Arkturiánsky koridor – Návrat na Novú Zem

Suzanne Lie

Úvod od Arkturiánov –  Naši Najdrahší Vzostupujúci,

Sme šťastní, že ste dokázali udržať vedomie bezpodmienečnej lásky odkedy ste otvorlili Dvere na Novú Zem. Je to nepretržitý POCIT bezpodmienečnej lásky, čo uisťuje našich vzostupujúcich, že sú „v procese tvorenia Novej Zeme.“ My vieme, že vy všetci budete zažívať nejaké chvíle na strachu založeného troj dimenzionálneho myslenia, ale chceme, aby ste si uvedomili, že tie chvíle nie sú v žiadnom prípade zlyhaním. Naopak, sú to chvíle keď sa dočasne vraciate do „zvyky“. Zvyk je základný mechanizmus prežívania, ktorý ste vytvorili, aby ste prežili krajne náročný čas záveru Kali Yuga (posledných 2,000 rokov troj dimenzionálnej reality). Tieto zvyky neboli zlé, boli nutné. Preto sa nesúďte. Radšej si blahoželajte. Byť si vedomí starých zvykov je obrovský úspech, pretože sa skrývajú vo vašej nevedomej a hlboko podvedomej mysli. Zvyky sú „základné mechanizmy prežívania“ na ktorých boli napísané všetky vaše programy správania. A tak sú to jednotky a nuly vášho troj dimenzionálneho myslenia.

Avšak keď prepustíte vaše troj dimenzionálne myslenie, automaticky prepustíte základné programovanie, ktoré bolo podkladom vášho troj dimenzionálneho myslenia. Vďaka tomu nepotrebujete pátrať hlboko vo vašej minulosti, aby ste ho vyliečili. Teraz ho môžete jednoducho oslobodiť silou vašej bezpodmienečnej seba-lásky, ktorá je najvyšším frekvenčným formátom vášho multidimenzionálneho myslenia. Multidimenzionálne myslenie je naozaj jediný spôsob ktorým môžete plne pochopiť váš vzostupný proces tvorenia Novej Zeme.

Áno, milovaní, pretože ste sa dobrovoľne podujali pomôcť Gaii s Jej prechodom späť do JA, pridali ste do úžasného experimentu, ktorý pozoruje celý vesmír s podporou a bezpodmienečnou láskou. Pred príchodom „času“ sa veľa Duší rozhodlo spojiť dohromady aby vytvorili dobrodružstvo bytia planétou. Niektorí z vás ste chceli zažívať bytie skutočným telom planéty, ktorá bola predurčená vstúpiť do nižších frekvencií polarity a oddelenosti. Preto ste sa stali členmi Nerastného Kráľovstva, aby ste vytvorili partnerstvo so štvor dimenzionálnymi elementálmi a Gnómami. Niektorí z vás chceli byť členmi Rastlinného Kráľovstva, ktorí by pracovali v jednote s Elementálmi Sylfami vzduchu a Elementálmi Undinami vody, aby skrášlili telo Gaie. Ďalší z vás sa dobrovoľne podujali, že sa stanú členmi Zvieracieho Kráľovstva, a zjednotia svoje úsilie s Ohnivými Elementálmi, aby uzemnili Kozmické Svetlo do tela Gaie. Po veky žili troj a štvor dimenzionálni v spolupráci, harmónii a veľkom mieri. Modrá Planéta, Zem, bola jedným z najkrásnejších klenotov v tomto Miestnom Vesmíre.

Mnohé vyvíjajúce sa cilivizácie navštevovali Gaiu, aby zažívali Jej krásu a mier. Avšak keďže tieto civilizácie boli stále „mladistvé“ vo svojom vývoji, často boli sebecké a brali od Gaie bez toho, aby nahradili to čo si vzali. Experimentovali s jej Kráľovstvami, hlavne Zvieracím Kráľovstvom, v snahe vytvoriť pracovníkov pre svoje sebecké potreby.

Boli vedené vojny a drahá Gaia bola ponechaná na pokraji zničenia viac krát ako by si Ona priala počítať. Znova a znova musela privolať svoje štvor dimenzionálne Elementálne Kráľovstvo a Svojich s mecenášov vo vyšších dimenziách, aby Ju vytiahli z dosahu zničenia. Avšak keďže je taká statočná Bytosť, opakovane obnovila Svoje telo, s pomocou Jej vyšších dimenzionálnych pomocníkov, a vrátila sa ku Svojej pravej kráse a nádhere. Teraz skončila Svoju skúsenosť bytia polarizovanou bytosťou formy. Naučila sa všetky lekcie, ktoré si Jej troj a štvor dimenzionálne vyjadrenie JA prialo zažívať a vzostupuje do Jej päť dimenzionálneho vyjadrenia Novej Zeme.

