Kosmická Konvergence ve dnech 23. – 26. září 2011

http://www.astrohry.cz

V době, kdy toto píšu (31. července 2011), se nacházíme na začátku Pátého Dne Deváté Vlny a velmi rychle se blížíme ke konci a završení celého Mayského kalendáře dne 28. října 2011. Ještě nám zbývají další Tři Dny (v průběhu následujících tří kalendářních měsíců), kdy se působení silného transformačního procesu směrem k Jednotnému Vědomí Deváté vlny ještě zintenzivní. I když každý můžeme mít svou představu o tom, jak tato Transformace k Jednotnému Vědomí proběhne, žádná lidská bytost přesně neví, jak to nakonec dopadne. Sedíme v čekárně kosmického doktora a nevíme jakým způsobem bude On nebo Ona pacienta léčit.

Během celého přechodového období Deváté vlny se konaly různé inspirující události a setkání a nyní vše vrcholí plánovanými akcemi směřujícími nejen ke středu posledního Sedmého Dne – 21. 10. 2011 – a k jeho konci – 28. 10. 2011 – ale i ke Gregoriánskému datu 11:11:11neboli 11. 11. 2011. I když posledně zmíněné datum není založené na Mayském kalendáři, tak z numerologického hlediska význam tohoto kalendáře posiluje a je to den, kdy budeme oslavovat přechod z Konce Času a vstup do Nového Světa, který stvoříme. Chci povzbudit všechny takovéto přechodové a oslavné aktivity, zvláště pokud hlouběji objasňují lidem skutečný význam Mayského kalendáře a cyklicitu jeho Dnů a Nocí. Nicméně, zároveň cítím potřebu konání těch akcí, které podporují práci tolik potřebnou v současné době.

Proto cítím, že existuje jedno důležité přechodové období, které si zaslouží naši plnou pozornost – a to je začátek Šesté Noci. A to z toho důvodu, že začátek Šesté Noci dne 23. září 2011 spadá zároveň do krátkého období, kdy se tedy nejen významně posouvají energie Mayského kalendáře, ale také samozřejmě máme Podzimní Rovnodennost a navíc očekáváme průlet komety Elenin mezi Zemí a Slunce.

Malá kometa Elenin vyvolala obrovský zájem na internetu a je spojována s více či méně temnými předpověďmi. Její jméno můžeme číst např. jako EL + LENIN (Bůh + Antikapitalistická revoluce), nebo jako ELLEN IN (jména Ellen, Helen nebo Elaine znamenají světlo) nebo El enin (Bůh + obráceně „nine“ – devět – odkazující na dokončení božského plánu Devíti Podsvětí). To jediné, co o ní ale vlastně doopravdy víme, že je sesynchronizována s koncem Mayského kalendáře dne 28. 10. 2011. Jako součást Deváté Vlny, nazývané též Vesmírné Podsvětí, přináší vesmírné souvislosti do lidského života způsobem, jaký jsme dosud nezažili. Jinými slovy, lidské bytosti procházejí Vesmírným Podsvětím, aby se staly občany Vesmíru a posun vědomí vedl ke zvýšenému zájmu o záležitosti mimo-zemské. Možná, že tento posun je tu pro nás, abychom se řídili svým kosmickým původem a Kosmická Konvergence je takovou pozvánkou k jeho plnému prožívání na začátku Šesté Noci. Slovo „Kosmický“ je zde ale myšleno spíše v Mayském významu než ve významu všezahrnující inteligence.

Cítím, že je třeba dostatečně zdůraznit, že Mayský kalendář je vyjádřením skutečného Kosmického, ale také Božského časového plánu. Je to proto, že víme, že je smysluplný a přívětivý. Mnozí z těch, kteří nedokázali poznat, že tento kalendář popisuje Božský plán vyvíjející se ve vlnách 7 Dní a 6 Nocí riskují, že dokončení tohoto plánu prožijí v beznaději nebo v přesvědčení, že přišel konec světa. (Chybějící spojení s Božským plánem je skutečným důvodem proč falešná pop kultura stanovila konec Mayského kalendáře na den 21.12. 2012).

Mayský kalendář popisuje právě božské pozadí tohoto plánu, které vysvětluje, že nic ve vesmíru se neděje náhodně. Všechno má svůj smysl a roli v naplnění záměru Kosmického plánu, činí jej smysluplným, nehledě na strádání a výzvy, které je možné očekávat v následujícím čase. Z tohoto hlediska můžeme přemýšlet o tom, co nám Bůh chce sdělit prostřednictvím komety Elenin, a obzvláště o tom, co je třeba udělat na začátku Šesté Noci, ale také v průběhu Sedmého Dne Deváté Vlny. Koneckonců komety jsou označování jako prorocké znamení, které je součástí řeči, kterou používá Bůh, aby k nám promlouval na Konci Věků.

