Arkturiánsky koridor – Ďalší rozhovor Arkturiánov s Jeffersonom; Časť I a II

Rozhovor 26-Máj-2011 –  Kapitola 6 Časť I

Arkturiáni: Jeffrees, náš drahý uzemnený. Máš pre nás otázku?

Jefferson: Áno, mám. Premýšľal som prečo ľudia dostanú mimozemské návštevy a zabudnú ich?

Arktutiáni: Naši drahí uzemnení zabudnú svoje stretnutia s nami, pretože ich pozemské mozgy sú zamerané na čas. Ilúzia času medzi stretnutiami vytvára zábudlivosť pretože troj dimenzionálne myslenie nedokáže pochopiť, že nás navštevujú v rovnakom „čase“ ako žijú svoj svetský život. Troj dimenzionálne pojatie času neumožňuje viacnásobné reality, v ktorých dve reality bežia v tom istom „časovom“ období. Akonáhle naši uzemnení vrátia svoje vedomie do PRÍTOMNOSTI nášho JEDNÉHO, budú si pamätať všetky svoje stretnutia. V JEDNOM si môžu pamätať mnohé stretnutia, všetky v rovnakom okamihu. Toto je spôsobené tým, že ich multidimenzionálne vedomie nemá časové obmedzenia vášho troj dimenzionálneho mozgu.

Jefferson: Vy ste vo vyššej dimenzii, takže máte skôr emocionálny, intelektuálny typ tela, správne? Ale čo fyzické kontakty, ktoré máme, zoči-voči, ako môžeme zabudnúť také hmatateľné vnemy, zrakové stopy a pocity?

Arkturiáni: Je nemnoho stretnutí, v ktorých my Arkturiáni znížime formu do tretej dimenzie. Rezonančná frekvencia reality Zeme je pre nás veľmi nepríjemná. Preto zvyčajne komunikujeme s našimi zo Zeme prostredníctvom ich vedomia a počas snov alebo meditácií. Niekedy prinesieme našu uzemnenú rodinu na palubu našej Lode. Avšak pretože ich spiace alebo meditujúce vedomie je oveľa vyššie ako vedomie denného života, často zabudnú zážitok kým znova majú pozemský stav vedomia. Chápeš čo hovoríme?

Jefferson: Áno. Čo sa týka stretnutí s vami, je mi to jasné. A čo stretnutia s mimozemšťanmi (Galakťanmi), ktorí sa s nami stretávajú fyzicky? Ako môžeme zabudnúť také stretnutia? Sú účelne vymazané z nášho zobudeného stavu?

Arkturiáni: Väčšina stretnutí je uskutočnených zástupcom, čo znamená, že je použitý prostredník, aby zozbieral informácie z vyšších frekvencií a potom ich preloží spôsobom, ktorý dokážu pochopiť ľudia tretej dimenzie.

Mnoho fyzických stretnutí nebolo skutočne fyzických. Namiesto toho človek preblikol do vyšších dimenzií a neuvedomil si, že to urobil. Preto si myslia že sa to stalo vo fyzickom, ale v skutočnosti to bolo v štvor dimenzionálnej rezonancii. Pretože stretnutie je realita mierne vyššia vo frekvencii ako fyzická, veľmi dlhé stretnutie sa môže javiť akoby trvalo krátke obdobie fyzického času.

Jefferson: To je zaujímavé!

Arkturiáni: Tieto stretnutia nie sú vymazané. Namiesto toho sú uložené vo vašej multidimenzionálnej mysli. Nezapadnú do ľudského mozgu, pretože frekvencia je príliš vysoká a váš troj dimenzionálny mozog nedokáže čítať spomienku. Namiesto toho môže byť spomienka zažívaná v troj dimenzionálnej mysli buď ako úzkosť alebo skľúčenosť, pretože mozog je skúsenosťou vyššej frekvencie namáhaný až na svoju hranicu. Ak sa uzemnený vzdá týmto nepríjemným pocitom upokojením mysle, úzkosť a skľúčenosť nahradí pocit blaženosti.

Jefferson: Wow, to vysvetľuje veľa!

