Jiřina Slámová – Odpuštění osvobozuje od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny

Odpuštění je zázračná léčivá energie, která nás osvobodí od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny. Namísto obviňování sebe i ostatních přijměme zodpovědnost za své vlastní jednání a uvědomme si, že každý je zodpovědný pouze sám za sebe, za vlastní myšlenky, slova a skutky, i za své zdraví a štěstí. Každý dostane zpět pouze následky svých vlastních činů. Stačí si připomenout, že pro všechny stejně latí zákon karmy, každému se vrátí, co vyšle, každý si vytváří příčiny, jejichž následky dostává zase on sám. Neneseme tedy zodpovědnost za činy druhých, a tudíž je zbytečné se obviňovat za to, že jsme nedokázali pomoci a za to, co je potkalo. Každý jedná na základě vlastní svobodné vůle.

  • Odpuštěním vyprazdňujeme svou karmickou nádobu a zbavujeme se zátěže minulosti.
  • Odpuštění dokáže přerušit karmické řetězce a pouta.
  • Odpuštění čistí a hojí následky traumatických zážitků, které jsou příčinami nemocí a psychických i vztahových problémů.
  • Odpuštění neznamená, že schvalujeme to, čím nám někdo ublížil. Znamená ale, že už v sobě dál nechceme chovat bolest jako reakci na toto jednání. pokud nechceme, nebo nejsme schopni odpustit, trestáme jen sami sebe. Tomu, kdo nám ublížil, se bez našeho přičinění stejně vše v pravý čas vrátí, neboť každý podle zákona příčiny a následku dostane zpět to, co vyšle. Tím nás tento spravedlivý zákon karmy zbavuje potřeby někomu něco oplácet a mstít se.

Energie odpuštění a lásky osvobozuje duše, které jsou k sobě připoutány vzájemnými negativními činy. Všechny naše myšlenky, slova a činy vykonané ze strachu někomu způsobily bolest a v konečném důsledku ublížily hlavně nám samým. Většinou se sami sebe pokoušíme oklamat zdůvodňováním, že jsme to udělat museli z morálních důvodů, z ohleduplnosti, kvůli někomu a svým klamům pak sami uvěříme.

Naučme se být k sobě upřímní a dovolme si nahlédnout až na podstatu svého jednání a nalezneme tam v hloubi strach. Strach, že někoho zklameme, zarmoutíme, že nás někdo odsoudí, bude se zlobit a nebude nás mít rád. Ale protože platí, že přitahujeme vše, čeho se bojíme, stejně se naše konání ze strachu nakonec obrátí proti nám. Proto vše, co je konáno ze strachu, způsobuje bolest a vyžaduje odpuštění, které tuto bolest odplaví. Vše, co je činěno z bezpodmínečné lásky, neublíží  a odpuštění nepotřebuje. Pod vlivem strachu se dopouštíme lží, krádeží, neupřímnosti, křivd, kritiky.

Ze strachu spěcháme, stresujeme se, žijeme v napětí, bojujeme, utíkáme od problému, ustupujeme druhým, jsme agresivní, potlačujeme emoce a když se v nás nahromadí, tak jim podléháme. Nevyjádřené negativní emoce se v nás hromadí, poškozují naše tělo a jejich energie k nám přitahuje stejně nabité lidi i situace. Proto je důležité, než přistoupíme k odpuštění , tuto bolest a negativní emoce vypustit tím, že je prožijeme, vyjádříme, aby pak mohly odejít a transformovat se ve světlo.

Každý je zodpovědný sám za sebe, i za to , zda se rozhodne jednat z lásky, nebo ze strachu. Proto sjou při každém ublížení stejně zodpovědní oba. Ten, kdo ubližuje druhému, koná ze strachu, který plodí agresivitu a boj proti ostatním. Ten, kdo dovolí, aby mu bylo ublíženo, koná též ze strachu, neboť láska k sobě samému nás učí bránit se všemu, co nás poškozuje. Proto je vždy třeba zahrnout do každého odpuštění následující tři fáze.

  • Nejprve odpustit tomu, kdo nám způsobil bolest,
  • pak požádat dotyčného o odpuštění, že jsme mu dovolili, aby nám ublížil,
  • a nakonec odpustit sami sobě vše, čím jsme k této situaci přispěli.

Třebaže jsme se neuměli bránit, mlčeli jsme, ustupovali, snášeli jsme něco, co nám ubližovalo, a báli se to změnit. K odpuštění  je třeba dozrát, neboť vše má svůj čas, a také je třeba nejdříve vyjádřit všechno, co jsme ze strachu potlačovali. K tomu, abychom někomu odpustili, stačí z naší strany pouze chtít. Není nutná přítomnost toho člověka, ani o tom nemusí vědět. Vše se děje na úrovni podvědomí a jde o záležitost energie. Žádné rozumové zdůvodnění není nutné a na vědomé úrovni, i když to někomu řekneme do očí, většinou ke skutečnému odpuštění nedochází a bolest uvnitř stále zůstává. Pokud někoho požádáme o odpuštění, není důležité, zda nám odpustí, to už je záležitost jeho rozhodnutí na základě jeho svobodné vůle. Pro nás je důležité, že jsme vyslali energii žádosti o odpuštění.

Překážkou v odpouštění není ani smrt někoho ze zúčastněných, neboť je vždy možné spojit se a komunikovat s jeho duší. Ta je většinou vždy odpuštění přístupná, neboť si díky němu osvobodí a nemusí traumatickou situaci znovu prožívat v další inkarnaci. Energie odpuštění působí jako zázračné uzdravení a s jeho pomocí je možno očistit sebe, všechny své vztahy a tím přispět k očistění naší planety. Tam, kde jsou války, nemoci a utrpení, schází láska a schopnost a vůle odpouštět a tím se bolest a utrpení dále navyšuje.

Jiřina Slámová – Phoenix 4/2011

Zdroj

This entry was posted in Filozofia života. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s