Diana Cooper – 2012 BUDÍČEK LIDSTVA, 16. časť

predchádzajúca časť

Kapitola třicátá šestá

Archanděl Metatron

Zmiňujeme se o něm jako o archandělu Metatronovi, ale ve skutečnosti je velkým vesmírným andělem, jehož energie obsahuje celý kosmos a ovlivňuje mnohé planety v něm. Díky tomu jsou společně se svým dvojpaprskem Sandalfonem, který je také vesmírným andělem, známi jako vysocí andělé. Metatron je rovněž znám jako “Princ výrazu”, protože je jediným andělem, kterému je dovoleno pohlédnout do světla Zdroje. Pochází z Orionu, planety moudrosti. Náš vesmír je jako orchestr. Zdroj je skladatel. Metatron je dirigentem a soustřeďuje se právě na Zemi, protože jsme jedinou planetou, která je mimo tóninu. Metatron nás rychle přelaďuje, aby celek hrál opět harmonicky.

Proč bylo Zemi dovoleno vypadnout ze synchronizace?

Je to důsledkem Božího daru svobodné vůle. Původní představa byla ta, že lidstvo ji bude využívat k spoluvytváření nádherných věcí, ale místo toho jsme ji používali k zploštění, hlubšímu ponoření do materiálna, sexu a kontroly druhých bytostí. Výsledkem je karma neboli dluhy, které je nutno splatit. Když lidstvo přijalo svobodnou vůli, muselo rovněž převzít zodpovědnost za následky. Musí se reinkarnovat a vyrovnat ji. Na této planetě je to snazší díky mechanismu zpětné vazby těla, které je vystavěno z přání duše a formováno našimi denními myšlenkami, emocemi a tím, nakolik se věnujeme cvičení, zdravé výživě a pitnému režimu. Naše tělo nám říká, co se děje a zda jsme jako jedinci v harmonii nebo nikoli.

Vzhledem k tomu, že Země opět začíná zvyšovat svoji frekvenci, nabídl Zdroj spolu s Metatronem těm, kdo se někdy inkarnovali, možnost vyrovnat jejich karmu předtím, než se uskuteční změny. Ovšem ne každý je v tom úspěšný. To je jedním z důvodů, proč je nyní Země přelidněna. Metatronova barvy je oranžová – směs zlaté a červené. Zlatá je vibrace nejvyšší moudrosti a splývá s kristovským vědomím lásky a s andělskými frekvencemi. Červená je ryzí maskulinní tvořivá síla Zdroje, která mu dodává energii k jednání. Oranžová barva vyzařuje radost a štěstí.

Před lety, ještě než jsem věděla, že jsem tak spjata s Metatronem, jsem si vybrala zařízení do ložnice, koupelny a přilehlé kanceláře v odstínech jemně zlato-oranžové. Pak mi sdělil, že mě k tomu inspiroval, aby mi pomohl vyladit se na něj ve spánku a při práci, a přinést tak jeho moudrost. Je to také nejlepší barva k odpočinku a relaxaci. Metatron vibruje na čísle dvanáct, čísle učednictví. To znamená, že ti, kdo se na něj vyladí, se stanou učedníky ducha.

Vládne vývoji čakry hvězdné brány, svrchovaného duchovního centra těla, které získává energii od Zdroje. V ní splýváme se svou původní Božskou jiskrou neboli monádou, známou také jako Přítomnost JÁ JSEM. Metatron při tom spolupracuje se Serafínou a vesmírným andělem Butyalilem, a budují tak konečný žebřík ke Zdroji.

Spojení s Egyptem

Metatron má vstupní bod na každé hvězdě, planetě nebo souhvězdí v tomto vesmíru. Na Zemi to je Luxor, a to z toho důvodu, že Luxor je domovem Sfingy a Velké pyramidy v Gíze, s níž má silné spojení. Díky svým rozsáhlým znalostem a moudrosti na konci Atlantidy a díky tomu, že ji sem přinesl od Zdroje prostřednictvím posvátné geometrie, dohlížel na stavbu egyptských pyramid a energetizoval je kosmickým světlem. Jsou to obrovské vesmírné počítače, které nás spojují s kosmem. Je znám jako Nebeský písař, neboť vládne nebeským archivům a dohlíží na karmické záznamy uložené ve Sfinze ve vyšších dimenzích. Dohlíží také na anděly záznamů a předává denní příkazy od Zdroje archandělům tak, aby byly distribuovány po celé andělské říši.

