Transformace společnosti, společenských systémů a rok 2012

Zřetelně je vidět, že zkušenost prožívaná v kapitalistickém a tržním prostředí je experimentem, kdy žijeme na dluh a žádný stát dosud nenalezl funkční způsob, jak směřovat společnost ke stále spravedlivějšímu uspořádání. Děje se opak – stále větší úpadek morálních, etických, společenských a duchovních hodnot. Proces na Zemi je teď řízen silami, které lidstvo nemůže přímo ovládat a je řízen nejvyšší inteligencí našeho vesmíru resp. Stvoření. Cílem je „vědomě“ pochopit, v jakém systému a procesu nyní žijeme a to plně a se všemi důsledky nejprve přijmout. Tuto „očistu“ prožívají nyní i ti, kteří na rok 2012 a transformaci nevěří. Cílem je dostat do vědomí a na povrch vše, co není v souladu s nejvyšším dobrem pro celé lidstvo a přecházíme od uvědomění si „Já“ (ego, egoismus, vnímání pouze svých omezených potřeb bez povědomí dosahu jednání na ostatní, Celek a přírodu) k uvědomění si propojenosti s ostatními a závislosti na přírodě.

Proces transformace bude pokračovat a směřuje lidstvo jednoznačně k vyššímu vědomí, otevření důležitých energetických center v sobě (čaker) a nejvyšších lidských a duchovních hodnot. Pokud tento spirituální proces probíhá alespoň trochu vyváženě, tyto vyšší lidské a duchovní kvality se otvírají jako zcela přirozené vlastnosti a prožívaná zkušenost.

Negativní emoce a myšlenkové vzorce jsou z vědomí a podvědomí velmi intenzívně uvolňovány. Zbavujeme se tak zejména strachu a závislosti na vnějších jistotách, které jsou hlavním oporou uvažování směrem k omezené představě „Já“ a znamenají osamocení, zranění a pocit nedostatku lásky.

Jakmile projde hlubokou transformací ta část vědomí, kterou nazýváme „Já“ resp. vědomí řízené egem, zcela přirozeně se vědomí rozšíří a pocit oddělenosti je nahrazen pocitem sounáležitosti s ostatními lidmi, s Celkem a s poznáním opravdové hodnoty přírody a Matky Země. Proces transformace má cíl, aby se naše vědomí dostalo se závislosti vědomí pouze na sebe a světa v dualitě, oddělenosti a otevřel se tak zcela nový způsob poznání a to skrze změnu lidského vědomí.

V praktické rovině společnosti to znamená, že si „volíme“ pouze způsob, jak se nám toto poznání postupně plně otevře. Současný společenský, ekonomický a politický systém je stále velmi vzdálen stavu vědomí, do kterého máme přejít – vědomí Jednoty a bezpodmínečné lásky.

Jakákoliv lidská činnost, způsob myšlení a cítění, který není sladěn s vizí vědomí Jednoty a bezpodmínečné lásky, prochází obrovskou katarzí, mnohýma konfrontacemi v reálných situacích a není mu umožněno, abychom si staré schémata myšlení v dualitě (života oddělenosti od Celku, od Boha) nadále udrželi.

Pro společenské systémy to znamená, že pokud my lidé je nezměníme zevnitř silou našich přání a pochopení procesu transformace, budou se samy transformovat i bez naší aktivní snahy. Náhradní varianta je ta, že v narůstajících energiích “Boží přítomnosti” na Zemi ke konci roku 2011 samy neustojí tyto velmi vysoké energie Světla a jednoduše se zhroutí.

Pokud si odmyslíme to, že může dojít ke kolapsu té části společnosti, která chce stále žít destruktivně, v poškozených mezilidských vztazích, přetvářce, sobectví a nelásce, pak dobrou zprávou je, že konec roku 2011 nejpravděpodobněji tyto společenské systémy většinou zcela odpojí. Mainstreamová média se snaží informovat o dění ve světě tak, aby bylo jen velmi obtížné si logicky propojit všechny informace o politických, ekonomických a přírodních změnách do logických souvislostí s procesem transformace, neboť pak by i kolektivní vědomí lidstva udělalo velký posun ve vědomí a i vnější změny by se výrazně pozitivně urychlily.

Je to jedna z možností, jak vytvořit nový prostor pro nové společenské uspořádání, které plně bude nahrazovat současný kapitalistický a tržní systém. Tato změna je ukončením jedné důležité etapy lidstva a přestup do nové zkušenosti a vědomí nás všech. Proces nelze zastavit – jen si zvolíme cestu a svoji aktivní účasti na této změně. Záložní varianta, která je stále ve Světle připravena, je vypnutí stávaného společenského systému vnější silou – Světlem, nejvyšší inteligencí, přicházejícími energiemi, a my budeme „muset“ v novém a prázdném prostředí budovat a tvořit systém zcela nový, neboť nezbude jiné vhodné cesty.

To, jak se bude dít přestup do nového vědomí 5D, je na nás. Že se tak stane, bylo již rozhodnuto před vstupem do tohoto současného fyzického života a pro hledání dalších informací je možné použít internet. Přibývá lidí s otevírajícím se vědomím a správným pochopením procesu, kterého jsme součástí.Vytvářejí se nové občanské iniciativy a setkávání lidí, kteří tuto změnu, její hlubší pochopení a hledání toho, jak je možné se zachovat teď a jak s procesem proměny vědomí nejlépe plynout.

Protože vnější společnost stále řídí stávající ekonomický a politický systém a lidé, kteří chtějí udržet současný destruktivní způsob řízení společnosti, dá se očekávat velmi blízká dynamická proměna celé společnosti. Pokud do těchto systémů vstoupí dostatečným způsobem vědomí Jednoty a bezpodmínečné lásky, budou se tyto systémy měnit jemnějším a méně náročným způsobem.

S tím souvisí i to, že pochopíme svou odpovědnost za změnu, kterou si musíme vzít zpět do svých rukou a od starého systému se odpojit. Vytvořit nové komunity lidí, kteří budou cítit potřebu převzít opravdovou odpovědnost za sebe, svou rodinu, své děti a vztah k přírodě a Matce Zemi. Centrální vlády tak ztratí svůj destruktivní vliv a konečně si budeme sami řídit své společenství v místě, kde žijeme, bydlíme a pracujeme, a kde plně dokončíme proces vnitřní a vnější transformace až do plného vědomí 5D.

Spějeme evolučně k nové zkušenosti a vědomí a to právě teď probíhá. Můžeme si společně přát, aby větší a větší prostor dostávali lidé, kteří mají vysoké uvědomění a porozumění procesu transformace. A naopak lidé, jejich vědomí je stále „uvězněno“ v dualitě, byli postupně odstaveni z pozic, kdy svou nevědomostí mohou nejvíce poškodit náš Český národ, jeho hodnoty a bohatství, které bylo na českém území svěřeno právě nám – do opatrování, používání a rozhojňování.

Zapsal:  Mojmír Mišun

dne 23.září 2011 jako sdělení k očekávaným změnám ke konci roku 2011

*  *  *

Připojuji informaci, že nové kruhy lidí již vznikají a je možné se do těchto kruhů zapojit a nebo vytvořit si kruh nový právě tam, kde žijeme. Pro základní informaci uvedu, že fungující kruhy jsou například v Haluzicích u Kyjova, Kubasově chalupě v Sudislavi nad Orlicí, Brně, Ostravě, Praze a na dalších místech.

 Pro www.fengsuej.info napsal Mojmír Mišun. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

http://www.cestyksobe.cz

This entry was posted in Atla-Ra. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s