Mistr Ježíš – Vaše spojení s Lidstvem

Přicházím k vám dnes s nesmírnou láskou, kterou vám nabízím – ne jako dar, ale jako přirozené vyjádření mého bytí. Já jsem Mistr Ježíš.

Jako duše neopovrhuji ničím. Má láska ke všemu je silná a pevná. Volím si být láskou a v lásce v každé době. Moje volba rozvíjí realitu a zesiluje mé rozhodnutí zaměřit se na lásku Stvořitele, která je ve mně i v energiích, které mne obklopují. Pokud bych chtěl něčím opovrhnout, pak by to bylo slovo „normální“, kterým se trýzní někteří Pracovníci Světla. I já jsem se v průběhu svých mnoha životů na Zemi tímto slovem trápil. Je to slovo, které bylo nesmyslně vytvořeno k popisu něčeho, co nastává každý den, něčeho co je pravidelné, standardní nebo společné. Generace lidí však z tohoto slova vytvořilo něco extrémně důležitého pro společnost a většina lidí se souží ve snaze být normální – přejí si být jako všichni ostatní, s podobnými zážitky nebo vlastnictvím. Normálnost byla téměř zaměněna se slovem dokonalost, ale obojí bylo vytvořeno v mysli.

Vždy, když o tomto s mými studenty diskutujeme, ptám se: „Proč chcete být normální? Proč chcete být standardní? Proč chcete být běžní a obvyklí?“ Někteří z nich mi říkají, že se cítí více chráněni pokud jednají a vystupují jako všichni ostatní, protože svým jednáním nevyčnívají a jsou tudíž přijati ostatními lidmi. Jiní studenti říkají, že pokud usilují o to, být jako druzí, pak se cítí být jedním se všemi ostatními – jsou součástí skupiny. Někteří říkají, že pokusy o normálnost je odvádějí od sebeobjevení. Někdy zase touží být jedním se Stvořitelem, ale když přijdou na Zem, pak mají pocit, že to zažívají, když se stanou jedním se společností. Žáci dokonce připouštějí, že snaha být normální je ve skutečnosti strach z toho, co by se stalo, pokud by nebyli normální – kdyby překročili hranice a byli jednoduše sami sebou.

Vidíme, že většina duší si přeje být přijata, cítit blízkost či jednotu s ostatními. Chtějí se cítit podporováni. Pravda – strach ze sebeobjevení a sebevyjádření je velmi silný a mocný a může zakrýt hodnocení mysli. V podstatě jsme všichni aspekty Stvořitelovy duše a proto jsme všichni kousky jednoho velkého puzzle. Možná, že snaha po tom, být normální, je ve skutečnosti snaha najít místo, kam – coby kousek puuzle – patříte. A to nejen na Zemi, ale i ve vnitřních rovinách a uvnitř Stvořitelovy duše. Může tu působit i strach z toho, že tento kousíček skládačky nikdy nenajde svůj domov či místo odpočinku a uspokojení. Ačkoliv my všichni máme své místo uvnitř Stvořitelovy energie, není to nutně místo, ale spíše úplné spojení se Stvořitelem. Strach a neznalost jsou velmi silné lekce, kterými máte projít! Stále se vynořují ve vaší realitě a budou, dokud je nevymýtíte i s kořeny. Musíte pochopit, že strach je iracionální a vzniká z nedostatku důvěry a spojení se Stvořitelem. Vnímáme, že tah být normální je ve skutečnosti potřeba být jedním s ostatními a se Stvořitelem. Ti, kteří tento tah už necítí, pochopili, že jejich potřeba sounáležitosti může být naplněna pouze při setkání se sebou samými a nikoli skrze někoho jiného. Plně aktivní spojení se Stvořitelem ve vaší realitě plně rozpouští veškeré potřeby spojit se s ostatními, protože umožňuje pocit uspokojení, který vychází zevnitř.

Je zajímavé zjistit, co definuje normálnost. Dovolte mi říci, co znamená pro mne. Je to jednoduché – pro mne neexistuje nic normálního. V mojí realitě je všechno nové, proměnlivé, vyvíjející se a extrémně radostné.

A je to tak díky mému postoji. Stejně jako pro každého z vás byly i některé z mých pobytů na Zemi velmi neregulérní, ale já si těchto zkušeností a energií nesmírně vážím. Vidím, že na Zemi a v určitých státech existují formy a šablony, které byly vytvořeny pouze myšlenkami a vzory předchozích generací, ale některé duše tyto šablony vidí jako něco, co musí použít jako příklad, když se pokouší vytvořit své reality.

Chci se vás zeptat – pokud by byl váš život bílým plátnem a vy byste už v mysli neměli žádné šablony, co byste dělali a tvořili? Představte si, že byste byli první osobu kráčející po Zemi a že Zem byla čerstvě stvořena – bez jakýchkoli historických energií. Ta svoboda, kterou byste cítili! Jak byste ji použili ve svém životě? Jak by se změnil váš pohled na život? Představuji si, že byste žili svůj život velmi odlišně, protože byste nebyli ovlivněni generacemi před vámi. Jak vstupujeme do roku 2012, je něco, co se Pracovníci Světla snaží vymýtit – vědomí minulosti. Abychom, až v roce 2012 vstoupíme do nového cyklu, nebyli tak silně ovlivněni minulostí. Mnoho lidí i dnes hodnotí svůj úspěch na Zemi svými fyzickými úspěchy a majetkem, který nasbírali. Když následujete šablony, pak se součástí vašich životů stává i hodnocení – přišlo s pocitem, že jste něco, co máte – rodinu, uspokojující práci nebo mnoho přátel. Pokud nic z toho nemáte, pak jste možná ostatními či dokonce sami sebou vnímáni jako neúspěšní nebo nenormální. Znovu – existuje myšlenkový proces, který vyvolává zdání, že každý musí jít po Zemi stejnou či podobnou cestou, ačkoliv ve skutečnosti, pokud se vaše cesta liší, tím spíš můžete učit ostatní a sdílet s nimi své objevy. My z vnitřních rovin bychom daleko raději viděli, že se lidstvo z vězení těchto představ vymanilo.