Vesmírný anděl Metatron pracuje s atlantským veleknězem Thowtem.  Je znám jako Egyptský písař, neboť hlídá akašické záznamy egyptské rasy a všech arabských zemí.

Metatron také dohlíží na mudrce Enocha a Serapise Beye. Serapis Bey, původem z Venuše, je mistrem čtvrtého paprsku harmonie a rovnováhy, byl veleknězem v Atlantidě a strážcem bílého plamene. Je znám i jako Egypťan, protože při pádu Atlantidy pracoval s archandělem Metatronem a jeho anděly při stavbě pyramid, kde je jeho učení ukryto na úrovni čtvrté dimenze.

Metatronova krychle

Je to geometrický tvar zobrazující vesmírné spojení v celém univerzu. Spočívá v tom, že úplně všechno ve vesmíru je spojeno a ve vzájemném propojení, což se projevuje v trojúhelníkové formaci. Základní jednotkou je trojúhelník, který je nesmírně silný a pevný. Když se spojí dvanáct míst, planet nebo lidí, vytvoří čtyři trojúhelníky. Dvanáctka je Metatronovo číslo. Když se dvanáct úseků vynásobí dvanácti, vznikne 144 spojení. Toto propojení se stává celkem a je zformována nová konstrukce. Můj průvodce Kumeka mi sdělil, že mi Metatron pro tuto kapitolu poskytne informace. V noci jsem se probudila a zapsala si několi poznámek, které se mi vyjevily. Přitom jsem se podívala na hodiny a všimla si, že je 0.4.40. Protože 44 je číslem Zlaté Atlantidy, napadlo mě, abych se ho v duchu zeptala, jaké má s tímto obdobím spojení.

Metatron mi řekl, že on stvořil vizi o pátém experimentu s Atlantidou, který vyústil ve Zlatý věk. Předchozí čtyři v ponurosti selhaly, protože lidé upadli do disharmonie a zatoužili po moci. Tentokrát se rozhodl, že ti, kteří obydlovali zbývající atlantské ostrovy, začnou od ničeho, což je přinutí spolupracovat a spoluvytvářet vzájemnou komunitu. Metatron na tento řízený experiment dohlížel spolu s Kumekou. Předsedali Intergalaktické radě, která se starala o podrobnosti. V knize Discover Atlantis (Objevení Atlantidy) plně popisuji to, jak byl tento neobyčejný experiment Zlaté Atlantidy vystavěn a jak se vyvinul do jediného období, kdy na této planetě vládlo nebe na Zemi.

Když jsem dopsala, spadl mi notýsek s poznámkami na podlahu vedle postele a já uviděla, že tam leží obrázek světelného kruhu Metatrona! Hned vedle byl obrázek vesmírného anděla Purlimieka, vládnoucího království přírody. Ty tam určitě nebyly, když jsem si šla lehnout!

Věřím, že se tyto dva světelné kruhy objevily, aby mi připomněly, že závěrečný experiment byl úspěšný především proto, že lidé pracovali tak úzce s přírodou.

Metatronův oranžovozlatý plášť

V úvodu jsem se zmínila, že při psaní této knihy jsem obdržela Metatronův oranžovozlatý plášť. Sdělil mi, že od obdržení není třeba si ho více oblékat, neboť zůstává stále na svém místě. Nemůže být ani odebrán. Stanete se veleknězem nebo velekněžkou, a aby se vám této cti dostalo, museli jste jím být v některém ze svých minulých životů. Veleknězi a velekněžky z celé minulosti planety se nyní vracejí. Metatron je mocnou bytostí. Má tolik energie a síly, že se dá pocítit kdekoli ve vesmíru na jakoukoli vzdálenost. Bylo mi řečeno, že se plášť musí vždy používat se soucitem. Když stojíte vzpřímeně, propojeni s nebem i zemí, se srdcem otevřeným, aby lidé věděli, že se k vám mohou přiblížit, pak plášť začne automaticky pracovat.