Arkturiáni: Toto je dôvod prečo hovoríme našim uzemneným, aby vedome stiahli a začlenili svoj Multidimenzionálny Operačný Systém. Tento mentálny operačný systém je ďaleko lepší ako troj dimenzionálny sekvenčný (postupný) systém. Vyššie dimenzie nepracujú sekvenčným spôsobom. Pracujú v kruhoch, rovnako ako svetlo cestuje v kruhoch.

Jefferson: Môžem vyvodiť, že naša pamäť má spôsobilosť čítania, vykladania a pamätania, ktorá zodpovedá úrovni vedomia a vibračnej frekvencii?

Arkturiáni: Áno, to je absolútne správne. Toto je tiež dôvod prečo je také dôležité zvyšovať vaše vedomie za obmedzenia vašej 3D reality.

Jefferson: Ako môže niekto vedome stiahnuť a pokročilejší operačný systém? Môže to urobiť každodennou meditáciou, nasledovaním svojho srdca alebo ako inak?

Arkturiáni: Akonáhle je vedomie rozšírené, aby objalo vyššie dimenzie, bude aktivované vaše rozšírené vnímanie. A tak budete schopní vnímať vyššie svety. Avšak často to vyžaduje početné skúsenosti inter-dimenzionálneho cestovania skôr ako sa môžete stať znalcom v zmeriavaní vášho vnímania na frekvenciu vášho vedomia. Potom si začnete skutočne pamätať vaše mnohé stretnutia s nami, a tiež vašu vlastnú multidimenzionálnu podstatu.  Stiahnutie vášho Multidimenzionálneho Operačného Systému je najlepšie dosiahnuť jednoducho tým, že si dovolíte odovzdať sa multidimenzionálnemu svetlu a bezpodmienečnej láske, ktoré môžete vnímať vašim Tretím Okom a cítiť vašim Vysokým Srdcom. Svetlo je priamejšie vnímané cez vaše Tretie Oko a láska je najlepšie cítená vo vašom Vysokom Srdci. Prostredníctvom spojenia vášho otvoreného Tretieho Oka a Vysokého Srdca môžete plnšie vnímať a vykladať vaše správy od JEDNÉHO. Máš ďalšiu otázku?

Jefferson: Vysvetlíte prosím predstavu Vysokého Srdca a nízkeho srdca? Mnoho ľudí si myslí, že majú len jedno srdce.

Arkturiáni: Vaše ľudské srdce je pumpa, ktorá umožňuje vášmu život-krvi prúdiť cez váš systém a udržuje vaše telo živé.

Jeho tlkot symbolizuje, že ste živí a neprítomnosť tlkotu symbolizuje, že ste umreli. Vaše Vysoké Srdce je vo vašom Duchovnom/éterickom poli, a uchováva vaše ATMA, váš TrojPlameň Múdrosti, Sily a Lásky. Na niektorých obrázkoch Ježiša môžete vidieť srdce s vnútorným plameňom. Toto je Vysoké Srdce. Vaše fyzické telo má len jedno srdce, ale vy ste viac ako vaše fyzické telo. Vaše fyzické telo je púha kotva, ktorá umožňuje vášej multidimenzionálnej bytosti zažívať život na troj dimenzionálnej planéte.

Jefferson: Počul som slovo ATMA predtým v orientálnej, Stredo Východnej, duchovnej literatúre, snáď v Bhagavad Gita. Ako vy definujete to slovo ATMA. Je to akási nadduša, nejaká vyššia bytosť, alebo nejaký polo-Boh?

Arkturiáni: ATMA je udržovateľ Božského Zámeru vašich prvých ôsmich buniek. Vo vás je súbor, ako počítačový súbor, ktorý sa otvorí kedykoľvek zažívate bezpodmienečnú lásku. Táto bezpodmienečná láska môže čítať tento súbor a pomôcť vám spomenúť si na všetku Múdrosť, Silu a Lásku, ktorá je vo vašom Multidimenzionálnom JA.

Jefferson: Myslíte tým, že Vysoké Srdce je rovnaké ako naše fyzické srdce, ale používa sa na vyššie ušľachtilejšie účely?