Každý Pracovník Světla může projít procesem, kdy se jeho chápání života změní natolik drasticky, že ho to téměř oddělí od ostatních. Stává se to, když přichází na řadu slovo „normální“, ale je to jen maska lekce, která vás má naučit převzít zodpovědnost za svou vlastní realitu a cestu pravdy, kterou odvážně kráčíte. Mít odvahu ve své víře a nebát se sdílet tuto zkušenost je nesmírná výzva pokud jí projdete, přinese vám to obrovské výsledky. Znamená to, že nejste závislí na ostatních, ale jste vyvážení a je vám dobře v sobě samém i ve svých energiích. Pokud se snažíte být normální a získat to, co se od vás očekává, pak skrýváte své světlo a dovednosti, popíráte svou životní cestu i jedinečnou moudrost a perspektivu Univerza, které máte naopak sdílet. Tím odevzdáváte svou moc do rukou někoho jiného. Vlastně ani ne do rukou jiné osoby, ale odevzdáváte ji myšlenkovému procesu, o kterém věříte, že je vhodný pro tento čas na Zemi i ve vašem životě. Vaše síla musí zůstat ve vás! Můžete se ptát, proč musíte svou sílu mít v sobě – je to proto, že jste mnohem víc než si vůbec dokážete představit a byli jste na sedadlo vaší pozemské reality umístěni s podporou vašich průvodců.

Mnoho Pracovníků Světla bylo v minulosti fyzicky mučeno za vyjádření své víry a vhledů. Tyto vzpomínky hrají svou roli, ale minulost musí být nyní odložena, aby mohla být zrozena nová éra lásky, ve které může každý svobodně vyjádřit svou milující energii Stvořitele. Můžete v meditaci požádat, aby byla veškerá vaše minulá bolest, spojená s vyjádřením vaší pravdy, rozpuštěna a vyjmuta z vaší energie a aby byla nahrazena láskou.

Účelem mého sdělení je pomoci vám v pochopení, že mnoha pracovníkům světla brání v následování jejich cesty, služby a růstu jejich vlastní strachy, omezení a názory, které vznikly díky minulým zraněním. Možná si těchto omezení nejste ani vědomi, ale podobají se malým zídkám, které jste si před sebou vystavěli. Mnoho lidí se stydí sdílet své názory s ostatními, protože si myslí, že by neunesli odsouzení ostatních lidí, ale chtěl bych vám říct, že nemůžete být zraněni jinou bytostí. Jste bytosti lásky – silní, pevní a mocní. Není třeba přejímat energie ostatních, pokud si to sami nezvolíte. Můžete tyto energie jednoduše nechat projít kolem a zůstat ve vibraci lásky.  Věřím, že touha být normální či nevyčnívat z davu je, zejména pro Pracovníky Světla, jednoduše procesem růstu, který vás povede k větší důvěře ve vlastní schopnosti se silnějším vnímáním pravdy a víry. Potřeba být milován jinou lidskou bytostí je také jednoduše touha být blíže Stvořiteli. Nyní to můžete zažít a cítit se zcela a naprosto milováni. Přeji si, abyste příští týden vyhodnocovali a analyzovali vaše názory a myšlenky, které se vynoří v souvislosti s těmito slovy: Přijetí, Podpora, Patřit (k, na), Být milován, Jednota a Bolest. Můžete začít tím, že se sami sebe zeptáte:

– Jestli se cítíte být přijímáni, jestli akceptujete druhé a jestli přijetí potřebujete.
– Cítíte se podporováni? Podporujete druhé? Děláte to přiměřeně? Skutečně potřebujete podporu nebo ji už máte uvnitř sebe?
– Máte pocit, že patříte na Zemi? Máte pocit, že k vám lidé patří? Vychází potřeba pocitu sounáležitosti z nejistoty ega (já) nebo z nedostatku spojení se Stvořitelem?
– Jste milováni? Potřebujete být milováni? Milujete sebe? Milujete ostatní? Proč je láska důležitá? A je skutečně potřebná?
– Cítíte pouta jednoty? Co je jednota? Proč je důležitá (možná není)? Pochází spojení s jednotou z vaší hloubi? Jaký je rozdíl mezi jednotou a individualitou?
– Zažili jste bolest? Jak vás tato bolest ovlivnila? Bojíte se různých druhů bolesti? Proč se bolesti bojíte? Odkud bolest vychází? Ovlivňuje i pouhá možnost bolesti váš život?

Věřím, že když si dovolíte odpovědět na tyto otázky upřímně, začnete o sobě zjišťovat nové věci a díky tomu navážete spojení se svou pravdou na hlubší úrovni. Když si začneme klást otázky a zapátráme hlouběji, bývá naší odměnou osvícení. Povzbuzuji vás, abyste se podívali na své spojení s lidstvem jiným způsobem. Mnoho z vás změnilo nebo změní své životní cesty, což může znamenat, že budete kráčet proti proudu ostatních. Rád bych vás tedy připravil na tuto dobu, abyste mohli stát vzpřímeně jako maják s mocným a milujícím světlem, který slouží sobě a všem na Zemi.

Má slova jsou míněna s láskou nikoli jako kritika jakéhokoli druhu.

Miluji vás,  Mistr Ježíš.

Přijato Natalií Glasson, 29.8.2011 Zdroj: www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s