CVIČENÍ: Napište archandělu Metatronovi

Vezměte si papír a tužku nebo pero. Čím více se do toho položíte, tím jasnější bude odpověď.

1. Pokud to jde, zapalte si svíci a věnujte ji spojení s archandělem Metatronem.
2. V klidu se posaďte a pár minut rozjímejte o archandělu Metatronovi.
3. Nadechujte a vydechujte krásnou zlatou barvu, pak červenou a potom zářivě oranžovou. Nechte v sobě barvy smísit, až se začnete koupat v nádherné oranžové.
4. Na papír napište “Drahý archanděli Metatrone!”
5. Poděkujte mu za to, co udělal. Můžete se ho na cokoli zeptat. Požádejte ho, aby se s vámi co nejčastěji spojoval. Řekněte mu, co vám leží na srdci.
6. Na závěr se s láskou podepište svým jménem.

Může vás naplnit štěstím už jen to, že archandělu Metatronovi napíšete dopis a uschováte ho na bezpečném místě nebo ho spálíte – to všechno s vědomím, že se vám od archandělů dostane odpovědi v podobě, které porozumíte. Nebo si můžete vzít jiný papír a připravit se na přijetí odpovědi. V tomto případě na papír napište “Milý/Milá… ” a místo teček svoje jméno. Pak položte hrot pera na papír a vyčkejte, dokud vámi neproběhne odpověď. Nijak ji necenzurujte. Prostě pište to, co vás napadne, a možná budete překvapeni vedením nebo informací, kterých se vám dostane. Pokud je naplněná světlem, podporou a láskou, věřte, že je od archanděla Metatrona. Pokud ne, pak nejste na anděla naladěni. V tom případě se uzavřete a dopis zničte. Poté, co jsem toto dopsala, jsem se zeptala Metatrona, zda by chtěl, aby mu psal každý. Odpověděl jedním slovem: “Ano!”

Kapitola třicátá sedmá

Náboženství a duchovno

Náboženství bylo po celé tisíce let rozvratnou silou. V průběhu věků posílal Zdroj své archanděly a velké mistry, kteří učili o lásce, odpuštění a Jednotě, aby lidstvo dospělo k osvícení.

Jejich učení bylo vždy následně zkresleno egem jejich následovníků, kteří měli v úmyslu kontrolu šíření strachu a omezování. Přesto náboženství udělala mnoho dobrého. Nabízela útěchu a naději masám v dobách, kdy vědomí bylo vůči skutečné spiritualitě uzavřené. Do roku 2032 bude svět posunut za omezení dogmat. Duchovno bude soudržné a mezi všemi národy zavládne světlo radosti. Spiritualita hovoří pouze o lásce a semknutosti. Léčí, podporuje převzetí osobní síly a inspiruje. Hledá Božskou jiskru v srdcích všech a rozdmýchává z ní plamen. To bude vedoucí síla nového Zlatého věku. Archandělé Mariel a Lavender, kteří vládnou čakře hvězdy duše, pomáhají na úrovni duše ovlivnit každého na planetě, aby následovali spíše spiritualitu než náboženství.

Přijetí

Na hluboké vnitřní úrovni chce být každý laskavý, milující, šťastný, štědrý, čestný, veselý, důvěryhodný, přátelský a důvěřivý. Pokud druhé odsuzujete nebo kritizujete, byť jenom v myšlenkách, zachytí to a reagují. Zvednou ve svém srdci padací most jako obranný štít nebo začnou na ochranu vysílat útočné šípy. Strach z vašeho odsouzení je nutí obléci si brnění. V paradigmatu třetí dimenze máme sklon k rychlému zatracování a kritizování, jejichž důsledky jsou vidět v osobních i mezinárodních vztazích. Ale díváme-li se očima lásky páté dimenze, uvědomujeme si srdce druhých. Není co skrývat, protože vidíme jejich aury, kde se odhaluje každá emoce. Chápeme jejich zranění a cestu zápasu, takže hledáme způsoby, jak je podpořit láskou a přijetím. Když se přiblížíte k vnitřnímu hradu druhého s úctou, smířením a láskou, budou se cítit v bezpečí a pustí vás dál. Nová spiritualita se bude týkat vyléčených a otevřených srdcí. Všichni budou přátelé. Pak se spojíme s vesmírným srdcem. Výsledkem bude vnitřní mír, mezinárodní mír a intergalaktický mír.

