Archanjel Metatron – Energetická Vlna 11-11-11

Archanjel Metatron prostredníctvom Natalie Glasson

31-Október-2011
Ja som Archanjel Metatron, posielam na krídlach mnohých anjelov bezpodmienečnú lásku, aby vás obklopila, chránila, energetizovala a inšpirovala vašu bytosť. Nech moja láska prší na vás ako tisíce čistých bielych períčok padajúcich okolo vás. Prosím vedzte vo vašom srdci, že som tu, aby som vás podporil, a viedol vás vpred, ste v bezpečí v mojej energii a podporím vás vo pohybe cez proces prechodu s ľahkosťou.

Zem vstupuje a prechádza cez veľké premeny ale rýchlosť a intenzita týchto premien sa stupňuje ako sa blížime ku energetickému míľniku 11-11-11. Môžete cítiť energie mocne už od začiatku Novembra až do 2012 a ďalej. Môžete si všimnúť veľké posuny v energii, ktoré postupne a zľahka prejdú do vrcholu. Od Novembra sa energie ukotvené do Zeme stanú jemnejšie a ľahšie, bude to pocit ako dych čerstvého vzduchu, toto je možné poznať v tom, že všetko plynie s väčšou ľahkosťou, akoby boli spoje naolejované. Táto zmena v energii vybuduje a umocní vyvrcholenie okolo dátumu 11-11-11. Potom si môžete všimnúť posun v energii, ktorý sa aktivuje 12eho Decembra 1011, narastie 24ého Decembra 2011 a potom vyvrcholí ako začne nový rok 2012. Bude veľa ďalších aktivácií a energetických vĺn, ktoré budú zažaté počas roku 2012 a neskôr, tieto budú ukotvením nového základu pre Vek Lásky a tak sa budú prevážne skladať z rôznych energií lásky zlúčených s inými vhodnými vlastnosťami. Je dôležité pamätať, že keď sú energie ukotvené, majú aktivovať energie a vedomie vo vašej bytosti. Aktivácie vám umožňujú pochopiť viac o energii Stvoriteľa a pomáhajú vašej jednote so Stvoriteľom. Poznanie určitých kvalít e jednoducho proces skúmania svetla Stvoriteľa pre pomoc ďalšiemu vteleniu.

Môžete si všimnúť, že ukotvenie energie v Novembri je veľmi odlišné od pocitov zažívaných pri spojení s energetickým posunom začínajúcim okolo 12eho Decembra 2011. Toto je niečo čoho je treba si byť vedomí, aby ste zaistili, že sa zapojíte do oboch energetických posunov pre prijatie primeranej múdrosti a vedomia z každého. Prvý energetický posun bude zameraný na zmocnenie, kým druhý posun a aktivácia budú zamerané na lásku. Stane sa prostredníctvom zmocnenia duše a pravdy vo vašej bytosti, že sa prebudíte do skúsenosti a stelesníte väčšiu lásku.

11-11-11 bude značiť vrchol novej energetickej vlny; toto je energia ukotvujúca sa zo samotného zdroja a duše Stvoriteľa do Zeme ale čo je dôležitejšie do každého človeka na Zemi. Je väčšie percento energie ako kedykoľvek predtým naprogramované, aby sa ukotvilo do ľudí a nie energie a vedomia Zeme. Toto je veľký úspech samo o sebe, pretože to značí, že ľudstvo je pripravené prevziať zodpovednosť za svoj vlastný duchovný vývoj, tá zmena môže vyjsť a vyjde z každého človeka premietnutého do reality Zeme namiesto vplývania na Zem, aby zatriasla ľudstvom, aby sa prebudilo.

Ako pri všetkých energetických vlnách, energetická vlna 11-11-11 nesie kvality z duše Stvoriteľa, ktoré má ľudstvo stelesniť a zriadiť. Tieto kvality sú

* Láska z pravdy
* Otvorenosť
* Jednota
* Šťastie
* Zmocnenie
* Stelesnenie
* Citlivosť
* Oslobodenie

Každá kvalita je držaná v energetickej vlne kedykoľvek vyvoláte jej energie, aby prúdili nad a cez vašu bytosť. Zažívaním energetickej vlny tiež aktivujete tie isté kvality z vnútra vašej bytosti, to znamená, že ak ste ešte nezvládli lekcie každej kvality, prejavia sa do vašej reality, aby pomohli v vo vašom stelesnení kvality. Z energetickej vlny budú s vami zdieľané múdrosť a vhľady týkajúce sa každej kvality, aby ste mohli udržať, využiť a vyjadriť kvality plnšie vo vašej realite.

