesti že Svätý Juraj oslobodil mesto od draka ktorý týral obyvateľstvo.

A na Zemi budú monštrá a generácie ľudských drakov a podobných plazov.  Teda keď to v skutočnosti bola vojna Bohov a diabol prišiel do ľudstva prostredníctvom genetickej manipulácie, prečo žiadna strana nevyhrala? Pretože keby vyhral diabol tak by sme dnes všetci boli otrokmi a ťažko pracovali, alebo keby vyhralo dobro, tak by sme žili v mieri and harmónií. Príčinou toho boli to nepredvídateľné udalosti, čo nastali po nukleárnej vojne. Ako výsledok tejto vojny, nastal posun zemských pólov čo ovplyvnilo gravitačné sily Zeme a tým boli ovplyvnené aj okolité planéty. Toto spôsobilo, že pozostatky zničenej planéty Tiamat (Astereojdový pás.) bol pritiahnuté k Zemi. Triliony ton ladu a iných pozostatkov začalo padať na zem. To bolo tých 40 dní dažďa a tmy že človek nevidel pred seba spomínané v našej histórii.

Výskum histórie naznačuje že pred 12000 rokmi že nebeský pol bol naklonený o 30 stupňov v pomere k jeho dnešnej pozícii čo silno naznačuje že zemské osi boli orientované iným smerom ako sú dnes. Toto spôsobilo aj zemetrasenia neuveriteľnej sily . V jednom dni a jednej noci prišlo obrovské zemetrasenie a záplavy, ktoré pohltili bojovníkov.

Pred týmito udalosťami naša Zem mala 5 kontinentov (Applalachia, Tyrennia, Oceania, Beringia, Fennoscandia) a iba jedno more volané Majosínske more ktoré sa nachádzalo v oblasti Baltiku. To znamená že viac menej sa dalo prejsť z jedného konca Zeme na druhý. Týmto sa dajú aj vysvetliť záhady vykopávok európskeho charakteru v Austrálii. Po spadnutí trosiek a vody z Tiamatu všetky kontinenty, okrem Ocianie boli zaplavené a môžeme povedať, že keď sa pozriete na oceán tak sa vlastne pozeráte na Tiamat.

Takže tieto nepredvídané udalosti zničili väčšinu obyvateľstva na Zemi. Dá sa povedať že ostala iba hŕstka ľudí z Bratstva hada, Synov hada, Adamskej rasy a aj Rasy plazov. Najhoršie na tom bolo, že všetka ich úžasná technológia bola tiež zničená. Aj keď ešte stále mali vedomosti, ale väčšina ich strojov, super počítačov a vesmírnych lodí bola zničená. Niektorá technológia bola znovu zrekonštruovaná a spolu s pozostatkami nezničenej technológie boli ukryté. Obyčajne to bolo v tajných podzemných komnatách pod kostolmi a boli nazývané Sväté veci svätých. Vo Welšsku v Keltickej tradícii bola skupina ľudí volaná Pheryllt. Bola to skupina mocných ľudí, ktorá sa zaoberala metalurgiou a v podzemných pivniciach vytvárala artefakty ako je Kotlík Moci a tak isto nástroje poznané ako Dary Bohov – čo vlastne boli zbrane. Synovia Hada a Adamská rasa si uvedomili, že keď oni prežili tú katastrofu tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že aj Bratstvo hada a rasa Plazov taktiež prežili. Z obavy že opäť príde ku konfliktu a teraz naozaj môžu byť vyhladení, porozdeľovali sa na skupinky a odišli do rôznych končín sveta. Toto im umožňovalo najlepšiu šancu na prežitie a tak aj uchovanie svojich vedomosti. Táto udalosť je aj spomenutá v našej histórii ako Bohovia odišli na všetky štyri svetové strany.

