HAARP – Pravda o nejděsivější zbrani světa

http://orgo-net.blogspot.com

Převzato z http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/haarp–pravda-o-nejdesivejsi-zbrani-sveta/

<< EXKLUZIVNĚ >> HAARP je vojenská zbraň k ovlivňování počasí a brdský radar měl být jeho součástí, tvrdí v rozhovoru letecký inženýr. Redakce serveru Prvnizpravy.cz přinesla před několika týdny rozhovor s leteckým inženýrem o manipulacích s počasím, o trvalých kondenzačních stopách za letadly a o tom, k čemu tyto stopy slouží a co prozrazují.

ČTĚTE TAKÉ: Rozhovor s leteckým inženýrem (nejen) o chemtrails

Vzděláním fyzik a letecký inženýr, povoláním pak technický konzultant, jehož přání zůstat v anonymitě redakce respektuje (zpovídaný pracuje pro řadu velkých českých a zahraničních firem a nerad by své podnikání ohrozil) se v rozhovoru několikrát dotknul tématu klimatických zbraní a tzv. systému HAARP. O tématu, které ho zajímá a na které při své konzultantské praxi příležitostně znovu a znovu naráží, dokáže zasvěceně hovořit i několik hodin v kuse. To, co někteří mají za pouhé povídačky, se nebojí nazvat pravým jménem – HAARP neboli “High Frequency Active Auroral Research Program” (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum) není jen civilní výzkumný projekt, jak se oficiálně tvrdí, ale součást nejmodernějšího amerického zbrojního systému několika posledních desetiletí. Systému, který dokáže sestřelit letadlo, stejně jako probudit k životu vulkán či způsobit tsunami. Zbraň, která jde za hranici chápání a mění naše zažité představy o tom, jak se vedou soudobé války. Zbraň, u které bychom si raději přáli, aby byla skutečně jen fámou. Zbraň, která je ale bohužel realitou už od šedesátých let, kdy se na jejím vývoji začalo pracovat.

Když jsem seriozně vyhlížejícího a odborně se vyjadřujícího muže zpovídal kvůli chemtrails, bylo mi jasné, že se budeme muset sejít ještě několikrát a udělat speciální rozhovor pouze o HAARPu a podobných zbraních, které vzrušují představivost lidí, ačkoli jsou oficiálními místy neustále popírány. Souhlasil. Po měsíci jsme se sešli znovu, já měl připravené otázky, on grafy, obrázky, odkazy a desítky stran textů. Následující dvě hodiny jsme strávili strhujícím rozhovorem o netušených možnostech ruské a americké armády, o tajných vojenských projektech, uměle vyvolávaných zemětřeseních a hurikánech i brdském radaru. Rozhovorem, který jsme museli rozdělit na dvě části, protože nepřicházelo v úvahu z něj cokoli vypouštět.

CO DOKÁŽOU ALJAŠSKÉ ANTÉNY?

Přestože se nakonec v rozhovoru dozvíme, že mnohem déle než Američané vlastní podobnou zbraň Rusové, veřejnosti známější je přece jen americká verze klimatické zbraně. Proto se interview točí kolem HAARPu, třebaže jde ve skutečnosti o složitý komplex mobilních i statických radarů, kde stanice poblíž aljašského města Gakona je jen jednou částí systému. Zavítáte-li ovšem na její webové stránky nebo hledáte-li význam řečené zkratky ve vyhledávačích, dozvíte se nejspíše, že jde o výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září.

Jeho cílem je prý zkoumat ionosféru pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů. Tedy celkem nevinná záležitost. V praxi celkem 48 antén o výšce 22 m, které umí vysílat spojitý nebo přerušovaný signál o výkonu 3600 kW a frekvenčním rozsahu 2,8–10 MHz. Na fotografiích to vypadá impozantně, přesto vám budou všude tvrdit, že je to jen místo vědeckých pokusů. Že se za zařízením ve skutečnosti skrývá důmyslný vojenský projekt s téměř neomezenými ničivými vlastnostmi, jehož hlavní výhodou je to, že jím můžete zasáhnout vpodstatě jakékoli místo na světě a uměle vyvolat katastrofu přírodního typu, kterou vám ale nikdo nebude moci dokázat, takové informace se dozvíte jen na webových stránkách, které oficiální místa pro jistotu prohlašují za konspirační. I proto se většina lidí zdráhá uvěřit tomu, že by něco takového byla pravda – nikdo přece nechce být dobrovolně označován za blázna.