Pán Merlin uviedol v tejto komunikácii, že pre neho aktivácia 11-11-11 podnecuje väčšiu citlivosť ku duši alebo duchovnému ja. Toto pochopenie je pravdivé a je mimoriadne hodnotné, pretože keď sú všetky kvality zlúčené ako jedna, vytvoria väčšiu citlivosť ku duši. Kvalita citlivosti vás nabáda byť si viac vedomí energie, energetických vzorov a tiež prítomnosti vašich sprievodcov a duše. Citlivosť vám tiež pomôže v sústredení sa na vaše vlastné energie, pochopení čo je potrebné a čo je treba prepustiť. Kvalita oslobodenia tiež hovorí o slobode, ktorá bude ponúknutá vašej duši v jej osobnom vyjadrení keď sa stanete citlivejšími ku vašej duši. Sloboda tiež predstavuje čistenie energie. V minulosti bola v energetických vlnách vždy prítomná silná očistná energia, ale teraz je prítomná len energia oslobodenia, aby inšpirovala posun od obmedzení a ilúzií ku slobode alebo pokoji v mysli a expanzívnych energiách. Energia slobody nie je prítomná, aby čistila, ale aby inšpirovala a posunula ku jasnosti a uznaniu vašej neobmedzenej energie.

Kvalita jednoty nabáda ku zlúčeniu vedomia ľudstva a jeho prechodu od negativity ku láske. Keď bytosti podobného zmýšľania začnú zjednocovať svoju energiu a vedomie, potom vedomie a pochopenie, ktoré chýbali z vášho uvedomia, alebo ktoré ešte mali byť uznané, budú potvrdené a prejavia sa ešte raz, aby ste ich mohli uchopiť a spracovať. Kvalita jednoty vám nie len pomôže objaviť nové vedomie, múdrosť a vhľady, ktoré ste hľadali, ale pomôže vo vybudovaní väčšieho ohľadu a cti ku každému človeku, aktívnej energii a duši na Zemi. Vybudujú sa ohľad a úcta ku odlišnému chápaniu a presvedčeniam, ktoré má jednotlivec a potvrdenie toho aká skutočne posvätná je každá duša na Zemi. Toto bude nádherný prechod, ktorý môže trvať čas, ale bude naozaj spustený energetickou vlnou 11-11-11.

S väčšou citlivosťou ku vašej duši bude pre vás ľahšie stelesniť vašu dušu a dokonca skupinovú dušu a tiež početné stránky duše Stvoriteľa. Toto posilní vašu bytosť a umožní vašej duši byť vodcom a viesť vo vašej realite. Sústredenie na ego a osobnosť ako hlavného vodcu vašej reality bude pozmenené, aby duša mohla prevziať hlavné vedenie vašej bytosti a reality.

Toto môže znieť veľmi násilne a môže vyvolať strachy z prijatia moci ale vaša duša je teraz pripravená predstúpiť vpred ako láskyplná prítomnosť, aby vás viedla cez váš vzostup. S prítomnosťou vašej duše sa budete cítiť zmocnení, naplnení nadšením, energiou a aktívnou láskou, vedieť, že môžete dosiahnuť čokoľvek čo premietate z vašej mysle ale bude to vaša duša, ktorá bude podporovať premietanie mysle. Niektorí ľudia môžu cítiť v sebe boj, pretože priania osobnosti môžu byť veľmi odlišné od prianí duše. Je zrejmé v tomto prípade, že kvalita slobody je potrebná aby vám umožnila odpojiť sa z túžob vašej osobnosti, kým kvalita jednoty je potrebná na podporu vášho zlúčenia s vašou dušou, uznávať a ctiť priania vašej duše. Napokon vaša duša je spojená s vôľou Stvoriteľa; chápe boží plán pre vašu realitu a cestu na Zemi. Môžete si všimnúť ako postupujem s mojim výkladom, že je ťažké popísať kvality jednotlivo, pretože sú také zjednotené a pracujú aby prejavili citlivosť na dušu a zmocnenie duše. Skutočnosť, že kvality sú také zjednotené naznačuje obrovský rast, ktorý ľudstvo dosiahlo a viera v oddelenosť sa rozplýva a túžba po jednote a zjednotení sa prejavuje. Toto vynáša pravdu Stvoriteľa s obrovskou silou.