Pozostatky z Bratstva hada urobili presne naopak. Tí sa začali zgrupovať a usadili sa na novom rovníku Zeme, čo dnes voláme Stredný Východ a začali budovať impérium. Už vieme z histórie že tieto impéria boli vybudované utláčaním, týraním a krutosťou a vieme si uvedomiť kde sú tohto korene. Udržovať status qwo znamená obmedziť rebéliu. Je to kondícia kde smrteľná osoba je zviazaná v intelektuálnom, alebo fyzickom otroctve. Ale je nemožné prikovať človeka iba zotročením jeho tela. Jeho vedomie musí byť taktiež zotročené. Toto sa dá dosiahnuť pomocou strachu. Človek sa musí báť života, smrti, Boha , Diabla a najviac sa musí báť svojich pánov čo majú jeho osud vo svojich rukách.

Na začiatku som spomenul ako Bratstvo hada bolo vyhnané zo svojej planéty a ako ich prenasledovatelia zničili Tiamat. Tak títo prenasledovatelia museli z nejakej príčiny narýchlo odísť a keďže tušili že Bratstvo Hada sa vlastne usadilo na zemi, tak vytvorili etherickú bariéru okolo Zemi, aby bolo nemožné Zem opustiť . Táto bariéra funguje ešte podnes a jej magnetický kľuč je náš Mesiac, čo znamená že nie je možné pre nás cestovať ďalej ako na mesiac. Môžeme vyslať mašiny, ale nie človeka. Toto vytvorilo efektívnu karanténu našej planéty ktorá sa volá Star Gate (Hviezdna Brána) Symbol použitý pre Hviezdnu Bránu je opäť had. V čínskej astrológii je tento symbol považovaný ako ochranný kruh. Americkí indiáni volajú túto bariéru v ich povestiach ako Veľká pavučina na oblohe.

Bohužiaľ nemáme toľko času aby sme sledovali ako títo osadníci sa snažili vybudovať svoje civilizácie za posledných 12000 rokov, ale spomeniem iba obdobie Renesancie ( čo je v preklade znovu narodenie), kde sa im konečne podarilo dať dokopy všetkých vedcov a od vtedy začala technológia skutočne napredovať. Pozostatky tohto vývoja nájdeme aj dnes všade okolo seba v rôznych symboloch a umeleckých artefaktoch čo kladie veľa otázok. Prečo je na príklad na jednodolárovej bankovke na pyramíde oko plaza? Keď sa pozriete naň lupou, tak uvidíte že to nie je ľudské oko, ale oko plaza– obrázok 7 v strede. Prečo emblém spojených národov má v sebe pavučinu okolo Zemi?

A veľa ďalších vecí na ktoré nemáme čas aby sme ich spomenuli. Pozrime sa ešte na prípad čo sa stal v 17 storočí v Tudorskej Dynastytií. Týka so to Sira John Dee, ktorý vtedy pracoval pre Britskú vládu a tak isto bol ambasádorom pre Kráľa Jamesa a Kráľovnu Elizabeth.

V jeho korešpondencii s Královou vždy na spodku svojho spravodajského dokumentu sa podpisoval ako 007. Britská informačná služba pochádza s Tudorskej Dynastie. Ian Flaming, ktorý napísal James Bonnd 007 bol členom MI5(Britská špionážna služba) a keď prišiel do penzie, tak sa rozhodol napísať o tejto organizácii. Keď ste videli James Bond filmy a dokážete čítať medzi riadkami tak objavíte v nich úžasné príbehy. John Dee bol astronóm, okultista a čierny magík pre Elizabeth prvú a tak isto pracoval pre Elizabeth Tudor ktorá bola poznaná ako Panenská Kráľovná a to nie z dôvodu že nemohla dostať chlapa, ale ako sme spomínali predtým, spôsobom akým bola splodená. V tom čase John Dee zistil že aj keď by mali technológiu opustiť túto planétu, aj tak by nemohli, lebo im to nedovoľuje bariéra vytvorená okolo Zemi. A tak skontaktoval Kráľovnú Elizabeth a navrhol aby požiadali o pomoc vysoko inteligentné bytosti z inej dimenzie volané Macrobes. Keď sa mu podarilo vytvoriť medzi dimenzný portál, tak sa skontaktoval s Macrobes a požiadal ich o pomoc ako odstrániť hviezdnu bránu. Oni súhlasili dodať potrebné informácie, a zaplavili jeho vedomie nesmiernym množstvom informácií. Vedy si si uvedomil, že to bude hrozne dlho trvať, než bude schopný uplatniť tieto informácie v praxi.