Chceme vám povedať, že vy VŠETCI ste „čakali v rade“ a „podpísali žiadosti“ aby ste mali tú veľkú česť inkarnovať sa na Zemi v tomto „čase“. Rovnako ako Gaia nemala predstavu aké náročné by mohlo byť polarizované telo, mnohí z vás, ktorí znížili svoju veľkú multidimenzionálnu podstatu do vašej súčasnej hlinenej nádoby, boli značne prekvapení aké ťažké to je žiť v ilúzii oddelenosti od JEDNÉHO. Avšak mnohí z vás ste členovia prvého prejavu Gaie a vrátili ste sa pomôcť Jej s Jej premenou na Novú Zem. A tak ste sa vydali v ústrety vašich mnohých skúšok s odvahou a veľkou oddanosťou vašej Matke Zem.

Iní z vás boli členovia prvej civilizácie, ktorá osídlila Jej formu, ktorí sa vrátili pri Páde Atlantídy, aby pridali svoje veľké svetlo a zachránili Ju pred úplným zničením. Keď ste vstúpili do Jej planéty v tom čase, dobrovoľne ste sa podujali vstúpiť do Kruhu Smrti a Znovuzrodenia až do Jej záverečného víťazstva vzostupu. Tí z vás, ktorí urobili tú veľkú obeť, že znížili svoje multidimenzionálne vedomie do troj dimenzionálnej formy sa VŠETCI inkarnovali alebo žili v Jej aure, aby pomohli s veľkým Planetárnym Vzostupom.

Drahí, vy ste boli Jej Kňazmi a Kňažkami. Jej bojovníkmi a Jej stvoriteľmi. Trpeli ste veľa životov vojen, biedy a podrobenia. Našťastie ste tiež žili nejaké nádherné životy múdrosti, sily a lásky. Avšak rovnako ako Gaia, cítite, že ste teraz skončili so skúsenosťami polarity a inkarnovali ste sa posledný krát, aby ste pomohli vašej milovanej planéte Domov do Jej päť dimenzionálneho vyjadrenia.

My, Galakťania, z ktorých mnohí tiež mali vtelenie na Gaii, vám pomáhame z vyšších dimenzií. My sme vaši pomocníci, vaši radcovia a my sme VY. Áno, mnohí z nás poslali otlačok nášho vedomia do troj dimenzionálnej formy, aby sme boli v „prvých radoch“ Planetárneho Vzostupu. Radujeme sa, že väčšina z našich uzemnených vyjadrení je prebudených a pravidelne s nami komunikuje. Vlastne vy s nami komunikujete neustále, pretože sme teraz JEDNO s našimi uzemnenými vyjadreniami – našimi vzostupujúcimi. Ak ktokoľvek z vás cíti, že nie ste spojení s vašim Galaktickým alebo Nebeským zdrojom, nebuďte znechutení. Každý z vás má „bod vzplanutia“ keď sa vráti ku svojmu JA, čo bolo rozhodnuté pred vašim narodením.

Možno ste ešte neprišli do toho bodu vzplanutia, alebo ste došli ale ste to nepotvrdili, čo je pravdepodobne pretože ste stále v zovretí zvyku. Nie ste sami. My sme s vami. Vlastne my sme VY! My sme tu teraz, aby sme vám pomohli prepustiť zvyk oddelenosti aby ste sa mohli ľahšie vrátiť ku vášmu zabudnutému zvyku bytia päť dimenzionálnym a žitia v jednote so všetkým životom.

Počúvajte tichý hlások, ktorý hladí vaše Vysoké Srdce a vnímajte vízie Novej Zeme, ktoré blikajú do vášho Otvoreného Tretieho Oka. Polarita sa zatvára a jednota sa vracia. Čas sa skončil a oddelenosť od vášho JA, ktorú čas vytvoril sa končí. Nepotrebujete nič „robiť“ pretože „robenie“ je troj dimenzionálne pojatie, zatiaľ čo „bytie“ je multidimenzionálne pojatie. A tak všetko čo musíte „robiť“ je BYŤ sami SEBOU.

Ako sa neustále a vedome vraciate do vášho pravého Multidimenzionálneho JA, budete stále viac počuť vašu trvalú komunikáciu s vašim JA a vnímať vyššie frekvencie reality, ktoré boli zatvorené vášmu troj dimenzionálnemu vnímaniu. Je pravda, že vy tvoríte Novú Zem, ale keďže čas je ilúzia, je tiež pravda, že sa vraciate na Novú Zem.