Prítomnosť lásky je v energetickej vlne 11-11-11 silne zjavná ale tentokrát je predložená ako láska, ktorá sa šíri z pravdy. To znamená, že láska, ktorú vyjadrujete musí byť zrodená z pravdy a vyjadrená s pravdou. My vidíme lásku ako vždy pravdivú a poctivú, ale v tejto novej vibrácii lásky nemôže byť nič skryté, falošne vyjadrené alebo nesprávne vyložené. Je vyžadované, aby sa láska zrodila z pravdy vo vašej duši, ale pravda sa musí tiež prejaviť z lásky. Mnohí ľudia sa naučili milovať bezpodmienečne, ale teraz ste žiadaní milovať z vašej pravdy. Aby ste toto dosiahli je potrebné spojiť sa s pravdou vašej bytosti skúmaním energie a vedomia vašej pravdy, umožniť láske prúdiť z tohto zdroja vo vás. Kvalita a učenie lásky z pravdy tiež predstavuje rozpúšťanie ilúzií falošnej energie, ale mohlo by byť vyložené vo význame, že vaša láska sa stala múdrou. Keď milujete rozpínavo a bezpodmienečne, nie len že budete zdieľať pravdu, ale budete vyjadrovať múdrosť, vaša láska sa stane vašim vodiacim svetlom, dokonca vašou inšpirujúcou mysľou. Zo všetkých kvalít táto vyžaduje objavenie pravého významu tejto kvality veľa rozjímania, toto môže byť rôzne pre každého jednotlivca.

Kvalita otvorenosti odkazuje na srdcovú čakru, je potrebné aby sa vaša srdcová čakra ďalej rozpínala a zostala otvorená za každých okolností, aby láska, múdrosť a sila vášho bytia boli vyjadrené s väčšou ľahkosťou. Keď srdcová čakra dokáže zostať otvorená za každých okolností, v pozitívnych a negatívnych situáciách toto prejaví obrovskú silu a bezpečie vo vašej bytosti, značí to, že ste si vedomí vašej moci, ako môžete zmeniť vašu realitu prostredníctvom zámeru a zladenia, umožniť väčšie seba skúmanie a rozpínanie.

Šťastie by mohlo byť považované za nezvyčajnú energiu pre ukotvenie v tejto dobe prechodu, ale je to jemná pripomienka od Stvoriteľa ,že vzostupný proces je šťastný čas; je to čas zábavy, radosti, spokojnosti, pôžitku a potešenia. Môžeme prijať tieto kvality v našich duchovných cvičeniach, pretože umožnia nesmierne zrýchlenie nášho rastu. Keď sme šťastní, naša nálada je vysoko, naše energie sú ľahké a my udržujeme pozitívny postoj, a z tejto vibrácie je pre nás ďaleko ľahšie spojiť sa so Stvoriteľom na hlbšej úrovni. Stvoriteľ si praje pripomenúť nám aby sme nebrali naše reality a rast príliš vážne pretože toto len vytvára obmedzenia a pripútanosť, ktoré zdržujú naše prebudenie. Šťastie je tiež považované za vyjadrenie spojenia a stelesnenie duše. Je to pripomienka, že našim najväčším cieľom ako duchovných bytostí je šťastie a šťastie, ktoré prúdi z duše, pravdy a podstaty našich bytostí.

Bude predložených viac informácií o energetickej vlne, jej kvalitách a učeniach, pre túto chvíľu vysielam moju lásku a požehnania ku vám, jednoducho si dovoľte spracovať informácie, o ktoré som sa s vami podelil, premýšľajte ako môžete stelesniť tieto kvality a ako ovplyvnia vašu realitu.

Vždy s láskou

Ja som

Archanjel Metatron

Preklad: SiR

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s