Přesto počet zmínek o HAARPu a jeho skutečném účelu neustále roste spolu s tím, jak přibývá podezřelých přírodních pohrom. Nejnověji úvahy o HAARPu ožily při nedávném zemětřesení a tsunami v Japonsku a s nimi spojené havárii jaderné elektrárny Fukušima. Dokonce i někteří sloupkaři, publicisté nebo investigativci některých velkých neamerických médií přišli s tou troufalou myšlenkou, že japonské zemětřesení nebylo náhodné.

Sám jsem o tom napsal komentář “Japonsko ve spárech HAARPyjí“, za který se mi mnozí posmívali. Letecký inženýr se ale nesměje. Jde o vážnou věc. Něco by nám ostatně mohlo napovědět i to, že stavbu zařízení, která se započala v roce 1993, prováděla firma BAE Advanced Technologie, tedy dceřiná společnost zbrojařského koncernu a dodavatele vojenské techniky BAE Systems a že celý projekt dodnes financují takové organiazce, jako Letectvo Spojených států amerických, Vojenské námořnictvo Spojených států a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). A to už na nevinné vědecké badání nevypadá.

“Spojené státy vytváří nové integrální geofyzikální zbraně, které mohou ovlivnit médium nejbližšího okolí Země prostřednictvím vysokofrekvenčních radiových vln. (…) Důležitost tohoto kvalitativního skoku může být srovnávána s přechodem od chladné oceli v střelné zbraně, od konvenčních zbraní k jaderným. Tento nový typ zbraní se od těch předchozích typů liší v tom, že médium blízkého okolí Země se najednou stává předmětem přímého vlivu a jeho součástí,” nechala se ústy Vladimira Putina slyšet v roce 2002 ruská Státní duma ve svém prohlášení, ve kterém USA obvinila z vedení geofyzikálních válek. Vítejte ve světě, kde tanky, bombardéry, ale i jaderné hlavice nahradily zbraně tak sofistikované, že ani nevíte, že jste byli právě napadeni…


***

ZBRAŇ CO ROZTANČÍ ŽIVLY

Co je vlastně HAARP? Snad kolem žádné zbraně není tolik kontroverzí, můžeme-li vůbec mluvit o zbrani, protože podle některých ani neexistuje. K čemu tedy vlastně slouží a v čem spočívá? Mohl byste to vysvětlit laikovi, který není zběhlý ve vašich oborech? Principiálně se jedná o využití elektromagnetických vln pro armádní účely.  Je to jedna z mnoha zbraní na ovlivňování nejen počasí, která působí jak samostatně, tak v souvislosti s jinými podobnými zbraněmi – buď pro zesílení účinku nebo pro dosažení nějakých synergických efektů, které by se nepodařilo vytvořit samostně HAARPem.

Co to znamená prakticky? Můžete nějak srozumitelně popsat, jaký proces se odehrává od okamžiku, kdy se ony vysílače HAARPu uvedou do provozu?

HAARP je vlastně pole vysílačů, které vysílají elektromagnetické vlny směrem do ionosféry. Každý z těch vysílačů má mírně fázově posunutou elektromagnetickou vlnu, tím pádem dokáže vytvořit v ionosféře, tedy za hranicemi vzduchu, určité soustředné koncentrační body nebo plochy, kde se fáze jednotlivých vln zesilují a vně této oblasti se buď rozptýlí nebo se fáze vyruší. V ionosféře, která obklopuje zemi, potom dochází k soustředění paprsků pod určitým úhlem. Poté, co se paprsek odrazí v ionosféře, vrací se na zem do místa, které je označované jako konjugované. Tedy působí zde zákon dopadu a odrazu, jako když klasicky dopadne paprsek na zrcadlo a odrazí se pod stejným úhlem. Nějak podobně to funguje i s ionosférou – když do ní šikmo vyšlete nějaký paprsek způsobený rozdílnou fází elektromagentických vysílačů, tak se tam odrazí a dopadne na zem na určité místo. Tento systém ale musíte dobře naladit. Rusové ho ladili už někdy v šedesátých letech, kdy dělali testy v oblasti Indického oceánu, kde omylem způsobili nějaké menší tsunami. Pak dělali test v blízkosti amerického pobřeží, kde potopili jednu americkou jadernou ponorku Tresher, což byla jakási demonstrace ruské síly.

