Arkturiánsky koridor – Správa od Arkturiánov 11-11-11

Suzanne Lie

Pokiaľ máte potrebu úspechu v očiach druhých alebo túžbu po finančnom bohatstve vo vašom fyzickom svete, ste viazaní na ten svet vašou „potrebou“ (potreba = prezlečený strach) po naplnení založenou na niekom mimo vašej Jednoty. Toto je ďalší dôvod prečo sa hľadajúci zavreli do jaskýň, chrámov a na vrcholy hôr. Avšak otázka je „Ako rozlíšite medzi “mimo vašej Jednoty” a “vnútri vašej Jednoty”?“ Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. Ak je vec spôsobená životnou formou, miestom, situáciou alebo vecou mimo vašej zemskej nádoby prepustili ste tvorenie vašej reality Zdroju, ktorý nie je vami. Aby ste si zapamätali piatu dimenziu, ktorú ste práve navštívili, musíte zostať vnútri SEBA. Troj dimenzionálna realitná hra je ilúzia, o ktorej si vaše ja-avatar myslí, že je skutočná. Vaše ja-avatar je troj dimenzionálna ľudská bytosť, ktorá sa prihlásila a odhlásila z 3D Hry tak veľa krát, že sa stotožnila s ilúziami tej Hry. Preto vaše ja-avatar vníma realitu opačným spôsobom.

Vaše ja-avatar si myslí, že keď sa odhlási z 3D Hry, prestane exitovať, pretože dokáže zažívať život len prostredníctvom perspektívy ľudských zmyslov. V skutočnosti VY ste TEN kto sa prihlási a odhlási z 3D hry virtuálnej reality. Po veľa kôl Hry ste si mysleli, že ste sa narodili keď ste sa prihlásili do Hry a umreli keď ste sa odhlásili z Hry. To je časť, ktorá je prevrátená. Počas príliš veľa životov a pobytov v 3D Hre ste verili, že ste sa znova narodili keď ste vstúpili do 3D Hry. V skutočnosti pretože ste zabudli na bi-lokáciu, keď ste vstúpili do 3D Hry, umreli ste pre vaše JA a stali sa ja-avatar.

Ako pokračujete vo vašom vzostupnom procese, začínate si spomínať, že VY nemôžete umrieť. Spomínate si, že VY ste rýdze vedomie, ktoré si volí prijať „individuálny“ zážitok veľkého JEDNÉHO, ktorého ste zložkou. Keď si spomeniete, že ste rýdze vedomie JEDNÉHO, ktoré sa nachádza vo vašom päť dimenzionálnom veodmí a ďalej, Viete, že vaše znovu-zrodené do JA sa udeje keď sa odhlásite z 3D Hry a, príliš často Smrť je prihlásenie sa do 3D Hry. Tá predstava vám nerobí starosti, pretože VY ste vždy nemenní.

Naviac vaše päť dimenzionálne vyjadrenie JA sa prihlasuje a odhlasuje z nespočetných realít v tom istom okamihu TERAZ. Preto niet straty, pretože môžete vstúpiť a opustiť akúkoľvek realitu kedykoľvek cítite volanie. Z multidimenzionálneho hľadiska nie je emocionálna pripútanosť ku smrti, pretože je to vaša vlastná voľba skončiť zážitok akejkoľvek reality a narodenie predstavuje novú realitu, do ktorej sa bi-lokujete. Avšak vstup do reality má emocionálnu zložku, pretože je to bezpodmienečná láska, spojovacia sila vesmíru, ktorá vám umožňuje prihlásiť sa, byť znova-zrodený, prijať formu v ktoromkoľvek príslušnom vyjadrení reality. Akékoľvek emócie založené na strachu, ktoré znižujú vašu rezonanciu pod päť dimenzionálne Ja ukončia tú skúsenosť a vrátia vás na váš proces vzostupu.

Nie je žiadny súd. Ide len o to, že vaša rezonancia musí vyhovovať rezonancii v akejkoľvek danej realite, ktorú si prajete zažívať. Ak vaša príznačná frekvencia klesne pod tú rezonanciu, nemôžete viac zostať v tej realite. Pretože sa nanovo vraciate z veľmi dlhého pobytu na polarizovanej Zemi, bude to pravdepodobne vyžadovať nejakú prax, aby ste dokázali udržať multidimenzionálne vedomie. Tento stav vedomia rezonuje na frekvencii bezpodmienečnej lásky, ktorá je celkom cudzia v tretej dimenzii.

A tak buďte so sebou trpezliví, pretože musíte prepustiť staré, troj dimenzionálne zvyky. Aby ste sa vrátili do vášho päť dimenzionálneho stavu vedomia pamätajte na prepustenie vašej pripútanosti ku akýmkoľvek na strachu založeným myšlienkam, emóciám, ľuďom, situáciám a veciam. Toto prepustenie vašich pripútaní vám umožní vrátiť sa do vašej päť dimenzionálnej rezonancie, aby ste sa mohli buď prihlásiť alebo bi-lokovať na Novú Zem.

My sledujeme vaše veľké svetlo a lásku ako sa rozpína s každým vašim dychom a sme nekonečne dostupní, aby sme vám pomohli.

Arkturiáni

Preklad: SiR

http://www.ee.dunres.sk

http://suzanneliephd.blogspot.com/2011/11/messages-from-arcturians.html

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s