(Len pre zaujímavosť jeho práca sa volala Kúzla Inokian ) Preto zmobilizoval všetkých bohatých priateľov a bohaté rodiny z celého sveta, aby sa zúčastnili na spracovávaní týchto informácií a tak vznikol Okult. (slovo okult znamená ukrytý) A tak ľudia po celom svete sa snažili spracovávať tieto veľmi pokročilé informácie, ktorým veľmi často vôbec nerozumeli. Po určitom čase si uvedomili, že najlepšie bude ak sa všetci títo študenti a vedci zhromaždia na jednom mieste, aby mohli spolu lepšie pracovať a tak sa vytvorili Univerzity. Anglicky je to Univers – city – mestá universu, alebo vesmírne mestá. Toto bolo vytvorené iba za jedným účelom a to je sústrediť a pospájať tieto informácie do použiteľného tvaru. Až za posledných 50 rokov sa univerzity stali vzdelávacím centrom pre obyčajných ľudí. V dnešnej dobe vzdelanie považujeme za normálne, ale pozrite sa na životy svojich rodičov a prarodičov. Títo mali možnosť iba otročiť na pánskom a nič iné.

Bolo to práve v tejto dobe, keď sa Britské kráľovstvo začalo nesmierne rozvíjať a kolonizovať iné krajiny za účelom zbohatnutia a nadobudnutia otrokov. K tejto dobe môžeme pripísať vytvorenie peňazí a bankovníctva ako takého. Keď John Dee urobil zmluvu s Macrobes tak oni žiadali , že ako platba za všetky poskytnuté vedomosti bude preliata krv v obetnom obrade. Krv je energia a len tak pre zaujímavosť slovo krv je druhé najpoužívanejšie slovo v Biblii po Bohu. Na to aby energia z týchto obradov mohla slobodne cestovať k Macrobes tak tieto rituáli museli byť urobené na určitom mieste. Z toho dôvodu naše mestá boli vystavané určitým spôsobom. Vo Wošinktone DC nájdeme 23 zodiakov (konštelačných kruhov), čo je najviacej zo všetkých miest . Pozrite sa ako sú geometricky naše mestá naplánované.

V Samarianskom texte nájdeme zmienku, že prvý Kráľ na Zemi bol potomok poručníckych vládcov, ktorí sa spárili s ľudskými ženami. Takto vznikol napoly ľudský potomok, ktorý sa stal prvým monarchom na Zemi. Faktom je, že každý zvolený americký prezident, je krvne zviazaný s Anglickou monarchiou. Kráčanie po červenom koberci naznačuje pokrvné spojenie s monarchiou. Takže keď vidíte amerického prezidenta kráčať po červenom koberci tak tým demonštruje všetkým ku komu vlastne patrí. Takže keď si pospájate všetky tieto informácie prídete k k záveru kto v skutočnosti vládne celým svetom a aké majú k tomu dôvody.

Zdroj  earth.tym.sk/geneticka-manipulacia-ludstva-a-znicenie-atlantisu/

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

1 Response to Genetická manipulácia ľudstva a zničenie Atlantisu

  1. Guli píše:

    Neviem akú Bibliu používaš, ale v mojich 6 prekladoch sú úplne iné verše a niektoré sa tam ani nenachádzajú ( Jób 14 kapitola má iba 22 veršov a ty spomínaš verš 24).

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s