Co udělá ten odražený paprsek? Co vlastně tato klimatická zbraň umí?

HAARP vlastně slouží jednak jako samostatná zbraň a jednak funguje i v druhém režimu, kdy nad místem, kam by se jeho paprsek dostal obtížně nebo rozptýleně, vytvoří v ionosféře určité zrcadlo. To je vidět například na doprovodném obrázku k tomuto patentu, který popisuje pole vysílačů.

V ionosféře tedy vznikne jakési virtuální zrcadlo a pokud nějaký zdroj energie, například radar, vyšle směrem do tohoto zrcadla paprsek, tak ten se pak pod určitým úhlem odrazí přesně tam, kam chcete. Tento patent sice jako příklady použití uvádí komunikaci na velké vzdálenosti, ale je logické a je to potvrzené i přímými či nepřímými vyjádřeními i amerických vladních činitelů, včetně bývalého ministra obrany, že se to dá použít i pro vojenské účely. Záleží jen na síle paprsků. Když je paprsek slabý a správně modulovaný, může sloužit pro komunikaci. Pokud je ale silný a pulsační, pak může letadlo, raketu nebo jakýkoli pozemní objekt zcela zničit. Stejně tak funguje onen pulsní mod i pro ovlivňování počasí, protože tam, kam paprsek dopadne – třeba v rozptýlené formě – tam samozřejmě velmi zásadně změní poměry v atmosféře. A v případě, že má vlnovou délku směřovanou tak, aby v cílové oblasti nějakým způsobem pronikla do hloubky země či rozkmitala horniny nebo nějaké jiné části zemské půdy puslními údery, tak můžete vyvolat i zemětřesení.

Přiznám se, že absolutně nechápu, jak jednou takové zařízení může sloužit k vyvolání hurikánu, jindy k vyvolání zemětřesení, jindy zase k povzbuzení sopky. Na čem to závisí?

To záleží na tom, jak to budete modulovat a jakou použijete frekvenci elektromagnetického paprsku. Záleží to i na tom, jestli pracujete v pulsním režimu nebo v kontinuálním režimu, jak dlouhou dobu a samozřejmě to závisí i na energii paprsku. To znamená, že pokud použijete třeba kontinuální paprsek s velkou energií na větší oblast, tak můžete ohřát atmosféru v určité velké oblasti, můžete tam tím pádem dosáhnout změny teploty vzduchu a tudíž ovlivnit větrnou situaci v oblasti i v okolí. Podobně to funguje, pokud chcete zasáhnout třeba vodu, moře – můžete dosáhnout náhlého zahřátí vzduchu těsně u mořské hladiny, vytvořit tak tlakové vlny takto ohřátého vzduchu na mořskou hladinu a tím vyvolat tsunami. Nebo tím můžete v nějaké oblasti způsobit opakované tlakové údery na půdu a pokud to je v souladu s vlastní frekvencí těch hornin nebo půdy v oné cílové oblasti, tak ji můžete celou rozkmitat a vyvolat tam zemětřesení.

Co se týče sopek, nejsem vulkanolog, takže neumím úplně přesvědčivě vysvětlit ten mechanismus, ale zřejmě to bude na podobném principu jako vyvolání zemětřesení, tzn. rozkmitání hornin v sopce pulsními údery naladěnými na vlastní frekvenci hornin v sopce.

Jak je celý ten proces rychlý, řekněme od chvíle, kdy na Aljašce takříkajíc zapnou vysílače…?

To jsou milisekundy. Nezapomeňte, že eletromagentické vlny se obecně šíří rychlostí světla, to znamená 300 tisíc kilometrů v sekundě. A teď jde jen o to vše elektronicky sladit – vysílače, vytváření oněch virtuálních zrcadel v ionosféře, zkrátka, aby to vše proběhlo ve stejnou dobu, aby pulsy byly správně nasměrované, soustředěné a ve správném směru. Pak můžete sestřelit raketu, letadlo, samozřejmě i kosmické satelity a ničit objekty na zemi či vytvářet změny počasí.

Je možné zacílit skutečně jakékoli místo na zemi?

……………

Viac zaujímavých informácií o systéme  HAARP  sa dozviete v pokračovaní rozhovoru:

   TU alebo TU

This entry was posted in Zaujímavosti. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s