Stane se náboženství záležitostí minulosti?

Nikoli, nádherná láskyplná podstata každého náboženství zůstane, ale dogmata, která je obklopují, vymizí. Pojivem, které drží vesmír pohromadě, je láska, a to je základem spirituality. Můžeme se těšit na svět, kde v komunitách i mezi komunitami vzájemně převládá duchovno. Někdy se zdá, že my, lidé, jsme jedinými, kdo to ještě plně nechápe.

Láska elementálů

Když jsem dokončovala tuto knihu, šla jsem se projít do blízkého lesíka. Zastavila jsem se, abych zrakem spočinula na bříze a podívala se, zda tam nepřebývají nějací elementálové. Jeden hned seskočil ze stromu. Byl asi metr dvacet vysoký, zelený a štíhlý, a vesele poskakoval vedle mě. Přiznávám se, že jsem si v tu chvíli myslela, že to je nějaký elf. Telepaticky jsem se ho zeptala, co dělá pro lidstvo, a on rozevřel náruč, jeho srdce se neuvěřitelně silně rozzářilo světlem a on odvětil: “Všechno.” Když jsem se dotázala, jak se jeho druh chová k jiným elementálům v lesíku, úkradkem se po mně podíval a řekl: “Všichni jsme jedním – a přesto každý jiný.” “A jak vidíte lidstvo?” ptala jsem se dál. Opět se na mě podíval, jako by byl otázkou překvapen a opakoval: “Všichni jsme jedním – a přesto každý jiný.” Šel se mnou až ven z lesa a podél cesty, dokud se nechtěl vrátit. Zavolala jsem za ním (telepaticky): “Ajak se vlastně jmenuješ? – “Gobolino,” zavolal a smál se. “A jsem skřítek.”

Dlouho jsem nemohla z myšlenek vypudit tento zvláštní rozhovor, ani lásku vycházející z tohoto elementála. Také jsem přemýšlela, proč skřítkové mají takovou špatnou pověst. Později jsem se optala Kumeky, který mi odpověděl, že skřítci jsou pětidimenzionální elementálové země, kteří mají velice rozvinutá srdeční centra a velikou schopnost milovat.

Mně tento skřítek nádherně ukázal spiritualitu budoucnosti.

CVIČENÍ: Otevřete své srdeční centrum

Ať již jste kdekoli, na procházce, jedete autem, zahradničíte nebo se věnujete domácím pracím, otevírejte své srdeční centrum. Představte si, jak vám září světlem. Pak posílejte světelná vlákna každému a všemu, dokud nebude všechno vzájemně protkáno láskou.

CVIČENÍ: Vizualizace pro cvičení bezpodmínečné lásky

1. Najděte si pohodlné a klidné místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni.
2. Pokud to jde, zapalte svíci.
3. Zavřete oči a dýchejte, dokud se nebudete cítit úplně uvolněni.
4. Představte si před sebou krásnou vysokou horu, jejíž vrcholek pokrývá sníh.
5. Je s vámi váš anděl strážný a drží vás za ruku.
6. Klidně a bez námahy vás vede na samotný vrchol hory. Zde vás obklopí andělé zpívající o lásce a o radosti. Je tu jenom mír a bezvýhradné přijetí.
7. Při pohledu dolů spatříte lidstvo celé planety. Všímejte si, jak je brzdí dogmata, ego a strach. Jak vysoko do svahu se dostali?
8. Pošlete jim všem bezpodmínečnou lásku a vyzvěte je, aby postoupili výš do svahu Jednoty.
9. Sledujte, co se děje, když se koupají v čirém světle Jednoty.
10. Požádejte anděly, aby lidé pochopili, a poděkujte jim.
11. Pak otevřete oči a vraťte se do místnosti.

Prepísala Radúza

www.vzostup.sk

nasledujúca časť

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s