Arkturiáni: Vysoké Srdce nie je vo vašom fyzickom tele, ale vo vašej aure, a áno je to prostriedok, ktorým nasledujete vaše najušľachtilejšie účely.

Jefferson: Myslíte tým, že naše Vyššie JA nie je v našom fyzickom tele?

Arkturiáni: Áno, to je to isté. Vaše Vyššie JA a Vysoké Srdce sú ako motýľ, ktorý je vždy v húsenici, ale nie je to zrejmé až do okamihu premeny.

Jefferson: Rád by som teraz hovoril o bytí na Hviezdnej Lodi, aby naši čitatelia mohli získať pocit aké by to mohlo byť stretnúť vás na Hviezdnej Lodi. Povedali ste, že niekedy prenesiete vašu uzemnenú rodinu na palubu vašej Lode. Viem, že Suzille bola na Lodi, ale bol som tam Ja, Jefferson?

Arkturiáni: Áno, bol si na palube našich lodí predtým, čo je dôvod prečo sa tak zaujímaš o vyššie svety. Nedokážeš si úplne spomenúť na svoj zážitok, pretože ľudský mozog zvyčajne vytvorí krycí príbeh o skúsenosti. Tento krycí príbeh nie je bytí na Hviezdnej Lodi, ale je to niečo čo s tým súvisí. Napríklad, raz jedna naša uzemnená snívala, že si kúpila nový náklaďák a jazdila na ňom, V skutočnosti si jazdila v Hviezdnej Lodi. Spomienka na jazdu v Hviezdnej Lodi u nej stále nie je jasná.

Jefferson: Pre príklad použijem seba, aby som pochopil proces. Takže ako sa to stalo keď som vás navštívil naposledy? Išiel som spať a v ďalšej chvíli som sa objavil tam, alebo ma môj sprievodca zaviedol na vašu Loď?

Arkturiáni: Tvoja ľudská forma spala keď si prišiel, a áno, priviedol ťa tvoj Sprievodca.

Jefferson: Wow, to je úžasné. Kedy sa to stalo?

Arkturiáni: Môžeš sa spýtať svojho sprievodcu, aby ti povedal čo sa stalo. To bude dobrá príležitosť pre teba, aby si premýšľal v zmysle tvojho Multidimenzionálneho Operačného Systému.

Jefferson: Oh, okej, ale vo všeobecnosti, keď ľudia idú na vašu Loď, do akých činností sa zapájajú?

Arkturiáni: Udialo sa to v PRÍTOMNOM OKAMIHU. My vieme, že je veľmi ťažké pre ľudí myslieť v zmysle bezčasovosti, pretože vášmu životu vládne čas. Avšak sú isté veci, ako návštevy vo vyšších dimenziách, ktoré sa dejú len mimo času. Mohli by sme súvzťažný čas, povedzme, pred mesiacom. Avšak to by nebolo správne, pretože ako môžeš porovnať „čas“ v tečúcej rieke s časom stojacím na brehu, ktorý sleduje ako voda preteká?

Jefferson: Môžete hovoriť o činnostiach, ktoré sú zvyčajne ponúknuté návštevníkom?

Arkturiáni: Keď vstúpia na Arkturiánske lode, zvyčajne idú najprv do Komory na Zotavenie. Komora na Zotavenie vylieči ich fyzické, mentálne a emocionálne choroby a umožní, aby sa astrálne telo naladilo na vyššiu frekvenciu Hviezdnej Lode. Vaše astrálne nočné-telo je len štvrtej dimenzie, zatiaľ čo naše Lode sú piatej až ôsmej dimenzie. Kvôli tejto nezhode vo frekvencii, musí byť frekvencia vášho astrálneho tela zvýšená vstupom do Komory na Zotavenie. Na druhe strane ak ste meditovali, aby ste sa spojili so zložkou vášho Multidimenzionálneho JA, ktorá žije na Lodi, ľahšie sa prispôsobíte frekvencii našej Lode. Akonáhle ste zotavení z Komory na Zotavenie, ste vedení na prehliadku našej Lode. Samozrejme nie všetky oblasti Lode sú otvorené pre návštevníkov.

Jefferson: Jasne … Nečakal som že to budem počuť … To je rozkošné! Je tam dobre vymyslený postup, aby vzájomné pôsobenie mohlo prebehnúť hladko.