Další věc, kterou víme o Deváté Vlně a její Šesté Noci a Sedmém Dni, je to, že nám přináší změnu polarity vědomí, jak je ukázáno na obr. 1. Na kometu Elenin je možno také pohlížet jako na posla konečnosti tohoto významného Posunu (Vzestupu). Dnes také často slyšíme názory o nadcházejícím posunu pólu ( viz předchozí článek o Přepólování Země zde viz předchozí článek o Přepólování Země zde), které nás vracejí do minulosti k takovým jasnovidcům jako je Helena Blavatská a Edgar Cayce. Samozřejmě většina, pokud ne všichni, profesionálních geofyziků bude argumentovat, že není důvod očekávat změnu zemských pólů v blízké budoucnosti. Potom je pravděpodobnější, pokud tedy Blavatská ani Cayce nebyli obeznámeni se změnou polarity vědomí, kterou sebou přinášejí různé Vlny podle Mayského kalendáře a pokud neznali jazyk jak toto popsat, pak toto prostě jen mylně vyložili jako změny elektro-magnetického pole Země. Nasvědčuje tomu například i to, že Cayce předpovídal “změnu pólů” na rok 2000. To se, jak víme, nestalo, ale stalo se to, že proběhla změna polarity vědomí jako Osmá Vlna Mayského kalendáře, která byla aktivována v roce 1999, a to bylo pravděpodobně to, co viděl Cayce ve stavu transu a vyložil to jako posun pólů.

Obr. 1  ČAS AKTIVACÍ

Posun vědomí v rámci polarit se děje synchronně na několika úrovních Univerza – kosmické, galaktické, heliosférické, planetární a lidské – podle příslušných Vln Mayského kalendáře. Devátá Vlna, ve které se nyní nacházíme, přináší změnu polarit, která vytváří Jednotné Vědomí (Vědomí Jednoty). Potom se musíme ptát, co máme dělat, pokud vůbec něco, jestliže se máme jako jednotlivci zúčastnit tohoto posunu a odstranit všechny temné filtry ze svých myslí. Avšak k dispozici máme pouze bezprostřední možnost a sílu transformovat sebe sama a potom naději, že se vše bude vyvíjet v souladu s názorem velkého indického vůdce a mudrce Mahátmá Gándího, který řekl: “Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě.”

Co konkrétněji by mohla nést tato Kosmická Konvergence? Obecným pravidlem pro vlny Mayského kalendáře je, že energie Nocí a Dnů se jedna k druhé vztahují jako „vnitřní příprava“, po které následuje „vnější manifestace“. To platí zvláště, pokud se to týká posledního páru těchto energií na schématu celého Mayského kalendáře – Šesté Noci a Sedmého Dne mezi 23. zářím a 11. říjnem Deváté Vlny. Toto střídání mezi energiemi by znamenalo, že nám Šestá Noc může poskytnout vhodné podmínky pro naši vnitřní práci jako je modlitba, rozjímání a meditace, zatímco Sedmý Den nabízí lepší podmínky pro celosvětové ceremoniály, které projeví navenek vnitřní změny, které proběhly během Šesté Noci. Ceremoniály a rituály posvátného charakteru jsou velmi účinné nástroje k projevení našich vnitřních změn navenek.

Obr. 2

(Tento obrázek ukazuje pohyb “vlny” energií během Deváté Vlny s odpovídajícími daty, kdy se odehrají. Na obrázku také vidíme vztah mezi kometami Honda a Elenin a Šestou Nocí a Sedmým Dnem Deváté Vlny dle Mayského kalendáře. A – znamená kometu Honda nejblíže Zemi. B – ukazuje průlet komety Elenin mezi Zemí a Sluncem. C – ukazuje Elenin nejblíže Zemi.)

V bodě B na obrázku č. 2 nám kometa Elenin signalizuje, že bychom se měli vzdát svého Ega ve prospěch všezahrnující kosmické inteligence a také že je to naše poslední šance stát se součástí posunu polarit směrem k Jednotnému Vědomí, nebo chcete-li – k Jednotě nebo Božskému Vědomí.

Bude to také znamenat test integrity našich dnešních „vůdců vývoje”, nemluvě o tzv. “2012 expertech”. Elenin bude poslední výzva k probuzení, kterou uslyší i mnoho těch, kteří nevědí naprosto nic o Mayském kalendáři nebo o tom, co znamená Božský plán. A nakonec, Šestá Noc přinese poslední energii, kterou můžeme nasměrovat do svého nitra, abychom se připravili na posun polarity vědomí. Protože jakmile začne Sedmý Den, nová polarita se uzamkne a začne se vyvíjet ke svému konečnému projevení.

Viac sa dočítate: TU

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s