Avšak kým pokračujete vo zvyku na čas viazaného myslenia, ste viazaní na troj dimenzionálne vnímanie. Na druhej strane, pretože stále sťahujete a začleňujete vaše Multidimenzionálne JA do vášho denného života, budete sa postupne, alebo rýchlo, vracať do multidimenzionálneho myslenia. Pamätajte, dokonalosť dosahujete cvikom. Vlastne, je správne povedať, že cvik bytia vašim JA vám umožní vrátiť sa ku vášmu JA, ktoré vždy bolo dokonalé.

  • Preto žiadame, aby ste zavreli vaše oči a urobili dlhý nádych a dlhý pomalý výdych, aby ste naladili vaše vnímanie na vaše vrodené, Multidimenzionálne JA
  • Pokračujte vo vašom hlbokom dýchaní kým cítite ako sa vaše vedomie rozpína do vyšších frekvnencií
  • So zatvorenými fyzickými očami otvorte vaše Tretie Oko a vnímajte vyššie frekvencie reality, ktoré sa miešajú s vašou fyzickou realitou
  • Budete schopní rozlišovať medzi „piatou dimenziou a ďalej“ a „štvrtou dimenziou a nižšie“ cítením vo vašom Vysokom Srdci

Prosím vykonávajte tento proces teraz…

Prosím cvičte toto cvičenie tak často ako môžete. Len si vyberte niekoľko chvíľ počas vášho zaneprázdneného dňa, aby ste zavreli oči, dýchali zhlboka, videli cez vaše Tretie ako používali vaše Vysoké Srdce na rozlíšenie starej Zeme od Novej Zeme. Spočiatku možno budete potrebovať zavrieť vaše fyzické oči, aby ste vylúčili troj dimenzionálne podnety, aby ste videli cez vaše Tretie Oko. Hoci, radi by sme vám pripomenuli, že vyššie frekvencie reality nie sú viazané na pevné hrany a jasné farby fyzického sveta. Päť dimenzionálne farby sú o oktávu vyššie od troj/štvor dimenzionálnych farieb. Preto sú naplnené väčším svetlom a často sú strieborne prežiarené.

V piatej dimenzii a ďalej tiež nie súhrany“ a ostré hranice. Predmety, osoby a miesta zdanlivo mihotajú podobne ako odraz na pokojnom jazere. Akonáhle ste plne „v tom jazere“ mihotavý pohyb sa zníži a stane sa „normálnym“. Preto ak vidíte mihotanie, jedinečné farby neznámej formy, najskôr vnímate Novú Zem. Keby ste boli slepý človek po celý váš život a náhle by ste mali operáciu, ktorá by vám úplne vrátila videnie, videli by ste svet okolo vás, ale nemali by ste žiadne neurónové spojenia vo vašom mozgu na určenie toho čo by ste mali vidieť.

Rovnako ste strávili nespočetné životy na Gaii, v ktorých ste sa vrátili len do štvrtej dimenzie pri vašom narodení alebo dokonca vo vašich meditáciách. Preto vaše neurónové spojenia do Multidimenzionálnej Duše boli zabudnuté a je nutné ich obnoviť. Deje sa to prostredníctvom cvičenia a trpezlivosti, že obnovíte tieto spojenia dosť, aby ste dokázali určiť to čo vidíte. Buďte ku sebe trpezliví, Milovaní, pretože sa vraciate na Novú Zem podobne ako malé bábätká. Našťastie my Galakťania a Nebešťania sme tu, aby sme vám pomohli spomenúť si.

Hovoríme spomenúť si radšej ako učiť sa, pretože ste rovnako Galaktickí a Nebeskí ako tí, ktorí vám pomáhajú. Ide len o to, že budete potrebovať cvik, aby ste si spomenuli, to čo ste vždy vedeli, ale zabudli.  Preto ako cvičíte vyššie cvičenie, uvoľnite sa do skúsenosti a dovoľte si, aby si prelud času privykol na vaše Multidimenzionálne Ja. Práve sa prebúdzate z veľmi dlhého sna, o ktorom ste si mysleli, že je to realita.

Ako cvičíte rozlišovanie medzi „starou 3D Zemou“ a „novou Multidimenzionálnou Zemou“ pamätajte VŽDY nasledovať pocit bezpodmienečnej lásky. Ten pocit bezpodmienečnej lásky je vaše Vysoké Srdce, ktoré hovorí,

 Toto je pocit Novej Zeme. Preneste tam svoju pozornosť, pretože

Tam kde je vaša pozornosť ste aj vy.

Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk/

http://suzanneliephd.blogspot.com/2011/11/v-behaviorurldefaultvmlo_15.html

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s