Arkturiáni: Sú tu osobné obývacie priestory, miesta kde ľudia pracujú a oblasti kde by návštevník kompromitoval technické pôsobenie. Niektorí návštevníci idú len do Komory na Zotavenie a potom sa vrátia na Zem, aby uzemnili svoj úžasný zážitok. Členovia našej posádky tiež chodia do Komory na Zotavenie keď cítia potrebu. Tiež môžu ísť do Hviezdnej Brány kde môžu okamžite navštíviť svoj Domovský svet. Opustia Loď „mimo času.“ To znamená, že nezáleží ako dlho sú na svojej ceste, sú mimo Lode len niekoľko sekúnd.

Jefferson: Dozvedia sa návštevníci vašej lode vaše verejné vzťahy a duchovné správy? Čo sa mohlo stať mne čo sa týka týchto činností?

Arkturiáni: Skutočne sú „výukové hodiny“ , ktorých sa naši návštevníci môžu zúčastniť. Avšak oni sa na ne „prihlásia“, pretože je potrebná istá úroveň oddanosti, aby ten proces rozšíril ich vedomie. Znova, oni sú mimo čas, v tom, že opustia svoju fyzickú realitu len na mihnutie oka, ale zažívajú pocit „času“ na lodi. V skutočnosti tu nie je čas, ale táto predstava je pre uzemnených náročná. Preto si často „vymyslia“ vnímanie času.

Jefferson: Chápem.

Arkturiáni: Zážitky sú úplne závislé na zámere a prianí návštevníka. Keď náš channel vstúpi na loď, praje si poznať Loď ako pozná Loď člen posádky. Ty, na druhej strane, si sa chcel pýtať otázky a dostať odpovede. Odpovede často presahujú obmedzenia tvojho troj dimenzionálneho mozgu, ale sú uložené v tvojom Multidimenzionálnom JA kým dokážeš „prečítať ten zážitok“.

Jefferson: Oh, pekné, ďakujem. Uzemnený, ako na to odkazujete, je človek, ktorý mal pred inkarnáciou spojenie s Arkturiánmi, alebo to môe byť ktokoľvek kto sa teší z javu UFO? (Vzhľadom na to, že ste hovorili o úrovni záväzku pre prístup ku rôznym úrovniam vzájomného pôsobenia).

Arkturiáni: Uzemnený je akákoľvek Multidimenzionálna Bytosť, ktorá má fyzickú nádobu. Prosím pamätaj, že VŠETKY Bytosti sú multidimenzionálne. Preto každý uzemnený je vlastne Multidimenzionálna Bytosť. Tento fakt je neznámy len vo vašej tretej dimenzii. Naša Loď je biologická a stýka sa s každým návštevníkom. Je to živá bytosť, ktorá môže čítať myšlienky a pocity všetkých návštevníkov a členov posádky.

Je úplne sebestačná a stará sa o tých, ktorí ju navštevujú a žijú v nej. Vlastne naša Vesmírna Loď je skôr ako planéta než plavidlo. Pokiaľ ide o záväzok, úroveň o ktorej si hovoril, my nemáme troj dimenzionálne pravidlá pre zásluhy. Prihlásenie sa na výuku je čin oddanosti  svojmu JA, ktorý účastníci výuky musia uznať. Pre niekoho môže byť ťažké „prihlásiť sa“ na výuku pretože neverí, že si zaslúži takú česť. Tým, že ich požiadame, aby sa prihlásili na výuku, musia čeliť svojej vlastnej neistote. Často vstúpia do Komory na Zotavenie aby vyliečili zdroj toho zranenia.

Jefferson: Wow. Úžasné!

Arkturiáni: Ceníme si komunikáciu s tebou a budeme poctení keď sa vrátime ku ďalším rozhovorom.
Jefferson: Bolo mi veľkým potešením a cťou hovoriť dnes s vami Arkturiáni! Leťte vysoko na nebi kým nám 3D čas umožní stretnúť sa znova týmto alebo akýmokoľvek iným spôsobom. Neviem sa dočkať, že sa vás spýtam viac na budúci týždeň.

Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s